Vyberte stránku

Nejčastější dotazy

Tato rubrika vznikla k usnadnění orientace strávníků a jejich rodičů v přihlašování, placení, objednávání-zkrátka všeho, co je spojené se školní jídelnou.

Jak se mohu přihlásit ke stravování?
-přihlášku naleznete na stránkách ŠJ, kde si ji můžete stáhnout nebo je k vyzvednutí v kanceláři ŠJ 

Vyplnil jsem přihlášku, co dál?
-předat přihlášku osobně do kanceláře ŠJ a zakoupit si čip za 110,- Kč

Co je to čip a K čemu slouží?
-čip je bezkontaktní „knoflík“, který potřebuje každý strávník k odběru jídla v jídelně
-stojí 110,- Kč a je vratný. Jestliže se strávník rozhodne ukončit stravování nebo končí školní docházku, je jeho povinnost tuto změnu nahlásit a vrátit funkční a čistý čip nejpozději poslední den školního roku po obědě. Po tomto termínu není možno čip vrátit a nebude mu vrácena částka 110,- Kč.

– čipem si můžete kromě odběru jídla (snímač na výdejním pultě) oběd také odhlásit nebo objednat „dvojku“
-čip je nutný, bez něj se obědy nevydávají!!

Jak mám obědy platit?

-hotově-NE (pouze poprvé jako nový strávník nebo ve výjimečném případě ve čtvrtek v době 7.00-9,00. Obědy není možno platit každý den !!
-z účtu-ANO

Kolik oběd stojí?
1.kategorie=žáci do 10 let 25,- Kč (měsíční paušál 550,- Kč)
2. kategorie=žáci 11-14 let 27,- Kč (měsíční paušál 594,- Kč)
3. kategorie=žáci nad 15 let 31,- Kč (měsíční paušál 682,- Kč)
-žáci jsou zařazováni do kategorií podle věku
-žáci jsou do těchto kategorií zařazováni na dobu školního roku, ve kterém věku dosahují
-dle MŠMT trvá školní rok od 1.9. do 31.8.!
-pokud tedy žák dosáhne např. jedenácti let 30.8.2020, tak musí být do 2. kategorie zařazen již od 1.9.2019

Jaké je číslo účtu školní jídelny?
-při placení z účtu převodem 2201654771/2010
Mám zadat při platbě převodem variabilní symbol?
Určitě ano – jako variabilní symbol uvádějte 4444+evidenční číslo strávníka

Kolik mám posílat na měsíc? K jakému datu?
-platíme předem, ideální je k 20. v měsíci: 20. srpna na září, 20. září na říjen atd. Kolik-buď „paušál“550,- 594,- nebo 682,- pokud si nechcete každý měsíc spočítat přesné částky podle dnů v měsíci pro jednotlivou kategorii (trvalý příkaz)
-důležité je, aby bylo vždy včas zaplaceno a dítě nešlo domů bez oběda

Jak probíhá vyúčtování?
-přeplatky z obědů se automaticky přesouvají na další měsíc a na konci školního roku, pokud o to požádáte (do 30.6), Vám je zašleme na účet, který jste uvedli v přihlášce ke stravování. Proto prosím ještě zkontrolujete číslo účtu, které jste uvedli v přihlášce, zda opravdu souhlasí se skutečností! Jestliže o přeplatek do 30.6. nepožádáte, zůstávají vám peníze na vašem kontě a přesouvají se na nový školní rok. Žáci 9.ročníků dostanou přeplatek převodem na účet (nutno nahlásit č.ú do 30.6. na který chcete peníze poslat).
Zaplatil jsem, ale na internetu a také v jídelně na objednávkovém snímači
i mám stav konta 0. Co to znamená? Je to v pořádku? Kde jsou mé peníze?
-stav konta 0 je ideální, to znamená, že jste například 20. srpna zaplatili na září, v jídelně strávníkovi přihlásili všechna jídla na září (on je tedy pravděpodobně projí, když si je neodhlásí) a na kontě tedy už nemáme nic, neboť částka pokrývá zářijovou spotřebu. Pokud na kontě je přeplatek – např. k 1.září je na kontě přeplatek 10,- Kč, tak to už jsou peníze na říjen.
Platil jsem obědy včas, ale jídelna mé peníze nemá na svém účtu. Kde mohou být?
-zkontrolujete, zda jste peníze poslali na správné číslo účtu 2201654771/2010
-zkontrolujte, zda jste uvedli správný variabilní symbol 4444+evidenční číslo strávníka
– pokud jste zaslali částku se špatným variabilním symbolem., tak peníze dorazí na účet školy a ne jídelny. V tomto případě mě prosím kontaktujte a platba se dohledá
-pokud jste spletli účet celý, tak se musíte obrátit na svou banku, protože peníze jste poslali úplně jinam

Jak si mám objednat stravu:
Objednávku obědů lze provést prostřednictvím čipu na objednávkovém zařízení přímo v jídelně nebo prostřednictvím internetu na www.strava.cz. Vyplníte kód jídelny 7229, uživatele a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zapomenuté heslo možno zjistit u vedoucí školní jídelny). Jakmile se dostanete do objednávky stravy, vyberete si (zatržením) jídlo, které v ten daný den chcete pro své dítě. Před opuštěním www.strava.cz musíte kliknout na odkaz „odeslat“ (v zeleném políčku vpravo nahoře), jinak se vám strava neuloží a nebude přihlášena. Tudíž by Vaše dítě nedostalo oběd. Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel. Objednávka pod č.2 musí být provedena alespoň 3 pracovní dny předem. V případě, že strávník objednávku neprovede, dostává automaticky oběd č.1. Obědy se odhlašují do 13.00 hod. předchozího dne. Za neodhlášený nebo neodebraný oběd se náhrada neposkytuje. Strávníci mají povinnost odhlásit si obědy v době nemoci, výletů, školy v přírodě a dalších akcí.

Další dotazy Vám ráda zodpovím na tel. 774 439 804 nebo e-mailem: stehlikova@zsuvaly.cz
Pavlína Stehlíková