Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách školní družiny při ZŠ Úvaly a my Vás moc prosíme o jejich sledování. V záložkách naleznete všechny potřebné informace – např. v aktuálních informacích případné zrušení kroužku, v nepřítomných vychovatelkách možné suplování ve vašem oddělení, atd.   Těšíme se na spolupráci.

vychovatelky ŠD

Kontakt

Dana Váňová

E-mail: vanova@zsuvaly.cz

Tel.: 607 820 259

Info 22.6.2018

V pátek 29.6. bude školní družina v provozu do 15hodin. Školní klub v provozu nebude. Děkujeme za pochopení

Info 30.5.2018

Informace pro rodiče dětí ze 3.oddělení: Od 1.6.2018 nastupuje místo Terezy Karlové Barbora Suchnová (777654786). Děkujeme za pochopení

Info 29.5.2018

V této chvíli by měla být v notýscích nalepena informace o odevzdávání zápisních lístků pro příští školní rok (1. + 2. třída), nebo o vyplnění zájmu (3.třída) – termín odevzdání je do 8.6.2018. Děkujeme

Info 10.5.2018

Vážení rodiče,

vzhledem k množícím se dotazům na přihlašování dětí do družiny na příští školní rok oznamujeme, že se během měsíce května v družinových notýscích objeví informace jak postupovat a prosíme vás o dodržení termínu, který bude v informaci uveden. Zatím je ještě čas, odevzdávání přihlášek do 11.5.2018 bylo pouze pro budoucí prvňáčky. Děkujeme za pochopení a spolupráci

DRUŽINOVÉ KROUŽKY KONČÍ 24.5.2018

Info 11.10.2017

Prosíme rodiče dětí, které mají školní třídy na budově D, aby své děti nepouštěli do budovy dříve než v 7:40 (až vyjdou ven děti z ranní družiny). Velmi nám tím usnadníte organizaci. Děkujeme!

Info 17.9.2017

Došlo k malým změnám v odchodech jednotlivých oddělení na obědy (viz. tabulka jídelna)

tabulka jídelna  (kliknutím otevřete)

Info 2.9.2017

Aktualizovaný Vnitřní řád školní družiny zde k prostudování: Vnitřní řád školní družiny (kliknutím otevřete). Děkujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní informace o školní družině
(pro rodiče budoucích prvňáčků; školní rok 2018/2019)

 Zápisní lístek do školní družiny, který Vám byl předán u zápisu (případně je ke stažení na webových stránkách školy (www.zsuvaly.cz – družina a školní klub; sekce „ke stažení“), odevzdejte vyplněný do 11. května 2018 do kanceláře školy (7 – 15hod.) nebo vedoucí vychovatelce Daně Váňové po telefonické dohodě (607820259)
 3. září proběhne oficiální zápis pro všechny již přihlášené děti, kdy už bude známé rozdělení dětí do jednotlivých oddělení – seznámíte se se svou vychovatelkou a získáte veškeré potřebné informace (pokud potřebujete informace dříve, naleznete je během hlavních prázdnin, na stránkách v sekci „pro rodiče“, k dispozici je také telefonní číslo 607820259, kde vám budou případné dotazy zodpovězeny)
 O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy, děti nižších ročníků jsou zařazovány přednostně
 děti potřebují do ŠD: bačkory, případně převlečení na ven (vše podepsané!!!)
 Vyzvedávání dětí je možné po obědě (časový rozpis dostanete na začátku roku), potom až po 15hodině, aby se co nejméně narušovala zájmová činnost ŠD
 Školní družina je v provozu:
– ranní ŠD od 6:30 do 7:45 (případně do 8:45, je-li půlená hodina); mohou ji navštěvovat i děti, které nejsou do školní družiny přihlášeny a neplatí poplatek; vychovatelky převádějí děti na hlavní budovu
– odpolední ŠD od 11:40 do 17:00
– v době volna zajišťuje školní družina provoz pouze v případě, přihlásí-li se dostatečný počet zájemců (nabízíme výlety nebo zájmovou činnost v budově ŠD)
 Školní družina také nabízí zájmové kroužky, které vedou vychovateky ŠD, kroužky jsou pouze pro družinové děti a jsou zdarma – veškeré informace budou včas na webu a také je dostanete u zápisu na začátku školního roku
 Základní škola Úvaly stanovila měsíční poplatek za pobyt dítěte ve školní družině na 150 Kč za žáka na měsíc. Tato částka bude hrazena ve dvou splátkách.

1. splátka září – prosinec 4×150 Kč = 600 Kč, splatná do konce září.
2. splátka leden – červen 6×150 Kč = 900 Kč, splatná do konce ledna.

Poplatek se hradí převodem na účet číslo 0431824319/0800. Do poznámky uveďte: platba ŠD, jméno a příjmení dítěte a třídu. Poplatek je použit na úhradu provozních nákladů (teplo, světlo, …) a na materiál pro děti (výtvarné potřeby, hry,
odměny, …). V případě neuhrazení poplatku do stanoveného data, nebude dítě
v následujícím měsíci do družiny přijato – prosíme, hlídejte si termíny splatnosti!
Děkujeme

V případě dotazů se na mě můžete obrátit telefonicky: 607820259; e-mailem: vanova@zsuvaly.cz; po předchozí domluvě si na Vás ráda udělám čas i osobně.
Dana Váňová
vedoucí vychovatelka

27.6. a 28.6. nebude přítomna Beata Kukučková, v oddělení bude suplovat Dominik Novák.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info 29.8.2016 (aktualizace 1.9.2017)

Školní družina ve školním roce 2017/2018

I.odd. Šárka Klocová – budova E (2.B) – klocova@zsuvaly.cz; 606449664

II.odd. Lenka Králová – budova C, kmenová třída 1.C (1.C) – kralova@zsuvaly.cz; 737755207

Lenka Hynčicová (pátky) – hyncicova@zsuvaly.cz; 732338763

III.odd.  Tereza Karlová – budova D, kmenová třída 1.E (1.E) – karlova@zsuvaly.cz; 739939254

IV.odd. Alena Doskočilová – budova E (2.A) – doskocilova@zsuvaly.cz; 604536572

V.odd. Lenka Krafnettrová – budova D (3.B) – krafnettrova@zsuvaly.cz; 607804503

VI.odd. Dana Váňová – budova D (2.C) – vanova@zsuvaly.cz; 607820259

VII.odd. Pavla Pavelková – budova C, kmenová třída 1.B (1.B) – pavelkova@zsuvaly.cz; 606675597

VIII.odd. Vlasta Bláhová – budova C, kmenová třída 1.D (1.D, S1) – blahova@zsuvaly.cz; 606971163

IX.odd. Markéta Macháčková – budova D, kmenová třída 2.D (2.D) – machackova@zsuvaly.cz; 731834219

X.odd. Tereza Dvořáková – budova C, kmenová třída 3.D (3.D, 3.C) – dvorakova@zsuvaly.cz; 722730705

XI.odd. Tereza Prášilová – budova C, kmenová třída 3.E (3.E, 3.C) – prasilova@zsuvaly.cz; 702429878

XII.odd. Jaroslava Tomasová DiS. – budova C, kmenová třída 1.A (1.A) – tomasova@zsuvaly.cz; 731412141

XIII.odd. Beata Kukučková (st.,čt.,pá.) – budova A, kmenová třída 3.A (3.A) – kukuckova@zsuvaly.cz; 733757819

Dominik Novák (po.,út.) – novak@zsuvaly.cz; 736712556

školní klub – Martina Skočdopolová – skocdopolova@zsuvaly.cz; 606314470 (volat pouze od 12 do 16hod., dopoledne pracuje jako asistentka pedagoga)

Přecházení dětí z budovy A, C a E na budovu D bude probíhat podle informací v družinovém notýsku okolo 16hodiny. Od 16 hodin funguje koncová družina na budově D – do 16,30 ve dvou třídách (ve 3. a 6. oddělení), od 16,30 budou všechny děti v 6.oddělení. Od 16hodin bude v provozu mobilní telefon – číslo 773 105 346, které slouží v případě, že nestíháte z nějakého důvodu vyzvednout své dítě do 17hodin. Družina funguje do 17hodin. Z bezpečnostních a hygienických důvodů je zákaz vstupu do budovy, prosíme ZVOŇTE!!! Na budově C bude od letošního školního roku vrátnice, vrátná (paní Konečná – tel. 773629839) bude, mimo jiné, kontrolovat, zda dítě odchází s tím, koho zná. Vrátná bude na budově C od 7,30 do 16hodin. Na budově D bude od 15 do 16hodin paní Kattauerová, stejně jako v loňském školním roce. Děkujeme za pochopení

 

 

Kroužky školní družiny končí ve školním roce 2017/2018 dne 24.5.2018.

Informace o nabízených kroužcích na příští školní rok 2018/2019 se zde objeví na konci srpna.

Děkujeme za pochopení

Info 29.8.2017

Vážení rodiče,

kapacita školní družiny je pro školní rok 2017/2018 386 dětí – 13.oddělení. Školní družina je určena pro žáky 1. – 4. třídy. O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Přednostně jsou zařazovány děti z nižších ročníků. Žáci 4. tříd budou přijímáni podle věku, na základě předběžného projevení zájmu, což bylo zjišťováno na konci loňského školního roku, pomocí družinových notýsků.

Školní družina je během školního roku v provozu  od 6,30 do 9hodin a od 11,30 do 17 hod. Během vedlejších prázdnin je v provozu jen tehdy, projeví-li zájem o umístění dítěte ve školní družině dostatečný počet rodičů. Ranní družina a družina o půlené hodině bude probíhat na budově D (letos v 6.oddělení). Koncová družina bude na budově D, do 16,30 ve dvou třídách (ve 3. a 6.odd.), od 16,30 budou všechny děti v 6.oddělení. V kolik hodin bude které oddělení přecházet do koncové družiny se dozvíte z družinových notýsku. Zvažte pak nákup druhých bačkor.

Ze školní družiny děti odcházejí podle časového údaje určeného rodiči, který je uveden v zápisním lístku. Z kapacitních důvodů školní jídelny budeme chodit na obědy v různých časech. Informaci o možném vyzvedávání po obědě budete mít v notýsku. Na zápisním lístku musí být kromě hodiny odchodu napsáno, zda dítě bude odcházet samo bez doprovodu nebo v doprovodu. Spolu s dužinovým notýskem dostanete na začátku školního roku i „Plnou moc“, do které napíšete všechny osoby, které mohou dítě ze školní družiny vyzvedávat. Jakékoliv změny v docházce dítěte sdělí rodiče písemně přes družinový notýsek. Od doby převzetí přebírá rodič za své dítě plnou zodpovědnost.

Zdravotní a jiné problémy konzultujte prosím osobně s vychovatelkou. Konzultační hodiny jsou  kdykoliv po dohodě.

Základní škola Úvaly stanovila měsíční poplatek za pobyt dítěte ve školní družině na 150 Kč za žáka na měsíc. Tato částka bude hrazena ve dvou splátkách. 1. splátka září-prosinec 4×150 Kč = 600 Kč, splatná do konce září. 2. splátka leden-červen 6×150 Kč = 900 Kč, splatná do konce ledna. Platí se převodem na účet č. 0431824319/0800. Do poznámky uveďte: platba ŠD, jméno a příjmení dítěte a třídu. Neuvádějte variabilní symbol, ten je pouze pro jídelnu. Poplatek je použit na úhradu provozních nákladů (teplo, světlo, …) a na materiál pro děti (výtvarné potřeby, hry, odměny, …)

Během září přineste do školní družiny všechny požadované věci, které najdete na seznamu v notýsku. Prosíme, podepisujte dětem všechny věci!!! Oblečení na ven uložte do plátěného sáčku označeného jménem dítěte. Vyloučíte tím mnohá nedorozumění. Prosíme, dávejte dětem na odpoledne svačinku, po pobytu venku mají hlad. Děkujeme

S dotazy se obracejte na telefonní číslo 607 820 259 nebo na email vanova@zsuvaly.cz, děkuji Dana Váňová (vedoucí vychovatelka)

Info 22.6.2018

V pátek 29.6. nebude školní klub v provozu. Děkujeme za pochopení

Info 29.5.2018

Přihlašování do školního klubu pro školní rok 2018-19 – přednostně jsou přijímáni žáci druhého stupně (6. – 9. třída), v případě nenaplnění kapacity těmito žáky, jsou místa doplněna žáky 5. ročníků (podle věku). Do školního klubu se můžete přihlásit vyplněním zápisního lístku, který si stáhnete zde v sekci „Ke stažení“ a vyplněný ho oskenujete a pošlete na adresu skocdopolova@zsuvaly.cz, případně předáte osobně paní Skočdopolové přímo ve školním klubu.
3. září proběhne oficiální zápis (sledujte cedule u školy), kde se dozvíte, zda se vaše dítě do školního klubu dostalo, či nikoliv. Zápisní lístky můžete posílat do 22.6.2018.  Školní klub je otevřen od pondělí do pátku, od 13 do 16 hodin. Za školní klub se platí poplatek 500Kč na školní rok. Platí se převodem na účet č. 0431824319/0800, během měsíce září. V případě dotazů volejte 607820259. Děkuji Dana Váňová, vedoucí vychovatelka