Vyberte stránku

Kroužek

Intuitivní kresba a enkaustika s Ivou Holubovskou

  • začátečníci – úterý 14 – 15 hodin, 15 – 16 hodin
  • pokročilí – čtvrtek 14 – 16 hodin
  • Další informace na začátku školního roku nebo na mailu holubovska@zsuvaly.cz.

Zapomenuté věci dětí

Odložené oblečení dětí bude do 30. 7. (kromě těchto termínů: 15. – 19. 7., 23. 7. a 25. 7.) uloženo u šaten. Rodiče mohou prohlédnout a vybrat zapomenuté oblečení svých dětí. Je třeba zvonit na kancelář (budova A) v době od 7.00 do 11.00 hodin.

Kampaň obyčejného hrdinství

Kampaň obyčejného hrdinství

aneb

milion malých změn může být více než jedna velká

ZŠ Úvaly se v týdnu od 24. 4. do 30. 4. zapojila do výzvy Kampaň obyčejného hrdinství. Organizátorem výzvy bylo vzdělávací centrum Tereza. Šlo o 7 malých výzev na 7 dní pro každého, kdo chce pomoci zlepšit náš svět.

Cílem bylo ukázat, že naše každodenní chování může být cestou vedoucí k udržitelnému rozvoji na naší planetě. I my jsme chtěli plněním výzev bojovat proti klimatickým změnám.

Výzvu přijali žáci a učitelé devatenáct tříd. Některé děti zapojily i členy své rodiny či známé. Výzvy měly různou obtížnost. Každý si vybral jednu, či více výzev, které plnil.

Která výzva pro nás byla nejsnadnější? Nenechávej téct vodu při čištění zubů! Přijalo ji 407 osob, které zvládly hospodárné čištění zubů celkem 5 384krát. Kdo si takto vydrží čistit zuby celý rok, ušetří osm plných van vody.

Druhou výzvu Zasaď kytku! přijalo 244 osob. Zasadily 677 bylin a 119 stromů. Rostliny absorbují oxid uhličitý, jeden ze skleníkových plynů.  Jeden hektar lesa odstraní z ovzduší 15 tun oxidu uhličitého.

Pohyb venku zlepšuje náladu, imunitu a paměť. Třetí výzva zněla 1 hodina tvého času! Splnili ji ti, kteří byli venku v přírodě alespoň hodinu v jenom dnu. Výzvu přijalo 366 lidí. Venku strávili 3 007 hodin ve svém volném čase a 1 073 hodin během výuky.

Čtvrtá výzva se týkala nakupování. Kolikrát za týden členové všech rodin zapojených do výzvy Buď věrný! využili látkovou tašku při nákupech? Celkem 667krát. Plastové a papírové tašky používané jednorázově zatěžují životní prostředí. Proč i papírové? Na výrobu papírové tašky se spotřebuje více energie než na výrobu tašky plastové.

Pátá výzva Neprodukuj odpad! byla obtížná. Cílem je produkovat co nejméně odpadu. Ne týden, ale stále. Průměrný Čech vyprodukuje ročně asi 320 kilogramů odpadu (13 % tvoří tříděný odpad). Za týden je to přes 6 kilogramů odpadu na osobu. A jak uspěli ti, co výzvu přijali? Vyprodukovali o 74 % odpadu méně.

Šestou výzvu Nejezdi autem! přijalo 175 lidí. Využívali kolo, koloběžku, hromadnou dopravu, chodili pěšky. Pokud potřebovali výjimečně jet autem, pak jeli plným. Dosáhli tím stejného efektu, jako by zasadili 42 stromů. Kdo by tuto výzvu přijal na celý rok, vyrovnalo by se to zasazení 16 stromů.

Do poslední výzvy Nejez maso! se zapojilo 116 jedinců, kteří byli celkem 271 dní bez masa. Cílem této výzvy není nejíst maso, ale snížit jeho spotřebu a tím snížit produkci skleníkových plynů dobytkem.

A tak jsme bojovali proti klimatickým změnám v duchu s mottem celé akce. Velké změny začínají od nejmenších!

Napsala Ing. Stanislava Daňková, foto Veronika Čápová

CLIL na naší škole

ZŠ Úvaly – CLIL ve výuce

V letošním roce se naše škola zapojila v rámci projektu Šablony II do výuky s využitím metody CLIL. CLIL  je z anglického Content and Language Integrated Learning označující integrovanou výuku předmětu a cizího jazyka. Tato metoda je založeny na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.

Cílem projektu je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků „nejazykářů“ v angličtině a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů. Pedagog, který vyučuje cizí jazyk, vede dva své kolegy nejazykáře, kteří si prohlubují a upevňují komunikativní dovednosti v jazyce a připravují se na zavedení metody CLIL do výuky.  Ve vybraných třídách v současné době probíhají první minilekce, a tak si děti mohou vyzkoušet své znalosti angličtiny například v hodinách matematiky, výtvarné výchovy a tělocviku.  Věřím, že využití cizího jazyka, který je v současné době požadován v mnoha profesích a zaměstnání,  se rozšíří i do dalších tříd a předmětů.

Olga Fernando
(anglický jazyk)

Velký úspěch!

Soutěž v angličtině – 1.stupeň, ZŠ Úvaly

V letošním roce na naší škole proběhlo 29. dubna další kolo anglické soutěže pro děti ze 4. a 5. tříd. Celkem se zúčastnilo 25 žáků a do dalšího kola postoupili vždy dva nejúspěšnější žáci z ročníku – Šárka Karpišová a Hynek Novák z 5. tříd, Bořík Floriánek a Marek Bádal ze 4. tříd.  Všichni tito žáci skvěle reprezentovali naši školu v oblastním kole v Zelenči. Šárka získala skvělé 1. místo! V celkovém hodnocení se naše škola umístila na 1. místě z celkového počtu 15 škol.

Chtěla bych poděkovat dětem za skvělou reprezentaci, píli a nasazení a pogratulovat jim za krásná umístění.

Mgr. Olga Fernando 
anglický jazyk

Budoucí prvňáčci

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne ve středu 29. 5. 2019 v 17.00 hodin, Dílny prvňáčků 5. 6. 2019 v 17.00 hodin v budově ZŠ.

Těšíme se na Vás!

Vzpomínáme

Dne 3. 5. 2019 zemřela naše dlouholetá kolegyně, paní Petra Štípalová. Jejími hodinami prošlo za ty roky mnoho žáků, kterým se snažila laskavou, ale pevnou rukou přiblížit bohatství historie. Práce s dětmi pro ni nebyla jen zaměstnáním, přinášela jí radost i sílu v těžkých chvílích. Byla nám dobrou a spolehlivou kolegyní i přítelkyní. Petro, děkujeme za vše, nikdy nezapomeneme.

Kolegové ze Základní školy Úvaly