Vyberte stránku

Vážení návštěvníci třídy 5.B, na těchto stránkách najdete aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy, informace pro děti, rodiče apod. Doufám, že budete s přísunem všech informací spokojeni.

třídní učitelka Mgr. Gabriela Matoušková

 

Vážení rodiče, vzhledem k onemocnění paní učitelky Matouškové neproběhne ve čtvrtek 30. 1. 2020 půlená hodina. Všichni žáci budou mít tento den vyučování od 8.00 do 12.35 hodin. L. Foučková

Kontakt

Třída: 5.B

Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Matoušková
E-mail: matouskova@zsuvaly.cz

Týden: 20.-24.1.2020UčebnicePracovní sešit
Český jazykPředpony s- a z-
Přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací
Přísudek jmenný se sponou a slovesný, způsobová slovesa
Podmět nevyjádřený a několikanásobný.
Str. : 76-79
Str.: 44-45
MatematikaNásobení a dělení
dělení dvojciferným dělitelem
Mnohoúhelník
Zlomky a desetinná čísla
Rovnice
Str.: 53-57
Str.: 6-8
Pracovní listy
VlastivědaHistorie - zelená - úterý
Národní obrození
Zeměpis - červená - čtvrtek
Jihomoravský kraj
H - Str.: 17
Z - Str.: 17-18
PřírodovědaEnergie kolem nás
Str.: 44-45
Pracovní listy
VýchovyKarnevalové masky
Ostatní V úterý 21.1. jdeme do pětašedesátky na hudební program Já, písnička. Cena na žáka 50Kč - zaplatím z třídního fondu.

Pololetní test z M a Čj.
M - slovní úloha,
písemné dělení, násobení, sčítání a odčítání,
zlomky a desetinná čísla,
příklady se závorkou i bez,
rovnice.

ČJ - doplňovačka na i/y, í/ý,
Podstatná jména převést na přídavná ve správném tvaru k podstatnému jménu (dům)______zvířata - domácí zvířata,
dát podstatné jméno do správného tvaru - noha (3.p., mn.č.) - k nohám,
předpony s- a z- sfouknout, zklamat,
Skupiny hlásek bje/bě, pě, mě/mně, vje/vě.
Zdvojené hlásky nn, kk, cc, čč, ll, zz...,
Převést jednotné do množného čísla - divoký pes - divocí psi,
základní skladební dvojice - podmět a přísudek.

 

 

MěsícDatumNázev akce
září27.9. 2019 - Divadlo ve Škvorci - sv. Václav
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Angličtina

společné informace pro všechny skupiny

Kliknutím na odkaz otevřete stránku, na které pokračujte na záložku svého ročníku, kde najdete informace společné pro všechny skupiny v ročníku:

  • slovníčky k používaným učebnicím
  • odkazy na procvičování učiva
  • videa, písničky
  • učebnice a témata, která ke stávajícím učebnicím přidáváme.

P. Daněk


Napište třídní učitelce

15 + 2 =