Vyberte stránku

                                                                                      

Vážení rodiče, milí žáci,

nacházíte se na stránkách třídy 6.B ZŠ Úvaly, naleznete zde informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré další důležité informace. Sledujte i ŽK – plán akcí, rozvrh.

třídní učitelka Mgr. Alice Javůrková

Foto: Ondřej Soukup

 

Kontakt

Třídní učitelka: Mgr. Alice Javůrková

javurkova@zsuvaly.cz

aktualizace 17. 5. 2019

Dnes jsme měli na OSV Míšu, mluvili jsme obecně o vyhodnocení sociometrického dotazníku, děti byly mile překvapené, jaké výsledky vyšly. Vlastně to pro naši třídu vypadá pozitivně, i když jsou oblasti, na kterých je potřeba hodně pracovat (tolerance, kolektiv, důvěra, klidné řešení problémů). 91, 67 % dětí má ve třídě někoho, kdo mu pomůže s problémy :). 83,33 % dětí se do školy z nějakého důvodu těší:), 54 % dětí si myslí, že je ve třídě někdo nešťastný :(. Toto jsou základní body, na kterých budeme ještě společně pracovat.

Úkoly:

Najít něco, co máme jako třída společného. (Dnes padlo – jsme lidé, jsme v 6. B, dýcháme…)

Zamyslet se, kam bychom mohli jet na 3 jednodenní výchovně – vzdělávací školní akce v červnu – téma, doprava, cena

Účet žáka – prosím rodiče o kontrolu, je potřeba, aby tam bylo dost peněz na fotografie, které si děti budou objednávat. Zase Vám napíši, kolik bude předběžně potřeba peněz na akce, které podnikneme. Někdo tam má třeba 1000 Kč, tam zatím určitě není potřeba vkládat.

aktualizace 15. 5. 2019

FOCENÍ – 22. 5. 2019 – 6. vyučovací hodinu – Zdr – přijďte všichni!!!

Po focení je na nás, abychom uklidili lavičky, prosím o připomenutí. 🙂

SBĚR PAPÍRU – 27. – 31. 5. 2019 – školní parlament dává bod do celoškolní soutěže za každého žáka, který přinese více než 5 kg. Každý nahlásí své jméno, třídu a množství přineseného papíru u kontejneru. Přineste všichni, věřím, že vyhrajeme!!!

Blíží se uzavření známek za 2. pololetí – zkoušení, testy – připravujte se, ať máte pěkná vysvědčení.

 

 

Výsledek obrázku pro růže

Aktualizace 6. 5. 2019

Paní učitelka Petra Štípalová, třídní 6. B, zemřela.

Vzpomínáme.

6. B

 

 

 

 

aktualizace 16. 4. 2019

 

Vážení rodiče, milé děti,

 

Už jsem opět v práci. 🙂
Stále budu mít děti na OSV a zastupovat paní učitelku Štípalovou jako třídní učitelka.

Plánujeme program s psycholožkou Míšou.

Na Zdr  teď 6. B a 6. C nějaký čas z organizačních důvodů bude mít paní učitelka Polláková, předala jsem jí všechny podklady a informace.

Co nás čeká? Velikonoce:)

Doporučuji jako dobrovolný domácí úkol:

https://decko.ceskatelevize.cz/velikonoce2019?utm_source=newsletter_042019&utm_medium=email&utm_campaign=kalendar#Škaredá středa – usmívat se

Zelený čtvrtek – sníst zelený pokrm

Velký pátek – hledání pokladů

Bílá sobota a Velikonoční neděle – zdobení vajíček a pletení pomlázek

Velikonoční pondělí – koledování (každý kluk umí koledu a děvčata mají připravená vajíčka a pentle – mašle na pomlázky)

V úterý se učíme a moje skupina píše test z češtiny (pravopis, větné členy, grafy). 🙁

Středa 24. 4. 2019 – Den Země – informace doplním – společná akce se třídou, budeme uklízet naše město, vynecháme nebezpečné věci, přineseme si rukavice a sportovní oblečení a také si zahrajeme nějaké hry jako odměnu za dobře vykonanou práci. Bude to naše první celodenní akce, tak si ji užijeme. 🙂 Pokud by měl někdo z rodičů možnost a chuť nám poslat pytlík balených bonbonů na odměny, budu ráda. Když bych potřebovala nějaké drobné odměny na další akce, dám Vám vědět a koupím je z třídního fondu (částka se rozpočítává na každé dítě.)

Omluvenky – dnes jsem provedla kontrolu, nejde mi potvrdit, že jsem Vaši omluvenku četla, chyba v Bakalářích. 🙁

Kdo má něco neomluveno (není to zeleně, ale modře, červeně) – prosím, omluvte.

Děkuji za spolupráci.

Ředitelské volno – připomínám: 

ředitelské volno pro žáky naší školy bude vyhlášeno v těchto termínech:

 • dne 2. 5. 2019 a dne 3. 5. 2019 z důvodu deratizace a čištění odpadů. Školní družina nebude v těchto dnech v provozu.

 

Přeji všem hezké Velikonoce.

Alice Javůrková

 

aktualizace 10. 4. 2019

Vážení rodiče,

mrzí mě to, ale jsem nemocná.

Připomínám, že 11. 4. 2019 je třídní schůzka v 17 hodin – třída 6. B , 1. patro budova B , třída B1 – 3.

Podle dostupných informací mě zastoupí Mgr. Jana Havlíková, což je i naše výchovná poradkyně.

S touto kolegyní jsem také řešila většinu situací, které v naší třídě nastaly.

Věřím, že se od ní dozvíte všechny podstatné informace.

Já se na třídu opět těším v brzké době.

Přeji Vám i dětem hezké jaro.

Alice Javůrková

 

aktualizace 20. 3. 2019

Vážení rodiče,

prosím, posílejte mi omluvenky přes Omlouvání absence (ne Obecná zpráva). Mohu Vám pak potvrdit, že jsem ji četla, nemíchá se mi to se zprávami od rodičů dětí z jiných tříd. Děkuji.

Ve škole probíhá projekt Chováme se bezpečně, který je zaměřený na prevenci úrazů dětí. Naše třída se ho účastní a povídáme si o úrazech, jejich příčinách a zodpovědnosti každého z nás. (Zdr, OSV)

V pátek má naše třída službu na úklid v okolí školy. Děti potřebují igelitový sáček/ rukavice, aby nesahaly přímo na odpadky svých spolužáků, vhodné obutí a oblečení. Děkuji.

Paní učitelka Lubwama dnes chválila svoji skupinu za pěknou práci. Jsem velmi ráda.

Pracujeme na klidu při práci ve skupinách („provozní ruch povolen“) a na dodržování pravidla: Mluví jen jeden. Ale děti tolik chtějí povídat… Zkuste si udělat povídací čtvrthodinky i doma. 🙂

Alice Javůrková

 

aktualizace 13. 3. 2019

Ukliďme Úvaly

Kdo má chuť a čas a chce, abychom měli hezké město, může se zapojit do této akce! Spojme svoje síly ve spolupráci s Městským úřadem Úvaly v sobotu dne 6.4.2019 od 9:00 hodin a společně ukliďme Úvaly. Naše úsilí budeme směřovat na úklid hned několika oblastí. Sraz zájemců bude:

u Mateřské školy Pražská II., Pražská 525

 • Slovany, u hřiště roh ulic Lužická a Chorvatská
 • Radlická čtvrť, roh ulic Milíčova a Dobročovická
 • Před vchodem do Základní školy na náměstí Arnošta z Pardubic
 • Před plaveckým bazénem Natrix na parkovišti, ul. Jirenská
 • U Horoušánek, roh ulic E.E. Kische a Tigridova

Pytle na sesbírané odpadky a pracovní rukavice jsou zajištěny a budou k vyzvednutí na výše uvedených stanovištích v 9:00 hodin. S sebou si prosím vezměte nejen dobrou náladu, ale i vhodnou pracovní obuv, oděv a případné náčiní (hrábě), eventuálně kolíčky na nos. Můžete se zapojit také formou věcných darů či služeb (nákup rukavic a pytlů). Nasbírané pytle s odpadky odevzdáte na stejných stanovištích ve 12:00 hodin, kde budou sečteny a zaevidovány. Po skončení úklidu bude odměnou všem zúčastněným kromě dobrého pocitu i společné opékání buřtů na hřišti pod Sokolovnou od 12:30 hodin.

aktualizace 12. 3. 2019

Vážení rodiče,

prosím o kontrolu osobních údajů, které jste poskytli škole. (adresa, kontakty na rodiče). Je to důležité ve chvíli, kdy Vás potřebujeme kontaktovat. Prosím, napište mi změny do žákovské knížky. Děkuji.

Prosím, podívejte se do záložky Třídní fond, kterou máte v žákovské knížce. Průběžně sledujte platby. Je důležité, aby mělo Vaše dítě zůstatek na účtu alespoň 300 Kč. 

Prosím o omluvenky:

Maš 6-12/3,  Pe 11/3,  a omluvenky z 12/3 (Chva, Vys)

 

aktualizace 11.3. 2019

Co aktuálně řešíme?

Nikdo se zatím nepostavil k tomu, že je ovoce ve třídě po stěnách.

Čtyři žáci byli opět u učitelského PC, i když jsme si řekli, že počítač slouží pouze učitelům. Proč? Šli tam i ostatní. (zatím bez poznámky)

Dnes odešli ze školy v průběhu vyučování 3 žáci.

Jeden mi přišel říct, že je mu špatně, maminka zavolala, přišla do školy, hned poslala omluvenku – žádný problém.

Zbývající ze školy prostě odešli.  Jediný správný postup je tento:

 1. Žák mi přijde říct, že je mu špatně (řekne to případně jiné učitelce, která ho právě učí).
 2. Voláme rodičům.
 3. Rodiče si přijdou do školy a žáka si osobně vyzvednou. Vidíme rodiče.
 4. Rodiče pošlou omluvenku.
 5. Nikdy nepošleme žáka, kterému je špatně, samotného domů z důvodu jeho bezpečnosti. (Také proto, že tu za něj zodpovídáme.)

Když žák odchází z výuky:

 1. Přinese učiteli, který ho má na danou hodinu (třídní učitelce), Žádost o uvolnění žáka z výuky, kterou si stáhne na stránkách školy/třídy a vytiskne (opíše). https://www.zsuvaly.cz/o-skole/formulare-ke-stazeni/, https://www.zsuvaly.cz/tridy/prehled-trid-ii-stupen/stranky-tridy-6-b/        žádost má číslo 09 (doporučuji vytisknout několikrát a mít doma položené na viditelném místě a pak už jen vyplňovat)
 2. Musí tam být kouzelná formulka, že žák odchází ze školy sám a rodič za něj přebírá plnou odpovědnost.
 3. Učitel zapíše absenci do třídní knihy.
 4. Žák odchází ze školy.
 5. Rodič napíše omluvenku do žákovské knížky. Nezapomene kliknout na Omlouvání absence (NE Obecná zpráva!)

Mluvila jsem o tom i s paní učitelkou Jaklovou, žáci na 1. stupni nikdy neodešli, aniž by o tom paní učitelka věděla. Tentokrát to budeme řešit napomenutím třídního učitele.

Fotografie z Barevného týdne – Ondřej Soukup

 

 

aktualizace 6. 3. 2019 

Co aktuálně řešíme s dětmi? 

Ničení třídy – házení ovocem po třídě a zničení malby – děti dostávají Ovoce do škol každé pondělí – ovoce je v koši a po stěnách.

Chování v jídelně k mladším spolužákům.

Před prázdninami se dětem povedla společná aktivita při OSV. Všichni výborně spolupracovali. Chválím je. 🙂

 

Kopie NÁSTĚNKY TŘÍDY – informace už budou pouze na stránkách třídy.

 

Třídní fond

22.2.2019 17:39  Mgr. Javůrková Alice

Vážení rodiče,
paní učitelka Štípalová dnes předala třídní fond 6. B do kanceláře školy.
Zůstatek, který má Vaše dítě na kontě, by se Vám měl již objevit v Bakalářích.
Někdo z Vás už poslal další peníze do fondu, i to by se Vám mělo již zobrazovat.
Přeji Vám hezký den.
Alice Javůrková

 

Obědy v době nemoci

22.2.2019 17:32  Mgr. Javůrková Alice

Vážení rodiče,
oběd pro nemocné dítě lze ve školní jídelně vyzvednout pouze 1. den nemoci.
(viz stránky školní jídelny)
A.Javůrková

 

Jarní prázdniny

22.2.2019 17:30  Mgr. Javůrková Alice

 1. 2. – 3. 3. 2019 jsou jarní prázdniny.
  Hezky si je s dětmi užijte.
  A. Javůrková

 

Výukový program v ZOO Praha

22.2.2019 13:07  Mgr. Javůrková Alice

Výukový program v ZOO Praha
téma: Vodní živočichové

termín: čtvrtek 7.3.2019
sraz: 7.35 hod. na nádraží v Úvalech (odjezd vlakem v 7.49 h.)
s sebou a na sebe: teplé oblečení a obutí (budeme delší dobu pobývat venku a při procházce s průvodcem je tempo pomalé), 2 jízdenky (zakoupit předem!) nebo jiný jízdní doklad, svačina, pití; psací potřeby

návrat: do 14 hod., rozchod na nádraží po příjezdu

Prosím, odhlaste oběd ve školní jídelně, ať se zbytečně nepřipravuje a nevyhazuje.

Doprovod: Mgr. Růžena Kondelíková

 

Funguje nástěnka???

20.2.2019 9:28  Mgr. Javůrková Alice

Prosím o zprávu do Bakalářů.
Děkuji.
A.J.

 

Změna ve vybírání peněz

13.2.2019 23:53  Mgr. Javůrková Alice

Vážení rodiče,
od března 2019 dochází ke změně týkající se vybírání peněz školou. Platby budou probíhat bezhotovostně na účet školy. Stav konta Vašeho dítěte zjistíte v tzv. „třídním fondu“ v elektronické ŽK (Bakaláři) přes modul Platby – není přístupné z mobilní aplikace.
Tam také zjistíte číslo účtu, VS a SS pro tyto platby. Do poznámky platby pište: Třídní fond, jméno dítěte a třídu.
Přes tento třídní fond budete hradit např.: akce třídy, pomůcky do výuky, doplatek za poškozené učebnice, ztrátu klíčku od šatních skříněk, školní klub aj.
Nelze zde však platit nákup pracovních sešitů a obědy. Ty budete hradit stávajícím způsobem.
Věříme, že zavedení tohoto systému Vám usnadní a zpřehlední Vaše školní platby!
Pokud je to vašich možnostech a chcete, tak je pohodlnější, když  si na účet vložíte vždy jednorázově větší finanční částku, ze které se akce následně odečítají. (Nemusíte stále myslet na to, co je třeba zaplatit.). Peníze na účtu se převádějí do dalšího roku.

Alice Javůrková

 

Informace

12.2.2019 8:45  Mgr. Javůrková Alice

Vážení rodiče,

paní učitelka Štípalová je nemocná. Předpokládaná doba pracovní neschopnosti byla do konce ledna. Ovšem pracovní neschopnost stále trvá. Neznáme časový údaj, kdy se vrátí. Ale věřte mi, že ihned, jak jí to zdravotní stav dovolí. Do té doby ji budu zastupovat.

Občas se podívejte na stránky třídy 6. B.
Pokud budou nějaké fotografie z akcí, vložím je na stránky.

Přeji Vám hezký den.
Alice Javůrková

 

Barevný týden

8.2.2019 17:56  Mgr. Javůrková Alice

Vážení rodiče, milé děti,

dnes jsme si užili trochu sněhu a
příští týden je BAREVNÝ TÝDEN .

Smyslem je posílit týmového ducha školy a tříd a užít si v té bílé zimě trochu barev.
Akce probíhá na spoustě škol v naší republice.
Zapojí se i školní kuchyně a budeme dostávat jídla v daných barvách . 🙂
Oblečme se tady každý den do jiné barvy.
Hodnotí se vždy jedna hlavní část oblečení + 1 doplněk

Rodiče prosím o podporu.

pondělí – barevná
úterý – červená
středa – modrá
čtvrtek – zelená
pátek – černá

Přeji všem hezký víkend a těším se na duhové barvy v pondělí. 🙂
Alice Javůrková

(Text upraven: 08.02.2019 17:57:03)

 

Aktuální situace ve třídě

28.1.2019 15:12  Mgr. Javůrková Alice

Vážení rodiče,

informuji Vás o tom, co jsme řešili v měsíci lednu se třídou.

1. Chování v hodinách angličtiny
2. Nastavení pravidel chování mezi sebou (urážky, sprosté chování ke spolužákům, posmívání, zesměšňování)
3. Nastavení pravidel chování k učitelům (drzosti, odmlouvání, odmítnutí se přesadit, sprostá slova při hodině, vykřikování, procházení se po třídě, používání mobilu během výuky, hraní her, zesměšňování učitele, celková nekázeň, netolerance)
4. Co může udělat učitel, co může udělat třídní učitel, co může udělat vedení školy, co mohou udělat žáci společně, co může udělat každý sám za sebe
5. Na koho se můžeme v případě problémů obrátit (učitel, třídní učitel, dozor, psycholožka, výchovná poradkyně, rodiče…)

Ve třídě byli na části hodiny OSV pan ředitel a paní zástupkyně, aby dali dětem zpětnou vazbu.

Prosím, abyste si s dětmi na tato témata popovídali i Vy.
Atˇ Vám děti řeknou, jak se chovají při hodinách a jaké to má potom důsledky.

Děkuji za spolupráci.

Alice Javůrková

 

Pololetní vysvědčení

28.1.2019 14:48  Mgr. Javůrková Alice

Vážení rodiče,
výpis vysvědčení za 1. pololetí bude dětem vydán už ve středu.
S pozdravem
A. Javůrková

Všechny zameškané hodiny se podařilo včas omluvit. 🙂

(Text upraven: 28.01.2019 14:50:12)
(Text upraven: 28.01.2019 14:51:18)

 

Neomluvené hodiny

20.1.2019 21:30  Mgr. Javůrková Alice

Vážení rodiče,

zítra je pedagogická rada.
Někteří žáci stále nemají omluvené hodiny z 1. pololetí.
Prosím Vás, abyste překontrolovali absenci v ŽK.
Vlevo jsou záložky.
Najdete Průběžná absence.
Pak nahoře na liště překliknete na Přehled absence.

Modrá čárka znamená, že je to neomluvené – najdete tam konktrétní datum – je potřeba omluvit
Zelený křížek znamená, že je vše omluvené – pochavala pro rodiče. 🙂
Červené N znamená, že už jste dlouho něco neomluvili  – vaše dítě bude mít Napomenutí třídního učitele za neomluvené hodiny a neomluvené hodiny na vysvědčení – když mi ovšem omluvenku pošlete dnes, ještě to označím jako omluvené…
(V případě vysokého počtu neomluvených hodin musí škola informovat OSPOD.)

Prosím o spolupráci.

A. Javůrková

 
aktualizace: 10. 2. 2019
 
Sochy ze sněhu – spolupráce a tvořivost  – OSV
foto: Ondřej Soukup
Děkujeme 🙂
Další výtvory byly před fotografováním zničeny. 🙁
A. J.
 
 
 
 
 
 
 
aktualizace 8. 2. 2019
 

Vážení rodiče, milé děti,

dnes jsme si užili trochu sněhu a
příští týden je BAREVNÝ TÝDEN .

Smyslem je posílit týmového ducha školy a tříd a užít si v té bílé zimě trochu barev.
Akce probíhá na spoustě škol v naší republice.
Zapojí se i školní kuchyně a budeme dostávat jídla v daných barvách . 🙂
Oblečme se tady každý den do jiné barvy.
Hodnotí se vždy jedna hlavní část oblečení + 1 doplněk

Rodiče prosím o podporu.

pondělí – barevná
úterý – červená
středa – modrá
čtvrtek – zelená
pátek – černá

Přeji všem hezký víkend a těším se na duhové barvy v pondělí. 🙂
Alice Javůrková

 
 
 
 
 
 
Pozvánka na seminář pro rodiče
 

Základní škola Úvaly Vás srdečně zve na seminář pro rodiče

JSOU NAŠE DĚTI V BEZPEČÍ?

Datum konání – pondělí 7. ledna v 18 – 19:30 v ZŠ Úvaly

Prezentovat bude Kpt. Bc. Pavel Schweiner

Anotace:

rizika sociálních sítí
kyberšikana a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií)
kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce)
kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT)
další témata dle zájmu rodičů

(místnost bude upřesněna podle počtu účastníků)
V případě dotazů se můžete obrátit na školní psycholožku Michaelu Pejchalovou
pejchalova@zsuvaly.cz

Na seminář je potřeba se přihlásit na stránkách školy: https://www.zsuvaly.cz/

(aktualizace: 4. 1. 2019)
 
 
 
 
 

Vážení rodiče,

po dobu nemoci paní učitelky Štípalové budu v 6. B jako zastupující třídní učitelka.

Informace budu dávat na nástěnku třídy a na stránky třídy 6. B.

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.

(Bakaláři, javurkova@zsuvaly.cz)

Zároveň prosím o kontrolu absence dětí a případné omluvení.

Děkuji.

Přeji Vám i Vašim dětem příjemný víkend.

Mgr. Alice Javůrková

(aktualizace: 4. 1. 2019)
 
 
 
 

Hezké Vánoce

všem rodičům i dětem

přejí

Mgr. Petra Štípalová a Mgr. Alice Javůrková

 

13. 9. třídní schůzka v 17.00 ve třídě 6.B (učebna B1-3)

5. 9. navštívíme městskou knihovnu – sraz v 7.55 před knihovnou

Milí šesťáci,

náš první společný rok zahájíme 3 . 9. v 8 hodin v naší třídě – učebna B1- 3

(společně strávíme 1 hodinu)

4. – 7. 9.bude probíhat týden OSV (výuka bude do 12.35)

od 10. 9. se budeme učit dle rozvrhu

Další informace k jednotlivým akcím Vám budu psát na nástěnku

ŽÁKOVSKÉ  KNÍŽCE 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz