Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách školní družiny při ZŠ Úvaly a my Vás moc prosíme o jejich sledování. V záložkách naleznete všechny potřebné informace – např. v aktuálních informacích případné zrušení kroužku, v nepřítomných vychovatelkách možné suplování ve vašem oddělení, atd.   Těšíme se na spolupráci.

vychovatelky ŠD

Kontakt

Dana Váňová

E-mail: vanova@zsuvaly.cz

Tel.: 607 820 259

Info 12.9.2018

Informace o přihlašování na družinové kroužky najdete v sekci „Kroužky“

Info 10.9.2018

Vložena tabulka odchodů na obědy – zkušební provoz, může dojít ke změnám… Během příštího týdne se v notýscích objeví informace o aktuálních odchodech a možnostech vyzvedávání. Do té doby platí tento přehled. Děkujeme za pochopení

tabulka jídelna (kliknutím otevřete)

Info 3.9.2018

Odchody na obědy v prvním týdnu:

 1. 10:50 (čtvrťáci 11:50 s tř.uč.)
 2. 12
 3. 12 (třeťáci v 11:40 s tř.uč.)
 4. 10,50 (čtvrťáci 11:50 s tř.uč.)
 5. 12,15
 6. 10,50 (třeťáci v 11:40 s tř.uč.)
 7. 12,15
 8. 12
 9. 11,10 (čtvrťáci 12,15 s 5.odd.)
 10. 12,15
 11. 11,10 (čtvrťáci 12 s 2.odd.)
 12. 12
 13. 12,15

 

Info 1.9.2018

Vážení rodiče,

v pondělí 3.9.2018 nebude ještě školní družina v provozu, proběhne pouze oficiální zápis, kde zkontrolujete správnost údajů v Zápisním lístku a obdržíte družinový notýsek s potřebnými informacemi. Z důvodu nepřítomnosti některých vychovatelek (Suchnová, Váňová, Tomasová) se zápis netýká tříd: 1.C, 2.A, 2.E a 3.C – děti z těchto tříd obdrží notýsek od své třídní učitelky první hodinu a Zápisní lístky si p. vychovatelky zkontrolují v průběhu prvního týdne. Seznamy přijatých dětí budou umístěny uvnitř budovy C, u vrátnice a zápis bude probíhat od 8:00 do 10:00 na budovách D a E, 1.E a 3.B ho budou mít ve své třídě na budově C. Moc prosíme, zastavte se za námi, ať víme, že máte o družinu opravdu zájem. Děkujeme

V materiálech které od nás první den dostanete nebude zatím Plná moc na vyzvedávání dětí. Čekáme na schválení její podoby v souladu s GDPR, dostanete ji později – proto, pokud bude vaše dítě vyzvedávat někdo jiný než vy, to prozatím vždy pište do notýsků. Nezapomínejte na větu: Přebírám plnou zodpovědnost. Informaci o odchodech vašeho oddělení na obědy a možnostech vyzvedávání dostanete až budeme mít rozvrhy, první týden mají děti vyučování do 11:40 (netýká se 1.tříd), vystřídají se v jídelně a vyzvedávání je možné do 13hodin a potom až od 15hodin.

Než budou ustáleny pravidelné odchody vašich dětí z družiny, tak pište každý den čas odchodu do družinových notýsků!

Organizace šk. roku 2018/19:

21.9.18 ředitelské volno – školní družina nebude v provozu

29.10. – 30.10.18 podzimní prázdniny – školní družina nabídne výlety pro přihlášené zájemce

20.11.18 třídní schůzky 1.stupně – školní družina nabídne hlídání dětí

22.12.18 – 2.1.19 vánoční prázdniny – školní družina nebude v provozu

1.2.19 pololetní prázdniny – školní družina nabídne výlet pro přihlášené zájemce

25.2. – 3.3.19 jarní prázdniny – školní družina nabídne provoz ve škole (bez obědů) 

13.3.19 den otevřených dveří – zájemci budou moct navštívit i školní družinu

5.4.19 ředitelské volno (zápis do ZŠ) – školní družina nabídne provoz ve škole (s obědem)

9.4.19 třídní schůzky 1.stupně – školní družina nabídne hlídání dětí

18.4.19 velikonoční prázdniny – školní družina nabídne akci s MDDM pro přihlášené zájemce

28.6.19 ukončení školního roku – školní družina bude v provozu pouze do 15hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9. – není přítomna Markéta Macháčková (nevíme na jak dlouho) – v oddělení se bude suplovat, přecházet do 3.odd. budou děti v 15:30, vše jim pište do notýsků, děkujeme

17.9. – není přítomna Tereza Prášilová (minimálně do 20.9.) – v oddělení se bude suplovat, vše pište dětem do notýsků, děkujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info 1.9.2018

Školní družina ve školním roce 2018/2019

I.odd. Šárka Klocová – budova E (1.B, 4.B) – klocova@zsuvaly.cz; 606449664

II.odd. Tereza Dvořáková – budova C, kmenová třída 2.C (2.C, 4.E) – dvorakova@zsuvaly.cz; 722730705

III.odd.  Barbora Suchnová – budova D, kmenová třída 2.E (2.E, 3.C) – suchnova@zsuvaly.cz; 777654786

IV.odd. Alena Doskočilová – budova E (1.A, 4.B) – doskocilova@zsuvaly.cz; 604536572

V.odd. Lenka Krafnettrová – budova D (3.A, 4.D) – krafnettrova@zsuvaly.cz; 607804503

VI.odd. Dana Váňová (úterý – pátek) – budova D (1.C, 3.C) – vanova@zsuvaly.cz; 607820259

Anastasia Chicu DiS. (pondělky) – chicu@zsuvaly.cz; 608484441

VII.odd. Pavla Pavelková – budova C, kmenová třída 2.B (2.B, 4.A) – pavelkova@zsuvaly.cz; 773621811

VIII.odd. Vlasta Bláhová – budova C, kmenová třída 2.D (2.D, S1) – blahova@zsuvaly.cz; 606971163

IX.odd. Markéta Macháčková – budova D (1.D, 4.D) – machackova@zsuvaly.cz; 731834219

X.odd. Lenka Králová (pondělí – čtvrtek) – budova C, kmenová třída 3.B (3.B, 4.C) – kralova@zsuvaly.cz; 737755207

Lenka Hynčicová (pátky) – hyncicova@zsuvaly.cz; 732338763

XI.odd. Tereza Prášilová – budova C, kmenová třída 1.E (1.E, 4.E) – prasilova@zsuvaly.cz; 702429878

XII.odd. Jaroslava Tomasová DiS. – budova C, kmenová třída 2.A (2.A, 4.A) – tomasova@zsuvaly.cz; 731412141

XIII.odd. Drahomíra Kožíšková – budova C, kmenová třída 3.D (3.D, 4.C) – koziskova@zsuvaly.cz; 725844620

školní klub – Martina Skočdopolová – skocdopolova@zsuvaly.cz; 606314470 (volat pouze od 12 do 16hod., dopoledne pracuje jako asistentka pedagoga)

Družina funguje do 17hodin!!! Přecházení dětí z budovy C a E na budovu D bude probíhat podle informací v družinovém notýsku okolo 16hodiny. Od 16 hodin funguje koncová družina na budově D – do 16,30 ve dvou třídách (ve 3. a 6. oddělení), od 16,30 budou všechny děti v 6.oddělení. Od 16hodin bude v provozu telefonní číslo 773 105 346, které slouží v případě, že nestíháte z nějakého důvodu vyzvednout své dítě do 17hodin. Z bezpečnostních a hygienických důvodů je zákaz vstupu do budovy, prosíme ZVOŇTE!!! Na budově C funguje, stejně jako v loňském roce, vrátnice. Vrátná (paní Konečná – tel. 773 629 839) bude ve vrátnici od 7,30 do 16hodin. Na budově D bude od 15 do 16hodin paní Kattauerová, stejně jako v loňském školním roce. Při odchodu dětí ze školní družiny je jejich úkolem kontrolovat, zda děti odcházejí s tím, koho znají. Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

 

Info 14.9.2018

vložen odkaz pro přihlašování na kroužky ŠD:

https://prihlas.cz/na/zsuvaly/krouzky2018

Vážení rodiče,

přihlašování na družinové kroužky bude spuštěno v úterý 18.9.2018 v 18hodin. Ukončeno bude v pátek 21.9.2018 v 18hodin. Své dítě můžete přihlásit na maximálně dva kroužky. O tom, zda se vaše dítě na kroužek dostalo či nikoliv vás budeme informovat před zahájením kroužků. V nabídce došlo k několika změnám: Z důvodu velké poptávky po kroužcích paní Holubovské (Intuitivní kresba a Enkaustika) nebudou kroužky pod školní družinou, ale budou probíhat jako placené kurzy. Konat se budou od října, ve čtvrtek: 14-15 intuitivní kresba, 15-16 enkaustika a poplatek bude 500Kč na měsíc. Své děti můžete přihlašovat na emailu: holubovska@zsuvaly.cz, a to v období od 12.9. do 21.9.2018. Zájemci budou pozváni na informativní schůzku, kde se od lektorky dozvědí všechny potřebné informace. A z důvodu studia Markéty Macháčkové dochází ke změně ve sportovním kroužku: Markéta bude mít sportovní kroužek ve středu, Lenka Králová ve čtvrtek. Kroužky budou začínat od pondělí 1.10.2018 a končit budou ve čtvrtek 13.6.2019.

přehled kroužků ŠD 2018-2019

nový kroužek Masáže děti dětem – info

 

 

 

Info 21.8.2018

Vážení rodiče,

kapacita školní družiny je pro školní rok 2018/2019 385 dětí – 13.oddělení. Školní družina je určena pro žáky 1. – 4. třídy. O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Přednostně jsou zařazovány děti z nižších ročníků. Žáci 4. tříd budou přijímáni podle věku, na základě předběžného projevení zájmu, což bylo zjišťováno na konci loňského školního roku, pomocí družinových notýsků.

Školní družina je během školního roku v provozu od 6,30 do 9hodin a od 11,30 do 17 hod. Během vedlejších prázdnin je v provozu jen tehdy, projeví-li zájem o umístění dítěte ve školní družině dostatečný počet rodičů. Ranní družina a družina o půlené hodině bude probíhat na budově D (v 6.oddělení). Koncová družina bude na budově D, do 16,30 ve dvou třídách (ve 3. a 6.odd.), od 16,30 budou všechny děti v 6.oddělení. V kolik hodin bude které oddělení přecházet do koncové družiny se dozvíte z družinových notýsku. Zvažte pak nákup druhých bačkor.

Ze školní družiny děti odcházejí podle časového údaje určeného rodiči, který je uveden v zápisním lístku. Z kapacitních důvodů školní jídelny budeme chodit na obědy v různých časech. Informaci o možném vyzvedávání po obědě budete mít v notýsku. Na zápisním lístku musí být kromě hodiny odchodu napsáno, zda dítě bude odcházet samo bez doprovodu nebo v doprovodu. Spolu s dužinovým notýskem dostanete na začátku školního roku i „Plnou moc“, do které napíšete všechny osoby, které mohou dítě ze školní družiny vyzvedávat. Jakékoliv změny v docházce dítěte sdělí rodiče písemně přes družinový notýsek. Od doby převzetí přebírá rodič za své dítě plnou zodpovědnost.

Zdravotní a jiné problémy konzultujte prosím osobně s vychovatelkou. Konzultační hodiny jsou kdykoliv po dohodě.

Základní škola Úvaly stanovila měsíční poplatek za pobyt dítěte ve školní družině na 150 Kč za žáka na měsíc. Tato částka bude hrazena ve dvou splátkách. 1. splátka září-prosinec 4×150 Kč = 600 Kč, splatná do konce září. 2. splátka leden-červen 6×150 Kč = 900 Kč, splatná do konce ledna. Platí se převodem na účet č. 0431824319/0800. Do poznámky uveďte: platba ŠD, jméno a příjmení dítěte a třídu. Neuvádějte variabilní symbol, ten je pouze pro jídelnu. Poplatek je použit na úhradu provozních nákladů (teplo, světlo, …) a na materiál pro děti (výtvarné potřeby, hry, odměny, …)

Během září přineste do školní družiny všechny požadované věci, které najdete na seznamu v notýsku. Prosíme, podepisujte dětem všechny věci!!! Oblečení na ven uložte do plátěného sáčku označeného jménem dítěte. Vyloučíte tím mnohá nedorozumění. Prosíme, dávejte dětem na odpoledne svačinku, po pobytu venku mají hlad. Děkujeme

S dotazy se obracejte na telefonní číslo 607 820 259 nebo na email vanova@zsuvaly.cz, děkuji Dana Váňová (vedoucí vychovatelka)

 

Info 1.9.2018

V pondělí 3.9.2018 proběhne oficiální zápis do Školního klubu, od 8:00 do 10:00 na budově D, v 6.oddělení – přímo s Martinou Skočdopolovou. Jedná se o potvrzení zájmu o využívání školního klubu, na základě žádostí z konce školního roku. Kapacita školního klubu je v tuto chvíli naplněna. Pokud se přihlásí někdo z 2.stupně, bude mít přednost a budeme muset situaci řešit vyřazením někoho z 5.třídy (podle věku). Školní klub je otevřen od pondělí do pátku, od 13 do 16 hodin. V prvním školním týdnu bude otevřen od 12:30. Za školní klub se platí poplatek 500Kč na školní rok. Platí se převodem na účet č. 0431824319/0800, během měsíce září. V případě dotazů volejte 607820259. Děkuji Dana Váňová, vedoucí vychovatelka