Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 5. A ZŠ Úvaly. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré jiné důležité zprávy pro děti i pro Vás.

Kontakt

Třída: 5. A

Třídní učitelka:

Zdeňka Křížová

Email: krizova@zsuvaly.cz

Aktualizace 23.9.2018
Vážení rodiče,
pomalu končí měsíc září a některé děti ještě mají resty – nemají bačkory na přezutí nebo je nenosí, nemají obalené sešity nebo učebnice, zapomínají čipy do ŠJ, zapomínají klíče od šatny, nenosí učebnice nebo pracovní sešity, apod. Velmi to narušuje práci nejen ve třídě, ale i ve ŠJ, v šatně. Žádám Vás o pomoc k ověření připravenosti Vašeho dítěte do školy. Každý si musíme plnit svoje povinnosti a bohužel některé děti si svoje povinnosti neplní. Děkuji za pochopení.
* V pátek 28.9.2018 – volno – státní svátek
* Doplňte prosím  jakoukoliv změnu telefonu, adresy s trvalým bydlištěm, RČ, místo narození / noví žáci / – urgentně nahlaste TU – děkuji.
* Logická olympiáda – registrace každého žáka je nutné provést do 30.9.2018 – děkuji rodičům za spolupráci. Další informace jsou na stránkách www.logickaolympiada.cz
* Jabkobraní bude 13.10.2018 – budeme se účastnit výrobky, které děti vytvoří v rámci Pč – budu ráda, když si každý přinese 2 ks PET láhví – zelené, červené, žluté i bílé. Děkuji.
* Oslavy 100. výročí vzniku republiky v Úvalech – budu ráda, když si vyšetříte čas na sobotu 20.10.2018 a příjdete do průvodu a podpořit naše – Vaše děti. Bližší informace ještě napíšu. Děkuji.
* Cvičení – Tv – proběhne ve školní tělocvičně – nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv. / Šperky, hodinky, náramky nejsou z důvodu bezpečnosti povoleny /
* Děti, které nemají zaplacený časopis na Aj / od p. Daňka / – odevzdat 261,- Kč – TU – děkuji.
Příjemný poslední zářijový týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 16.9.2018
* V pátek 21.9.2018 – Ředitelské volno z důvodu vzdělávání pedagog. pracovníků ZŠ i ŠD. Nezapomeňte dětem odhlásit obědy.
* Logická olympiáda – registrace dětí do 30.9.2018 – děkuji rodičům za spolupráci. Věřím, že děti projeví zájem, doporučuji.
Informace jsou v týdnu 9.9.2018
* GDPR formulář se ještě upřesňuje, děkuji za pochopení.
* Vážení rodiče, prosím Vás, promluvte s dětmi na téma “ Šikana “ – pokud jsou děti takovému jednání přítomny nebo jsou součástí, je vždy důležité informovat učitele či rodiče neprodleně. Zdůrazněte dětem, že agresorovi nemají pomáhat, neboť tím se stávají jeho spoluviníky. Děkuji.
* Tělesná výchova – v pondělí 17.9.2018 – proběhne venku – prosím děti, aby přizpůsobily oblečení a obuv na pobyt venku. Jen v případě deště bude probíhat Tv tentokrát v Sokolovně. Děkuji.
* Systém hodnocení v ŽK :
VÁHA 1  –  práce ve skupinách, práce ve výchovách, čtení textu, pětiminutovky, aktivita v hodině
VÁHA 2  –  testíky 5 – 15 minut, diktáty, přepis, přednes básně, práce s textem
VÁHA 3  –  čtvrtletní, pololetní, závěrečná práce
* Prosím o dodržování docházky dětí dle rozvržení půlených hodin na Čj, M – jen v nutném případě informujte třídní učitelku předem.
* Dohlídněte prosím na přípravu dětí dle rozvrhu – děti jsou zodpovědné za přípravu do školy – prověřte si, jak se jim daří 🙂 Děkuji.
* Obalení knih, sešitů, pomůcky na Vv, Pč, M – geometrie, Tv – zkontroluji si důslednost a sliby dětí, které mají ještě resty. Dětem, které úkoly splnily, vyslovuji pochvalu a děkuji.
* Děti ve skupině Aj – p. uč. Daněk – poplatek za předplatné časopisu na školní rok v částce 261,- Kč předejte p. Křížové. Děkuji.
Příjemný týden s prodlouženým víkendem přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 9.9.2018

Informace:
* Od 10.9.2018 – učíme se podle rozvrhu. Rozdělení dětí do skupin na Aj a ICT dle skupin – dle rozvrhu každé pondělí a ve středu. Vyučující Aj – dle rozdělení skupin – p. Daněk, p. Fernando. Vyučující ICT – p. Havlíková.
* Půlené hodiny M – dle rozdělení dětí do skupin – každou středu. Půlené hodiny Čj – dle rozdělení dětí do skupin – každý čtvrtek. Doučování dětí s IVP, PLPP – ještě upřesním a další předměty v 5. ročníku budu učit – p. Křížová. Asistentkou pedagoga bude na určitý pracovní úvazek p. Chicu. v naší třídě 5.A
* Naše třída se rozrostla – celkem je nás 25 dětí / 17CH, 8D /
* V pondělí 10.9.2018 v ZŠ Úvaly od 17,30 hod. proběhne seminář s lektorkou p. Michnovou – srdečně Vás zveme. Bližší informace na stránkách školy. Doporučuji a těším se na setkání. ( Matematika Hejného – Nebojme se učit jinak )
* Během tohoto týdne pošlu po dětech formulář GDPR. Prosím rodiče – prostudujte, vyplňte, podepište a zašlete mi tento tiskopis co nejdříve do školy. Děkuji.
* Omluvenky dětí – jejich nepřítomnost ve škole – je nutné informovat TU do 3 prac. dnů – ústně, SMS, email,apod, – a po ukončení absence je nutné omluvit žáka ihned po nástupu žáka do školy přes Bakaláře. Uvolnění žáka v průběhu vyučování – na stránkách třídy je připravený tiskopis ke stažení nebo předejte lístek TU. Děkuji.
* V pondělí je TV. Dle rozvrhu máme určenou tělocvičnu v ZŠ. Domluvila jsem se v ročníku s p. Formandlovou, že se budeme pravidelně střídat a budeme využívat Sokolovnu. / algoritmus – 1 týden tělocvična, další týden Sokolovna / Naše třída začíná tělocvičnou. Budeme využívat při příznivém počasí pobyt venku – prosím, aby si děti přinesly sportovní oděv a obuv na ven – v pondělí 10.9.2018 se cvičení uskuteční venku. Jinak na Tv děti potřebují plátěný vak / igelitka z hygien.důvodů není vhodná /, sportovní boty se světlou podrážkou, triko, sportovní kalhoty v pase na gumu, mikinu, švihadlo. Nedávejte prosím dětem z bezpečnostních důvodů různé šperky, řetízky, náramky. Děvčata, která mají dlouhé vlasy – stáhnout vlasy do culíku apod. Děkuji.
* Logická olympiáda pořádaná Mensou ČR – stránky www.logickaolympiada.cz – je nutná registrace žáka do 30.9.2018 – každý soutěžící se musí letos znovu registrovat. V období registrace probíhá korespond.soutěž – výherce získá pěkný hlavolam.  Novinkou je opět GDPR – rodiče dětí mladších 16 let – pořadatelé prosí o souhlas s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže. Do registračního formuláře je potřeba zadat – jméno, příjmení a email rodiče – bude zaslána prosba o souhlas rodičů. Přeji dětem opět zajímavou zkušenost s logickou olympiádou – bližší informace na stránkách www.logickaolympiada.cz. a hodně úspěchů. Děkuji za spolupráci.
* Poradenské pracoviště naší ZŠ zaslalo rodičům dětí, které mají doporučení PPP upozornění – překontrolovat platnost vyšetření. Objednací lhůty v PPP jsou velmi dlouhé. Pokud platnost doporučení PPP pomine, dítěti nebude poskytována následná individuální péče, doučování.
* Prosím rodiče – jakákoliv změna např. bydliště, telefon apod. – je nutné nahlásit TU – nutná aktualizace v Bakalářích .
* Minulý týden OSV jsem si s dětmi prima užila a věřím, že rovněž si to užily i děti. Zaslouží pochvalu.
* Děti projevily přání opět v tomto školním roce vyjet na školu v přírodě. Pokud máte něco k doporučení, ráda si to zařídím. Děkuji.
* Aj – p. Fernando – předplatné časopisu na celý šk.rok – ještě prosím 2 děti předat finanční částku – p. uč. Fernando peníze předám.
* Děti by měly mít ve škole všechny pomůcky na Vv, Tv, vybavený penál, Portfolio, obalené učebnice a sešity.
Hezký pracovní týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 1.9.2018
Vážení rodiče a milé děti,
srdečně Vás zdravím a vítám Vás do nového školního roku 2018/2019 a těším se na vzájemnou spolupráci ve třídě 5.A
Důležité informace :
Jak bude probíhat týden od 3.9. – do 7.9.2018 ?
Pondělí 3.9.2018  –  první den školy – zahájení v 8,00 – ukončení v 8,45 hod. Děti obdrží klíč od šatny a od úterý 4.9. se již budou
přezouvat.
Úterý 4.9. až pátek 7.9.2018 – zahájení v 8,00 hod. – ukončení v 11,40 hod. V tomto týdnu bude probíhat výuka dětí na téma “ Já a svět “ – Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova. Mimo tento projekt proběhne seznámení se Školním řádem a bezpečností, Etický kodex, Pravidla třídy, různé. Přinést si pohodlné sportovní oblečení, blok na psaní, penál, svačinu, pití.
* ROZVRH – ještě se upřesňuje.
* Obědy – informace na stránkách www.zsuvaly.cz – Jídelna – vedoucí školní jídelny p. Stehlíková – Obědy pro děti – zahájení od 4.9.
* V pondělí 10.9.2018 se uskuteční v naší ZŠ Úvaly – Seminář pro rodiče – Matematika p. Hejného od 17,30 hod. Lektorkou bude skvělá p. Michnová. Doporučuji se podívat a seznámit se s touto metodou výuky.
* Ve středu 5.9. navštívíme Výstavu obrazů p. V. Sokola v budově DVA v Úvalech – 1.hod.
* V pátek 21.9. – Ředitelské volno – důvodem je školení pedagogů. Nezapomeňte dětem odhlásit oběd ve ŠJ.
* Sběr papíru proběhne v říjnu – termín upřesním.
* Sběr kaštanů a žaludů – termín rovněž upřesním.
* Budou i letos půlené hodiny. Rozdělení dětí do skupin oznámím v pondělí 3.9.
* Tento týden lze přinést do třídy : Vv kufřík s vybavením, Obuv a oblečení na Tv, Kroužkový blok A4 / prázdný / + eurosložky – na Portfolio.
* Čtenářský deník – lze pokračovat z loňského roku.
* Obalit učebnice a sešity / ostatní pracovní sešity pro 5. ročník uložit doma do své knihovničky /.Pomůcky do lavice: -stírací tabulka vel. A4, 2 popisovací fixy, malý hadřík, kovové obyčejné kružítko, pravítko dlouhé, trojúhelník s ryskou.
* Informace, omluvenky – nadále budeme využívat program Bakaláře, stránky třídy 5.A – Zdeňka Křížová, elektronickou ŽK, stránky
školy, email : krizova@zsuvaly.cz
* Nový název naší školy je : Základní škola Úvaly, Příspěvková organizace, Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly.
* Vážení rodiče, přeposílám informaci vedoucí vychovatelky p. Váňové ke školnímu klubu naší ZŠ Úvaly pro školní rok 2018/2019
Přihlašování do školního klubu pro školní rok 2018-19 – přednostně jsou přijímáni žáci druhého stupně (6. – 9. třída), v případě nenaplnění kapacity těmito žáky, jsou místa doplněna žáky 5. ročníků (podle věku). Do školního klubu se můžete přihlásit vyplněním zápisního lístku, který si stáhnete na www.zsuvaly.cz/druzina a vyplněný ho oskenujete a pošlete na adresu skocdopolova@zsuvaly.cz, případně předáte osobně paní Skočdopolové přímo ve školním klubu.
3. září 2019 proběhne oficiální zápis (sledujte cedule u školy), kde se dozvíte, zda se vaše dítě do školního klubu dostalo, či nikoliv. V případě dotazů volejte 607820259. Děkuje Dana Váňová, vedoucí vychovatelka
*
Do třídy si děti mohou přinést pokojovou květinu, hygienické vytahovací kapesníky.
* Změny osobních údajů rodičů nebo dětí oznamte třídní učitelce co nejdříve.

Přeji nám všem především zdraví, radost a spokojenost ze vzájemné spolupráce, hodně úspěchů ve zdolávání překážek.
Těším se na Vás.                                                                                                                              Třídní učitelka Zdeňka Křížová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán od 24.9.2018 – 28.9..2018

Učebnice                                     Prac.sešit

ČESKÝ  JAZYK
Opakování – Podstatná jména – vzory
Slovní druhy, Slovesa                                                                           str. 14 – 17 ( výběr cvičení )         str. 8 – 10

ČTENÍ:                                                                                                              
Čtení s porozuměním                                                                                                 str. 16 – 18
Čtenářský deník – prezentace knih – kontrola

MATEMATIKA
Opakování – slovní úlohy, písemné násobení, numerace do milionu                         str. 12 – 14 ( výběr cvičení )            str. 10 -13

SPOLEČNOST / Vlastivěda /      
Opakování ze 4. ročníku, příprava vlastního prac.sešitu,
Revoluční vynálezy ,Vznik Československa

PŘÍRODOVĚDA
Polní plodiny,  poznávání plodin – zelenina                                                                   str. 12 – 15                                      str. 7

_________________________________________________________________________________________________________

 

ČESKÝ  JAZYK:   / DOPORUČENÍ K PROCVIČOVÁNÍ – www. skolakov.cz, www. pravopisne.cz /

Opakování, procvičování
Vyjmenovaná slova, slova příbuzná
Slova s předponou vy-, vý-
Slova s ě/je
Určování slovních druhů, předpony x předložky
Slovesa – osoba, číslo, čas, způsob
Vzory rodu středního, Pravopis podstat. jmen
Vzory rodu ženského , Pravopis podstat.jmen – dokončení
Skloňování podstat. jmen – rod, číslo, pád, vzor
Věta zvolací, přímá – nepřímá řeč
Vzory rodu mužského, pravopis podstat.jmen – procvičování
Podmět a přísudek, Přísudek holý, rozvitý, Souvětí – vzorce ( např.V1,V2 ), Shoda podmětu s přísudkem
Větný přízvuk, melodie hlasu
Orientace v textu
Fakta, názory, domněnky, informace podstatné a okrajové
Popis – pracovní postup – prezentace dětí
Procvičování učiva
Druhy číslovek
Opakování a procvičování

ČTENÍ/PSANÍ/SLOH :  

Rozvoj čtenářské gramotnosti , práce s knihou – čítárna
Čítanka – zkoušení hlasitého čtení – ukázky z učebnice
Čtení s úkoly, otázky k textu – PL
Čtenářský deník odevzdat ke kontrole 14.6.2018

MATEMATIKA:  / lze procvičovat na www.matematika.hrou.cz / , https://www.matika.in/cs/

Opakování
Písemné sčítání a odčítání
Slovní úlohy
Závorky, Dělení se zbytkem
Geometrie – stavba a plán, úhlopříčka, kolmice, rovnoběžky, rovnoběžníky, různoběžky, kružnice a kruh
Sudá a lichá čísla
Malá a velká násobilka
Písemné dělení a násobení
Zlomky
Rovnice
Římské číslice
Trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný
Práce s daty
Trojúhelník pravoúhlý – odvěsna, přepona, rýsování ve čtvercové síti
Geometrické modelování – tělesa, geom. útvary
Konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rýsování úseček, přímky, kolmice
Vyvození čísel do milionu, zápis čísel, porovnávání, početní operace, převody jednotek délky, hmotnosti, času, objemu
Písemné násobení dvojciferným činitelem
Diagram, Graf
Opakování a procvičování

VLASTIVĚDA / SPOLEČNOST/
Evropa – práce s mapou, povrch Evropy
Podnebí a vodstvo, cestování
Prezentace dětí – zajimavosti

PŘÍRODOVĚDA
Příroda a člověk, přírodní společenstva, Les, Louka
Opakování a procvičování                                                                                                                                                                                    

Angličtinaen flag Informace pro skupinu A52 – Olga Fernando

Informace z výuky AJ – Olga Fernando
ze dne: 17.9..2018
informace k výuce: Děkuji za předplatné časopisu JUMP. Včera jsem objednala, věřím že do 14 dnů budeme s časopisem pracovat.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka, větná spojení, popis obrázku atd.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Za 200 nasbíraných bodů dostanou malou jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit "sdílení" - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 4. (přihlašovací údaje z loňského roku).

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici PROJECT na www.projectonlinepractice.com (přihlašovací údaje jsou na štítku v pracovním sešitě). Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: crew 5ab
- class ID: C-768-836-0152


probrané učivo:U: do str.5
PS: do str. 2
Slovíčka v PS: 80/1A Hello, Greetings and Intorduction
pomůcky na AJ:učebnice Project 1
pracovní sešit k učebnici Project 1
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny
linkovaný sešit A5 - na testy
(děti mohou pokračovat v sešitech z loňska)
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz
www.oup.com/elt/project

www.projectonlinepractice.com

 

 

 

Školní rok 2018/2019  – Třída 5.A  –  třídní učitelka Zdeňka Křížová

ZÁŘÍ :
3.9. 2018                                Zahájení školního roku
4.9. – 7.9. 2018                       Týden  OSV  –  “ Já a svět “ , Školní řád, Bezpečnost, Třídní pravidla, různé
5.9. 2018                                Výstava obrazů V. Sokola – DVA Úvaly /1 hod./
21.9. 2018                              Ředitelské volno ( Vzdělávání PP )
do 30.9.2018                          Registrace žáků – spolupráce rodičů – Logická olympiáda – www.logickaolympiada.cz

ŘÍJEN:
13.10. 2018                            Jabkobraní
16.10.2018                             Legiovlak – prohlídka s komentářem v Úvalech
?                                             Sběr papíru
?                                             Sběr  kaštanů a žaludů
20.10.2018 (sobota )              Oslavy 100 let ČR
29.10. – 30.10.2018                Podzimní prázdniny

LISTOPAD:
20.11.2018                              Třídní schůzka od 17 hod. ve třídě 5.A
30.11.2018                               Vánoční dílny

PROSINEC:
1.12.2018                               Vánoční  jarmark
?                                             Vystoupení dětí v Domově důchodců Úvaly
5.12.2018                               Čertoviny
21.12.2018                             Vánoční  besídka

22.12.- 2.1.2018                     Vánoční prázdniny – výuka začne 3.1.2019

LEDEN:

ÚNOR:
1.2. 2019                               Pololetní prázdniny
25.2. – 3.3.2019                     Jarní prázdniny

BŘEZEN:
13.3.2019                               Den otevřených dveří v ZŠ
?                                             Pěvecká soutěž – Kudy chodí písničky

DUBEN:
5.4.2019                                 Ředitelské volno ( Zápis do 1. tříd )
9.4.2019                                 Třídní schůzka od 17 hod. ve třídě 5.A
18.4.2019                               Velikonoční prázdniny
19.4.2019                               Svátek – volno
?                                             Recitační  soutěž

KVĚTEN:

ČERVEN:
29.6. – 1.9.2019                     Hlavní prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme pracovat metodami kritického myšlení, více najdete na: https://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php?co=principy.

Budeme pracovat s vlastní knihou, kterou budou mít děti v lavici.

Doporučuji všem dětem projekt na podporu čtenářství s charitativním přesahem: https://www.ctenipomaha.cz/, na kterém se podílí například Zdeněk Svěrák, Marek Eben a další.

Pokud se na tyto stránky zaregistrujete, objevíte seznam vhodných knih pro žáky 1.-5. třídy.  Dítě knihu přečte, vyplní správně test otázek, na svůj účet získá 50 korun, které na základě svého uvážení věnuje na jeden z vybraných dobročinných projektů. Knihy, které jsou zde doporučované, jsou kvalitní a můžete se jimi inspirovat při volbě vlastní knihy do lavice či knih pro domácí čtení.

Čtenářské BINGO – aktivita třídy 4.A – ŠK.R. 2017/2018

SEZNAM DOPORUČENÝCH KNIH

Milé děti, toto je seznam knížek, ze kterých si můžete libovolně vybírat. Vesměs všechny knížky jsem četla a mohu vám je doporučit, protože jsou od kvalitních, známých autorů píšících pro děti. Od daných autorů můžete číst i jiné tituly. Širší seznam naleznete na webových stránkách https://www.ctenipomaha.cz/.

Březinová, Ivona: Začarovaná třída

Dahl, Jakub: Jakub a obří broskev, Prevítovi, Karlík a továrna na čokoládu

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe

Drda, Jan: České pohádky

Čapek, Karel: Devatero pohádek

Čtvrtek, Václav: Rumcajs, Manka, Cipísek

Drijverová, Martina: Domov pro Marťany, Sísa Kyselá

Doskočilová Hana:  Pejskování s Polynou

Foglar, Jaroslav: Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého Vonta

Goscinny, René:  Mikulášovy patálie

Jansonová, Tove:  Čarovná zima, Čarodějův klobouk, Bláznivé léto, Muminci

Kahoun, Jiří: Školník Kulda je jednička

Karafiát Jan: Broučci

Kastner, Erich: Luisa a Lotka

Kolář, Jiří: Z deníku kocoura Modroočka

Lada, Josef: Bubáci a Hastrmani, Kocour Mikeš

Lingrenová, Astrid: Děti z Bullerbinu, Bratři Lví srdce, Ronja, dcera loupežníka, Jižní louka, Pipi, Dlouhá punčocha, Rasmus tulákem

Lewis, S. C. : Letopisy Narnie

MacDonaldová, Betty:  Paní Láryfáry I. – IV.

Macourek, Miloš: Mach a Šebestová

Marešová, Dana: Plivník

Milne, Alan Alexander:  Medvídek Pú

Ransome, Arthur: Boj o ostrov

Saint-Exupéry de, Antoine: Malý princ

Sekora, Ondřej: Ferda Mravenec

Spyriová, Johanna:  Heidi děvčátko z hor

Vojtěch Steklač: Boříkovy lapálie

Štorch, Eduard: Lovci mamutů, Osada Havranů, Bronzový poklad

Werich, Jan: Fimfárum

Zinnerová, Markéta: Tajemství proutěného košíku, Kde padají hvězdy, Indiáni z Větrova

POEZIE

Brukner, Josef: Obrazárna

Frynta, Emanuel:  Písničky bez muziky

Halas, František:  Před usnutím

Hrubín, František: Modré nebe

Kainar, Josef:  Nevídáno, neslýcháno

Skácel, Jan:  Kam odešly laně

Sládek, Josef Václav: Zlaté slunce, bílý den

Vodňanský, Jan:  Šlo povidlo na vandr

Žáček, Jiří: Dobrý den, dobrou noc, Aprílová škola

Informace k výuce


Informace z výuky AJ – Olga Fernando
ze dne: 17.9..2018
informace k výuce: Děkuji za předplatné časopisu JUMP. Včera jsem objednala, věřím že do 14 dnů budeme s časopisem pracovat.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka, větná spojení, popis obrázku atd.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Za 200 nasbíraných bodů dostanou malou jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit "sdílení" - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 4. (přihlašovací údaje z loňského roku).

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici PROJECT na www.projectonlinepractice.com (přihlašovací údaje jsou na štítku v pracovním sešitě). Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: crew 5ab
- class ID: C-768-836-0152


probrané učivo:U: do str.5
PS: do str. 2
Slovíčka v PS: 80/1A Hello, Greetings and Intorduction
pomůcky na AJ:učebnice Project 1
pracovní sešit k učebnici Project 1
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny
linkovaný sešit A5 - na testy
(děti mohou pokračovat v sešitech z loňska)
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz
www.oup.com/elt/project

www.projectonlinepractice.com

Napište třídní učitelce

12 + 9 =