Vyberte stránku

Plán akcí

PLÁN AKCÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
MĚSÍC AKCE ZODPOVÍDÁ
Září Kurzy OSV TU
18. – 22. 9. sběr papíru Šetková
Říjen Sběr kaštanů a žaludů Urbánková, Kubešová
Den seniorů – přáníčka SD
 4. 10. Den seniorů – vystoupení dětí Trapková, Bulíř
25. 10. 17.00 Památník – česká hymna TU 4., 5. tříd, ŠD, všichni
Vítání občánků Bulíř, Šintlerová
Listopad Pracovní dílny – příprava na jarmark – 1. st. 30. 11., 2. st 1. 12. TU
Prosinec 2. 12. Vánoční jarmark, rozsvěcení stromečku všichni, vystoupení  Trojanová
4. 12.  Čertoviny TU 9. roč.
Vánoce v Domově důchodců M. V. Hrubá
Vánoce v DPS Březková, Trojanová
Přání pro důchodce ŠD
Vítání občánků Bulíř, Šintlerová
21. 12. (od 18 hodin) Vánoční koncert v sokolovně Trojanová, Jiřičková
22. 12. třídní vánoční besídky TU
Leden LVK Černá hora Genčevová
Únor Hudební výchovný program Trojanová, Foučková
Březen Rodiče budoucích prvňáčků ve škole Foučková, TU 1. tříd
MŠ ve škole Foučková, TU 1. tříd
23. – 24. 3. Noc s Andersenem Morávková
Duben Dárečky pro předškoláky ŠD
3. 4. Zápis dětí do 1. tříd, ředitelské volno pro žáky Foučková, všichni
20. 4. Zápis dětí do 1. tříd – náhradní termín Foučková
Kudy chodí písničky – školní kolo Trojanová, Jiřičková + TU 1. st.
26. 4. Den Země – Ukliďme svět Kondelíková, Šetková, TU
Recitační soutěž – škol. kolo Březková
Květen Vzdělávací kurzy 1 st. TU – 1. st
Kudy chodí písničky – oblastní kolo Trojanová, Jiřičková + TU 1. st.
Den matek v domově důchodců (přání ŠD) Formandlová
Den dětí – sportovní den Březková, Foučková, Horák, Zahrádková
Červen Recitační soutěž – obl. kolo Březková
Schůzky rodičů budoucích prvňáčků Foučková, TU budoucích prvňáčků
Dílny 1. st. pro budoucí prvňáky Foučková, TU budoucích 1. tříd
14. 6. Loučení s 9. roč. Morávková, TU 9.roč.
Kurzy 2. stupně 19. 6. – 22. 6. TU 2. st.
Vítání občánků Bulíř, Šintlerová
27. 6. Projektový den – Ochrana obyvatel za mimořádných událostí TU