Vyberte stránku

Pokud postrádáte věci vašich dětí, budou vystaveny v prostorách šatny během třídních schůzek. Po schůzkách budou ze školy odvezeny.