Vyberte stránku

Dobrý den,

zde naleznete informace o dění v 8.B, plánované akce třídy, školy a další důležité informace.

Třída 8.B

Mgr. Petr Daněk
danek@zsuvaly.cz

 

20. – 22. 6. sejdeme se vždy ve škole v 8.00
20. 6. dopoledne ve škole a okolí, 12.06 vlakem z Úval přes Běchovice, 14.00 – 17.00  ČM (www.cinestar.cz), předpokládaný návrat 18.26, spaní ve škole od 20.30
21. 6. dopoledne ve škole a okolí, 11.36/12.06 vlakem z Úval přes Běchovice, 13.00 – 15.00  ČM (www.bowlingkoule.cz), předpokládaný návrat 15.56
22. 6. dopoledne ve škole a okolí do 12.35

25. 6. vracíme učebnice
26. 6. vracíme učebnice, dostáváme učebnice
27. 6. vracíme klíče od šaten, uklízíme třídu
28. 6. uklízíme třídu
29. 6. vysvědčení

Petr Daněk, třídní učitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní parlament

8. B zvolila své dva zástupce ve školním roce 2017/18:

Martin

Filip


Třídní samospráva

Předseda, místopředseda: Matěj Prchal, Jakub Hanzalík

svolává třídu ke společné domluvě, spolupracuje s třídním učitelem na přípravě akcí třídy

Nástěnky: Kačka B., Míša Š.

Informace ze školního webu: Kačka K., Tereza

Květiny: Kačka T., Míša K.

Ovoce do škol: Dominik , Kuba H.

Počítač: Kuba, Dominik

po domluvě s vyučujícími obsluhuje počítač a interaktivní tabuli

Služba týdne – postupně podle abecedního seznamu

udržuje čistou tabuli, hlídá úklid ve třídě

OMLUVENKY

 • omluvenky zasílají rodiče přes elektronickou žákovskou knížku (Bakaláři)
 • omluvenky zasílejte bez prodlení, jinak jsou absence označeny jako NEOMLUVENÉ
 • pozdní příchody a dřívější odchody jsou také absence, které je nutno omlouvat

 

Prázdniny, ředitelská volna a další informace k organizaci školního roku najdete zde.

MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září4. 9. - 8. 9. Kurz OSV Rozvoj vztahů ve třídě, dle ŠVP
5. 9. - 6. 9.sraz v 7.40 na nádražíAkce "T" více v záložce Aktuality
od 11. 9.výuka podle rozvrhumožné změny v následujících týdnech
22. 9. 11.00Oldřich HameraVýstava grafik O. Hamery v DVA, změna: výuka OSV 5. a Z 6. vyuč. h.
říjen
listopad23. 11.17.00třídní schůzky
24. 11.Schola Pragensiss sebou svačinu, pití, vlastní jízdenku
prosinec1. 12.Vánoční dílny
2. 12.Vánoční jarmark
20. 12.projekce Svět kolem - Vietnam40 Kč z fondu akcí, DVA Úvaly
22. 12.3. - 5. vyuč. hodinavánoční besídka 8.Bdo 12.35
leden
únor
březen6. 3.beseda na úřadu práce (ÚP ČR Praha 7)sraz na nádraží v 7.40 (vlakem v 7.49), předpokl. návrat v 11. 26, pokračování výuky od 5. vyuč. h.; s sebou vlastní jízdenky
21. 3.ZOO Trója: Tělní pokryvy živočichů s sebou vlastní jízdenky; zároveň s námi pojede 6. ročník
duben19. 4.17.00třídní schůzky
25. 4.3. hodinaCOMDI - počítačová diagnostika profesního zaměřeníoficiální přihlášení
26. 4.1. - 5. hodinaDen ZeměKráličina (?)
27. 4.1. - 3. hodinaCOMDI testování
květen4. 5.6. hodinaCOMDI hromadná interpretace výsledků COMDI s Janou Havlikovou + možnost indiv, interpertací 10. a 11. 5.
10. 5.7. - 10. vyuč. hodina (13.40 -18 .00)COMDI indiv. interpretace COMDI; nutno se předem objednat; žák může přijít s rodiči
11. 5.1. - 5. vyuč. hodina (8.00 -12. 35)COMDI indiv. interpretace COMDI; nutno se předem objednat; žák může přijít s rodiči
7. 5.ředitelské volno
24. 5.1. vyučovací hodinafotografovánívelký formát 40 Kč, 10x15 cm 25 Kč, 13x18 cm 30 Kč
29. 5.5 vyučovacích hodinBranný den - cvičení CO70 Kč na žáka, program ve spolupráci s Muzeem CO Ústí nad Labem
červen20. - 22. 6.Kurz OSV

Pomůcky ve školním roce 2017/18 – 8.B


Matematika

 • sešit A4 s centimetrovou mříží – z loňska
 • nelinkovaný A4 – z loňska
 • sešit A5 linkovaný
 • stírací tabulka + 2 stírací fixy + hadřík na stírání
 • ořezaná tužka s tuhou tvrdosti 3 nebo mikrotužka s tuhami tvrdosti 3
 • ořezaná tužka s tuhou tvrdosti 2 nebo mikrotužka s tuhami tvrdosti 2
 • pastelky 3 barev
 • ořezávátko
 • 2 trojúhelníky s ryskou, nebo trojúhelník s ryskou a třiceticentimetrové pravítko
 • úhloměr
 • kružítko, tuhy do kružítka, čtvereček jemného smirkového papíru na obroušení tuhy
 • krátké pravítko
 • nůžky
 • lepidlo

Český jazyk

 • Pracovní sešit Taktik – Hravá čeština 8 – koupit v Albře během 1. týdne
 •  linkované sešity A5 – 1x 564( Mluvnice),
 • 2x 524 (Literatura, Diktáty a pravopisná cvičení),
 • 1x sešit A4! linkovaný tenký (Sloh) – ZMĚNA
 • Čtenářský deník pokračuje, nadepsat 1 list 9. ročník a na další nezapomenout zapsat prázdninovou četbu – 1 kniha povinně
 • alespoň 3 pastelky (svítivé fixy, pokud nepropisují stránky)
 • lepidlo,
 • nůžky,
 • pravítko
 • eurodesky a 15 folií – Dílny čtení

Anglický jazyk

 • Daněk: pracovní sešit Way to Win pro 8. ročník, 2x linkovaný sešit A5 – mohou pokračovat z loňska
 • Fernando: pracovní sešit Way to Win pro 8. ročník, linkovaný sešit A5 – 1 x 40 listů, 1 x 20 listů – mohou pokračovat z loňska
 • Genčevová: pracovní sešit Way to Win pro 8. ročník, 2 sešity A5 linkované, slovník česko-anglický,anglicko-český

Německý jazyk

 • Boháčková: 1x sešit 524 (mohou pokračovat); pracovní sešit z loňska
 • Exnerová: pracovní sešit z loňska, sešit 2 x A5 linkovaný (mohou pokračovat z loňska)

Ruský jazyk

 • sešit A5 silnější; pracovní sešit РАДУГА  ПО – НОВОМУ 2

Dějepis

 • sešit A4 linkovaný (obalit)
 • portfolio + 20 folií
 • lepidlo, nůžky

Zeměpis

 • sešit A4 nelinkovaný

Přírodopis

 • sešit A4 nelinkovaný

Fyzika

 • sešit A5 čtverečkovaný – kdo má dobře vedený sešit z šesté třídy, může se souhlasem vyučující pokračovat v loňském

Chemie

 • sešit A4 nelinkovaný (tenký)
 • portfolio: desky + 20 folií

Pracovní činnosti

 • sešit A5 linkovaný

2. pololetí

Leden

Test z 19. 1. (Sibiř, Dálný východ, Arktida) bude zahrnut do klasifikace ve 2. pololetí.


1.pololetí

Leden

Na nástěnce u schodiště z šaten na budově B jsou vyvěšeny informace pro žáky, kteří chtějí odevzdat práci na základě zhlédnuté projekce o Vietnamu a při splnění podmínek získat 1 do klasifikace zeměpisu.

Psali jsme testy na regiony Asie. Do 12. 1 se žáci měli nechat ústně vyzkoušet z orientace 2 (Politická mapa, tj. státy a hlavní města), případně psali test. Ti, kteří chyběli, přijdou ještě dodatečně.

Žáci se mohou dobrovolně nechat vyzkoušet z orientace 1 i 2 znovu, tedy další známky z téhož, ale tentokrát jen s vahou 1.

Prosinec

Žáci, kteří chtějí získat další známky, mohou předvést své znalosti a dovednosti při prezentaci své práce, případně též další známkou z orientace. Informace byla dána již na začátku druhého čtvrtletí (listopad), zatím byla pouze jediná prezentace, druhé zkoušení z orientace žádné (polovina prosince). Z časových důvodů nebudu moci vyhovět všem zájemcům, kteří budou chtít prezentovat svou práci v lednu. Téma práce je potřeba nejdříve domluvit, pak práci zaslat na danek@zsuvaly.cz. Dříve zaslané práce mají přednost. Téma práce má být v souladu s probíraným učivem (viz odkaz níže). Žák prezentuje svou vlastní práci, nikoli převzatou.

Petr Daněk

Na stránkách J. Havlíkové najdete obecné informace k organizaci výuky zeměpisu:

témata k prezentacím

organizace 

orientace na mapě

a další

Petr Daněk

Příprava na pololetní test:

POLOLETNÍ TEST_PŘÍPRAVA_M8


Článek H-matu porovnává úspěšnost loňských deváťáků při přijímacím řízení www.h-mat.cz/media/2017/jednotne-prijimaci-zkousky

Doučování matematiky pro žáky 8.B nabízí paní učitelka Daňková v úterý po skončení výuky, tedy od 15.20 v B1-2. Doučování je pro žáky, kteří mají zájem. Mohou se zúčastnit i rodiče, případně mohou rodiče přijít na konzultaci i po skončení doučování až do 17.00.

Petr Daněk

duben 2018 – počítačová diagnostika profesního zaměření – COMDI

24. 11. jsme navštívili přehlídku pražských škol Schola Pragensis, kde žáci získali důležité informace o možnostech dalšího studia, mj. termíny dnů otevřených dveří na jednotlivých školách.

Zajímavý odkazem pro další studium a volbu povolání je například www.infoabsolvent.cz

Více se dozvíte na stránce Školního poradenského pracoviště.

Petr Daněk

 

Napište třídnímu učiteli

6 + 7 =