Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 8.B ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Dana Misárková

Kontakt

Třída: 8.B

Třídní učitelka: Mgr. Dana Misárková
E-mail: misarkova@zsuvaly.cz

Informace o začátku školního roku

2.9. – zahájení školního roku ve třídě A 1-4 (1 hodina); žáci dostanou klíčky od šatních skříněk, upozornění o změně bankovního účtu a žádost o informaci, jak budou trávit polední přestávky (tuto žádost potřebuji dostat vyplněnou do pátku – od následujícího týdne bude probíhat výuka podle rozvrhu a ti, kteří nedodají žádost o uvolnění budou povinni dostavit se na polední dohled)

3.9. – 6.9. – týden OSV (5 vyuč. hodin)​

Současně je třeba zkontrolovat výši finančního zůstatku na účtu žáka a případně doplnit částku na 500 Kč. (Čekají nás v blízké budoucnosti některé platby: příspěvek na nákup pomůcek na Vv (150 Kč); centrálně zakoupené pracovní sešity na Čj Hravá čeština (85 Kč); zeměpisný výukový program (50 Kč)

Co nás čeká v září

27.9. Návštěva promítání filmu Írán – zahalená krása. Délka programu je 2 vyuč. hodiny; cena 50 Kč; ve kterých vyuč. hodinách se naše třída zúčastní bude dodatečně upřesněno

Co nás čeká v říjnu

2.10. návštěva Preventivního vlaku na nádraží v Úvalech , (prevence rizikového chování na železnici)

Co nás čeká v listopadu

28.11. návštěva veletrhu středních škol SCHOLA PRAGENSIS

 

POŽADAVKY NA POMŮCKY pro školní rok 2019/ 2020:

Český jazyk

p. uč. Valášková – 1x A5 linkovaný 20 listů; 1x A5 linkovaný 40 listů; 1x A5 linkovaný 60 listů; pokračovat ve čten. deníku; lepidlo, nůžky, 2x svítivý fix; !! nekupovat pracovní sešit!!

p. uč. Javůrková – 1x sešit 564 (mluvnice); 1x sešit 524 (literatura); 1x A4 linkov.(sloh); 1x sešit 524 (diktáty)

p. uč. Boháčková – 2x sešit 524; 1x 564; 1x A4 linkovaný, lepidlo, nůžky 3 barevné tužky; !!! nekupovat prac. sešit

p. uč. Jakoubková – 1x sešit 544; 3 x sešit 524; pokračovat ve čten. deníku 

Anglický jazyk

p. uč. Brabencová – 1x A5 linkovaný 60 listů; hromadně se bude kupovat časopis GATE (cena 220 Kč/rok)

p. uč. Genčevová – 1x A5 link.; prac. sešit WAY TO WIN pro 8. roč.

Matematika

p. uč. Daňková – pokračovat v učebnici i v sešitech z loňského roku (jestli jsou v pořádku); rýsovací pomůcky; lepidlo, nůžky

p. uč. Morávková – stejné požadavky jako v loňském roce

p. uč. Nováková – stejné požadavky jako v loňském roce

Francouzský jazyk

A5 linkovaný 60 listů

Německý jazyk

1x sešit 544 (lze pokračovat z loňského roku); pracovní sešit Maximal interaktiv 2 (modrý) – BAREVNÝ!!!!

Dějepis – sešit A5 linkovaný nebo čtverečkovaný 40 listů

Vko – sešit A5 linkovaný nebo čtverečkovaný 40 listů

Fyzika – sešit A5 čtverečkovaný – lze pokračovat, je-li úhledně vedený

Přírodopis – sešit A4 nelinkovaný 440, podložka

Zeměpis – sešit A4 linkovaný – lze pokračovat, nůžky, lepidlo

Hudební výchova – notový sešit malý, sešit A5 linkovaný tenký

Chemie – sešit A4 nelinkovaný, podložka, portfolio (desky + 10 euroobalů)

 

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

5 + 13 =