Vyberte stránku

Škola žije

15.3.2019

EDUbus

EDUbus, prostě bus?! Ani náhodou! EDUbus je mobilní polytechnická laboratoř.

Jedná se o ojedinělý vzdělávací projekt, který umožňuje popularizaci polytechnických oborů a snaží se podnítit zájem žáků o chemii, fyziku či biologii formou práce s moderními technologiemi a prostřednictvím zajímavých pokusů. A naše škola u toho zase byla a žáci zažili fantastickou „výuku“! 🙂


MAKÁME A VYHRÁVÁME 🙂

Naše školní sportovní týmy vyrazily na turnaje a díky jejich zápalu a bojovnosti se můžeme opět chlubit. Děkujeme!

Házenáv krajském kole v Kladně naši kluci jasnou převahou vybojovali 1. místo a postoupili do kvalifikace na republikové finále, které se bude konat v Plzni. Budeme držet palce!

Basketbal – na okresní kolo v basketbalu jsme vyslali 2 družstva: naši „baskeťáci“ opět stály na stupních vítězů, krásné 3. místo a naše „baskeťačky“ předvedly nejlepší výkon sezóny a neuvěřitelný progres, stupně vítězů jsou již na dohled.   

 


14.3.2019

ČTU – ČTEŠ – ČTEME

Děti ve škole stále něco nového ve škole objevují. Tentokrát žáci 2.B se svou učitelkou Arnoštkou Březkovou otevřeli dveře, které pro ně byly doposud zavřené. Navštívili knihovnu ve věži. Jejich průvodkyní byla paní učitelka Morávková, která se o knihovnu stará. Děti z této třídy pravidelně navštěvují Čítárnu, čtou z knih umístěných na chodbě školy a nyní se začetly do knih v této knihovně.


11.3.2019

PAMATUJEME – NEZAPOMÍNÁME !

Datum 8.3. je smutným mementem na zbytečnou smrt lidí, nevinných lidí. Jako škola nejsme k historii lhostejní a s velikou úctou jsme se zapojili do akce „Pamatuj!“, která připomíná zavraždění 3792 lidí v tzv. Terezínském rodinném táboře. Mezi obětmi koncentračních táborů se v letech 1942 – 1945 bylo i 24 úvalských obyvatel a ty jsme si tohoto data připomněli.

 


Čtenářské dílny máme moc rádi

Pravidelně každý pátek vyráží třída 2.C do školní čítárny na čtenářské dílny. Vždy se soustřeďujeme na předem dané téma týkající se např. postavy, prostředí, povahových rysů vybrané postavy, charakteru, emocí apod. Po dvacetiminutovém čtení se mimo samotný obsah zamýšlíme nad předem zvolenou otázkou, dokončujeme věty, či zakreslujeme naše pocity apod. Vše zaznamenáváme do připravených pracovních listů, které nám pak slouží jako podpora závěrečné reflexe v komunitním kruhu.

7.3.2019

Učení si užíváme, ale taky prožíváme

Ve škole se učíme. Učení ale nebereme jako „biflování“, ale snažíme se učit zkušeností a  vše si prakticky zkoušíme! 

Názorným příkladem může být třída 5.A a nejen ta! 🙂

Co takový elektrický obvod? Elektrický obvod si děti dle návodu sestrojily z elektronické stavebnice a zjistily, jak je to vlastně s elektrickou energií, jaké jsou její zdroje, druhy elektrárny, jak se dá šetřit nebo jak postupovat při úrazech elektrickým proudem a jiné zajímavosti.

Kdo umí postavit Leonardův most?! My! 🙂

Při ručních pracích jsme se inspirovali knihou Lichožrouti od Pavla Šruta a vyrobili si svého Hihlíka, který bydlí ve třídě 5.A.


4.3.2019

Třída 5.A na exkurzi v Kolíně

Výlet třídy 5.A do Kolína se velmi vydařil. Cesta vlakem rychle utíkala a v cíli na děti čekala výstava Emanuela Holého na téma: Přísloví v obrázcích.  Velice hezky zpracovaná výstava, která zaujala a své návštěvníky se snažila zapojit. A tak se děti předháněly, kdo si zapamatuje přísloví na čas nejrychleji, kdo se splete při čtení přísloví vzhůru nohama apod.

V mezičase neopomněly ani na procházku Kolínem, prohlédly si Karlovo náměstí s jeho historickými budovami, prošly se kolem Labe a nechyběla ani zastávka na něco „na zub“.

Jako další cíl výletu bylo kolínské muzeum. Tam se děti seznámily s lidovou tradicí, se symbolikou, s maskami z Masopustu a vyrobily si zajímavý klobouk, který nosil Laufr. Jsou to naše české tradice a je fajn si připomenout a uvědomit, proč se slaví.


23.2.2019

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

Klub mladého diváka 1 vyrazil v neděli 17.2. na představení ve Stavovském divadle na představení Mlynářova opička. 
Podstata talentu Václava Klimenta Klicpery spočívala ve splétání jednotlivých komediálních scén, známých z antického mimu či italské commedie dell´arte, v celistvý dramatický příběh.  
Ačkoli Klicpera naší výpravu přímo neokouzlil, vynahradili jsme si vše společným obědem, podívali se na secesní Obecní dům, gotickou Prašnou bránu, Karolinum a poprvé i do Stavovského divadla. Nakonec tedy velice příjemně strávené kulturní odpoledne.

DÍLNA ČTENÍ

Školní čítárna je velmi oblíbené místo v naší škole. Především proto, že je tady čtení příjemné a pohodlné.
Pravě zde proběhla Dílna čtení, ve které se seznamujeme s novými autory a jejich díly.


PŘÍPRAVA NA ŽIVOT ZAČÍNÁ JIŽ VE ŠKOLE 🙂

Ve škole se neučíme jen teorii, definice a vzorečky, ale propojujeme i teorii s praxí a připravujeme děti na realitu, která na ně čeká.

Devátá třída trénovala zvládání náročných životních situací. Takové narození dítěte nesporně patří mezi ně. 🙂

 


20.2.2019

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Dnes se žáci naší školy z druhého stupně zúčastnili zeměpisné olympiády v Čelákovicích. Nejen, že nás žáci statečně reprezentovali, ale poznali i prostředí jiné školy, střetli se s konkurencí a udělali si příjemnou procházku po Čelákovicích.

Za jejich nadšení a zápal děkujeme! 🙂

 

 


PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ

Čtení knížek rozvíjí paměť, představivost a učí myšlení. A protože šikovní prvňáčci 1.E již číst dokáží, navštívili společně úvalskou knihovnu. Hravou formou se dozvěděli, jak to v knihovně chodí, prohlédli si knížky, poslechli si milý příběh a podíleli se na tvorbě pohádky. Doufáme, že tato návštěva nebude poslední a postupem času se stanou nadšenými čtenáři a pravidelnými návštěvníky knihovny.

 


MOBILNÍ PLANETÁRIUM

V minulém týdnu se žáci naší školy zúčastnili projekce zábavně-vzdělávací fulldome show. Jedná se o zábavně vzdělávací program, při kterém jsou využívány moderní technologie a výuka tím získává zcela jiný, pro děti velice atraktivní, rozměr.

Pro naši školu jsme vybrali program Neuvěřitelný vesmír.


17.2.2019

BAREVDEN

Celý týden 11.2. – 15 2. 2019 se naše škola účastnila projektu „HRDÁ ŠKOLA“.  Každý den byla určena jedna barva a v této barvě oblečení jsme chodili.

Bylo vidět, že všechny tento týden baví, děti – od prvňáčků až po deváťáky – i učitele a užívají si to. Po chodbách chodily houfy zelenáčků, druhý den červeňáčků a byli jsme všichni jeden fajn tým.

Všem moc děkujeme, že se zapojili a těšíme se na další takové dny, které nám tu školu zpestří! 🙂