Vyberte stránku

AKTUALITY

Třídní schůzky 23.11.-zápis – klikněte

Platby 2017-18 – akce třídy – klikněte

Vánoční dílny
Milí žáci, blíží se naše vyrábění – 1.12. Je třeba finalizovat seznam předpokládaných výrobků a rozdělit nákup a zajišťování materiálu – nezapomeňte.

Soutěž Pangea
Zájemci o matematickou soutěž se mohou přihlásit u své třídní učitelky či vyučující matematiky.
Informace k soutěži – klikněte

FOND SIDUS
Pomoc nemocným dětem – příspěvek 35Kč zakoupením samolepky. U paní učitelky Kruchňové a Hlavové.
Informační leták – klikněte

Školní jídelna:
Prosíme o dodržování níže uvedených pravidel:
– do jídelny mohou vstupovat pouze žáci, kteří mají zaplacené obědy
(v jídelně není dostatečná kapacita na to, aby zde mohli sedět žáci, kteří neobědvají, ale pouze čekají na své kamarády)
– rodičům a cizím osobám je vstup do jídelny v době výdeje zakázán
– ti, kteří nemají zaplacené obědy, nemají nárok ani na konzumaci polévky
– z jídelny není dovoleno vynášet inventář (talíře, misky, …)

Paní Stehlíková (vedoucí školní jídelny) by uvítala zpětnou vazbu od dětí, co jim chutná a co ne, co by si přály, jaké mají připomínky, co by vzkázaly kuchařkám…
Vaše vyjádření posílejte, prosím, na adresu stehlikova@zsuvaly.cz . Prosím o slušnost, neodesílání anonymů. Mám-li názor, který může pomoci, není důvod jej sdělovat anonymně. Cílem získání informací je zlepšování služeb školní jídelny. Nevyhovuje-li Vám přímá komunikace, můžete posílat Vaše připomínky své třídní učitelce – budou tlumočeny za třídu 9.A.

PRO ŠKOLY – www.proskoly.cz

Nabídka na webu PROSKOLY: testy rozumových schopností, paměti, testy z různých předmětů, DOTAZNÍK VOLBY POVOLÁNÍ
Žáci obdrželi nová hesla – pro žáky, pro kamarády, pro rodiče.
V případě ztráty hesla se obraťte na svou třídní učitelku.

Kontakt

Třída: 9.A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Havlíková
E-mail: havlikova@zsuvaly.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE – klikněte na karty

Vážení rodiče, chcete-li Vy či Vaše dítě, aby čas v době polední přestávky mohl/a žák/yně trávit mimo prostory školy, je třeba vašeho syna/dceru z poledního dohledu uvolnit. Níže uvádím stať ze školního řádu, kde je otázka poledního dohledu a jeho fungování na naší škole stanovena.

Děti obdrží pro Vaše vyjádření k této otázce formulář, který, prosím, vyplňte a vraťte třídní učitelce.
Předem děkuji za Vaši spolupráci.
Jana Havlíková

Citace ze školního řádu:

V době polední přestávky je zajištěn nad žáky dohled:

  • ve školní družině – pro část žáků z 1. stupně a speciálních tříd (přesné pokyny jsou žákům sděleny vždy na začátku školního roku)
  • v prostorách uzavřeného školního sportovního areálu (za budovami B a C) – pro zbývající žáky za příznivého počasí
  • ve třech třídách v přízemí budovy B – pro zbývající žáky stupně za nepříznivého počasí

Všichni žáci, kteří navštěvují ŠD, jsou během polední přestávky pod dohledem vychovatelek ve školní družině.

Ostatní žáci budou během polední přestávky pod dohledem v jedné z dvou výše určených alternativ dle aktuálního počasí a jsou povinni se o polední přestávce zdržovat výhradně v těchto prostorách vyjma doby vlastní konzumace oběda ve školní jídelně, kde je v tomto čase též zajištěn dohled. Jinými slovy: žáci se přemístí neprodleně po konzumaci oběda do určených prostor. Nerespektování a nedodržování tohoto režimu polední přestávky bude považováno za vážné porušení školního řádu.

Žáci budou uvolněni z výše uvedeného režimu při splnění následujících podmínek:

  • zákonný zástupce žáka o to písemně požádá, přičemž součástí této žádosti bude prohlášení, že za žáka po dobu polední přestávky, resp. po dobu než se žák vrátí do vyučování, přebírá zodpovědnost v plném rozsahu; nebo
  • zákonný zástupce žáka si jej osobně ve škole vyzvedne, přičemž platí, že za žáka po dobu polední přestávky, resp. po dobu než se žák vrátí do vyučování, přebírá zodpovědnost v plném rozsahu.

Kontakty na jednotlivé vyučující najdete zde.

Čj, VV – Mgr. Bohdana Valášková

M – Ing. Blanka Morávková

Aj – Mgr. Petr Daněk, Mgr. Eva Exnerová, Mgr. Magdaléna Genčevová, Diane Birney (konverzace)

Nj – Mgr. Eva Exnerová, Mgr. Kateřina Syslová

Rj – Mgr. Evženia Plocová

F, Zdr, Pč – Ing. Dana Misárková

D – Mgr. Petr Horák

Z, OSV – Mgr. Jana Havlíková

P – Mgr. Jana Šetková

Ch – Mgr. Růžena Kondelíková

HV – MgA. Věra Trojanová

Vko – Mgr. Petra Štípalová

TV – Mgr. Eva Exnerová a Mgr. Petr Horák

POŽADAVKY – PS + sešity pro školní rok 2017/18 – klikněte

Postupně budou doplněny všechny předměty. Nebudou-li doplněny v tabulce, uvedou je vyučující při 1.vyučovací hodině.

Sledujte plán akcí ve Vašich el.ŽK, či tento přehled:

20.11. Nebezpečné sekty

23.11. Třídní schůzky – od 17.00h

24.11. Schola pragensis – deváťáci již nemají jako akci třídy! Koná se 23.-25.11. Deváťáci byli vloni, letos by měli využít odpoledne či víkend.

1.12. Vánoční dílny

22.12. Vánoční besídky

23. 12. – 2. 1. = Vánoční prázdniny

Zeměpis: www.zsuvaly.cz/zemepis – zde k dispozici velké množství odkazů, materiály z hodin, materiály ke zkoušení orientace na mapě i s termíny, pro zvídavé pak soutěž s možností získat 1 do klasifikace

Český jazyk:

www.mojecestina.cz www.diktaty.ewa.cz  www.testy.nanic.cz/testy/cestina/
www.ocestine.cz  www.testpark.cz www.ucenionline.cz
www.pravopisne.cz www.onlinecviceni.cz
www.ucirna.cz  https://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/  

Knihy – čtení:

Přírodopis

https://atlashub.webz.cz/

Rostlinná buňka – zopakujte si :o)

Fotosyntéza: naše oblíbená :o)

https://www.ursus.cz/soubory/animace/fotosynteza.swf

https://www.biolib.cz/ = BioLib – mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů https://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=default_cz = Ochrana přírody a krajiny v České republice

https://www.kvetenacr.cz/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/880589-videoatlas-chranenych-a-ohrozenych-zivocichu/dily/ = Videoatlas chráněných a ohrožených živočichů

https://www.arkive.org/ = ARKIVE – fotografie, videa, informace – Chránit můžeme jen to, co známe!  

Matematika :
Anglický jazyk :
https://www.duolingo.com/ – studujte jazyky v on-line aplikaci, sdílejte své pokroky s přáteli, při pravidelném tréninku Vás pokroky neminou  :o)
Slovníček pro nácvik výslovnosti : https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal  
Obrázkové knihy : https://www.booksforkids.cz/
Další zajímavé stránky : www.prirodovedci.cz

Odkaz na naši fotogalerii – klikněte zde

Informace a návod najdete v odkazech.

Školní-program-informace-pro-rodiče – klikněte

Školní-program-návod-pro-rodiče – klikněte

 

DOTOVANÉ MLÉKO

Od letošního roku mají žáci naší ZŠ možnost čerpání dotovaného mléka – 1x týdně zdarma. Mléko mohou odebírat ve školním automatu na mléko. Vše by mělo fungovat přes školní program. Někteří žáci naší třídy v minulosti čerpali placenou variantu dotovaného mléka. Všechny potřebné informace najdete v textu níže. Detailní návody jsou pak umístěny na stránkách naší třídy.

Máte-li zájem o čerpání – 1x týdně mléko zdrama, případně i další produkty za úhradu, prostudujte tyto materiály.

Podle nejaktuálnějších informací bude systém Školního programu přes chytrý automat fungovat následovně:

1) každý žák bude mít nárok 1x týdně na Lipánek mléko lahodné zdarma/Lipánek mléko ochucené s doplatkem
2) po zbytek týdne mohou žáci nakupovat v automatu mléko, které již nebude dotované a bude za standardní prodejní cenu.
Správcem čipu je vedoucí školní jídelny paní Stehlíková.

NABÍDKY KROUŽKŮ