Vyberte stránku

Plán akcí

PLÁN AKCÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
MĚSÍC AKCE ZODPOVÍDÁ
Září Kurzy OSV TU
Vítání občánků Šintlerová
Říjen Den seniorů – vystoupení dětí Bulíř
                  – přáníčka ŠD
sběr papíru Šetková
sobota 20. 10. oslava vzniku ČSR, vystoupení žáků všichni
Sběr kaštanů a žaludů Urbánková, Kubešová
Listopad Pracovní dílny – příprava na jarmark – 30. 11. TU
Prosinec sobota 1. 12. Vánoční jarmark, rozsvěcení stromečku všichni, vystoupení  Trojanová, Jiřičková
5. 12.  Čertoviny TU 9. roč.
Vánoce v Domově důchodců Křížová
Vánoce v DPS Březková, Trojanová
Přání pro důchodce ŠD
Vítání občánků Chicu
Koncert v DVA Trojanová, Jiřičková
21. 12. třídní vánoční besídky TU
Leden LVK Černá hora Fiedlerová,Genčevová
Březen 8. 3. Happening Pamatuj Foučková, Javůrková
Vítání občánků Chicu
13. 3. Den otevřených dveří všichni
Rodiče budoucích prvňáčků ve škole Foučková, TU 1. tříd
MŠ ve škole Foučková, TU 1. tříd
Kudy chodí písničky – škol. kolo Trojanová, vyučující Hv
Duben Noc s Andersenem Morávková, Kubešová
Dárečky pro předškoláky ŠD
5. 4. Zápis dětí do 1. tříd, ředitelské volno pro žáky Foučková, všichni
12. 4. Zápis dětí do 1. tříd – náhradní termín Foučková
Kudy chodí písničky – oblast. kolo Trojanová, vyučující Hv
Dárečky na soutěž ŠD
Den Země – Ukliďme svět Kondelíková, Šetková, TU
Recitační soutěž – škol. kolo Březková
Květen Sběr papíru Šetková
Vzdělávací kurzy 1 st. TU – 1. st
Den matek v domově důchodců (přání ŠD) Formandlová
Červen sobota 1. 6. Den dětí – sportovní den Foučková, Horák, Zahrádková
Recitační soutěž – obl. kolo Březková
Schůzky rodičů budoucích prvňáčků Foučková, TU budoucích prvňáčků
Dílny 1. st. pro budoucí prvňáky Foučková, TU budoucích 1. tříd
Loučení s 9. roč. Morávková, TU 9.roč.
Kurzy 2. stupně od 18. 6. TU 2. st.
Vítání občánků Chicu
Projektový den – Ochrana obyvatel za mimořádných událostí TU