Vyberte stránku

Jako jedna ze sedmi pilotních škol v republice spolupracujeme již rok s Nadací O² v rámci projektu Chytrá škola na zavádění mediální gramotnosti, e -bezpečnosti a moderních technologií do českých škol.

Anna a Lukáš aneb ředitelka Nadace O² s ředitelem ZŠ Úvaly

Proč to všechno děláme?
Cílem je nastartovat vzdělávání v oblastech, které považujeme pro život našich dětí za nesmírně důležité.

Co se na naší škole již povedlo? 

  • 234 žáků bylo proškoleno odborníky na e-bezpečí a dále s nimi pracovali na toto téma jejich učitelé při výuce
  • 80 žáků prožilo únikovou hru FakeEscape, která je učila mediální gramotnosti a obraně proti dezinformacím
  • 51 žáků absolvovalo program v polytechnické laboratoři EduBus
  • všichni pedagogové absolvovali odborné semináře v oblasti e-bezpečnosti s cílem získat nové poznatky, které budou moci přenášet k našim žákům.
  • více než půlka našeho sboru se při Roadshow moderních technologií spolu s odborníky z Univerzity Palackého a dále se specialisty z EduBusu seznamovala s možnostmi využití moderních technologií ve výuce.
  • proběhlo školení e-bezpečí pro rodiče
  • žáci obou stupňů využívali při výuce s tablety menežovanou WiFi (internet, který je zabezpečen proti přístupu na nevhodné servery)

 

Zástupci ZŠ Úvaly při plánování strategie vzdělávání v sídle Nadace O²

Zástupci ZŠ Úvaly při plánování strategie vzdělávání v sídle Nadace O²

Roadshow technologie

Edubus – vzdělávací aktivity pro učitele

 

Co plánujeme dále?

Zavádíme pro naše žáky kroužek moderních technologií. Připravujeme pro žáky školení na práci s 3D tiskárnou. Pracujeme na zahrnutí e-bezpečnosti a mediální gramotnosti do výuky napříč předměty. Usilujeme o postupnou inovaci stávajících předmětů s využitím moderních technologií. Naši vybraní učitelé se zúčastní workshopu VR (virtuální reality), kurzu využití tabletů ve výuce a kurzu programování.

Desatero bezpečného internetu – žáci 6. a 7. roč.

Edubus – vzdělávací aktivity pro učitele

Výuka s tablety

Děkujeme všem kolegům, kteří se na spolupráci s Nadací O2

a na inovaci výuky podílejí!