Vyberte stránku

Nejčastější dotazy

Tato rubrika vznikla k usnadnění orientace strávníků a jejich rodičů v přihlašování, placení, objednávání-zkrátka všeho, co je spojené se školní jídelnou.

Jak se mohu přihlásit ke stravování?

-přihláška k vyzvednutí v kanceláři ŠJ nebo ke stažení na stránkách školní jídelny

Vyplnil jsem přihlášku, co dál?

-předat přihlášku osobně do kanceláře ŠJ a zakoupit si čip za 110,- Kč

Co je to čip? K čemu slouží?

-čip je bezkontaktní „knoflík“, který potřebuje každý strávník k odběru jídla v jídelně

-stojí 110,- Kč a je vratný (nepoškozené čipy na konci školní docházky, nebo když už se u nás nechcete stravovat, můžete vrátit a dostanete zpět své peníze)

-čip je nutný, bez něj se obědy nevydávají!!

Jak mám obědy platit?

-hotově-NE (pouze poprvé jako nový strávník nebo pouze v e středu v době 7.00-9,00. Obědy není možno platit každý den !!

-z účtu-ANO

Kolik oběd stojí?

1.kategorie=žáci do 10 let 25,- Kč (měsíční paušál 550,- Kč)

2. kategorie=žáci 11-14 let 27,- Kč (měsíční paušál 594,- Kč)

3. kategorie=žáci nad 15 let 31,- Kč (měsíční paušál 682,- Kč)

-žáci jsou zařazováni do kategorií podle věku

-žáci jsou do těchto kategorií zařazováni na dobu školního roku, ve kterém věku dosahují

-dle MŠMT trvá školní rok od 1.9. do 31.8.

-pokud tedy žák dosáhne např. jedenácti let 30.8.2018, tak musí být do 2. kategorie zařazen již od 1.9.2017

Jaké je číslo účtu školní jídelny?

-při placení z účtu převodem 0431824319/0800

Mám zadat při platbě převodem variabilní symbol?

Určitě ano – jako variabilní symbol uvádějte 4444+evidenční číslo strávníka

Kolik mám posílat na měsíc? K jakému datu?

-platíme předem, ideální je k 20. v měsíci: 20. srpna na září, 20. září na říjen atd. Kolik-buď „paušál“550,- 594,- nebo 682,- pokud si nechcete každý měsíc spočítat přesné částky podle dnů v měsíci pro jednotlivou kategorii (trvalý příkaz)

-důležité je, aby bylo vždy včas zaplaceno a dítě nešlo domů bez oběda

Jak probíhá vyúčtování?

-přeplatky z obědů se automaticky přesouvají na další měsíc a na konci školního roku, pokud o to požádáte, Vám je zašleme na účet, který jste uvedli v přihlášce ke stravování nebo budou vyplaceny hotově v kanceláři ŠJ. Proto prosím ještě zkontrolujete číslo účtu, které jste uvedli v přihlášce, zda opravdu souhlasí se skutečností! Jestliže o přeplatek nepožádáte, zůstávají vám peníze na vašem kontě a přesouvají se na nový školní rok. Žáci 9.ročníků dostanou přeplatek buď hotově nebo převodem na účet.

Zaplatil jsem, ale na internetu a také v jídelně na objednávkovém snímači mám stav konta 0. Co to znamená? Je to v pořádku? Kde jsou mé peníze?

-stav konta 0 je ideální, to znamená, že jste například 20. srpna zaplatili na září, v jídelně strávníkovi přihlásili všechna jídla na září (on je tedy pravděpodobně projí, když si je neodhlásí) a na kontě tedy už nemáme nic, neboť částka pokrývá zářijovou spotřebu. Pokud na kontě je přeplatek – např. k 1.září je na kontě přeplatek 10,- Kč, tak to už jsou peníze na říjen.

Platil jsem obědy včas, ale jídelna mé peníze nemá na svém účtu. Kde mohou být?

-zkontrolujete, zda jste peníze poslali na správné číslo účtu 0431824319/0800

-zkontrolujte, zda jste uvedli správný variabilní symbol 4444+evidenční číslo strávníka

-pokud jste spletli účet celý, tak se musíte obrátit na svou banku, protože peníze jste poslali úplně jinam

Jak si mám objednat stravu:

Objednávku obědů lze provést prostřednictvím čipu na objednávkovém zařízení přímo v jídelně nebo prostřednictvím internetu na www.strava.cz. Vyplníte kód jídelny 7229, uživatele a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zapomenuté heslo možno zjistit u vedoucí školní jídelny). Jakmile se dostanete do objednávky stravy, vyberete si (zatržením) jídlo, které v ten daný den chcete pro své dítě. Před opuštěním www.strava.cz musíte kliknout na odkaz „odeslat“ (v zeleném políčku vpravo nahoře), jinak se vám strava neuloží a nebude přihlášena. Tudíž by Vaše dítě nedostalo oběd.

Další dotazy Vám ráda zodpovím na tel. 774 439 804 nebo e-mailem: stehlikova@zsuvaly.cz

Pavlína Stehlíková