Vyberte stránku

Důležité upozornění Městského úřadu v Úvalech

Důležité upozornění:

Při stavbě mostu v Riegrově ulici byl překopnut hlavní plynový řad. Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců jsme uzavřeli průchod pro chodce na mostech v Riegrově ulici. Náhradní průchod jsme otevřeli přes dvůr stavebního úřadu a dvůr Technických služeb v Riegrově ulici. Dbejte prosím pokynů přítomné městské a státní policie.

Volby do školské rady

V tomto roce končí funkční období současné školské rady. Volby nové školské rady, kterou tvoří zástupci zřizovatele, pedagogických pracovníků školy a zákonných zástupců žáků, se uskuteční v termínu 21. – 23. 11. 2017 (v době třídních schůzek). Podrobnější informace o činnosti školské rady naleznete v záložce „školská rada“.  Podrobnější informace k podávání návrhů na kandidáty z řad rodičů naleznete ve webové aplikaci Bakaláři.

Pěvecký sbor Hlásek

HLÁSEK – ZAČÍNÁME!

Ve středu 4. října  se v letošním školním roce poprvé uskuteční zkouška HLÁSKU.

SEJDEME SE: v 6:50 před hlavním vchodem do školy

ZPÍVAT BUDEME: v učebně Hv v přízemí, a to od 6:55 do 7:45

CO POTŘEBUJEME: desky s euroobaly, do kterých si budeme zasouvat nakopírované písničky

KONTAKTjirickova@zsuvaly.cz, tel. 604 316 568