Vyberte stránku

Vítejte na stránkách Základní školy v Úvalech

Naším hlavním cílem je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole. Výchovně vzdělávací činnosti  jsou směřovány k naplňování vize školy

„Co nezvládneš sám, zvládneme spolu v přátelském a tvořivém prostředí“

Bakaláři

Systém bakaláři + žákovská knížka

FB stránky ZŠ Úvaly

Zde najdete zajímavé informace o dění v základní škole v Úvalech

Přehled tříd

Seznam tříd a informace od třídních učitelů

Etický kodex

aneb „Máme všech pět pohromadě“

Kontakt

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace
Arnošta  z Pardubic 8
250 82 Úvaly
tel.: 281 981 946
Email: zsuvaly@zsuvaly.cz

Parlament

  • Vedení parlamentu
  • Program
  • Seznam členů

Aktuality

Tvoříme novou školu

Jako jedna ze sedmi pilotních škol v republice spolupracujeme již rok s Nadací O² v rámci projektu Chytrá škola na zavádění mediální gramotnosti, e -bezpečnosti a moderních technologií do českých škol.

Anna a Lukáš aneb ředitelka Nadace O² s ředitelem ZŠ Úvaly

Proč to všechno děláme?
Cílem je nastartovat vzdělávání v oblastech, které považujeme pro život našich dětí za nesmírně důležité.

Co se na naší škole již povedlo? 

  • 234 žáků bylo proškoleno odborníky na e-bezpečí a dále s nimi pracovali na toto téma jejich učitelé při výuce
  • 80 žáků prožilo únikovou hru FakeEscape, která je učila mediální gramotnosti a obraně proti dezinformacím
  • 51 žáků absolvovalo program v polytechnické laboratoři EduBus
  • všichni pedagogové absolvovali odborné semináře v oblasti e-bezpečnosti s cílem získat nové poznatky, které budou moci přenášet k našim žákům.
  • více než půlka našeho sboru se při Roadshow moderních technologií spolu s odborníky z Univerzity Palackého a dále se specialisty z EduBusu seznamovala s možnostmi využití moderních technologií ve výuce.
  • proběhlo školení e-bezpečí pro rodiče
  • žáci obou stupňů využívali při výuce s tablety menežovanou WiFi (internet, který je zabezpečen proti přístupu na nevhodné servery)

 

Zástupci ZŠ Úvaly při plánování strategie vzdělávání v sídle Nadace O²

Zástupci ZŠ Úvaly při plánování strategie vzdělávání v sídle Nadace O²

Roadshow technologie

Edubus – vzdělávací aktivity pro učitele

 

Co plánujeme dále?

Zavádíme pro naše žáky kroužek moderních technologií. Připravujeme pro žáky školení na práci s 3D tiskárnou. Pracujeme na zahrnutí e-bezpečnosti a mediální gramotnosti do výuky napříč předměty. Usilujeme o postupnou inovaci stávajících předmětů s využitím moderních technologií. Naši vybraní učitelé se zúčastní workshopu VR (virtuální reality), kurzu využití tabletů ve výuce a kurzu programování.

Desatero bezpečného internetu – žáci 6. a 7. roč.

Edubus – vzdělávací aktivity pro učitele

Výuka s tablety

Děkujeme všem kolegům, kteří se na spolupráci s Nadací O2

a na inovaci výuky podílejí!

Preventivní vlak ČD v Úvalech!

 

Naše město leží na nejfrekventovanější železniční trati v ČR a jsme si vědomi toho, že našim žákům hrozí v oblasti bezpečnosti na železnici zvýšené riziko ohrožení života. Již delší dobu bylo naším cílem přivézt do Úval preventivní vlak ČD a po téměř roce jednání s generálním ředitelstvím Českých drah se nám to povedlo. Žáci našich 7.- 9. tříd (cílová skupina) budou mít příležitost se již tuto středu 2.10.2019 této atraktivní preventivní akce zúčastnit.

Preventivní vlak je postaven na netradičním způsobu komunikace s mladými lidmi. Odehrává se na vlakovém nádraží a v prostorách speciálně upravených vagonů. Preventivní vlak začíná v Kinovoze, tedy voze upraveném jako kino, kde je účastníkům promítán hraný dokumentu. Druhým stanovištěm je konferenční vůz, kde má přednášku vyšetřovatel ČD nebo SŽDC a návštěvníci zde také uvidí fotografie a krátká videa z opravdových nehod. Na posledním stanovišti pak čekají drážní hasiči SŽDC, kteří předvádí ukázky své práce a také ukázky první pomoci.

Logická olympiáda 2019

Vážení rodiče a žáci,

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Registrace a Informace o soutěži najdete na stránkách www.logickaoympiada.cz, registrace probíhá do 30. 9.

Napište nám...

9 + 5 =