Vyberte stránku

Termíny odevzdání čtenářského deníku pro rok 2019/2020

2 knížky do 11.12.2019

2 knížky do 9.3.2020

2 knížky do 10.6.2020

Žáci si zápisy velmi zjednodušují, nedělají ilustrace, proto jsem několik deníků vrátila. Je to jejich výstup po 2-3 měsících, proto si myslím, že by zápis měl vypadat „neodfkláknutě“. Děkuji za spolupráci

 

 

 

 

Kontakt

Třída: 5.E

Třídní učitelka: Mgr. Aneta Moravcová E-mail: moravcova@zsuvaly.cz Tel.: (bude sdělen na TS)

Vážení rodiče, ve středu 6.11. se připojuji ke stávce, 5.E bude mít suplované hodiny, škola i jídelna je otevřená. Děkuji za respektování mé volby. 

Informace k adventnímu výletu:

Nejpozději 15.11. bude z třídního fondu uhrazena platba za adventní výlet do Drážďan. Zkontrolujte, prosím, zda má Vaše dítě dostatečnou částku na účtě. Děkuji 

 

Matematika 27. – 31. 1. 2020

Téma: Slovní úlohy, rovnice,  pamětné sčítání a odčítání násobků 10 do 1 000 000, práce s daty

  • práce s kalkulačkou (vždy v pondělí)
  • učebnice str. 48 – 51 (výběr), pracovní sešit 1 (PS) 36 – 40
  • geometrie (zpravidla pátek) – rýsování –  kružnice, práce ve čtvercové síti
  • pomůcky: trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, ostře ořezané tužky 2 a 3, ořezávátko, kružítko, guma
  • testík pamětné sčítání a odčítání násobků 10 do 1 000 000

Pokud by děti chtěly procvičovat, mohou na: https://www.matika.in/cs

 

 

Angličtina

společné informace pro všechny skupiny

Kliknutím na odkaz otevřete stránku, na které pokračujte na záložku svého ročníku, kde najdete informace společné pro všechny skupiny v ročníku:

  • slovníčky k používaným učebnicím
  • odkazy na procvičování učiva
  • videa, písničky
  • učebnice a témata, která ke stávajícím učebnicím přidáváme

P. Daněk


Vážení rodiče, dovolte mi Vás pozvat na třídní schůzku 5.E, která se koná 19.11. od 17 hodin ve třídě 5.E.

16.10. Divadlo Minor – Lipany

17.12. adventní výlet Drážďany – dnes děti dostaly přihlášku, prosím o její brzké vyplnění a vrácení zpět učitelce. Děkuji

V týdnu od 4.11. do 8.11. nás čeká úklid kolem školy, pravděpodobně bych ho nechala na pátek, vzhledem k výpadku elektrického proudu.

V pátek 8.11. se budeme učit jen do 4. vyučovací hodiny, jídelna není v provozu. Děkujeme za pochopení

21.11. v 17,00 třídní schůzky

31.11. 8,00 – 11,40 Vánoční dílny

9.11.
M PS str. 24, cv.2
ČJ PS str.16, cv.2, cv.1-vybarvi,přemýšlej o názvu (vypravování do sešitu nepiš!)

18.3. – 22.3.

AJ – Pupil’s book do strany 45, PS do strany 43. Příští čtvrtek opakovací test za kapitolu 3 a 4

VL – Jan Hus, husitské války, křížové výpravy. Uč do strany 57, PS do strany 24

Př – učebnice do strany 44, PS strana 4, strana 7

ČJ – základní skladební dvojice, základ věty

 

Napište třídní učitelce

10 + 10 =