Vyberte stránku

VRÁCENÍ ČIPŮ

Žáci 5 a 9 ročníků, kteří končí stravování v naší jídelně budou moci vrátit čip a odhlásit se ze stravování do 28.6. vč.(tzn. po posledním obědě), kdy jim za nepoškozený (nefunkční, popsaný, umazaný či jinak znehodnocený) čip bude vrácena částka 110,- Kč. Po tomto termínu  nelze čip vrátit a nebude vám tudíž částka 110,- Kč vrácena. Proto prosím všechny, aby přišli včas J

PŘEPLATKY ZA OBĚDY

Přeplatky za obědy, které zůstanou na účtech strávníků,  se na konci školního roku nebudou vracet.  Zůstanou nadále na účtech žáků a přesunou se automaticky na školní rok 2019/2020.  Pokud chce někdo přeplatek za obědy vrátit, musí o toto požádat nejpozději do 28.6. a  v průběhu července mu bude zaslán na účet, který je třeba sdělit vedoucí ŠJ  do 28.6. Přeplatky za obědy se v hotovosti nevrací!

PROVOZ KANCELÁŘE V DOBĚ PRÁZDNIN

Kancelář školní jídelny bude otevřena v týdnu:

26.8.-31.8. a 2.9.-4.9. v době od 7.00-9.00 hod.   Poté pouze každou středu od 7.00-9.00 hod. 

Tyto dny můžete chodit platit stravné, kupovat čipy nebo nosit nové přihlášky. Prosím rodiče budoucích prvňáčků, aby přinášeli přihlášky již vyplněné. V případě nejasností vám vše vysvětlím popř. společně přihlášku dovyplníme.

Prosím všechny rodiče, aby nenechávali přihlašování dětí ke stravě na poslední chvíli tzn. na 2.9.2019. Předejdete tak stání ve frontě!

I to se může stát 🙂

Už se těším na naše nové malé strávníky 🙂

Pavlína Stehlíková – vedoucí ŠJ

 

 

OBĚDY ŽÁKŮ V DOBĚ NEMOCI

Vážení rodiče,

žáci, kteří nejsou přítomni na vyučování ve škole z důvodu nemoci, nemají nárok na školní dotovaný oběd. Není tedy možné, aby rodiče v této době docházeli do školní jídelny a odebírali obědy pro své dítě za státem dotované ceny.

Jídelna musí dodržovat předpisy, kterými se školní stravování řídí. Především VYHLÁŠKU o školním stravování v platném znění.

Pokud máte zájem o vyzvednutí oběda ještě druhý den nemoci, máte možnost využít nákup oběda za plnou (tedy státem nedotovanou) cenu. Tuto informaci naleznete i v řádu školní jídelny. Další dny nemoci nelze obědy vyzvednout a musíte si je odhlásit

Děkuji za pochopení

Odhlašování obědů- nově od 1.2.2019

Odhlašování obědů je nutné provést jeden pracovní den předem do 13 hod. Na pozdější odhlášení není možné brát ohled. V případě nemoci žáka je možno oběd odebrat za první den jeho nepřítomnosti v době 11.00-11.30 a 13.55-14.15 hod. Další dny již oběd vydat nelze a je třeba jej odhlásit. Odhlašovat můžete přímo na www.strava.cz, telefonicky 774 439 804 nebo mailem na stehlikova@zsuvaly.cz. Upozorňuji rodiče, že odhlašuji obědy na základě data a času přijatého e-mailu.

Pavlína Stehlíková – vedoucí školní jídelny

Kontakt

Vedoucí školní jídelny

Pavlína Stehlíková

Telefon: 281 981 615

E-mail: stehlikova@zsuvaly.cz