Vyberte stránku

Vážení rodiče, nacházíte se na stránkách třídy 5.A ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Ing. Kateřina Řezníčková

 

48. týden (27. 11. – 1. 12. 2017)

Nejprve bych chtěla poděkovat dětem a několika maminkám za klidný a pohodový průběh vánočních dílen. Ocenila jsem kreativitu a nápaditost dětí a rovněž jejich maminek
V sobotu 2. 12. proběhne v prostorách ZŠ vánoční jarmark, na který jste srdečně zváni. Náš stánek naleznete na budově A, 2. patro, 3.B (A2-1).

Probrané učivo
Český jazyk:
– učebnice: do str. 53 včetně
– pracovní sešit: ti, kteří stihli dokončit vše do str. 29, sešit odevzdali ke kontrole. Ostatní mají za úkol dokončit doma, sešity si vyzvednu v pondělí 4.12.
– Dětem jsem rozdala opravené texty (Cesta k objevu písma, Záchrana koťat) k případné domácí opravě. Termín mají do úterý 5. 12., poté jim zůstává původní známka. Objevilo se několik dětí, které opravu odmítli s tím, že jim známka vyhovuje.
– Diktát budou děti psát ve středu 6. 12., jedná se o cv.24/str.53

Vlastivěda
– učebnice: Liberecký kraj, str. 18
V pondělí budu rozdávat dětem testové otázky k Libereckému kraji, je to dobrovolný úkol, kterým si děti mohou vylepšit známku (přihlásilo se 18 dětí).
– test budou psát děti ve čtvrtek 7. 12. (Těžký průmysl, Spotřební průmysl a služby, Kraje ČR, Průmyslová revoluce, Textilní průmysl) – opět pouze z textu z učebnice + vypracovaná cvičení z pracovního sešitu.

47. týden (20.-24. listopadu)

Probrané učivo
Český jazyk:
– učebnice: do str. 49 včetně – děti měly dnes suplovanou výuku ČJ a měly dokončit cvičení v učebnici, tak snad dokončily 🙂
– pracovní sešit: tento týden žádné cvičení z PS
– čítanka: Škola naruby
– V pondělí budu kontrolovat DÚ: děti mají za úkol vymyslet větu dle zadání: 15811721566 (číslo=slovní druh), pořadí se nesmí měnit.
– Dnes dětem měla paní učitelka rozdat pracovní list, který měly děti dokončit ve škole, popř. doma.
– Ve středu děti četly a vyplňovaly otázky k pracovnímu listu: Záchrana koťat (lehčí varianta), Cesta k objevu písma (obtížnější varianta). Bohužel nevím kolik času na vypracování děti měly (suplovaná hodina), nicméně výsledky děti nepotěší. Příští týden dětem pracovní listy rozdám s tím, že si doma znovu mohou text projít a opravit chybné odpovědi, popř. doplnit chybějící odpovědi. A pokud mi opravený pracovní list přinesou, známku jim změním. Pokud nebudou chtít opravovat nebo nepřinesou do stanoveného termínu, známku jim ponechám původní.

Vlastivěda
– učebnice: Textilní průmysl
– pracovní sešit: Textilní průmysl, str. 14, cv. 1+2, za DÚ dostaly děti vypracovat cv. 3.

Ve čtvrtek 30. 11. budeme mít ve třídě vánoční dílny. Nebudeme se učit, budeme celý den vyrábět, tento den bude vyučování končit v 11.40 hod. Pokud budete mít čas, chuť a náladu s námi vyrábět, rádi Vás uvidíme.

V sobotu 2. 12. se uskuteční tradiční vánoční jarmark od 13:00 do 15:00 na budově A. Opět budeme prodávat výrobky dětí. Místo prodeje upřesním v příštím týdnu.

 

46. týden (13.-16. listopadu)
1.Probrané učivo
Český jazyk:
– učebnice: do str. 45 včetně
– pracovní sešit: str. 23/cv. 5, str. 24/cv. 6, str. 25 a 26 celá
– čítanka: Josef a Ly
– za DÚ dostaly děti oboustranný pracovní list na procvičení učiva.
– příští týden budou děti psát diktát, nikoliv přepis – str. 45, cv. 24

Vlastivěda
– učebnice: Kraje ČR
– pracovní sešit: za DÚ dostaly děti vypracovat na str. 12, pouze cv. 1
Děti měly vypracovat dobrovolný domácí úkol a ani jedno dítě úkol nevypracovalo. Měli za úkol zjistit, ve kterém městě se vyrábějí dalekohledy, motocykly, smaltované nádobí, nerezové nádobí, zbraně. Je vidět, že děti nemají zájem si vylepšovat známku z VLA. Děti obdržely informaci, že některá z těchto informací se může objevit v testu.
Domácí úkol, který dostala celá třída nesplnilo 7 děti z 20… Jednalo se kožedělný průmysl, vymyslet výrobek a surovinu.
V dnešní hodině jsme si rozdali „slepé mapy“ a děti podle mapy doplňovaly kraje a krajská města. Dále následovalo rozdělení (dle aktuálního zasedacího pořádku) jednotlivých krajů mezi dvojice a jednotlivce. Děti budou v tom svém kraji zakreslovat řeky, pohoří, města (toto budou připravovat o PČ ve středu) a připraví si referát se základními fakty, zajímavostmi, apod., který přednesou dle časového harmonogramu (dle učebnice) před třídou. Referát na závěr doplní otázkami, které budou muset děti zodpovídat. Ostatní děti se budou snažit poznamenat důležité informace a odpovědět na závěrečné otázky.
Pokud si budou děti připravovat referáty z jiných témat, je potřeba volit slova, která ostatní děti pochopí a rovněž si na závěr připravit otázky na zopakování.

2.Třídní schůzky proběhnou příští úterý, tj. 21. listopadu od 17.30 hod, abyste mohli navštívit třídní schůzky v jiné třídě na 1. stupni.   Součástí bude také krátký vstup učitelů 2. stupně – informace o práci a možnostech žáků na 2. stupni.
3.V Bakalářích byste už měli vidět známky za 1. čtvrtletí.
4.Opravy testů z ČJ jsou dobrovolné a je na dětech, zda si chtějí chyby opravit. Stále častěji se objevují opakované chyby v opravách z nepozornosti dětí.
5.Dále už jsem vzdala neustálou kontrolu, zda mi děti test vrátily. U velkých testů však budu důsledně požadovat jejich vrácení a testy z VLA dětem dávat domů vůbec nebudu.
6. S platností od dnešního dne budu psát dětem do hodnocení informaci o nevypracovaném úkolu. Vy alespoň budete vědět, který úkol dítě nevypracovalo.

45. týden (6. – 10. listopadu 2017)
1. Probrané učivo
Český jazyk:
– učebnice: do str. 39 včetně
– pracovní sešit: str. 22/cv. 1,3; str. 23/cv. 4, str. 24/cv. 7,8
– za DÚ dostaly děti pracovní list, za úkol mají převést přídavná jména do množného čísla
(3 sloupečky).
Nyní probírané předpony „s“ a „z“ bohužel některým dětem dělají stále problémy. Děti musí o významu slova „přemýšlet“, aby určily správnou předponu a navíc některá slova si musí pamatovat. Pokud je to možné procvičujte s nimi tato slova (mají i pracovní list na předpony).
Ve středu jsme měli první hodinu „psaní“, děti měly za úkol napsat „vypravování“ – téma bylo volné, jedinou podmínkou bylo použít 5 klíčových slov, které jsme si na začátku společně určili. První reakce dětí po zadání úkolu byla, zda budu práci hodnotit známkou…
Cílem hodiny psaní je, aby se děti naučily lépe vyjadřovat, používat spisovnou češtinu, aby dělaly méně chyb a naučily se vlastní kontrole chyb. Doufám, že děti psaní bude bavit, že se budou na hodinu těšit postupně všechny děti 🙂 Hodnocení bude slovní, spíše můj komentář.
Vlastivěda
– učebnice: Těžký průmysl
– pracovní sešit: str. 10 celá, za domácí úkol mají zjistit, co je „koks“ – toto slovo vzbudilo velký rozruch, nicméně význam je zcela jiný než-li měly děti na mysli 🙂
Zápisy do pracovního sešitu dětem diktuji, nikdo se nehlásil, že by nestíhal. Pokud zjistíte, že dítě nemá učivo dopsané, tak ať za mnou přijde a spolu doplníme.
2. Ve středu nás navštívila psycholožka Míša Pejchalová v rámci preventivního programu na zlepšení atmosféry ve třídě, děti si vzájemně dobily baterky a měly vymyslet v čem jsou jedineční oni sami a co má společného celá třída. „Šarvátky“ o přestávkách překročily hranici únosnosti, objevily se rvačky – výsledek je ten, že kluci mají být o přestávce v lavici, popř. se projít po chodbě. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet – zatím si vše vysvětlujeme, protivníci se sami sobě omluví a podají si ruce. Nakonec zjistí, že vůbec nechápou, proč tak přehnaně reagovali…
3. Každý týden dostáváme do třídy ovoce v rámci programu „Ovoce do škol“. Překvapilo mne, že děti o ovoce nemají zájem a ani si ho nechtějí vzít domů. Jedná se o jablka, pomeranče, apod.
4. Blíží se nám třídní schůzky, které proběhnou v úterý 21. listopadu od 17.30 hod. 
5. Škola v přírodě – zatím mám potvrzeny pouze 3 děti, které ví, že na ŠVP jet nechtějí.
6. Připomínám vánoční dílny dne 30. listopadu (čtvrtek). Budu ráda, když se někdo z Vás dílen zúčastní 🙂

 

44. týden (30. října – 3. listopadu 2017)

Probrané učivo
Český jazyk:
učebnice: do str. 39 včetně
– pracovní sešit: do str. 21 včetně + cv. 10, str. 25 (pouze doplnit i,í,y,ý)
– čítanka: v úterý budu zkoušet porozumění textu + čtení na známky str. 34-37
– za DÚ dostaly děti vymyslet 9 vět (procvičení slov s předponou „s-„, které si děti musí zapamatovat). Ve větách použijí slovesa strávit, skončit, sdělit, spotřebovat, shořet, shnít, stěžovat si, schválit, spáchat (čas a osobu si samy určí).
Doporučení: zakoupit dětem knihu autorek Lenky Zemanové a Michaely Bergmannové „Strasti zkoušeného Standy“ (nakladatelství Portál), ve které je velmi pěkně vysvětleno učivo o předponách „s-“ a „z-„.

Vlastivěda
– učebnice: Těžký průmysl (v pondělí budeme pokračovat)
V pondělí další testík na 5. otázek („Zemědělství“, „Krajina“).

Ve středu nás opět navštíví psycholožka Míša Pejchalová v rámci preventivního programu na zlepšení atmosféry ve třídě. Stále doufám, že se atmosféra ve třídě zlepší, nicméně se objevují mezi dětmi menší třenice. Aktéři byli upozorněni domluvou, příště bude následovat poznámka…

Škola v přírodě – V Bakalářích naleznete (nejpozději v pondělí 6. listopadu) oficiální zprávu o ŠVP a prosím o Vaše zamítavé stanovisko po poradě s dětmi. Pokud opravdu nepojede tak vysoký počet dětí, pan ředitel s největší pravděpodobností ŠVP v naší třídě zakáže. Což je myslím velká škoda!

Ve čtvrtek 30. listopadu proběhnou ve třídě „vánoční dílny“. Budu ráda, když se někdo z Vás dílen zúčastní:-)

Na nástěnce v Bakalářích naleznete zprávu od ředitelství ZŠ Úvaly. Děti byly patřičně poučeny o hygieně.

43. týden (23.-25. říjen 2017)

Probrané učivo
Český jazyk:
– učebnice: do str. 36
– pracovní sešit: do str. 20
– čítanka: v úterý budu zkoušet čtení na známky str. 30-32
Úkoly na prázdniny:
PS: dokončit celou str. 20
Napsat do školního sešitu 10 rozvitých vět na téma „Moje prázdniny“. Byla bych ráda, aby se děti naučily vyjadřovat větou, která má více než 3 slova 🙂

Níže uvedený odkaz mohou děti použít k procvičování „ě/je“:

Doplňování ě/je ve větách (27)

Níže uvedené odkazy slouží k procvičení „zdvojených souhlásek“:
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Pravopis+slova&topic=01.+Zdvojen%C3%A9+souhl%C3%A1sky#selid

Zdvojené souhlásky (19)

Vlastivěda
– v hodině děti pracovaly ve dvojicích (až na výjimky) – práce s mapou. Hodnoceny známkou byly pouze ty dvojice, které dokázaly zodpovědět minimálně 10 otázek správně.
Příští týden děti čeká test – téma Krajina, Zemědělství.
Připomínám možnost referátu na témata, která nás čekají – možnost, jak si opravit nebo vylepšit známku z VLA.

Dnes jsem s dětmi věnovali preventivnímu programu „Bezpečně online“. Doufám, že si děti odnesly cenné rady 🙂

Na pondělí mají děti promyslet a napsat alespoň 10 pravidel chování a proč?

Informace ze školní jídelny:
– do jídelny mohou vstupovat pouze žáci, kteří mají zaplacené obědy
– rodičům a cizím osobám je vstup do jídelny v době výdeje obědů zakázán,
– ti, kteří nemají zaplacené obědy, nemají nárok ani na konzumaci polévky,
– z jídelny není dovoleno vynášet inventář (talíře, misky, …),
– v úterý 14. 11. bude ve školní kuchyni podzimní vaření s kuchařem Vladimírem Šťastným, společně s kuchařkami bude vařit luštěninová jídla.
– děti mi mohou napsat, co jim chutná a co ne, co by si přály, jaké mají připomínky, co by vzkázaly kuchařkám… Vše zpracuji a odevzdám vedoucí školní jídelny.

V pondělí nás čeká Halloweenská akce, kterou pořádá Školní parlament. Děti mohou dorazit do školy v maskách. Prosím informujte doma své děti.

S pozdravem

Kateřina Řezníčková

třídní učitelka 5.A

 

Zprávy o dění v 42. týdnu (16.-20. říjen 2017)

Webové stránky třídy „oživeny“ 🙂

Příští týden budou mít děti podzimní prázdniny (26.-27. října 2017), ve středu nás čeká preventivní program „Bezpečně online“ – pouze 1 vyučovací hodina, po zbytek dne výuka dle rozvrhu.

Probrané učivo:
Český jazyk:
– učebnice: do str. 34
– pracovní sešit: do str. 19, cv. 7 včetně
Pokud se objeví v „testíku“ cvičení, která mají děti za domácí úkol, popř. jsme je vypracovávali společně ve škole, budou hodnoceny známkou, která bude rovnou zapisována do Bakalářů. Děti nenosí domácí úkoly a některé nedávají o hodinách pozor, což se projevilo na výsledných známkách, když děti dostaly stejné cvičení, které jsme společně vypracovávali…
Vlastivěda
– učebnice: Krajina + Zemědělství (str. 11-12)
– pracovní sešit: str. 8, cv. 5,6,1,2,3, str. 9, cv. 1,2,3
Děti mají za sebou dva testy, další testy budou následovat po podzimních prázdninách.

Děti, které chodí na AJ k Olze Fernando, obdržely časopis – některé využily možnosti ponechat si časopis u paní učitelky, ostatní si ho vzaly domů. Časopis budou používat v hodinách AJ.

Děkuji za zajištění přezůvek pro děti – zdá se, že už mají všichni své přezůvky 🙂

Prosím, promluvte s dětmi ohledně chování ve vyučování – dnes pí Šetková (Přírodověda) udělí dvě poznámky za ustavičné vyrušování a nevhodné chování při vyučování.

Přeji pohodový víkend.
Kateřina Řezníčková

Vážení rodiče, v únoru 2018 bude probíhat školní kolo matematické soutěže Pangea. Jsou to úlohy rozvíjející logickou úvahu. Bylo by dobré, kdyby soutěž děti vyzkoušely. Výsledky se nezpracovávají ve škole, děti budou ve škole pouze kladně ohodnoceny za účast v soutěži. Do soutěže děti přihlašuje učitel na základě souhlasu rodičů s účastí. Další informace na www.pangea.edu.

 

Týden 11. – 15. 12.

Matematika – Zlomek, desetinná čísla, práce s kalkulačkou, slovní úlohy, jednotky délky, obsahu, objemu

(uč. str. 39 – 40, PS str. 29 – 30)

Test – středa – jednotky délky, obsahu

Geometrie – trojúhelníky, kružnice – rýsování

 

  
Angličtinaen flag Informace pro skupinu A53 – Olga Fernando
ze dne: 9.12.2017
informace k výuce: Každý týden budeme psát test - slovíčka, větná spojení, krátký popis, doplňovačka, atd.

Dětem dávám pracovní listy k učivu, které není v učebnicích, ale probíráme dle ŠVP.

Přihlásila jsem děti do soutěže, která je součástí časopisu JUMP. Děti vypracovaly první úkol a já dle pokynů odeslala. Nyní nás čeká úkol na listopad.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Pokud si se svolením rodičů nahrají tuto aplikaci, která je zdarma na mobilní telefon, tablet nebo budou používat na PC, mohou si i vylepšit známku - za každých 200 bodů mohou získat jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit sdílení - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 5. Dětem jsem dala kopii instrukcí. Někteří už pilně trénují.
probrané učivo:U: do str.23
PS: do str. 17
JUMP: Nov. 2017 / - soutěžní úkol, Thanksgiving, National food, Tea
Pracovní list(y):
- I like reading / watching TV
- druhy filmů a knih
- krátký dialog
- peníze - pound / pence, How much is it?

pomůcky na angličtinu:učebnice Project 1 - Forth Edition,
pracovní sešit k učebnici Project 1
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis v hodině
linkovaný sešit A5 - na testy
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování:doporučené www stránky / aplikace na procvičování
www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz

Organizace školního roku 2016/2017

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Stránky třídy 5.A

| Čvc 30, 2015 |

Napište třídní učitelce

7 + 8 =