Vyberte stránku

Dobrý den,

zde naleznete informace o dění v 9.B, plánované akce třídy, školy a další důležité informace.

Třída 9.B

Mgr. Petr Daněk
danek@zsuvaly.cz

Na záložce Omluvenky si přečtěte aktualizované pokyny k uvolňování žáků z výuky.

Sběr papíru: v týdnu 8. – 12. října v čase mezi 7.00 – 7.50 hod

Informace o změně účtu, na který rodiče zasílají příspěvky do fondu akcí, byly 13. 9. zaslány všem rodičům ve zprávě v Bakalářích.


Děkuji za spolupráci.

Petr Daněk, třídní učitel

Aktualizace stránek:

3. 9. byl aktualizován seznam pomůcek pro školní rok 2018-19.

5. 9. byl aktualizován kalendář akcí a doplněn seznam pomůcek (časopisy na AJ)

6. 9. byl aktualizován rozvrh hodin

6. 9. byla aktualizována třídní samospráva a parlament

 

pátek 21. 9. ředitelské volno

čtvrtek 18. 10., 8.20 – 8.40 – Legiovlak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní parlament

9. B zvolila své dva zástupce ve školním roce 2018/19:

Kačka a Jára

zastupují třídu na pravidelných schůzkách školního paralmentu


Třídní samospráva

Předseda, místopředseda: Dominik, Filip

svolává třídu ke společné domluvě, spolupracuje s třídním učitelem na přípravě akcí třídy

Počítač: Kuba

Ovoce: Šimon, Matěj

Informace ze školního webu: Aneta

Služba týdne – postupně podle abecedního seznamu

udržuje čistou tabuli, hlídá úklid ve třídě

UVOLNĚNÍ Z VÝUKY

V případě předem očekávaného uvolnění žáka z výuky

 • jen na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vždy předem (třídnímu učiteli a vyučujícímu),
 • uvolněnka obsahuje mj. formulaci „přebírám plnou odpovědnost“ – podívejte se do záložky Ke stažení,
 • druhou možností je zaslat totéž předem přes elektronickou žákovskou knížku (Bakaláři).

V ostatních případech, pokud nelze předem zaslat písemnou omluvu (např. odchod domů při náhlé nevolnosti), musí si zákonný zástupce vyzvednout žáka osobně.

OMLUVENKY

 • omluvenky zasílají rodiče přes elektronickou žákovskou knížku (Bakaláři)
 • omluvenky zasílejte bez prodlení, jinak jsou absence označeny jako NEOMLUVENÉ
 • pozdní příchody a dřívější odchody jsou také absence, které je nutno omlouvat

 

Prázdniny, ředitelská volna a další informace k organizaci školního roku najdete na stránce Organizace školního roku.

2018-19

MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září3. 9. - 7. 9. Kurz OSV Rozvoj vztahů ve třídě, dle ŠVP
5. 9.1. - 5. h.O nemoci AIDS, lásce a věrnosti přednáška, T. Řehák, 1000 Kč na třídu
od 10. 9.výuka podle rozvrhumožné změny v následujících týdnech
21. 9. ředitelské volno
říjen20. 10.oslava 100. výročí
18. 10.8.20 – 8.40Legiovlak
listopad22. 11.17.00třídní schůzky
22. - 24. 11.Schola Pragensispro zájemce - individuálně s rodiči mimo školu
30. 11.Vánoční dílny
prosinec1. 12.Vánoční jarmark
15. 12.ČERTOVINYDeváťáci pořádají Čertoviny pro mladší žáky.
21. 12.3. - 5. vyuč. hodinavánoční besídka 9.Bdo 12.35
leden
únor
březen13. 3.Den otevřených dveří
duben5. 4.ředitelské volno
11. 4.17.00třídní schůzky
?1. - 5. hodinaDen Země
květen
červen1. 6.sportovní den
Vyřazení deváťáků
20. - 22. 6.Kurz OSV

Pomůcky ve školním roce 2018/19 – 9.B


Matematika

 • sešit A5 – cvičný
 • sešit s centimetrovou mříží  A4 – prodávají v Albře, lze pokračovat v sešitě z loňského roku, jsou-li v něm volné listy a je-li v pořádku
 • nelinkovaný sešit A4 (440) – pokračovat v sešitě z minulého roku, je-li v pořádku
 • tužka nebo mikrotužka s tuhami tvrdosti č.2 a tuhami tvrdosti č.3
 • pravítko krátké
 • pravítko 30 cm
 • trojúhelník s ryskou
 • úhloměr
 • kružítko – funkční a náhradní tuhy
 • čtvereček jemného smirkového papíru na obroušení tuhy
 • nůžky
 • lepidlo
 • pastelky – 3 barvy

Český jazyk

 • pracovní sešit Hravá čeština 9 – Taktik (zelený) – mají v Albře, prosím obstarat nejpozději do 14. září
 • 1x sešit 544 (mluvnice)
 • 1x sešit 424 (A4 linkovaný na sloh)
 • 2x sešit 524 (literatura)
 • 1x sešit 444 – tvrdé desky na čt. deník – pokračujeme
 • nůžky, guma, lepidlo, 2 svítivé fixy/pastelky 

Zdr

 • sešit A4 nelinkovaný

Seminář ČJ

Anglický jazyk

 • Daněk: pracovní sešit Way to Win pro 9. ročník, linkovaný sešit A5 – mohou pokračovat z loňsk,  220,- Kč na časopis Gate (předplatné na celý rok), peníze si vyučující vybere v hodinách AJ od žáků
 • Fernando: pracovní sešit Way to Win pro 9. ročník, linkovaný sešit A5 – 1 x 40 listů, 1 x 20 listů – mohou pokračovat z loňska, pokud jsou v pořádku; portfolio na A4 pracovní listy,  220,- Kč na časopis Gate (předplatné na celý rok), peníze si vyučující vybere v hodinách AJ od žáků
 • Genčevová: pracovní sešit Way to Win pro 9. ročník, 2 sešity A5 linkované, slovník česko-anglický,anglicko-český,  220,- Kč na časopis Gate (předplatné na celý rok), peníze si vyučující vybere v hodinách AJ od žáků

Německý jazyk

 • Boháčková: 1x sešit 524 (mohou pokračovat); pracovní sešit z loňska
 • Exnerová: pracovní sešit z loňska, sešit 2 x A5 linkovaný (mohou pokračovat z loňska)

Ruský jazyk

 • sešit A5 silnější; pracovní sešit РАДУГА  ПО – НОВОМУ 3

Dějepis

 • sešit A4 linkovaný (obalit)
 • portfolio + 20 folií
 • lepidlo, nůžky

Zeměpis

 • sešit A4 nelinkovaný – mohou pokračovat v loňském

Přírodopis

 • sešit A4 nelinkovaný

Fyzika

 • sešit A5 čtverečkovaný – kdo má dobře vedený sešit z šesté třídy, může se souhlasem vyučující pokračovat v loňském

Chemie

 • sešit A4 nelinkovaný (tenký) – mohou pokračovat v loňském
 • portfolio: desky + 20 folií

Pracovní činnosti

 • portfolio: desky + 20 folií

Vko

 • portfolio: desky + 20 folií

Z loňska 2017/2018

2. pololetí

Leden

Test z 19. 1. (Sibiř, Dálný východ, Arktida) bude zahrnut do klasifikace ve 2. pololetí.


1.pololetí

Leden

Na nástěnce u schodiště z šaten na budově B jsou vyvěšeny informace pro žáky, kteří chtějí odevzdat práci na základě zhlédnuté projekce o Vietnamu a při splnění podmínek získat 1 do klasifikace zeměpisu.

Psali jsme testy na regiony Asie. Do 12. 1 se žáci měli nechat ústně vyzkoušet z orientace 2 (Politická mapa, tj. státy a hlavní města), případně psali test. Ti, kteří chyběli, přijdou ještě dodatečně.

Žáci se mohou dobrovolně nechat vyzkoušet z orientace 1 i 2 znovu, tedy další známky z téhož, ale tentokrát jen s vahou 1.

Prosinec

Žáci, kteří chtějí získat další známky, mohou předvést své znalosti a dovednosti při prezentaci své práce, případně též další známkou z orientace. Informace byla dána již na začátku druhého čtvrtletí (listopad), zatím byla pouze jediná prezentace, druhé zkoušení z orientace žádné (polovina prosince). Z časových důvodů nebudu moci vyhovět všem zájemcům, kteří budou chtít prezentovat svou práci v lednu. Téma práce je potřeba nejdříve domluvit, pak práci zaslat na danek@zsuvaly.cz. Dříve zaslané práce mají přednost. Téma práce má být v souladu s probíraným učivem (viz odkaz níže). Žák prezentuje svou vlastní práci, nikoli převzatou.

Petr Daněk

Na stránkách J. Havlíkové najdete obecné informace k organizaci výuky zeměpisu:

témata k prezentacím

organizace 

orientace na mapě

a další

Petr Daněk

Z loňska – 2017/18

Příprava na pololetní test:

POLOLETNÍ TEST_PŘÍPRAVA_M8


Článek H-matu porovnává úspěšnost loňských deváťáků při přijímacím řízení www.h-mat.cz/media/2017/jednotne-prijimaci-zkousky

Doučování matematiky pro žáky 8.B nabízí paní učitelka Daňková v úterý po skončení výuky, tedy od 15.20 v B1-2. Doučování je pro žáky, kteří mají zájem. Mohou se zúčastnit i rodiče, případně mohou rodiče přijít na konzultaci i po skončení doučování až do 17.00.

Petr Daněk

Ve školním roce 2017/18 jsme navštívili přehlídku pražských škol Schola Pragensis, kde žáci získali důležité informace o možnostech dalšího studia, mj. termíny dnů otevřených dveří na jednotlivých školách. Letos společně nepojedeme. Výstavu doporučuji, obvykle bývá i v odpoledních hodinách a v sobotu (22. – 24. 11. 2018).

Zajímavý odkazem pro další studium a volbu povolání je například www.infoabsolvent.cz

Více se dozvíte na stránce Školního poradenského pracoviště.

Petr Daněk

 

Napište třídnímu učiteli

10 + 13 =