Vyberte stránku

Vážení návštěvníci třídy 5.B,

na těchto stránkách najdete aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy, informace pro děti i rodiče. Doufám, že budete s přísunem informací spokojeni.

třídní učitelka Mgr. Jana Formandlová

Kontakt

Třída: 5.B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Formandlová

E-mail: formandlova@zsuvaly.cz

23.6. 2019

 • Chválím Bětku a Davida za hezky připravenou prezentaci kraje. 🙂
 • Pochvala všem dětem za bezproblémový průběh výletu do Mirákula. Děti si to moc užily a byly spokojené. Hurá, hurá!! 🙂
 • Pondělí – doladíme vrstevnické učení pro prvňáčky na téma Civilní ochrana. Úklid třídy. Dojdeme si do Penny na nanuka. Vzít si koruny. Konec v 11.40 hodin.
 • Úterý – celoškolní akce Ochrana obyvatel za mimořádných událostí. Konec výuky ve 12.35 hodin.
 • Středa – učebnice pro 6. ročník, úklid třídy. Konec v 11.40 hodin.
 • Čtvrtek – program dle dohody a potřeby. Odevzdávání klíčků od šatní skříňky.
 •             – večer v 17.00 hodin – rozlučka s rodiči – děti mají připravený program 🙂
 • Pátek – vysvědčení do 8.45 hodin…. a potom hurá na prázdniny!! 🙂
 •  
 • Výsledek obrázku pro prázdniny
 • J.F.

17.6. 2019

 • Vážení rodiče,
  v případě, že budete mít v příštím školním roce zájem o využívání Školního klubu, je třeba stáhnout si na stránkách školní družiny zápisní lístek a do 28.6. ho vyplněný předat třídnímu učiteli. První školní den je třeba dostavit se k zápisu a svůj zájem potvrdit nebo vyvrátit. Děkuji za spolupráci. Dana Váňová,ŠD.

16.6. 2019

 • Velmi chválím všechny děti za hezký výlet do divadla. Divadlo se dětem líbilo a odnesli jsme si hezký zážitek. 🙂
 • Chválím Hynka a Marka za hezky připravenou prezentaci na vlastivědu. 🙂
 • V pondělí 17.6. mají děti ředitelské volno.
 • V úterý probíhá den dle rozvrhu.
 • Ve středu 19.6. jedeme do Mirákula. Sraz v 7.50 hodin před školou. Odjezd autobusu v 8.00 hodin. S sebou: vhodné sportovní oblečení, pití, svačinu, peníze, popř. plavky. Předpokládaný návrat mezi 14.00 – 14.30 hodinou. Nestihneme oběd, odhlaste dětem. Hrazeno z TF, musím být uhrazeno do úterý 18.6. Cena výletu se může mírně změnit dle počtu skutečně jedoucích dětí. Bude proúčtováno ihned po akci.
 • Ve čtvrtek bude výuka pouze 5 vyučovacích hodin. Poslední dvě hodiny budeme věnovat čas referátům na téma SPORT. Každý si může vypracovat referát buď na svůj sport, který dělá. Je možné si vybrat i jiný sport. K vybranému referátu je třeba si přinést nějaké podklady – encyklopedie, zprávy, zajímavé osobnosti,…..Prezentace prací proběhnou v pátek.
 • V pátek budeme vybírat učebnice. Musí být vygumované, zalepené. Pokud bude učebnice hodně poškozená, je třeba uhradit velké opotřebování. Bude hrazeno z TF. Pokud je učebnice ztracená, je třeba ji koupit – Albra.
 • Učebnice pro 6. ročník děti dostanou ve středu 26.6.
 • Klíček od šatny se bude odevzdávat ve čtvrtek 27.6. Kdo ho nemá, je potřeba opatřit nový. Je třeba se domluvit s paní Konečnou u vrátnice. Skříňky je potřeba samozřejmě vyklidit a věci odnést.
 • Vrácení peněz z TF – u dětí, které budou studovat od 6. ročníku na jiné škole – prosím napište mi do bakalářů, jak chcete zůstatek vrátit. Informaci předám paní hospodářce. Prosím do konce tohoto týdne.
 • Ztracené věci, odložené věci dětí – lze nahlédnout u vchodu C – pouze do 31.7. 2019 od 7,00 – do 11 hod. / Od 15.7 – 19.7., 23.6. a 25.7. nelze /
 • Nevyzvednutá vysvědčení budou v kanceláři školy – vchod A, od 8,00 – do 13 hod. / Od 15.7 – 19.7., 23.6. a 25.7. nelze /
 •  Poslední den 28.6. 2019 budou děti ve škole jen 1 hodinu / do 8,45 hod./. Bude předáno vysvědčení a hurá na prázdniny. Kdo nebude čekat na oběd ve ŠJ, tak si oběd prosím odhlaste, ať zbytečně nepropadne.

Pohodový červnový týden. J.F.

9.6. 2019

 • Velmi chválím Míru a Adama za hezky připravenou prezentaci na vlastivědu. 🙂
 • Koncem týdne budou uzavřeny všechny známky. Hodnotí se celková práce za celé pololetí, práce v hodinách i domácí příprava, aktivní přístup i snaha. Rozhodně se nehodnotí pouze průměrem v bakalářích.
 • Prosím o doplnění všech omluvenek v ŽK. Bude se uzavírat rok – do 14.6. Prosím o kontrolu.
 • Na středu si připravit podklady pro referát na přírodovědu. Téma Chráněný živočich nebo rostlina v ČR. Děti mohou využít nabídky, kterou mají v sešitě. Pokud chce někdo jiný výběr, je to možné. Mohu dětem podklady vytisknout, zasílají včas na můj email. Známka za referát bude zahrnuta do hodnocení.
 • V pátek jedeme do divadla Minor na představení Klapzubova jedenáctka. Sraz v 7.15 hodin na nádraží v Úvalech. S sebou – svačinu, pití, čip, průkazku + jízdenky. Předpokládaný návrat v 13.00 hodin do Úval. Odvedu děti k jídelně.
 • V pondělí 17.6. je vyhlášeno ředitelské volno. Nezapomeňte odhlásit oběd.

J.F.

2.6. 2019

 • Velmi chválím Julii a Kačku za hezky připravenou prezentaci Olomouckého kraje. 🙂
 • Ke DNI DĚTÍ jsem pro děti připravila tradiční akci z Klánovic do Úval. Cestou jsme se zastavili na hřišti, aby se děti vydováděly. Potom jsme si zahráli několik EKO her. Mrzí mě, že nám je někteří chlapci svým chováním zkazili. Ostatní děti chválím za hezké dopoledne. 🙂
 • V tomto týdnu napíšeme závěrečné testy z hlavních předmětů. Pečlivě jsme se na ně připravovali. Držím pěsti, aby výsledky byly co nejlepší. 🙂
 • V úterý proběhne hodina dopravní výchovy s BESIP.
 • Ve čtvrtek proběhne v naší třídě vrstevnické učení. Žáci 8. tříd si připraví hodinu přírodovědy a zároveň matematiky. Věřím, že se jim hodina podaří dle jejich představ. 🙂
 • Máme poslední dvě hodiny HV do uzavření známek. Všichni musí odprezentovat svůj referát.
 • V pátek budeme mít hodinu výtvarné výchovy dle výběru dětí. Téma – Moje příšera. Technika práce je libovolná.
 • Od této chvíle už nesbíráme víčka od PET lahví. 
 • Oblastní kolo recitační soutěže se z organizačních důvodů konat nebude.
 • Výsledek obrázku pro příšera

A vstupujeme do posledního školního měsíce tohoto roku. Hurá. 🙂 J.F.

26.5. 2019

 • Pochvala všem dětem za bezproblémový průběh výletu. Program v Toulcově dvoře byl velmi pěkný. Děti si ho užily. 🙂
 • Připravujeme se na závěrečné testy. Komu to i přesto nejde, musí dotrénovat doma.
 • V pátek budeme mít Den dětí v klánovickém lese. Sraz na nádraží v Úvalech v 7.45 hodin. Potřebujeme jízdenku do Klánovic. Potom už půjdeme pěšky lesem a cestou si zahrajeme nějaké hry. Na sebe vhodné oblečení do lesa, dobré boty, batůžek, svačinu, pití, čip. Děti odvedu k jídelně.
 • Předala jsem podklady k uhrazení fotografií paní hospodářce. Některé děti porušily domluvu s rodiči. Cena je proto vyšší. Někdo má velmi nízké konto třídního fondu. Prosím doplňte.
 • Tento týden je sběr papíru.
 • Prostřednictvím naší školy jste všichni srdečně zváni na Den dětí v Úvalech, který pořádá ZŠ a DDM v sobotu 1. 6. od 14 hodin na hřišti pod školou a pod kostelem. 

J.F.

22.5. 2019

Závěrečné testy

 1. Geometrie – středa 29.5.
 2. Český jazyk – úterý 4.6.
 3. Matematika – středa 5.6.
 4. Anglický jazyk – čtvrtek 6.6.

Okruhy:

Matematika – porovnávání velkých čísel a desetinných čísel, převádění zlomků na desetinná čísla a opačně, počítání se závorkami, písemné dělení se zkouškou, převody jednotek, písemné sčítání a odčítání velkých čísel, zaokrouhlování, slovní úlohy, obvod a obsah obdélníka, čtverce.

Český jazyk – shoda podmětu s přísudkem, slovní druhy, mluvnické kategorie u podstatných jmen i sloves, koncovky přídavných jmen, předpony s-, z-, vz-, a předložky – S, Z, shoda přísudku s několikanásobným podmětem, vzorce souvětí, vyjmenovaná slova.

J.F.

19.5. 2019

 • Velmi chválím Kubu a Dímu za přípravu prezentace na přírodovědu. 🙂
 • Chválím Šárku a Hynka za reprezentaci třídy i školy na anglické soutěži. 🙂
 • Velká pochvala za reprezentaci třídy Aničce a Kátě v recitaci. Tonda postoupil do oblastního kola. Skvělé. 🙂
 • Velké poděkování všem dětem, které vystupovaly v domově seniorů s programem ke Dni matek. Program se nám vydařil, předali jsme pozitivní energii a radost. Chválím za hezkou reprezentaci třídy i školy. 🙂
 • Ve čtvrtek pojedeme do Toulcova dvora na program Krtek a kalhoty. Sraz v 7.20 hodin na nádraží v Úvalech. Odjezd v  7.36 hodin směr Praha – Libeň. S sebou vhodné sportovní oblečení, svačinu, pití, čip, jízdenky nebo průkazku, drobné kapesné. Předpokládaný návrat v 13.26 hodin do Úval. Odvedu děti k jídelně. Vstupné je 90 Kč/žáka. Hrazeno z TF.
 • V pátek se budeme fotit. Je třeba mít připravené skupinky dětí a počet jednotlivých fotografií. Pošlu lísteček. Cena fotografií: velká třídní 21 x 15 …..40 Kč, menší 10 x 15 …..30 Kč. Fotky budou hrazeny z TF. Pozor, hlídejte stav účtu.
 • Na páteční výtvarnou výchovu přinést velký obrázek nebo fotku osobnosti.
 • V týdnu od 27.5. bude sběr papíru.
 • Prosím rodiče dětí, které budou od září navštěvovat jinou školu, aby mi dali vědět.  Prosím o vyplnění formuláře „Oznámení o přestupu žáka na jinou školu“ (na webových stránkách – O škole -dokumenty – formuláře). Je možné poslat  na novakova@zsuvaly.cz, donést do ředitelny nebo předat třídní učitelce. Děkuji.
 • Začínáme se připravovat na závěrečné práce z českého jazyka, matematiky a geometrie. Testy budeme psát na začátku června. Termíny domluvím s dětmi. V příštím týdnu zveřejním okruhy. 
 • Hezké májové dny. J.F.

12.5. 2019

 • Velmi chválím Kačku, Kristýnku, Terezku, Bětku a Davida za velmi pěkně připravené referáty na vlastivědu a přírodovědu. 🙂
 • Velká pochvala za reprezentaci a krásné umístění v pěvecké soutěži v oblastním kole. Na krásném druhém místě se umístily Kačka a Nelli, na prvním místě se umístila Kačka a Kája v sólovém zpěvu. Moc gratuluji. 🙂
 • Pochvala všem připraveným dětem na práci s encyklopedií a dalšími materiály. 🙂 Kdo připraven nebyl, žádám nápravu! Děti věděly s předstihem. Žádné výmluvy neberu! V dnešní době jsou informace dostupné všem a zdrojů je mnoho. Děti mi mohly poslat informace do mailu, abych jim vytiskla.
 • V úterý píšeme test z vlastivědy – Královéhradecký a Pardubický kraj.
 • Ve středu se koná recitační soutěž. Za naší třídu vystoupí Tonda, Anička a Katka. Držíme palce.
 • Ve čtvrtek budeme mít preventivní program E – bezpečí.
 • V pátek půjdeme potěšit lidi do domova seniorů s programem ke Dni Matek. Proběhne výuka jen ČJ a M.
 • Prosím o kontrolu výši konta třídního fondu. V dalším týdnu jedeme na výlet do Toulcova dvora. Info v dalším plánu. 
 • Všem maminkám vše nejlepší k svátku.

J.F.

 

5. 5.  2019

 • Velmi chválím Terezku za  vypracování prezentace na Královéhradecký kraj. 🙂
 • Ve středu 8.5. 2019 bude státní svátek.
 • Ve čtvrtek 9.5. se koná oblastní kolo pěvecké soutěže. Reprezentovat naši třídu bude Kačka, Kája, Kačka, Nelli. Moc držíme palečky. 🙂
 • Na příští pátek 17.5. přinést fotku nebo obrázek nějaké osobnosti.
 • Děti, které skládaly přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a byly přijaty, prosím o brzké vyrozumění třídního učitele o této skutečnosti prostřednictvím emailu nebo Bakalářů. Děkuji.
 • Pokud bude venku hezky a teplo, budeme chodit na TV ven. Prosím vhodné oblečení a obuv.

Hezký májový týden. J.F.

14.4. 2019

 • Velká pochvala Tondovi a Dímovi za připravenou prezentaci Ústeckého kraje. 🙂
 • Děkuji všem aktivním rodičům za účast na třídní schůzce.
 • Pochvala za hezké chování na výletě za krokodýly. Děti měly možnost se hodně dozvědět o těchto chovaných plazech. Za odměnu si někteří pochovali krajtu královskou. 🙂
 • Zápis přečtené knihy odevzdat nejpozději do  úterý 23.4.
 • Všem dětem, které budou v úterý a ve středu skládat zkoušky, moc držím palce. Ostatní se učí dle rozvrhu. 
 • Přeji všem pohodové velikonoční prázdniny. Bohatou pomlázku a příjemné prožití svátků jara.
 • Sejdeme se v úterý 23.4.

J.F.

7.4. 2019

 • Velká pochvala všem zpěvačkám. Opět máme první a druhá místa. 🙂 Kája a Kačka v sólovém zpěvu 1. místo, v kategorii dua – Kačka a Nelli krásné 2. místo. Všechny zpěvačky postupují do oblastního kola, které se bude konat 9. května. Moc chválím. 🙂
 • Výsledek obrázku pro pěvecká soutěž
 • V úterý se koná naše společná poslední třídní schůzka. Sejdeme se v 17.30 hodin ve třídě 5.B.
 • V pátek pojedeme na Krokodýlí farmu. Bude se jednat o komentovanou prohlídku všech plazů včetně krmení. Sraz bude v 7.45 hodin na nádraží Úvaly. S sebou: vhodné oblečení, svačinu, pití, čip, průkazku + jízdenky, drobné kapesné. Předpokládaný návrat v 11.56 hodin do Úval. Děti odvedu k jídelně. Potom odchází samostatně domů. Vstupné 90 Kč je uhrazeno z TF.
 • Po Velikonocích proběhne ve třídě třídní kolo v recitační soutěži. Je potřeba vybírat vhodnou báseň  4 -5 slok, zpaměti a s přednesem. Opět vybereme zástupce, kteří nás budou reprezentovat ve školním kole.

Hezký jarní týden. J.F.

31.3. 2019

 • Velmi chválím Káju a Nelli za pěkně připravenou prezentaci Karlovarského kraje. Skvělá práce a pochvala. 🙂 Připravuje se Tonda a Díma – Ústecký kraj (9.4.)
 • V minulém týdnu se mnoha dětem nepodařilo splnit zadané úkoly. Domácí přípravu nesplnila téměř polovina třídy!! Prosím o nápravu a důkladnější přípravu do školy. Kontrola doplněných úkolů proběhne v pondělí. 
 • Máme za sebou Noc s Andersenem. Seznámili jsme se s panem Andersenem, četli jsme si jeho pohádky, některé jsme viděli. Celým večerem nás provázel Ferda Mravenec. Děti tvořily plakát i s dalšími nenáročnými úkoly. V pátek jsme měli čtenářskou dílnu s knihami z nakladatelství Albatros. Jsem ráda, že děti knihy nanosily, protože jsme měli z čeho vybírat. V pondělí si děti knihy odnesou domů. 🙂
 • 🙂 Moc velké díky všem rodičům za úžasné pohoštění pro děti. Měli jsme jídla opravdu hodně, nemohli jsme vše sníst. Mockrát děkujeme. 🙂
 • V úterý si napíšeme test z vlastivědy. Bude to opět práce s mapou. Bylo by dobré dohlédnout na lepší přípravu dětí. Je nutné si přečíst zápisky ze sešitu a 2 – 3 stránky z učebnice.
 • V tomto týdnu najdete předběžné hodnocení dětí za 3. čtvrtletí. Některá hodnocení budou spíše přísnější, aby se děti více snažily. Také provedeme hodnocení celého čtvrtletí, uděláme hodnocení kompetencí. 
 • Ve čtvrtek se koná školní kolo pěvecké soutěže. Začátek ve 13.00 hodin. Náš ročník bude na řadě později. Čas sdělím dětem. Reprezentovat nás budou: Kuba, Kája, Kačka, Nelli, Kačka D. Moc držíme palce. 🙂
 • Do Velikonoc budeme zapisovat další přečtenou knihu do čtenářského deníku. Pracovní list rozdám příští týden.
 • V pátek 5.4. budou mít děti ředitelské volno z důvodu zápisu dětí do 1. tříd.
 • Připomínám třídní schůzku, která se koná v úterý 9.4. od 17.30 hodin. Budu se moc těšit.
 • Příští pátek jedeme na výlet do Krokodýlí farmy. Je potřeba mít na účtu 90 Kč. Prosím o kontrolu. Bude to prohlídka i s výkladem pro děti. Další info v příštím týdnu.

Hezký jarní týden. J.F.

24.3. 2019

 • Pochvala dětí za hezký zážitek z divadla Minaret. Divadelní představení bylo velmi zajímavě zpracované. Mělo děti nasměrovat  k zamyšlení. Povídali jsme si o představení ještě ve třídě.
 • Velmi chválím Aničku a Alenku za prezentaci Plzeňského kraje. Výborná práce. 🙂
 • Pochvala všem dětem za hezky připravenou písničku na třídní kolo pěvecké soutěže. Zástupce třídy na pěveckou soutěž po naší společné domluvě přihlásím do školního kola. Budeme držet palce. Školní kolo proběhne ve čtvrtek 4.4. 2019 v budově 65.
 • V tomto a v příštím týdnu probíhá v rámci školní výuky projekt Chováme se bezpečně. Jednotlivé problémové situace podrobně projednáme a řekneme si správné zásady chování.
 • V pátek jsme psali celostátní matematickou soutěž Klokánek.  Nejlepšími řešiteli byli: Hynek, Míra, Alice. Moc gratulujeme. 🙂
 • Ve čtvrtek 28.3. v 18.00 hodin se sejdeme na Noc s Andersenem. Téma je Ferda Mravenec a nakladatelství Albatros. Děti si přinesou: karimatku, spacák, polštářek, hygienu, jídlo na večer i snídani – budou formou švédského stolu, hrneček, čaj/caro,…Pomůcky na výuku si necháme ve třídě. Děti mohou v průběhu týdne nosit vlastní knížky, které byly vydány v nakladatelství Albatros.
 • Děti si již pomalu začnou hledat vhodnou básničku na třídní kolo recitační soutěže. Báseň by měla být vhodná pro 5.ročník. Pokud by někdo měl problém s hledáním, mohu pomoci. Třídní kolo proběhne v dubnu. Ještě upřesním.

Hezký první jarní týden. J.F.

17.3. 2019

 • Pochvala za vzorné chování a bezproblémový průběh výletu do divadla Minor. Představení bylo velmi povedené. 🙂
 • Velmi chválím Lucku a Katku za prezentaci Libereckého kraje. Výborná práce. 🙂
 • V úterý jedeme do divadla Minaret na představení Démoni současnosti. Sraz na nádraží v 7.20 hodin. S sebou batůžek, svačinu, pití, čip, jízdenky + průkazku. Prosím o zajištění. Na sebe vhodné oblečení do divadla. Vstup bude hrazen z TF. Již je zadáno. Předpokládaný návrat do Úval je ve 12.00 hodin. Potom půjdeme ještě do školy na konec výuky. Budeme mít hodinu vlastivědy. Potom odcházíme na oběd.
 • Druhá hodina vlastivědy bude nahrazena v pátek místo čtení.
 • Některé děti velmi polevily a podceňují školní i domácí práci. Pomalu se blíží čtvrtletí.
 • Vybíráme zpěváky/čky do pěvecké soutěže. Druhá část třídního kola proběhne ve čtvrtek.
 • V pátek se budeme účastnit celostátní matematické soutěže Klokánek. V průběhu týdne si vyzkoušíme úkoly z minulých let.
 • Do konce týdne vybírám přihlášky na Noc s Andersenem.

Hezký jarní týden. J.F.

10.3. 2019

 • Změna v rozvrhu – vhledem k tomu, že v úterý jedeme do divadla, budou nahrazeny obě hodiny vlastivědy ve čtvrtek a v pátek místo hodin čtení. Ve čtvrtek proběhne prezentace Libereckého kraje, v pátek napíšeme krátký test s mapou na kraj Středočeský a Liberecký. Na příští týden si připraví referát na kraj …..
 •  V úterý 12.3. jedeme do divadla Minor na představení Záhada hlavolamu. Sraz na nádraží v Úvalech bude v 7.20 hodin. S sebou batůžek, svačinu, pití, čip, jízdenky + průkazky. Prosím o zajištění. Na sebe vhodné oblečení do divadla. Vstup bude hrazen z TF. Již je zadáno. Prosím hlídejte stav svého účtu ( Bakaláři – záložka Platby – Třídní fond). Předpokládaný návrat ve 12.56 hodin do Úval. Odvedu děti na oběd a potom samostatně odchází domů. Pokud bude nějaká změna, pište prosím na lísteček.
 • Ve středu bude den otevřených dveří.
 • Ve čtvrtek proběhne třídní kolo pěvecké soutěže. Každý má připravenou píseň, kterou přednese samostatně. Se zájemci o školní kolo budu nacvičovat píseň s doprovodem. Je potřeba mít noty. Školní kolo proběhne ve čtvrtek 4.4. 2019.
 • Děti obdrží přihlášku na akci Noc s Andersenem, která se bude konat ve čtvrtek 28.3. Sejdeme se v 18.00 hodin. Je to akce organizovaná, je potřeba počítat s programem. Je nutné zvážit, zda dítě chce program absolvovat. Také bude přihlédnuto k chování žáka ve výuce.

J.F.

3.3. 2019

 •  Kdo ještě neodevzdal záznam o přečtené knize, přinese v pondělí 4.3.
 •  Některé děti si nedokončily počítání v PS. Dokončí si.
 • V úterý 12.3. pojedeme do divadla Minor na představení Záhada hlavolamu. Cena vstupenky je 150 Kč. Prosím zkontrolujte si stav konta v TF.  Bližší informace v příštím týdnu.

J.F.

 

17.2. 2019

 • Pochvala všem dětem, které se aktivně připravily na barevný týden. Moc nám to slušelo a bylo to prima. 🙂
 • Velká pochvala všem dětem za bezproblémové chování a aktivní přístup na výletě do Policejního muzea. Akce to byla vydařená, děti se mohly dozvědět spoustu informací. Po návštěvě jsme si ještě popovídali a dětem se výlet líbil. Velmi mě to těší. 🙂
 • V pondělí byly děti seznámeny, jak se mají chovat na internetu, na sociálních sítích apod. Bylo by dobré si na toto téma promluvit ještě doma. Děti se na internetu pohybují celkem zdatně, je potřeba mluvit o bezpečnosti.
 • Do konce týdne děti vypracují povídání o přečtené knize do čtenářského deníku. Chválím děti, které již odevzdaly. 🙂
 • Do prázdnin ještě opravíme testík z písemného dělení a ve čtvrtek bude malý testík z přírodovědy.
 • Již v emailu a v bakalářích byli rodiče seznámeni s tím, jak bude fungovat třídní fond. Věřím, že tuto změnu zvládneme co nejlépe. Pokud by bylo potřeba něco řešit, obraťte se na mě. Důležité je hlídat výši konta. 
 • V pátek děti dostaly připravené přihlášky na gymnázia. Zkontrolujte všechny údaje a do 1.3. je třeba doručit na vybranou školu.
 • Vlastivěda – děti byly rozděleny na prezentace po krajích ČR. V úterý si ujasníme, co všechno má mít prezentace a přibližné termíny.
 • Prosím o pravidelnou kontrolu osobních školních věcí – penál, tužka, pero, pravítko, lepidlo, nůžky, učebnice, pracovní sešity… Již neberu žádné výmluvy, proč  dítě danou věc nemá. Za opakované zapomínání bude kázeňské opatření. 🙁
 • Školní jídelna – nově se může odhlašovat jídlo do 13.00 hodin. Stále platí možnost vyzvednout oběd pouze první den nemoci. Potom musí být obědy odhlášené. Další informace v záložce Školní jídelna.
 • Přeji pohodové jarní prázdniny plné slunce a sněhu.  Děti budou odpočívat a procvičovat si učivo dle potřeby.

J.F.

10.2. 2019

 • Začíná BAREVNÝ TÝDEN.
 • V pondělí – píšeme opravný testík na závorky. Ve středu napíšeme testík z rýsování. Úkoly budou velmi podobné těm, které jsme řešili ve škole – v učebnici, v pracovním sešitě.
 • V pondělí budeme mít preventivní program – Nebezpečí v kyberprostoru. (3. a 4. vyučovací hodinu). Poslední hodinu jdeme na film – Klimatické změny. Hradím z TF.
 • Ve středu 4. vyučovací hodinu budeme mít matematickou soutěž Pangea. Všichni půjdeme do PC učebny. Kdo nemá Pangeu, bude si procvičovat učivo z ČJ nebo z M.
 • Ve čtvrtek jedeme do Policejního muzea v Praze. Sraz v 7.45 hodin na nádraží v Úvalech. Odjezd v 8.06 na Masarykovo nádraží. Poté ještě cesta tramvají. S sebou – vhodné oblečení, pití, svačinu, čip, JÍZDENKY+PRŮKAZKU. Předpokládaný návrat ve 13.00 hodin popř. v 13.30. Budu hradit z TF.
 • Děti dostanou opět čtenářský list na doplnění knihy. Termín odevzdání do pátku 22.2.
 • Některé děti čtou na 5. ročník velmi zle. Je nutné číst pravidelně. Prosím o dohled rodičů. 
 •  
 • Pohodový týden. J.F. 

4.2. 2019

 • V úterý půjdeme poslední hodinu ven řádit na sníh. Prosím vhodné teplé oblečení, rukavice, čepice. 🙂

3.2. 2019

 • Velmi chválím děti za hezké chování a bezproblémový průběh výletu za chlebem do Toulcova dvora. Dětem se akce líbila, bylo to povedené. Závěrem jsme napsali slohové práce. Ukázky některých prací budou uvedeny ve školním časopisu. 🙂
 • V tomto týdnu budeme stále rýsovat podle návodu. Pracujeme s pojmy tečna, strana, úhlopříčka, rovnoramenný, rovnostranný, pravoúhlý trojúhelník. Zachováváme rozcvičky s počítáním. Trénujeme řešení příkladů se závorkami. Koncem týdne si napíšeme krátký testík. Opět se vrátíme k písemnému dělení.
 • Začínáme projekt – Poznáváme Českou republiku – Děti si mají najít pohled s nějakou památkou, zajímavostí,městem, místem… z ČR. Nejlépe, kde byly. K tomuto místu napíší asi 5 vět. V pátek si přinesou pohled/obrázek do školy a budeme zkoušet kreslit dle obrázku. Písemný záznam bude zadán v pondělí jako domácí příprava.
 • Do konce týdne odevzdat vyplněné podklady pro přihlášky na osmiletá gymnázia.
 • V příštím týdnu od 11. – 15.2. proběhne celoškolní akce – Barevný týden. Každý den bude mít jinou barvu. Pojďme přijít aspoň s jednou věcí na sobě v dané barvě. Uděláme fotografii a zapojíme se tím do celoškolní akce. Zapojila se i školní jídelna. Barvy jednotlivých dní budou následující: PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK.
 • V pondělí dne 11.2. shlédneme v budově CVA 65 film na téma Klimatické změny. Bude se jednat o dokument pojednávající o tom, co čeká naši planetu v budoucnosti, jaké následky budou mít některé změny klimatu, jak funguje počasí, hydrometeorologické jevy…Budu hradit z TF.
 • Ve čtvrtek 14.2. pojedeme do Policejního muzea v Praze na program Základy trestní odpovědnosti. Bližší informace v příštím týdnu.
 • Začínáme přemýšlet o písničkách na pěveckou soutěž. Proběhne třídní kolo, ve kterém zazpívají všichni připravenou píseň (nemusí být zpívaná ve škole). Potom vybereme nejlepší zpěváky/čky a pošleme je do školního kola.

Hezký prodloužený víkend. J.F.

27.1. 2019

 • V tomto i v dalším týdnu budeme hodně rýsovat. Je nutné, aby měly děti pomůcky – tužka č. 3 / mikrotužka, trojúhelník s ryskou, druhé pravítko.
 • Od tohoto týdne už hodnotíme školní práci na další pololetí.
 • Je potřeba dát si do pořádku školní potřeby – nůžky, lepidlo, fixu, potřeby v penálu apod. Já nejsem povinná dětem věci půjčovat!!
 • V úterý jedeme do Toulcova dvora na program Cesta ke chlebu. Sraz v 7.20 hodin na nádraží v Úvalech. Odjezd v 7.36 směr Praha – Libeň. S sebou – teplé oblečení, svačinu, pití, čip, 2 x jízdenky+průkazku, drobné kapesné. Předpokládaný návrat v 13.26 hodin v Úvalech. Potom děti odvedu k jídelně, kde bude rozchod. Vstupné 90 Kč. Budu hradit z TF.
 • Ve čtvrtek děti obdrží výpis z vysvědčení, který dětem zůstává. Budeme předávat 5. vyučovací hodinu.
 • V pátek 1.2. jsou pololetní prázdniny.

Hezký zimní týden. J.F.

20.1. 2019

 • Máme za sebou hodně náročný týden. Všechny testy děti zvládly v rámci možností dobře. Někomu se nepodařilo napsat test dle očekávání, ale to už se stává. Poučíme se a budeme pracovat na úkolech, které nám nešly.
 • V tomto týdnu si budeme povídat o celkovém hodnocení ve všech předmětech. Provedeme hodnocení klíčových kompetencí, zamyslíme se a zkusíme pracovat na zlepšení v dalším čtvrtletí. Bylo by vhodné, aby toto zamyšlení proběhlo i doma.
 • Máme před sebou závěrečné a poslední pololetí. Snad proběhne v klidu a v pohodové atmosféře. 🙂
 • Děkuji za zaslané omluvenky do bakalářů. Je možné uzavřít pololetí. 🙂
 • Matematická olympiáda – moc chválím Míru a Káju na vypracování všech 6 úkolů. Do dalšího kola postupuje Alenka. Moc držíme palečky, aby se jí dařilo. 🙂
 • Přihlášky na gymnázia – blíží se termín k odevzdání vyplněné přihlášky na osmiletá gymnázia a to do 6.2. Škola provede kontrolu všech údajů a zpět dodá těsně před prázdninami – tj. do 18.2. 2019.
 • Na úterý přinést na pracovní činnosti 2 stejné pohledy.
 • Některé děti již nemají lepidla a fixu na tabulku. Je potřeba obstarat.
 • V dalším týdnu jedeme na výlet. Některé děti nemají dost finančních prostředků na vstup. Prosím o vyrovnání. Pošlu mailem tabulku. Bližší info ohledně výletu v příštím týdnu.

Děkuji moc za spolupráci. Hezké mrazivé a zimní dny. J.F.

13.1. 2019

 • V tomto týdnu napíšeme pololetní testy. Pečlivě jsme se na ně připravovali. Věřím, že dopadnou co nejlépe.
 • Do konce týdne budou uzavřeny všechny známky, které najdete v ŽK. Prosím o doplnění všech omluvenek do konce týdne do ŽK. Bude se ukončovat pololetí.
 • V tomto týdnu uzavřeme ve vlastivědě historickou část. Od příštího týdne začneme zeměpisnou. Budeme pracovat s mapami ČR.
 • Prosím o kontrolu všech žákovských pomůcek – pera, tužky, nůžky, lepidla, fixy na tabulky… prosím o jejich doplnění.
 • Na příští výtvarné činnosti – úterý 22.1. přinést 2 stejné pohledy. Motiv libovolný.

J.F.

6.1. 2019

 • Na pondělí jsem se s dětmi domluvila, že půjdeme na Tv ven dovádět na sněhu. Sníh je bohužel pryč, proto půjdeme do tělocvičny. Nezapomenout na vyprané tepláky/legíny a tričko.
 • V tomto týdnu se připravujeme na pololetní testy.
 • Termíny testů budou následující: pondělí 14.1. angličtina (obě skupiny), úterý 15.1. matematika a středa 16.1. bude český jazyk. Do pátku 18.1. musí být uzavřeny všechny známky. Prosím o doplnění všech omluvenek do ŽK.
 • Okruhy testů:

         Matematika – pamětné počítání do milionu, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení – jednociferným i dvouciferným činitelem čísel nad milion, zlomky, desetinná čísla, jednoduché sčítání a odčítání desetinných čísel, porovnávání desetinných čísel, slovní úlohy

        Český jazyk – Tvar slova, slovo příbuzné, slova s předponou S-, Z-, Vz-, slovní druhy, zdvojené souhlásky, slova s -ě-, -ně-,  druhy přídavných jmen, mluvnické kategorie podstatných jmen, sloves, doplňovačka na všechny pravopisné jevy 

 • Na Hv si děti připraví zpěv písně z letošního roku (maximálně ve dvojicích). Je možné přidat hudební nástroj.

J.F.

 

2.1. 2019

 • Vítejte v novém roce 2019. Přeji hlavně zdraví, pohodu, hodně radosti a štěstí. Ať se nám společná práce daří!! 🙂
 • V pondělí 7.1. se bude konat seminář pro rodiče na téma Jsou naše děti v bezpečí?  Můžete se těšit na další témata jako např. rizika sociálních sítí, kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking atd. V případě zájmu se můžete přihlásit – viz stránky školy – aktuality.
 • V příštím týdnu budeme opakovat učivo z českého jazyka a matematiky. Čekají nás pololetní testy. Napíšeme je v týdnu  od 14. – 18.1. po domluvě s dětmi. Okruhy najdete v plánu v příštím týdnu.

Úspěšný start!! J.F.

 

20.12. 2018

 • Velká pochvala všem dětem za hezkou přípravu referátů na téma Vánoce v jiných zemích. Prezentace proběhly v naší třídě, někteří se odvážili vystoupit i v nižších ročnících. Skvělá práce!! 🙂 J.F.

 

16.12. 2018

 • Pochvala všem dětem za společně vytvořený Betlém. Moc se nám povedl. 🙂
 • Do čtvrtka nosíme vypracované čtenářské listy s přečtenou knihou.
 • V tomto týdnu budeme ještě upevňovat i procvičovat probírané učivo (přídavná jména, převody jednotek, počítání se zlomky, desetinnými čísly, slovní úlohy,…)
 • Matematická olympiáda – děti dostanou k řešení další 3 úlohy. Děti řeší samostatně. Termín odevzdání bude 4.1. 2019.
 • Matematická soutěž Pangea – všechny zájemce potvrzené na lístečku od rodičů do soutěže přihlásím.
 • Děti si připravují program na páteční besídku.
 • Na pátek přinést krabičku cukroví  a hrneček/skleničku na pití. Budeme končit v 11.40 hodin.
 • V průběhu vánočních prázdnin budou děti odpočívat. Každý si bude procvičovat učivo, které potřebuje. Písemné domácí úkoly zadávat nebudu. Po Vánocích si napíšeme test na přídavná jména a převody jednotek délky, slovní úloha.
 • Sejdeme se ve čtvrtek 3.1. 2019.

Přeji vám všem krásné, radostné a příjemné vánoční svátky, dětem hodně radosti pod stromečkem. Do roku 2019 hodně zdraví, spokojenosti a pohody.

Krásné Vánoce. J.F.

 

9.12. 2018

 • Děkuji moc Košnářovým za zajištění stromečku  i se stojánkem do třídy. 🙂
 • Vánoční turnaj ve vybíjené skončil remízou. Bohužel někteří žáci neunesli celou situaci a reagovali velmi nevhodně s porušením všech pravidel Fair play.  Je proto nutné uskutečnit setkání s rodiči některých žáků a vše si vysvětlit. Ostatním dětem moc děkuji za skvělý zápas.
 • V pondělí děti dostanou informaci o matematické soutěži Pangea. Je nutný souhlas rodičů. Prosím zašlete zpět.
 • Děti si v rámci domácí přípravy napíší do čtenářského deníku další přečtenou knihu. Odevzdáváme do čtvrtka 20.12.
 • Ve čtvrtek 13.12. půjdeme do CVA na film – Když draka bolí hlava. Vstupné je 50 Kč. Budu hradit z TF.
 • Děti si připravují program na besídku. Já zajistím občerstvení, na kterém jsme se domluvili s dětmi. Děti si mohou přinést krabičku cukroví a hrneček/skleničku na pití.

Hezký adventní čas. J.F.

2.12. 2018

 1. Pochvala všem dětem za velmi hezkou práci při vánočních dílnách. 🙂
 2. Chválím všechny děti, které aktivně prodávaly na vánočním jarmarku. 🙂
 3. Velmi děkuji všem rodičům, kteří dětem zajistili veškeré potřeby na vánoční tvoření. Zvláštní poděkování patří maminkám i babičkám, které nám aktivně připravily výrobky na jarmark, popř. aktivně s námi tvořily ve třídě. Moc a moc děkujeme. 🙂
 4. Čajové sáčky si děti přinesou na výtvarku v pátek 7.12.

Hezký adventní čas. J.F.

25.11. 2018

 1. Děkuji všem aktivním rodičům za účast na třídní schůzce.
 2. Pochvala všem dětem za pěkně připravené referáty na přírodovědu. Tentokrát prezentoval každý sám před třídou. Vše se podařilo. Moc chválím. 🙂
 3. V pondělí 26.11. se koná seminář pro rodiče na téma „Šikana – týká se to i mého dítěte?“ od 18.00 hodin. Více informací najdete na stránkách školy – aktuality.
 4. V průběhu tohoto týdne budeme tvořit výrobky na vánoční jarmark (něco si předpřipravíme). V pátek budeme tvořit celé dopoledne. Pomoc přislíbily některé maminky. Pokud máte chuť, přijďte tvořit s námi. Budeme končit v 11.40 hodin.
 5. Na pátek přinést : 1 větší svíčku na svícen, drobné ozdůbky (svícen, přání). Kdo chce a může – ještě větvičky na svícen, mašle.
 6. V sobotu 1. prosince jste srdečně zváni na Vánoční jarmark v ZŠ Úvaly, který pořádáme i ve spolupráci s městem Úvaly. V ZŠ se uskuteční Vánoční jarmark jako prezentace prací žáků a pedagogů od 13.00 – 15.00 hodin. Děkujeme, že nás podpoříte a potěšíte Vaší návštěvou u našeho stánku. Přijďte se potěšit a nasát vánoční atmosféru. Těšíme se na Vás. 🙂
 7. Čajové sáčky si děti přinesou na výtvarku v pátek 7.12.
 8. Děti si již mohou připravovat svůj program na naši vánoční besídku, která se bude konat v pátek 21. prosince.

Pohodový předvánoční čas. J.F.

18.11. 2019

 1. Velká pochvala za všechny vypracované referáty na přírodovědu. 🙂
 2. Chválím všechny děti, které zjišťovaly informace o T.G.Masarykovi. Byl to obtížný úkol. Velmi jsem chválila a ocenila jsem domácí přípravu do ŽK.
 3. Na středu si děti připraví referát o pokojové rostlině.
 4. V úterý 20.11. se bude konat třídní schůzka od 17.30 hodin. Budu se těšit. 

Hezký týden. J.F.

11.11. 2018

 1. Velká pochvala všem dětem za bezproblémový průběh výletu do Říčan. Exkurze byla výborná, děti se chovaly ukázkově. 🙂
 2. V tomto týdnu provedeme sebehodnocení práce, chování a dodržování pravidel za 1.čtvrtletí. Koncem týdne dopíšu známky. Do celkového hodnocení se počítá veškerá školní práce, domácí příprava, aktivita v hodinách, snaha při práci, spolupráce apod. Určitě se neřídím průměrem v bakalářích!!
 3. Na úterý si připravujeme několik informací o T.G.Masarykovi. Může být vypracováno do sešitu jakýmkoliv způsobem (myšlenková mapa, věty, slovní spojení, ….) Příští úterý si napíšeme shrnující test.
 4. Na příští středu 21.11. si každý vybere 1 pokojovou rostlinu a vypracuje o ní referát.
 5. V příštím týdnu se budu těšit na třídní schůzku. Bude už předposlední. Na programu bude prospěch, chování, akce, vánoční jarmark, Mikuláš, Vánoce v 5.B, třídní fond atd. Sejdeme se v úterý 20.11. v 17.30 hodin ve třídě 5.B.
 6. Dne 3.12. se uskuteční turnaj ve vybíjené s třídou 5.A. Pečlivě se připravujeme. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Je důležité, aby dívky měly svázané vlasy do culíku z důvodu bezpečnosti.
 7. V tomto týdnu pošlu aktuální vyúčtování třídního fondu. Na tř. schůzce se domluvíme, kolik doplníme na další akce. 

Hezký podzimní čas. J.F.

4.11. 2018

 1. Děkuji všem rodičům a dětem za krásné masky na Halloween. 🙂
 2. V tomto týdnu si napíšeme znovu testík na písemné dělení.  Stále trénujeme ve škole i doma. V tomto týdnu se budeme věnovat rýsování. Některé děti nemají v pořádku tužku, pravítka,.. Prosím o dohled.
 3. Napíšeme si diktát na skupiny mě/mně. Také stále upevňujeme v rámci rozcviček.
 4. Pochvala za zvládnutí a zapsání přečtených knížek. 🙂
 5. Ve středu pojedeme na výlet do muzea v Říčanech. Jedná se o výstavu Tohle je válka (1.světová) a předvánoční dílny, kde se děti budou učit drátovat. Cena celé akce je 220 Kč (konečné vyúčtování bude dle čekací doby autobusu). Budu hradit z TF. Odjezd v 8.00 hodin od školy. Sraz v 7.45 hodin před hlavní budovou. S sebou svačinu, pití, drobné kapesné, vhodné oblečení, čip. Předpokládaný návrat do 13.00 hodin. Děti odvedu k jídelně.
 6. Začínám připravovat výrobky na vánoční jarmark. Pokud máte nějakou inspiraci, nebojte se mi ji poslat. Děkuji.
 7. Prosím schovávejte 8 – 10 stejných čajových sáčků. Budeme z nich tvořit přáníčko.(vánoční jarmark)

Hezký podzim. J.F.

21.10. 2018

 1. Velmi chválím všechny připravené referáty na přírodovědu. Děti je měly opravdu hezky zpracované. 🙂 
 2. Pochvala všem dětem za velmi hezké a povedené výtvarné práce inspirované ilustrátorem Josefem Ladou. Práce se moc povedly. 🙂
 3. V matematice statečně dělíme dvouciferným činitelem. Hodně dětí už dokáže samostatně, někteří ještě potřebují pomáhat. Je potřeba velmi dobře znát malou násobilku, dělení se zbytkem. Prosím trénovat. 
 4. Komu se podaří do konce týdne napsat přečtenou knihu, může odevzdat. Kdo nestihne, může si dokončit v průběhu podzimních prázdnin. O prázdninách si každý procvičuje učivo dle potřeby.
 5. Podzimní prázdniny jsou v pondělí 29.10. a v úterý 30.10. Sejdeme se ve středu 31.10. na Halloween. Kdo chce, může přijít v převleku.

Hezké podzimní dny. J.F.

14.10. 2018

 1. Velká pochvala za všechny připravené referáty na vlastivědu. 🙂 Máme rozdané další. Přírodověda – sladkovodní a mořské ryby (Šárka, Kristinka, Míra, Tonda – 17.10.) Vlastivěda – Bětka, David – Národní divadlo (23.10.) Těšíme se.
 2. Pochvala všem, kteří přivezli/přinesli papír.
 3. V minulém týdnu proběhly dvě hodiny s Michaelou Pejchalovou na téma kázeň, dodržování pravidel, respekt vůči spolužákům i dospělým. Tímto naše práce rozhodně nekončí. V pátek proběhne ještě jedno setkání, tentokrát s třídní učitelkou a asistentkou. Také hodiny OSV budou směrovány na týmovou spolupráci, rozvoj osobnosti, respekt.
 4. Zapisujeme přečtenou knihu. Termín odevzdání do pátku 26.10.
 5. V úterý 16.10. půjdeme na prohlídku Legiovlaku v Úvalech.
 6. Na pátek na VV přinést obrázek, pohled, knihu, encyklopedii, kalendář,…. s kresbou Josefa Lady. Budeme s nimi dále pracovat.
 7. V sobotu 20.10. jste srdečně zváni na oslavy 100. výročí vzniku republiky. Program začíná v 14.00 – 14.15 hodin u uhelných skladů u nádraží v Úvalech. Program mají připravený také žáci ZŠ Úvaly.

Krásné podzimní dny. J.F.

7.10. 2018

 1. Chválím všechny připravené referáty na vlastivědu. 🙂 
 2. Děkuji všem rodičům, kteří zakoupili dětem tropické ovoce k ochutnávce.
 3. Děti si doma průběžně čtou ze svojí knihy. Zápis přečtené knihy budeme odevzdávat do konce října.
 4. V tomto týdnu probíhá sběr papíru. Bližší informace viz níže.
 5. V úterý nepůjde elektřina. V rámci možností budeme normálně ve třídě pracovat.
 6. Dne 13.10 proběhne akce „Jabkobraní“, které se zúčastníme s našimi výtvarnými výtvory.

Pěkné babí léto. J.F.

28.9. 2018

 1. Prosím o dohled na děti s domácí přípravou pomůcek, ale i plnění domácích úkolů. Mnoho dětí stále zapomíná.
 2. Na úterý na PČ přinést žluté vajíčko od Kinder.
 3. Pochvala všem dětem, které přinesly jablko. Udělali jsme si ochutnávku různých odrůd. Děti to velmi bavilo a nestačila jsem krájet a pojmenovávat odrůdy. 🙂
 4. Ve středu budeme mít seznámení s tropickým ovocem. Děti mohou přinést na ochutnání ukázky tropického ovoce.
 5. Komu se nepodařil testík z přírodovědy na téma  Polní plodiny, nabízím ve čtvrtek ústní přezkoušení.
 6. V úterý při vlastivědě proběhnou první referáty na téma – Prokop Diviš(bleskosvod) – Alenka, Anička, Josef Božek(parní automobil) Toník, Kuba. V dalším týdnu – bratranci Veverkové(ruchadlo) – Lucka, F. Křižík(elektrická oblouková lampa) – Hynek, Marek, J. Ressel(lodní šroub) – Kačka. Referát může být zpracován libovolně – papír, čtvrtka, prezentace,… Chválím všechny děti za aktivní přístup. Určitě nabídnu další práce i ostatním.
 7. Sběr papíru – od 8. – 12. 10. od 7.00 – 7.50 před školou. Papír noste svázaný ovšem bez igelitových tašek, obalů. Peníze budou použity na pomůcky pro děti.

Hezký prodloužený víkend. J.F.

23.9. 2018

 1.  Stále se setkávám s neobalenými učebnicemi, pracovními sešity. Prosím doplňte. Vedeme děti k pečlivosti a hezkému vztahu k zapůjčeným učebnicím. Předcházíme tím hrazení poškození učebnic.
 2. Do konce týdne přinést do třídy vlastní knihu. Potřebujeme ji na čtenářskou dílnu.
 3. Malé ověřovací testíky nebudou předem hlášeny. Učivo je probrané a procvičené.
 4. Zájemci o logickou olympiádu se mohou hlásit na adrese www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let jsou neplatné. Registrace soutěžících probíhá do 30.září 2018.
 5. Na příští úterý 2.10. na pracovní činnosti přinést 1 žlutý vnitřek od Kindervajíčka. Budeme vyrábět hudební nástroj.
 6. V pátek je Státní svátek.

Hezký podzimní čas. J.F.

17.9. 2018

Ve čtvrtek 20.9. jedeme na výlet do Prahy na Pražský hrad na program s názvem Příběh pražského hradu. Sraz na nádraží v 7:15 hod, odjezd v 7.35 hodin. Předpokládaný příjezd v 12.56 (popř. v 13.26). Děti odvedu k jídelně. S sebou: vhodné oblečení, batůžek, svačinu, pití, čip, platnou průkazku / lítačku / 2x jízdenka za 20 Kč. Program bude trvat 2 hodiny. Tam půjdeme pěšky, zpět se vrátíme přes Malostranskou. Hrazeno z TF.

16.9. 2018

 1. Prosím o důslednější kontrolu přípravy do školy (učebnice, pracovní sešity, penál, pomůcky…).
 2. Některé děti stále nemají obalené učebnice a pracovní sešity. Prosím doplňte.
 3. Do konce září opakujeme učivo ze 4.ročníku. Pokud někdo hodně zapomněl, musí ještě docvičovat doma (písemné násobení, násobilku, vyjmenovaná slova …)
 4. Děti budou opět dostávat procvičovací domácí práci. Zadám v pondělí, nosí do čtvrtka.Úkoly budou z českého jazyka a matematiky.
 5. Formulář na GDPR by měl být v tomto týdnu. Rozdám dětem k vyplnění.
 6. Děti si mohou nosit do třídy knihu na čtení. Kniha s příběhem o lidech, zvířatech ..Nesmí být encyklopedie, pohádky, bajky.. Knihu si nechají v lavici. Budeme potřebovat na čtenářské dílny – v pátek.
 7. Některé děti mají velký problém s chováním a dodržováním pravidel. Pokud se objeví upozornění v ŽK, jedná se o opakované přestupky a žádám nápravu.
 8. Chválím všechny děti, které v minulém týdnu pracovaly aktivně a snažily se plnit zadané úkoly. 🙂
 9. V pátek 21.9. je ředitelské volno. Nezapomeňte odhlásit obědy.

Hezké září. J.F.

9.9. 2018

 1. Od tohoto týdne se již učíme dle rozvrhu.
 2. Většina dětí si již přinesla všechny potřebné věci do třídy. Kdo ještě něco shání, prosím doručit co nejdříve.
 3. V tomto týdnu si rozdáme pracovní sešity. Podepíšeme je (mají mít černou fixu na DVD). Prosím obalit.
 4. V pondělí 10.9. proběhne seminář pro rodiče. Bližší informace na stránkách školy.
 5. Pokud nastala jakákoli změna (adresa, telefon, zdravotní pojišťovna,…), napište mi to prosím do ŽK, abych mohla aktualizovat v Bakalářích.
 6. Zájemci o logickou olympiádu se mohou hlásit na adrese www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let jsou neplatné. Registrace soutěžících probíhá do 30.září 2018.
 7. Děti v tomto týdnu obdrží formulář GDPR. Prosím rodiče o přečtení, vyplnění a co nejdříve pošlete zpět tř. učitelce. Děkuji.
 8. V tomto týdnu některé děti chodily pozdě do školy. Prosím o dohled, aby byly ve třídě včas – nejpozději v 7.55 hodin ve třídě. Potom si nestíhají připravit věci na výuku.

Úspěšný start do nového týdne. J.F.

 

Milí páťáci,

sejdeme se v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin v naší třídě. Těším se na setkání s vámi.
Konec bude v 8.30 hodin.
 • Úterý 4.9. – pátek  7.9. budeme mít kurz Osobnostně sociální výchovy s tématem „Já a svět“. Budeme potřebovat penál, sportovní oblečení, svačinu, pití, čip, dobrou náladu. V tomto čase budeme končit v 11.40 hodin.
 • Na úterý přinést fotku, pohled, vstupenku, upomínku z prázdnin.
 • Od pondělí 10.9. se budeme učit dle rozvrhu.
 • Do té doby přinést: přezůvky, žlutý šanon s foliemi (prázdný), kufřík na výtvarku, převlečení na tělocvik, polštářek, popř. květinu do třídy.
 • Obalit všechny učebnice a pracovní sešity (děti dostanou do konce týdne).
 • Penál: 2 pera, ořezané tužky č. 2 a 3, guma, pastelky, nůžky, ořezávátko, tyčinkové lepidlo
 • Výtvarný kufřík: vodovky, štětce, kelímek na vodu, hadřík, igelit na lavici, voskovky, tyčinkové lepidlo, zástěru nebo staré triko, suché křídy
 • Tělocvik: kraťasy, tepláky/legíny, tričko, boty s bílou podrážkou, botasky (v září/říjnu budeme chodit ven)
 • Do lavice: stírací tabulka vel. A4, 2 fixy
 •  

21.9. 2018 je vyhlášeno ředitelské volno z důvodu dalšího vzdělávání pedagogů ZŠ

Přeji úspěšný start do nového školního roku. 😀

Jana Formandlová

10. – 14. 6. 2019

5.B týdenní plán - Formandlová

PředmětTémaUčebnicePracovní sešit
Český jazykDocvičování učiva
Práce s informacemi
Referát
s. 144 - 147 (výběr cvičení)s. 39 - 41
pětiminutovky s.
ČteníPráce s odborným textems.
MatematikaProcvičování učiva
Slovní úlohy
s. 92 - 95 (výběr cvičení)s. 36 - 38
Společnost (vlastivěda)Zlínský kraj
Jihomoravský kraj
s. 33, 30
PřírodovědaChráněné rostliny a živočichové - referátys. 68 - 71
en flag Informace pro skupinu A52 – Olga Fernando

Informace z výuky AJ – Olga Fernando
ze dne: 13.5.2019
informace k výuce: Chválím žáky za prezentace videí svého pokoje a zvířátka nebo dne. Žáci podali pěkné výkony. Nyní mají za úkol si připravit povídání o městě (kde žijí nebo dle vlastní volby). K povídání si mohou připravit plakát. Osnovu jsme si upřesnili. Úkol je hodnocen. Mají na to týden.

color="purple">Nyní čekáme na výsledky soutěže CUP.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka z učebnice i z časopisu JUMP, větná spojení, popis obrázku atd.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Za 200 nasbíraných bodů dostanou malou jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit "sdílení" - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 4. (přihlašovací údaje z loňského roku).

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici PROJECT na www.projectonlinepractice.com (přihlašovací údaje jsou na štítku v pracovním sešitě). Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: crew 5ab
- class ID: C-768-836-0152


probrané učivo:U: do str. 61
PS: do str. 51/5
Slovíčka v PS: 84 celá lekce 5, až do slova "welcome"
JUMP: April
Opakujeme: vazbu there is/are, předložky místa, předložky času, město a minulý čas pravidelných sloves a příklady nepravidelných sloves především WAS / WERE, go - went, see - saw, meet - met, u pravidelných koncovka - ed

pomůcky na AJ:učebnice Project 1
pracovní sešit k učebnici Project 1
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny
linkovaný sešit A5 - na testy
(děti mohou pokračovat v sešitech z loňska)
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz
www.oup.com/elt/project

www.projectonlinepractice.com

Informace k výuce


Informace z výuky AJ – Olga Fernando
ze dne: 13.5.2019
informace k výuce: Chválím žáky za prezentace videí svého pokoje a zvířátka nebo dne. Žáci podali pěkné výkony. Nyní mají za úkol si připravit povídání o městě (kde žijí nebo dle vlastní volby). K povídání si mohou připravit plakát. Osnovu jsme si upřesnili. Úkol je hodnocen. Mají na to týden.

color="purple">Nyní čekáme na výsledky soutěže CUP.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka z učebnice i z časopisu JUMP, větná spojení, popis obrázku atd.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Za 200 nasbíraných bodů dostanou malou jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit "sdílení" - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 4. (přihlašovací údaje z loňského roku).

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici PROJECT na www.projectonlinepractice.com (přihlašovací údaje jsou na štítku v pracovním sešitě). Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: crew 5ab
- class ID: C-768-836-0152


probrané učivo:U: do str. 61
PS: do str. 51/5
Slovíčka v PS: 84 celá lekce 5, až do slova "welcome"
JUMP: April
Opakujeme: vazbu there is/are, předložky místa, předložky času, město a minulý čas pravidelných sloves a příklady nepravidelných sloves především WAS / WERE, go - went, see - saw, meet - met, u pravidelných koncovka - ed

pomůcky na AJ:učebnice Project 1
pracovní sešit k učebnici Project 1
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny
linkovaný sešit A5 - na testy
(děti mohou pokračovat v sešitech z loňska)
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz
www.oup.com/elt/project

www.projectonlinepractice.com

 

MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září3. září
8.00 - 8.45Zahájení školního roku
4. - 7.9.
8.00 - 11.40Týden OSV - Já a svět
20.9.8.00 - 14.00Příběh pražského hradu, vstup z TF
říjenlegiovlak
listopad7.11.Muzieum Říčany - 1.sv. válka
30.11.8.00 - 11.40vánoční dílny
prosinec1.12.13.00 - 15.00Vánoční jarmark
3.12.10.00 - 11.40 Vánoční turnaj ve vybíjené v sokolovně
5.12.Čertoviny
13.12.11.30 - 13.30kino - Když draka bolí hlavavstup 50 Kč
21.12.8.00 - 11.40vánoční besídka
leden29.1.8.00 - 14.00 ?Toulcův dvůr - Cesta ke chlebu90 Kč/žáka
únor11.2.10.00 - 11.40Nebezpečí v kyberprostoru
11.2.11.40 - 12.35Klimatické změny
14.2.9.30 - 11.30Policejní muzeum - Základy trestní odpovědnosti20 Kč/žáka
11. - 22.2.Pangea - matematická soutěž (přihlášené děti)
11. - 15.2.Barevný týden
březen8.3.Vzpomínková akce - Pamatuj
12.3.od 9.30divadlo Minor - Záhada hlavolamucena 150 Kč
13.3.Den otevřených dveří
19.3.9.00divadlo Minaret -
Démoni současnosti,
cena 80 Kč
?Noc s Andersenem
duben4.4.Školní kolo pěvecké soutěže
5.4.ředitelské volno (zápis do 1.tříd)
9.4.17.30 hodinZávěrečná třídní schůzka
12.4.9.30 - 10.30 hodinKrokodýlí farma Praha90 Kč
?recitační soutěž
květen2. - 3. 5.ředitelské volno
9.5.Oblastní kolo pěvecké
soutěže
23.5.9.00 - 12.00Krtek a kalhoty - Toulcův dvůr90 Kč
31.5.8.00 - 12.35Den dětí v klánovickém lese
červen
14.6.od 9.30divadlo Minor - Klapzubova jedenáctkacena 200 Kč
19.6.v 7.30 hodin ??Mirákulumcca 250 Kč (vstup+ bus)

Odkazy, na kterých najdete stránky k procvičování učiva

https://www.matika.in/cs/

https://matematika.hrou.cz/

https://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/bp1.html

https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

Čtení a čtenářská gramotnost

  Pozvánka ke knížce

Každý žák během pololetí pozve ostatní spolužáky ke knížce. Přednesy proběhnou vždy v pátek v rámci hodiny čtení. Žák představí přečtenou knihu – titul, autor, ilustrátor, nakladatelství. Krátce promluví, o čem byl děj knihy. Promluví o hlavních postavách. Přečte krátkou ukázku z knihy. Zakončí svým hodnocením knihy.

                                           

Omlouvání zameškaných hodin

 • Zákonný zástupce je povinen informovat třídního učitele do 3 pracovních dní o nepřítomnosti žáka jakýmkoli způsobem – ústně, telefonicky, SMS, email, ŽK
 • Po ukončení absence omlouvá zákonný zástupce nepřítomnost dítěte do žákovské knížky ihned po nástupu do školy

Systém hodnocení v ŽK

 • váha 1 – aktivita v hodině, práce ve výchovách, skupinové práce, čtení textu, pětiminutovky…
 • váha 2 – testíky 5 – 15 minut, diktáty, přepis, přednes básně, práce s textem,…
 • váha 3 – čtvrtletní, pololetní, závěrečné práce

Čtení

Čtení patří k nejdůležitějším dovednostem potřebným pro další vzdělávání, sebevzdělávání a celoživotní vzdělávání. Proto budeme této dovednosti věnovat hodně času a prostoru, aby čtenářská gramotnost zajistila čtenáři pozitivní přístup ke čtenému, působila pozitivně na jeho další rozvoj. Pro děti je čtení nepochybně velmi těžká disciplína, dá jim to mnoho práce, aby text správně a plynule přečetly. Potřebují hodně soustředění k porozumění nejen toho, co četly, ale také je třeba přemýšlet o vztazích, souvislostech, předvídat, co se asi stane apod.

Proto věnujeme čtení co nejvíce času, abychom daného cíle co nejdříve a uspokojivě dosáhli.

Čtenářské dílny

Ve čtenářských dílnách se věnujeme společné četbě – F. Nepil – Já Baryk. Jde o společné zážitkové čtení. Každému měsíci odpovídá jedna kapitola. Nejdříve si povídáme o daném měsíci, co se děje s přírodou, se zvířaty, rostlinami, co dělají lidé a děti. Také se snažíme předvídat, co asi bude Baryk řešit, s jakým zvířetem se setká,… Následuje samotné čtení, které je rozděleno na dvě části. V průběhu čtení si vysvětlujeme neznámá nebo méně používaná slova. Na závěr dětského čtení si děti poslechnou čtený text ještě jednou v mém podání. Na závěr si svými slovy řekneme, o čem jsme četli. V druhé hodině také náš zážitek zaznamenáme do sešitu – Čteme, píšeme a přemýšlíme. Různými technikami a metodami se snažíme uchovat obsah či zážitek z přečteného textu. Někdy doplníme ilustrací.

Čtenářské dílny jsou také naplněné prací s vlastní knihou. Jde o prezentaci svojí knihy. Vyhledat název knihy, autora, ilustrátora, nakladatelství apod. Důležité je, aby děti dokázaly svoji knihu představit, říci krátce o čem je, ukázat nějaké obrázky a také přečíst ostatní krátkou ukázku. Tímto způsobem budeme pracovat s knihami po podzimních prázdninách.

Práce s odbornými texty vyžaduje zároveň práci s informacemi, které již dítě zná, něco ví, a zároveň další informace od čteného textu očekává. Nejdůležitější je uvědomění si, co již vím a co bych chtěl vědět. V tento okamžik budeme pravidelně využívat metod kritického myšlení, které vedou k porozumění a práci s textem.

BRAINSTORMING

Cílem je shromáždit co nejvíce názorů na daný problém, hledat cesty k řešení problému, shromáždit informace o daném problému, možnost vyslovit nápady a myšlenky, prostor pro diskusi.

Postup: Děti si nápady zapisují samostatně, ve skupině. Všechny nápady shromažďuje učitel – zapisuje na tabuli, na papír,  ….slouží jako impuls k přemýšlení, řešení problémů atd.

POJMOVÁ, MYŠLENKOVÁ MAPA

Uplatňuje vědomosti, zkušenosti, prohlubuje poznání, zpřesňuje vztahy mezi pojmy,.. Učí srovnávat, hodnotit, vysvětlovat, interpretovat, učí se učit, tvoří se názor na problém. Děti se učí hledat souvislosti, třídit pojmy, hledat otázky a odpovědi apod.

Postup: doprostřed velkého papíru  napiš pojem, problém, otázku a zakroužkuj. Rozvíjej dané téma formou dalších bublin, větví apod. Je možné pracovat nejen se slovy, ale i s obrázky, s barvami apod.

I.N.S.E.R.T.

Slouží k pozornému vnímání textu při prvním čtení, uvědomovat si, co čtu. Hned pracuji s informacemi. Na konci každého řádku, věty si dělám dohodnuté značky.

fajfka – danou informaci jsem věděl nebo jsem si ji myslel

mínus – daná informace je v rozporu, co jsem si myslel, myslel jsem si to jinak

plus – nová informace

otazník – chtěl bych se ještě dozvědět

Dané značky v textu je možné prodiskutovat ve skupině. S informacemi pracujeme dále ještě ve formě tabulky. Do každé kolonky zapisujeme 1 – 3 ucelené informace.

PĚTILÍSTEK

Učí přesně formulovat myšlenky, upevňuje nové téma, pojem, pochopení, snaha stručně shrnout téma, názor, postoj. Struktura má pět řádků:

1.řádek – 1 slovo (podstatné jméno, název, téma ) např. Kočka

2.řádek – 2 slova (přídavná jména, vyjadřují, jaké podstatné jméno je) např. divoká, roztomilá

3. řádek – 3 slova (slovesa, děj, co kdo dělá, činí, koná) např. mňouká, loví, přede

4. řádek – 4 slova (věta, souvislé vyjádření) např. Kočka domácí je savec.

5. řádek – 1 slovo (synonymum, vyjádření podstaty, pocitu,..) např. Číča

Napište třídní učitelce

11 + 6 =