Vyberte stránku

Dobrý den,

zde naleznete informace o dění v 8.B, plánované akce třídy, školy a další důležité informace.

Třída 8.B

Mgr. Petr Daněk
danek@zsuvaly.cz

Zkrácené vyučování: 22. 5. končí výuka tělesné výchovy (chlapci i dívky) z organizačních důvodů již ve 14.50.

Focení 8.B je naplánováno na čtvrtek 24. 5. na 1. vyučovací hodinu.

Petr Daněk, třídní učitel

 

Školní parlament

8. B zvolila své dva zástupce ve školním roce 2017/18:

Martin Jedlička

Filip Ruman


Třídní samospráva

Předseda, místopředseda: Matěj Prchal, Jakub Hanzalík

svolává třídu ke společné domluvě, spolupracuje s třídním učitelem na přípravě akcí třídy

Nástěnky: Kateřina Bazalová, Michaela Šimáňová

Informace ze školního webu: Kateřina Kopecká, Tereza Rýdlová

Květiny: Kateřina Theimerová, Michaela Kvídová

Ovoce do škol: Dominik Podlešák, Jakub Havel

Počítač: Jakub Havel, Dominik Podlešák

po domluvě s vyučujícími obsluhuje počítač a interaktivní tabuli

Služba týdne – postupně podle abecedního seznamu

udržuje čistou tabuli, hlídá úklid ve třídě

OMLUVENKY

 • omluvenky zasílají rodiče přes elektronickou žákovskou knížku (Bakaláři)
 • omluvenky zasílejte bez prodlení, jinak jsou absence označeny jako NEOMLUVENÉ
 • pozdní příchody a dřívější odchody jsou také absence, které je nutno omlouvat

 

Prázdniny, ředitelská volna a další informace k organizaci školního roku najdete zde.

MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září4. 9. - 8. 9. Kurz OSV Rozvoj vztahů ve třídě, dle ŠVP
5. 9. - 6. 9.sraz v 7.40 na nádražíAkce "T" více v záložce Aktuality
od 11. 9.výuka podle rozvrhumožné změny v následujících týdnech
22. 9. 11.00Oldřich HameraVýstava grafik O. Hamery v DVA, změna: výuka OSV 5. a Z 6. vyuč. h.
říjen
listopad23. 11.17.00třídní schůzky
24. 11.Schola Pragensiss sebou svačinu, pití, vlastní jízdenku
prosinec1. 12.Vánoční dílny
2. 12.Vánoční jarmark
20. 12.projekce Svět kolem - Vietnam40 Kč z fondu akcí, DVA Úvaly
22. 12.3. - 5. vyuč. hodinavánoční besídka 8.Bdo 12.35
leden
únor
březen6. 3.beseda na úřadu práce (ÚP ČR Praha 7)sraz na nádraží v 7.40 (vlakem v 7.49), předpokl. návrat v 11. 26, pokračování výuky od 5. vyuč. h.; s sebou vlastní jízdenky
21. 3.ZOO Trója: Tělní pokryvy živočichů s sebou vlastní jízdenky; zároveň s námi pojede 6. ročník
duben19. 4.17.00třídní schůzky
25. 4.3. hodinaCOMDI - počítačová diagnostika profesního zaměřeníoficiální přihlášení
26. 4.1. - 5. hodinaDen ZeměKráličina (?)
27. 4.1. - 3. hodinaCOMDI testování
květen4. 5.6. hodinaCOMDI hromadná interpretace výsledků COMDI s Janou Havlikovou + možnost indiv, interpertací 10. a 11. 5.
10. 5.7. - 10. vyuč. hodina (13.40 -18 .00)COMDI indiv. interpretace COMDI; nutno se předem objednat; žák může přijít s rodiči
11. 5.1. - 5. vyuč. hodina (8.00 -12. 35)COMDI indiv. interpretace COMDI; nutno se předem objednat; žák může přijít s rodiči
7. 5.ředitelské volno
24. 5.1. vyučovací hodinafotografovánívelký formát 40 Kč, 10x15 cm 25 Kč, 13x18 cm 30 Kč
29. 5.5 vyučovacích hodinBranný den - cvičení CO70 Kč na žáka, program ve spolupráci s Muzeem CO Ústí nad Labem
červen20. - 22. 6.Kurz OSV

Pomůcky ve školním roce 2017/18 – 8.B


Matematika

 • sešit A4 s centimetrovou mříží – z loňska
 • nelinkovaný A4 – z loňska
 • sešit A5 linkovaný
 • stírací tabulka + 2 stírací fixy + hadřík na stírání
 • ořezaná tužka s tuhou tvrdosti 3 nebo mikrotužka s tuhami tvrdosti 3
 • ořezaná tužka s tuhou tvrdosti 2 nebo mikrotužka s tuhami tvrdosti 2
 • pastelky 3 barev
 • ořezávátko
 • 2 trojúhelníky s ryskou, nebo trojúhelník s ryskou a třiceticentimetrové pravítko
 • úhloměr
 • kružítko, tuhy do kružítka, čtvereček jemného smirkového papíru na obroušení tuhy
 • krátké pravítko
 • nůžky
 • lepidlo

Český jazyk

 • Pracovní sešit Taktik – Hravá čeština 8 – koupit v Albře během 1. týdne
 •  linkované sešity A5 – 1x 564( Mluvnice),
 • 2x 524 (Literatura, Diktáty a pravopisná cvičení),
 • 1x sešit A4! linkovaný tenký (Sloh) – ZMĚNA
 • Čtenářský deník pokračuje, nadepsat 1 list 9. ročník a na další nezapomenout zapsat prázdninovou četbu – 1 kniha povinně
 • alespoň 3 pastelky (svítivé fixy, pokud nepropisují stránky)
 • lepidlo,
 • nůžky,
 • pravítko
 • eurodesky a 15 folií – Dílny čtení

Anglický jazyk

 • Daněk: pracovní sešit Way to Win pro 8. ročník, 2x linkovaný sešit A5 – mohou pokračovat z loňska
 • Fernando: pracovní sešit Way to Win pro 8. ročník, linkovaný sešit A5 – 1 x 40 listů, 1 x 20 listů – mohou pokračovat z loňska
 • Genčevová: pracovní sešit Way to Win pro 8. ročník, 2 sešity A5 linkované, slovník česko-anglický,anglicko-český

Německý jazyk

 • Boháčková: 1x sešit 524 (mohou pokračovat); pracovní sešit z loňska
 • Exnerová: pracovní sešit z loňska, sešit 2 x A5 linkovaný (mohou pokračovat z loňska)

Ruský jazyk

 • sešit A5 silnější; pracovní sešit РАДУГА  ПО – НОВОМУ 2

Dějepis

 • sešit A4 linkovaný (obalit)
 • portfolio + 20 folií
 • lepidlo, nůžky

Zeměpis

 • sešit A4 nelinkovaný

Přírodopis

 • sešit A4 nelinkovaný

Fyzika

 • sešit A5 čtverečkovaný – kdo má dobře vedený sešit z šesté třídy, může se souhlasem vyučující pokračovat v loňském

Chemie

 • sešit A4 nelinkovaný (tenký)
 • portfolio: desky + 20 folií

Pracovní činnosti

 • sešit A5 linkovaný

2. pololetí

Leden

Test z 19. 1. (Sibiř, Dálný východ, Arktida) bude zahrnut do klasifikace ve 2. pololetí.


1.pololetí

Leden

Na nástěnce u schodiště z šaten na budově B jsou vyvěšeny informace pro žáky, kteří chtějí odevzdat práci na základě zhlédnuté projekce o Vietnamu a při splnění podmínek získat 1 do klasifikace zeměpisu.

Psali jsme testy na regiony Asie. Do 12. 1 se žáci měli nechat ústně vyzkoušet z orientace 2 (Politická mapa, tj. státy a hlavní města), případně psali test. Ti, kteří chyběli, přijdou ještě dodatečně.

Žáci se mohou dobrovolně nechat vyzkoušet z orientace 1 i 2 znovu, tedy další známky z téhož, ale tentokrát jen s vahou 1.

Prosinec

Žáci, kteří chtějí získat další známky, mohou předvést své znalosti a dovednosti při prezentaci své práce, případně též další známkou z orientace. Informace byla dána již na začátku druhého čtvrtletí (listopad), zatím byla pouze jediná prezentace, druhé zkoušení z orientace žádné (polovina prosince). Z časových důvodů nebudu moci vyhovět všem zájemcům, kteří budou chtít prezentovat svou práci v lednu. Téma práce je potřeba nejdříve domluvit, pak práci zaslat na danek@zsuvaly.cz. Dříve zaslané práce mají přednost. Téma práce má být v souladu s probíraným učivem (viz odkaz níže). Žák prezentuje svou vlastní práci, nikoli převzatou.

Petr Daněk

Na stránkách J. Havlíkové najdete obecné informace k organizaci výuky zeměpisu:

témata k prezentacím

organizace 

orientace na mapě

a další

Petr Daněk

Příprava na pololetní test:

POLOLETNÍ TEST_PŘÍPRAVA_M8


Článek H-matu porovnává úspěšnost loňských deváťáků při přijímacím řízení www.h-mat.cz/media/2017/jednotne-prijimaci-zkousky

Doučování matematiky pro žáky 8.B nabízí paní učitelka Daňková v úterý po skončení výuky, tedy od 15.20 v B1-2. Doučování je pro žáky, kteří mají zájem. Mohou se zúčastnit i rodiče, případně mohou rodiče přijít na konzultaci i po skončení doučování až do 17.00.

Petr Daněk

duben 2018 – počítačová diagnostika profesního zaměření – COMDI

24. 11. jsme navštívili přehlídku pražských škol Schola Pragensis, kde žáci získali důležité informace o možnostech dalšího studia, mj. termíny dnů otevřených dveří na jednotlivých školách.

Zajímavý odkazem pro další studium a volbu povolání je například www.infoabsolvent.cz

Více se dozvíte na stránce Školního poradenského pracoviště.

Petr Daněk

 

Napište třídnímu učiteli

12 + 4 =