Vyberte stránku
Vážení rodiče,
 
v letošním školním roce ve spolupráci se zkouškovým centrem AKCENT IH Prague nabízíme žákům našich 3. – 9. tříd možnost složit zkoušky Cambridge English. Žáci tak mají jedinečnou možnost na půdě své základní školy absolvovat písemné testy a ústní pohovor v jeden den pod vedením certifikovaných examinátorů.
 
Zkoušky jsou odstupňované dle jazykové dovednosti: motivační testy zaměřené na mladší žáky základních škol, široký výběr zkoušek z obecné angličtiny, zvláštní verze pro školní děti, akademická a odborná angličtina. Bližší informace ohledně jednotlivých kategorií zkoušek naleznete buď na https://www.cambridgeenglish.org/cz, nebo na https://www.akcent.cz/cs/studenti/clanek/typy_zkousek_144 . Zde se dozvíte též konkrétní ceny jednotlivých zkoušek.
 
Proč zkouška Cambridge English? Pro některé žáky může být zkouška motivační, pro někoho měřítkem, co už dovedu, a pro jiné může získat cenné body při přijímacím řízení na střední školu. Rovněž si žáci vyzkouší práci v prostředí testování dle přesně stanovených kritérií.
 
Zkoušky Cambridge English mají neomezenou platnost a u jejich kandidátů neplatí žádné věkové omezení. Všechny cambridgeské zkoušky je možné zařadit podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyk (CEFR) – mezinárodního standardu pro klasifikaci jazykových schopností.
 
Pro přihlášení prosím vyplňte do 15. 1. 2020 následující formulář.

Následně Vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi.

S přátelským pozdravem

Lukáš Kunc