Vyberte stránku

AKTUÁLNĚ Z JÍDELNY

PROVOZ KANCELÁŘE V DOBĚ PRÁZDNIN

Ve školní jídelně vaříme od úterý 4. 9. 2018. Přihlášky žáků budoucích 1. ročníků, zakoupení čipu a úhradu stravného na září můžete provést od 27. 8. do 31. 8. 2018  v době od 7.00 do 9.00 hodin.

Vrácení čipů

Žáci 5. a 9. ročníku, kteří končí stravování v naší jídelně, budou moci vrátit čip a odhlásit se ze stravování do 29. 6., kdy jim za nepoškozený čip bude vrácena částka 110,- Kč.

Po tomto termínu  nelze čip vrátit a nebude vám tudíž  vrácena částka 110,- Kč.

Přeplatky za obědy

Přeplatky za obědy, které zůstanou na účtech strávníků, se na konci školního roku nebudou vracet. Zůstanou na účtech žáků a přesunou se automaticky na školní rok 2018/2019. Pokud chce někdo přeplatek za obědy vrátit, musí o toto požádat nejpozději do 30.6. a v průběhu prázdnin mu bude zaslán na účet, který je potřeba sdělit vedoucí ŠJ, taktéž do 30.6.. Přeplatky za obědy se v hotovosti nevrací.

Platby obědů a důležité informace na školní rok 2018/2019

Ve školní jídelně vaříme od úterý 4. 9. 2018. Těm, co na obědy chodí, budou automaticky přihlášeny 27. 8. 2018. Prosím, nezapomeňte včas provést platbu za obědy, aby se dětem včas přihlásily. Kdo si nepřeje automatické objednávání stravy a obědy si chce přihlašovat sám, musí mi to nahlásit. Ti, co chodí na obědy pouze některé dny v týdnu např. úterý a čtvrtek…, musí mi to taktéž nahlásit, aby se mu nepřihlašovaly obědy na všechny dny. Ti, co platí v hotovosti si budou moci obědy uhradit od 27. 8. – 31. 8. 2018 v době 7.00 – 9.00 v kanceláři ŠJ.

Rodiče nových strávníků mi musí přinést přihlášku ke stravování. Přihlášky můžete přinést 20. 6. a 27. 6. od 7.00 – 9.00hod., zakoupíte si čip a provedete první platbu. Je možnost přihlášky zasílat i v průběhu prázdnin, já je postupně zpracuji a zašlu vám zpět heslo do systému objednávání. Poté je nutno provést první platbu v kanceláři školní jídelny a zakoupit si čip za 110,- Kč.  Kancelář bude v provozu od pondělí 27. 8. -31. 8. 2018 v době 7.00 – 9.00 hod. Celý školní rok pouze ve středu 7.00-9.00 hod.

Veškeré dotazy o placení obědů na příští školní rok a další důležité informace vám ráda poskytnu telefonicky nebo elektronicky-kontakt: Pavlína Stehlíková tel. 774439804, e-mail:stehlikova@zsuvaly.cz

Přeji vám všem krásné prázdniny ! J

 

Důležité upozornění pro rodiče

Vážení rodiče, žádám vás, abyste platili obědy svým dětem včas, to znamená max. do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Někteří rodiče toto nedodržují a děti jsou i pár dnů bez oběda. Dítě, které nemá oběd zaplacen, má možnost vzít si jen polévku, hlavní část oběda, salát či jiný doplněk NEDOSTANE, pokud nebude mít obědy zaplaceny. Pokud takto dítě chodí déle než týden, je na to upozorněno.

Cena oběda je stanovena na celé menu, které je nedělitelné.

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů je nutné provést jeden pracovní den předem  do 11 hod. Na pozdější odhlášení není možné brát ohled. V případě nemoci žáka je možno oběd odebrat za první den jeho nepřítomnosti v době 11.00-11.30 a 13.55-14.15 hod. Další dny již oběd vydat nelze a je třeba jej odhlásit. Odhlašovat můžete přímo na www.strava.cz, telefonicky 774 439 804 nebo mailem na stehlikova@zsuvaly.cz. Upozorňuji rodiče, že odhlašuji obědy na základě data a času přijatého e-mailu.

Stravování v době ředitelského volna

Ve dnech ředitelského volna nemají žáci nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu o stravování v tyto dny je nutné doplatit oběd do plné výše tj. o 32,-kč více. Tato částka bude dětem automaticky odečtena z jejich konta. Zkontrolujte, zda máte na kontě dostatečnou výši finančních prostředků. Na dny ředitelského volna je nutné děti přihlásit telefonicky, SMS nebo mailem, protože tyto dny nejdou přihlásit přes www.strava.cz.

Zakoupení nového čipu v případě ztráty nebo nefunkčnosti

V případě, že vaše dítě čip ztratí nebo z nějakého důvodu nebude čip fungovat,  může si jej zakoupit  každý den ráno než půjde do školy. S sebou si přinese 110,- kč na čip nový. Bez čipu na obědy chodit nelze !

Registrace čipů na školní mléko a svačinu

V kanceláři ŠJ si můžete  registrovat čip na školní mléko a svačinu. Je nutné si přinést s sebou zelený čip, který máte na stravování ve školní jídelně.

 

Pavlína Stehlíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stravování v době ředitelského volna

Ve dnech ředitelského volna nemají žáci nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu o stravování v tyto dny je nutné doplatit oběd do plné výše tj. o 32,-kč více. Tato částka bude dětem automaticky odečtena z jejich konta. Zkontrolujte, zda máte na kontě dostatečnou výši finančních prostředků. Na dny ředitelského volna je nutné děti přihlásit telefonicky, SMS nebo mailem, protože tyto dny nejdou přihlásit přes www.strava.cz. Děkuji vám za spolupráci.

 

Zakoupení nového čipu v případě ztráty nebo nefunkčnosti

V případě, že vaše dítě čip ztratí nebo z nějakého důvodu nebude čip fungovat,  může si zakoupit nový čip každý den ráno než půjde do školy. S sebou si přinese 110,- kč na nový čip.

 

Vyzvedávání obědů v době nemoci

V době nemoci je možno vyzvednout oběd od 11.00-11.15hod. Na další dny nemoci je nutno obědy odhlásit!

 

Registrace čipů na školní mléko a svačinu

Můžete si  registrovat čip na školní mléko a svačinu v kanceláři ŠJ. Přineste si s sebou zelený čip, který máte na stravování ve školní jídelně.

Od 1.9.2017 je změna v placení stravného

Stravné se od 1.9.2017 platí převodním příkazem. Hotově je možno obědy zaplatit ve výjimečných případech pouze středy od 7.00-9.00hod

 

Termíny pro přihlašování nových strávníků a placení obědů od 1.9.2017

Přihlašování žáka ke stravování do školní jídelny můžete během celého školního roku.

S sebou si přineste 110,- Kč na zakoupení čipu a vyplněnou přihlášku, kterou si můžete stáhnout z webu nebo ji můžete vyplnit přímo v kanceláři školní jídelny.

Pavlína Stehlíková

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Vedoucí školní jídelny

Pavlína Stehlíková

Telefon: 281 981 615

E-mail: stehlikova@zsuvaly.cz