Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách školní družiny při ZŠ Úvaly a my Vás moc prosíme o jejich sledování. V záložkách naleznete všechny potřebné informace – např. v aktuálních informacích případné zrušení kroužku, v nepřítomných vychovatelkách možné suplování ve vašem oddělení, atd.   Těšíme se na spolupráci.

vychovatelky ŠD

Kontakt

Dana Váňová

E-mail: vanova@zsuvaly.cz

Tel.: 607 820 259

Info 6.12.2017

Ve čtvrtek 14.12. odpadá čtenářský kroužek. Děkujeme za pochopení

Info 4.12.2017

Ve středu 6.12. odpadá sportovní kroužek. Ve čtvrtek 7.12. odpadá vaření. Děkujeme za pochopení

Info 8.11.2017

Vážení rodiče, ve školní jídelně se hromadí zapomenuté oblečení – dojděte se, prosím, podívat, zda něco nepatří právě vám. Děkujeme

 

Info 27.10.2017

Informace pro rodiče dětí ze 7.odd. ŠD: K 31.10.2017 končí v naší škole paní vychovatelka Bc. Soňa Borzová; k 1.11.2017 nastupuje paní vychovatelka Pavla Pavelková.

Info 11.10.2017

Prosíme rodiče dětí, které mají školní třídy na budově D, aby své děti nepouštěli do budovy dříve než v 7:40 (až vyjdou ven děti z ranní družiny). Velmi nám tím usnadníte organizaci. Děkujeme!

Info 17.9.2017

Od pondělí 18.9. bude ve 13.oddělení normální zvonek s telefonem, zvonek zůstává na stejném místě jako byl. Prosíme rodiče, aby po zazvonění sešli dolů k šedivým dveřím, z důvodu kontroly odchodů paní vrátnou. Děkujeme

Došlo k malým změnám v odchodech jednotlivých oddělení na obědy (viz. tabulka jídelna)

tabulka jídelna  (kliknutím otevřete)

Info 2.9.2017

Aktualizovaný Vnitřní řád školní družiny zde k prostudování: Vnitřní řád školní družiny (kliknutím otevřete). Děkujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 4.12. do 8.12. nebude přítomna Jaroslava Tomasová – v oddělení se bude suplovat, koncovou družinu v pondělí bude mít Tereza Prášilová, kroužek vaření odpadá. Děkujeme za pochopení

Ve středu 6.12. nebude přítomna Lenka Králová – v oddělení bude suplovat Lenka Hynčicová. Sportovní kroužek odpadá. Děkujeme za pochopení

Ve středu 6.12. nebude přítomna Tereza Prášilová – v oddělení bude suplovat p.uč. Konůpková. Koncovou družinu bude mít Pavla Pavelková. Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prosinec20.12.201714:15 domeček
14:45 budova D
vánoční hra dramatické výchovy Alice Javůrkové1. +4.odd.
3.,5.,6. a 9.odd.
leden15.1.201813:15 - 14:45kouzelník Reno2.,3.,7.,12.odd.
leden19.1.201813:15 - 14:45kouzelník Reno1.,5.,8.,10.odd.

Info 29.8.2016 (aktualizace 1.9.2017)

Školní družina ve školním roce 2017/2018

I.odd. Šárka Klocová – budova E (2.B) – klocova@zsuvaly.cz; 606449664

II.odd. Lenka Králová – budova C, kmenová třída 1.C (1.C) – kralova@zsuvaly.cz; 737755207

Lenka Hynčicová (pátky) – hyncicova@zsuvaly.cz; 732338763

III.odd.  Tereza Karlová – budova D, kmenová třída 1.E (1.E) – karlova@zsuvaly.cz; 739939254

IV.odd. Alena Doskočilová – budova E (2.A) – doskocilova@zsuvaly.cz; 604536572

V.odd. Lenka Krafnettrová – budova D (3.B) – krafnettrova@zsuvaly.cz; 607804503

VI.odd. Dana Váňová – budova D (2.C) – vanova@zsuvaly.cz; 607820259

VII.odd. Pavla Pavelková – budova C, kmenová třída 1.B (1.B) – pavelkova@zsuvaly.cz; 606675597

VIII.odd. Vlasta Bláhová – budova C, kmenová třída 1.D (1.D, S1) – blahova@zsuvaly.cz; 606971163

IX.odd. Markéta Macháčková – budova D, kmenová třída 2.D (2.D) – machackova@zsuvaly.cz; 731834219

X.odd. Tereza Dvořáková – budova C, kmenová třída 3.D (3.D, 3.C) – dvorakova@zsuvaly.cz; 722730705

XI.odd. Tereza Prášilová – budova C, kmenová třída 3.E (3.E, 3.C) – prasilova@zsuvaly.cz; 702429878

XII.odd. Jaroslava Tomasová DiS. – budova C, kmenová třída 1.A (1.A) – tomasova@zsuvaly.cz; 731412141

XIII.odd. Beata Kukučková (st.,čt.,pá.) – budova A, kmenová třída 3.A (3.A) – kukuckova@zsuvaly.cz; 733757819

Dominik Novák (po.,út.) – novak@zsuvaly.cz; 736712556

školní klub – Martina Skočdopolová – skocdopolova@zsuvaly.cz; 606314470 (volat pouze od 12 do 16hod., dopoledne pracuje jako asistentka pedagoga)

Přecházení dětí z budovy A, C a E na budovu D bude probíhat podle informací v družinovém notýsku okolo 16hodiny. Od 16 hodin funguje koncová družina na budově D – do 16,30 ve dvou třídách (ve 3. a 6. oddělení), od 16,30 budou všechny děti v 6.oddělení. Od 16hodin bude v provozu mobilní telefon – číslo 773 105 346, které slouží v případě, že nestíháte z nějakého důvodu vyzvednout své dítě do 17hodin. Družina funguje do 17hodin. Z bezpečnostních a hygienických důvodů je zákaz vstupu do budovy, prosíme ZVOŇTE!!! Na budově C bude od letošního školního roku vrátnice, vrátná (paní Konečná – tel. 773629839) bude, mimo jiné, kontrolovat, zda dítě odchází s tím, koho zná. Vrátná bude na budově C od 7,30 do 16hodin. Na budově D bude od 15 do 16hodin paní Kattauerová, stejně jako v loňském školním roce. Děkujeme za pochopení

 

 

Zde se můžete dočíst co máte od kterého kroužku očekávat a co je na něj potřeba: hlavní cíle kroužků ŠD 2017-2018 (kliknutím otevřete)

Zápis do kroužků proběhne v pondělí 25.9.2017 od 17:30 na budově D. Kroužky začínají v pondělí 2.10.2017 a končí ve čtvrtek 24.5.2018

přehled kroužků ŠD 2017-2018 (kliknutím otevřete)

KERAMIKA: kroužek keramiky bude na naší škole opět probíhat, z důvodu odchodu paní Šimůnkové ho ale nebude organizovat školní družina, ale vše půjde přes paní Krejsovou, obracejte se prosím přímo na ní. Přes družinový notýsek informujte vaší vychovatelku, že vaše dítě bude tento kroužek navštěvovat. Děkujeme

keramika

(kliknutím otevřete)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info 29.8.2017

Vážení rodiče,

kapacita školní družiny je pro školní rok 2017/2018 386 dětí – 13.oddělení. Školní družina je určena pro žáky 1. – 4. třídy. O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Přednostně jsou zařazovány děti z nižších ročníků. Žáci 4. tříd budou přijímáni podle věku, na základě předběžného projevení zájmu, což bylo zjišťováno na konci loňského školního roku, pomocí družinových notýsků.

Školní družina je během školního roku v provozu  od 6,30 do 9hodin a od 11,30 do 17 hod. Během vedlejších prázdnin je v provozu jen tehdy, projeví-li zájem o umístění dítěte ve školní družině dostatečný počet rodičů. Ranní družina a družina o půlené hodině bude probíhat na budově D (letos v 6.oddělení). Koncová družina bude na budově D, do 16,30 ve dvou třídách (ve 3. a 6.odd.), od 16,30 budou všechny děti v 6.oddělení. V kolik hodin bude které oddělení přecházet do koncové družiny se dozvíte z družinových notýsku. Zvažte pak nákup druhých bačkor.

Ze školní družiny děti odcházejí podle časového údaje určeného rodiči, který je uveden v zápisním lístku. Z kapacitních důvodů školní jídelny budeme chodit na obědy v různých časech. Informaci o možném vyzvedávání po obědě budete mít v notýsku. Na zápisním lístku musí být kromě hodiny odchodu napsáno, zda dítě bude odcházet samo bez doprovodu nebo v doprovodu. Spolu s dužinovým notýskem dostanete na začátku školního roku i „Plnou moc“, do které napíšete všechny osoby, které mohou dítě ze školní družiny vyzvedávat. Jakékoliv změny v docházce dítěte sdělí rodiče písemně přes družinový notýsek. Od doby převzetí přebírá rodič za své dítě plnou zodpovědnost.

Zdravotní a jiné problémy konzultujte prosím osobně s vychovatelkou. Konzultační hodiny jsou  kdykoliv po dohodě.

Základní škola Úvaly stanovila měsíční poplatek za pobyt dítěte ve školní družině na 150 Kč za žáka na měsíc. Tato částka bude hrazena ve dvou splátkách. 1. splátka září-prosinec 4×150 Kč = 600 Kč, splatná do konce září. 2. splátka leden-červen 6×150 Kč = 900 Kč, splatná do konce ledna. Platí se převodem na účet č. 0431824319/0800. Do poznámky uveďte: platba ŠD, jméno a příjmení dítěte a třídu. Neuvádějte variabilní symbol, ten je pouze pro jídelnu. Poplatek je použit na úhradu provozních nákladů (teplo, světlo, …) a na materiál pro děti (výtvarné potřeby, hry, odměny, …)

Během září přineste do školní družiny všechny požadované věci, které najdete na seznamu v notýsku. Prosíme, podepisujte dětem všechny věci!!! Oblečení na ven uložte do plátěného sáčku označeného jménem dítěte. Vyloučíte tím mnohá nedorozumění. Prosíme, dávejte dětem na odpoledne svačinku, po pobytu venku mají hlad. Děkujeme

S dotazy se obracejte na telefonní číslo 607 820 259 nebo na email vanova@zsuvaly.cz, děkuji Dana Váňová (vedoucí vychovatelka)

Info 7.9.2017

Za školní klub se platí poplatek 500Kč na školní rok. Platí se převodem na účet č. 0431824319/0800. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu a platba ŠK. Neuvádějte variabilní symbol, ten je pouze pro jídelnu. Děkujeme

Školní klub je otevřen od pondělí do pátku od 13 do 16 hodin.

Info 5.9.2017

Zájemci o školní klub, kteří se nedostavili k zápisu, ať se co nejdříve ozvou Martině Skočdopolové, zda mají o Školní klub opravdu zájem – máme případné další zájemce, tak prosím neblokujte místo dlouho. Děkujeme

Info 29.8.2017

V pondělí 4.9. proběhne oficiální zápis do školního klubu, prosíme rodiče, aby se k němu dostavili a potvrdili svůj zájem o přihlášení svého dítěte do školního klubu. Děkujeme

Info 12.6.2017

Kapacita školního klubu na školní rok 2017/18 je v tuto chvíli zcela zaplněna. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠD Danu Váňovou, která si vás zapíše jako náhradníky. Děkujeme za pochopení

 

 

 

Školní klub je určen přednostně pro žáky 6. – 9. tříd, v případě volné kapacity ho mohou navštěvovat i žáci 5. ročníků. Registrační poplatek za jedno dítě do Školního klubu je 500Kč na jeden školní rok – platby budou prováděny během měsíce září, převodem na účet či v hotovosti v kanceláři školy. Školní klub je otevřen od pondělí do pátku od 13 do 16 hodin. V letošním školním roce bude v našem školním klubu opět pracovat Martina Skočdopolová – skocdopolova@zsuvaly.cz, 606314470 – do 12hod. pouze sms (pracuje také jako asistentka pedagoga), od 12 do 16hod. můžete i volat. S veškerými dotazy a s omlouváním nepřítomnosti dětí, se obracejte přímo na ni. Děkujeme

svp_sk_1516

organizacni-rad-skolniho-klubu