Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 5. A ZŠ Úvaly. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré jiné důležité zprávy pro děti i pro Vás.

Kontakt

Třída: 5. A

Třídní učitelka:

Zdeňka Křížová

Email: krizova@zsuvaly.cz

Aktualizace 13.1.2019
* Tento týden se bude hodně zkoušet, známky budou uzavřeny k 18.1.2019 – doporučuji i domácí procvičování – informace děti mají v úkolníčku. Pro chybějící děti – informace jsou v týdnu 6.1.2019
* Tv se uskuteční v tělocvičně ZŠ.
* Informace ke škole v přírodě – 17.5. – 20.5.2019 – Cena byla vykalkulovaná za ubytování + dopravu – na 25 dětí  – 3.500,- Kč + 500,- Kč záloha na odměny, diplomy – vyučtování by rodiče opět obdrželi po skončení akce. Samotný program / spolupráce s agenturou / – Ranger – Strážce buše – je vykalkulován na 2.590,- Kč / ubytování, strava, zdravotník, instruktoři v programu /  + připočtená doprava , odměny. Prozatím je přihlášeno 18 dětí. O škole v přírodě a pobytu dětí jsem ještě nerozhodla, nemám ještě vyjádření několika dětí – přihlášky budou uzavřeny 15.1. 2019 – Informace předám ještě tento týden.
* Matemat.soutěž Pangea – školní kolo v on – line verzi se uskuteční 11.- 22 .2. 2019 – děkuji rodičům za vyjádření.
* Ve středu 16.1.2019 – si ulehčíme a zpestříme den v oblékání – Teplákový den – děti mohou do školy přijít v teplácích 🙂
* V úterý 15.1.2019 budeme mít v rámci Hv – kulturní pořad Hudební nástroje / Hrabě / v CVA – cena 50,- Kč/1 žák – proplaceno z TF.
Hodně úspěchů v práci a pohodový týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 6.1.2019
* ZŠ Úvaly – pořádá 7.1.2019 / pondělí / – Seminář E – bezpečí – “ Jsou naše děti v bezpečí.“ – pro rodiče . Na seminář je nutné se přihlásit – viz informace na stránkách školy. Seminář bude probíhat v ZŠ Úvaly od 18,00 – do 19,30 hod. – téma: Rizika sociálních sítí, kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking, stalking a další témata a otázky dle zájmu rodičů. Doporučuji si vyčlenit čas a semináře se zúčastnit, srdečně zveme.
* Děti obdrží přihlášku a informace k Výchovně vzdělávacímu pobytu, který se uskuteční ve dnech 17.5. – 20.5.2019
– prosím Vás / rodiče / o podpis a zaslání této přihlášky a informace zpět třídní učitelce – co nejdříve. Nejpozději do 10.1.2019, protože od počtu přihlášených dětí se budou odvíjet další kroky k výchovně vzdělávacímu pobytu. Děkuji.
* V Bakalářích se prosím seznamte s informací p. ředitele Kunce k řešení situace ve ŠJ
* V pondělí se uskuteční Tv v Sokolovně / cvičební úbor, vhodná obuv /
* Tento týden se bude hodně procvičovat k písemným testům, známky budou uzavřeny k 18.1.2019 – doporučuji i domácí procvičování – informace děti mají v úkolníčku. Pro chybějící děti ještě informace – co se objeví v testu :
Český jazyk: Tvar slova, slovo příbuzné, slova s předponou s-,z-,vz-,slovní druhy,zdvojené hlásky n/nn, slova s ě/ně, mě/mně,druhy přídavných jmen,mluvnické kategorie podstatných jmen, sloves, doplňovačka na všechny pravopisné jevy.
Písemná zkouška bude ve středu 16.1.2019
Matematika: Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, jednocif.a dvoucif. činitelem, zlomky, desetinná čísla, jednoduché sčítání, odčítání desetinných čísel, porovnávání desetinných čísel, slovní úlohy, pamětné počítání.
Nezapomeňte na přípravu k rýsování – ořezané tužky, pravítka, kružítko na jednoduchý testík z rýsování z geometrie.
Písemná zkouška bude v úterý 15.1.2019
Příjemný týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 2.1.2019
Vážení rodiče a milé děti,
vítám Vás v  novém roce a přeji z celého srdce hodně zdraví, vše nejlepší, pohodu, spokojenost, radost v soukromém i pracovním životě. Těším se na další spolupráci. Děkuji za milé dárečky při vánoční nadílce.
Nyní několik důležitých informací:
* Zahájení školy dle rozvrhu – začínáme v lednu 3.1.2019  – čtvrtkem
– nezapomeňte na klíče od šatny a čipy do ŠJ.
* ZŠ Úvaly – pořádá 7.1.2019 / pondělí / – Seminář E – bezpečí – “ Jsou naše děti v bezpečí.“ – pro rodiče . Na seminář je nutné se přihlásit – viz informace na stránkách školy. Seminář bude probíhat v ZŠ Úvaly od 18,00 – do 19,30 hod. – téma: Rizika sociálních sítí, kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking, stalking a další témata a otázky dle zájmu rodičů. Doporučuji si vyčlenit čas a semináře se zúčastnit, srdečně zveme.
* Děti obdrží přihlášku na Výchovně vzdělávací pobyt, který se uskuteční ve dnech 17.5. – 20.5.2019 – prosím Vás / rodiče / o podpis a zaslání této přihlášky zpět třídní učitelce – co nejdříve. Nejpozději do 10.1.2019, protože od počtu přihlášených dětí se budou odvíjet další kroky k výchovně vzdělávacímu pobytu. Děkuji.
* Doporučuji dětem se aktivně zapojit do učení, blíží se písemné práce a zkoušení. První pololetí se blíží. Děkuji.
Příjemný zbytek týdne přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 16.12.2018
* Chválím všechny děti za pěknou reprezentaci třídy a naší školy při vánočním vystoupení v Domě seniorů Úvaly a za velmi pěkné chování a vystupování. Všem dětem jsem udělila pochvalu TU do Bakalářů.
* Děkuji rodičům za potvrzení a vyjádření dětí v matematické soutěži Pangea. S vyjádřením souhlasu – děti do soutěže přihlásím.
* Matematická olympiáda – děti obdrží druhou část úkolů – odevzdání bude 5.1.2019
* Vánoční besídka proběhne v dopoledních hodinách v pátek dne 21.12.2018 a budeme končit o hodinu dříve tj. v 11,40 hod. Děkuji, že dětem dovolíte přinést malé občerstvení, které si budou připravovat formou “ švédského stolu “ – cukroví, pití, ovoce, atd. Bude vhodné, když si děti přinesou vlastní hrníček nebo skleničku na pití. Těším se na program dětí – dle jejich vlastního rozhodnutí a domluvy mezi sebou. Dáreček je potřeba na vánoční nadílku odevzdat zabalený do úterý 18.12.2018 – Děkuji.
* Doučování přihlášených dětí se uskuteční v pátek 21.12.2018 od 11,45 do 12,30 hod.
* Předběžná první informace k ozdravnému pobytu – měl by se uskutečnit 17.5. –  20.5.2019 – další informace předám později.
* Opětovně připomínám nošení čipu do ŠJ a děkuji, že s dětmi promluvíte o ohleduplném a kultivovaném chování ve školní jídelně. Rovněž připomínám nošení klíče od šatny a důslednou kontrolu, že je klíč připravený v tašce do školy. Děkuji, moc to pomůže.

* Úkoly na vánoční prázdniny – je naordinovaný především odpočinek :-), ale kdyby prý byla nuda, tak si děti vyberou cvičení ze zatržených stránek brožurky Přídavná jména a mohou si cvičení doplnit dle výběru, mohou si číst vlastní knihu a klidně procvičovat násobilku, dělení. Po prázdninách nás potom čekají v druhém týdnu ledna písemné pololetní písemky z Čj, M a zkoušení.
* V novém roce 2019 se sejdeme ve škole ve čtvrtek 3.1.2019 dle rozvrhu.

Vážení rodiče a milé děti,
přeji vám :
PRO TĚLO ZDRAVÍ, PRO SRDCE LÁSKU, PRO MYSL POHODU A ŽÁDNOU VRÁSKU.
ZVONEČKOVÉ VÁNOCE, JISKŘIVÉHO SILVESTRA, NOVÝ ROK V POHODĚ,
TO VÁM ZE SRDCE PŘEJE Zdeňka Křížová


Aktualizace 9.12.2018
* Děkuji p. Růžičkové za pomoc s přípravou a se zajištěním nadílky k Mikuláši a všem rodičům za sponzorství.
* Vánoční besídka pro děti se uskuteční v pátek 21.12.2018 – drobné dárky lze již předat tř.učitelce do 16.12.2018. Děkuji.
* Vystoupení v Domě seniorů Úvaly bude v úterý 11.12.2018 od 10,00 hod. Prosím o slavnost.oblečení. Děkuji.
* Matemat. soutěž Pangea – je nutný souhlas rodičů. Prosím o zaslaní vyjádření s podpisem rodičů. (Děti měly předat v pátek.)
* Divadlo v Praze v Minaretu se uskuteční 19. března 2019 – Démoni současnosti – cena vstupenky bude 80,- Kč.
* Vánoční turnaj ve vybíjené skončil remízou. Několik jedinců neuneslo základní slušnost v mezilidském projevu a bylo nutné setkání s několika rodiči a jejich dětmi. Jinak děti chválím za sportovní aktivitu.
* Děti si mohou již promýšlet, domlouvat, apod., jaké pobavení připraví na Vánoční besídku, která se uskuteční 21.12.2018
Přeji příjemný adventní čas a děkuji za spolupráci. Křížová Zdeňka

Aktualizace 2.12.2018
* Velké poděkování rodičům i prarodičům za pomoc a spoluúčast na zajištění vánočních dílniček ve třídě – především p. Kuncové, p. Javůrkové, p. Froňkové, p. Šelířové, p. Pervutynské. Rovněž za upečené dobrůtky pro děti od p. Kuncové a p. Šelířové. Děkuji rovněž rodině Brázdové a p. Froňkové za zaslání dobrůtek k Mikoláši. Děti chválím za práci, kterou odvedly při vánočních dílnách a rovněž děkuji všem dětem, které pomáhaly s prezentací výrobků, třídy a školy na VÁNOČNÍM JARMARKU v sobotu 1. 12. 2018. Moc a moc děkuji rodičům, prarodičům a všem, kteří sponzorsky podpořili naši školu. Potěšilo mě, že se Vám u nás ve škole líbilo a ocenili jste naši práci. Ještě jednou děkuji.
* Čertoviny proběhnou ve středu 5.12.2018 – 5. hod. a děkuji p. Růžičkové za pomoc se zajištěním nadílky pro Mikoláše. Pokud děti chtějí  přijít do třídy v kostýmu, tak andělské či čertovské učení bude připraveno. Zároveň 5.hod. bude nadílka s programem starších žáků 2. stupně.
* Vánoční koncert školy se uskuteční ve čtvrtek 6.12. 2018 od 18,00 hod. v Sokolovně Úvaly. Srdečně zveme. Pozvánka a další informace – viz stránky školy.
* Dárečky na besídku lze již nosit do třídy a předávat tř.učitelce. Prosím, aby dárečky byly zabalené.
* Matematická olympiáda – děti obdržely 3 úlohy, které mají vypracovat ( každou úlohu ) na zvláštní list papiru – podotýkám, že by děti měly pracovat samostatně, není dobré, když to za děti vypočítají rodiče. Odevzdání práce je 7.12.2018. Další 3 úlohy dostanou před vánočním volnem a odevzdají po příchodu v novém roce do 5.1.2019
* Další matematická soutěž PANGEA pro 4. – 9. ročník – děti budu přihlašovat a školní kolo proběhne od 11. – 22.2.2019 – věřím, že zájem bude velký.
* Vánoční turnaj ve vybíjené proběhne v pondělí 3.12.2018 v rámci Tv v Sokolovně Úvaly. Máme natrénovano. Doufám, že budeme hrát čestně a v duchu “ Sláva vítězům a čest poraženým.“
* Objednala jsem Divadlo Minaret Praha 1 – Démoni současnosti – na 19.3.2019 – čekám na odpověď.
* Děkuji rodičům, že si s dětmi popovídáte o chování ve třídě. Většina dětí dodržuje pravidla chování, etický kodex, školní řád. Je stále menší skupina chlapců, kteří práci v hodinách ve třídě narušují, při upozornění doprovázejí své chování nevhodnými poznámkami a posunky, apod. Odvolávají se na pubertu. Oponuji, že puberta je určitý vývoj v životě jedince a pravidla chování dodržujeme. 🙂
* Některé děti s nastávajícím obdobím začínají polevovat v práci, s přípravou na výuku dle rozvrhu. Připomínám, že v domácí přípravě platí – každodenní hlasité čtení s porozuměním za účasti dospělého čtenáře /kontrola/, násobilka velká, malá, příprava prezentací dle vlastního výběru, čtenářský deník, z učebnic si dát zadání vlastního výběru početních operací, pročíst si probíranou látku apod. Nezapomínat na Aj, ICT. Zaznamenala jsem nepořádek v aktovkách, neořezané tužky, vypsané psací potřeby, potrhané úkolníčky, atd.
* Děkuji všem rodičům za zaslání finanční částky do TF.
* Sebehodnocení a hodnocení kompetencí měly děti doma s rodiči projednat a odevzdat ve škole. Spnily všechny děti tento úkol?
* Dne 11.12.2018 / úterý / – bude naše třída 5.A – vystupovat v Domově seniorů Úvaly. Společenské oblečení dětí. Děkuji.
* Děti si mohou již promýšlet, domlouvat, apod., jaké pobavení připraví na Vánoční besídku, která se uskuteční 21.12.2018
Přeji hezké adventní období s Mikulášskou nadílkou a děkuji za spolupráci. Zdeňka Křížová

Aktualizace 25.11.2018
Vážení rodiče, děkuji Vám za účast na třídní schůzce i za spolupráci, které si velmi vážím.
Další informace:
* Seminář pro rodiče na téma “ Šikana – týká se to i mého dítěte?“ – uskuteční se 26.11.2018 od 18 hod. v ZŠ Úvaly. Více informací na stránkách školy. Na seminář je potřeba se přihlásit přes formulář – stránky školy. Děkuji.
* Vánoční dílna ve středu 28.11.2018 proběhne 1. – 2. hodinu a dále 4.,5.,6., hodinu. Půlené hodiny jsou zachovány dle rozvrhu. Děti si na výuku 3. hod. tj. Aj / ICT přinesou věci dle rozvrhu, budou se 3. hod. učit. Ostatní věci dle rozvrhu si  kromě penálu, Aj, ICT, svačiny, pití – nechají doma. Rodiče jsou vítáni a děkuji za spolupráci.
V pátek 30.11. 2018 budeme mít pokračování přípravy na Vánoční jarmark a výuka v pátek 30.11.2018 bude končit pro děti v 11,40 hod. Děti si přinesou M, ČJ. Děti, které chodí na doučování budou začínat hodinu v 11,45 hod. a končit budou ve 12,30 hod.
* Srdečně Vás všechny zveme na VÁNOČNÍ JARMARK, který pořádáme i ve spolupráci s městem Úvaly v sobotu 1.12.2018 – Program na stránkách školy a města. V ZŠ Úvaly se Vánoční jarmark – prezentace práce dětí a pedagogů uskuteční od 13 hod. – do 15 hod. Děkuji, že nás podpoříte a oceníte naše krásné výrobky. Děti, které se budou chtít podílet na prezentaci výrobků se přihlásí třídní učitelce v pondělí 26.11.2018 – Děkuji za spolupráci.
* Šachový turnaj v Nymburce byl pod vedením p. Daňka a našich zástupců – žáků 5.A – P. Růžičky a V. Diviše a dalších zástupců ze školy úspěšný a vybojoval 3. místo. Prima a blahopřeji.
* Dne 5.12. 2018 / středa / – budou v ZŠ Úvaly Čertoviny ve spolupráci s 2. stupněm ZŠ Úvaly. Děkuji p. Růžičkové i rodičům za spolupráci a pomoc.
* Děkuji, že včas omlouváte nepřítomnost dítěte ve škole. Pokud dítě potřebuje odejít k lékaři apod. v době vyučování, pište mi prosím nejen do Bakalářů, ale využijte tiskopis o uvolnění dítěte z vyučování z důvodu bezpečnosti, že za dítě přebíráte zodpovědnost. Děkuji za pochopení.
* Děti si mohou již promýšlet, domlouvat, apod., jaké pobavení připraví na Vánoční besídku, která se uskuteční 21.12.2018
Přeji Vám pohodové dny a děkuji za spolupráci. Zdeňka Křížová

Aktualizace 18.11.2018
* Třídní schůzka se koná v úterý 20.11.2018 od 17 hod.
ve třídě 5.A  a těším se na setkání. Na programu budou informace ohledně prospěchu a chování, doplňkové volby rodičů do Školské rady, kontrola kontaktních údajů rodičů, informace o přihláškách na SŠ, aktivity a akce třídy, třídní fond a jeho vyúčtování, omluvenky, Školní řád a Etický kodex – prosím, aby jste se s těmito dokumenty seznámili a pročetli si je. Budu ráda, když vznesete případné dotazy, připomínky apod. Děkuji.
* Seminář pro rodiče na téma “ Šikana – týká se to i mého dítěte?“ – uskuteční se 26.11.2018 od 18 hod. v ZŠ Úvaly. Více informací na stránkách školy. Na seminář je potřeba se přihlásit přes formulář – stránky školy. Děkuji.
* Děti přinesly v pátek 16.11.2018 Sebehodnocení + Kompetence. Děkuji dětem i rodičům,že jste se seznámili, společně popovídali a pro potvrzení podepsali. Děti přinesou Sebehodnocení + Kompetence zpět a uloží do svého školního portfólia. Děkuji.
* Šachový turnaj v Nymburce – naši školu i třídu budou reprezentovat žáci Pavel Růžička a Vojtěch Diviš. Držíme všem pěstičky. 🙂
* Vánoční dílny se uskuteční ve středu 28.11.2018 od 8,00 – do 13,30 hod. Půlené hodiny děti dodrží dle rozvrhu. Pokud mají rodiče zájem se těchto dílen zúčastnit, ráda uvítám jejich pomoc. Pokud máte nápady na výrobek k prodeji na jarmark – jsou vítané. Děkuji.
* Srdečně zveme na Vánoční jarmark – v ZŠ Úvaly se uskuteční 1.12. 2018 / sobota / od 13,00 do 15,00 hod., další informace na stránkách školy. Předem děkuji.
* Dne 5.12. 2018 / středa / – budou v ZŠ Úvaly Čertoviny ve spolupráci s 2. stupněm ZŠ Úvaly. Domluva na TS.
* Dne 11.12.2018 / úterý / – bude naše třída 5.A – vystupovat v Domově seniorů Úvaly. Společenské oblečení dětí. Děkuji.
* Turnaj ve vybíjené se třídou 5.B bude 3.12. 2018 – pilně trénujeme a držíme se hesla “ Sláva vítězům, čest poraženým.“
* Kontrola klíčů od šatny a připravenost pomůcek do školy je povinností každého žáka. Děkuji.
Přeji všem příjemný týden a děkuji za spolupráci. Zdeňka Křížová

Aktualizace 11.11. 2018
* Třídní schůzka se uskuteční 20.11.2018 / úterý / od 17 hod. ve třídě 5.A  – těším se na setkání. Účast rodičů je nutná. Děkuji.
* Známky za 1. čtvrtletí zapíšu do el. ŽK tento týden.
* Děkuji rodičům a dětem za podporu a zakoupení magnet.záložek z Fondu Sidus. Pochvala všem zúčastněným.
* Dne 28.11.2018 / středa / se uskuteční Vánoční dílny na jarmark. Informace ještě upřesním.
* Dne 1.12. 2018 / sobota / se uskuteční Vánoční jarmark ve spolupráci s městem Úvaly.- informace na stránkách školy.
* Dne 5.12. 2018 / středa / – budou v ZŠ Úvaly Čertoviny ve spolupráci s 2. stupněm ZŠ Úvaly.
* Dne 11.12.2018 / úterý / – bude naše třída 5.A vystupovat v Domově seniorů Úvaly.
* Ztráty a nálezy věcí dětí budou na vrátnici u p. Konečné, mobily a peněženky budou v ředitelně.
* V tomto týdnu proběhne sebehodnocení a hodnocení za 1. čtvrtletí šk. r. 2018/2019. Děkuji, že se s ním seznámíte a podepíšete.
* Turnaj ve vybíjené bude 3.12. 2018 v rámci Tv. Žádám děti o kontrolu sport.oblečení a obuvi na Tv.  Z důvodu bezpečnosti nelze nosit šperky, náramky na Tv, apod.
Přeji příjemný týden. Zdeňka Křížová

Aktualizace 4.11.2018
* Děkuji za přípravu pohoštění a kostýmů na Halloween, který se dětem velmi líbil. Děkuji za spolupráci.Velká pochvala.
* Mám na starosti veřejnou sbírku – Fond Sidus, z.ú., který vrací nemocným dětem úsměvy. Kdo bude mít zájem podpořit nemocné děti, může si zakoupit – MAGNETICKOU ZÁLOŽKU dle vlastního výběru v hodnotě 40,- Kč. Děkuji za podporu a pomoc.
* Nezapomeňte zkontrolovat připravenost klíče od šatny a čip do ŠJ. Děkuji.
* Blíží se Čertoviny – budou v ZŠ dne 5.12. Domluva na TS. Uvítám pomoc ,nápad, apod. – z řad rodičů –  s malou nadílkou pro děti.
* Chválím děti za pěkné prezentace v Přírodovědě.
* Žádám děti o důkladnou kontrolu pomůcek na rýsování na Geometrii. Děkuji.
Přeji Vám pohodový, klidný týden a děkuji za spolupráci, povzbuzení. Zdeňka Křížová

Aktualizace 30.10.2018
* PODĚKOVÁNÍ – patří všem, kteří se zúčastnili  sběru papíru. Naše třída byla velmi aktivní, přímo nejlepší. Vážím si této pomoci a děkuji. Velké pochvala. Další info na stránkách školy.
* OMLOUVÁNÍ ABSENCE DĚTÍ – prosím rodiče, aby si ohlídali zameškané dny a hodiny a včas zaslali omluvenky. Předejdeme tím neomluveným hodinám a zbytečným problémům. Děkuji.
* Halloween – středa 31.10.2018 – informace děti dostaly. Jen pro připomenutí : Pracujeme tento den dle rozvrhu, děti si přinesou penál, Aj, ICT. Ostatní učebnice a prac.sešity mohou nechat doma. Práci mám připravenou. Půlená hodina platí, ale kdo chce přijít hned ráno, tak lze. Musí ovšem počítat, že bude výuku končit dle rozvrhu, tj. ve 13,30 hod. Hodnocení této akce je v rámci školního parlamentu. Děkuji všem účastníkům, kteří se jakkoliv zapojí se svým nápadem.
* Mám na starosti veřejnou sbírku – Fond Sidus, z.ú., který vrací nemocným dětem úsměvy. Kdo bude mít zájem podpořit nemocné děti, může si zakoupit – MAGNETICKOU ZÁLOŽKU dle vlastního výběru v hodnotě 40,- Kč. Děkuji za podporu a pomoc.
* Na šachovém turnaji v Nymburce  – regionální kolo – nás bude reprezentovat  Pavel R. Držíme pěsti a přejeme hodně úspěchů.
* Nezapomeňte zkontrolovat připravenost klíče od šatny a čip do ŠJ. Děkuji.
* Připravuji VÁNOČNÍ DÍLNY – budu ráda, když mi pomůžete s nápadem apod. Napište mi. Děkuji.
* Chválím děti za pěkné prezentace do Přírodovědy. Prima.
* Do třídy nám přibyl další žák – Roman Z. – už je nás 26. / 18CH a 8D / a děkuji dětem za milé přivítání a spolupráci.
Přeji všem hodně zdraví a pohodový zbytek týdne. Zdeňka Křížová

Aktualizace 21.10.2018
* Poděkování patří všem zúčastněným na oslavě ke 100. výročí naší republiky. Zvláštní poděkování zaslouží děti, které se aktivně podílely na vystoupení zpěvem písní a recitací pro veřejnost a velmi pěkně reprezentovaly naši třídu 5.A a naši ZŠ Úvaly. Jsou to děti: Lukáš V., Viola J., Leontine F., Michaela K., Pavel R., Veronika M., Klára S., Jakub B., Alžběta K., Jakub B., Václav Š., František L., Šimon Ch. ( zúčastnil se zkoušek ). Rovněž děkuji za spolupráci rodičům, p. uč. Jiřičkové a p.uč. Březkové, p.uč. Chicu. Dětem bude udělena pochvala.
* Podzimní prázdniny se uskuteční 29.10. a 30.10.2018
* ŠJ připravila pro strávníky ke 100. výročí vzniku republiky pokrmy – “ Co vařily naše babičky.“ – od 22.10 – do 26.10.2018
* ŠJ připravila pro strávníky v týdnu od 29.10. – 2.11.2018 – tradiční halloweenské pokrmy a děkuji za prima zpestření jídelníčku.
* Žáci, kteří navštěvují Školní klub – prosím rodiče, aby s dětmi promluvili o chování a respektování pokynů. Děkuji.
* Legiovlak a loutky / marionety / se dětem líbily.
* Hospodářská a domácí zvířata – děti si připravují prezentace do Přírodovědy.V tomto týdnu budou končit prezentace na téma Ovoce.
* Halloweenské učení se uskuteční ve středu 31.10.2018 – děti dostanou informace.
* Tv se uskuteční ve školní tělocvičně ZŠ.
* Děkuji, že procvičujete dělení dvojciferným činitelem.
* Je nutná kontrola přípravy klíče od šatny a čip do ŠJ. Stále se vyskytují hříšníci. Děkuji, že na přípravu dohlídnete.
Přeji Vám příjemný týden a ve zdraví prožité prázdniny. Za spolupráci děkuje Zdeňka Křížová

Aktualizace 14.10.2018
* Děkuji dětem za účast v soutěži Logická olympiáda. Do krajského kola nepostoupil ze třídy žádný žák. Měla jsem radost, že se mezi 75% nejlepších řešitelů základ.kola objevili žáci  Šimon Ch., Václav Š., Pavel R. Další žáci najdou výsledky na stránkách www.logickaolympiada.cz – a všem zúčastněným dětem děkuji za úsilí a práci a chválím je. Jsou to děti : Veronika M., Tomáš V., Kryštof K., Marek Č., Nela M., Jakub B., Jakub B., Lukáš V., Jan G., Pavel R., Václav Š., Šimon Ch. Děkuji i rodičům za spolupráci.
* V sobotu 20.10.2018 se v Úvalech uskuteční oslava ke 100.výročí vzniku republiky. Na seřadišti u bývalých uhelných skladů v Úvalech nebo později přímo na náměstí v Úvalech si děti mohou vyzvednout balónek. Podrobný program – viz stránky města Úvaly. Dle harmonogramu programu oslav  se naše děti ze ZŠ Úvaly představí se svým programem od 16,30 – do 17,30 hod. na náměstí Úvaly. Z naší třídy 5.A se aktivně přihlásili žáci na zpěv písní a přednes básně. Další zkouška je ve středu 17.10.2018 v 7,15 hod. ráno. Děti, které chodí na půlenku, zůstanou na první hodinu a skončí ve 12,35 hod. Prosím rodiče, napište mi to, že s tím souhlasíte. Děkuji. Srdečně Vás tímto na oslavu zveme a těšíme se na setkání při těchto oslavách.
* Chválím děti, které odprezentovaly práci v Přírodovědě a další prezentace budou ještě probíhat v tomto týdnu. Prima.
* Děkuji všem dětem za prezentaci vlastních prací v soutěži – Jabkobraní. Pochvala.
* V úterý 16.10.2018 – navštívíme s dětmi v Úvalech – LEGIOVLAK s prohlídkou i komentářem. / s přesunem dětí cca 2 hod. / Učení si děti přinesou normálně dle rozvrhu.
* Děkuji všem dětem a jejich rodinám za pomoc při sběru papíru. Pochvala.
* Z důvodu bezpečnosti dětí Vás žádám, pokud bude nutné odejít dříve z vyučování z důvodu např. návštěvy lékaře apod. – využijte tiskopis na stránkách naší školy, který vyplníte a zašlete tř.učitelce předem s vyjádřením, že za dítě přebíráte zodpovědnost. V případě nenadálé události – nevolnost apod. je nutné si dítě vyzvednout osobně. Není možné, aby dítě odešlo samo. Děkuji za pochopení a spolupráci.
* Opětovně u některých žáků se vyskytuje zapomínání klíče od šatny a čip do ŠJ. Děkuji, že dětem připomenete – zda jsou na další den připraveni. Pomůžete tím k lepší a rychlejší organizaci ve škole. Děkuji.
* Kdo z dětí umí hrát šachy? Přihlaste se tř. učitelce. Děkuji.
* Kdo z dětí by chtěl pracovat nebo spolupracovat – viz Školní časopis. Přijďte se poradit za třídní učitelkou. Děkuji.
* Obalení knih a sešitů je samozřejmostí a úkol měl být splněný. Rodičům oznámím hříšníky přes Bakaláře. 🙁
* Tv se uskuteční v Sokolovně. Sportovní obuv a oblečení dle pokynu.
* Děkuji, že s dětmi procvičujete novou látku – Dělení dvojciferným činitelem.
Příjemný týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 8.10.2018
V úterý 9.10.2018 – nejde proud. Informace k předmětu Aj – děti si přinesou učebnici i pracovní sešit – hodina se uskuteční dle rozvrhu. Ostatní informace platí – Podzim v přírodě. Děkuji.
Aktualizace 7.10.2018
* Děkuji a chválím děti, které splnily test v soutěži Logická olympiáda. Výsledky se doví 12.10.2018 ve 14,00 hod. Děkuji.
* Sběr papíru – od 8.10. – do 12.10.2018 od 7,00 – do 7,50 hod. – svázaný papír nebo v krabicích – igelitovky prosím ne. Děkuji.
* Děkuji dětem za názorné “ tropické ovoce “ – tento týden ještě ochutnáme. Prima.
* Prohlídněte dětem preventivně hlavy – pozor na vešky.
* Děkuji dětem – Bětušce K., Týnce F., Klárce S., Violce J., Michalce K., Šimonovi Ch., Pavlovi R., Františkovi L., Jakubovi B, Václavovi Š., Verunce M. Jakubovi B., Lukášovi V. – za aktivní přístup k vystoupení ke 100. výročí vzniku republiky. Prima. Nezapomeňte na další zkoušku ve středu 10.10.2018 od 7,15 hod. v ZŠ. Kdo má z těchto dětí půlenou hodinu, přijde hned na první hodinu a skončí ve 12,35 hod.
* Sběr kaštanů a žaludu se neuskuteční, protože není zájemce o odběr.
* V úterý 9.10. 2018 nejde proud. Oběd ve ŠJ je formou balíčku s obloženou houskou. Ráno bude předtopíno a potom nás zahřeje Babí léto v přírodě. Děti si vezmou sportovní oblečení, obuv do přírody, batůžek, svačinku, pití, mlsání dle chuti, penál, blok na psaní.
Pokud bude pršet, náhradní program je ve třídě. Kdo by mohl, tak může vzít draka. Hodinu Aj – ještě dořešíme v pondělí.
* Zdůrazňuji tuto informaci pro děti, které zapomínají – Je nutné nosit klíče od šatny každý den do školy a rovněž nosit i čip do ŠJ.Důsledně si prosím zkontrolujte i věci dle rozvrhu na další den. Velmi tím pomůžete a usnadníte provoz.Děkuji.
* Pondělní 8.10. – se Tv přesouvá na 9.10. – nejde proud. V pondělí 8.10. si uděláme ještě M, Čj.
* Jabkobraní 13.10.2018 – s dětmi se zúčastníme soutěže se svými výtvory. Prima.
Krásné a pohodové dny přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 30.9.2018
Vážení rodiče a milé děti,
v první řadě bych chtěla poděkovat dětem a rodičům za přihlášení do Logické olympiády – z naší třídy se přihlásilo jen 12 dětí. Dnešním dnem tj. 30.9.2018 ve 23,59 hod. registrace žáků končí. Všem držím pěsti, aby se jim dařilo. Získané zkušenosti jsou rovněž velmi cenné. První kolo : A  – se koná ve dnech 1. – 7. října 2018 – děkuji.
* Rozdala jsem dětem dvě písně, které si měly nalepit do notového sešitu a naučit se slova zpaměti. Sešit si přineste již v pondělí 1.10. do školy. Zkouška proběhne 2.10. 2018 o velké přestávce a nejúspěšnější zpěváci postoupí a další zkouška se uskuteční 10.10.2018 a 17.10.2018 v 7,15 hod. s p.uč. Jiřičkovou a domluvíme se na veřejném vystoupení na 20.10.2018 ke 100. výročí vzniku republiky. Další 3 žáci obdrželi báseň, kterou se rovněž měli naučit zpaměti, další informace ještě sdělím. Děkuji.
* Nezapomínejte v době nepřítomnosti ve škole si včas odhlašovat obědy ve ŠJ.
* Úkolníček, který děti obdržely na začátku školního roku bude oficiálním, kde si děti i třídní učitelka budou zaznamenávat různé drobné úkoly apod. Potřebuji to sjednotit, poněvadž děti hledají různé únikové cesty a výmluvy, dělají si z toho trhací kalendář, apod.
* Tělesná výchova v pondělí 1.10. 2018 proběhne v Sokolovně.
Aktualizace 25.9. 2018
Vážení rodiče a milé děti,
blíží se SBĚR PAPÍRU. Termín sběru je od 8.10. – do 12.10. 2018 v čase mezi 7,00 – 7,50 hod. u ZŠ Úvaly. Prosím o svázání papíru nebo jej dát do krabice. Nedávejte jej prosím do igelitových obalů. Děkuji.
Dbejte prosím se zvýšenou pozorností na vlastní bezpečnost v době sběru z důvodů vjíždějících aut se sběrem. Děkuji za spolupráci.
Zdeňka Křížová
Aktualizace 24.9.2018
Vážení rodiče a milé děti,
od 2.10.2018 bude plný provoz na náměstí Arnošta z Pardubic. Prosím rodiče, aby dětem zdůraznili bezpečné chování na náměstí.Vede zde silnice, kde jezdí vozidla. Zdůrazněte prosím dětem, aby využívaly chodníky, přechody pro chodce a dbaly zvýšené pozornosti na silnici. Velitelka MP p. Baštová Vás o to rovněž žádá. Děkuji, že děti poučíte o nebezpečí a o maximální pozornosti na vozovce a na správné chování všech chodců. Děkuji Vám za spolupráci.
Zdeňka Křížová

Aktualizace 23.9.2018
Vážení rodiče,
pomalu končí měsíc září a některé děti ještě mají resty – nemají bačkory na přezutí nebo je nenosí, nemají obalené sešity nebo učebnice, zapomínají čipy do ŠJ, zapomínají klíče od šatny, nenosí učebnice nebo pracovní sešity, apod. Velmi to narušuje práci nejen ve třídě, ale i ve ŠJ, v šatně. Žádám Vás o pomoc k ověření připravenosti Vašeho dítěte do školy. Každý si musíme plnit svoje povinnosti a bohužel některé děti si svoje povinnosti neplní. Děkuji za pochopení.
* V pátek 28.9.2018 – volno – státní svátek
* Doplňte prosím  jakoukoliv změnu telefonu, adresy s trvalým bydlištěm, RČ, místo narození / noví žáci / – urgentně nahlaste TU – děkuji.
* Logická olympiáda – registrace každého žáka je nutné provést do 30.9.2018 – děkuji rodičům za spolupráci. Další informace jsou na stránkách www.logickaolympiada.cz
* Jabkobraní bude 13.10.2018 – budeme se účastnit výrobky, které děti vytvoří v rámci Pč – budu ráda, když si každý přinese 2 ks PET láhví – zelené, červené, žluté i bílé. Děkuji.
* Oslavy 100. výročí vzniku republiky v Úvalech – budu ráda, když si vyšetříte čas na sobotu 20.10.2018 a příjdete do průvodu a podpořit naše – Vaše děti. Bližší informace ještě napíšu. Děkuji.
* Cvičení – Tv – proběhne ve školní tělocvičně – nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv. / Šperky, hodinky, náramky nejsou z důvodu bezpečnosti povoleny /
* Děti, které nemají zaplacený časopis na Aj / od p. Daňka / – odevzdat 261,- Kč – TU – děkuji.
Příjemný poslední zářijový týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 16.9.2018
* V pátek 21.9.2018 – Ředitelské volno z důvodu vzdělávání pedagog. pracovníků ZŠ i ŠD. Nezapomeňte dětem odhlásit obědy.
* Logická olympiáda – registrace dětí do 30.9.2018 – děkuji rodičům za spolupráci. Věřím, že děti projeví zájem, doporučuji.
Informace jsou v týdnu 9.9.2018
* GDPR formulář se ještě upřesňuje, děkuji za pochopení.
* Vážení rodiče, prosím Vás, promluvte s dětmi na téma “ Šikana “ – pokud jsou děti takovému jednání přítomny nebo jsou součástí, je vždy důležité informovat učitele či rodiče neprodleně. Zdůrazněte dětem, že agresorovi nemají pomáhat, neboť tím se stávají jeho spoluviníky. Děkuji.
* Tělesná výchova – v pondělí 17.9.2018 – proběhne venku – prosím děti, aby přizpůsobily oblečení a obuv na pobyt venku. Jen v případě deště bude probíhat Tv tentokrát v Sokolovně. Děkuji.
* Systém hodnocení v ŽK :
VÁHA 1  –  práce ve skupinách, práce ve výchovách, čtení textu, pětiminutovky, aktivita v hodině
VÁHA 2  –  testíky 5 – 15 minut, diktáty, přepis, přednes básně, práce s textem
VÁHA 3  –  čtvrtletní, pololetní, závěrečná práce
* Prosím o dodržování docházky dětí dle rozvržení půlených hodin na Čj, M – jen v nutném případě informujte třídní učitelku předem.
* Dohlídněte prosím na přípravu dětí dle rozvrhu – děti jsou zodpovědné za přípravu do školy – prověřte si, jak se jim daří 🙂 Děkuji.
* Obalení knih, sešitů, pomůcky na Vv, Pč, M – geometrie, Tv – zkontroluji si důslednost a sliby dětí, které mají ještě resty. Dětem, které úkoly splnily, vyslovuji pochvalu a děkuji.
* Děti ve skupině Aj – p. uč. Daněk – poplatek za předplatné časopisu na školní rok v částce 261,- Kč předejte p. Křížové. Děkuji.
Příjemný týden s prodlouženým víkendem přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 9.9.2018

Informace:
* Od 10.9.2018 – učíme se podle rozvrhu. Rozdělení dětí do skupin na Aj a ICT dle skupin – dle rozvrhu každé pondělí a ve středu. Vyučující Aj – dle rozdělení skupin – p. Daněk, p. Fernando. Vyučující ICT – p. Havlíková.
* Půlené hodiny M – dle rozdělení dětí do skupin – každou středu. Půlené hodiny Čj – dle rozdělení dětí do skupin – každý čtvrtek. Doučování dětí s IVP, PLPP – ještě upřesním a další předměty v 5. ročníku budu učit – p. Křížová. Asistentkou pedagoga bude na určitý pracovní úvazek p. Chicu. v naší třídě 5.A
* Naše třída se rozrostla – celkem je nás 25 dětí / 17CH, 8D /
* V pondělí 10.9.2018 v ZŠ Úvaly od 17,30 hod. proběhne seminář s lektorkou p. Michnovou – srdečně Vás zveme. Bližší informace na stránkách školy. Doporučuji a těším se na setkání. ( Matematika Hejného – Nebojme se učit jinak )
* Během tohoto týdne pošlu po dětech formulář GDPR. Prosím rodiče – prostudujte, vyplňte, podepište a zašlete mi tento tiskopis co nejdříve do školy. Děkuji.
* Omluvenky dětí – jejich nepřítomnost ve škole – je nutné informovat TU do 3 prac. dnů – ústně, SMS, email,apod, – a po ukončení absence je nutné omluvit žáka ihned po nástupu žáka do školy přes Bakaláře. Uvolnění žáka v průběhu vyučování – na stránkách třídy je připravený tiskopis ke stažení nebo předejte lístek TU. Děkuji.
* V pondělí je TV. Dle rozvrhu máme určenou tělocvičnu v ZŠ. Domluvila jsem se v ročníku s p. Formandlovou, že se budeme pravidelně střídat a budeme využívat Sokolovnu. / algoritmus – 1 týden tělocvična, další týden Sokolovna / Naše třída začíná tělocvičnou. Budeme využívat při příznivém počasí pobyt venku – prosím, aby si děti přinesly sportovní oděv a obuv na ven – v pondělí 10.9.2018 se cvičení uskuteční venku. Jinak na Tv děti potřebují plátěný vak / igelitka z hygien.důvodů není vhodná /, sportovní boty se světlou podrážkou, triko, sportovní kalhoty v pase na gumu, mikinu, švihadlo. Nedávejte prosím dětem z bezpečnostních důvodů různé šperky, řetízky, náramky. Děvčata, která mají dlouhé vlasy – stáhnout vlasy do culíku apod. Děkuji.
* Logická olympiáda pořádaná Mensou ČR – stránky www.logickaolympiada.cz – je nutná registrace žáka do 30.9.2018 – každý soutěžící se musí letos znovu registrovat. V období registrace probíhá korespond.soutěž – výherce získá pěkný hlavolam.  Novinkou je opět GDPR – rodiče dětí mladších 16 let – pořadatelé prosí o souhlas s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže. Do registračního formuláře je potřeba zadat – jméno, příjmení a email rodiče – bude zaslána prosba o souhlas rodičů. Přeji dětem opět zajímavou zkušenost s logickou olympiádou – bližší informace na stránkách www.logickaolympiada.cz. a hodně úspěchů. Děkuji za spolupráci.
* Poradenské pracoviště naší ZŠ zaslalo rodičům dětí, které mají doporučení PPP upozornění – překontrolovat platnost vyšetření. Objednací lhůty v PPP jsou velmi dlouhé. Pokud platnost doporučení PPP pomine, dítěti nebude poskytována následná individuální péče, doučování.
* Prosím rodiče – jakákoliv změna např. bydliště, telefon apod. – je nutné nahlásit TU – nutná aktualizace v Bakalářích .
* Minulý týden OSV jsem si s dětmi prima užila a věřím, že rovněž si to užily i děti. Zaslouží pochvalu.
* Děti projevily přání opět v tomto školním roce vyjet na školu v přírodě. Pokud máte něco k doporučení, ráda si to zařídím. Děkuji.
* Aj – p. Fernando – předplatné časopisu na celý šk.rok – ještě prosím 2 děti předat finanční částku – p. uč. Fernando peníze předám.
* Děti by měly mít ve škole všechny pomůcky na Vv, Tv, vybavený penál, Portfolio, obalené učebnice a sešity.
Hezký pracovní týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 1.9.2018
Vážení rodiče a milé děti,
srdečně Vás zdravím a vítám Vás do nového školního roku 2018/2019 a těším se na vzájemnou spolupráci ve třídě 5.A
Důležité informace :
Jak bude probíhat týden od 3.9. – do 7.9.2018 ?
Pondělí 3.9.2018  –  první den školy – zahájení v 8,00 – ukončení v 8,45 hod. Děti obdrží klíč od šatny a od úterý 4.9. se již budou
přezouvat.
Úterý 4.9. až pátek 7.9.2018 – zahájení v 8,00 hod. – ukončení v 11,40 hod. V tomto týdnu bude probíhat výuka dětí na téma “ Já a svět “ – Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova. Mimo tento projekt proběhne seznámení se Školním řádem a bezpečností, Etický kodex, Pravidla třídy, různé. Přinést si pohodlné sportovní oblečení, blok na psaní, penál, svačinu, pití.
* ROZVRH – ještě se upřesňuje.
* Obědy – informace na stránkách www.zsuvaly.cz – Jídelna – vedoucí školní jídelny p. Stehlíková – Obědy pro děti – zahájení od 4.9.
* V pondělí 10.9.2018 se uskuteční v naší ZŠ Úvaly – Seminář pro rodiče – Matematika p. Hejného od 17,30 hod. Lektorkou bude skvělá p. Michnová. Doporučuji se podívat a seznámit se s touto metodou výuky.
* Ve středu 5.9. navštívíme Výstavu obrazů p. V. Sokola v budově DVA v Úvalech – 1.hod.
* V pátek 21.9. – Ředitelské volno – důvodem je školení pedagogů. Nezapomeňte dětem odhlásit oběd ve ŠJ.
* Sběr papíru proběhne v říjnu – termín upřesním.
* Sběr kaštanů a žaludů – termín rovněž upřesním.
* Budou i letos půlené hodiny. Rozdělení dětí do skupin oznámím v pondělí 3.9.
* Tento týden lze přinést do třídy : Vv kufřík s vybavením, Obuv a oblečení na Tv, Kroužkový blok A4 / prázdný / + eurosložky – na Portfolio.
* Čtenářský deník – lze pokračovat z loňského roku.
* Obalit učebnice a sešity / ostatní pracovní sešity pro 5. ročník uložit doma do své knihovničky /.Pomůcky do lavice: -stírací tabulka vel. A4, 2 popisovací fixy, malý hadřík, kovové obyčejné kružítko, pravítko dlouhé, trojúhelník s ryskou.
* Informace, omluvenky – nadále budeme využívat program Bakaláře, stránky třídy 5.A – Zdeňka Křížová, elektronickou ŽK, stránky
školy, email : krizova@zsuvaly.cz
* Nový název naší školy je : Základní škola Úvaly, Příspěvková organizace, Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly.
* Vážení rodiče, přeposílám informaci vedoucí vychovatelky p. Váňové ke školnímu klubu naší ZŠ Úvaly pro školní rok 2018/2019
Přihlašování do školního klubu pro školní rok 2018-19 – přednostně jsou přijímáni žáci druhého stupně (6. – 9. třída), v případě nenaplnění kapacity těmito žáky, jsou místa doplněna žáky 5. ročníků (podle věku). Do školního klubu se můžete přihlásit vyplněním zápisního lístku, který si stáhnete na www.zsuvaly.cz/druzina a vyplněný ho oskenujete a pošlete na adresu skocdopolova@zsuvaly.cz, případně předáte osobně paní Skočdopolové přímo ve školním klubu.
3. září 2019 proběhne oficiální zápis (sledujte cedule u školy), kde se dozvíte, zda se vaše dítě do školního klubu dostalo, či nikoliv. V případě dotazů volejte 607820259. Děkuje Dana Váňová, vedoucí vychovatelka
*
Do třídy si děti mohou přinést pokojovou květinu, hygienické vytahovací kapesníky.
* Změny osobních údajů rodičů nebo dětí oznamte třídní učitelce co nejdříve.

Přeji nám všem především zdraví, radost a spokojenost ze vzájemné spolupráce, hodně úspěchů ve zdolávání překážek.
Těším se na Vás.                                                                                                                              Třídní učitelka Zdeňka Křížová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán od 14.1. 20189 – 18.1. 2019

ČESKÝ  JAZYK
Opakování učiva k pololetnímu zkoušení – písemná práce 16.1.
Přísudek slovesný, jmenný se sponou
Slovesa způsobová
Pravopisné pětiminutovky dle výběru
Uč. str. 71 – 75    PS  str. 41 – 43

ČTENÍ:                                                                                                              
Čtení s porozuměním                                                                                             Čítárna
Čtenářský deník – prezentace knih

MATEMATIKA
Opakování učiva k pololetnímu zkoušení – písemná práce 15.1.
Zlomek, desetinné číslo – vyvození, početní operace +,-, zápis, srovnávání dle velikosti
Opakování – slovní úlohy, písemné násobení, numerace do milionu,
písemné dělení, zaokrouhlování
+  minutovky, písemn.dělení dvoucif.činitelem
Osová souměrnost
Práce s daty
Rovnice a SÚ
Opakování geometrie, Jednotky délky, objemu, času, hmotnosti
Učebnice – str.47 – 49 (výběr cvičení )       PS – str. 35 – 37               Pětiminutovky dle výběru

SPOLEČNOST / Vlastivěda /
Doba po sametové revoluci  až  současnost – PL

PŘÍRODOVĚDA
Hospod. a domácí zvířata, domácí mazlíček
Zahradní rostliny
Můj dům, zvaní hosté v domě
Prezentace dětí
Uložená energie, elektřina
Uč. str. 39 – 41        PS str. 22

_________________________________________________________________________________________________________

 

ČESKÝ  JAZYK:   / DOPORUČENÍ K PROCVIČOVÁNÍ – www. skolakov.cz, www. pravopisne.cz /

Opakování, procvičování
Vyjmenovaná slova, slova příbuzná
Slova s předponou vy-, vý-
Slova s ě/je
Určování slovních druhů, předpony x předložky
Slovesa – osoba, číslo, čas, způsob
Vzory rodu středního, Pravopis podstat. jmen
Vzory rodu ženského , Pravopis podstat.jmen – dokončení
Skloňování podstat. jmen – rod, číslo, pád, vzor
Věta zvolací, přímá – nepřímá řeč
Vzory rodu mužského, pravopis podstat.jmen – procvičování
Podmět a přísudek, Přísudek holý, rozvitý, Souvětí – vzorce ( např.V1,V2 ), Shoda podmětu s přísudkem
Větný přízvuk, melodie hlasu
Orientace v textu
Fakta, názory, domněnky, informace podstatné a okrajové
Popis – pracovní postup – prezentace dětí
Procvičování učiva
Druhy číslovek
Opakování a procvičování

ČTENÍ/PSANÍ/SLOH :  

Rozvoj čtenářské gramotnosti , práce s knihou – čítárna
Čítanka – zkoušení hlasitého čtení – ukázky z učebnice
Čtení s úkoly, otázky k textu – PL

 

MATEMATIKA:  / lze procvičovat na www.matematika.hrou.cz / , https://www.matika.in/cs/

Opakování
Písemné sčítání a odčítání
Slovní úlohy
Závorky, Dělení se zbytkem
Geometrie – stavba a plán, úhlopříčka, kolmice, rovnoběžky, rovnoběžníky, různoběžky, kružnice a kruh
Sudá a lichá čísla
Malá a velká násobilka
Písemné dělení a násobení
Zlomky
Rovnice
Římské číslice
Trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný
Práce s daty
Trojúhelník pravoúhlý – odvěsna, přepona, rýsování ve čtvercové síti
Geometrické modelování – tělesa, geom. útvary
Konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rýsování úseček, přímky, kolmice
Vyvození čísel do milionu, zápis čísel, porovnávání, početní operace, převody jednotek délky, hmotnosti, času, objemu
Písemné násobení dvojciferným činitelem
Diagram, Graf
Opakování a procvičování

 

                                                                                                                                                                                   

Angličtinaen flag Informace pro skupinu A52 – Olga Fernando

Informace z výuky AJ – Olga Fernando
ze dne: 7.1.2019
informace k výuce: V pondělí 14.1. budeme psát pololetní test.

color="purple">Přihlásila jsem děti do jazykové soutěže s CUP (Cambridge University Press). Čeká nás 5 soutěžních úkolů od října do února. Děti budou soutěžit ve třech skupinách. Po vypracování úkolů odešlu a na jaře uvidíme, jak se nám dařilo.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka z učebnice i z časopisu JUMP, větná spojení, popis obrázku atd.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Za 200 nasbíraných bodů dostanou malou jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit "sdílení" - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 4. (přihlašovací údaje z loňského roku).

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici PROJECT na www.projectonlinepractice.com (přihlašovací údaje jsou na štítku v pracovním sešitě). Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: crew 5ab
- class ID: C-768-836-0152


probrané učivo:U: do str. 33
PS: do str. 26
Slovíčka v PS: 82/ 3 My world - A, B, C, do slova "spider"
JUMP: December
Probrali jsme: minulý čas pravidelných sloves a příklady nepravidelných sloves

pomůcky na AJ:učebnice Project 1
pracovní sešit k učebnici Project 1
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny
linkovaný sešit A5 - na testy
(děti mohou pokračovat v sešitech z loňska)
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz
www.oup.com/elt/project

www.projectonlinepractice.com

 

 

 

Školní rok 2018/2019  – Třída 5.A  –  třídní učitelka Zdeňka Křížová

ZÁŘÍ :
3.9. 2018                                Zahájení školního roku
4.9. – 7.9. 2018                       Týden  OSV  –  “ Já a svět “ , Školní řád, Bezpečnost, Třídní pravidla, různé
5.9. 2018                                Výstava obrazů V. Sokola – DVA Úvaly /1 hod./
21.9. 2018                              Ředitelské volno ( Vzdělávání PP )
do 30.9.2018                          Registrace žáků – spolupráce rodičů – Logická olympiáda – www.logickaolympiada.cz

ŘÍJEN:
8.10. – 12.10. 2018                 Sběr papíru od 7,00 – do 7,50 hod.
13.10. 2018                            Jabkobraní
16.10.2018                             Legiovlak – prohlídka s komentářem v Úvalech
17.10.2018                             České loutky – Marionety
20.10.2018 (sobota )              Oslavy 100 let ČR vystoupení žáků s písněmi a recitací
29.10. – 30.10.2018                Podzimní prázdniny
31.10.2018                             Halloween

LISTOPAD:
20.11.2018                             Třídní schůzka od 17 hod. ve třídě 5.A
28.11.2018                              Vánoční dílny ve spolupráci s rodiči
30.11.2018                              Příprava výrobků a třídy na Vánoční jarmark


PROSINEC:
1. 12.2018                              Vánoční  jarmark
3. 12.2018                              Turnaj ve vybíjené v Sokolovně
5.12.2018                               Čertoviny
11.12.2018                             Vystoupení dětí v Domově seniorů Úvaly
21.12.2018                             Vánoční  besídka ve třídě

22.12.- 2.1.2018                     Vánoční prázdniny – výuka začne 3.1.2019

LEDEN:
  7.1.2019                               Seminář pro rodiče – E – bezpečí “ Jsou naše dětí v bezpečí?“
15.1.2019                               Kulturní pořad – Hudební nástroje / Hrabě / – 10,00 – 10,45 hod

ÚNOR:
1.2. 2019                               Pololetní prázdniny
25.2. – 3.3.2019                     Jarní prázdniny

BŘEZEN:
12.3.2019                               Divadlo Minor v Praze – Záhada hlavolamu
13.3.2019                               Den otevřených dveří v ZŠ
19.3.2019                               Divadlo Minaret Praha 1 – Démoni současnosti
?                                             Pěvecká soutěž – Kudy chodí písničky

DUBEN:
5.4.2019                                 Ředitelské volno ( Zápis do 1. tříd )
9.4.2019                                 Třídní schůzka od 17 hod. ve třídě 5.A
18.4.2019                               Velikonoční prázdniny
19.4.2019                               Svátek – volno
?                                             Recitační  soutěž

KVĚTEN:
17.5. – 20.5.2019                   Ozdravný pobyt

ČERVEN:
14.6.2019                              Divadlo Minor v Praze – Klapzubova jedenáctka
29.6. – 1.9.2019                     Hlavní prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme pracovat metodami kritického myšlení, více najdete na: https://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php?co=principy.

Budeme pracovat s vlastní knihou, kterou budou mít děti v lavici.

Doporučuji všem dětem projekt na podporu čtenářství s charitativním přesahem: https://www.ctenipomaha.cz/, na kterém se podílí například Zdeněk Svěrák, Marek Eben a další.

Pokud se na tyto stránky zaregistrujete, objevíte seznam vhodných knih pro žáky 1.-5. třídy.  Dítě knihu přečte, vyplní správně test otázek, na svůj účet získá 50 korun, které na základě svého uvážení věnuje na jeden z vybraných dobročinných projektů. Knihy, které jsou zde doporučované, jsou kvalitní a můžete se jimi inspirovat při volbě vlastní knihy do lavice či knih pro domácí čtení.

Čtenářské BINGO – aktivita třídy 4.A – ŠK.R. 2017/2018

SEZNAM DOPORUČENÝCH KNIH

Milé děti, toto je seznam knížek, ze kterých si můžete libovolně vybírat. Vesměs všechny knížky jsem četla a mohu vám je doporučit, protože jsou od kvalitních, známých autorů píšících pro děti. Od daných autorů můžete číst i jiné tituly. Širší seznam naleznete na webových stránkách https://www.ctenipomaha.cz/.

Březinová, Ivona: Začarovaná třída

Dahl, Jakub: Jakub a obří broskev, Prevítovi, Karlík a továrna na čokoládu

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe

Drda, Jan: České pohádky

Čapek, Karel: Devatero pohádek

Čtvrtek, Václav: Rumcajs, Manka, Cipísek

Drijverová, Martina: Domov pro Marťany, Sísa Kyselá

Doskočilová Hana:  Pejskování s Polynou

Foglar, Jaroslav: Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého Vonta

Goscinny, René:  Mikulášovy patálie

Jansonová, Tove:  Čarovná zima, Čarodějův klobouk, Bláznivé léto, Muminci

Kahoun, Jiří: Školník Kulda je jednička

Karafiát Jan: Broučci

Kastner, Erich: Luisa a Lotka

Kolář, Jiří: Z deníku kocoura Modroočka

Lada, Josef: Bubáci a Hastrmani, Kocour Mikeš

Lingrenová, Astrid: Děti z Bullerbinu, Bratři Lví srdce, Ronja, dcera loupežníka, Jižní louka, Pipi, Dlouhá punčocha, Rasmus tulákem

Lewis, S. C. : Letopisy Narnie

MacDonaldová, Betty:  Paní Láryfáry I. – IV.

Macourek, Miloš: Mach a Šebestová

Marešová, Dana: Plivník

Milne, Alan Alexander:  Medvídek Pú

Ransome, Arthur: Boj o ostrov

Saint-Exupéry de, Antoine: Malý princ

Sekora, Ondřej: Ferda Mravenec

Spyriová, Johanna:  Heidi děvčátko z hor

Vojtěch Steklač: Boříkovy lapálie

Štorch, Eduard: Lovci mamutů, Osada Havranů, Bronzový poklad

Werich, Jan: Fimfárum

Zinnerová, Markéta: Tajemství proutěného košíku, Kde padají hvězdy, Indiáni z Větrova

POEZIE

Brukner, Josef: Obrazárna

Frynta, Emanuel:  Písničky bez muziky

Halas, František:  Před usnutím

Hrubín, František: Modré nebe

Kainar, Josef:  Nevídáno, neslýcháno

Skácel, Jan:  Kam odešly laně

Sládek, Josef Václav: Zlaté slunce, bílý den

Vodňanský, Jan:  Šlo povidlo na vandr

Žáček, Jiří: Dobrý den, dobrou noc, Aprílová škola

Informace k výuce


Informace z výuky AJ – Olga Fernando
ze dne: 7.1.2019
informace k výuce: V pondělí 14.1. budeme psát pololetní test.

color="purple">Přihlásila jsem děti do jazykové soutěže s CUP (Cambridge University Press). Čeká nás 5 soutěžních úkolů od října do února. Děti budou soutěžit ve třech skupinách. Po vypracování úkolů odešlu a na jaře uvidíme, jak se nám dařilo.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka z učebnice i z časopisu JUMP, větná spojení, popis obrázku atd.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Za 200 nasbíraných bodů dostanou malou jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit "sdílení" - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 4. (přihlašovací údaje z loňského roku).

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici PROJECT na www.projectonlinepractice.com (přihlašovací údaje jsou na štítku v pracovním sešitě). Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: crew 5ab
- class ID: C-768-836-0152


probrané učivo:U: do str. 33
PS: do str. 26
Slovíčka v PS: 82/ 3 My world - A, B, C, do slova "spider"
JUMP: December
Probrali jsme: minulý čas pravidelných sloves a příklady nepravidelných sloves

pomůcky na AJ:učebnice Project 1
pracovní sešit k učebnici Project 1
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny
linkovaný sešit A5 - na testy
(děti mohou pokračovat v sešitech z loňska)
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz
www.oup.com/elt/project

www.projectonlinepractice.com

Napište třídní učitelce

13 + 1 =