Vyberte stránku

Dobrý den,

nacházíte se na stránkách třídy 7.C. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy i školy a další informace.

Kontakt

Třída: 7.C

Třídní učitelka:
Ing. Stanislava Daňková

E-mail: dankova@zsuvaly.cz

Od pondělí 10. 9. se učíme podle rozvrhu.

Děti dostaly svůj individuální rozvrh vytištěný. Zobrazuje se vám také v e-ŽK. Rozvrhy se liší podle zvoleného druhého jazyka a volitelného předmětu.

Omlouvejte své děti ihned po návratu do školy. Pokud absence není omluvena déle než týden, je označena jako neomluvená. Zobrazuje se vám v e-ŽK červeně.

Domácí úkol na týden:

Zjistěte, kolik váží letáky, které se vám v průběhu jednoho týdne objevily ve schránce. (Není cílem, abyste začali odebírat letáky. Tudíž úkol není pro domácnosti, které mají na své schránce „Nevhazujte letáky“)Výsledek obrázku pro papír

 

 

 


Kalendář akcí budu postupně doplňovat.

14. 9.. 2018, SD

MěsícDatumČasAkceVíce info
září3. 9.1 vyuč. hodinazahájení školního rokuučebna B1-2
4.-7. 9.Út-Pá: 5 vyučovacích hodinkurz OSV ve škole i v přírodě
5. 9.2. a 3. vyuč. hodinaImage, nebo charakter?učebna B1-2
6. 9.8.15 - 13.25Dotkni se písmeneMuzeum Kolín
od 10. 9.výuka dle rozvrhunutné vybavení pomůckami!
21.9.pátekŘEDITELSKÉ VOLNO
říjen
listopad
22. 11.Třídní schůzka
30. 11.pátekVánoční dílny
prosinec1.12.sobotaVánoční jarmark
leden
únor
březen
duben5. 4.ŘEDITELSKÉ VOLNOzápis do 1.tříd
11. 4.Třídní schůzka
květen
červenkurz OSV

Výuka podle rozvrhu začne v pondělí 10. 9. 2018. Od tohoto data je potřeba nosit předepsané pomůcky a vybavení, pokud nebude uvedeno jinak (např. dořešení pomůcek na 1. vyučovací hodině).

Zatím  nejsou  hotové rozvrhy: Zařazení žáka do skupiny (AJ, Čj, M,) zjistíte po přihlášení do Bakalářů, kde se v záložce („Rozvrh hodin“) objeví osobní rozvrh žáka. Podle zkratky jména učitele u předmětu vyhledáte požadavky na pomůcky v níže uvedeném přehledu. (Na www stránce třídy se zobrazuje obecný rozvrh pro celou třídu.)

POŽADAVKY NA POMŮCKY pro školní rok 2018/ 2019:

Český jazyk

 • sešity – 1x 544, 2x 524, 1x 444 – lze pokračovat z loňska
 • portfolio
 • čtenářský deník – pokračuje z loňska
 • pracovní sešit – Hravá čeština 7 – nakladatelství Taktik
 • Pracovní sešit Taktik – Hravá čeština 7– koupit v Albře během 1. týdne
 • 2 pastelky (svítivé fixy, pokud nepropisují stránky)
 • lepidlo,
 • nůžky,

Anglický jazyk

 • pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia Way to Win 7 (naladatelství Fraus, k učebnici)
 • linkovaný sešit A5 – lze pokračovat z loňska
 • časopis po domluvě s vyučujícím v úvodní hodině Aj

Matematika

 • Sešit A5 – cvičný

 • Sešit s centimetrovou mříží  A4 – prodávají v Albře, lze pokračovat v sešitě z loňského roku, jsou-li v něm volné listy a je-li v pořádku

 • Nelinkovaný sešit A4 (440) – šesťáci nový, vyšší ročníky pokračují v sešitě z minulého roku, je-li v pořádku

 • Tužka  nebo mikrotužka s tuhami tvrdosti č.2 a tuhami tvrdosti č.3

 • Pravítko krátké

 • Pravítko 30 cm

 • Trojúhelník s ryskou

 • Úhloměr

 • Kružítko – funkční a náhradní tuhy

 • Čtvereček jemného smirkového papíru na obroušení tuhy

 • Nůžky

 • Lepidlo

 • Pastelky – 3 barvy

 • Stírací tabulka + 2 stírací fixy + hadřík na stírání

Dějepis – sešit A4 linkovaný

Vko – sešit 524

Fyzika – sešit A5 čtverečkovaný – lze pokračovat, je-li úhledně vedený

Přírodopis – sešit A4 nelinkovaný 440

Zeměpis – sešit A4 nelinkovaný – lze pokračovat, nůžky, lepidlo

Hudební výchova – notový sešit malý, sešit A5 linkovaný tenký

Výchova ke zdraví – sešit A5 524 nelinkovaný + podložka

Pracovní činnosti – sešit A5 linkovaný tenký

OSV – portfolio a sešit A5 linkovaný 520

Napište třídní učitelce

9 + 6 =