Vyberte stránku

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách třídy 2.C

Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, ale také informace o plánovaných akcích třídy a školy.

Kontakt: 

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Kupčáková
E-mail: kupcakova@zsuvaly.cz

Co nás čeká…

21. 9. 2018 – ředitelské volno

1. – 5. 10. 2018 – škola v přírodě – Krkonoše – rekreační chata Milíře

 

Již proběhlé akce…

13.6. 2018 – Knihovna Úvaly – pasování prvňáčků na čtenáře  (9:45 – 10:30)

8.6. 2018 – akce rodin s dětmi – vycházka a opékání buřtů v Přišimasech – sraz v 17hod – parkoviště U Hostína

1.6. 2018 – školní oslava Dne dětí  (dopoledne na školní zahradě)

30. 5. 2018 – Trojský zámek – výtvarný a edukační program GHMP (cena na žáka – 5 Kč,  jízdenku na vlak si opět zajistí každý sám + průkazka či jízdenka na PID)

26.5.2018 – Den dětí v Úvalech, který pořádá ZŠ a DDM od 14 hodin na hřišti pod školou a pod kostelem

23.5.2018 – Úvalské veršování – školní kolo recitační soutěže 

22.5. 2018 – ochrana obyvatel při mimořádných událostech (70Kč na žáka – budeme čerpat z tř. fondu)

21.5. 2018 – fotografování  třídy (40 Kč – třídní fotografie, 25 Kč  foto 10×15 – samostatně či malá skupinka kamarádů po předchozí domluvě – tabulka v emailu)

16.5. 2018 – den otevřených dveří + den proti rakovině (prodej kytiček min cena 20Kč)

30.4. a 7.5. 2018 – ředitelské volno

10.5. 2018 – koncert žáků ZUŠ 

10. 5. 2018 – návštěva předškoláků z MŠ Kollárova (Berušky) u nás ve třídě

18.4. 2018 – beseda s policií u nás ve škole (Děkujeme p. Kostlivé za zajištění setkání)

10.4, 11.4. ,17.4. a 19.4. 2018 – individuální konzultace v trojúhelníku (pro přihlášené) 

26.4. 2018 – Den Země

28.4. 2018 – výlet rodin do Starých hradů

10.4. 2018 – divadlo U Hasičů – Příběhy včelích medvídků (170Kč na žáka včetně dopravy – budeme čerpat z tř.fondu)

29.3. – 30.3. 2018 – velikonoční prázdniny 

3.4. 2018 – ředitelské volno (zápis žáků do 1.tř.)

25.3. 2018 – divadlo Mana – Indiáni ze šuplíku“ – akce rodin

22.3. 2018 – noc s Andersenem od 17 hodin

21.3. 2018 – beseda v městské knihovně Úvaly na téma „Výročí vzniku republiky“

V pátek 2.3. máme celodopolední projekt na téma MASOPUST. Děti si mohou přinést vlastní masky, ve kterých prožijí masopustní veselí. Část dopoledne strávíme ve třídě, kde se také mohou děti převléknout do masek. Později se přesuneme malým masopustním průvodem do sokolovny, tam už na nás bude čekat program hudebně zábavného veselí. Po návratu z veselice  zpět do třídy si také pochutnáme na koblížku – tradiční masopustní pochutině. 🙂

     

Týdenní plán
24. 9. - 28. 9. 2018
TémaUčebnice, pracovní sešitPoznámka
MatematikaDěda Lesoň
Závislosti a vztahy
Počítáme do 23
Zázkávání zkušenosti s náhodou
Pracovní sešit 1 -
str. 11 - 15


Opakování početních operací do 20
Čtení
V sousedství

Seznámení s přečtenými prázdninovými úlovky

Vedení čtenářské karty
Čítanka str. 16 - 19

Vlastní knihy a třídní knihovna.
Práce s textem, vyhledávání v textu.
Čtení výrazné, recitace, čtení pozorné, čtení s porozuměním, kreativní interpretace


Vlastní prezentace přečtené knihy.

Vedení čtenářské karty a pravidelné zaznamenávání domácího čtení.

Český jazykLoučení s létem

Líbí se nám ve škole
Učebnice str. 13 - 17

Prac. sešit str. 9 - 11
Opakování
Vlastní jména osob
Rozhovor
Vypravování
Věta, slovo, slabika, druhy vět
Naslouchání
PsaníOpakování psacích tvarů písmen.
Písanka I. str. 1-3
Školní sešit
Pracovní listy
Psaní slov, vět.
Opakování psacích tvarů písmen.
Uvolňovací cviky.

Opis, přepis slov a vět do školního sešitu.
Rozvoj dovednosti vhodné úpravy v sešitu.

Vedení zážitkového deníku.

Rozvoj formulace myšlenek písemným i mluveným projevem.
PrvoukaSvětové strany

Krajina z výšky - plán obce
Učebnice prvouky
str. 10 - 11

Prac.sešit str. 7
Orientace v plánu pomocí světových stran.
Informace pro skupinu 2C1 a 2C2 – Olga Fernando

Výuka angličtiny - 2.třída, 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá metodou Super Nature (1) stejně, jako to bylo v první třídě s pomocí Chloe a kamarádů. Budeme opakovat a rozšiřovat slovní zásobu z první třídy zábavnou formou pomocí her, písniček a tvořit různé barevné pomůcky.

Děti budou pracovat se sešity z loňského roku, které si budou nechávat ve škole, kde budou rovněž k nahlédnutí pro rodiče. Poslechové CD již mají děti doma. Budou mít za úkol každý den (ideálně) poslouchat několik krátkých nahrávek. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis v úkolníčku / zapisníčku / notýsku (podle toho, co budou používat s paní třídní učitelkou) a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budeme hovořit především anglicky.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případně dotazů nás prosím kontaktujte.

Olga Fernando
fernando@zsuvaly.cz

Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu 2C1 a 2C2 – Olga Fernando

září – listopad
Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs

prosinec – březen
Poslech CD - doma:nahrávky 33 - 43
Slovní zásoba:happy birthday, party, fine, good, time, ice cream, popcorn, orange juice, candles, birthday cake, old, years, hooray, magician, magic show, hat, magic wand, love, abracadabra, ball, box of chocolate, doll, handbag, book, bracelet, hamster, present, clap, high, low, reach, wiggle, pat, shake, body, our, line, dancing, playing, band, skipping rope, drums, guitar, eat, drink, time to, beautiful, full, bread, butter, jam, eggs, cheese, jelly, juice, strawberry
Slovní spojení a povely:How are you?, I am fine., How old are you?, I am …years old. ., Glad to see you., What´s in the ….. ?, It is a…. ., Here is a…. , If you like …… clap your hands., It´s time to eat…, It´s time to drink …. , I like…, I don´t like… ,
Příběhy a říkadla:Age Chant
The Magic Show
We are dancing
Time to Eat and Drink
Písničky:Happy Birthday! Hooray!
Reach Up High

duben – červen
Poslech CD - domanahrávky: 42 - 50
Slovní zásoba: Weather: thunder, raindrops, wet, sunshine, hurry up, soon, dry, listen, sky, way, sun, sunny, rain, rainy, wind, windy, cloud, cloudy, thunder, lightning, stormy, map, hot, cold,
Clothes: wearing, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, T-shirt, cap, ice-lolly, coat, scarf, gloves, boots, trousers, sweater,
myself, yourself, left, right, all, turn, about, last, quiet, help, hole, walking, hopping, jumping, running, falling, climbing, again, along, lane, fast, goodness, boat, fox, with, without, umbrella
Slovní spojení / věty:Say and colour. , Let´s sing. , What´s the weather like today. , It is … , Here´s the …. , What colour is ….. ? , What colour is ….. ? , What are you wearing? , Are you wearing …. ? , Say and stick, We are ….. , Spot the difference
Příběhy a říkadla:Weather
Going For A Walk
Do you want a hat?
Písničky:I Hear Thunder
Looby Loo
Družinu – II. oddělení, vede tento školní rok vychovatelka Tereza Dvořáková.

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Genetická metoda čtení

pro 1. ročník ZŠ

Genetická metoda

Genetická metoda čtení je jednou z metod čtení používaných v našich školách. Také bychom ji mohli nazvat „hláskovací“ nebo „písmenková“, neboť děti se neučí číst po slabikách (jako je to v případě analyticko-syntetické metody, která se u nás začala používat po druhé světové válce a až do počátku devadesátých let byla jedinou metodou výuky čtení), ale nejprve se naučí velká a pak malá písmena. Jednotlivá slova tedy hláskují a hned zase spojují v celek. Tato metoda u nás byla používána před první světovou válkou a někdy byla také nazývána Kožíškovou metodou (podle spisovatele Josefa Kožíška, autora snad nejznámějšího slabikáře Poupata, Úvalech u Prahy prožil posledních šest let svého života). Genetická metoda umožňuje rychlé čtení s porozuměním – děti mají pocit, že čtou opravdu rychle a čtenému rozumí. Soubor učebnic pro český jazyk a literaturu v 1. ročníku ZŠ s výukou čtení a psaní genetickou metodou je alternativou učebnic pro výuku čtení analyticko-syntetickou metodou.

Cílem nových učebnic čtení a psaní genetickou metodou je zprostředkovat poznání jazyka přirozeným způsobem – žáci od počátku čtou a zapisují smysluplné texty. Učebnice přinášejí zajímavou alternativu k běžně užívaným metodám, neboť vyžadují větší aktivitu dítěte a poskytují prostor k hledání vlastní cesty ke čtení a psaní. Soubor se skládá z pracovní učebnice Začínáme číst a psát, pracovní učebnice Už čteme a píšeme sami, sešitu Uvolňovací cviky a tvarové prvky psacího písma, tří písanek pro nácvik psacího písma a zvukového CD. Pro čtení ve 2. pololetí 1. ročníku je možné využít Čítanku 1 pro ZŠ.

Začínáme číst a psát

Začínáme číst a psát (genetická metoda)

Pracovní učebnice spolu se sešitem Uvolňovací cviky pro rozvoj grafomotoriky pokrývá období zhruba první poloviny školního roku. Úvodní část je věnovaná motivaci dítěte a průpravnému čtení s nezastupitelnými obrázky, které děti nejen „čtou“, ale i „píší“. Důraz je kladen na formulaci sdělení a myšlenek, k jejichž záznamu se od začátku využívá kresby a symbolu. Na tuto část plynule navazuje nácvik čtení i psaní velkých písmen celé abecedy a čtení slov i vět. Vyvození jednotlivých písmen vychází ze jmen dětí jedné fiktivní první třídy a jejich zážitků a příběhů. Nechybí ani nácvik samostatného písemného projevu dítěte.

Učebnice je dvojbarevná a nabízí řadu tvořivých námětů. Krásné ilustrace poskytují prostor nejen pro výuku, ale i pro potěšení dětí v době mimo vyučování. V dolní části stránek se nachází lišta se stručnými pokyny pro práci dítěte v případě jeho nepřítomnosti ve škole.

Už čteme a píšeme sami

Už čteme a píšeme sami (genetická metoda)

Druhá, plnobarevná pracovní učebnice přechází k malé abecedě, po níž jsou zařazeny texty ke čtení a projekty. Obojí napomáhá jak k celostnímu jazykovému rozvoji dítěte, tak ke zvyšování samostatnosti v jeho ústním i písemném projevu. Novinkou je projektová část, v níž se žáci naučí funkčně využít nabytých vědomostí při řešení běžných situací. K rozvoji vizuální komunikace, kterou lze zjednodušeně vyjádřit jako dovednost „číst“ obrazové sdělení, přispívá množství ilustrací a fotografií.

Napište třídní učitelce

8 + 1 =