Vyberte stránku

Informace pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

letošní zápis do prvních tříd byl úplně jiný, než jaký jsme pro Vás a Vaše děti původně připravovali a na jaký jsme se všichni těšili. Nepotkali jsme se s Vašimi dětmi, ani s Vámi, rodiči. Budoucí prvňáčci si neprohlédli prostory školy, ani se nepotkali s učiteli.

Dle aktuálních informací se toto již do konce června nezmění. Tradiční červnové dílny pro prvňáčky přesouváme na září a doufáme, že situace jejich realizaci dovolí. Seznámení se s prostory školy Vám chceme alespoň částečně nahradit, a proto pro Vás žáci ze školního parlamentu připravují video-prohlídku. Sledujte pro další informace i nadále webové stránky školy.

Nyní také pracujeme na tvorbě nových kolektivů budoucích 1. tříd. Počet nových prvňáčků je stále proměnlivý. Zatím není jisté, zda budou čtyři 1. třídy nebo pět 1. tříd. Při rozdělování dětí do tříd přihlížíme především ke speciálním vzdělávacím potřebám Vašich dětí. Snažíme se také vyhovět Vašim přáním na kamaráda, která jste uváděli v dokumentech k zápisu. Naším cílem je, aby se Vaše děti cítily v nových kolektivech co nejlépe. Třídní učitelky 1. tříd budou od prvního dne pracovat na vytvoření pozitivní atmosféry ve třídě a navázání nových přátelských vztahů mezi dětmi.

Ustálení počtu budoucích prvňáčků očekáváme na konci června. Informace o zařazení žáků do jednotlivých tříd se dozvíte v průběhu letních prázdnin prostřednictvím webových stránek školy.

Finální rozhodnutí o rozdělení dětí a obsazení učitelů 1. tříd je plně v kompetenci ředitele školy.

Uvědomujeme si, že tato doba přinesla do našich životů řadu změn a nejistot. Všichni si ale přejeme pro budoucí prvňáčky to samé. Aby jejich nástup do školy proběhl v co nejpříjemnější náladě, užili si svůj velký Den a ve škole se jim s novými spolužáky líbilo.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a trpělivost a těšíme se na společnou cestu vzděláváním.

vedení školy

 

 

 

 

Další informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Seznam potřeb pro žáky 1. ročníku pro školní rok 2020/21

Na začátku školního roku děti dostanou od základní školy učebnice, které si po ukončení       1. ročníku odnesou domů a zůstávají jejich majetkem. Výuka bude probíhat podle učebnic nakladatelství Fraus.

Škola pro děti zajistí:

Učebnice: Český jazyk 1 – genetická metoda (Začínáme číst a psát, Už čteme a píšeme sami, Uvolňovací cviky, Písanky 1- 3 – vázané či nevázané písmo)

Český jazyk 1 – analyticko – syntetická metoda (Živá abeceda, Slabikář, Písanky 1- 4 – vázané či nevázané písmo)

 • Učebnici českého jazyka a písanky si volí každá třídní učitelka dle metody výuky. Na naší škole se bude vyučovat jak genetická metoda čtení s vázaným i nevázaným písmem, tak analyticko – syntetická metoda čtení s vázaným i nevázaným písmem.

Matematika pro 1.ročník (I. a II. díl – pracovní učebnice dle koncepce prof. Hejného)

Prvouka 1

Učebnice angličtiny

Pomůcky: Voskové pastely, modelovací hmotu, lepidlo v tyčince, vodové barvy, dva kulaté štětce, barevné papíry, náčrtník

 

Rodiče pro děti zajistí:

Aktovka

penál

pastelky dřevěné trojhranné 

tužka trojhranná silná i slabá

ořezávátko na silné tužky a pastelky

guma

nůžky – kovové, ostré (dbát na typ nůžek – pravák x  levák)

obaly na učebnice a sešity – kupujte až v září podle potřeby

později pero – zpočátku děti používají k psaní pouze tužku, výběr vhodného pera budeme konzultovat později, proto zatím nespěchejte s jeho nákupem

 

Na tělesnou výchovu:

látkový sáček, cvičky (boty do tělocvičny se světlou podrážkou), tričko, kraťasy, tepláková souprava, pevné boty na cvičení venku, švihadlo)

Na výtvarnou a pracovní výchovu:

anilinové barvy, tempery, malá paletka na míchání barev, 2 ploché štětce, štětce kulaté č.8 a č.3, kelímek na vodu, hadřík, igelitový ubrus na lavici (asi 1x1m), zástěrku nebo staré tričko

 • Krabici, do které si budou děti svoje věci ukládat a budou ji mít stále k dispozici ve třídě, dostanou společně s učebnicemi první školní den.

Prosím, všechny potřeby a pomůcky (vč. oblečení na tělocvik a výtvarných potřeb) jednotlivě podepište. Děti si zpočátku nepamatují, co jim patří. Předejdeme tím mnoha problémům. Děkujeme!

Třídní fond – 1000 Kč platba v září na účet školy, až Vám bude přidělen variabilní symbol.

Pro rodiče i učitele je výhodnější, pokud se uskuteční hromadný nákup dalších nezbytných pomůcek a pracovních materiálů na výtvarnou a pracovní výchovu. Jako příklad uvádím: pracovní sešit na angličtinu, mazací tabulku, krychle pro práci v matematice, kopírování pracovních materiálů, rychlovazač, kreslící kartony A4. A3, A2, barevné papíry, balicí papíry, lepidla … 

 1. školní týden – OSV (osobnostní výchova) – ještě se nebudeme učit, budeme se společně seznamovat s třídou, kamarády, prostředím školy a jejím okolím.
 2. 9. 8:00 – 8:30
 3. – 4. 9. 8:00 – 9:30
 4. – 8. 9. 8:00 – 10:30

V dalším období bude výuka již probíhat dle rozvrhu, poslední hodina bude o 10 minut krácena, aby se děti chodící na oběd do školní jídelny v klidu pod dozorem učitelky nebo vychovatelky naobědvaly a zvykly si na režim jídelny. 

Stravné – info od vedoucí jídelny Pavlíny Stehlíkové – https://www.zsuvaly.cz/skolni-jidelna/zavazna-prihlaska/

 

Těšíme se na seznámení s vašimi dětmi a naše společně prožité chvíle.

Další informace budou následovat v průběhu prázdnin.

   

    Tým ZŠ Úvaly

 

Rekonstrukce školy

V této předprázdninové době vrcholí přípravy pro stavební úpravy v naší základní škole na budově “B”. Součástí rekonstrukce je zateplení budovy, opravy a úpravy na její fasádě a střeše, zlepšení jejího vizuálního výrazu, výměna oken, realizace nového hromosvodu a dále rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů. Celá akce začne na začátku července.

Ještě jednou bychom touto cestou rádi poděkovali všem rodičům, kteří nám pomohli s vystěhováním nábytku ze tříd a kabinetů.
Vedení ZŠ

Předávání vysvědčení

Vážení rodiče, milé děti,
pravidla MŠMT na den rozdávání vysvědčení se 15. 6. 2020 změnila, proto i my upřesňujeme průběh dne 26. 6. 2020 na naší škole.
Vysvědčení rozdáme ve třídách všem dětem najednou. Děti budou vstupovat svými stávajícími vchody, které byly určeny žákům pro prezenční výuku. Děti z distanční výuky přinesou čestné prohlášení, dostanou předem informaci od třídních učitelů o vchodu, kterým mají vstoupit do školy.
Po rozdání vysvědčení budou žáci odcházet domů. Žáci z prezenční výuky, kteří budou přihlášeni na  tento den (26. 6.) na další pobyt ve škole, zůstanou ve třídě. Dopolední, odpolední blok i oběd zůstane při zájmu žáků ve stejném režimu, se stejnými rozvrhy pedagogů.
Žáci 2. stupně dostanou vysvědčení v 8 hodin. Místo předání určí třídní učitel a bude žáky informovat.
Vedení školy

Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci,
oznamuji Vám, že z organizačních a provozních důvodů vyhlašuji v souladu se zákonem 564/2004 sb. ve dnech 29. 6. – 30. 6. 2020 pro žáky naší školy ředitelské volno.
Lukáš Kunc, ředitel školy

Aktuální informace z jídelny

Informace z jídelny pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

pro zahájení stravování ve ŠJ je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, která je ke stažení na stránkách školy (jídelna-závazná přihláška).

 1. Prosím vás, abyste si ji vytiskli a vyplnili.
 2. Vyplněnou přihlášku lze přinést do kanceláře ŠJ již od 22. 6. do 26. 6. 2020 v době 7.00 – 9.00 hod, rovnou dostanete čip oproti vratné kauci a provedete první platbu hotově. Takto budete připraveni na nový školní rok a již nemusíte mít o stravování starost. 29. 6. a 30. 6. je ze závažných technických důvodů škola uzavřena.
 3. Je také možno přihlášky zasílat během prázdnin mailem na stehlikova@zsuvaly.cz. Přihlášky jsou postupně zpracovávány a děti zapsány ke stravování. Zpětně vám bude zasláno uživatelské jméno a heslo k přihlašování na strava.cz. Bude vám také sdělen variabilní symbol k placení obědů převodním příkazem.
 4. V případě, že přihlášku zašlete mailem, tak je nutné přijít v týdnu od 24. 8.- 31. 8. 2020 od 7.00 – 11.00 hod, kdy dostanete čip oproti vratné záloze 115,- Kč a bude třeba provést první platbu za obědy hotově. Snažte se prosím přijít tento týden a nenechávejte nákup čipu na 1. 9. 2020, protože tento den bude kancelář mimořádně v provozu pouze omezeně a to od 7.00 – 8.20 hod.

 Provoz kanceláře od 1. 9. – 3. 9. 2020

 1. 9. 2020 7.00 – 8.20 hodin
 2. 9. 2020 7.00 – 10.00
 3. 9. 2020 7.00 – 10.00

V dalších týdnech už je provoz kanceláře každý čtvrtek od 7.00 – 9.00 hod

Už se těšíme na nové strávníky J

Veškeré informace o školní jídelně naleznete na stránkách školy – jídelna (Akutálně, Nejčastější dotazy a Řád ŠJ, kde naleznete vše) – bude aktualizováno během prázdnin, popř. vám vaše dotazy ráda zodpovím na tel. 774 439 804 nebo pište na mailovou adresu stehlikova@zsuvaly.cz.

vedoucí školní jídelny Pavlína Stehlíková