Vyberte stránku

Aktuálně z jídelny

Stravování v době ředitelského volna

Ve dnech ředitelského volna nemají žáci nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu o stravování v tyto dny je nutné doplatit oběd do plné výše tj. o 32,-kč více. Tato částka bude dětem automaticky odečtena z jejich konta. Zkontrolujte, zda máte na kontě dostatečnou výši finančních prostředků. Na dny ředitelského volna je nutné děti přihlásit telefonicky, SMS nebo mailem, protože tyto dny nejdou přihlásit přes www.strava.cz. Děkuji vám za spolupráci.

 

Zakoupení nového čipu v případě ztráty nebo nefunkčnosti

V případě, že vaše dítě čip ztratí nebo z nějakého důvodu nebude čip fungovat,  může si zakoupit nový čip každý den ráno než půjde do školy. S sebou si přinese 110,- kč na nový čip.

 

Vyzvedávání obědů v době nemoci

V době nemoci je možno vyzvednout oběd od 11.00-11.15hod. v první den nemoci. Na další dny nemoci je nutno obědy odhlásit!

 

Registrace čipů na školní mléko a svačinu

Můžete si  registrovat čip na školní mléko a svačinu v kanceláři ŠJ. Přineste si s sebou zelený čip, který máte na stravování ve školní jídelně.

Od 1.9.2017 je změna v placení stravného

Stravné se od 1.9.2017 platí převodním příkazem. Hotově je možno obědy zaplatit ve výjimečných případech pouze středy od 7.00-9.00hod

 

Termíny pro přihlašování nových strávníků a placení obědů od 1.9.2017

Přihlašování žáka ke stravování do školní jídelny můžete během celého školního roku.

S sebou si přineste 110,- Kč na zakoupení čipu a vyplněnou přihlášku, kterou si můžete stáhnout z webu nebo ji můžete vyplnit přímo v kanceláři školní jídelny.

Pavlína Stehlíková

 

 

 

 

 

 

Od 1.9.2017 je změna v placení stravného

Stravné se od 1.9.2017 platí převodním příkazem. Hotově je možno obědy zaplatit ve výjimečných případech pouze středy od 7.00-9.00hod

 

Termíny pro přihlašování nových strávníků a placení obědů od 1.9.2017

Přihlašování žáka ke stravování do školní jídelny můžete během celého školního roku.

S sebou si přineste 110,- Kč na zakoupení čipu a vyplněnou přihlášku, kterou si můžete stáhnout z webu nebo ji můžete vyplnit přímo v kanceláři škloní jídelny.

 

Zakoupení nového čipu v případě ztráty nebo nefunkčnosti
V případě, že vaše dítě čip ztratí nebo z nějakého důvodu nebude čip fungovat, může si zakoupit nový čip každý den ráno než půjde do školy. S sebou si přinese 110,- kč na nový čip.

Vyzvedávání obědů v době nemoci
V době nemoci je možno vyzvednout oběd od 11.00-11.15hod. Na další dny nemoci je nutno obědy odhlásit!

Registrace čipů na školní mléko a svačinu
Můžete si registrovat čip na školní mléko a svačinu v kanceláři ŠJ. Přineste si s sebou zelený čip, který máte na stravování ve školní jídelně.

Od 1.9.2017 je změna v placení stravného
Stravné se od 1.9.2017 platí převodním příkazem. Hotově je možno obědy zaplatit ve výjimečných případech pouze středy od 7.00-9.00hod

Termíny pro přihlašování nových strávníků a placení obědů od 1.9.2017
Přihlašování žáka ke stravování do školní jídelny můžete během celého školního roku.
S sebou si přineste 110,- Kč na zakoupení čipu a vyplněnou přihlášku, kterou si můžete stáhnout z webu nebo ji můžete vyplnit přímo v kanceláři školní jídelny.

Pavlína Stehlíková

Kontakt

Vedoucí školní jídelny

Pavlína Stehlíková

Telefon: 281 981 615

E-mail: stehlikova@zsuvaly.cz