Vyberte stránku

INFORMACE PRO VŠECHNY STRÁVNÍKY

Z důvodu coronavirových prázdnin byly všem strávníkům od 11.3. hromadně odhlášeny obědy. Po skončení těchto prázdniny, až děti půjdou opět do školy, budou všem obědy opět hromadně přihlášeny.   

ZMĚNA – VÝDEJ OBĚDŮ DO PŘINESENÝCH NÁDOB

Vážení rodiče,

Z hygienických důvodů se od 4.9.  vydávají obědy do přinesených nádob pouze v časech 11.00-11.15 a 14.00-14.15 hodin. V jiném čase si může strávník na své riziko oběd přendat z talíře do vlastní nádoby na vyhrazeném místě (ne na výdejním pultě).

Děkuji za pochopení.

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU A PLACENÍ OBĚDŮ V HOTOVOSTI

Od 1.9. dochází ke změně bankovního účtu, proto prosím posílejte platby za stravné na nové číslo účtu 2201654771/2010.

!!! POZOR ZMĚNA !!! PLACENÍ OBĚDŮ V HOTOVOSTI bude od 1.9.2019 každý čtvrtek 7.00-9.00 hodin.

VRÁCENÍ ČIPŮ

Žáci 5 a 9 ročníků, kteří končí stravování v naší jídelně budou moci vrátit čip a odhlásit se ze stravování do 28.6. vč.(tzn. po posledním obědě), kdy jim za nepoškozený (nefunkční, popsaný, umazaný či jinak znehodnocený) čip bude vrácena částka 110,- Kč. Po tomto termínu  nelze čip vrátit a nebude vám tudíž částka 110,- Kč vrácena. Proto prosím všechny, aby přišli včas J

PŘEPLATKY ZA OBĚDY

Přeplatky za obědy, které zůstanou na účtech strávníků,  se na konci školního roku nebudou vracet.  Zůstanou nadále na účtech žáků a přesunou se automaticky na školní rok 2019/2020.  Pokud chce někdo přeplatek za obědy vrátit, musí o toto požádat nejpozději do 28.6. a  v průběhu července mu bude zaslán na účet, který je třeba sdělit vedoucí ŠJ  do 28.6. Přeplatky za obědy se v hotovosti nevrací!

OBĚDY ŽÁKŮ V DOBĚ NEMOCI

Vážení rodiče,

žáci, kteří nejsou přítomni na vyučování ve škole z důvodu nemoci, nemají nárok na školní dotovaný oběd. Není tedy možné, aby rodiče v této době docházeli do školní jídelny a odebírali obědy pro své dítě za státem dotované ceny.

Jídelna musí dodržovat předpisy, kterými se školní stravování řídí. Především VYHLÁŠKU o školním stravování v platném znění.

Pokud máte zájem o vyzvednutí oběda ještě druhý den nemoci, máte možnost využít nákup oběda za plnou (tedy státem nedotovanou) cenu. Tuto informaci naleznete i v řádu školní jídelny. Další dny nemoci nelze obědy vyzvednout a musíte si je odhlásit

Děkuji za pochopení

Odhlašování obědů a objednávání oběda č.2 

Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel. Objednávka pod č.2 musí být provedena alespoň 3 pracovní dny předem. V případě, že strávník objednávku neprovede, dostává automaticky oběd č.1. Odhlašování obědů je nutné provést jeden pracovní den předem do 13 hod. Na pozdější odhlášení není možné brát ohled. V případě nemoci žáka je možno oběd odebrat za první den jeho nepřítomnosti v době 11.00-11.15 a 14.00-14.15 hod. Další dny již oběd vydat nelze a je třeba jej odhlásit. Za neodhlášený nebo neodebraný oběd se náhrada neposkytuje. Strávníci mají povinnost odhlásit si obědy v době nemoci, výletů, školy v přírodě a dalších akcí. Odhlašovat můžete přímo na www.strava.cz, telefonicky 774 439 804 nebo mailem na stehlikova@zsuvaly.cz. Upozorňuji rodiče, že odhlašuji obědy na základě data a času přijatého e-mailu.

Pavlína Stehlíková – vedoucí školní jídelny

Kontakt

Vedoucí školní jídelny

Pavlína Stehlíková

Telefon: 281 981 615

E-mail: stehlikova@zsuvaly.cz