Vyberte stránku

OBĚDY ŽÁKŮ V DOBĚ NEMOCI

Vážení rodiče,

žáci, kteří nejsou přítomni na vyučování ve škole z důvodu nemoci, nemají nárok na školní dotovaný oběd. Není tedy možné, aby rodiče v této době docházeli do školní jídelny a odebírali obědy pro své dítě za státem dotované ceny.

Jídelna musí dodržovat předpisy, kterými se školní stravování řídí. Především VYHLÁŠKU o školním stravování v platném znění.

Pokud máte zájem o vyzvednutí oběda ještě druhý den nemoci, máte možnost využít nákup oběda za plnou (tedy státem nedotovanou) cenu. Tuto informaci naleznete i v řádu školní jídelny. Další dny nemoci nelze obědy vyzvednout a musíte si je odhlásit

Děkuji za pochopení

Odhlašování obědů- nově od 1.2.2019

Odhlašování obědů je nutné provést jeden pracovní den předem do 13hod. Na pozdější odhlášení není možné brát ohled. V případě nemoci žáka je možno oběd odebrat za první den jeho nepřítomnosti v době 11.00-11.30 a 13.55-14.15 hod. Další dny již oběd vydat nelze a je třeba jej odhlásit. Odhlašovat můžete přímo na www.strava.cz, telefonicky 774 439 804 nebo mailem na stehlikova@zsuvaly.cz. Upozorňuji rodiče, že odhlašuji obědy na základě data a času přijatého e-mailu.

Důležité upozornění pro rodiče

Vážení rodiče, žádám vás, abyste platili obědy svým dětem včas, to znamená max. do 20 dne v měsíci na měsíc následující. Někteří rodiče toto nedodržují a děti jsou i pár dnů bez oběda. Dítě, které nemá oběd zaplacen, má možnost vzít si jen polévku, hlavní část oběda, salát či jiný doplněk NEDOSTANE, pokud nebude mít obědy zaplaceny. Pokud takto dítě chodí déle než týden, je na to upozorněno.

Cena oběda je stanovena na celé menu, které je nedělitelné.

Platby obědů a důležité informace na školní rok 2018/2019

Těm, co na obědy chodí, budou automaticky přihlášeny 27.8.2018. Prosím, nezapomeňte včas provést platbu za obědy, aby se dětem včas přihlásily. Kdo si nepřeje automatické objednávání stravy a obědy si chce přihlašovat sám, musí mi to nahlásit. Ti, co chodí na obědy pouze některé dny v týdnu např. úterý a čtvrtek…, musí mi to taktéž nahlásit, aby se mu nepřihlašovaly obědy na všechny dny.

Zakoupení nového čipu v případě ztráty nebo nefunkčnosti

V případě, že vaše dítě čip ztratí nebo z nějakého důvodu nebude čip fungovat, může si jej zakoupit každý den ráno než půjde do školy. S sebou si přinese 110,- kč na čip nový. Bez čipu na obědy chodit nelze !

Vrácení čipů

Žáci 5 a 9 ročníků, kteří končí stravování v naší jídelně budou moci vrátit čip a odhlásit se ze stravování do 29.6. vč., kdy jim za nepoškozený ( nefunkční, popsaný, umazaný či jinak znehodnocený) čip bude vrácena částka 110,- Kč. Po tomto termínu nelze čip vrátit a nebude vám tudíž vrácena částka 110,- Kč.

Přeplatky za obědy

Přeplatky za obědy, které zůstanou na účtech strávníků se na konci školního roku nebudou vracet. Zůstanou na účtech žáků a přesunou se automaticky na školní rok 2019/2020. Pokud chce někdo přeplatek za obědy vrátit, musí o toto požádat nejpozději do 30.6. a v průběhu prázdnin mu bude zaslán na účet, který je potřeba sdělit vedoucí ŠJ taktéž do 30.6. Přeplatky za obědy se v hotovosti nevrací.

Pavlína Stehlíková – vedoucí školní jídelny

Kontakt

Vedoucí školní jídelny

Pavlína Stehlíková

Telefon: 281 981 615

E-mail: stehlikova@zsuvaly.cz