Vyberte stránku

Vážení rodiče, milí žáci,

nacházíte se na stránkách třídy 6.A ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré další důležité informace.

třídní učitelka Mgr. Petra Štípalová

Kontakt

Třídní učitelka: Mgr. Petra Štípalová
E-mail: stipalova@zsuvaly.cz

Aktualizace 3. 11. 2017

Vážení rodiče, milé děti,

od příštího týdne dojde k dočasné změně třídní učitelky – dlouhodobý zástup za paní učitelku Štípalovou.

Informace o mimořádných hygienických opatřeních naleznete v ŽK – Komens – Nástěnka.

Výukový program v ZOO byl hrazen základní školou.

Tři děti mají neomluvené hodiny, prosím rodiče o kontrolu ŽK.

Děkuji za příjemnou spolupráci.

A. Javůrková

 

 

 

 

Aktualizace 25. 10. 2017

Školní jídelna – prosíme o respektování těchto pravidel 
 do jídelny mohou vstupovat pouze žáci, kteří mají zaplacené obědy
(v jídelně není dostatečná kapacita na to, aby zde mohli sedět žáci, kteří
neobědvají, ale pouze čekají na své kamarády)
 rodičům a cizím osobám je vstup do jídelny v době výdeje zakázán
 ti, kteří nemají zaplacené obědy, nemají nárok ani na konzumaci polévky
 z jídelny není dovoleno vynášet inventář (talíře, misky, …)
14. 11. bude ve školní kuchyni podzimní vaření s kuchařem Vladimírem
Šťastným, společně s kuchařkami bude vařit luštěninová jídla

Aktualizace 24. 10. 2017

Halloween – soutěž tříd, výzdoba, masky – 30. 10. 2017. Nezapomeňte!!! 🙂

Výukový program v ZOO Praha

Termín: úterý 31. října 2017

Sraz: na nádraží v Úvalech v 7.45 hod., odjezd vlaku 7.59 hod.

S sebou: teplé oblečení a obutí pro dlouhý pobyt venku, psací potřeby, blok, svačina, pití, (kapesné), 2 jízdenky (po 20,- Kč, na 5 pásem), doklad o věku (s fotkou a datem narození)

Návrat: předpokládáme do 14.03 hod. (příjezd vlaku do Úval)

Rozchod: na nádraží v Úvalech

Doporučení: odhlásit oběd

Pozn.: Jízdenky je nutné koupit předem, pojede několik tříd a není možné znemožňovat nákup jízdenek ostatním cestujícím.
Odpolední vyučování odpadá.

Aktualizace 9. 10. 2017

Prosím rodiče o včasné omlouvání absencí. Týden neomluvené absence jsou označeny červeně, tyto hodiny jsou neomluvené hodiny. 

Ještě všechny děti nezaplatily 150 Kč na pomůcky na VV a peníze do třídního fondu. Termín odevzdání byl do konce září. Prosím o spolupráci.

Aktualizace 4. 10. 2017

Ve středu 18.10. proběhne ve škole seminář pro rodiče „Zážitek – dobrý sluha, ale
zlý pán“. Všechny rodiče srdečně zveme. Více informací v aktualitách na stránkách školy.  

https://www.zsuvaly.cz/seminar-pro-rodice-2/

Sběr kaštanů je z důvodu rekonstrukce náměstí pro letošní rok zrušen.

Podzimní prázdniny: 26. a 27.10. 2017

Příjemné prožití podzimních prázdnin přeje dětem i rodičům

                          Mgr. Alice Javůrková, zastupující třídní učitelka                                                                                                                javurkova@zsuvaly.cz

 

 

29. 9.  ředitelské volno z důvodu desinfekce a deratizace

18. – 22. 9.  sběr papíru

Milí šesťáci,

náš první společný rok zahájíme 4 . 9. v 8 hodin v naší třídě – učebna B1- 3
(společně strávíme 1 hodinu)
5. – 8. 9. bude probíhat týden OSV (výuka bude do 12.35)
od 11. 9. se budeme učit dle rozvrhu
Další informace k jednotlivým akcím Vám budu psát na nástěnku
v ŽÁKOVSKÉ  KNÍŽCE 

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

12 + 3 =