Vyberte stránku

Dobrý den,

zde naleznete informace o dění v 9.B, plánované akce třídy, školy a další důležité informace.

Třída 9.B

Mgr. Petr Daněk
danek@zsuvaly.cz

Přeji příjemný čas prázdnin všem žákům i rodičům!

Prosím všechny, kteří nestihli zareagovat do 28. 6., předejte údaje k zaslání zůstatku třídního fondu do kanceláře školy paní Věře Foučkové (fouckova-vera@zsuvaly.cz, 281981974). Zejména číslo účtu.

(viz předchozí zpráva níže na této stránce)

Neboť nevím, jak budou o prázdninách fungovat Bakaláři (i tam svou zprávu posílám), zde je seznam těch, kteří by se do kanceláře měli ozvat (u někoho nám údaje zatím chybí, někdo nám je poslal, ale je tam nějaká chyba nebo nejsou úplné): Kačka T., David, Šimon, Terka, Filip, Matěj, Dominik, Míša K., Kačka K., Štěpán, Tomáš, Kačka B.

Děkuji.

Petr Daněk


Do 28. 6. sdělte prosím zprávou v Bakalářích číslo účtu, na který Vám škola pošle zbytek fondu.

Zároveň uveďte variabilní symbol (v Bakalářích se k němu doklikáte: Platby > Třídní fond > Vložit prostředy, tj. stejný VS, který jste používali při posílání peněz do fondu).

 


17. 6. ředitelské volno

18. 6. výuka probíhá 1.- 6. hodinu

19. – 21. 6. výchovně vzdělávací kurz

středa – od osmi ve škole, v půl dvanácté na oběd, na bowling (Dolní Chabry) vlakem ve 12.06 do Libně, dále busem do zast. Osecká, s sebou vlastní jízdní doklady, cca 80 Kč na hru, svačinu, pití

středa/čtvrtek – spaní ve škole sraz ve 20.00, vlastní jídlo, pití, hygienu

čtvrtek – odhlásit obědy – od osmi ve škole, laser game v Bohnicích, odjezd během dopoledne, zastávka v CČM, s sebou vlastní jízdní doklady, peníze na hru, svačinu, pití

pátek – sportovní a odpočinkové aktivity ve škole a nejbližším okolí

24. 6. odevzdávání (nepoškozených, vyčištěných, zalepených) učebnic – za poškozené a ztracené učebnice se budou strhávat částky z Bakalářů

25. 6. cvičení CO

26. 6. předání učebnic do skladu v do 9.00

27. 6. poslední přezouvání, vyprázdnění šatních skříněk, odevzdání klíčků

28. 6. vysvědčení – 1.hodina

Informace k vracení peněz z jídelny: Jídelna – odhlašování, vracení čipů, přeplatky a další

Informace ke třídnímu fondu: Platby do třídního fondu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní parlament

9. B zvolila své dva zástupce ve školním roce 2018/19:

Kačka a Jára

zastupují třídu na pravidelných schůzkách školního paralmentu


Třídní samospráva

Předseda, místopředseda: Dominik, Filip

svolává třídu ke společné domluvě, spolupracuje s třídním učitelem na přípravě akcí třídy

Počítač: Kuba

Ovoce: Šimon, Matěj

Informace ze školního webu: Aneta

Služba týdne – postupně podle abecedního seznamu

udržuje čistou tabuli, hlídá úklid ve třídě

Závazný termín odevzdání v elektronické podobě – 30. 4. 2019 

ZS_Uvaly_Rocnikova_prace_info

Kritéria pro hodnocení vytvořených ročníkových prací

ZS_Uvaly_RP_kriteria_dokument_1819

Kritéria pro hodnocení obhajob 

ZS_Uvaly_RP_kriteria_obhajoba1819

Forma na PR (titulní strana, automatický obsah, obecná forma úvod-závěr-zdroje)

ZS_Uvaly_RP_titul_strana

 

 

 

UVOLNĚNÍ Z VÝUKY

V případě předem očekávaného uvolnění žáka z výuky

 • jen na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vždy předem (třídnímu učiteli a vyučujícímu),
 • uvolněnka obsahuje mj. formulaci „přebírám plnou odpovědnost“ – podívejte se do záložky Ke stažení,
 • druhou možností je zaslat totéž předem přes elektronickou žákovskou knížku (Bakaláři).

V ostatních případech, pokud nelze předem zaslat písemnou omluvu (např. odchod domů při náhlé nevolnosti), musí si zákonný zástupce vyzvednout žáka osobně.

OMLUVENKY

 • omluvenky zasílají rodiče přes elektronickou žákovskou knížku (Bakaláři)
 • omluvenky zasílejte bez prodlení, jinak jsou absence označeny jako NEOMLUVENÉ
 • pozdní příchody a dřívější odchody jsou také absence, které je nutno omlouvat

 

Prázdniny, ředitelská volna a další informace k organizaci školního roku najdete na stránce Organizace školního roku.

2018-19

MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září3. 9. - 7. 9. Kurz OSV Rozvoj vztahů ve třídě, dle ŠVP
5. 9.1. - 5. h.O nemoci AIDS, lásce a věrnosti přednáška, T. Řehák, 1000 Kč na třídu
od 10. 9.výuka podle rozvrhumožné změny v následujících týdnech
21. 9. ředitelské volno
říjen20. 10.oslava 100. výročí
18. 10.8.20 – 8.40Legiovlak
listopad22. 11.17.00třídní schůzky
22. - 24. 11.Schola Pragensispro zájemce - individuálně s rodiči mimo školu
30. 11.Vánoční dílny
prosinec1. 12.Vánoční jarmark
15. 12.ČERTOVINYDeváťáci pořádají Čertoviny pro mladší žáky.
21. 12.3. - 5. vyuč. hodinavánoční besídka 9.Bdo 12.35
leden15. 1.program o ochraně mořských želv35 Kč z fondu akcí
únor
březen13. 3.Den otevřených dveří
duben5. 4.ředitelské volno
11. 4.17.00třídní schůzky
?1. - 5. hodinaDen Země
květen
červen1. 6.sportovní den
13. 6.Vyřazení deváťáků
19. - 21. 6.VVK
24. 6. odevzdání učebnic
25. 6. cvičení CO
27. 6.odevzdání klíčů
28. 6.vysvědčení

Pomůcky ve školním roce 2018/19 – 9.B


Matematika

 • sešit A5 – cvičný
 • sešit s centimetrovou mříží  A4 – prodávají v Albře, lze pokračovat v sešitě z loňského roku, jsou-li v něm volné listy a je-li v pořádku
 • nelinkovaný sešit A4 (440) – pokračovat v sešitě z minulého roku, je-li v pořádku
 • tužka nebo mikrotužka s tuhami tvrdosti č.2 a tuhami tvrdosti č.3
 • pravítko krátké
 • pravítko 30 cm
 • trojúhelník s ryskou
 • úhloměr
 • kružítko – funkční a náhradní tuhy
 • čtvereček jemného smirkového papíru na obroušení tuhy
 • nůžky
 • lepidlo
 • pastelky – 3 barvy

Český jazyk

 • pracovní sešit Hravá čeština 9 – Taktik (zelený) – mají v Albře, prosím obstarat nejpozději do 14. září
 • 1x sešit 544 (mluvnice)
 • 1x sešit 424 (A4 linkovaný na sloh)
 • 2x sešit 524 (literatura)
 • 1x sešit 444 – tvrdé desky na čt. deník – pokračujeme
 • nůžky, guma, lepidlo, 2 svítivé fixy/pastelky 

Zdr

 • sešit A4 nelinkovaný

Seminář ČJ

Anglický jazyk

 • Daněk: pracovní sešit Way to Win pro 9. ročník, linkovaný sešit A5 – mohou pokračovat z loňsk,  220,- Kč na časopis Gate (předplatné na celý rok), peníze si vyučující vybere v hodinách AJ od žáků
 • Fernando: pracovní sešit Way to Win pro 9. ročník, linkovaný sešit A5 – 1 x 40 listů, 1 x 20 listů – mohou pokračovat z loňska, pokud jsou v pořádku; portfolio na A4 pracovní listy,  220,- Kč na časopis Gate (předplatné na celý rok), peníze si vyučující vybere v hodinách AJ od žáků
 • Genčevová: pracovní sešit Way to Win pro 9. ročník, 2 sešity A5 linkované, slovník česko-anglický,anglicko-český,  220,- Kč na časopis Gate (předplatné na celý rok), peníze si vyučující vybere v hodinách AJ od žáků

Německý jazyk

 • Boháčková: 1x sešit 524 (mohou pokračovat); pracovní sešit z loňska
 • Exnerová: pracovní sešit z loňska, sešit 2 x A5 linkovaný (mohou pokračovat z loňska)

Ruský jazyk

 • sešit A5 silnější; pracovní sešit РАДУГА  ПО – НОВОМУ 3

Dějepis

 • sešit A4 linkovaný (obalit)
 • portfolio + 20 folií
 • lepidlo, nůžky

Zeměpis

 • sešit A4 nelinkovaný – mohou pokračovat v loňském

Přírodopis

 • sešit A4 nelinkovaný

Fyzika

 • sešit A5 čtverečkovaný – kdo má dobře vedený sešit z šesté třídy, může se souhlasem vyučující pokračovat v loňském

Chemie

 • sešit A4 nelinkovaný (tenký) – mohou pokračovat v loňském
 • portfolio: desky + 20 folií

Pracovní činnosti

 • portfolio: desky + 20 folií

Vko

 • portfolio: desky + 20 folií
Ve školním roce 2017/18 jsme navštívili přehlídku pražských škol Schola Pragensis, kde žáci získali důležité informace o možnostech dalšího studia, mj. termíny dnů otevřených dveří na jednotlivých školách. Letos společně nepojedeme. Výstavu doporučuji, obvykle bývá i v odpoledních hodinách a v sobotu (22. – 24. 11. 2018).

Zajímavý odkazem pro další studium a volbu povolání je například www.infoabsolvent.cz

Více se dozvíte na stránce Školního poradenského pracoviště.

Petr Daněk

 

Napište třídnímu učiteli

3 + 15 =