Vyberte stránku

Vážení rodiče, milí žáci,

nacházíte se na stránkách třídy 6.A ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré další důležité informace.

třídní učitelka Mgr. Petra Štípalová

Kontakt

Třídní učitelka: Mgr. Petra Štípalová
E-mail: stipalova@zsuvaly.cz

Aktualizace 9. 10. 2017

Prosím rodiče o včasné omlouvání absencí. Týden neomluvené absence jsou označeny červeně, tyto hodiny jsou neomluvené hodiny. 

Ještě všechny děti nezaplatily 150 Kč na pomůcky na VV a peníze do třídního fondu. Termín odevzdání byl do konce září. Prosím o spolupráci.

Aktualizace 4. 10. 2017

Ve středu 18.10. proběhne ve škole seminář pro rodiče „Zážitek – dobrý sluha, ale
zlý pán“. Všechny rodiče srdečně zveme. Více informací v aktualitách na stránkách školy.  

https://www.zsuvaly.cz/seminar-pro-rodice-2/

Sběr kaštanů je z důvodu rekonstrukce náměstí pro letošní rok zrušen.

Podzimní prázdniny: 26. a 27.10. 2017

Příjemné prožití podzimních prázdnin přeje dětem i rodičům

                                                                                Mgr. Alice Javůrková, zastupující třídní učitelka                                                                                                                javurkova@zsuvaly.cz

 

 

29. 9.  ředitelské volno z důvodu desinfekce a deratizace

18. – 22. 9.  sběr papíru

Milí šesťáci,

náš první společný rok zahájíme 4 . 9. v 8 hodin v naší třídě – učebna B1- 3
(společně strávíme 1 hodinu)
5. – 8. 9. bude probíhat týden OSV (výuka bude do 12.35)
od 11. 9. se budeme učit dle rozvrhu
Další informace k jednotlivým akcím Vám budu psát na nástěnku
v ŽÁKOVSKÉ  KNÍŽCE 

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

13 + 4 =