Dne 17. 6. 2019 bude ze závažných organizačních důvodů na naší škole vyhlášeno ředitelské volno. Školní družina i školní jídelna budou v tento den v provozu.

18. 6. 2019 – úterý – pojedeme na návštěvu do ZŠ Škvorec za třídou paní učitelky Sigmundové, děti se znají ze škol v přírodě na 1. stupni. Uděláme si příjemný den plný her a soutěží. Pojedeme linkovým autobusem, děti budou potřebovat peníze na jízdné tam a zpět (pokud nepůjdeme zpět pěšky:) . Oběd stihneme.

19. – 21. 6. 2019 budeme mít výletní dny (výchovně vzdělávací kurz) – odhlásit obědy (jídlo a pití s sebou)

 9 žákům nebudou stačit peníze na účtu na školní výlety. Jedné žákyni nestačí ani na fotografie. Prosím o kontrolu účtu a vložení peněz. Prosím o spolupráci, aby všechny děti mohly jet na výlet.

25. 6. 2019 – cvičení CO – projektový den

Děkuji Soukupům za bonbony, které poslali, děti je dostaly ke Dni dětí.

Děkuji Naty M. a Káje R. za pomoc na sobotní akci Den dětí.

Děkuji účastníkům za sběr papíru.

Děkuji rodičům za spolupráci při zápisu volitelných předmětů (zvolený předmět se pak stává pro příští školní rok povinným).

A. J.