Vyberte stránku

Webová aplikace na zařízeních iOS

Od začátku školního roku se vyskytuje problém s fungováním webové aplikace na zařízeních iOS. Chybové hlášení sice odkazuje na problém na straně školy, ale autoři Bakalářů nám sami sdělili, že o problému vědí a hledají řešení. Ve škole jsme provedli všechny aktualizace, které Bakaláři doporučují a nabízí. Podle jejich poslední instrukce by měli uživatelé těchto zařízení také provést aktualizaci Bakalářů na App Store. Snad to pomůže…

Logická olympiáda

Vážení rodiče,
rádi bychom pozvali žáky Vaší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR.
KAŽDÝ soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2018.
GDPR novinka – rodiče dětí mladších 16 let poprosíme i o souhlas s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže. Nově je potřeba do registračního formuláře zadat jméno, příjmení a e-mail rodiče. Na emailovou adresu rodičů pak bude zaslaná prosba o jejich souhlas rodičů s použitím osobních dat dětí.
V období registrace probíhá korespondenční soutěž, kterou najdete v menu nahoře na záložce „KORESP. SOUTĚŽ“. Jeden vylosovaný výherce v každé věkové kategorii vyhraje hlavolam.
Přejeme Vašim dětem v soutěži mnoho úspěchů.
Tým Logické olympiády

Ředitelské volno

Vážení rodiče,
dne 21. 9. 2018 bude na naší škole vyhlášeno ředitelské volno pro žáky z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Školní družina nebude v provozu z důvodu účasti zaměstnankyň na školení.
Děkujeme za pochopení, vedení školy

Důležitá informace ředitele školy

Vážení rodiče a učitelé, milí žáci, drazí přátelé školy, 

vzhledem k případu odhalení šikany na druhém stupni Vás chci informovat, že vedení školy spolu se školním poradenským pracovištěm, orgánem sociálně-právní ochrany dětí, okresním státním zastupitelstvím a okresní metodičkou prevence intenzivně řeší vnitřní klima v příslušné třídě s cílem nastavit vhodná opatření pro zdravý a bezpečný vývoj všech dětí. Všechny rodiče a učitele žádám, aby dětem důkladně vysvětlili, co se za projevy šikany považuje, že o takovém jednání nemají mlčet a že jsou-li děti takovému jednání přítomny nebo jsou jeho součástí, je vždy důležité učitele či rodiče neprodleně informovat. Zdůrazněte také prosím dětem, že agresorovi nemají pomáhat, neboť tím se stávají jeho spoluviníky.

Na naší škole projevy šikany nebudeme nikdy tolerovat a vždy takovéto jednání budeme odsuzovat a důkladně řešit!

Mgr. Lukáš Kunc, ředitel

Nenech to být!

ZŠ Úvaly je přihlášena do projektu „Nenech to být“

Co je NNTB?

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci.

další informace: zde

 

 

 

 

Kroužky školní družiny

Vážení rodiče,

internetové přihlašování do kroužků školní družiny bude zahájeno v úterý 18. 9. 2018 v 18 hodin. Rozhodli jsme se posunout o den družinové přihlašování, protože MDDM zahajuje v pondělí 17. 9., tak ať nemáte přihlašování na dvě místa v jeden den a v klidu vyberete. Informace i adresu pro přihlašování najdete na stránkách školní družiny v sekci „Kroužky“. Děkujeme!

Další informace ke kroužkům:

Z důvodu velké poptávky po kroužcích paní Holubovské (Intuitivní kresba a Enkaustika) nebudou kroužky pod školní družinou, ale budou probíhat jako placené kurzy. Konat se budou od října, ve čtvrtek: 14-15 intuitivní kresba, 15-16 enkaustika a poplatek bude 500 Kč na měsíc. Své děti můžete přihlašovat na emailu: holubovska@zsuvaly.cz, a to v období od dnešního dne do 21.9.2018. Zájemci budou pozváni na informativní schůzku, kde se od lektorky dozví všechny potřebné informace.

Děkujeme za pochopení