Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 5.B ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Anna Jaklová

Kontakt

Třída: 5.B

Třídní učitelka: Anna Jaklová
E-mail: jaklova@zsuvaly.cz

AKTUALIZACE 8.12.

Ve čtvrtek 14.12. pečeme vánočky – ingredience koupím, pouze ti žáci, co chtějí mít ve vánočce rozinky, tak si je přinesou z domova.
Dopoledne budeme zadělávat a po obědě s paní učitelkou Březkovou budeme péct.    

Aktualizace  4.12.
Děkuji  dětem za výrobky na Jarmark a  rodičům za finanční příspěvek.


12.12.pojedeme  do Prahy – divadlo Hybernia, muzikál Sněhová královna cena 250 Kč, jízdenku si opatří každý sám.
Sraz na nádraží v 7:45 h, podíváme se na Staroměstské náměstí a od 10 h je představení.
Příjezd ve 13:30 a děti odchází z nádraží domů. Pokud mají zaplacený oběd, odhlašte si ho.
15.12. budeme vyrábět 3D přáníčka v MDDM cena 45 Kč 

22.12. třídní Vánoční besídka – jako každý rok si děti vylosují kamaráda, kterému připraví malý dárek

Aktualizace  27.11.

Přehled akcí :
29.11. 2 hodiny a 30.11. 2 hodiny budeme s rodiči vyrábět na Jarmark    VE ČTVRTEK ODPADÁ ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ
2.12. od 13 do 15 hodin Jarmark ve škole, potom na náměstí
4.12. Čertoviny – pořádají žáci 9.ročníků

21.11. Třídní schůzky od 17 hodin

Děti si budou nosit do školy rozečtenou knihu – každý měsíc si budou zapisovat kolik stránek přečetly.

AKTUALIZACE 20.10.

Máme mírné zpoždění ve výuce, stránky v učebnicích i v pracovních sešitech jsou na další týden v plánu učiva jenom mírně posunuté. Úlohy jsou náročné, potřebuji, aby děti už nechybovaly v násobilce a dělení  se zbytkem – prosím procvičujte. Čeká nás dělení dvoumístným dělitelem. Vaše pomoc je nutná. Využijte volna ve dnech 26. – 29.10. a zjistěte znalosti dětí. Děkuji a přeji hezký víkend. Jaklová

26.10. – 27.10.    Podzimní prázdniny

 

! Rušíme sběr kaštanů a žaludů z důvodu špatného přístupu ke škole a není odběratel.

Prosím o dohlédnutí na potřeby k hodině Tv –  někteří žáci nemají cvičevní úbor a obutí ven a do tělocvičny.

Je nutné zopakovat si násobilku, písemné násobení a dělení, dále slovní druhy a vyjmenovaná slova.

Od 3. 10. budeme sbírat kaštany a žaludy vždy od 7.30 do 7.50 hodin u bočního vchodu C-0 naproti MŠ (ulice V Podhájí).

28.9. – Státní svátek

29.9. – Ředitelské volno – deratizace školy

V pondělí dětem rozdám list s informací o možnosti využití poledního dozoru mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Jedná se vždy o sudý týden Pracovní činnosti dvouhodinovka a ukončení je ve 14:15 h. První hodina Pč je 21.9.

Rozdělení do skupin – úterý český jazyk, středa matematika

1.skupina vyučování  8 – 12:35 h   úterý a středa

Boháčková Sofie, Hostáková Julie, Hrabánek Petr, Irová Anna, Korbelář Vojtěch, Krejsa Samuel, Poupová Karolína, Režňáková Karolína, Tourková Tereza, Týbl Adam, Vašková Nikola, Vavřinová Magdalena, Vysušilová Lucie

2. skupina vyučování  8: 45 – 13:30 h úterý a středa

Čadil Vojtěch, Chomátová Jana, Chudiváni Milan, Chvalkovský Bruno, Mašatová Natálie, Modřanská Lucie, Pácalová Barbora, Pechr František, Soukup Ondřej, Štefek Matyáš, Vajglová Sandra

Opět se děti mohou přihlásit na  www.logickaolympiada.cz/ do 30.9.3017

Z důvodu plánované rekonstrukce náměstí proběhne
SBĚR PAPÍRU + ODVOZ HLINÍKU A PET VÍČEK v týdnu 18. – 22. 9. 2017 

AKTUALIZACE 3.9.2017

ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018

VÍTÁM VÁS I VAŠE DĚTI V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE, VĚŘÍM, ŽE BUDEME VŠICHNI SPOLUPRACOVAT A VZÁJEMNĚ SI POMÁHAT.

PRVNÍ TÝDEN JE OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A DĚTI SE VČAS DOZVÍ, CO POTŘEBUJÍ. VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ SE VAŘÍ OD 5.9., ŽÁCI, KTEŘÍ  JSOU PŘIHLÁŠENI DO ŠKOLNÍHO KLUBU, JEJ BUDOU NAVŠTĚVOVAT VŽDY OD 13 HODIN.

4.9. DĚTI VE ŠKOLE POUZE JEDNU VYUČOVACÍ HODINU  

5. – 8.9. DO 11,40

OD 11.9. BUDE VYUČOVÁNÍ PODLE ROZVRHU, KTERÝ DĚTEM PŘEDÁM. JEDNA HODINA MATEMATIKY A JEDNA ČESKÉHO JAZYKA BUDE PŮLENÉ VYUČOVÁNÍ.

UŽIJTE SI ZBYTEK VÍKENDU A NEZAPOMEŇTE SVÉ DĚTI POSLAT DO ŠKOLY.  ZDRAVÍ VÁS ANNA JAKLOVÁ

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

Aktualizace 20.6.

23.6. supluje paní učitelka Křížová, děti si budou kontrolovat, čistit a zalepovat všechny učenice

Ještě dodatek ke škole v přírodě – děkuji paní Soukupové, která nám přivezla keramickou hlínu. Nestačili jsme s ní pracovat, zůstane nám na práci v 5.ročníku.

HARMONOGRAM PRACÍ

26.6. 8:00 – 11:40 h – odevzdávání učebnic – pokud učebnici nemůže žák najít, v Albře koupí novou, poškozenou % hradí

27.6. 8:00 – 11:40 h – úklid pomůcek, rozdávání pracovních listů

28.6. 8:00 – 12:20 h – cvičení Ochrana obyvatel při mimořádných událostech – vhodná obuv a oblečení

29.6. 8:00 – 11:40 h – celkový úklid třídy

30.6. 8:00 – 8:40 h – ukončení školního roku a rozdání vysvědčení

VÁŽENÍ RODIČE,

DĚKUJI VŠEM ZA SPOLUPRÁCI A  POMOC PŘI RŮZNÝCH AKCÍ , PŘEJI VÁM DOSTATEK ODPOČINKU, HODNĚ PĚKNÝCH CHVIL S DĚTMI A SVÝMI BLÍZKÝMI A ZASE V ZÁŘÍ NA SHLEDANOU. VAŠE ANNA JAKLOVÁ

fotografie z Troskovic jsou na   jaklova.rajce.net

Vážení rodiče, jsem ráda, že jsme se všichni ze školy v přírodě vrátili v pořádku a chválím Vaše děti za chování, spolupráci mezi sebou i třídou ze Škvorce. Věřím, že děti měly dost zážitků, a že se o ně podělily s Vámi. Vedoucí hotelu Trosky děti také chválil a říkal, že takovou „školu v přírodě“ jakou jsme měli my, tam ještě neměl.

Chci poděkovat rodičům, kteří mi pomohli při přípravě – paní Vaškové za ušití rytířských šatů, paní Tourkové za ušití čelenek, panu Chomátovi za vyřezání mečů, panu Poupovi za vyřezání erbů, paní Irové za diplomy a paní Chomátové za veškerou pomoc při výrobě všech možných věciček. Za péči a starost o děti patří velký dík Monice Chomátové a paní doktorce Hrabánkové. Velice si toho vážím. Zdravím A. Jaklová 

Aktualizace 25.5.

Na školu v přírodě bude autobus přistaven 29.5. kolem 9 hodin, ke škole přijd´te v 8:30 h a nezapomeňte na potvrzení od lékaře, bezinfekčnost a souhlas s případným ošetřením v nemocnici dále průkaz pojištěnce  Myslím, že děti budou mít stálou péči a není potřeba mít obavy.

Dále nezapomeňte na vhodnou obuv, přezůvky, pokrývku hlavy, šátek, brýle proti sluníčku, repelent……vše, co uznáte ..za vhodné.  Nezapomeňte, že nemáme NOSIČE.

ADRESA NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ:  

HOTEL TROSKY

TROSKOVICE 31

512 63

TELEFON    602 308 995

V úterý 6.6. pojedeme do Prahy, lístky na vlak si každý zajistí sám.

Aktualizace 18.5.

Fotografování bude v pondělí 22.5. druhou vyučovací hodinu.

Cena fotografií –  třída 35 Kč, samostatně nebo skupinka 1 kus 20 Kč

27.5. od 14 hodin pořádáme ve spolupráci s DDM  DEN DĚTÍ V ÚVALECH  – VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

 Pozvánka na 25.5 v 18 hodin ve škole MOTIVACE K UČENÍ / viz stránky školy/

Aktualizace 12.5.

ZMĚNA TERMÍNU FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotografování bude v pondělí 22.5. druhou vyučovací hodinu.

Cena fotografií –  třída 35 Kč, samostatně nebo skupinka 1 kus 20 Kč

27.5. od 14 hodin pořádáme ve spolupráci s DDM  DEN DĚTÍ V ÚVALECH  – VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

AKtualizace 2.5.

Prosím, sbírejte starý papír, sběr bude probíhat ve dnech  2. května až 5. května  v čase 7: 00 – 7:50  

Cílem je, aby se zapojil každý žák. 

AKTUALIZACE 21.4.

V úterý 25. 4.  DEN ZEMĚ – pobyt v terénu od 8:00 do 11:40 ( vyučování končí o hodinu dříve), děti si dají do batohu ochranné rukavice, mokré kapesníčky na hygienu, pití a svačinu, vhodné oblečení. V případě, že potřebujete, aby Vaše dítě bylo ve škole do 12,35, napište paní učitelce Křížové.

Odpoledne se těším na shledání při třídní schůzce. Zdravím a přeji pěkný víkend. Anna Jaklová 

Aktualizace 12 .4. 2017

Třídní schůzka 25.4. od 17 hodin, prosím přineste 2 700 Kč na školu v přírodě. Děkují Anna Jaklová a Zdeňka Křížová

 

———————————————————————————————————————————————————————————–

Chválím děti za chování a spolupráci při Noci s Andersenem.

V pátek 7.4. je Ředitelské volno – zápis do 1.tříd

Aktualizace 27.3.

Ve středu 2. a 3.hodinu probíhají pod vedením lektorů Etické dílny, tentokráte zaměřené na finanční gramotnost.

V pátek pro přihlášené děti začíná Noc s Andersenem ( masky) a končí v 8 hodin v sobotu.

  Divadlo ve škole – úterý 21.3. cena 50 Kč, O Terezce a Matějovi – Sokolovna 8:30 – 9:30 hodin

soutěž Kudy chodí písnička,

Noc s Andersenem pátek 31.3. – 1.4. dětem rozdány přihlášky

8.3. Vzpomínková akce „PAMATUJ“ v 15,30 h před školou 

Jarní prázdniny od 13.2. do 17.2.2017 – užijte si volna.

Děti nemají písemně žádný úkol, procvičují slovní druhy, vzory podstatných jmen a slovesa – osoba, číslo, čas. Ať se mi vrátí v pořádku do školy. Zdravím Jaklová

Vážení rodiče,

zveme vás na seminář na téma „Sociální sítě, naše děti a my“. Pozvánku a přihlášku najdete pod tímto textem. Těšíme se na setkání s vámi.

sociální sítě-pozvánka

přihláška zde

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

V PONDĚLÍ 30.1. JEDEME DO DIVADLA – SRAZ V 8 HODIN NA NÁDRAŽÍ, KAŽDÝ SI ZAKOUPÍ SVOU JÍZDENKU. NÁVRAT KOLEM PŮL DRUHÉ. KDO PŮJDE ROVNOU Z NÁDRAŽÍ DOMŮ, PŘINESE SI OD RODIČŮ SOUHLAS. OSTATNÍ PŮJDOU DO JÍDELNY A DRUŽINY. ZDRAVÍM ANNA JAKLOVÁ

18.1. a ve čtvrteVe středu k 19.1. budeme psát pololetní prověrky z mat. a čj. Vždy druhou vyučovací hodinu, děti by měly být nejsoustředěnější.

20.1. máme ekologický projekt Tonda obal

30.1. opět jsme dostali nabídku do divadla Hybernia na muzikál Kapka medu pro Verunku, ukázky jsou na internetu. Cena za vstupenku je 200 Kč ( jinak 500 Kč ). Představení začíná v 10 hodin, děti by přišly do školy a společně odejdeme na vlak. Jízdenku si zajistí každý sám. Návrat bude kolem půl jedné. ( Dárek před vysvědčením? )

31.1. se vydává pololetní vysvědčení a 3.2. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

ROK 2017 –  AŤ JE PLNÝ POHODY, ÚSMĚVŮ, ZDRAVÍ, ÚCTY, POROZUMĚNÍ A SPOLUPRÁCE.

………………………………………………………………………………2016…………………………………………………………………………………………….

Vážení rodiče,

přeji Vám a dětem krásné a klidné Vánoce a zdraví po celý rok 2017. Užívejte si a 3.1.2017 pošlete děti do školy. Anna Jaklová

Aktualizace 19.12.

22.12. Třídní besídka – děti si dají malé dárečky, program si zajišťují.

16.12 Koncert v č. 65 Dům volnočasových aktivit od 18 hodin

15.12. jedeme do Klánovic do kina vstupenka 100 Kč, jízdenku si děti zajistí.

Sraz bude na nádraží v 8 hodin, příjezd z Klánovic v 11,33 h.  Děti, které půjdou domů z nádraží budou mít od rodičů potvrzení, ostatní dovedu do jídelny a do družiny.  Hezký víkend přeje A. Jaklová

———————————————————————————————————————————————————————————–

Dnes byl vyhodnocen sběr kaštanů, naše třída je na 4. místě. Děkujeme Karolínce Poupové – 60kg, Ondrovi Soukupovi – 51,1kg,

Majdě Vavřinové 15,2kg, Samovi Krejsovi – 8kg, Lucce Modřanské 5kg – a Niki Vaškové – 1kg, ostatní děti sbíraly při Tv, ale bylo toho malinko.

BLÍŽÍ SE ADVENT

VÁNOCE a vše kolem nich

Kdysi dávno svolala zvířata sněm.

Liška se zeptala veverky:  “ Co pro tebe znamenají Vánoce?“

Veverka odpověděla: “ Pro mne znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám ráda.“

Liška se připojila se svou představou: “ Pro mne samozřejmě  nesmí chybět  voňavá pečená husička. Bez pečínky by  opravdové

Vánoce nebyly.“

Do řeči se jim vložil medvěd: “ Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku! „

Slyšet se také dala straka: “ Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno třpytit! „

Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: “ Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahvinky! „

A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: “ Vole, zbláznil ses? Vždyť o Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?“

Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: “ A VĚDÍ TO VŮBEC LIDÉ?“

24.11. PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI VÁNOČNÍCH DÍLNÁCH, KDE JSME PŘIPRAVOVALI VÝROBKY NA JARMARK:

DĚKUJI

PANÍ  CHOMÁTOVÉ ,POUPOVÉ, VAŠKOVÉ, SOUKUPOVÉ , BOHÁČKOVÉ a TOURKOVÉ, vážím si Vaší pomoci.  Jaklová

Aktualizace 20.11.

V úterý 22.11. od 17 h třídní schůzka

23.11. Vánoční dílny 8 – 11,40 h

27.11. ADVENT  Vánoční jarmark 13 – 15 h ve škole, pokračování na náměstí s rozsvěcením vánočního stromu

29.11. beseda s autorkou knihy Výři nesýčkují

Upozornění : 5.12. vyučování do 11,40 h – školení

Srdečně zveme rodiče na diskusi o vzdělávání žáků na 2. stupni ZŠ Úvaly.Vedení školy i učitelé představí podrobnosti o vzdělávání žáků na 2. stupni a budou odpovídat na otázky rodičů, zejména zvažují-li přihlášení svých dětí na víceleté gymnázium.

Představíme práci 2. stupně naší školy rodičům dětí, které jsou rozhodnuty pokračovat ve vzdělávání na 2. stupni na naší škole. Diskuse proběhne v úterý 13. 12. 2016 v budově školy. Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce. Na diskusi je třeba se zaregistrovat v níže přiloženém formuláři. druhy-stupen-na-zs-uvaly-pozvánka

Další mat.soutěž je pro 4. – 9. ročník  (https://www.pangeasoutez.cz/soutez/registrace/), a to až do 13.1.2017, upřesníme na třídní schůzce. Dětem jsem rozdala přihlášky.

Gratulujeme Lucince Vysušilové, v Logické olympiádě z matematiky se umístila na 7. místě mezi čtvrťáky.

AKTUALIZACE 14.10.

Ve středu 19. 10. se v  naší škole uskuteční den otevřených dveří. Třídy můžete navštívit v dopoledních hodinách bez ohlášení. Do školy bude možné vstoupit ráno před vyučováním nebo o přestávkách. Během přestávek bude škola zamčená, zvoňte na kancelář školy nebo na ředitelnu.

V rámci dne otevřených dveří mají rodiče žáků naší školy možnost absolvovat prohlídku školy. Školou Vás provedou žáci.

Sraz: před hlavním vchodem školy (u nových šaten) v 9.00 nebo v 16.00 hodin.

Trasa prohlídkového okruhu:

šatny – dílny –  hudebna – kabinet školní psycholožky – sborovna – speciální třídy – kuchyňka – školní knihovna – jazykové učebny – odborná učebna fyziky a chemie – bufet – čítárna – kabinet výchovné poradkyně – ředitelna – počítačová učebna – tělocvična – venkovní učebna (pergola) – pozemek školy (skleník) – hřiště

K prohlídce je třeba se přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu: přihláška k prohlídce

PŘIPOMÍNÁM:

Jedna příjemná informace (možná jen pro děti) – v říjnu 24. 10. a 25.10. 2016 budou dva dny ředitelského volna (bude probíhat deratizace školy a školní jídelny) a k tomu státní svátek a podzimní prázdniny

AKTUALIZACE 29.9.

V pátek 7.10. jedeme do Prahy na muzikál Alenka v kraji zázraků ( Divadlo Hybernia) vstupné 200 Kč ( výhodná cena, jinak se platí 490 – 590 Kč)  + každý si zakoupí jízdenku na vlak. Muzikál je od 10 hodin, děti přijdou do školy a společně odejdeme na nádraží, návrat kolem 13 hodin.  Zdravím Jaklová

Aktualizace 26.9.

V pondělí 3. 10. 2016 v 16.30 hodin se bude konat v prostorách školy seminář matematiky pana profesora Hejného pro rodiče nejen prvňáčků. Seminář povede PhDr. Michnová, spoluautorka učebnic matematiky a učitelka s bohatými zkušenostmi. Kapacita semináře je 50 účastníků.

Přihlásit se můžete zde

———————————————————————————————————————————————————————————–

 

———————————————————————————————————————————————————————————–

Prosím, dohlédněte na přípravu potřeb na výuku, stále je hodně zapomínání.

———————————————————————————————————————————————————————————–

SBĚR PAPÍRU proběhne v týdnu 3.-7.10. Papír přebíráme v čase 7.00 až 7.55 hod., nahlaste třídu a množství doneseného papíru.  

————————————————————————————————————————————————————————————

AKTUALIZACE 20.9.

TENTO TÝDEN  MÁTE MOŽNOST PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ NA LOGICKOU OLYMPIÁDU. PŘIHLÁŠKU VYPLŇUJE RODIČ, UČITEL POUZE SCHVALUJE.    www.logickaolympiada.cz/

————————————————————————————————————————————————————————————AKTUALIZACE 16.9.

STÁLE OPAKUJEME UČIVO ZE 3. ROČNÍKU – NÁSOBILKA, DĚLENÍ, I-Y PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH, SLOVNÍ DRUHY..

PROSÍM, PODÍVEJTE SE NA NABÍZENOU ŠKOLU V PŘÍRODĚ DVŮR CHOTĚTICE  A ŘEKNĚTĚ DĚTEM SVŮJ NÁZOR ( JE ČAS NA OBJEDNÁVÁNÍ)

OD 3.10. SBÍRÁME ŽALUDY A KAŠTANY – U VCHODU Z BOKU OD MATEŘSKÉ ŠKOLY – VŽDY OD 7 h DO 7,50 h

———————————————————————————————————————————————————————————-..

Přeji pěkný víkend, zdravím  Anna Jaklová

Aktualizace 9.9.

Prosím o podpis informace o ukončení vyučování vždy ve středu v 13,20 h, dále prosím o obalení učebnic a sešitů.

Na hudební výchovu si děti přinesou učevnici ( potom zůstane v učebně ), notový sešit ( může být loňský ), flétnu a obálku.

16.9. jdeme na výstavu obrazů do č. 65 – výtvarník pan Kollman.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chválím děti za zapojení do práce při plnění osobnostně sociální a etické výchovy.

  V pátek 9.9. jdeme do DPS Dům s pečovatelskou službou ) od 10,30 h na výstavu kronik.

AKTUALIZACE 28.8.2016

VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI,

 VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH  TŘÍDY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE A TĚŠÍM SE NA VÁS A NA  SPOLUPRÁCI.

Školní rok 2016/17 – 4.ročník

Nástup do školy je 1.9.  8,00 – 8,45 h

2. 9.-  7.9. Osobnostně sociální výchova ( OSV) 8,00 – 11,40 h 

Školní jídelna je v provozu od 2.9.

Od 8.9. je vyučování podle rozvrhu. 

  V pátek 9.9. jdeme do DPS Dům s pečovatelskou službou ) od 10,30 h na výstavu kronik.

 

Školní družina- děti budou v domečku u jídelny.                                               Zdraví vás    Anna Jaklová

Prázdniny:

podzimní                           26.10. ­27. 10. 2016

vánoční                             23. 12. 2016 – 2. 1. 2017     (vyučování začne 03. 01. 2017)

pololetní                             3. 2. 2017

jarní                                 13. – 19. 2. 2017

velikonoční                      13. – 14. 4. 2017

hlavní prázdniny              1.7. – 1.9. 2017

Zápis do 1. ročníku:         7. 4. 2017  (řed. volno)

Týdenní plán 18.12. – 22.12. 2017

 
Předmět                                      Téma Učebnice Pracovní sešit
Český jazyk Druhy přídavných jmen, Vánoční jarmark, Vídeňké vánoční trhy  Str . – 67    Str.   35 – 39
Čtení / psaní  Čítanka – Labyrintem citů, Advent, pranostiky  Str. 52 – 59
Matematika  Část, zlomek, desetinné číslo. Dělitelnost, objem, povrch, rovnice  Str. 44 – 47    Str. 33 – 35
Přírodověda  Tradice – vánoce
Vlastivěda  Průmyslová revoluce  Str.     Str .
Angličtinaen flag Informace pro skupinu A53 – Olga Fernando
ze dne: 9.12.2017
informace k výuce: Každý týden budeme psát test - slovíčka, větná spojení, krátký popis, doplňovačka, atd.

Dětem dávám pracovní listy k učivu, které není v učebnicích, ale probíráme dle ŠVP.

Přihlásila jsem děti do soutěže, která je součástí časopisu JUMP. Děti vypracovaly první úkol a já dle pokynů odeslala. Nyní nás čeká úkol na listopad.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Pokud si se svolením rodičů nahrají tuto aplikaci, která je zdarma na mobilní telefon, tablet nebo budou používat na PC, mohou si i vylepšit známku - za každých 200 bodů mohou získat jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit sdílení - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 5. Dětem jsem dala kopii instrukcí. Někteří už pilně trénují.
probrané učivo:U: do str.23
PS: do str. 17
JUMP: Nov. 2017 / - soutěžní úkol, Thanksgiving, National food, Tea
Pracovní list(y):
- I like reading / watching TV
- druhy filmů a knih
- krátký dialog
- peníze - pound / pence, How much is it?

pomůcky na angličtinu:učebnice Project 1 - Forth Edition,
pracovní sešit k učebnici Project 1
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis v hodině
linkovaný sešit A5 - na testy
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování:doporučené www stránky / aplikace na procvičování
www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz

[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPAKOVÁNÍ UČIVA ZE 4. ROČNÍKU

Opakování:

Luštěnky

Český jazyk:

Moje čeština

Matematika:

Úlohy z matematiky

Matematika hrou

Český jazyk + matematika:

Školákov

Diktáty

KamiNet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihy :
www.ctenipomaha.cz
www.rostemesknihou.cz
https://www.albatros.cz/mys-a-krtek-opereni-kamaradi/
https://www.albatros.cz/kvak-a-zblunk-od-jara-do-vanoc-1/
https://www.albatros.cz/tintin-11-tajemstvi-jednorozce/
https://www.grada.cz/dedo-ty-jsi-indian_7477/kniha/katalog/?dopln=listovani-google
https://www.grada.cz/pusici-v-zoo_7539/kniha/katalog/
https://www.grada.cz/pro-deti-od-5-let/podobor/katalog/
https://www.thovtknihy.net/prvni-kroky-ke-cteni/eshopproductscbm_331712/10/
https://www.baobab-books.net/knihy

Matematika:
https://www.h-mat.cz/
https://ucebnice.fraus.cz/matematika-prof-hejny/
https://www.youtube.com/watch?v=2YFBqnj_iCA
https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=255

Český jazyk:
https://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/
https://www.detskestranky.cz/rubrika/37-skolaci_(1_a_2_trida).htm

Anglický jazyk / odkazy na zajímavé stránky, hry:
https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser
https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html
https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :
https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :
https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :
https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :
https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :
https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Ostatní zajímavé stránky:
www.prirodovedci.cz

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

13 + 4 =