Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 5. A ZŠ Úvaly. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré jiné důležité zprávy pro děti i pro Vás.

Kontakt

Třída: 5. A

Třídní učitelka:

Zdeňka Křížová

Email: krizova@zsuvaly.cz

Aktualizace 25.6.2019
Dobrýden,
informace pro děti, které budou přecházet na gymnázia či ZŠ . Vzhledem k ukončení studia na ZŠ Úvaly budou ukončené a zrušené emailové adresy těchto žáků. Pokud si chcete něco přesunout  ze svých současných školních emailových adres, prosím, učiňte co nejdříve. Děkuji. Zdeňka Křížová

Aktualizace 23.6.2019
Vážení rodiče,
společně s dětmi Vás zveme na rozloučení naší třídy 5.A , které se uskuteční ve středu 26.6.2019 od 17 hod. ve třídě 5.A
Srdečně zvou děti, Zdeňka Křížová, Anastasia Chicu. Moje pozvání přijaly i p. učitelky Renata Chotětická a Martina Janoušková – dle přání dětí.
Děkuji, že pomůžete dětem s občerstvením – formou švédského stolu.
* Organizace týdne :
Pondělí 24.6.   –    výuka  do  11,40 hod.   ( doladění vrstevnického učení pro prvňáčky na téma CO, výstava Arnošt z Pardubic v CVA, úklid třídy )
Úterý    25.6.    –    výuka  do  12,35 hod. ( celoškolní projektový den – Ochrana obyvatel při mimořádných událostech – vrstevnické učení 5.A – 1.A )
Středa  26.6.    –    výuka  do  11,40 hod.   ( předávání učebnic, učebnice pro 6. ročník ) – není půlená hodina – všechny děti přijdou ráno na 8,00 hod.
Čtvrtek  27.6.   –    výuka  do  11,40 hod.  ( předávání klíčů od šaten, úklidové práce )     – není půlená hodina – všechny děti přijdou ráno na 8,00 hod.
Pátek    28.6.   –     výuka do    8,45 hod.     (  vysvědčení, obědy se vydávají 10,00 – 12,00 hod. – pokud nepůjdete na oběd – je nutné oběd odhlásit .)
* Žádám rodiče dětí ( kdo ještě neposlal ), které odchází ze školy, aby zaslali číslo účtu  na vrácení finanční částky ( po zaúčtování fotografií), předám do kanceláře. Děkuji.
* Žádám děti, aby si odnesly ze třídy a ze skříňky v šatně všechny osobní věci, klíček odevzdají  TU. Děkuji.
* V Bakalářích je vysvětlení p. ředitele k otázce  – Rozdělení dětí v 6. ročníku. V pondělí dětem oznámím třídu v 6. ročníku. Budou 3. třídy – 6.A, 6.B, 6.C
* V pondělí 24.6.2019 nebude Tv. ( výstava, příprava na CO )
*  Ztracené věci, odložené věci dětí – lze nahlédnout u vchodu C – pouze do 31.7. 2019 od 7,00 – do 11 hod. / Od 15.7 – 19.7., 23.6. a 25.7. nelze /
*  Nevyzvednutá vysvědčení budou v kanceláři školy – vchod A, od 8,00 – do 13 hod. / Od 15.7 – 19.7., 23.6. a 25.7. nelze /
Vážení rodiče a milé děti,
přeji Vám krásné a slunečné prázdniny, hodně pohody a radosti. Děkuji Vám za spolupráci a v novém školním roce přeji hodně úspěchů a spokojenosti.
🙂 Zdeňka Křížová

Aktualizace 17.6.2019
Vážení rodiče,
v případě, že budete mít v příštím školním roce zájem o využívání Školního klubu, je třeba stáhnout si na stránkách školní družiny zápisní lístek a do 28.6. ho vyplněný předat třídnímu učiteli. První školní den je třeba dostavit se k zápisu a svůj zájem potvrdit nebo vyvrátit. Děkuji za spolupráci. Dana Váňová,ŠD.

Aktualizace 16.6.2019
* Ředitelské volno – dne 17.6.2019 / pondělí / – všichni žáci si doma vzorně připraví všechny učebnice k odevzdání – zalepí, co je potřeba, vygumují, apod.
* Odevzdání učebnic dne 18.6.2019 / úterý / ve třídě 5.A – z
tracená, poničená učebnice – musí být zakoupena – nahrazena – lze zakoupit v Albře, popřípadě bude zaplacena adekvátní část z účtu dítěte.
* Z důvodu velkých veder se v tomto týdnu od 17.6. – do 22.6. ruší půlené hodiny – všechny děti začnou výuku v 8,00 hod. a výuku ukončí ve 12,35 hod.
* Doučování dětí se rovněž v tomto týdnu nebude konat. Výuka bude končit ve 12,35 hod.
* Učebnice pro 6. ročník dostanou děti ve středu 26.6.2019, bližší informace ještě upřesním. Přineste si tašky.
* Klíče od šatny děti odevzdají třídní učitelce příští týden, naposledy se děti budou přezouvat ve čtvrtek 27.6.2019 – je nutné šatní skříňky vyklidit, věci odnést.
Ztracený klíček – cena 50 Kč / malý /, 60 Kč / velký / – bude uhrazeno z účtu dítěte nejpozději do 27.6.2019
* Je nutné vyklidit lavice, odnést si všechny vlastní věci – přineste si tašky. Děkuji.
* Vratky z Třídních fondů ( zůstatky ) – děti, které končí na naší ZŠ – prosím rodiče o informaci do Bakalářů – způsob vrácení peněz rodičům / nahlásím hospodářce – prosím, co nejdříve. Děkuji.
* Ztracené věci, odložené věci dětí – lze nahlédnout u vchodu C – pouze do 31.7. 2019 od 7,00 – do 11 hod. / Od 15.7 – 19.7., 23.6. a 25.7. nelze /
* Nevyzvednutá vysvědčení budou v kanceláři školy – vchod A, od 8,00 – do 13 hod. / Od 15.7 – 19.7., 23.6. a 25.7. nelze /
* Hodnocení za 2.pololetí bylo uzavřeno ve čtvrtek 13.6.2019 .Opět připomínám, že hodnotím celkovou práci za celé pololetí, práci v hodinách, domácí přípravu a plnění úkolů, aktivní přístup, snahu, úsilí, pečlivost, vedení sešitu, apod. Nepočítejte jen průměr v Bakalářích. Připomínám – Klasifikační řád, lze si přečíst na stránkách školy – jen tak pro zajímavost. 🙂 Tato informace byla předáná již na začátku školního roku v září 2018.
*  Děti si připravují prezentace do Vla i do Pří dle dohody.
*  Poslední den 28.6. 2019 budou děti ve škole jen 1 hodinu / do 8,45 hod./. Bude předáno vysvědčení a hurá na prázdniny. Kdo nebude čekat na oběd ve ŠJ, tak si oběd prosím odhlašte, ať zbytečně nepropadne.
*  Děti, které přejdou studovat na jinou školu – žádám rodiče o seznámení se s informací ŠJ – v sekci Jídelna – aktuálně / vracení přeplatků, čipů, apod./.Děkuji.
*  Děkuji dětem za snahu a úsilí v dodržování slušného chování při cestě do Prahy – návštěvy divadla Minor. Dle reakce a vyjádření dětí jsem měla radost, že se divadlo líbilo. Prima.
* Rozloučení v 5. ročníku – čekám na vyjádření celého týmu – třídy 5.A – informace budou ještě upřesněny. V této sestavě nám zbývá 9 pracovních dnů.
Docházka na vysvědčení byla uzavřena 14.6.2019. Po tomto datu musí být nepřítomnost dítěte dle pravidel školy omluvena. Děkuji.
Děkuji za spolupráci. Zdeňka Křížová

Aktualizace 9.6.2019
* Ředitelské volno – dne 17.6.2019 – podrobnější informace v aktualizaci níže.
* V pátek 14.6.2019 pojedeme s dětmi do divadla Minor v Praze. Sraz bude v Úvalech na nádraží v 7,20 hod. Každý žák si zajistí jízdenku dle platného jízdního řádu – Úvaly – Praha Masarykovo nádraží a zpět. V Praze půjdeme pěšky. Návrat bude do Úval ve 12,56 hod. Kdo bude odcházet po příjezdu do Úval domů od nádraží – napište mi lístek, že dítě může odejít samo, přebíráte zodpovědnost. Děkuji. Vzít si batůžek, svačinu, pití, mlsání, popřípadě mít v batůžku pláštěnku. Ostatní děti odvedu ke školní jídelně, vemte si čip do ŠJ. Kdo nepůjde na oběd, nezapomeňte si oběd odhlásit.
* Hodnocení za 2.pololetí bude uzavřeno ve čtvrtek 13.6.2019 . Opět připomínám, že hodnotím celkovou práci za celé pololetí, práci v hodinách, domácí přípravu a plnění úkolů, aktivní přístup, snahu, úsilí, pečlivost, apod. Nepočítejte jen průměr v Bakalářích. Připomínám – Klasifikační řád, lze si přečíst na stránkách školy – jen tak pro zajímavost. 🙂
Nezapomeňte doplnit omluvenky.
Děkuji.
* Děti si připravují prezentace do Vla i do Pří dle dohody.
* Děkuji dětem : Kryštofovi Komínkovi, Šimonovi Charvátovi, Babetě Zavoralové za pěknou reprezentaci v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda v Zelenči  a za pěkné výsledky. Uděluji jim pochvalu TU.
* Děkuji dětem, které aktivně pracují ve školním parlamentu – Jakubovi Brázdovi, Šimonovi Charvátovi, Bětce Kopkové, Míše Kockové za pěkné vyprávění z exkurze –  v Poslanecké sněmovně ČR v Praze a pěkné chování a vystupování. Uděluji pochvalu TU.
* Poslední den 28.6. 2019 budou děti ve škole jen 1 hodinu / do 8,45 hod./. Bude předáno vysvědčení a hurá na prázdniny. Kdo nebude čekat na oběd ve ŠJ, tak si oběd prosím odhlašte, ať zbytečně nepropadne.
* Děti si zkontrolují učebnice a připraví k odevzdání dne 18.6.2019 – kdo odjíždí na dovolenou, tak odevzdá učebnice před tímto datem. Děkuji. V týdnu si odnesou děti všechny věci / postupně / ze třídy domů. Přineste si tašky. Učebnice pro 6. třídu – ještě upřesním později.
* Musím ještě připomenout a upozornit na nevhodné a drzé chování některých chlapců. Skupina chlapců porušuje v poslední době často pravidla chování, při domluvě se chovají drze a obávám se, že dojde k naplnění klasifikace a ocenění z chování a zapsání do osobní karty žáka, i když bude např. odcházet na jinou školu. Prozatím je nejmenuju a spoléhám, že se na “ férovku“ rodičům přiznají a popovídají si společně. Další věc, která se u dětí projevuje, že přenáší do třídy zážitky z Václavského náměstí a pletou si třídu s nějakou arénou, vykřikují neslušné věci apod. Některé děti ještě nechápou různé souvislosti apod. Žádám Vás, pojdˇme se věnovat vzdělávání, učení a slušnému chování, diskuse má taky slušná pravidla. Děkuji za pochopení.
* Ze třídy 5.A na jiné školy bylo přijato 8 žáků. Další informace pro budoucí 6. třídy budou upřesněny později.
Příjemně prožité horké dny přeje Zdeňka Křížová a děkuji za spolupráci.

Aktualizace 4.6.2019
Dobrý den,
dne 17.6. 2019  je vyhlášeno ředitelské volno. Školní  družina  i jídelna jsou v provozu. Prosím proto všechny rodiče dětí, které tento den  na oběd nepůjdou, aby  jim ho odhlásili. Tento den děti platí oběd za plnou, nedotovanou cenu a na oběd přijít mohou. Proto pozor, kdo tento den nepřijde a nebude mít oběd odhlášen, bude mu automaticky odečtena částka za nedotovaný oběd.
Bude se vařit  polévka Minestrone a oběd 1 tj. pečené  kuřecí  s kořenovou zeleninou, bramborové špalíky, ovoce.
Oběd 2 se vařit nebude.
Děkuji všem za spolupráci.
Pavlína Stehlíková, vedoucí ŠJ

Aktualizace 2.6.2019
* Děti, které přejdou studovat na jinou školu – rodiče prosím o seznámení se s informací ŠJ – v sekci Jídelna – aktuálně / vracení přeplatků, čipů, apod./.
* V úterý 4.6.2019 proběhne od 10,00 – do 10,45 hod. – dopravní hodina s BESIP – ve třídě 5.A.
* Členové školního parlamentu navštíví 6.6.2019 – Poslaneckou sněmovnu ČR v Praze – informace předá rodičům M. Pejchalová .
* Čeká nás divadlo Minor  v Praze – 14.6.2019 – informace ještě upřesním.
* V pátek 30.5.2019 jsme si užili dopoledne netradičně – deskové a stolní hry, poslech písní, skládání Puzzle objektu Outdoor Březová, občerstvení – díky za výborný koláč p. Daníčkové a všem za občerstvení ke Dni dětí. Výborná zmrzlina od rodiny Šelířových – děkuji za sebe i za všechny děti. Pochvala.
* Do Bakalářů jsem dopsala známky z písemek. Z geometrie jsem u některých dětí radost neměla. Odložte hry na mobilech a rýsujte. Budete potřebovat i na 2. stupni. Tento týden budu opět zkoušet. Hodně úspěchů z dosahování nejlepších výsledků. Bez práce to nejde a nepůjde.
* Děkuji všem za sběr papíru. Velká pochvala.
* Zkontrolujte omluvenky v Bakalářích. Jsou menší resty. Děkuji.
Příjemný týden, prázdniny se blíží – už jen 20 pracovních dnů. Zdeňka Křížová

Aktualizace 30.5.2019
* Sběr víček od PET láhví – ZŠ již dále sbírat nebude. Poslední odvoz víček končí v 7,50 hod. dne 31.5.2019. Víčka od PET láhví již dávejte do sběrných kontejnerů na plasty. Děkuji za spolupráci všem sběračům.
* Recitační soutěž – oblastní kolo – se v ZŠ dne 12.6.2019 nebude konat. Děkuji za  pochopení.
Aktualizace 26.5.2019
* Sběr papíru od 27.5. – 31.5.2019 před vyučováním – nahlásit zapisovatelům : Jméno, třídu, přibližnou hmotnost sběru. Děkuji.
* Fotografie dle objednávky – platba bude z konta dítěte – prosím zkontrolujte stav konta dítěte, neměl by být v mínusu. Prosím zodpovědně a včas doplňte.
* Vyúčtování školy v přírodě je již zapsáno na kontě dětí. Děkuji rodičům, kteří poslali mlsání i dárečky pro děti. Velká pochvala. Dle zpětné vazby od dětí a rodičů – byla spokojenost a hodně zážitků. Prima.
* Den dětí – v sobotu 1.6.2019 v Úvalech  – od 14 hod. hřiště pod školou, pod kostelem – ve spolupráci ZŠ a MDDM Úvaly – srdečně Vás zveme.
* V pátek 31.5.2019 – děti přijdou ve sportovním oblečení / bez učení /, přinést si jen penál, svačinu, pití, čip do ŠJ, klíče od šatny v batůžku – půjdeme do přírody. V případě nepřízně počasí zůstaneme ve škole. Děti srdečně zvu na zmrzlinu.
* Informace ŠJ – viz stránky školy – ŠJ  v sekci Jídelna – aktuálně ( vracení čipů ,přeplatků za obědy, …)
* Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda – budou nás reprezentovat v Zelenči : Šimon Charvát, Kryštof Komínek, Babeta Zavoralová. Držíme pěstičky.
Informace dětem předány.
* Děkuji za nákup kytiček – Liga proti rakovině – celkem se v ZŠ Úvaly vybralo 9.831,- Kč.
* Nezapomeňte ještě procvičovat – učit se, ať se písemné práce z Čj a M podaří. Informace dětem předány. Hodně úspěchů.
Příjemný týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 23.5.2019
Závěrečné testy:
Matematika   úterý     28. 5
ČJ                 středa   29. 5.
Geometrie    čtvrtek   30. 5.
Okruhy:
Matematika – porovnávání velkých čísel a desetinných čísel, převádění zlomků na desetinná čísla a opačně, počítání se závorkami, písemné dělení se zkouškou, převody jednotek, písemné sčítání a odčítání velkých čísel, zaokrouhlování, slovní úlohy, obvod a obsah obdélníka, čtverce.
Český jazyk – shoda podmětu s přísudkem, slovní druhy, mluvnické kategorie u podstatných jmen i sloves, koncovky přídavných jmen, předpony s-, z-, vz-, a předložky – S, Z, shoda přísudku s několikanásobným podmětem, vzorce souvětí, vyjmenovaná slova.

Aktualizace 16.5.2019
Ve středu 15.5.2019 proběhla soutěž “ Úvalské veršování “ a naši recitátoři : Bětka Kopková, Babetka Zavoralová, Lukáš Voříšek, Tomáš Vedral v 5. kategorii byli úspěšní a všichni postupují do oblastního kola, které se uskuteční 12.6.2019. Děkuji za krásnou reprezentaci třídy a gratuluji. Přeji hodně úspěchů. Rodičům děkuji za spolupráci.
Zdeňka Křížová

Aktualizace 14.5.2019
Informace k fotografování na závěr školního roku : 21.5.2019 ( úterý ) – od 11,50 – do 12,35 hod.
* Objednávky předejte k rukám třídní učitelky .
* Celkovou finanční částku – peníze – zašlete na účet  dle objednávky – účet školy – účet dítěte – s poznámkou foto 5.A  – .- velká 1ks foto 21 x 15 = 40 Kč, malá 1ks 10 x 15 = 30 Kč. Děkuji. Křížová
Aktualizace 13.5.2019
Vážení rodiče a milé děti, oznamuji termín – Sběr papíru ve dnech 27.5. – 31. 5. 2019 u ZŠ Úvaly do 7,55 hod. U sběru je prosím nutné zapisovatelkám nahlásit a uvést : Třídu, Jméno a Příjmení, Přibližné množství přineseného papíru. Sběr organizuje p. uč. Jana Šetková. Děkuji za sběr a budu ráda, když se každý z nás zapojí. Děkuji předem za spolupráci.
* Další úspěch našich žáků – Kryštof Komínek, Šimon Charvát, Babeta Zavoralová postupují do okresního kola Pythagoriády, které se uskuteční 27.5.2019 v ZŠ Zelenči. Prezentace bude od 9,30 hod. v ZŠ Zeleneč. Bližší informace ještě upřesním. Gratuluji k postupu a přeji hodně úspěchů. Zdeňka Křížová
Aktualizace 12.5.2019

* Ozdravný pobyt – prosím rodiče o zaslání všech dokumentů, které děti potřebují na ozdravný pobyt do čtvrtka 16.5.2019.  Podrobné informace jsem již zaslala.Doplňte ještě tiskopis Zmocnění k ošetření. / Při odjezdu si udělám ještě přebírající filtr s aktuální bezinfekčností.) Přibalte dětem i teplejší bundu, čepici. Dle předpovědi se má od středy oteplovat, ale ať mají děti raději i teplé oblečení. Děkuji za spolupráci.
* NEZAPOMEŇTE SI VE ŠJ ODHLÁSIT OBĚDY.
* Focení dětí – proběhne hned v úterý  po škole v přírodě 21.5.2019 od 11,50 – do 12,35 hod.Cena za foto 21×15 = 40 Kč, 10×15 = 30 Kč. Děti obdrží v pondělí předběžnou objednávku. Jak se domluví mezi sebou je na nich ve spolupráci s rodiči. Spolu s objednávkou je nutné rovněž zaslat danou finanční částku za foto – na účet dítěte. Věřím, že se sejde na závěrečnou fotku celý kolektiv a děkuji, že o to všichni budeme usilovat. Je to moje velké přání. Děkuji.
* Velkou pochvalu zaslouží naše děvčata Týnka Fiedlerová – 2. místo a Bětka Kopková – 1. místo v oblastní pěvecké hudební soutěži – Kudy chodí písničky.
* Ve středu 15.5.2019 bude probíhat v ZŠ Úvaly – ve třídě 5.B – Recitační soutěž. Začátek je od 13 hod. a předpokládaný konec v 17,30 hod. Dle kategorií – naše je 5. kategorie  1. stupně – nemohu s přesností oznámit čas, kdy půjdeme na řadu. Postupující děti z naší třídy si vezmu na starost, odvedu je na oběd, na soutěž, budu přítomna a fandit. Jen prosím rodiče o informaci, jak budou děti odcházet po soutěži. Děkuji. Soutěžícím dětem – Lukáš Voříšek, Tomáš Vedral, Bětka Kopková, Babeta Zavoralová – hodně úspěchů a držíme pěstičky. Ze třídy bylo hodně dětí, které měly krásný přednes, ale rovněž několik jedinců, kteří úkol nesplnili nebo recitace básně měla nízkou úroveň. Mají ještě možnost úkol doplnit a napravit během tohoto týdne.
* Ve středu 15.5.2019 – Liga proti rakovině – lze si zakoupit kytičku a podpořit tento projekt. Cena kytičky je 20 Kč. Děkuji.
* Ve čtvrtek 16.5.2019 – proběhne v naší třídě 5.A pro děti přednáška E- bezpečí – 3 .- 4.. hod. ( 10.00 – 11.40 ) .
* V sobotu 1. června 2019 bude pod školou na hřišti a pod kostelem Den dětí od 14 hod. – ve spolupráci ZŠ a MDDM Úvaly. Srdečně zvu.
* Děti, které neodevzdaly Čtenářský deník ke kontrole – učiňte v pondělí 13.5.2019 – děkuji.
* Děti, které na školu v přírodě nejedou – je zajištěna výuka v 5. B u p. učitelky Formandlové dle rozvrhu třídy 5.B – tímto p.uč. Formandlové děkuji za spolupráci. Děkuji rodičům, kteří zaslali včas informaci k docházce.
* Prosím rodiče dětí o informaci, které byly přijaté na gymnázia, aby učinili co nejdříve. Děkuji.
* Maminkám k dnešnímu svátku přeji vše nejlepší.
Pohodový prodloužený týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 10.5.2019
Kontrola čtenářských deníků dne 10.5.2019 – neodevzdaly tyto děti : Jakub Brhel, Václav Daníček, Hajdar Hamam, Michaela Kocková, Kryštof Komínek, Nela Mrkvičková, Marek Rataj, Vincent Repčík, Klára Semrádová, Babeta Zavoralová, Roman Zaushytsyn. V pondělí 13.5.2019 přinést ČD ke kontrole. Děkuji.
Báseň k recitaci nesplnily tyto děti : Hajdar Hamam, Jakub Brhel, Vojtěch Diviš, Marek Černý, Šimon Charvát.

Do školního kola Recitační soutěže postupují tyto děti:Lukáš Voříšek,Bětka Kopková,Tomáš Vedral,Babetka Zavoralová – gratuluji. Soutěž se uskuteční ve středu 15.5.2019 od 13 hod. Přeji hodně úspěchů. Křížová

Aktualizace 5.5.2019
Vážení rodiče a milé děti,
zasílám několik důležitých informací.
* V pondělí  6.5.2019 předám dětem informace k odjezdu na výchovně vzdělávací a ozdravný pobyt. Nezapomeňte připravovat důležité dokumenty, které je nutné odevzdat na tento pobyt. Čas odjezdu se blíží a nezapomeňte si odhlásit obědy na tyto dny ve ŠJ. Děkuji.
* Ve středu 8.5.2019 je volno – státní svátek.
* Ve čtvrtek 9.5.2019 nebude půlená hodina. Všechny děti přijdou ráno do školy – výuka začíná v 8,00 hod. a končí ve 12,35 hod. Tento den probíhá oblastní kolo pěvecké soutěže v CVA “ 65 “ / jsem v porotě hud.soutěže /. Děvčata, která reprezentují třídu a školu odvedu do CVA a jen prosím o informaci od rodičů k odchodu ze soutěže.
* Čtenářský deník – kniha za duben – kontrola bude 9.5.2019 – odevzdejte deník do úterý 7.5.2019
* Třídní kolo – Recitační soutěž – uskuteční se v pátek 10.5.2019
* Prosím rodiče o informaci k přijetí dětí na střední školu / kdo dělal zkoušky / – napište prosím do Bakalářů / které děti budou odcházet ze ZŠ Úvaly / – děkuji.
* Děkuji rodičům za mlsání k třídnímu projektu – Čarodějnice. Velké poděkování p. Daníčkové za výborný koláč. Přišel vhod, jen se zaprášilo. Díky.
Přeji příjemný a pohodový týden. Děkuji za spolupráci. Zdeňka Křížová

Aktualizace 28.4.2019
* Upozornění a připomenutí : Ředitelské volno ve dnech 2.5.2019, 3.5.2019 – škola se nekoná. Do školy jdeme 6.5.2019
* Dne 9.5.2019 se kona oblastní kolo pěvecké soutěže Kudy chodí písničky v CVA „65“ – gratuluji postupujícím – Týnce Fiedlerové, Klárce Semrádové, Bětce Kopkové. Soutěží v 5.kategorii -5. tříd. Soutěž bude zahájená ve 13 hod. 1. kategorii. Děvčata odvedu do CVA, jen prosím o informaci k odchodu děvčat. Děkuji.
* Kdo z dětí odebíral v minulosti mléko z programu Mléko do škol
, tak daná společnost vrátí zůstatek z programu – stačí když napíšete svůj Variab.symbol a číslo účtu, na který Vám zůstatek kreditu bude vrácen – pište na adresu – na email : podpora@skolniprogram.cz
* Děkuji všem, kdo se zapojil a pracoval v Kampani obyčejného hrdinství – 7 malých výzev ke Dni Země – v úterý 30.4.2019 si vyhodnotíme společně ve třídě, jak se nám dařilo ….
* Děti, které pojedou na školu v přírodě – prosím rodiče o aktualizaci a vyplnění dokumentů, lze zaslat TU nebo odevzdat při odjezdu. Pokud máte platné lékařské potvrzení, tak stačí přiložit do složek. Přiložte ještě kopii průkazu pojištěnce zdrav.pojišťovny. Děkuji.
* Připravte si básně k recitaci – třídní kolo se již blíží. Výběr nechávám na dětech, ale báseň by měla odpovídat náročnosti 5. ročníku – nejméně 3 – 4 sloky.
* Podle vývoje počasí budeme Tv uskutečňovat taky venku v přírodě. Doplňte si oblečení a obuv na ven. Děkuji.
* V úterý 30.4.2019 mohou děti přiletět na koštěti v čarodějnickém převleku s nějakou čarodějnickou dobrůtkou na smlsnutí. Přinesou si jen Aj a penál, tiskopis 7 výzev. Další materiál na čarodějnické učení je překvapením.
Přeji Vám krásné čarodky a máj plný lásky. Zdeňka Křížová

Aktualizace 15.4.2019
* Upozornění a připomenutí : Ředitelské volno ve dnech 2.5.2019, 3.5.2019 – škola se nekoná. Do školy jdeme 6.5.2019
*  Celoškolní projekt Den Země – se koná 24.4.2019 – středa – bez učení, sportovní oblečení, vhodná obuv, svačina, pití, mls.
Všechny děti přijdou na výuku ráno v 8,00 hod. a skončí ve 12,35 hod. Nebude půlená hodina.
* Opětovně pokračuje plnění DÚ z Aj o přestávkách a po upozornění jsou někteří jedinci drzí a chovají se neslušně. Považuji to za podvod a neplnění si vlastních povinností. Je nutné rovněž nosit cvičební úbor, čip do ŠJ, klíč od šatny. Prosím rodiče, aby s dětmi promluvili. Děkuji.
* Dětem i rodičům přeji hodně úspěchů při zkouškách na střední školy. 
* DÚ – velikonoční procvičování – 2 prac.listy – kontrola bude dne 23.4.2019 – koleda za nevhodné chování.
Veselé Velikonoce přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 7.4.2019
* Třídní schůzka v úterý 9.4.2019 ve třídě 5.A od 17 hod. Srdečně Vás zvu, již naposled za moji osobu.
* Gratuluji Týnce Fiedlerové, Klárce Semrádové – 2.místo, Bětce Kopkové – 1.místo – v pěvecké soutěži – Kudy chodí písničky. Pochvala.
* Zavedení Wi – Fi připojení na ZŠ – viz informace p. řed. Kunce v Bakalářích.
* Posunutí termínu – Vlastní sebehodnocení a hodnocení dětí proběhne do konce týdne. Děti přinesou k podpisu a budu ráda, když si společně s dětmi popovídáte a propojíte to i s hodnocením chování dítěte ve škole. Děkuji za pochopení.
* Prosím o důslednou kontrolu hlav – vyskytly se vši.
* Elektron. omluvenky  – neposílat jako obecné zprávy, ale jako omluvenky. Děkuji.
* Zapomenuté věci dětí – pokud něco postrádáte, tak se lze podívat u hlavního vchodu do šaten –  blízko vrátnice.
* Výbor rodičů – možnost spolupráce – kontakt : rodicezsuvaly@qmail.com
* Domácí příprava – u některých dětí velmi malá – pětiminutovky – viz prac.sešity, práce ve čtenářském deníku neodevzdaly všechny děti.
Odpovědnost dětí – čistota práce, důslednost, pečlivost – vše se hodnotí.
Knihu za měsíc březen – čtenářský deník budu kontrolovat dne 19.4.2019
* Diferencovaná výuka Aj, Čj, M – na 2.stupni od 6.ročníku – co nejdříve nahláste přestup na jinou školu. Děkuji.
* Děkuji, že jste všichni reagovali na platbu a informaci ohledně školy v přírodě.
* Žádám všechny rodiče o kontrolu konta svého dítěte a pokud jsou v záporném zůstatku, prosím o doplnění finanční částky, aby byl  kladný zůstatek. Další informace na třídní schůzce. Děkuji.
* Připravujte si báseň k recitaci – třídní kolo proběhne na konci dubna.
Příjemný týden a hodně úspěchů v posledním čtvrtletí přeje Zdeňka Křížová


Aktualizace 31.3.2019

Vážení rodiče,
děkuji, že jste všichni reagovali na platbu a informaci ohledně školy v přírodě. Ještě dvě děti ovšem platbu nemají na svém kontě. Dále žádám všechny rodiče o kontrolu konta svého dítěte a pokud jsou v záporném zůstatku, prosím o doplnění finanční částky, aby byl kladný zůstatek. Další informace na třídní schůzce. Děkuji.
* Třídní schůzka je příští úterý 9.4.2019 ve třídě 5.A od 17 hod. Srdečně Vás zvu, již naposled za moji osobu.
* Ve čtvrtek 4.4.2019 není půlená hodina – všechny děti přijdou do školy ráno – výuka začíná v 8,00 hod. a končí ve 12,35 hod. Důvodem této změny  je hudební soutěž ZŠ – Kudy chodí písničky – školní kolo. Já budu v porotě této soutěže od 13,00 hod. Naši třídu budou reprezentovat – Týnka Fiedlerová,Klárka Semrádová, Bětka Kopková. Vše nejlepší. Děvčata odvedu na oběd i na soutěž. Zatím nemohu s určitostí říct, kdy přijdou na řadu. O soutěž je velký zájem a je hodně dětí, které postoupily z třídního kola. Předpoklad je kolem 15 hod. Prosím rodiče těchto děvčat o informaci ohledně odchodu ze soutěže, kdo převezme odpovědnost. Děkuji.
* V pátek 5.4.2019 děti nejdou do školy – mají ředitelské volno. Důvodem ŘV – na škole bude probíhat Zápis dětí do 1. tříd.
* Zavedení Wi – Fi připojení na ZŠ – viz informace p. řed. Kunce v Bakalářích.
* Ve čtvrtek 4.4.2019 se uskuteční další soutěž v Matematice – PYTHAGORIÁDA – 15 úloh – 60 minut čistého času. Proběhne 1. a 2. hod.
* Známky – v jednotlivých předmětech, zatím předběžné za 3. čtvrtletí, budou zapsané do Bakalářů do 4.4.2019. Tyto známky nejsou a nebudou průměrem, který se Vám v Bakalářích ukazuje. Známky budou za celkovou práci ve třídě, plnění zadaných úkolů, cvičení, testů, aktivity v hodinách, DÚ – viz pracovní sešity v Čj a v M – 1.díly, čtenářský deník – důslednost a pečlivost práce, apod. Komu se známka nebude líbit, má ještě dostatek časového prostoru do 4. čtvrtletí k vylepšení svého výkonu. Děti budou přecházet na 2.stupeň, některé na gymnázia, tak budu objektivně dle výkonu a práce dítě hodnotit. Přeji všem jen to nejlepší, ale bez práce to nepůjde.
* Vlastní sebehodnocení a hodnocení dětí proběhne do konce týdne. Děti přinesou k podpisu a budu ráda, když si společně s dětmi popovídáte a propojíte to i s hodnocením chování dítěte ve škole.  Děkuji.
* V době nepřítomnosti dítěte ve škole, nezapomeňte odhlašovat obědy ve ŠJ. Další informace předám na TS.
* Nepřítomnost dítěte omlouvejte včas / ihned, nejpozději do 3 dnů nepřítomnosti dítěte v ZŠ  / a zapisujte včas omluvenky do Bakalářů.
* Vybírejte, hledejte vhodné básně k recitační soutěži. Opět si báseň připraví každý žák/yně/ – odpovídající náročnost 5. třídě.
* Přednáška – Nebezpečí v kyberprostoru – ověřujete si práci, zábavu Vašeho dítěte? Chválím děti za pěkné vystupování i chování.
* Noc s Andersenem – velké poděkování Vám rodičům i prarodičům za občerstvení pro děti. Velká pochvala. Děti se vyjadřovaly pochvalně, akci i program si užívaly, líbilo se jim to dle jejich vyjádření. Někteří jedinci si špitání na karimatkách protáhli do pozdních hodin, ale věřím, že už vše dospali 🙂 a já rovněž. Ještě jednou děkuji všem za spolupráci.
* Pokud můžete, tak si přineste pracovní rukavice, máme na starosti tento týden úklid kolem školy – posbíráme papíry. Děkuji.
Hezkého apríla a pohodový týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 24.3.2019
Vážení rodiče,
placení Školy v přírodě a to ve výši 4000,- Kč / doprava,ubytování, strava, odměny pro děti, zdravotník, instruktoři / – je nutné tento
poplatek v této výši uhradit do pátku 29. března 2019 na účet Vašeho dítěte. Celkové vyúčtování dle vašich závazných přihlášek dítěte bude provedeno po ukončení této akce. Počítejte i s tím, že převod z Vašeho účtu může trvat 1-2 dny. Děkuji, že tento termín odpovědně dodržíte. Další informace předám na TS.
* V pátek 22.3.2019 – děti vypracovaly Matematickou soutěž – Klokánek. Celkový počet řešitelů za třídu 5.A byl 23 / 3 děti neplnily úkoly z důvodu nemoci /. Děkuji všem dětem za vypracování a dle pravidel pořadatelů gratuluji nejlepším řešitelům za naši třídu :
1.Babetce Zavoralové, 2.Šimonovi Charvátovi, 3.Verunce Morávkové a Jakubovi Brázdovi.

* Noc s Andersenem – spaní ve škole – bude z pátku 29.3.2019 na sobotu 30.3.2019 – je nutné odevzdat potvrzenou Vstupenku od rodičů. Sraz bude ve třídě 5.A v 18 hod. / Děti, které mají trenink, hasiče apod. se zapojí do týmu později, mají to schválené. / Děti si přinesou karimatku, spacák, pohodlný oděv na spaní, vlastní hrníček, hygien.potřeby na zoubky, občerstvení na večeři, pozdní svačinku a snídani  – bude formou švédského stolu. Děkuji za zajištění občerstvení. Program se bude odvíjet na téma – Ferda Mravenec od O. Sekory a je možné, že přiletí naše milé čarodějnice a předají novinky z pohádkového světa. Rozchod v sobotu  30.3.2019 do 9,00 hod. Těším se.
* Pěvecká soutěž – třídní kolo proběhne v úterý 26.3.2019 – zpěv je rovněž součástí předmětu Hv. Každý se zodpovědně připraví. Děkuji.
* V pátek 29.3.2019 budou mít děti 1. a 2. hodinu přednášku ve třídě na téma : Nebezpečí v kyberprostoru. Čj a M se přesouvají na 4. a 5. hodinu. Blíží se období zkoušení, je nutné pilně pracovat.
* Projekt “ Chováme se bezpečně “ – prevence úrazů bude probíhat na ZŠ ve dnech od 18.3. – 15.4.2019 v rámci učení ve třídě.
* Vybírejte, hledejte vhodné básně k recitační soutěži. Opět si báseň připraví každý žák/yně/ – odpovídající náročnost 5. třídě.
* Chválím děti za pěkné chování na akci – Divadlo Minaret i za chování ve vlaku. Prima.
Děkuji za spolupráci a příjemný týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 17.3.2019
* V úterý 19.3.2019 pojedeme do Prahy do divadla Minaret – viz informace v aktualizaci ze dne 12.3.2019
* V pátek 22.3.2019 proběhne Matematický Klokan – 10,00 – 11,40 hod. – všechny děti si vyzkouší příklady.
*  Noc s Andersenem proběhne z pátku 29.3. na sobotu 30.3.2019 s programem – téma O.Sekora – Ferda Mravenec. Děti přinesou domů VSTUPENKU a prosím rodiče, aby mi potvrdili účast – neúčast dítěte na této akci a VSTUPENKU je nutné vrátit  – TU do pátku 22.3.2019 – děkuji. Kdo vlastní v knihovně knihu O.Sekora – Ferda Mravenec – může přinést do třídy. Další informace ještě upřesním. Děkuji.
* Blíží se konec dalšího čtvrtletí, více zkoušení, hodnocení. Několik jedinců přestává procvičovat a učit se, plnit si svoje povinnosti, dodržovat pravidla slušného chování, respektovat pravidla chování, často zapomínanjí pomůcky na výuku, apod. Prosím rodiče – popovídejte si s dětmi na toto téma. Školní řád je pro nás závazný a klasifikační řád je všem srozumitelný.  Děkuji. V pátek 15.3.2019 kontrolou Čtenářského deníku si úkol splnilo pouze 13 dětí – 🙁
* Průběžně probíhají prezentace, které připravují děti a většina dětí je pěkně připravena a většinou mají pěknou úroveň. Chválím.
* Prosím rodiče, aby pravidelně sledovali Bakaláře, zasílám různé zprávy s potvrzením a kontrolou zjistím, že zprávu vidělo z 26 rodičů pouze 9. Nemám zpětnou vazbu a informace musím zbytečně opakovat. Dále prosím rodiče o kontrolu v Bakalářích – Platby – Třídní fond a děkuji, že zasíláte finanční částku za školu v přírodě – 4.000,- Kč – připomínám termín do 29.3.2019  a zasíláte i finanční částky za akce a hlídáte účet vlastního dítěte – účet by měl být v kladném zůstatku. Po každé akci proběhne vyúčtování a informace pro Vás. Děkuji za spolupráci, že pomůžete plnit bezproblémový průběh.
* Projekt “ Chováme se bezpečně “ – prevence úrazů bude probíhat na ZŠ ve dnech od 18.3. – 15.4.2019 v rámci učení ve třídě.
* Chování dětí v divadle dne 12.3. a cestu vlakem apod. zvládly děti bez ztráty kytičky. Chválím.
* Jaký je druhý stupeň ZŠ Úvaly – zde najdete informace – viz stránky naší školy.
* Připravujte si písničku i s notovým záznamem dle svého výběru – do pěvecké soutěže – Kudy chodí písničky – každý žák.
Třídní kolo 26.3.2019
* Vybírejte, hledejte vhodné básně k recitační soutěži. Opět si báseň připraví každý žák/yně/.
Příjemný jarní týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 12.3.2019
Vážení rodiče, milé děti,
čeká nás další divadlo, tentokrát v Minaretu v Praze v úterý dne 19.3.2019 – Démoni současnosti / 80 Kč/ 1 žák/ – máme vybráno v TF. Prosím o zajištění jízdenky – pojedeme vlakem – Úvaly – Praha Masarykovo nádraží a zpět dle pravidel dopravy. Sraz dětí bude na nádraží v 7,20 hod. a příjezd zpět do Úval bude ve 12,26 hod. Děti si vezmou batůžek, svačinu, pití, mlsání, drobné kapesné, čip do ŠJ. Do divadla Minaret půjdeme z Masarykova nádraží pěšky.  Po příjezdu z Prahy děti odvedu z nádraží na oběd. Kdo bude chtít odejít z nádraží, tak napište prosím lístek, že dítě může odejít samo, že přebíráte zodpovědnost. Nezapomeňte v tomto případě odhlásit oběd ve ŠJ. Pokud se stane nepředvídaná situace, že se dítě akce neúčastní, zašlete neprodleně předem informaci přes Bakaláře, SMS. Děkuji. Křížová Zdeňka

Aktualizace 11.3.2019
Uděluji ještě pochvalu TU za pěknou reprezentaci třídy a školy na akci – Pamatuj dne 8.3.2019 L. Voříškovi a omlouvám se za pozdní zápis do informací. Děkuji za spolupráci.
Aktualizace 10.3.2019
* Divadlo Minor – úterý dne 12.3.2019 – viz informace v aktualizaci 4.3.2019
* V pátek 15.3.2019 – odevzdat Čtenářský deník. Děkuji.
* Uděluji pochvalu TU za pěknou reprezentaci třídy a školy na akci – PAMATUJ dne 8.3.2019 a děkuji za spolupráci.
Jsou to tyto děti: T. Vedral, J. Brázda, P. Růžička, J. Romaňák, V. Javůrková.

* Dne 22.3.2019 – proběhne ve třídě Matematický klokan – 10,00 – 11,40 hod. – 5.ročník : Klokánek
* Ukliďme Pošembeří – je součástí kampaně “ Ukliďme svět “ – ve spolupráci s Městským úřadem Úvaly – koná se v sobotu 6.4.2019 od 9,00 hod. – “ Ukliďme Úvaly “ – bližší informace získáte na stránkách města Úvaly.
* Poslední třídní schůzka se uskuteční od 17,00 hod. ve třídě 5.A – dne 9.dubna 2019
* Děti obdržely Zápisový lístek – dle přihlášek na Střed.školy. Ještě 2 děti si tento Zápisový lístek vyzvednou u TU.
* Jaký je druhý stupeň ZŠ Úvaly – zde najdete informace – viz stránky naší školy.
* Připravujte si písničku i s notovým záznamem dle svého výběru – do pěvecké soutěže – Kudy chodí písničky – každý žák.
Třídní kolo 26.3.2019
* Vybírejte, hledejte vhodné básně k recitační soutěži. Opět si báseň připraví každý žák/yně/.
* Dbejte na důslednou přípravu na vyučování – Společnost / Vlastivěda / a Příroda má své místo v rozvrhu. Je nutné se učit a opakovat.
* Třídní fond – od března 2019 musí všechny platby procházet přes účet školy. V elektronické žákovské knížce – Bakaláří – přes modul Platby – zjistíte číslo účtu, VS, SS pro platby. Do poznámky platby pište: Třídní fond, jméno a příjmení dítěte, třídu. Přes Třídní fond lze hradit veškeré kulturní, společenské, sportovní akce, školy v přírodě, pracovní sešity, individ.pomůcky do výchov, doplatky za ztracené, poškozené učebnice, ztracené klíče od šatny, odměny pro děti, družinu, časopisy Aj, apod. Nelze hradit obědy – ty se budou hradit dle současných pravidel a stávajícím způsobem ŠJ. Modul  Platby pro TF v Bakalářích není přístupný z mobilní aplikace. Učitel zadá do Třídního fondu akci, platbu, která bude informovat rodiče o platbě a po uskutečnění akce bude aktuálně provedený odpočet finanční částky na dané dítě a dané akce – z jeho kreditu. Povinností rodičů je hlídat a kontrolovat tento kredit, aby na něm bylo dostatek finanční částky k proplacení dané akce. Pokud žák nebude mít na akci peníze, nemůže se akce zúčastnit. Je nutné a potřeba, aby částka na akci byla na účtu Třídního fondu připsána minimálně 3 pracovní dny před zahájením, nejlepe dle informace TU. Je vhodnější vložit vyšší částku ze strany rodičů do kreditu vlastního dítěte. Kredit jednotlivého žáka na konci školního roku nepropadne. Převede se do dalšího šk. roku. Při ukončení docházky v naší ZŠ se zůstatek kreditu dítěte převede na uvedený účet zákonného zástupce, vrátí se.Dále je nutné včas omlouvat a předem informovat o neúčasti žáka na akci. Pozdní omluvenky nelze akceptovat. Doklady, účty, faktury budou transparentně předány hospodářce školy k uložení. Informace ještě předám na TS dne 9.4.2019 a děkuji za spolupráci a dodržování pravidel pro Třídní fond.
* Placení Školy v přírodě a to ve výši 4000,- Kč / doprava,ubytování, strava, odměny pro děti, zdravotník, instruktoři /.
Poplatek v této výši je nutné uhradit do 29. března 2019. Celkové vyúčtování dle vašich závazných přihlášek dítěte bude provedeno po ukončení této akce. Děkuji, že tento termín odpovědně dodržíte. Další informace předám na TS.
Příjemný pracovní týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 4.3.2019
Vážení rodiče a milé děti,
v úterý  12.3.2019 pojedou děti do Prahy – do divadla Minor na představení Záhada hlavolamu. Sraz bude na nádraží v Úvalech v 7,20 hod. Prosím o zajištění jízdenky dle platných pravidel – Úvaly – Praha Masarykovo nádraží a zpět.  Vstupné 150 Kč uhradím z TF – viz platby v Bakalářích. Děti si vezmou batůžek, svačinu, pití, mlsání, drobné kapesné. Do divadla Minor půjdeme z Masarykova nádraží pěšky. Do Úval přijedeme ve 12,56 hod. Děti odvedu z nádraží na oběd. Kdo bude chtít odejít z nádraží, tak napište prosím lístek, že dítě může odejít samo, že přebíráte zodpovědnost. Nezapomeňte v tomto případě odhlásit oběd.
Pokud se stane nepředvídaná situace, že se dítě akce neúčastní, zašlete neprodleně předem informaci přes Bakaláře, SMS. Děkuji. Křížová

Aktualizace 3.3.2019
Vítejte ve škole. Jarní prázdniny byly prosluněné a věřím, že jste načerpali dostatek sil do další práce. Zbývají nám poslední 4 měsíce a již se budeme opět těšit na hlavní prázdniny. Mám pro Vás několik informací:
* Dne 8. 3. 2019 – proběhne vzpomínková akce “ PAMATUJ “ ve 14,30 hod.- cca do 15,00 hod. u ZŠ Úvaly – budu ráda, když se děti zúčastní a společně zazpíváme hymnu. Děkuji za spolupráci.
Vážení rodiče,
aktivovala jsem účet třídy a od 20.2.2019 budou veškeré platby probíhat přes účet školy – viz informace 12.2.2019
Nyní vás čeká placení Školy v přírodě a to ve výši 4000,- Kč / doprava,ubytování, strava, odměny pro děti, zdravotník, instruktoři /.
Poplatek v této výši je nutné uhradit do 29. března 2019. Celkové vyúčtování dle vašich závazných přihlášek dítěte bude provedeno po ukončení této akce. Děkuji, že tento termín odpovědně dodržíte. Další informace předám na TS.
* Dne 12.3.2019 – pojedeme do Prahy – Divadlo Minor – Záhada hlavolamu / 150,- Kč / – Pojedeme vlakem. Prosím o zajištění jízdenek – Úvaly – Praha a zpět – dle platných pravidel PID. Děkuji. Pokud děti budou odcházet od nádraží a nepůjdou na oběd, tak nezapomeňte dětem oběd odhlásit. Časový harmonogram ještě upřesním.
* Čtenářský deník – kniha za únor – kontrola 15.3.2019
* Jaký je druhý stupeň ZŠ Úvaly – viz stránky naší školy.
* Připravujte si písničku i s notovým záznamem dle svého výběru – do pěvecké soutěže – Kudy chodí písničky – každý žák.
Třídní kolo 26.3.2019
* Vybírejte, hledejte vhodné básně k recitační soutěži. Opět si báseň připraví každý žák/yně/. Třídní kolo – datum ještě upřesním.
* Návštěva Kolína se nám vydařila a chválím děti za pěkné chování.
Přeji Vám hodně úspěchů do další práce a příjemný týden přeje Zdeňka Křížová

 

Týdenní plán od 17.6. 2019 –  22.6. 2019

ČESKÝ  JAZYK
Opakování učiva
Procvičování učiva
Referát

ČTENÍ:                                                                                                              
Čtení s porozuměním, práce s knihou                                                                                           Čítárna

MATEMATIKA
Opakování učiva, procvičování

SPOLEČNOST / Vlastivěda /
Kraje  – DUM –  Prezentace
ČR – práce s  mapou , prezentace dětí
Hra – Kufr


PŘÍRODOVĚDA
Prezentace dětí

_________________________________________________________________________________________________________

 

ČESKÝ  JAZYK:   / DOPORUČENÍ K PROCVIČOVÁNÍ – www. skolakov.cz, www. pravopisne.cz /

MATEMATIKA:  / lze procvičovat na www.matematika.hrou.cz / , https://www.matika.in/cs/

                                                                                                                                                                                  

Angličtinaen flag Informace pro skupinu A52 – Olga Fernando

Informace z výuky AJ – Olga Fernando
ze dne: 13.5.2019
informace k výuce: Chválím žáky za prezentace videí svého pokoje a zvířátka nebo dne. Žáci podali pěkné výkony. Nyní mají za úkol si připravit povídání o městě (kde žijí nebo dle vlastní volby). K povídání si mohou připravit plakát. Osnovu jsme si upřesnili. Úkol je hodnocen. Mají na to týden.

color="purple">Nyní čekáme na výsledky soutěže CUP.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka z učebnice i z časopisu JUMP, větná spojení, popis obrázku atd.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Za 200 nasbíraných bodů dostanou malou jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit "sdílení" - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 4. (přihlašovací údaje z loňského roku).

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici PROJECT na www.projectonlinepractice.com (přihlašovací údaje jsou na štítku v pracovním sešitě). Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: crew 5ab
- class ID: C-768-836-0152


probrané učivo:U: do str. 61
PS: do str. 51/5
Slovíčka v PS: 84 celá lekce 5, až do slova "welcome"
JUMP: April
Opakujeme: vazbu there is/are, předložky místa, předložky času, město a minulý čas pravidelných sloves a příklady nepravidelných sloves především WAS / WERE, go - went, see - saw, meet - met, u pravidelných koncovka - ed

pomůcky na AJ:učebnice Project 1
pracovní sešit k učebnici Project 1
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny
linkovaný sešit A5 - na testy
(děti mohou pokračovat v sešitech z loňska)
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz
www.oup.com/elt/project

www.projectonlinepractice.com

 

 

 

Školní rok 2018/2019  – Třída 5.A  –  třídní učitelka Zdeňka Křížová

ZÁŘÍ :
3.9. 2018                                Zahájení školního roku
4.9. – 7.9. 2018                       Týden  OSV  –  “ Já a svět “ , Školní řád, Bezpečnost, Třídní pravidla, různé
5.9. 2018                                Výstava obrazů V. Sokola – DVA Úvaly /1 hod./
21.9. 2018                              Ředitelské volno ( Vzdělávání PP )
do 30.9.2018                          Registrace žáků – spolupráce rodičů – Logická olympiáda – www.logickaolympiada.cz

ŘÍJEN:
8.10. – 12.10. 2018                 Sběr papíru od 7,00 – do 7,50 hod.
13.10. 2018                            Jabkobraní
16.10.2018                             Legiovlak – prohlídka s komentářem v Úvalech
17.10.2018                             České loutky – Marionety
20.10.2018 (sobota )              Oslavy 100 let ČR vystoupení žáků s písněmi a recitací
29.10. – 30.10.2018                Podzimní prázdniny
31.10.2018                             Halloween

LISTOPAD:
20.11.2018                             Třídní schůzka od 17 hod. ve třídě 5.A
28.11.2018                              Vánoční dílny ve spolupráci s rodiči
30.11.2018                              Příprava výrobků a třídy na Vánoční jarmark


PROSINEC:
1. 12.2018                              Vánoční  jarmark
3. 12.2018                              Turnaj ve vybíjené v Sokolovně
5.12.2018                               Čertoviny
11.12.2018                             Vystoupení dětí v Domově seniorů Úvaly
21.12.2018                             Vánoční  besídka ve třídě

22.12.- 2.1.2018                     Vánoční prázdniny – výuka začne 3.1.2019

LEDEN:
  7.1.2019                               Seminář pro rodiče – E – bezpečí “ Jsou naše dětí v bezpečí?“
15.1.2019                               Kulturní pořad – Hudební nástroje / Hrabě / – 10,00 – 10,45 hod.
30.1.2019                               Matematická olympiáda – okresní kolo v Zelenči – kategorie Z5

ÚNOR:
1.2. 2019                               Pololetní prázdniny
11.2.2019                              Mobilní Planetárium – 1.hod v CVA “ 65 – Klimatické změny
14.2.2019                              Matematická soutěž Pangea – školní kolo v on-line verzi – přihlášené děti
11.2. – 15.2.2019                   Barevný týden
21.2.2019                              Masopust držíme, výtvarná dílna v Kolíně, výstava kreseb E. Holého – Přísloví v obrázcích
25.2. – 3.3.2019                     Jarní prázdniny

BŘEZEN:
8.3.2019                                Vzpomínková akce “ Pamatuj “
12.3.2019                              Divadlo Minor v Praze – Záhada hlavolamu
13.3.2019                              Den otevřených dveří v ZŠ
18.3. – 15.4.2019                   Projekt ZŠ – Chováme se bezpečně
19.3.2019                              Divadlo Minaret Praha 1 – Démoni současnosti
22.3.2019                              Matematický Klokan
26.3.2019                              Třídní kolo – pěvecká soutěž – Kudy chodí písničky
29.3.2019                              Nebezpečí v kyberprostoru – přednáška – 8,00 – 9,40 hod.
29.3. – 30.3.2019                   Noc s Andersenem od pátku od 18,00 hod. do  soboty do 9,00 hod.

DUBEN:
  4.4.2019                               Matematická soutěž – Pythagoriáda 1.- 2. hod.
  4.4.2019                               Školní kolo – pěvecká soutěž – Kudy chodí písničky / děti, které postoupiy z třídního kola /
  5.4.2019                               Ředitelské volno ( Zápis do 1. tříd )
  9.4.2019                               Třídní schůzka od 17 hod. ve třídě 5.A
18.4.2019                               Velikonoční prázdniny
19.4.2019                               Svátek – volno / Velký pátek /
24.4.2019                               Den Země – projektový den ZŠ
30.4.2019                               Třídní projekt – Čarodějnická škola

KVĚTEN:
1. 5. 2019                              Státní svátek
2.5. – 3.5.2019                       Ředitelské volno
9.5.2019                                Oblastní kolo – pěvecká soutěž – Kudy chodí písničky / děti, které postoupily ze školního kola /
10.5.2019                              Recitační soutěž – “ Úvalské veršování “ – třídní kolo
15.5.2019                              Recitační soutěž – “ Úvalské veršování “ – školní kolo – postupující děti.
16.5.2019                              Přednáška E- bezpečí – 10,00 – 11,40 hod.
17.5. – 20.5.2019                   Ozdravný pobyt STAN – Outdoor resort Březová – STRÁŽCE BUŠE – Ranger
21.5.2019                              Focení na závěr šk.roku od 11,50 – 12,35 hod. – viz info na stránkách třídy.
27.5.2019                              Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda v Zelenči
27.5. – 31. 5. 2019                 Sběr papíru
31.5.2019                              Den dětí – Den plný her ve třídě

 

ČERVEN:
1.6.2019  (sobota)                Soutěžní odpoledne – Den dětí v ZŠ Úvaly ve spolupráci s MDDM Úvaly
4.6.2019                                Dopravní výchova s BESIP – v ZŠ Úvaly
14.6.2019                              Divadlo Minor v Praze – Klapzubova jedenáctka 
17.6.2019                              Ředitelské volno
24.6.2019                              Výstava – Arnošt z Pardubic v DVA – “ 65 “ – vlastní práce dětí jsou pěkné, pochvala. (10,00 – 10,45 hod.)
25.6.2019                              Ochrana obyvatel při mimořádných událostech – vrstevnické učení – 5.A – 1.A
26.6.2019                              Rozloučení s 1. stupněm ZŠ Úvaly od 17 hod. – poděkování rodičům za spolupráci
28.6.2019                              Vysvědčení – konec školního roku v 8,45 hod.
29.6. – 1.9.2019                     Hlavní prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme pracovat metodami kritického myšlení, více najdete na: https://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php?co=principy.

Budeme pracovat s vlastní knihou, kterou budou mít děti v lavici.

Doporučuji všem dětem projekt na podporu čtenářství s charitativním přesahem: https://www.ctenipomaha.cz/, na kterém se podílí například Zdeněk Svěrák, Marek Eben a další.

Pokud se na tyto stránky zaregistrujete, objevíte seznam vhodných knih pro žáky 1.-5. třídy.  Dítě knihu přečte, vyplní správně test otázek, na svůj účet získá 50 korun, které na základě svého uvážení věnuje na jeden z vybraných dobročinných projektů. Knihy, které jsou zde doporučované, jsou kvalitní a můžete se jimi inspirovat při volbě vlastní knihy do lavice či knih pro domácí čtení.

Čtenářské BINGO – aktivita třídy 4.A – ŠK.R. 2017/2018

SEZNAM DOPORUČENÝCH KNIH

Milé děti, toto je seznam knížek, ze kterých si můžete libovolně vybírat. Vesměs všechny knížky jsem četla a mohu vám je doporučit, protože jsou od kvalitních, známých autorů píšících pro děti. Od daných autorů můžete číst i jiné tituly. Širší seznam naleznete na webových stránkách https://www.ctenipomaha.cz/.

Březinová, Ivona: Začarovaná třída

Dahl, Jakub: Jakub a obří broskev, Prevítovi, Karlík a továrna na čokoládu

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe

Drda, Jan: České pohádky

Čapek, Karel: Devatero pohádek

Čtvrtek, Václav: Rumcajs, Manka, Cipísek

Drijverová, Martina: Domov pro Marťany, Sísa Kyselá

Doskočilová Hana:  Pejskování s Polynou

Foglar, Jaroslav: Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého Vonta

Goscinny, René:  Mikulášovy patálie

Jansonová, Tove:  Čarovná zima, Čarodějův klobouk, Bláznivé léto, Muminci

Kahoun, Jiří: Školník Kulda je jednička

Karafiát Jan: Broučci

Kastner, Erich: Luisa a Lotka

Kolář, Jiří: Z deníku kocoura Modroočka

Lada, Josef: Bubáci a Hastrmani, Kocour Mikeš

Lingrenová, Astrid: Děti z Bullerbinu, Bratři Lví srdce, Ronja, dcera loupežníka, Jižní louka, Pipi, Dlouhá punčocha, Rasmus tulákem

Lewis, S. C. : Letopisy Narnie

MacDonaldová, Betty:  Paní Láryfáry I. – IV.

Macourek, Miloš: Mach a Šebestová

Marešová, Dana: Plivník

Milne, Alan Alexander:  Medvídek Pú

Ransome, Arthur: Boj o ostrov

Saint-Exupéry de, Antoine: Malý princ

Sekora, Ondřej: Ferda Mravenec

Spyriová, Johanna:  Heidi děvčátko z hor

Vojtěch Steklač: Boříkovy lapálie

Štorch, Eduard: Lovci mamutů, Osada Havranů, Bronzový poklad

Werich, Jan: Fimfárum

Zinnerová, Markéta: Tajemství proutěného košíku, Kde padají hvězdy, Indiáni z Větrova

POEZIE

Brukner, Josef: Obrazárna

Frynta, Emanuel:  Písničky bez muziky

Halas, František:  Před usnutím

Hrubín, František: Modré nebe

Kainar, Josef:  Nevídáno, neslýcháno

Skácel, Jan:  Kam odešly laně

Sládek, Josef Václav: Zlaté slunce, bílý den

Vodňanský, Jan:  Šlo povidlo na vandr

Žáček, Jiří: Dobrý den, dobrou noc, Aprílová škola

Informace k výuce


Informace z výuky AJ – Olga Fernando
ze dne: 13.5.2019
informace k výuce: Chválím žáky za prezentace videí svého pokoje a zvířátka nebo dne. Žáci podali pěkné výkony. Nyní mají za úkol si připravit povídání o městě (kde žijí nebo dle vlastní volby). K povídání si mohou připravit plakát. Osnovu jsme si upřesnili. Úkol je hodnocen. Mají na to týden.

color="purple">Nyní čekáme na výsledky soutěže CUP.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka z učebnice i z časopisu JUMP, větná spojení, popis obrázku atd.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Za 200 nasbíraných bodů dostanou malou jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit "sdílení" - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 4. (přihlašovací údaje z loňského roku).

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici PROJECT na www.projectonlinepractice.com (přihlašovací údaje jsou na štítku v pracovním sešitě). Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: crew 5ab
- class ID: C-768-836-0152


probrané učivo:U: do str. 61
PS: do str. 51/5
Slovíčka v PS: 84 celá lekce 5, až do slova "welcome"
JUMP: April
Opakujeme: vazbu there is/are, předložky místa, předložky času, město a minulý čas pravidelných sloves a příklady nepravidelných sloves především WAS / WERE, go - went, see - saw, meet - met, u pravidelných koncovka - ed

pomůcky na AJ:učebnice Project 1
pracovní sešit k učebnici Project 1
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny
linkovaný sešit A5 - na testy
(děti mohou pokračovat v sešitech z loňska)
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz
www.oup.com/elt/project

www.projectonlinepractice.com

Napište třídní učitelce

2 + 11 =