Vyberte stránku

Dobrý den,

zde naleznete informace o dění v 8.B, plánované akce třídy, školy a další důležité informace.

Třída 8.B

Mgr. Petr Daněk
danek@zsuvaly.cz

V záložce Zeměpis aktuálně najdete připomenutí prezentací a možného dodatečného zkoušení z orientace.

Máme za sebou návštěvu Schola Pragensis, vánoční dílny a prezentaci výrobků na vánočním jarmarku. Všechny akce třídy/školy proběhly dobře a v atmosféře spolupráce mezi žáky, rodiči a školou. Ocenění patří zejména žákům, kteří dokázali něco zařídit, zorganizovat a pomoci ostatním.

15. 12. dotazník ke čtenářské gramotnosti dětí z 8. tříd ZŠ (10-15 minut, při hodině OSV)

20. 12. 11.30 – 12.45 projekce Svět kolem, Dům volnočasových aktivit, Úvaly, 40 Kč na žáka

22. 11. 2 hodiny výuky, 3. – 5. třídní besídka s programem připraveným žáky, včetně pečlivého úklidu

Posledním předvánočním dnem výuky je 22. prosinec, pak se ve škole sejdeme až 3. ledna.

 

 

Rozvrh platný od 11. 9. 2017

Školní parlament

8. B zvolila své dva zástupce ve školním roce 2017/18:

Martin Jedlička

Filip Ruman


Třídní samospráva

Předseda, místopředseda: Matěj Prchal, Jakub Hanzalík

svolává třídu ke společné domluvě, spolupracuje s třídním učitelem na přípravě akcí třídy

Nástěnky: Kateřina Bazalová, Michaela Šimáňová

Informace ze školního webu: Kateřina Kopecká, Tereza Rýdlová

Květiny: Kateřina Theimerová, Michaela Kvídová

Ovoce do škol: Dominik Podlešák, Jakub Havel

Počítač: Jakub Havel, Dominik Podlešák

po domluvě s vyučujícími obsluhuje počítač a interaktivní tabuli

Služba týdne – postupně podle abecedního seznamu

udržuje čistou tabuli, hlídá úklid ve třídě

OMLUVENKY

 • omluvenky zasílají rodiče přes elektronickou žákovskou knížku (Bakaláři)
 • omluvenky zasílejte bez prodlení, jinak jsou absence označeny jako NEOMLUVENÉ
 • pozdní příchody a dřívější odchody jsou také absence, které je nutno omlouvat

 

Prázdniny, ředitelská volna a další informace k organizaci školního roku najdete zde.

MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září4. 9. - 8. 9. Kurz OSV Rozvoj vztahů ve třídě, dle ŠVP
5. 9. - 6. 9.sraz v 7.40 na nádražíAkce "T" více v záložce Aktuality
od 11. 9.výuka podle rozvrhumožné změny v následujících týdnech
22. 9. 11.00Oldřich HameraVýstava grafik O. Hamery v DVA, změna: výuka OSV 5. a Z 6. vyuč. h.
říjen
listopad23. 11.17.00třídní schůzky
24. 11.Schola Pragensiss sebou svačinu, pití, vlastní jízdenku
prosinec1. 12.Vánoční dílny
2. 12.Vánoční jarmark
20. 12.projekce Svět kolem - Vietnam40 Kč z fondu akcí, DVA Úvaly
22. 12.3. - 5. vyuč. hodinavánoční besídka 8.Bdo 12.35 + další čas na úklid v případě potřeby
leden
únor
březen
19. 4.17.00třídní schůzky
květen
červen19. - 22. 6.Kurz OSV

Pomůcky ve školním roce 2017/18 – 8.B


Matematika

 • sešit A4 s centimetrovou mříží – z loňska
 • nelinkovaný A4 – z loňska
 • sešit A5 linkovaný
 • stírací tabulka + 2 stírací fixy + hadřík na stírání
 • ořezaná tužka s tuhou tvrdosti 3 nebo mikrotužka s tuhami tvrdosti 3
 • ořezaná tužka s tuhou tvrdosti 2 nebo mikrotužka s tuhami tvrdosti 2
 • pastelky 3 barev
 • ořezávátko
 • 2 trojúhelníky s ryskou, nebo trojúhelník s ryskou a třiceticentimetrové pravítko
 • úhloměr
 • kružítko, tuhy do kružítka, čtvereček jemného smirkového papíru na obroušení tuhy
 • krátké pravítko
 • nůžky
 • lepidlo

Český jazyk

 • Pracovní sešit Taktik – Hravá čeština 8 – koupit v Albře během 1. týdne
 •  linkované sešity A5 – 1x 564( Mluvnice),
 • 2x 524 (Literatura, Diktáty a pravopisná cvičení),
 • 1x sešit A4! linkovaný tenký (Sloh) – ZMĚNA
 • Čtenářský deník pokračuje, nadepsat 1 list 9. ročník a na další nezapomenout zapsat prázdninovou četbu – 1 kniha povinně
 • alespoň 3 pastelky (svítivé fixy, pokud nepropisují stránky)
 • lepidlo,
 • nůžky,
 • pravítko
 • eurodesky a 15 folií – Dílny čtení

Anglický jazyk

 • Daněk: pracovní sešit Way to Win pro 8. ročník, 2x linkovaný sešit A5 – mohou pokračovat z loňska
 • Fernando: pracovní sešit Way to Win pro 8. ročník, linkovaný sešit A5 – 1 x 40 listů, 1 x 20 listů – mohou pokračovat z loňska
 • Genčevová: pracovní sešit Way to Win pro 8. ročník, 2 sešity A5 linkované, slovník česko-anglický,anglicko-český

Německý jazyk

 • Boháčková: 1x sešit 524 (mohou pokračovat); pracovní sešit z loňska
 • Exnerová: pracovní sešit z loňska, sešit 2 x A5 linkovaný (mohou pokračovat z loňska)

Ruský jazyk

 • sešit A5 silnější; pracovní sešit РАДУГА  ПО – НОВОМУ 2

Dějepis

 • sešit A4 linkovaný (obalit)
 • portfolio + 20 folií
 • lepidlo, nůžky

Zeměpis

 • sešit A4 nelinkovaný

Přírodopis

 • sešit A4 nelinkovaný

Fyzika

 • sešit A5 čtverečkovaný – kdo má dobře vedený sešit z šesté třídy, může se souhlasem vyučující pokračovat v loňském

Chemie

 • sešit A4 nelinkovaný (tenký)
 • portfolio: desky + 20 folií

Pracovní činnosti

 • sešit A5 linkovaný

Žáci, kteří chtějí získat další známky, mohou předvést své znalosti a dovednosti při prezenaci své práce, případně též další známkou z orientace. Informace byla dána již na začátku druhého čtvrtletí (listopad), zatím byla pouze jediná prezentace, druhé zkoušení z orientace žádné (polovina prosince). Z časových důvodů nebudu moci vyhovět všem zájemcům, kteří budou chtít prezentovat svou práci v lednu. Téma práce je potřeba nejdříve domluvit, pak práci zaslat na danek@zsuvaly.cz. Dříve zaslané práce mají přednost. Téma práce má být v souladu s probíraným učivem (viz odkaz níže). Žák prezentuje svou vlastní práci, nikoli převzatou.

Petr Daněk

Na stránkách J. Havlíkové najdete obecné informace k organizaci výuky zeměpisu:

témata k prezentacím

organizace 

orientace na mapě

a další

Petr Daněk

Článek H-matu porovnává úspěšnost loňských deváťáků při přijímacím řízení www.h-mat.cz/media/2017/jednotne-prijimaci-zkousky

Doučování matematiky pro žáky 8.B nabízí paní učitelka Daňková v úterý po skončení výuky, tedy od 15.20 v B1-2. Doučování je pro žáky, kteří mají zájem. Mohou se zúčastnit i rodiče, případně mohou rodiče přijít na konzultaci i po skončení doučování až do 17.00.

Petr Daněk

24. 11. jsme navštívili přehlídku pražských škol Schola Pragensis, kde žáci získali důležité informace o možnostech dalšího studia, mj. termíny dnů otevřených dveří na jednotlivých školách.

Zajímavý odkazem pro další studium a volbu povolání je například www.infoabsolvent.cz

Více se dozvíte na stránce Školního poradenského pracoviště.

Petr Daněk

 

Napište třídnímu učiteli

7 + 15 =