Vyberte stránku

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na burzu kroužků, která proběhne 19.9. od 15.30 do 17.30 v prostorách školy. Více informací naleznete na webu školy. 

Vážení rodiče, níže Vám předávám pár informací k začátku školního roku.

Družina pro žáky pátých tříd již fungovat nebude, ale můžete děti přihlásit do školního klubu (který je primárně pro žáky druhého stupně, tedy žáky pátého ročníku se bude doplňovat). Přihláška je ke stažení na webu školy v sekci družiny. Školní klub bude hrazený – 1000Kč za rok ve dvou splátkách – září až prosinec – 400Kč, a pak leden až červen 600Kč.

První školní den – jedna hodina, další dny končíme v 11:40 (týden OSV, ještě se neučíme). Druhý týden již pojedeme podle rozvrhu, který dětem předám během týdne OSV. Ve středu bych s dětmi chtěla na celé vyučování jít ven, přizpůsobte prosím tedy oblečení, v kterém ráno děti „vyexpedujete“ do školy 🙂

Polední dohled před odpoledním vyučováním – pokud chcete, aby Vaše dítě chodilo na polední dohled, stáhněte si na stránkách třídy formulář a vyplněný ho doneste do školy. Pokud dítě na polední dohled přihlásíte, musí ho navštěvovat. Pokud o polední dohled zájem nemáte, přebíráte v tuto dobu zodpovědnost za Vaše dítě vy. Paní vrátná děti vpouští do budovy školy vždy 10 minut před zahájením odpolední výuky. 

Dále prosím zkontrolujte stav třídního fondu, jelikož se z něho budou strhávat peníze za nákup pracovních sešitů atd. 

Děkuji za spolupráci a přeji krásný víkend.

AM

 

Kontakt

Třída: 4.E

Třídní učitelka: Mgr. Aneta Moravcová E-mail: moravcova@zsuvaly.cz Tel.: (bude sdělen na TS)

ČJ  16. – 20.9. 

Opakování předchozích let – PS, Učebnice str. 7 – 11, PS máme hotovo

PŘÍ – strana 5 – Téma Příroda, nebo lidé?

VLA – opakování učiva 4. ročníku – pracovní sešit do strany 6

AJ – Pokyny ve výuce 

Matematika 16. -20. 9.

Téma: Opakování – 4. ročník – slovní úlohy, písemné operace +, -, zaokrouhlování

  • práce s kalkulačkou (vždy v pondělí)
  • učebnice str. 6 – 12 (výběr), pracovní sešit 1 (PS) 6 – 8
  • geometrie (zpravidla pátek) – rýsování – kružnice, čtverec
  • pomůcky: trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, ostře ořezané tužky 2 a 3, ořezávátko, kružítko, guma
  • testík – písemné odčítání

Pokud by děti chtěly procvičovat, mohou na: https://www.matika.in/cs

 

 

Angličtina

společné informace pro všechny skupiny

Kliknutím na odkaz otevřete stránku, na které pokračujte na záložku svého ročníku, kde najdete informace společné pro všechny skupiny v ročníku:

  • slovníčky k používaným učebnicím
  • odkazy na procvičování učiva
  • videa, písničky
  • učebnice a témata, která ke stávajícím učebnicím přidáváme

P. Daněk


10.4. Divadlo Minor – Nebojsa

14.12. Vánoční kino – Klánovice

19.1. 2. zápis do čtenářského deníku – 2 knihy

21.12. Divadlo MINOR

1.12. Vánoční jarmark ve škole. Od 13.00 do 15.00

14.11. Zjišťování výsledků vzdělávání žáků v anglickém jazyce – první dvě hodiny

9.11. Odevzdání čtenářského deníku

31.10. Halloweenský den – kdo chce, může přijít v masce či kostýmu 🙂

20.10. – 21.10. Oslavy 100. výročí vzniku Československa

12.10. Kino 99 – výlet do Kolína, promítání dokumentu Krkonoše (podrobnější info v plánu akcí)

10.10. Recitace – čítanka strana 14 Jiří Havel, Říjen

5.10. Házená – donesu si sportovní úbor a obuv

18. 9. 2018 Mimořádná třídní schůzka (třída B2-4)

Každý čtvrtek – plavání

21.11. v 17,00 třídní schůzky

31.11. 8,00 – 11,40 Vánoční dílny

9.11.
M PS str. 24, cv.2
ČJ PS str.16, cv.2, cv.1-vybarvi,přemýšlej o názvu (vypravování do sešitu nepiš!)

18.3. – 22.3.

AJ – Pupil’s book do strany 45, PS do strany 43. Příští čtvrtek opakovací test za kapitolu 3 a 4

VL – Jan Hus, husitské války, křížové výpravy. Uč do strany 57, PS do strany 24

Př – učebnice do strany 44, PS strana 4, strana 7

ČJ – základní skladební dvojice, základ věty

 

Napište třídní učitelce

1 + 6 =