Vyberte stránku

Výskyt vší

Ve škole se objevily u dětí vši. Prohlédněte prosím dětem hlavy, ve škole bude proveden úklid se zaměřením na vysátí koberců, polštářů a dalších textilií, aby bylo zabráněno šíření. Další informace z KHS zde: Veš_dětská

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. tříd školního roku 2018/2019 bude v naší škole probíhat 3. dubna 2018. Zákonný termín pro přihlášení dítěte ke školnímu vzdělávání je dle zákona č. 561/2014 Sb. ve znění zákona č. 178/2016 Sb. 1. – 30. dubna 2018. Pokud uvažujete o žádosti o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnou již v zimě a u zápisu podat  žádost o odklad školní docházky nejlépe již s oběma doporučeními – pedagogicko – psychologické poradny i lékaře.

Další informace zde: Zápis do školy

 

 

 

 

Ředitelské volno

Z důvodu zápisu dětí do budoucích 1. tříd bude v úterý 3. 4. 2018 pro žáky naší školy vyhlášeno ředitelské volno. Informace o možnosti přihlášení žáků do školní družiny najdete na stránkách školní družiny.

Vánoční jarmark – poděkování

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za příspěvky, které děti obdržely na vánočním jarmarku školy. Celkem bylo vybráno 86 612 Kč. Po odečtení nákladů na akci – 24 382 Kč vyšel čistý zisk na 62 230 Kč. Výtěžek bude využit na částečnou úhradu nákladů vybudování relaxačních koutků, tentokrát na 2. patře budovy B.