Vyberte stránku

Vážení rodiče, nacházíte se na stránkách třídy 5.A ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Ing. Kateřina Řezníčková

 

 

 

Informace z 23. týdne (4. června – 8. června 2018).

Máme za sebou „opakovací“ týden a před sebou důležitý týden, ve kterém se budou uzavírat známky. Děti čekají závěrečné práce, které prověří, jak se připravovaly celý rok. Držím palce, ať vše dopadne na výbornou!

1. Probrané učivo
Český jazyk:
Celý týden jsme opakovali na závěrečnou práci z ČJ – děti měly nakopírované pracovní listy, které samostatně vypracovávaly a následně jsme prováděli společnou kontrolu s odůvodněním. Za opravu chyb ve své práci odpovídají děti 🙂

Pracovní sešit 1: řada dětí stále neodevzdala doplněný sešit!!!

Báseň: čítanka str. 101 (ten, kdo ještě nerecitoval)

Prezentace přečtené knihy: 12. června (Nikol, Daniela) – časový limit maximálně 3 minuty/osobu 🙂

Závěrečná práce z ČJ bude obsahovat: slovní druhy, koncovky přídavných jmen, zájmeno „já“, správné tvary číslovek (2,3,4), základní skladební dvojice, -mě/-mně, hledání chyb ve větě, koncovky příčestí minulého (=shoda přísudku s podmětem), předpona s-/z-/vz-, tvorba sloves dle zadání, převádění přídavných jmen a podstatných jmen do množného čísla (např. lehký vozík – lehké vozíky), pravopis vyjmenovaných slov a podstatných jmen, porozumění textu – schopnost odpovědět na otázky.
Termín závěrečné práce: pondělí 11. června

Vlastivěda
Učivo:
Válečné konflikty (uč. str. 72-73), Zdraví lidí v chudých zemích (uč. str. 76-77)
Test: Jihočeský kraj (pondělí 11. června) – ten, kdo nepsal
Prezentace k vypracování pro dobrovolníky: Vynálezy a rozvoj technologií, Vývoj informačních technologií a jeho důsledky, Věda a výzkum, Památky a památníky jako svědkové minulosti (historické objekty, stavební sloh), Ochrana životního prostředí.

2. Vybírám peníze za fotografie – částky jsem posílala v pondělním e-mailu, dosud nezaplatily dvě děti!

3. Rozlučka – děti se mají domluvit, zda budou chtít účast rodičů – rozhodnutí padne příští týden.
Místo: pergola na zahradě ZŠ
Program: možnost opékání buřtů, konzumace napečených dobrot, diskuse a možnost se sejít
Čas: od 17 hod
Navrhované termíny: 20.6., 21.6., 22.6., 26.6., 27.6.

4. Kdo bude chtít znát výsledky testů Calibro svého dítěte, může mi napsat. Nebudu zveřejňovat výsledky ostatních dětí ze třídy.

Informace z 20. týdnu (14. května – 18. května 2018)

Tento týden jsme měli ve třídě dva úrazy, které se staly o přestávce. S dětmi jsem opět diskutovala na téma bezpečnosti o přestávce, k čemu přestávku využít. Návrh dovolit používání mobilních telefonů o přestávce jsem zamítla! Nápad hrát stolní hry jsem odsouhlasila a dnes děti začaly hrály hru „Dawak“ (Soutěž pro všeznalce a všeumělce), do které se zapojila většina třídy 🙂 Tímto bych chtěla poděkovat Kristýnce, která hru z domova přinesla.

Máme za sebou 1. kolo prezentace přečtené knihy. Chválím děti, které se na prezentaci připravily a také oceňuji odvahu nebát se vystoupit před třídou, neboť vím, že pro některé je to velmi nesnadný úkol!

1. Probrané učivo
Český jazyk:
Učebnice: do str. 137/cv. 20 vč.
Pracovní sešit 2: str. 31/ cv. 2,3, str. 33/cv. 6
Pracovní sešit 1: řada dětí stále neodevzdala doplněný sešit!!!
Diktát: uč. str. 139/cv. 27 – termín bude dětem upřesněn
Domácí úkol:
– Pracovní list – Zmrzlinová abeceda, jedná se porozumění textu. Termín odevzdání: pondělí 21. května. Nemocné děti obdrží list po návratu do školy, práce bude hodnocena.
– Oprava diktátu
– Oprava přepisu cvičení z učebnice
Báseň: čítanka str. 101 (ten, kdo ještě nerecitoval)
Prezentace přečtené knihy: 23. května (Kristián, Jonas, Patrick, Ellen, Vítek)

Vlastivěda
Učivo:
Středočeský kraj, Sociální problémy
Upravený časový plán referátů: Jihočeský kraj (pondělí 21. května)
Domácí příprava: Středočeský kraj (odevzdání do 21. května), Ústecký kraj (termín byl ve čtvrtek 17. května – kdo nebyl ve škole, odevzdá po svém návratu!)
Test: Ústecký kraj (čtvrtek 24. května)
Prezentace: Závislosti (Ellen, Dominika), rasismus (Justina), nezaměstnanost (Vítek), gamblerství (Nikol)
– příprava na 24. května/28. května

2. Fotografování třídy se uskuteční v úterý 22. května (10.55 – 11.40 hod). Ceny fotek 40 Kč (foto třídy), 25 Kč (samostatná fotografie/skupinové foto).

3. 29. května bude probíhat projektový den „Ochrana obyvatel při mimořádných událostech“ (Cvičení CO), platí se 70 Kč/žáka,žákyni. Částku nutno zaplatit do 28. května.

4. Přijměte pozvání na Den dětí v Úvalech, který pořádá ZŠ a DDM v sobotu 26. 5. 2018 od 14 hodin na hřišti pod školou a pod kostelem. Jste srdečně zváni!

5. Prosím rodiče žáků/žákyň, které budou přestupovat na gymnázium nebo na jinou základní školu, aby vyplnili formulář „Oznámení o přestupu žáka na jinou školu“ (ke stažení na webových stránkách školy – O škole – Dokumenty – Formuláře). Formulář můžete poslat na e-mailovou adresu novakova@zsuvaly.cz nebo odevzdat v ředitelně, popř. předat třídnímu učiteli.

Informace z 19. týdne (9. května – 11. května 2018)

Test z VLA – 11 dětí hodnoceno známkou 1, průměr 1,75. Velká pochvala! Co se týká pracovního listu, který měly děti zpracovat na téma „Obezita v Evropě“, odpovědět na otázky a otestovat si, zda dokáží porozumět textu, bylo dosaženo průměru 2 – devět dětí to zvládlo na výbornou! Opět chválím!

1. Probrané učivo
Český jazyk:
Učebnice: do str. 132 vč.
Pracovní sešit 2: str. 29/ cv. 6
Pracovní sešit 1: řada dětí stále neodevzdala doplněný sešit!!!
Diktát: středa 16. května, uč. str. 131/cv. 26
Domácí úkol: Pracovní list – „Školní kapela“, vypsat přídavná jména měkká, přídavná jména tvrdá, označit slovesa, vypsat všechny vzorce souvětí, určit mluvnické kategorie u těchto slov (začátcích, výchovu, pleskání, znamenalo), určit slovní druhy v 1. větném celku. Dopracuje jen ten, kdo nestihl ve škole
Báseň: čítanka str. 101, bude zkoušeno 7 dětí (6 z nich se báseň nenaučilo…)
Čtenářský deník: 3 děti neodevzdaly
Prezentace přečtené knihy: probíhá zápis dětí, startujeme 16. května 🙂

Vlastivěda
Učivo:
Ústecký kraj
Upravený časový plán referátů: Středočeský kraj (pondělí 14. května), Jihočeský kraj (čtvrtek 21. května)
Domácí příprava: Ústecký kraj (odevzdání do 17. května)
Test: Ústecký kraj (pondělí 21. května)

2. McDonald Cup – turnaje v kopané se zúčastnili z naší třídy Max a Patrick. Jejich účast byla oceněna pochvalou v Bakalářích.

3. Den otevřených dveří naší školy se uskuteční ve středu 16. května. V průběhu dopoledne můžete využít možnosti komentované prohlídky školy. Školou Vás provedu žáci školního parlamentu, kteří na Vás budou čekat u vrátnice v 9 hodin.

4. Seminář Zdraví a vitalita na talíři se bude konat ve středu 16. května od 17.30 hod. Bližší informace naleznete zde:

Seminář Zdraví a vitalita na talíři

5. Fotografování třídy se uskuteční v úterý 22. května (10.55 – 11.40 hod). Ceny fotek 40 Kč (21×15 cm), 25 Kč (10×15 cm), 30 Kč (13×18 cm).
Dětem vytvořím seznam, do kterého uvedou, kdo s kým se bude chtít vyfotit – seznam Vám pošlu k odsouhlasení.

6. Dnešní „ovoce do škol“ si děti odnesly domů, jedná se o džus. Děvčata na ozdravném pobytu obdrží džusy po návratu do školy.

7. Testování Calibro – výsledky by měly být známy do konce školního roku.

8. Přijměte pozvání na Den dětí v Úvalech, který pořádá ZŠ a DDM v sobotu 26. 5. 2018 od 14 hodin na hřišti pod školou a pod kostelem. Jste srdečně zváni!

Informace z 18. týdne (2. května – 5. května 2018)

V tomto týdnu mě velice potěšily práce většiny dětí, kdy úkolem bylo vytvořit příběh s pěti klíčovými slovy – byla radost to číst!!! Krásná kreativní díla na zdánlivě spolu nesouvisející slova.

Máme za sebou písemnou práci z VLA – musela jsem pozměnit bodové hodnocení, výsledky budou uveřejněny nejpozději zítra. Je vidět, že plno dětí ještě nenašlo způsob, jak se učit, i když dostávají tipy, jak na to, jak si v tom vytvořit systém. Některé tvrdí, že se učí sami, že nepotřebují pomoc rodičů. Řada z Vás má určitě i svůj osvědčený způsob a děti ho jistě ocení, neboť na 2. stupni učiva bude přibývat.

Mrzí mě, že řada dětí se vyhýbá domácí přípravě a neodevzdává zadané úkoly. Připadá mi, že stále nepochopily, že domácí příprava je pro ně samotné, nikoliv pro učitele. Chtěla bych, aby děti pochopily, že domácí příprava není za trest a vypracované úkoly dělají pro sebe, nikoliv pro mě 🙂

Obracím se na Vás s prosbou týkající se projektu „Ovoce do škol“ – děti mají zájem pouze o džusy, o ovoce nebo zeleninu zájem nemají. Ve středu džusy sloužily k nástroji zábavy o přestávce, kdy se jimi vzájemně špinily oblečení, po přestávce se válelo plno prázdných obalů, které nikomu nepatřily.. Pokud budete souhlasit, každý si bude muset vzít domů ovoce/zeleninu/džus a tím konzumaci přesunout ze školy domů. Budu ráda za zpětnou vazbu, rozhodně nechci děti o přestávce kontrolovat.

1. Probrané učivo
Český jazyk:
Učebnice: do str. 127 vč.
Pracovní sešit 2: str. 28/cv. 4
Pracovní sešit 1: řada dětí stále neodevzdala doplněný sešit!!!
Domácí úkol: Pracovní list – „porozumění textu“. Podle mého názoru je porozumění textu velmi důležité a bude je provázet celý život.
Báseň: čítanka str. 101 (do 9. května), 3 děti se přihlásily do recitační soutěže (výběr básně záleží na nich).
Čtenářský deník: odevzdat do 10. května, 2 knihy zapsané v čtenářském deníku (nesmí se jednat o Deník malého poseroutky/mimoňky)

Vlastivěda
Učivo:
Ústecký kraj (budeme pokračovat 10. května)
Test: Kraj Vysočina (čtvrtek 10. května)
Upravený časový plán referátů: Středočeský kraj (pondělí 14. května), Jihočeský kraj (čtvrtek 17. května)

2. Upozorňuji na další ředitelské volno 7. května!!! S dětmi se ve škole sejdeme až ve středu 9. května.

3. V oblastním kole pěvecké soutěže „Kudy chodí písnička“ byla naše třída velmi úspěšná – Kristýnka Siková (1. místo) a Kačka Pokorná (3. místo). Velká gratulace a dík za účast!

4. Vzpomínková akce k osvobození republiky, konec 2. světové války – včerejší akce se zúčastnil pouze Sebík Vojta, jemuž patří rovněž velký dík a pochvala!

6. Testování pro výzkum (Masarykova univerzita) – souhlasů mám celkem 16. V den testování budou mít zbývající děti jiný program, termín bude upřesněn)

7. Prosím o informaci, zda bude Vaše dítě přestupovat od září na jinou školu. Informaci potřebuji předat vedení, neboť se začíná s formováním budoucích 6. ročníků a potřebujeme vědět, kolik dětí zůstane.

Informace z 17. týdne (23. dubna – 27. dubna 2018)

Mám obrovskou radost z testu z VLA (téma – Olomoucký kraj) – třída dosáhla průměru 1,1!!! 🙂 Čtvrtletní práce z ČJ (váha 2) také nedopadla úplně nejhůře – průměr 1,83 (7×1, 1×1-, 9×2, 4×3). Děti mají práce u sebe, můžete s nimi o chybách diskutovat – ve středu prosím o vrácení z důvodu archivace. Dětem, které dnes nebyly ve škole, pošlu e-mail s ofocenou prací.

Ve středu nás navštívila Míša s programem, po jeho skončení jsme následující hodinu probírali a vyjasňovali si o čem vlastně hodina byla. Došli jsme k závěru, že by všichni měli podporovat ostatní ve třídě, pomáhat jim lépe snášet jejich obavy, aby se všichni cítili dobře, i když nejsou nejlepšími kamarády/kamarádkami.

Ve čtvrtek byl ve znamení projektu Den Země – první dvě hodiny jsem strávila s dětmi ve třídě, diskutovali jsme na téma životní prostředí, odpady, aj. Pustila jsem dětem video, následně jsme jej rozebírali a došli k závěru, že je potřeba si připomínat Den Země a zároveň se k přírodě chovat tak, aby nám ještě dlouho vydržela 🙂 Poslední tři hodiny strávily děti s paní učitelkou Genčevovou úklidem v okolí školy.

Z důvodu bezpečnosti dětí o přestávce jsem ukončila možnost trávit přestávku gymnastickými cviky. Bohužel třída není tělocvična a nesplňuje podmínky pro jejich provádění.

1. Probrané učivo
Český jazyk:
Učebnice: do str. 126, cv. 6 vč.
Pracovní sešit 2: str. 26/cv. 7 a 9, str. 27/ cv. 1, 2 (u cv. 2 pouze doplnit slova do textu), str. 28/cv. 1
Pracovní sešit 1: řada dětí stále neodevzdala doplněný sešit!!!
Domácí úkol: Bylo zadáno 5 slov (kočka, pes, stres, koloběžka, pán), úkolem je napsat příběh, kde se objeví všech 5 slov – stránka v sešitu Psaní.
Pracovní list: podstatná jména (odevzdat do 2. května)
Diktát: učebnice str. 123/cv. 28 (středa 2. května)
Báseň: čítanka str. 101 (do 9. května)

Vlastivěda
Učivo: Kraj Vysočina
Domácí příprava: Kraj Vysočina (odevzdat do 3. května)
Písemná práce z dějepisné části (váha 2): čtvrtek 3. května (Holocaust, Komunismus, Rok 1989, Cesta k demokracii)
Časový plán referátů: Ústecký kraj (čtvrtek 3. května), Středočeský kraj (čtvrtek 10. května), Jihočeský kraj (čtvrtek 17. května)

2. Upozorňuji na ředitelské volno 30. dubna!!! S dětmi se ve škole sejdeme až ve středu 2. května.

3. Ve středu 2. května se uskuteční v CVA oblastní kolo pěvecké soutěže – naši třídu bude reprezentovat Kačka Pokorná a Kristýnka Siková.

4. V příštím týdnu nás čeká preventivní program v rámci projektu „Alkohol, můj nepřítel“ (s největší pravděpodobností ve středu).

5. Vzpomínková akce k osvobození republiky, konec 2. světové války – 3. května 2018, místem konání bude místní hřbitov. Z každé 5. třídy by se akce měly zúčastnit alespoň 3 děti. Zájemci se mohou hlásit u mě.

6. Testování pro výzkum (Masarykova univerzita) – zatím se mi sešlo 15 souhlasů (2 děti se nebudou účastnit). Připomínám, že testování je dobrovolné a Vaše dítě se nemusí zúčastnit, bude mít náhradní program. Pokud souhlasíte a neodevzdali jste souhlas, prosím o dodání nejpozději do 2. května.

Informace z 16. týdne (16. dubna – 20. dubna 2018)

Máme za sebou týden ve znamení „testování“. Podle rychlosti odevzdání testů lze soudit, že testy pro děti nebyly náročné. Děti s sebou dostaly domů „Hodnotící list“, vyplněné odevzdat v pondělí 23. dubna.

Probrané učivo
Český jazyk:

Učebnice: do str. 119

Pracovní sešit 2: str. 26/cv. 8 (na známky), cv. 9 (dobrovolné, budeme dokončovat ve škole)

Pracovní sešit 1: řada dětí stále neodevzdala doplněný sešit!!!

Domácí úkol: Napsat minimálně 10 rozvitých vět – : „Jak jsem strávil/a víkend“ do sešitu „Psaní“.  Druhé téma, které si děti zvolily,  je „Moje tužka“ – zkusit napsat co nejvíce vět na toto téma.

Čtvrtletní práce: středa 25. dubna (kořen slova, -ě/-ně, s-/z-, -ě-/-je, slovní druhy, mluvnické kategorie u podstatných jmen, vzory podstatných jmen, tvary přídavných jmen (různé pády, tvrdá/měkká/přivlastňovací)

Vlastivěda

Učivo:

Olomoucký kraj, Česká republika (základní pojmy)

Domácí příprava: Olomoucký kraj (odevzdat do 23. dubna)

Test: Olomoucký kraj (mimořádně v úterý 24. dubna) – termín na přání dětí 🙂

– Ve čtvrtek 26. dubna proběhne celoškolní projekt Den Země. Budeme uklízet okolí Úval. Děti budou poučeny co nemají sbírat, dostanou ochranné pomůcky. Pokud si nepřejete, aby se dítě aktivně účastnilo sběru, dejte mi vědět. Tento den se nebudeme učit, vyučování skončí v 12.35 hod. Opět po dětech pošlu lístek, kde budu potřebovat Váš podpis na znamení souhlasu, že dítě může skončit v 12.35 hod.

– Vzpomínková akce k osvobození republiky, konec 2. světové války – 3. května 2018, místem konání bude místní hřbitov. Z každé 5. třídy by se akce měly zúčastnit alespoň 3 děti.

Informace z 15. týdne (9. dubna – 13. dubna 2018)

  1. Probrané učivo

Český jazyk:

Učebnice: do str. 118/ cv. 7,9

Pracovní sešit 2: str. 19 celá, str. 21/cv. 9, str. 25/cv. 4 a 5, str. 24 doplněná i,y (ostatní dobrovolné)
Pracovní sešit 1: řada dětí stále neodevzdala doplněný sešit!!!

Domácí úkol: Napsat minimálně 10 rozvitých vět – : „Jak jsem strávil/a víkend“ do sešitu „Psaní“. S dětmi jsem procházela jejich díla, dostaly návod, čemu se vyvarovat, na co se zaměřit, čím psaní obohatit, jaké používat spojovací výrazy,… Byla bych ráda, aby pochopily, že jejich tvoření je přínosem pro ně, nikoliv pro mě – bohužel u některých stále přetrvává odpor.

Diktát: opravené diktáty odevzdat do 16.4 dubna!

Vlastivěda

Cesta k demokracii

V pondělí jsem vyzkoušela práci ve skupinách, kdy děti měly za úkol přečíst materiál k tématu, podtrhat „to nejdůležitější“ a vytvořit otázky. Bohužel většina to pojala jako volnou zábavu a i přesto, že jsem je několikrát upozornila, že mají zadaný úkol, neuposlechly. Následoval tedy krátký testík, který zahrnoval pouze otázky z materiálu na to opravdu nejdůležitější – výsledky byly děsivé…

Ve čtvrtek jsme si vysvětlovali způsoby, jak se učit, resp. jak si zapamatovat učivo. Řada dětí přiznala, že se text učí nazpaměť. Doufám, že si někteří mé doporučení zapamatují a budou se jím v dalších letech řídit 🙂

V Bakalářích naleznete známky z testu z Moravskoslezského kraje – testy dostanou domů až příští týden, neboť ještě několik dětí test nepsalo.

2. Známky za čtvrtletí už naleznete v Bakalářích – zatím chybí známky z Hudební výchovy a u některých také z 3. Od pondělí nás bude čekat srovnávací testování Kalibro, a to z českého jazyka (středa 18.4.), matematiky (pátek 20.4.) a anglického jazyka (pondělí 16.4.). Více informací naleznete zde http://www.kalibro.eu/o-nas

K vyplnění testů potřebují propisku (nikoliv gumovací pero) a také vymyslet přezdívku, pod kterou si budou moci po vyhodnocení vyhledávat výsledky. Testování se zúčastní všichni žáci, na každý test budou mít 60 min, tzn., že nám „odpadnou“ 3 hodiny ČJ. Z tohoto důvodu nebudeme mít příští týden Čtení a Pracovní činnosti.

4. Třídní schůzky – úterý 17. dubna 2018 od 17.00 hod.Pokud potřebujete cokoliv řešit, můžete přijít před třídními schůzkami od 16:30 hod nebo po třídních schůzkách. 

Soutěž v AJ pro 4. a 5.ročníky – v pondělí 26.3. od 13.30 – 16.00 hod.
info na: https://www.zsuvaly.cz/tridy/predmety/anglictina/ – v záložce akce a soutěže

7. týden (12.2.-16.2.2018).
Chválím děti, že se nám daří zvládat výuku i bez využití interaktivní tabule. Doufám, že po jarních prázdninách už bude technika opravená.

Dnes si děti mohly vzít domů všechny testy a písemné prověrky z ČJ za 1. pololetí (pololetní práce musím archivovat).
Probrané učivo
Český jazyk:
Učebnice: do str. 87, cv. 9 včetně
Pracovní sešit 2: do str. 5, cv. 4 včetně
Pracovní sešit 1: vyplněný sešit odevzdat po jarních prázdninách (ten, kdo dosud neodevzdal)
Domácí úkol na jarní prázdniny: pracovní list (opakování podstatných jmen, přídavných jmen, shody přísudku s podmětem)
Po prázdninách si ve čtvrtek 1. března napíšeme diktát ze str. 91/cv. 21.

Vlastivěda
Učivo: Královehradecký kraj, Komunisté bojují o moc
V pondělí 26.2. je termín pro odevzdání dobrovolného domácího úkolu „Královehradecký kraj“ a zároveň začnu ústně zkoušet (podle otázek v sešitu).
Plán učiva na 9. týden:
-pondělí 26.2. Pardubický kraj (referát Daniela Dostálová), dobrovolné testové otázky v tento den dětem –rozdám,
-čtvrtek 1. března 2. světová válka (referát Sebík Vojta).

Prosím o zaslání omluvenek dětem, které byly nemocné a nemají stále absenci omluvenou.

V Bakalářích už naleznete známky z ČJ a VLA, které se počítají do 2. pololetí.

Dětem, které se hlásí na gymnázia jsem včera rozdala přihlášky. Prosím o kontrolu údajů  a doplnění informací – děti byly poučeny.

Přeji pohodové prožití jarních prázdnin  🙂

 

 

Zprávy o dění v 3. týdnu (15.1.-19.1.2018).

Máme za sebou náročný týden, který byl ve znamení pololetních prací a uzavírání známek. Musím děti pochválit za přípravu – pololetní práce z ČJ (jeden žák si napíše práci v pondělí) skončila průměrem 1,76 (6 jedniček, 14 dvojek a 1 trojka) i výsledky z obávaného předmětu VLA jsou velmi dobré.

Žádná kázeňská opatření jsem za toto období neudělila, pochvaly budou zapsány  v elektronické ŽK.

Známky jsou uzavřeny, od příštího týdne už budou známky započítávány do 2. pololetí 🙂

Probrané učivo

Český jazyk:

– učebnice: do str. 74, cv. 23 včetně

– pracovní sešit: str. 40/cv. 3,4, str. 41/cv. 5,6, str. 42/cv. 7

Domácí úkol: PS str. 44/cv. 10 (spisovné x nespisovné výrazy) Ráda bych, aby děti používaly co nejvíce spisovných výrazů – snažím se proto na nespisovné výrazy upozorňovat, aby si všímaly rozdílu. Nicméně chápu, že je to pro některé děti velmi těžké.

Příští týden ve čtvrtek budou děti psát diktát (cv. 30/str. 75).

Vlastivěda

Nové učivo nás čeká až v pondělí, kdy si zopakujeme Jihomoravský kraj a budeme pokračovat Podnikatelskými úspěchy (str. 32), ve čtvrtek nás bude čekat Zlínský kraj – opět bude k dispozici dobrovolný domácí úkol 🙂

 

Zprávy o dění v 1. týdnu (3.1.-5.1.2018)

Probrané učivo
Český jazyk:
– učebnice: do str. 68, cv. 1 včetně
– pracovní sešit: cv. 6/str. 37, cv. 3/str. 40 (sešity mám u sebe)
V pondělí píšeme diktát – str. 67, cv. 18. Žádný jiný domácí úkol děti nedostaly, proto věřím, že tentokrát budou samé jedničky 🙂 Jelikož se jedná o diktát s přípravou, bude hodnocení přísnější.
Příští týden budeme psát dvě krátké písemky (opakování přídavná jména, ě/je).
Blíží se pololetní práce z ČJ. Aby děti tušily co je čeká, v pondělí dostanou za DÚ vypracovat pololetní práci „nanečisto“ – verze ve škole bude samozřejmě jiná.
Děti dostaly domů sešit ze Psaní. Mají za úkol si doma svůj výtvor znovu přečíst a opravit případné chyby. V úterý si mají sešit přinést, budeme si číst vybraná díla.

Vlastivěda
– učebnice: 1. světová válka
Od příštího týdne se mohou nechat děti samy vyzkoušet – zkoušet budu dle otázek v pracovním sešitě. V případě absence je třeba, aby se dítě obrátilo na spolužáka/spolužačku a otázky si dopsalo.

Do záložky Angličtina byl přidán odkaz na společné informace pro všechny skupiny v ročníku.

51. týden (18.12.-22.12.2017)

1. Probrané učivo

Český jazyk:

– učebnice: do str. 61

– pracovní sešit: do str. 35 (cv. 1 + 2), str. 38 (cv. 7,8,9), str. 39 (cv. 10)

Opravené pracovní sešity mám u sebe, dětem rozdám v lednu.

Domácí úkol nebyl zadán. Děti mají za úkol číst a opakovat si probrané učivo 🙂

2. Ve středu nás navštívila naposledy v tomto roce psycholožka Michaela Pejchalová. Program na zlepšení atmosféry ve třídě bude probíhat i v příštím roce.

3. Chtěla bych poděkovat žákyním, které se zúčastnily Školního koncertu v sokolovně a reprezentovaly tím třídu 5.A 🙂

4. Stále některé děti nemají omluvenou absenci – psala jsem přes elektronickou žákovskou těm, kterých se to týká.

5. Do školních lavic se děti vrátí až ve středu 3. ledna 2018! V tento den už se budeme učit dle rozvrhu.

50. týden (11.12.-15.12.2017)

Probrané učivo
Český jazyk:
učebnice: do str. 60 cv. 17,18
– pracovní sešit: do str. 31 včetně
Domácí úkol: str. 32, cv. 6 (pouze podtrhnout měkká, tvrdá a přivlastňovací přídavná jména dle zadání),
str. 33 (vyplnit přihlášku)
V pondělí si napíšeme test na přídavná jména (měkká, tvrdá, přivlastňovací). Děti si o pracovních činnostech měly vyrobit pracovní pomůcku na přídavná jména, kterou jim mohu následně zalaminovat. I přesto, že měli k dispozici učebnici, ze které opisovali přídavná jména, mají v ní bohužel někteří pravopisné chyby…

Vlastivěda
– učebnice: Češi v rakouské říši
– dětem jsem ve čtvrtek rozdala „nové“ sešity, ve kterých naleznete 5 otázek, které jsme společně vytvořili a napsali rovněž na tabuli. Za úkol mají děti zkusit zodpovědět otázky a napsat si odpovědi, které si následující vyučovací hodinu společně zkontrolujeme. Pracovní sešity od Frause zatím používat nebudeme, není možné vést dva sešity současně. Doufám, že toto přispěje k lepším výsledkům a ke zlepšení motivace děti k předmětu VLA.
– dobrovolný úkol a termín odevzdání: „Praha“ do 21. prosince. Znovu připomínám, že je potřeba u testu přemýšlet a odpovídat dle dostupných informací (mapa, kniha, internet, logické myšlení). Některé děti odevzdávají testy neúplné nebo se zbytečně nevyplněnými odpověďmi.
– V Bakalářích naleznete již známky z dobrovolných úkolů (Plzeňský a Liberecký kraj) – bohužel nejsou jen samé 1.

Vyúčtování vánočního jarmarku naleznete níže:
– výtěžek z akce 86 612 Kč
– náklady na akci 24 382 Kč
Celkový zisk 62 230 Kč byl využit na částečnou úhradu nákladů na relaxační koutky v budově B – 2. patro (cca 280 000 Kč)

Ve středu 20. prosince nás navštíví psycholožka Michaela Pejchalová – čeká nás program na pozitivní zakončení kalendářního roku.

Připomínám Vánoční školní koncert, který proběhne ve čtvrtek 21. prosince od 18.00 hod v místní sokolovně.

Vánoční besídka proběhne v pátek 22. prosince. Tento den se děti nebudou učit, vánočně se naladíme a skončíme už v 11.40 hod. Hodnota přineseného neutrálního dárku by neměla překročit 50 Kč. Dárky budou anonymní, každý dárek bude označen číslem a v pátek proběhne losování čísel – dárky mohou děti nosit v průběhu celého příštího týdne. Na pátek si také mohou přinést nějakou vhodnou deskovou hru.

48. týden (27. 11. – 1. 12. 2017)

Nejprve bych chtěla poděkovat dětem a několika maminkám za klidný a pohodový průběh vánočních dílen. Ocenila jsem kreativitu a nápaditost dětí a rovněž jejich maminek
V sobotu 2. 12. proběhne v prostorách ZŠ vánoční jarmark, na který jste srdečně zváni. Náš stánek naleznete na budově A, 2. patro, 3.B (A2-1).

Probrané učivo
Český jazyk:
– učebnice: do str. 53 včetně
– pracovní sešit: ti, kteří stihli dokončit vše do str. 29, sešit odevzdali ke kontrole. Ostatní mají za úkol dokončit doma, sešity si vyzvednu v pondělí 4.12.
– Dětem jsem rozdala opravené texty (Cesta k objevu písma, Záchrana koťat) k případné domácí opravě. Termín mají do úterý 5. 12., poté jim zůstává původní známka. Objevilo se několik dětí, které opravu odmítli s tím, že jim známka vyhovuje.
– Diktát budou děti psát ve středu 6. 12., jedná se o cv.24/str.53

Vlastivěda
– učebnice: Liberecký kraj, str. 18
V pondělí budu rozdávat dětem testové otázky k Libereckému kraji, je to dobrovolný úkol, kterým si děti mohou vylepšit známku (přihlásilo se 18 dětí).
– test budou psát děti ve čtvrtek 7. 12. (Těžký průmysl, Spotřební průmysl a služby, Kraje ČR, Průmyslová revoluce, Textilní průmysl) – opět pouze z textu z učebnice + vypracovaná cvičení z pracovního sešitu.

47. týden (20.-24. listopadu)

Probrané učivo
Český jazyk:
– učebnice: do str. 49 včetně – děti měly dnes suplovanou výuku ČJ a měly dokončit cvičení v učebnici, tak snad dokončily 🙂
– pracovní sešit: tento týden žádné cvičení z PS
– čítanka: Škola naruby
– V pondělí budu kontrolovat DÚ: děti mají za úkol vymyslet větu dle zadání: 15811721566 (číslo=slovní druh), pořadí se nesmí měnit.
– Dnes dětem měla paní učitelka rozdat pracovní list, který měly děti dokončit ve škole, popř. doma.
– Ve středu děti četly a vyplňovaly otázky k pracovnímu listu: Záchrana koťat (lehčí varianta), Cesta k objevu písma (obtížnější varianta). Bohužel nevím kolik času na vypracování děti měly (suplovaná hodina), nicméně výsledky děti nepotěší. Příští týden dětem pracovní listy rozdám s tím, že si doma znovu mohou text projít a opravit chybné odpovědi, popř. doplnit chybějící odpovědi. A pokud mi opravený pracovní list přinesou, známku jim změním. Pokud nebudou chtít opravovat nebo nepřinesou do stanoveného termínu, známku jim ponechám původní.

Vlastivěda
– učebnice: Textilní průmysl
– pracovní sešit: Textilní průmysl, str. 14, cv. 1+2, za DÚ dostaly děti vypracovat cv. 3.

Ve čtvrtek 30. 11. budeme mít ve třídě vánoční dílny. Nebudeme se učit, budeme celý den vyrábět, tento den bude vyučování končit v 11.40 hod. Pokud budete mít čas, chuť a náladu s námi vyrábět, rádi Vás uvidíme.

V sobotu 2. 12. se uskuteční tradiční vánoční jarmark od 13:00 do 15:00 na budově A. Opět budeme prodávat výrobky dětí. Místo prodeje upřesním v příštím týdnu.

 

46. týden (13.-16. listopadu)
1.Probrané učivo
Český jazyk:
– učebnice: do str. 45 včetně
– pracovní sešit: str. 23/cv. 5, str. 24/cv. 6, str. 25 a 26 celá
– čítanka: Josef a Ly
– za DÚ dostaly děti oboustranný pracovní list na procvičení učiva.
– příští týden budou děti psát diktát, nikoliv přepis – str. 45, cv. 24

Vlastivěda
– učebnice: Kraje ČR
– pracovní sešit: za DÚ dostaly děti vypracovat na str. 12, pouze cv. 1
Děti měly vypracovat dobrovolný domácí úkol a ani jedno dítě úkol nevypracovalo. Měli za úkol zjistit, ve kterém městě se vyrábějí dalekohledy, motocykly, smaltované nádobí, nerezové nádobí, zbraně. Je vidět, že děti nemají zájem si vylepšovat známku z VLA. Děti obdržely informaci, že některá z těchto informací se může objevit v testu.
Domácí úkol, který dostala celá třída nesplnilo 7 děti z 20… Jednalo se kožedělný průmysl, vymyslet výrobek a surovinu.
V dnešní hodině jsme si rozdali „slepé mapy“ a děti podle mapy doplňovaly kraje a krajská města. Dále následovalo rozdělení (dle aktuálního zasedacího pořádku) jednotlivých krajů mezi dvojice a jednotlivce. Děti budou v tom svém kraji zakreslovat řeky, pohoří, města (toto budou připravovat o PČ ve středu) a připraví si referát se základními fakty, zajímavostmi, apod., který přednesou dle časového harmonogramu (dle učebnice) před třídou. Referát na závěr doplní otázkami, které budou muset děti zodpovídat. Ostatní děti se budou snažit poznamenat důležité informace a odpovědět na závěrečné otázky.
Pokud si budou děti připravovat referáty z jiných témat, je potřeba volit slova, která ostatní děti pochopí a rovněž si na závěr připravit otázky na zopakování.

2.Třídní schůzky proběhnou příští úterý, tj. 21. listopadu od 17.30 hod, abyste mohli navštívit třídní schůzky v jiné třídě na 1. stupni.   Součástí bude také krátký vstup učitelů 2. stupně – informace o práci a možnostech žáků na 2. stupni.
3.V Bakalářích byste už měli vidět známky za 1. čtvrtletí.
4.Opravy testů z ČJ jsou dobrovolné a je na dětech, zda si chtějí chyby opravit. Stále častěji se objevují opakované chyby v opravách z nepozornosti dětí.
5.Dále už jsem vzdala neustálou kontrolu, zda mi děti test vrátily. U velkých testů však budu důsledně požadovat jejich vrácení a testy z VLA dětem dávat domů vůbec nebudu.
6. S platností od dnešního dne budu psát dětem do hodnocení informaci o nevypracovaném úkolu. Vy alespoň budete vědět, který úkol dítě nevypracovalo.

45. týden (6. – 10. listopadu 2017)
1. Probrané učivo
Český jazyk:
– učebnice: do str. 39 včetně
– pracovní sešit: str. 22/cv. 1,3; str. 23/cv. 4, str. 24/cv. 7,8
– za DÚ dostaly děti pracovní list, za úkol mají převést přídavná jména do množného čísla
(3 sloupečky).
Nyní probírané předpony „s“ a „z“ bohužel některým dětem dělají stále problémy. Děti musí o významu slova „přemýšlet“, aby určily správnou předponu a navíc některá slova si musí pamatovat. Pokud je to možné procvičujte s nimi tato slova (mají i pracovní list na předpony).
Ve středu jsme měli první hodinu „psaní“, děti měly za úkol napsat „vypravování“ – téma bylo volné, jedinou podmínkou bylo použít 5 klíčových slov, které jsme si na začátku společně určili. První reakce dětí po zadání úkolu byla, zda budu práci hodnotit známkou…
Cílem hodiny psaní je, aby se děti naučily lépe vyjadřovat, používat spisovnou češtinu, aby dělaly méně chyb a naučily se vlastní kontrole chyb. Doufám, že děti psaní bude bavit, že se budou na hodinu těšit postupně všechny děti 🙂 Hodnocení bude slovní, spíše můj komentář.
Vlastivěda
– učebnice: Těžký průmysl
– pracovní sešit: str. 10 celá, za domácí úkol mají zjistit, co je „koks“ – toto slovo vzbudilo velký rozruch, nicméně význam je zcela jiný než-li měly děti na mysli 🙂
Zápisy do pracovního sešitu dětem diktuji, nikdo se nehlásil, že by nestíhal. Pokud zjistíte, že dítě nemá učivo dopsané, tak ať za mnou přijde a spolu doplníme.
2. Ve středu nás navštívila psycholožka Míša Pejchalová v rámci preventivního programu na zlepšení atmosféry ve třídě, děti si vzájemně dobily baterky a měly vymyslet v čem jsou jedineční oni sami a co má společného celá třída. „Šarvátky“ o přestávkách překročily hranici únosnosti, objevily se rvačky – výsledek je ten, že kluci mají být o přestávce v lavici, popř. se projít po chodbě. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet – zatím si vše vysvětlujeme, protivníci se sami sobě omluví a podají si ruce. Nakonec zjistí, že vůbec nechápou, proč tak přehnaně reagovali…
3. Každý týden dostáváme do třídy ovoce v rámci programu „Ovoce do škol“. Překvapilo mne, že děti o ovoce nemají zájem a ani si ho nechtějí vzít domů. Jedná se o jablka, pomeranče, apod.
4. Blíží se nám třídní schůzky, které proběhnou v úterý 21. listopadu od 17.30 hod. 
5. Škola v přírodě – zatím mám potvrzeny pouze 3 děti, které ví, že na ŠVP jet nechtějí.
6. Připomínám vánoční dílny dne 30. listopadu (čtvrtek). Budu ráda, když se někdo z Vás dílen zúčastní 🙂

 

44. týden (30. října – 3. listopadu 2017)

Probrané učivo
Český jazyk:
učebnice: do str. 39 včetně
– pracovní sešit: do str. 21 včetně + cv. 10, str. 25 (pouze doplnit i,í,y,ý)
– čítanka: v úterý budu zkoušet porozumění textu + čtení na známky str. 34-37
– za DÚ dostaly děti vymyslet 9 vět (procvičení slov s předponou „s-„, které si děti musí zapamatovat). Ve větách použijí slovesa strávit, skončit, sdělit, spotřebovat, shořet, shnít, stěžovat si, schválit, spáchat (čas a osobu si samy určí).
Doporučení: zakoupit dětem knihu autorek Lenky Zemanové a Michaely Bergmannové „Strasti zkoušeného Standy“ (nakladatelství Portál), ve které je velmi pěkně vysvětleno učivo o předponách „s-“ a „z-„.

Vlastivěda
– učebnice: Těžký průmysl (v pondělí budeme pokračovat)
V pondělí další testík na 5. otázek („Zemědělství“, „Krajina“).

Ve středu nás opět navštíví psycholožka Míša Pejchalová v rámci preventivního programu na zlepšení atmosféry ve třídě. Stále doufám, že se atmosféra ve třídě zlepší, nicméně se objevují mezi dětmi menší třenice. Aktéři byli upozorněni domluvou, příště bude následovat poznámka…

Škola v přírodě – V Bakalářích naleznete (nejpozději v pondělí 6. listopadu) oficiální zprávu o ŠVP a prosím o Vaše zamítavé stanovisko po poradě s dětmi. Pokud opravdu nepojede tak vysoký počet dětí, pan ředitel s největší pravděpodobností ŠVP v naší třídě zakáže. Což je myslím velká škoda!

Ve čtvrtek 30. listopadu proběhnou ve třídě „vánoční dílny“. Budu ráda, když se někdo z Vás dílen zúčastní:-)

Na nástěnce v Bakalářích naleznete zprávu od ředitelství ZŠ Úvaly. Děti byly patřičně poučeny o hygieně.

43. týden (23.-25. říjen 2017)

Probrané učivo
Český jazyk:
– učebnice: do str. 36
– pracovní sešit: do str. 20
– čítanka: v úterý budu zkoušet čtení na známky str. 30-32
Úkoly na prázdniny:
PS: dokončit celou str. 20
Napsat do školního sešitu 10 rozvitých vět na téma „Moje prázdniny“. Byla bych ráda, aby se děti naučily vyjadřovat větou, která má více než 3 slova 🙂

Níže uvedený odkaz mohou děti použít k procvičování „ě/je“:

Doplňování ě/je ve větách (27) – DOPLŇOVAČKA

Níže uvedené odkazy slouží k procvičení „zdvojených souhlásek“:
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Pravopis+slova&topic=01.+Zdvojen%C3%A9+souhl%C3%A1sky#selid

Zdvojené souhlásky (19) – DOPLŇOVAČKA

Vlastivěda
– v hodině děti pracovaly ve dvojicích (až na výjimky) – práce s mapou. Hodnoceny známkou byly pouze ty dvojice, které dokázaly zodpovědět minimálně 10 otázek správně.
Příští týden děti čeká test – téma Krajina, Zemědělství.
Připomínám možnost referátu na témata, která nás čekají – možnost, jak si opravit nebo vylepšit známku z VLA.

Dnes jsem s dětmi věnovali preventivnímu programu „Bezpečně online“. Doufám, že si děti odnesly cenné rady 🙂

Na pondělí mají děti promyslet a napsat alespoň 10 pravidel chování a proč?

Informace ze školní jídelny:
– do jídelny mohou vstupovat pouze žáci, kteří mají zaplacené obědy
– rodičům a cizím osobám je vstup do jídelny v době výdeje obědů zakázán,
– ti, kteří nemají zaplacené obědy, nemají nárok ani na konzumaci polévky,
– z jídelny není dovoleno vynášet inventář (talíře, misky, …),
– v úterý 14. 11. bude ve školní kuchyni podzimní vaření s kuchařem Vladimírem Šťastným, společně s kuchařkami bude vařit luštěninová jídla.
– děti mi mohou napsat, co jim chutná a co ne, co by si přály, jaké mají připomínky, co by vzkázaly kuchařkám… Vše zpracuji a odevzdám vedoucí školní jídelny.

V pondělí nás čeká Halloweenská akce, kterou pořádá Školní parlament. Děti mohou dorazit do školy v maskách. Prosím informujte doma své děti.

S pozdravem

Kateřina Řezníčková

třídní učitelka 5.A

 

Zprávy o dění v 42. týdnu (16.-20. říjen 2017)

Webové stránky třídy „oživeny“ 🙂

Příští týden budou mít děti podzimní prázdniny (26.-27. října 2017), ve středu nás čeká preventivní program „Bezpečně online“ – pouze 1 vyučovací hodina, po zbytek dne výuka dle rozvrhu.

Probrané učivo:
Český jazyk:
– učebnice: do str. 34
– pracovní sešit: do str. 19, cv. 7 včetně
Pokud se objeví v „testíku“ cvičení, která mají děti za domácí úkol, popř. jsme je vypracovávali společně ve škole, budou hodnoceny známkou, která bude rovnou zapisována do Bakalářů. Děti nenosí domácí úkoly a některé nedávají o hodinách pozor, což se projevilo na výsledných známkách, když děti dostaly stejné cvičení, které jsme společně vypracovávali…
Vlastivěda
– učebnice: Krajina + Zemědělství (str. 11-12)
– pracovní sešit: str. 8, cv. 5,6,1,2,3, str. 9, cv. 1,2,3
Děti mají za sebou dva testy, další testy budou následovat po podzimních prázdninách.

Děti, které chodí na AJ k Olze Fernando, obdržely časopis – některé využily možnosti ponechat si časopis u paní učitelky, ostatní si ho vzaly domů. Časopis budou používat v hodinách AJ.

Děkuji za zajištění přezůvek pro děti – zdá se, že už mají všichni své přezůvky 🙂

Prosím, promluvte s dětmi ohledně chování ve vyučování – dnes pí Šetková (Přírodověda) udělí dvě poznámky za ustavičné vyrušování a nevhodné chování při vyučování.

Přeji pohodový víkend.
Kateřina Řezníčková

Týden 18. – 22. 6. 2018

Matematika – Slovní úlohy, finanční gramotnost, opakování

(uč. str. 107 – 108, PS str. 45 – 48)

Pátek – geometrie – soustava rovinných útvarů – rýsování

 

 

 

 

 

 

Angličtina

společné informace pro všechny skupiny

Kliknutím na odkaz otevřete stránku, na které pokračujte na záložku svého ročníku, kde najdete informace společné pro všechny skupiny v ročníku:

   • slovníčky k používaným učebnicím
   • odkazy na procvičování učiva
   • videa, písničky
   • učebnice a témata, která ke stávajícím učebnicím přidáváme

P. Daněk

 


 

  
Angličtinaen flag Informace pro skupinu A53 – Olga Fernando
5.AB
Informace z výuky AJ – Olga Fernando
Chtěla bych pochválit děti za účast ve školním kole anglické olympiády, která nedávno proběhla na naší škole. Děti byly rozdělené do kategorii podle ročníku. V 5.třídách se zúčastnilo 8 dětí – z 5.A Patrik Wang, z 5.B Anna Irová, Bruno Chvalkovský, Sofie Boháčková, z 5.C Karolína Petrová, Adam Bergl, Matouš Fanfule a z 5.D Berta Bašta, která se umístila na 1.místě. Do dalšího kola postupují z 2. a 3.místa Patrik Wang a Anička Irová, jako náhradník v případě absence Bruno Chvalkovský.
Gratuluji vítězům a všem děkuji a chválím za účast.

Informace pro účastníky oblastního kola: https://www.zsuvaly.cz/tridy/predmety/anglictina/ nebo p.učitel Daněk (danek@zsuvaly.cz)

ze dne: 18.5..2018
informace k výuce: V pondělí 15.1. budeme psát pololetní test - opakování.

Každý týden budeme psát test - slovíčka, větná spojení, krátký popis, doplňovačka, atd.

Dětem dávám pracovní listy k učivu, které není v učebnicích, ale probíráme dle ŠVP.

Přihlásila jsem děti do soutěže, která je součástí časopisu JUMP. Děti vypracovaly první úkol a já dle pokynů odeslala. Nyní nás čeká úkol na listopad.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Pokud si se svolením rodičů nahrají tuto aplikaci, která je zdarma na mobilní telefon, tablet nebo budou používat na PC, mohou si i vylepšit známku - za každých 200 bodů mohou získat jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit sdílení - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 5. Dětem jsem dala kopii instrukcí. Někteří už pilně trénují.
probrané učivo:U: do str.65
PS: do str. 53/5
JUMP: May - 2018
pomůcky na angličtinu:učebnice Project 1 - Forth Edition,
pracovní sešit k učebnici Project 1
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis v hodině
linkovaný sešit A5 - na testy
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování:doporučené www stránky / aplikace na procvičování
www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz

Organizace školního roku 2016/2017

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Stránky třídy 5.A

| Čvc 30, 2015 |

Napište třídní učitelce

11 + 7 =