Vyberte stránku

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd školního roku 2020/2021 bude v naší škole probíhat 8. dubna 2020. Náhradní termín bude 17. 4. 2020. Zákonný termín pro přihlášení dítěte ke školnímu vzdělávání je dle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 178/2016 Sb. 1. – 30. dubna 2020. Pokud uvažujete o žádosti o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnou již v zimě a u zápisu podat  žádost o odklad školní docházky nejlépe již s oběma doporučeními – pedagogicko – psychologické poradny i lékaře.

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, které měly odklad školní docházky.

Seminář pro rodiče a veřejnost

Seminář pro rodiče – 23. 1. 2020
Vážení rodiče,
i v roce 2020 pokračujeme v sérii seminářů pro rodiče a zveme Vás ve čtvrtek 23. 1. 2020 od 17:30 na setkání s logopedkou Alenou Hauptmanovou. Budeme se věnovat správné výslovnosti malých školáků. Více informací v pozvánce ZDE.
Na seminář je nutné se přihlásit ZDE

Zkoušky Cambridge English – příležitost pro naše žáky

Vážení rodiče,
v letošním školním roce ve spolupráci se zkouškovým centrem AKCENT IH Prague nabízíme žákům našich 3. – 9. tříd možnost složit zkoušky Cambridge English. Žáci tak mají jedinečnou možnost na půdě své základní školy absolvovat písemné testy a ústní pohovor v jeden den pod vedením certifikovaných examinátorů.
Zkoušky jsou odstupňované dle jazykové dovednosti: motivační testy zaměřené na mladší žáky základních škol, široký výběr zkoušek z obecné angličtiny, zvláštní verze pro školní děti, akademická a odborná angličtina. Bližší informace ohledně jednotlivých kategorií zkoušek naleznete buď na https://www.cambridgeenglish.org/cz, nebo na https://www.akcent.cz/cs/studenti/clanek/typy_zkousek_144 . Zde se dozvíte též konkrétní ceny jednotlivých zkoušek.
Proč zkouška Cambridge English? Pro některé žáky může být zkouška motivační, pro někoho měřítkem, co už dovedu, a pro jiné může získat cenné body při přijímacím řízení na střední školu. Rovněž si žáci vyzkouší práci v prostředí testování dle přesně stanovených kritérií.
Zkoušky Cambridge English mají neomezenou platnost a u jejich kandidátů neplatí žádné věkové omezení. Všechny cambridgeské zkoušky je možné zařadit podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyk (CEFR) – mezinárodního standardu pro klasifikaci jazykových schopností.
Pro přihlášení prosím vyplňte do 15. 1. 2020 následující formulář.

Následně Vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi.

S přátelským pozdravem

Lukáš Kunc

Vánoční jarmark – poděkování

Vážení rodiče, prarodiče, příznivci školy,

děkujeme moc za finanční dárky, které jste škole věnovali v průběhu školního jarmarku.

  • Výtěžek ze školního jarmarku:

o   vybráno:               97 779 Kč

o   náklady:                29 621 Kč

o   zisk:                      68 158 Kč

Peníze použijeme k nákupu moderních pomůcek v oblasti robotiky a IT.

Dík patří samozřejmě  i pedagogům, kteří s dětmi připravili krásné vánoční výrobky.

A všem dohromady za navození příjemné vánoční nálady a milá setkání na půdě školy.

 

Vánoční koncert školy

Program:
Pásmo adventních a vánočních písní, Srdce nehasnou, Šťastné a veselé, Lady Karneval, Šťastné Vánoce, Saxana, Maria, Shallow, S.O.S., Mamma Mia!, Pro mám u, Always Remember Us This Way, Mistrál, Když milenky pláčou, Vánoční, You Know I´m No Good, Don´n Worry Be Happy, Hezké svátky

 

Účinkující:
Pěvecké sbory žáků I. a II. stupně
Lukáš Váňa – zpěv (2.A), Anna Cizlerová – zpěv (2. A), Eli ška Jiřičková – zpěv, housle (3 3 .B), Bořivoj Ploc -zpěv (3.B), David Jahn -kytara (5.E), Ondřej Skalický -kytara (5.E), Kristián Špíšek – kytara (5.E),  Alžběta Kopková -housle (6.A), Vasilij Ploc -saxofon (6.B), Jana Chomátová -zpěv (7.B), Kri stýna Vápeníková -zpěv (8 8 .C),
Maxmilián Kocek -zpěv , recitace (8.B), Gabriela Reinerová – zpěv ( (9 9 .B) , Jana Toužimská -zpěv ( (9 9 .B) ), Jakub Havel -kytara j.h., Josef Sandner -bas kytara j.h., , Jan Viktora – kytara j.h., Štěpán Jelen j.h. – klavír, Lenka Králová – kytara (as. u u čitele), Vojtěch Holub -bicí í (as. . učitele), Nicole Matoušová j.h. – zpěv, Josef Helfer j.h. – zpěv

Doprovody:
MgA. Markéta Schleps (klavír), Anastasia Stejari, DiS. (akordeon) a MgA. Věra Trojanová  (klavír)