Vyberte stránku

Vítejte na stránkách Základní školy v Úvalech

Naším hlavním cílem je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole. Výchovně vzdělávací činnosti  jsou směřovány k naplňování vize školy

„Co nezvládneš sám, zvládneme spolu v přátelském a tvořivém prostředí“

Bakaláři

Systém bakaláři + žákovská knížka

Školní program

Přístup do aplikace školní program

Přehled tříd

Seznam tříd a informace od třídních učitelů

Etický kodex

aneb „Máme všech pět pohromadě“

Kontakt

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace
Arnošta  z Pardubic 8
250 82 Úvaly
tel.: 281 981 946
Email: zsuvaly@zsuvaly.cz

Parlament

  • Vedení parlamentu
  • Program
  • Seznam členů

Aktuality

Webová aplikace na zařízeních iOS

Od začátku školního roku se vyskytuje problém s fungováním webové aplikace na zařízeních iOS. Chybové hlášení sice odkazuje na problém na straně školy, ale autoři Bakalářů nám sami sdělili, že o problému vědí a hledají řešení. Ve škole jsme provedli všechny aktualizace, které Bakaláři doporučují a nabízí. Podle jejich poslední instrukce by měli uživatelé těchto zařízení také provést aktualizaci Bakalářů na App Store. Snad to pomůže…

Logická olympiáda

Vážení rodiče,
rádi bychom pozvali žáky Vaší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR.
KAŽDÝ soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2018.
GDPR novinka – rodiče dětí mladších 16 let poprosíme i o souhlas s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže. Nově je potřeba do registračního formuláře zadat jméno, příjmení a e-mail rodiče. Na emailovou adresu rodičů pak bude zaslaná prosba o jejich souhlas rodičů s použitím osobních dat dětí.
V období registrace probíhá korespondenční soutěž, kterou najdete v menu nahoře na záložce „KORESP. SOUTĚŽ“. Jeden vylosovaný výherce v každé věkové kategorii vyhraje hlavolam.
Přejeme Vašim dětem v soutěži mnoho úspěchů.
Tým Logické olympiády

Ředitelské volno

Vážení rodiče,
dne 21. 9. 2018 bude na naší škole vyhlášeno ředitelské volno pro žáky z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Školní družina nebude v provozu z důvodu účasti zaměstnankyň na školení.
Děkujeme za pochopení, vedení školy

Důležitá informace ředitele školy

Vážení rodiče a učitelé, milí žáci, drazí přátelé školy, 

vzhledem k případu odhalení šikany na druhém stupni Vás chci informovat, že vedení školy spolu se školním poradenským pracovištěm, orgánem sociálně-právní ochrany dětí, okresním státním zastupitelstvím a okresní metodičkou prevence intenzivně řeší vnitřní klima v příslušné třídě s cílem nastavit vhodná opatření pro zdravý a bezpečný vývoj všech dětí. Všechny rodiče a učitele žádám, aby dětem důkladně vysvětlili, co se za projevy šikany považuje, že o takovém jednání nemají mlčet a že jsou-li děti takovému jednání přítomny nebo jsou jeho součástí, je vždy důležité učitele či rodiče neprodleně informovat. Zdůrazněte také prosím dětem, že agresorovi nemají pomáhat, neboť tím se stávají jeho spoluviníky.

Na naší škole projevy šikany nebudeme nikdy tolerovat a vždy takovéto jednání budeme odsuzovat a důkladně řešit!

Mgr. Lukáš Kunc, ředitel

Změna rozvrhů

Od 17. 9. dochází ke změnám rozvrhů některých tříd – viz stránky tříd.

Napište nám...

6 + 4 =