Vyberte stránku

Dílny matematiky pro rodiče prvňáčků

POZOR změna! Z organizačních důvodů se Dílna 19. 11. konat nebude.  Nový termín Dílny včas oznámíme v Bakalářích i na stránkách školy a tříd. Omlouváme se a těšíme se, že se na nový termín Dílny přihlásíte.

Vážení rodiče, 19. 11. proběhne na naší škole Dílna matematiky pro rodiče současných prvňáčků. Informace a přihlášení na Dílnu najdete zde.

Informace k výuce ve středu 6. 11. 2019 – škola bude v provozu

Vážení rodiče,

v souvislosti se stávkou vyhlášenou Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na den 6. 11. 2019 Vás informuji o následujících skutečnostech:

1)  pedagogický sbor naší školy je finanční situací v českém školství dlouhodobě znepokojen

2)  část našich pedagogů se této stávky účastní

3)  v tuto chvíli se pedagogický sbor plošně z nejrůznějších důvodů k této jednodenní stávce nepřidává

4)  výuka na ZŠ Úvaly v tento den probíhat bude, škola se neuzavírá – dojde k určitým nutným rozvrhovým změnám – sledujte prosím do poslední chvíle aktuální stav rozvrhu a suplování.

INFORMACE KE STÁVCE 6. 11. 2019

Vážení rodiče, vážení spoluobčané,

jak říkal J. A. Komenský:

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“

„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“

V souladu s prohlášením ČMOS pracovníků ve školství a Pedagogické komory se i my, níže podepsaní, připojujeme k vyhlášené stávce.

Pro nás stávka neznamená pouhé dohadování se o 2% navýšení platů do tarifní složky. Vedou nás k ní především dlouhodobě opomíjené problémy ve školství: alarmující nedostatek učitelů, stárnoucí učitelské sbory, pedagogické fakulty chrlící absolventy s nezájmem o učitelskou profesi, nekoncepční a obtížné čerpání financí, učitelské platy hluboko pod průměrem zemí OECD, vybavení škol, průběh a připravenost inkluze.

Doufáme, že tímto krokem napomůžeme k zásadní změně v pochopení významu vzdělání a vzdělávání, a věříme, že tato stávka rozproudí celospolečenskou diskuzi a vyvolá zájem o budoucnost dalších generací.

 

Mgr. Milada Boháčková

Mgr. Jana Havlíková

Mgr. Soňa Formanová

Mgr. Petr Daněk

Mgr. Aneta Moravcová

 

Mgr. Magdaléna Genčevová

Bc. Denisa Peřestá

Anastasia Stejari, DiS.

Mgr. Eliška Lucie Sochůrková

 

 

Workshop pro rodiče

Vážení rodiče, 6. 11. od 17 hodin proběhne v budově naší školy workshop pro rodiče na téma „Jak vhodně podpořit dítě se specifickými poruchami učení, poruchou pozornosti či autistického spektra. Informace najdete zde: POZVÁNKA.

Fond Sidus

Vážení rodiče,

Fond Sidus pomáhá nemocným a postiženým dětem. V tomto školním roce mohou žáci a jejich rodiče přispět zakoupením náramku s obrázkovými piny. Cena sady náramku s 3 piny je 50,-Kč. Další piny si lze přikoupit po 10 Kč. … více informací

Společným úsilím budou finanční prostředky opět věnovány na podporu konkrétních dětských pacientů…….komu Fond Sidus pomáhá

Náramky a náhradní piny si žáci mohou zakoupit ve vrátnici školy u paní Konečné vždy o přestávkách v 8.45 a 9.40 hodin.

Tvoříme novou školu

Jako jedna ze sedmi pilotních škol v republice spolupracujeme již rok s Nadací O² v rámci projektu Chytrá škola na zavádění mediální gramotnosti, e -bezpečnosti a moderních technologií do českých škol.

Anna a Lukáš aneb ředitelka Nadace O² s ředitelem ZŠ Úvaly

Proč to všechno děláme?
Cílem je nastartovat vzdělávání v oblastech, které považujeme pro život našich dětí za nesmírně důležité.

Co se na naší škole již povedlo? 

  • 234 žáků bylo proškoleno odborníky na e-bezpečí a dále s nimi pracovali na toto téma jejich učitelé při výuce
  • 80 žáků prožilo únikovou hru FakeEscape, která je učila mediální gramotnosti a obraně proti dezinformacím
  • 51 žáků absolvovalo program v polytechnické laboratoři EduBus
  • všichni pedagogové absolvovali odborné semináře v oblasti e-bezpečnosti s cílem získat nové poznatky, které budou moci přenášet k našim žákům.
  • více než půlka našeho sboru se při Roadshow moderních technologií spolu s odborníky z Univerzity Palackého a dále se specialisty z EduBusu seznamovala s možnostmi využití moderních technologií ve výuce.
  • proběhlo školení e-bezpečí pro rodiče
  • žáci obou stupňů využívali při výuce s tablety menežovanou WiFi (internet, který je zabezpečen proti přístupu na nevhodné servery)

 

Zástupci ZŠ Úvaly při plánování strategie vzdělávání v sídle Nadace O²

Zástupci ZŠ Úvaly při plánování strategie vzdělávání v sídle Nadace O²

Roadshow technologie

Edubus – vzdělávací aktivity pro učitele

 

Co plánujeme dále?

Zavádíme pro naše žáky kroužek moderních technologií. Připravujeme pro žáky školení na práci s 3D tiskárnou. Pracujeme na zahrnutí e-bezpečnosti a mediální gramotnosti do výuky napříč předměty. Usilujeme o postupnou inovaci stávajících předmětů s využitím moderních technologií. Naši vybraní učitelé se zúčastní workshopu VR (virtuální reality), kurzu využití tabletů ve výuce a kurzu programování.

Desatero bezpečného internetu – žáci 6. a 7. roč.

Edubus – vzdělávací aktivity pro učitele

Výuka s tablety

Děkujeme všem kolegům, kteří se na spolupráci s Nadací O2

a na inovaci výuky podílejí!

Preventivní vlak ČD v Úvalech!

 

Naše město leží na nejfrekventovanější železniční trati v ČR a jsme si vědomi toho, že našim žákům hrozí v oblasti bezpečnosti na železnici zvýšené riziko ohrožení života. Již delší dobu bylo naším cílem přivézt do Úval preventivní vlak ČD a po téměř roce jednání s generálním ředitelstvím Českých drah se nám to povedlo. Žáci našich 7.- 9. tříd (cílová skupina) budou mít příležitost se již tuto středu 2.10.2019 této atraktivní preventivní akce zúčastnit.

Preventivní vlak je postaven na netradičním způsobu komunikace s mladými lidmi. Odehrává se na vlakovém nádraží a v prostorách speciálně upravených vagonů. Preventivní vlak začíná v Kinovoze, tedy voze upraveném jako kino, kde je účastníkům promítán hraný dokumentu. Druhým stanovištěm je konferenční vůz, kde má přednášku vyšetřovatel ČD nebo SŽDC a návštěvníci zde také uvidí fotografie a krátká videa z opravdových nehod. Na posledním stanovišti pak čekají drážní hasiči SŽDC, kteří předvádí ukázky své práce a také ukázky první pomoci.