Vyberte stránku

Vážení rodiče, milí žáci,

rád bych Vás informoval o důležité události, která naši školu od nového roku čeká.
Od ledna 2020 se mění právní subjektivita školy z příspěvkové organizace na školskou právnickou osobu.
Tato změna by měla znamenat zvýšení finančních prostředků, které budeme moci použít pro žáky a zároveň i větší míru stability a nezávislosti školy. Pro žáky a rodiče se nic nemění. Nestáváme se soukromou školou. Zřizovatelem školy zůstává stále obec. Mění se pouze zdroj získávání financí školy formou přímého financování od Ministerstva financí České republiky.

Věříme, že tento krok bude znamenat další příležitosti pro rozvoj naší školy a otevře nám nové možnosti.

Mgr. Lukáš Kunc,
ředitel ZŠ Úvaly