Vyberte stránku

Vánoční jarmark – poděkování

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za příspěvky, které děti obdržely na vánočním jarmarku školy. Celkem bylo vybráno 86 612 Kč. Po odečtení nákladů na akci – 24 382 Kč vyšel čistý zisk na 62 230 Kč. Výtěžek bude využit na částečnou úhradu nákladů vybudování relaxačních koutků, tentokrát na 2. patře budovy B.

 

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. tříd školního roku 2018/2019 bude v naší škole probíhat 3. dubna 2018. Zákonný termín pro přihlášení dítěte ke školnímu vzdělávání je dle zákona č. 561/2014 Sb. ve znění zákona č. 178/2016 Sb. 1. – 30. dubna 2017. Pokud uvažujete o žádosti o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnou již v zimě a k zápisu přinést  žádost o odklad školní docházky nejlépe již s oběma doporučeními – pedagogicko – psychologické poradny i lékaře.

 

 

 

 

Pozvánka

Vážení rodiče, přátelé školy,

zveme vás na školní vánoční jarmark a rozsvěcení vánočního stromu města Úval – informace zde