Vyberte stránku

Termíny odevzdání čtenářského deníku pro rok 2019/2020

2 knížky do 11.12.2019

2 knížky do 9.3.2020

2 knížky do 10.6.2020

Žáci si zápisy velmi zjednodušují, nedělají ilustrace, proto jsem několik deníků vrátila. Je to jejich výstup po 2-3 měsících, proto si myslím, že by zápis měl vypadat „neodfkláknutě“. Děkuji za spolupráci

 

 

 

 

Kontakt

Třída: 5.E

Třídní učitelka: Mgr. Aneta Moravcová E-mail: moravcova@zsuvaly.cz Tel.: (bude sdělen na TS)

Vážení rodiče, ve středu 6.11. se připojuji ke stávce, 5.E bude mít suplované hodiny, škola i jídelna je otevřená. Děkuji za respektování mé volby. 

Informace k adventnímu výletu:

Nejpozději 15.11. bude z třídního fondu uhrazena platba za adventní výlet do Drážďan. Zkontrolujte, prosím, zda má Vaše dítě dostatečnou částku na účtě. Děkuji 

Vážení rodiče,

nově budu zadávat úkoly pouze přes domácí úkoly v bakalářích. Děkuji za pochopení.

Slohová práce – dopis  „Pozdrav z jarních prázdnin“ (rozsah min. 1 strana v malém sešitě, osnova, nadpis, ilustrace)

AJ – opakování 4. lekce – viz učebnice, v PS vypracují oddíl Revision

Dále mimočítanková četba – příprava na zápis do ČD

Virtuální prohlídky historických objektů (např. Strahovský klášter, Pražský hrad, Národní muzeum, …). Virtuální prohlídky nabízí i ČEZ – např. elektrárny vodní, …

Všechny úkoly zkontrolujeme po našem společném shledání ve škole! Dle zájmů dětí doporučuji pouštění různých dokumentů, přírodovědných, ekologických, historických, po návratu do školy si uděláme kolokvium, abych se dozvěděla, co děti nastudovaly za témata 🙂 Blíží se jaro, můžete děti využít při údržbě zahrady, přesazení pokojových květin, i to bylo naším tématem v přírodovědě 🙂

Vla –

Vytvořím plakát mé oblíbené historické postavy – formát A4 – základní info plus výtvarné ztvárnění osobnosti (pomůže mi internet či obrázková encyklopedie – bude hodnoceno známkou do VLA).

Vla – děti májí rozděleny prezentace na kraje ČR, prosím zpracovat.

Pravopis lze trénovat na webových stránkách, které jsem Vám zaslala přes bakaláře. Přeji pevné nervy!! Vaše AM.

 

Matematika 23. – 29. 3. 2020

Téma: Písemné dělení, pravděpodobnost, náhoda

 • Vážení rodiče, přihlásila jsem naše děti do aplikace, kde najdou zajímavé úlohy a testíky na opakování nejen v matematice. Navštivte prosím web www.alfbook.cz, napište kód školy zsuvaly a následně v kolonce Žák příjmení dítěte, heslo je 5E
 • práce s kalkulačkou
 • učebnice str. 76/1, 2 + tabulka
 • pracovní sešit 2 – str. 19/6, 7, 8
 • testík na Alfbook.cz – 5. ročník – Matematika – Velká čísla – Čísla do milionu
 • Další info v Bakalářích – Domácí úkoly
 •  

 

Lze používat interaktivní učebnice i další interaktivní materiály, vstupy na www.fraus.cz – odkaz Pomůžeme vám s učením doma – vstup (rodiče, žáci)

 

 

Angličtina

společné informace pro všechny skupiny

Kliknutím na odkaz otevřete stránku, na které pokračujte na záložku svého ročníku, kde najdete informace společné pro všechny skupiny v ročníku:

 • slovníčky k používaným učebnicím
 • odkazy na procvičování učiva
 • videa, písničky
 • učebnice a témata, která ke stávajícím učebnicím přidáváme

P. Daněk


Vážení rodiče, dovolte mi Vás pozvat na třídní schůzku 5.E, která se koná 19.11. od 17 hodin ve třídě 5.E.

16.10. Divadlo Minor – Lipany

17.12. adventní výlet Drážďany – dnes děti dostaly přihlášku, prosím o její brzké vyplnění a vrácení zpět učitelce. Děkuji

V týdnu od 4.11. do 8.11. nás čeká úklid kolem školy, pravděpodobně bych ho nechala na pátek, vzhledem k výpadku elektrického proudu.

V pátek 8.11. se budeme učit jen do 4. vyučovací hodiny, jídelna není v provozu. Děkujeme za pochopení

21.11. v 17,00 třídní schůzky

31.11. 8,00 – 11,40 Vánoční dílny

Matematika 16. – 20. 3. 2020

Téma: Písemné dělení, pravděpodobnost, náhoda

 • práce s kalkulačkou
 • učebnice str. 67/24 s kalkulačkou, 68/8, 9 – narýsuj staveniště, místo krychlí můžeš použít figurky, knoflíky,…………..
 • pracovní sešit 2 – str. 15/8, 9, 17/1, 2, 18/3, 4
 • pomůcky: trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, ostře ořezané tužky 2 a 3, ořezávátko, kružítko, gum

 

Lze používat interaktivní učebnice i další interaktivní materiály, vstupy na www.fraus.cz – odkaz Pomůžeme vám s učením doma – vstup (rodiče, žáci)

18.3. – 22.3.

AJ – Pupil’s book do strany 45, PS do strany 43. Příští čtvrtek opakovací test za kapitolu 3 a 4

VL – Jan Hus, husitské války, křížové výpravy. Uč do strany 57, PS do strany 24

Př – učebnice do strany 44, PS strana 4, strana 7

ČJ – základní skladební dvojice, základ věty

 

Napište třídní učitelce

3 + 12 =