Vyberte stránku

Volitelné předměty

 

kdy sk. název VP poznámka zkr. učitel ročník max.

počet
žáků

Pondělí
6. hod.
1. Seminář z matematiky příprava na PZ SeM1 Nováková 9. 16
2. Seminář z češtiny příprava na PZ SeČ1 Valášková 9. 16
3. Seminář ze zeměpisu SeZ Horák 7., 8., 9. 16
4. Psaní všemi deseti Psd Kondelíková 7., 8., 9. 16
5. Cvičení z matematiky pro slabší žáky CvM Daňková 7., 8., 9. 16
6. Francouzský jazyk pro začátečníky Fj Exnerová 7., 8., 9. 16
Středa
7. – 8. hod.
sudý
týden
7. Seminář z dějepisu SeD Horák 7., 8., 9. 16
8. Technické praktikum Tp Misárková 7., 8., 9. 12
9. Dramatická výchova Dv1 Javůrková 8. 16
10. Kresba a malba KM1 Semrádová 7., 8., 9. 16
Středa
7. – 8. hod.
lichý
týden
11. Sportovní výchova – chlapci Svch Horák 7., 8., 9. 20
12. Dramatická výchova Dv2 Javůrková 8. 16
13. Kresba a malba KM2 Semrádová 7., 8., 9. 16
14. Logické hry Lh Daněk 7., 8., 9. 16
Pátek
1. hod.
15. Seminář z matematiky příprava na PZ SeM2 Morávková 9. 16
16. Seminář z češtiny příprava na PZ SeČ2 Valášková 9. 16