Vyberte stránku

Vážení návštěvníci třídy 5.B,

na těchto stránkách najdete aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy, informace pro děti i rodiče. Doufám, že budete s přísunem informací spokojeni.

třídní učitelka Mgr. Jana Formandlová

Kontakt

Třída: 5.B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Formandlová

E-mail: formandlova@zsuvaly.cz

11.11. 2018

 1. Velká pochvala všem dětem za bezproblémový průběh výletu do Říčan. Exkurze byla výborná, děti se chovaly ukázkově. 🙂
 2. V tomto týdnu provedeme sebehodnocení práce, chování a dodržování pravidel za 1.čtvrtletí. Koncem týdne dopíšu známky. Do celkového hodnocení se počítá veškerá školní práce, domácí příprava, aktivita v hodinách, snaha při práci, spolupráce apod. Určitě se neřídím průměrem v bakalářích!!
 3. Na úterý si připravujeme několik informací o T.G.Masarykovi. Může být vypracováno do sešitu jakýmkoliv způsobem (myšlenková mapa, věty, slovní spojení, ….) Příští úterý si napíšeme shrnující test.
 4. Na příští středu 21.11. si každý vybere 1 pokojovou rostlinu a vypracuje o ní referát.
 5. V příštím týdnu se budu těšit na třídní schůzku. Bude už předposlední. Na programu bude prospěch, chování, akce, vánoční jarmark, Mikuláš, Vánoce v 5.B, třídní fond atd. Sejdeme se v úterý 20.11. v 17.30 hodin ve třídě 5.B.
 6. Dne 3.12. se uskuteční turnaj ve vybíjené s třídou 5.A. Pečlivě se připravujeme. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Je důležité, aby dívky měly svázané vlasy do culíku z důvodu bezpečnosti.
 7. V tomto týdnu pošlu aktuální vyúčtování třídního fondu. Na tř. schůzce se domluvíme, kolik doplníme na další akce. 

Hezký podzimní čas. J.F.

4.11. 2018

 1. Děkuji všem rodičům a dětem za krásné masky na Halloween. 🙂
 2. V tomto týdnu si napíšeme znovu testík na písemné dělení.  Stále trénujeme ve škole i doma. V tomto týdnu se budeme věnovat rýsování. Některé děti nemají v pořádku tužku, pravítka,.. Prosím o dohled.
 3. Napíšeme si diktát na skupiny mě/mně. Také stále upevňujeme v rámci rozcviček.
 4. Pochvala za zvládnutí a zapsání přečtených knížek. 🙂
 5. Ve středu pojedeme na výlet do muzea v Říčanech. Jedná se o výstavu Tohle je válka (1.světová) a předvánoční dílny, kde se děti budou učit drátovat. Cena celé akce je 220 Kč (konečné vyúčtování bude dle čekací doby autobusu). Budu hradit z TF. Odjezd v 8.00 hodin od školy. Sraz v 7.45 hodin před hlavní budovou. S sebou svačinu, pití, drobné kapesné, vhodné oblečení, čip. Předpokládaný návrat do 13.00 hodin. Děti odvedu k jídelně.
 6. Začínám připravovat výrobky na vánoční jarmark. Pokud máte nějakou inspiraci, nebojte se mi ji poslat. Děkuji.
 7. Prosím schovávejte 8 – 10 stejných čajových sáčků. Budeme z nich tvořit přáníčko.(vánoční jarmark)

Hezký podzim. J.F.

21.10. 2018

 1. Velmi chválím všechny připravené referáty na přírodovědu. Děti je měly opravdu hezky zpracované. 🙂 
 2. Pochvala všem dětem za velmi hezké a povedené výtvarné práce inspirované ilustrátorem Josefem Ladou. Práce se moc povedly. 🙂
 3. V matematice statečně dělíme dvouciferným činitelem. Hodně dětí už dokáže samostatně, někteří ještě potřebují pomáhat. Je potřeba velmi dobře znát malou násobilku, dělení se zbytkem. Prosím trénovat. 
 4. Komu se podaří do konce týdne napsat přečtenou knihu, může odevzdat. Kdo nestihne, může si dokončit v průběhu podzimních prázdnin. O prázdninách si každý procvičuje učivo dle potřeby.
 5. Podzimní prázdniny jsou v pondělí 29.10. a v úterý 30.10. Sejdeme se ve středu 31.10. na Halloween. Kdo chce, může přijít v převleku.

Hezké podzimní dny. J.F.

14.10. 2018

 1. Velká pochvala za všechny připravené referáty na vlastivědu. 🙂 Máme rozdané další. Přírodověda – sladkovodní a mořské ryby (Šárka, Kristinka, Míra, Tonda – 17.10.) Vlastivěda – Bětka, David – Národní divadlo (23.10.) Těšíme se.
 2. Pochvala všem, kteří přivezli/přinesli papír.
 3. V minulém týdnu proběhly dvě hodiny s Michaelou Pejchalovou na téma kázeň, dodržování pravidel, respekt vůči spolužákům i dospělým. Tímto naše práce rozhodně nekončí. V pátek proběhne ještě jedno setkání, tentokrát s třídní učitelkou a asistentkou. Také hodiny OSV budou směrovány na týmovou spolupráci, rozvoj osobnosti, respekt.
 4. Zapisujeme přečtenou knihu. Termín odevzdání do pátku 26.10.
 5. V úterý 16.10. půjdeme na prohlídku Legiovlaku v Úvalech.
 6. Na pátek na VV přinést obrázek, pohled, knihu, encyklopedii, kalendář,…. s kresbou Josefa Lady. Budeme s nimi dále pracovat.
 7. V sobotu 20.10. jste srdečně zváni na oslavy 100. výročí vzniku republiky. Program začíná v 14.00 – 14.15 hodin u uhelných skladů u nádraží v Úvalech. Program mají připravený také žáci ZŠ Úvaly.

Krásné podzimní dny. J.F.

7.10. 2018

 1. Chválím všechny připravené referáty na vlastivědu. 🙂 
 2. Děkuji všem rodičům, kteří zakoupili dětem tropické ovoce k ochutnávce.
 3. Děti si doma průběžně čtou ze svojí knihy. Zápis přečtené knihy budeme odevzdávat do konce října.
 4. V tomto týdnu probíhá sběr papíru. Bližší informace viz níže.
 5. V úterý nepůjde elektřina. V rámci možností budeme normálně ve třídě pracovat.
 6. Dne 13.10 proběhne akce „Jabkobraní“, které se zúčastníme s našimi výtvarnými výtvory.

Pěkné babí léto. J.F.

28.9. 2018

 1. Prosím o dohled na děti s domácí přípravou pomůcek, ale i plnění domácích úkolů. Mnoho dětí stále zapomíná.
 2. Na úterý na PČ přinést žluté vajíčko od Kinder.
 3. Pochvala všem dětem, které přinesly jablko. Udělali jsme si ochutnávku různých odrůd. Děti to velmi bavilo a nestačila jsem krájet a pojmenovávat odrůdy. 🙂
 4. Ve středu budeme mít seznámení s tropickým ovocem. Děti mohou přinést na ochutnání ukázky tropického ovoce.
 5. Komu se nepodařil testík z přírodovědy na téma  Polní plodiny, nabízím ve čtvrtek ústní přezkoušení.
 6. V úterý při vlastivědě proběhnou první referáty na téma – Prokop Diviš(bleskosvod) – Alenka, Anička, Josef Božek(parní automobil) Toník, Kuba. V dalším týdnu – bratranci Veverkové(ruchadlo) – Lucka, F. Křižík(elektrická oblouková lampa) – Hynek, Marek, J. Ressel(lodní šroub) – Kačka. Referát může být zpracován libovolně – papír, čtvrtka, prezentace,… Chválím všechny děti za aktivní přístup. Určitě nabídnu další práce i ostatním.
 7. Sběr papíru – od 8. – 12. 10. od 7.00 – 7.50 před školou. Papír noste svázaný ovšem bez igelitových tašek, obalů. Peníze budou použity na pomůcky pro děti.

Hezký prodloužený víkend. J.F.

23.9. 2018

 1.  Stále se setkávám s neobalenými učebnicemi, pracovními sešity. Prosím doplňte. Vedeme děti k pečlivosti a hezkému vztahu k zapůjčeným učebnicím. Předcházíme tím hrazení poškození učebnic.
 2. Do konce týdne přinést do třídy vlastní knihu. Potřebujeme ji na čtenářskou dílnu.
 3. Malé ověřovací testíky nebudou předem hlášeny. Učivo je probrané a procvičené.
 4. Zájemci o logickou olympiádu se mohou hlásit na adrese www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let jsou neplatné. Registrace soutěžících probíhá do 30.září 2018.
 5. Na příští úterý 2.10. na pracovní činnosti přinést 1 žlutý vnitřek od Kindervajíčka. Budeme vyrábět hudební nástroj.
 6. V pátek je Státní svátek.

Hezký podzimní čas. J.F.

17.9. 2018

Ve čtvrtek 20.9. jedeme na výlet do Prahy na Pražský hrad na program s názvem Příběh pražského hradu. Sraz na nádraží v 7:15 hod, odjezd v 7.35 hodin. Předpokládaný příjezd v 12.56 (popř. v 13.26). Děti odvedu k jídelně. S sebou: vhodné oblečení, batůžek, svačinu, pití, čip, platnou průkazku / lítačku / 2x jízdenka za 20 Kč. Program bude trvat 2 hodiny. Tam půjdeme pěšky, zpět se vrátíme přes Malostranskou. Hrazeno z TF.

16.9. 2018

 1. Prosím o důslednější kontrolu přípravy do školy (učebnice, pracovní sešity, penál, pomůcky…).
 2. Některé děti stále nemají obalené učebnice a pracovní sešity. Prosím doplňte.
 3. Do konce září opakujeme učivo ze 4.ročníku. Pokud někdo hodně zapomněl, musí ještě docvičovat doma (písemné násobení, násobilku, vyjmenovaná slova …)
 4. Děti budou opět dostávat procvičovací domácí práci. Zadám v pondělí, nosí do čtvrtka.Úkoly budou z českého jazyka a matematiky.
 5. Formulář na GDPR by měl být v tomto týdnu. Rozdám dětem k vyplnění.
 6. Děti si mohou nosit do třídy knihu na čtení. Kniha s příběhem o lidech, zvířatech ..Nesmí být encyklopedie, pohádky, bajky.. Knihu si nechají v lavici. Budeme potřebovat na čtenářské dílny – v pátek.
 7. Některé děti mají velký problém s chováním a dodržováním pravidel. Pokud se objeví upozornění v ŽK, jedná se o opakované přestupky a žádám nápravu.
 8. Chválím všechny děti, které v minulém týdnu pracovaly aktivně a snažily se plnit zadané úkoly. 🙂
 9. V pátek 21.9. je ředitelské volno. Nezapomeňte odhlásit obědy.

Hezké září. J.F.

9.9. 2018

 1. Od tohoto týdne se již učíme dle rozvrhu.
 2. Většina dětí si již přinesla všechny potřebné věci do třídy. Kdo ještě něco shání, prosím doručit co nejdříve.
 3. V tomto týdnu si rozdáme pracovní sešity. Podepíšeme je (mají mít černou fixu na DVD). Prosím obalit.
 4. V pondělí 10.9. proběhne seminář pro rodiče. Bližší informace na stránkách školy.
 5. Pokud nastala jakákoli změna (adresa, telefon, zdravotní pojišťovna,…), napište mi to prosím do ŽK, abych mohla aktualizovat v Bakalářích.
 6. Zájemci o logickou olympiádu se mohou hlásit na adrese www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let jsou neplatné. Registrace soutěžících probíhá do 30.září 2018.
 7. Děti v tomto týdnu obdrží formulář GDPR. Prosím rodiče o přečtení, vyplnění a co nejdříve pošlete zpět tř. učitelce. Děkuji.
 8. V tomto týdnu některé děti chodily pozdě do školy. Prosím o dohled, aby byly ve třídě včas – nejpozději v 7.55 hodin ve třídě. Potom si nestíhají připravit věci na výuku.

Úspěšný start do nového týdne. J.F.

 

Milí páťáci,

sejdeme se v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin v naší třídě. Těším se na setkání s vámi.
Konec bude v 8.30 hodin.
 • Úterý 4.9. – pátek  7.9. budeme mít kurz Osobnostně sociální výchovy s tématem „Já a svět“. Budeme potřebovat penál, sportovní oblečení, svačinu, pití, čip, dobrou náladu. V tomto čase budeme končit v 11.40 hodin.
 • Na úterý přinést fotku, pohled, vstupenku, upomínku z prázdnin.
 • Od pondělí 10.9. se budeme učit dle rozvrhu.
 • Do té doby přinést: přezůvky, žlutý šanon s foliemi (prázdný), kufřík na výtvarku, převlečení na tělocvik, polštářek, popř. květinu do třídy.
 • Obalit všechny učebnice a pracovní sešity (děti dostanou do konce týdne).
 • Penál: 2 pera, ořezané tužky č. 2 a 3, guma, pastelky, nůžky, ořezávátko, tyčinkové lepidlo
 • Výtvarný kufřík: vodovky, štětce, kelímek na vodu, hadřík, igelit na lavici, voskovky, tyčinkové lepidlo, zástěru nebo staré triko, suché křídy
 • Tělocvik: kraťasy, tepláky/legíny, tričko, boty s bílou podrážkou, botasky (v září/říjnu budeme chodit ven)
 • Do lavice: stírací tabulka vel. A4, 2 fixy

21.9. 2018 je vyhlášeno ředitelské volno z důvodu dalšího vzdělávání pedagogů ZŠ

Přeji úspěšný start do nového školního roku. 😀

Jana Formandlová

12. – 16.11. 2018

5.B týdenní plán - Formandlová

PředmětTémaUčebnicePracovní sešit
Český jazykSlova přejatá
Předpony S,Z - docvičení
Přídavná jména - druhy
s. 42 - 47 (výběr cvičení)s. 23 - 25
pětiminutovky - 7
ČteníČtenářská dílna - výběr knihy, obálkas.
MatematikaMnohoúhelníky
Slovní úlohy
Písemné dělení dvouciferným dělitelem
s. 30 - 32 (výběr cvičení)s. 20 - 21
minutovky - 21
Společnost (vlastivěda)1.sv. válka
Vznik Československé republiky
s.
PřírodovědaZahradní rostliny
Nezvaní hosté v domě
s. 26 - 29s. 15
en flag Informace pro skupinu A52 – Olga Fernando

Informace z výuky AJ – Olga Fernando
ze dne: 8.11.2018
informace k výuce: Ve čtvrtek 15.11. budeme psát čtvrtletní opakování: ordinal numbers, plural form of nouns, article a/an, seasons and activities, information about me and my family, maths, there is / are, there isn´t / aren´t, verb (to) be - short form, positive and negative

Přihlásila jsem děti do jazykové soutěže s CUP (Cambridge University Press). Čeká nás 5 soutěžních úkolů od října do února. Děti budou soutěžit ve třech skupinách. Po vypracování úkolů odešlu a na jaře uvidíme, jak se nám dařilo.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka z učebnice i z časopisu JUMP, větná spojení, popis obrázku atd.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Za 200 nasbíraných bodů dostanou malou jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit "sdílení" - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 4. (přihlašovací údaje z loňského roku).

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici PROJECT na www.projectonlinepractice.com (přihlašovací údaje jsou na štítku v pracovním sešitě). Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: crew 5ab
- class ID: C-768-836-0152


probrané učivo:U: do str. 17
PS: do str. 13
Slovíčka v PS: 81/celá lekce 1, do slova "together"
JUMP: autumn
Probrali jsme: Názvy států a světadílů, rodina

pomůcky na AJ:učebnice Project 1
pracovní sešit k učebnici Project 1
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny
linkovaný sešit A5 - na testy
(děti mohou pokračovat v sešitech z loňska)
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz
www.oup.com/elt/project

www.projectonlinepractice.com

Informace k výuce


Informace z výuky AJ – Olga Fernando
ze dne: 8.11.2018
informace k výuce: Ve čtvrtek 15.11. budeme psát čtvrtletní opakování: ordinal numbers, plural form of nouns, article a/an, seasons and activities, information about me and my family, maths, there is / are, there isn´t / aren´t, verb (to) be - short form, positive and negative

Přihlásila jsem děti do jazykové soutěže s CUP (Cambridge University Press). Čeká nás 5 soutěžních úkolů od října do února. Děti budou soutěžit ve třech skupinách. Po vypracování úkolů odešlu a na jaře uvidíme, jak se nám dařilo.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka z učebnice i z časopisu JUMP, větná spojení, popis obrázku atd.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Za 200 nasbíraných bodů dostanou malou jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit "sdílení" - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 4. (přihlašovací údaje z loňského roku).

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici PROJECT na www.projectonlinepractice.com (přihlašovací údaje jsou na štítku v pracovním sešitě). Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: crew 5ab
- class ID: C-768-836-0152


probrané učivo:U: do str. 17
PS: do str. 13
Slovíčka v PS: 81/celá lekce 1, do slova "together"
JUMP: autumn
Probrali jsme: Názvy států a světadílů, rodina

pomůcky na AJ:učebnice Project 1
pracovní sešit k učebnici Project 1
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny
linkovaný sešit A5 - na testy
(děti mohou pokračovat v sešitech z loňska)
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz
www.oup.com/elt/project

www.projectonlinepractice.com

 

MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září3. září
8.00 - 8.45Zahájení školního roku
4. - 7.9.
8.00 - 11.40Týden OSV - Já a svět
20.9.8.00 - 14.00Příběh pražského hradu, vstup z TF
říjen
listopad
30.11.vánoční dílny
prosinec1.12.Vánoční jarmark
5.12.Čertoviny
21.12.vánoční besídka
leden29.1.8.00 - 14.00 ?Toulcův dvůr - Cesta ke chlebu, 90 Kč/žáka
únor
březenKudy chodí písničky - pěvecká soutěž
dubenrecitační soutěž
květen
červen

Odkazy, na kterých najdete stránky k procvičování učiva

https://www.matika.in/cs/

https://matematika.hrou.cz/

https://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/bp1.html

https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

Čtení a čtenářská gramotnost

  Pozvánka ke knížce

Každý žák během pololetí pozve ostatní spolužáky ke knížce. Přednesy proběhnou vždy v pátek v rámci hodiny čtení. Žák představí přečtenou knihu – titul, autor, ilustrátor, nakladatelství. Krátce promluví, o čem byl děj knihy. Promluví o hlavních postavách. Přečte krátkou ukázku z knihy. Zakončí svým hodnocením knihy.

                                           

Omlouvání zameškaných hodin

 • Zákonný zástupce je povinen informovat třídního učitele do 3 pracovních dní o nepřítomnosti žáka jakýmkoli způsobem – ústně, telefonicky, SMS, email, ŽK
 • Po ukončení absence omlouvá zákonný zástupce nepřítomnost dítěte do žákovské knížky ihned po nástupu do školy

Systém hodnocení v ŽK

 • váha 1 – aktivita v hodině, práce ve výchovách, skupinové práce, čtení textu, pětiminutovky…
 • váha 2 – testíky 5 – 15 minut, diktáty, přepis, přednes básně, práce s textem,…
 • váha 3 – čtvrtletní, pololetní, závěrečné práce

Čtení

Čtení patří k nejdůležitějším dovednostem potřebným pro další vzdělávání, sebevzdělávání a celoživotní vzdělávání. Proto budeme této dovednosti věnovat hodně času a prostoru, aby čtenářská gramotnost zajistila čtenáři pozitivní přístup ke čtenému, působila pozitivně na jeho další rozvoj. Pro děti je čtení nepochybně velmi těžká disciplína, dá jim to mnoho práce, aby text správně a plynule přečetly. Potřebují hodně soustředění k porozumění nejen toho, co četly, ale také je třeba přemýšlet o vztazích, souvislostech, předvídat, co se asi stane apod.

Proto věnujeme čtení co nejvíce času, abychom daného cíle co nejdříve a uspokojivě dosáhli.

Čtenářské dílny

Ve čtenářských dílnách se věnujeme společné četbě – F. Nepil – Já Baryk. Jde o společné zážitkové čtení. Každému měsíci odpovídá jedna kapitola. Nejdříve si povídáme o daném měsíci, co se děje s přírodou, se zvířaty, rostlinami, co dělají lidé a děti. Také se snažíme předvídat, co asi bude Baryk řešit, s jakým zvířetem se setká,… Následuje samotné čtení, které je rozděleno na dvě části. V průběhu čtení si vysvětlujeme neznámá nebo méně používaná slova. Na závěr dětského čtení si děti poslechnou čtený text ještě jednou v mém podání. Na závěr si svými slovy řekneme, o čem jsme četli. V druhé hodině také náš zážitek zaznamenáme do sešitu – Čteme, píšeme a přemýšlíme. Různými technikami a metodami se snažíme uchovat obsah či zážitek z přečteného textu. Někdy doplníme ilustrací.

Čtenářské dílny jsou také naplněné prací s vlastní knihou. Jde o prezentaci svojí knihy. Vyhledat název knihy, autora, ilustrátora, nakladatelství apod. Důležité je, aby děti dokázaly svoji knihu představit, říci krátce o čem je, ukázat nějaké obrázky a také přečíst ostatní krátkou ukázku. Tímto způsobem budeme pracovat s knihami po podzimních prázdninách.

Práce s odbornými texty vyžaduje zároveň práci s informacemi, které již dítě zná, něco ví, a zároveň další informace od čteného textu očekává. Nejdůležitější je uvědomění si, co již vím a co bych chtěl vědět. V tento okamžik budeme pravidelně využívat metod kritického myšlení, které vedou k porozumění a práci s textem.

BRAINSTORMING

Cílem je shromáždit co nejvíce názorů na daný problém, hledat cesty k řešení problému, shromáždit informace o daném problému, možnost vyslovit nápady a myšlenky, prostor pro diskusi.

Postup: Děti si nápady zapisují samostatně, ve skupině. Všechny nápady shromažďuje učitel – zapisuje na tabuli, na papír,  ….slouží jako impuls k přemýšlení, řešení problémů atd.

POJMOVÁ, MYŠLENKOVÁ MAPA

Uplatňuje vědomosti, zkušenosti, prohlubuje poznání, zpřesňuje vztahy mezi pojmy,.. Učí srovnávat, hodnotit, vysvětlovat, interpretovat, učí se učit, tvoří se názor na problém. Děti se učí hledat souvislosti, třídit pojmy, hledat otázky a odpovědi apod.

Postup: doprostřed velkého papíru  napiš pojem, problém, otázku a zakroužkuj. Rozvíjej dané téma formou dalších bublin, větví apod. Je možné pracovat nejen se slovy, ale i s obrázky, s barvami apod.

I.N.S.E.R.T.

Slouží k pozornému vnímání textu při prvním čtení, uvědomovat si, co čtu. Hned pracuji s informacemi. Na konci každého řádku, věty si dělám dohodnuté značky.

fajfka – danou informaci jsem věděl nebo jsem si ji myslel

mínus – daná informace je v rozporu, co jsem si myslel, myslel jsem si to jinak

plus – nová informace

otazník – chtěl bych se ještě dozvědět

Dané značky v textu je možné prodiskutovat ve skupině. S informacemi pracujeme dále ještě ve formě tabulky. Do každé kolonky zapisujeme 1 – 3 ucelené informace.

PĚTILÍSTEK

Učí přesně formulovat myšlenky, upevňuje nové téma, pojem, pochopení, snaha stručně shrnout téma, názor, postoj. Struktura má pět řádků:

1.řádek – 1 slovo (podstatné jméno, název, téma ) např. Kočka

2.řádek – 2 slova (přídavná jména, vyjadřují, jaké podstatné jméno je) např. divoká, roztomilá

3. řádek – 3 slova (slovesa, děj, co kdo dělá, činí, koná) např. mňouká, loví, přede

4. řádek – 4 slova (věta, souvislé vyjádření) např. Kočka domácí je savec.

5. řádek – 1 slovo (synonymum, vyjádření podstaty, pocitu,..) např. Číča

Napište třídní učitelce

15 + 13 =