Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 9.A ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Dana Misarkova

Kontakt

Třída: 9.A

Třídní učitelka: Ing. Dana Misárková
E-mail: misarkova@zsuvaly.cz

 

 

 

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Červen

Vracení peněz žákům za obědy

Vážení rodiče, na třídních schůzkách jste dostali informace ze školní jídelny, které se týkaly placení obědů a vracení přeplatků za obědy. Znovu kopíruji informaci, která se týká vracení čipů a přeplatků.

Vrácení čipů

Žáci 5 a 9 ročníků, kteří končí stravování v naší jídelně budou moci vrátit čip a odhlásit se ze stravování do 28.6. vč. , kdy jim za nepoškozený ( nefunkční, popsaný, umazaný či jinak znehodnocený) čip bude vrácena částka 110,- Kč. Po tomto termínu  nelze čip vrátit a nebude vám tudíž  vrácena částka 110,- Kč.

Přeplatky za obědy

Přeplatky za obědy, které zůstanou na účtech strávníků se na konci školního roku nebudou vracet. Zůstanou na účtech žáků a přesunou se automaticky na školní rok 2019/2020. Pokud chce někdo přeplatek za obědy vrátit, musí o toto požádat nejpozději do 28.6. a v průběhu prázdnin mu bude zaslán na účet, který je potřeba sdělit vedoucí ŠJ taktéž do 28.6. Přeplatky za obědy se v hotovosti nevrací!

Veškeré tyto informace naleznete na stránkách školy-jídelna-řád školní jídelny.

Vracení zůstatků z třídního fondu

Zbylá peněžní částka z konta žáka se bude vracet na účet v průběhu července. Z tohoto důvodu prosím o zaslání čísla účtu, na který mají být peníze převedeny a variabilního symbolu žáka. Prosím o zaslání informace mailem do 27.6. 2019.Kdo je v mínusu, musí peníze doplatit do 28.6.

 

13.6. – odpadá odpolední vyučování 9.A

17.6. – ředitelské volno

18.6. POZOR, ZMĚNA ROZVRHU

bude probíhat výuka pouze dopoledne do 6. vyučovací hodiny.

Výlety do Prahy středa 19.6. a čtvrtek 20.6 – informace o dopravě

Středa 19.6. – Laser Game

Sraz před nádražím v 7:35 hod.; odjezd v 7:49 hod.; každý si předem sám zajistí 2 jízdenky PID; platba za hry přímo na místě ; cena 200 Kč/žáka; návrat mezi 12 – 13 hod.

Čtvrtek 20.6. – Bowling

Sraz před nádražím v 8:35 hod.; odjezd v 8:49 hod.; každý si předem sám zajistí 2 jízdenky PID; platba přímo na místě ;předpokládaná cena do 100 Kč. !!! Je třeba odhlásit si oběd – nestihne se!!!

Spaní ve škole ze čtvrtka na pátek

Sraz před školou v 18 hod.; s sebou karimatku, spacák. V pátek pokračuje program ve škole.

Organizace posledního týdne

24.6. (pondělí) – vybírání učebnic (vygumované, opravené); v případě ztráty učebnice koupit novou; přinést si s sebou izolepu a gumu; vyučování končí ve 12:35 hod.

25.6. (úterý) – cvičení CO (5 vyuč. hodin)

26.6. – předávání učebnic  třídě 8.A; úklid třídy

27.6. – odevzdávání klíčků od šatních skříněk !! kdo ztratil klíček, musí si ho předem nechat udělat!!; 5. vyuč. hodina – úniková hra

28.6. 1. vyuč. hodina  – vydávání vysvědčení

 

Důležitá informace – Vrácení peněz z projektu Mléko do škol

O vrácení zůstatku z programu Mléko do škol mohou rodiče zažádat na e-mailové adrese podpora@skolniprogram.cz. Pro vrácení kreditu stačí uvést svůj v.s. a číslo účtu.

Květen

2. a 3. 5. Ředitelské volno

Fotografování třídy bude probíhat ve čtvrtek 23.5. během 3. vyučovací hodiny. Protože placení fotografií se musí uskutečnit přes třídní fond, je třeba zkontrolovat výši zůstatku na účtu žáka. Ceny fotografií jsou:

velká fotka (21 x 15 cm)  40 Kč

malá fotka (10 x 15 cm)  30 Kč

Sběr starého papíru – sběr bude probíhat v termínu 27. – 31.5. 2019

Duben

Třídní schůzky se konají 11.4.2019 od 17 hodin ve třídě B2-3 (kmenová třída 9.A)

24.4. Den Země – výuka do 12:35 hod.; pracovní oblečení, svačinu s sebou

Leden

15.1. Program o ochraně mořských želv ( 6. vyuč.  hodina; cena 35 Kč/žáka – bude placeno z třídního fondu)

Prosinec

Dne 19.12. 2018 odpadá odpolední výuka.

21.12. – třídní besídka (první dvě hodiny probíhá výuka podle rozvrhu; konec vyučování je v 12:35 hod.)

Listopad

22.11. 2018 – třídní schůzka od 17 hodin ve třídě B2-3 (kmenová třída 9.A)

26.11. seminář pro žáky Ročníkové práce v učebně B2-2; 14.00 – 14.45 hod.

27.11. – výukový program Kuba – dvě tváře svobody. Program se bude konat v DVA, vstupné je 50 Kč/žáka (bude placeno z třídního fondu). Změna! Program bude od 11.00 – 12.00 hod.. Žáci si s sebou vezmou přezůvky. 6. hodina bude polední přestávka.

30.11. Vánoční dílny 1. – 5. vyuč. hodina

Říjen

8. – 12.10. sběr papíru ( svázané balíky papíru nebo zabalené do krabic bez igelitových obalů je možné odevzdávat od 7.00 – 7.50 hod.)

9.10. návštěva kina Praha Anděl. Vybíráme 110 Kč/žáka. Zaplatit TU do 8.10. (doprovod p. uč. Štípalová; sraz před nádražím v 8:15 hod; každý si sám předem zakoupí 2 jízdenky PID; návrat po 14. hodině; odpolední vyučování odpadá)

16.10. 2018 se bude v Kolíně konat přehlídka SŠ

Byl aktualizován web Školního Poradenského Pracoviště. Na webu jsou uvedeny aktuální informace k přijímacímu řízení a termínům přijímacích zkoušek na SŠ v roce 2019.

Informace: na 27.11. je zajištěna projekce a program „Kuba – dvě tváře svobody“. Vstupné 50 Kč/žáka bude placeno z třídního fondu.

Září

Vybíráme 150 Kč na výtvarné potřeby. Zaplatit třídní učitelce do 25.9. 2018.

 

Organizace začátku školního roku:

3.9. – 7.9. týden OSV

4.9. zahájení škol. roku + rozdávání klíčů od šatních skříněk (pouze 1 hodina)

4.9. – 8.9.  výuka do 12:35 h; s sebou: přezůvky, psací potřeby (od úterý se všichni přezouvají )

Požadavky na sešity:

Čj – sešity: 1 x sešit 544, 3 x sešit 524

koupit pracovní sešit „Hravá čeština 9“

M – zadá p. uč. Morávková

F – čtverečkovaný (kdo chce pokračovat v loňském sešitě, předloží ho ke kontrole a schválení)

Aj –

p.uč. Fernando

– pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia Way to Win – 9 (naladatelství Fraus, k učebnici)

– linkovaný sešit A5 – počet listů 40 (zápis v hodině a slovíčka)

– linkovaný sešit A5 – počet listů 20 (na testy)

Děti můžou pokračovat v sešitech z loňského roku, pokud jsou v pořádku.

– portfolio na A4 pracovní listy

– 220,- Kč na časopis Gate (předplatné na celý rok), peníze si vyberu v hodinách AJ od žáků

Nj –

 

Z –  A4 nelinkovaný, slabší (je možné pokračovat v loňském)

D – 1x A4 linkovaný; portfólio + 20 euroobalů

Ch – stejné požadavky jako v loňském roce

Rj – sešit A5 silnější; pracovní sešit РАДУГА  ПО – НОВОМУ 3

Vko – 

Ředitelské volno 21.9. 2018

 

 

 

 

 

Závazný termín odevzdání v elektronické podobě – 30. 4. 2019 

ZS_Uvaly_Rocnikova_prace_info

Kritéria pro hodnocení vytvořených ročníkových prací

ZS_Uvaly_RP_kriteria_dokument_1819

Kritéria pro hodnocení obhajob 

ZS_Uvaly_RP_kriteria_obhajoba1819

Forma na PR (titulní strana, automatický obsah, obecná forma úvod-závěr-zdroje)

ZS_Uvaly_RP_titul_strana

 

Napište třídní učitelce

7 + 5 =