Vyberte stránku

Setkání s matematikou na 2. stupni pro rodiče

Vážení rodiče našich milých šesťáků,

rád bych Vás pozval na „zážitkové“ setkání s výukou matematiky na 2. stupni naší základní školy, které jsme pro Vás přichystali formou praktických dílen.

Věřím, že společné setkání Vás a učitelů matematiky v příjemné podvečerní atmosféře bude velmi přínosné, pomůže rozptýlit vzájemné obavy a též přiblížit názory vyučujících matematiky a části rodičů.

Zároveň Vás již nyní prosím o vyplnění jednoduché přihlášky, abychom předem věděli, na koho se můžeme těšit a v jakém počtu bude setkání probíhat.

Odkaz na přihlášku: https://forms.gle/pCuzjfBBoqCfPUMdA

S přátelským pozdravem

Lukáš Kunc

Burza kroužků ve škole

Úvalská burza kroužků, sportů a dalších volnočasových aktivit.

Kdy? Čtvrtek 19. 9. 2019, 15:30–17:30 h.
Kde? ZŠ Úvaly, Arnošta z Pardubic 8, Úvaly
Vstup zdarma.

Přijďte se podívat, jaká je v Úvalech nabídka kroužků, sportovních a dalších aktivit pro děti a mládež.

Srdečně zve ZŠ Úvaly.

Informace o burze kroužků zde

Pozor – změna účtu

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2019 dochází ke změně bankovního účtu Základní školy Úvaly:

1) platby stravného zasílejte na číslo účtu 2201654771/2010

2) platby třídního fondu zasílejte na číslo účtu 2101654766/2010.

Kroužek – informace

Intuitivní kresba a enkaustika s Ivou Holubovskou (soukromý kroužek v prostorách školy)

  • POZOR!  ZAČÍNÁME ČTVRTEK 5. 9. 2019 V 14 hodin – V ZÁŘÍ POUZE SPOLEČNÉ ČTVRTKY
  • začátečníci – úterý 14 – 15 hodin, 15 – 16 hodin
  • pokročilí – čtvrtek 14 – 16 hodin
  • Začátečníky lze přihlašovat do konce října
  • Další informace  na mailu holubovska@zsuvaly.cz
  • sms tel.722 902 122

Kampaň obyčejného hrdinství

Kampaň obyčejného hrdinství

aneb

milion malých změn může být více než jedna velká

ZŠ Úvaly se v týdnu od 24. 4. do 30. 4. zapojila do výzvy Kampaň obyčejného hrdinství. Organizátorem výzvy bylo vzdělávací centrum Tereza. Šlo o 7 malých výzev na 7 dní pro každého, kdo chce pomoci zlepšit náš svět.

Cílem bylo ukázat, že naše každodenní chování může být cestou vedoucí k udržitelnému rozvoji na naší planetě. I my jsme chtěli plněním výzev bojovat proti klimatickým změnám.

Výzvu přijali žáci a učitelé devatenáct tříd. Některé děti zapojily i členy své rodiny či známé. Výzvy měly různou obtížnost. Každý si vybral jednu, či více výzev, které plnil.

Která výzva pro nás byla nejsnadnější? Nenechávej téct vodu při čištění zubů! Přijalo ji 407 osob, které zvládly hospodárné čištění zubů celkem 5 384krát. Kdo si takto vydrží čistit zuby celý rok, ušetří osm plných van vody.

Druhou výzvu Zasaď kytku! přijalo 244 osob. Zasadily 677 bylin a 119 stromů. Rostliny absorbují oxid uhličitý, jeden ze skleníkových plynů.  Jeden hektar lesa odstraní z ovzduší 15 tun oxidu uhličitého.

Pohyb venku zlepšuje náladu, imunitu a paměť. Třetí výzva zněla 1 hodina tvého času! Splnili ji ti, kteří byli venku v přírodě alespoň hodinu v jenom dnu. Výzvu přijalo 366 lidí. Venku strávili 3 007 hodin ve svém volném čase a 1 073 hodin během výuky.

Čtvrtá výzva se týkala nakupování. Kolikrát za týden členové všech rodin zapojených do výzvy Buď věrný! využili látkovou tašku při nákupech? Celkem 667krát. Plastové a papírové tašky používané jednorázově zatěžují životní prostředí. Proč i papírové? Na výrobu papírové tašky se spotřebuje více energie než na výrobu tašky plastové.

Pátá výzva Neprodukuj odpad! byla obtížná. Cílem je produkovat co nejméně odpadu. Ne týden, ale stále. Průměrný Čech vyprodukuje ročně asi 320 kilogramů odpadu (13 % tvoří tříděný odpad). Za týden je to přes 6 kilogramů odpadu na osobu. A jak uspěli ti, co výzvu přijali? Vyprodukovali o 74 % odpadu méně.

Šestou výzvu Nejezdi autem! přijalo 175 lidí. Využívali kolo, koloběžku, hromadnou dopravu, chodili pěšky. Pokud potřebovali výjimečně jet autem, pak jeli plným. Dosáhli tím stejného efektu, jako by zasadili 42 stromů. Kdo by tuto výzvu přijal na celý rok, vyrovnalo by se to zasazení 16 stromů.

Do poslední výzvy Nejez maso! se zapojilo 116 jedinců, kteří byli celkem 271 dní bez masa. Cílem této výzvy není nejíst maso, ale snížit jeho spotřebu a tím snížit produkci skleníkových plynů dobytkem.

A tak jsme bojovali proti klimatickým změnám v duchu s mottem celé akce. Velké změny začínají od nejmenších!

Napsala Ing. Stanislava Daňková, foto Veronika Čápová

CLIL na naší škole

ZŠ Úvaly – CLIL ve výuce

V letošním roce se naše škola zapojila v rámci projektu Šablony II do výuky s využitím metody CLIL. CLIL  je z anglického Content and Language Integrated Learning označující integrovanou výuku předmětu a cizího jazyka. Tato metoda je založeny na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.

Cílem projektu je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků „nejazykářů“ v angličtině a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů. Pedagog, který vyučuje cizí jazyk, vede dva své kolegy nejazykáře, kteří si prohlubují a upevňují komunikativní dovednosti v jazyce a připravují se na zavedení metody CLIL do výuky.  Ve vybraných třídách v současné době probíhají první minilekce, a tak si děti mohou vyzkoušet své znalosti angličtiny například v hodinách matematiky, výtvarné výchovy a tělocviku.  Věřím, že využití cizího jazyka, který je v současné době požadován v mnoha profesích a zaměstnání,  se rozšíří i do dalších tříd a předmětů.

Olga Fernando
(anglický jazyk)