Vyberte stránku

Vítejte na stránkách Základní školy v Úvalech

Naším hlavním cílem je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole. Výchovně vzdělávací činnosti  jsou směřovány k naplňování vize školy

„Co nezvládneš sám, zvládneme spolu v přátelském a tvořivém prostředí“

Bakaláři

Systém bakaláři + žákovská knížka

FB stránky ZŠ Úvaly

Zde najdete zajímavé informace o dění v základní škole v Úvalech

Přehled tříd

Seznam tříd a informace od třídních učitelů

Etický kodex

aneb „Máme všech pět pohromadě“

Kontakt

Základní škola Úvaly
Arnošta  z Pardubic 8
250 82 Úvaly
tel.: 281 981 946
Email: zsuvaly@zsuvaly.cz

Parlament

  • Vedení parlamentu
  • Program
  • Seznam členů

O2 chytrá škola

Nejvíce informací o internetové bezpečnosti a mediální gramotnosti na jednom místě.

Aktuality

Seminář pro rodiče

Seminář pro rodiče s Janem Svobodou – 20. 2. 2020 v 16:30
Vážení rodiče,
zveme Vás ve čtvrtek 20. 2. 2020 na seminář pro rodiče s psychologem Janem Svobodou. Tento přednášející byl naším hostem již před dvěma lety a o seminář byl velký zájem. Pozvali jsme si jej tedy znovu a těšíme se, jaké zajímavé myšlenky s námi bude sdílet tentokrát.
Více informací v pozvánce.
Přihlašování přes odkaz ZDE.

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd školního roku 2020/2021 bude v naší škole probíhat 8. dubna 2020. Náhradní termín bude 17. 4. 2020. Zákonný termín pro přihlášení dítěte ke školnímu vzdělávání je dle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 178/2016 Sb. 1. – 30. dubna 2020. Pokud uvažujete o žádosti o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnou již v zimě a u zápisu podat  žádost o odklad školní docházky nejlépe již s oběma doporučeními – pedagogicko – psychologické poradny i lékaře.

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, které měly odklad školní docházky.

Podrobnější informace zde: Zápis do školy_2020

Zkoušky Cambridge English – příležitost pro naše žáky – termín pro přihlášení prodloužen do 11. 2. 2020!

Vážení rodiče,
 
v letošním školním roce ve spolupráci se zkouškovým centrem AKCENT IH Prague nabízíme žákům našich 3. – 9. tříd možnost složit zkoušky Cambridge English. Žáci tak mají jedinečnou možnost na půdě své základní školy absolvovat písemné testy a ústní pohovor v jeden den pod vedením certifikovaných examinátorů.
 
Zkoušky jsou odstupňované dle jazykové dovednosti: motivační testy zaměřené na mladší žáky základních škol, široký výběr zkoušek z obecné angličtiny, zvláštní verze pro školní děti, akademická a odborná angličtina. Bližší informace ohledně jednotlivých kategorií zkoušek naleznete buď na https://www.cambridgeenglish.org/cz, nebo na https://www.akcent.cz/cs/studenti/clanek/typy_zkousek_144 . Zde se dozvíte též konkrétní ceny jednotlivých zkoušek.
 
Proč zkouška Cambridge English? Pro některé žáky může být zkouška motivační, pro někoho měřítkem, co už dovedu, a pro jiné může získat cenné body při přijímacím řízení na střední školu. Rovněž si žáci vyzkouší práci v prostředí testování dle přesně stanovených kritérií.
 
Zkoušky Cambridge English mají neomezenou platnost a u jejich kandidátů neplatí žádné věkové omezení. Všechny cambridgeské zkoušky je možné zařadit podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyk (CEFR) – mezinárodního standardu pro klasifikaci jazykových schopností.
 
Pro přihlášení prosím vyplňte do 15. 1. 2020 následující formulář.

Následně Vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi.

S přátelským pozdravem

Lukáš Kunc

Napište nám...

10 + 11 =