Vyberte stránku

Vážení rodiče a návštěvníci,

vítáme Vás na stránkách třídy 4.D. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Eliška Sochůrková

Kontakt

Třída: 4.D

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Sochůrková

E-mail: sochurkova@zsuvaly.cz

Milí rodiče,
přeji Vám i dětem vše nejlepší v novém roce. Hodně zdraví, štěstí a důvodů k radosti.

Eliška Lucie Sochůrková​

 

 

ČJ – Czech language

M – Mathematics

PRV – Introduction to Environment and Society

TV – PE – sport

PČ – Crafts

VV – Arts

HV – Music

AJ – English

20. – 24. ledna

27. – 30. ledna

Český jazyk

učebnice str. 46 – 53 kapitola Omluvně, str.54 – 61 kapitola Italsky

pracovní sešit str. 42 – 46, str. 47 – 49

Anglický jazyk

učebnice str. 36 – 38, str. 39 – 41 kapitola In the city

pracovní sešit str. 36 – 38, str. 39 – 41

Matematika

učebnice str. 48 – 51 Geometrie – dřívka, krychlové stavby

pracovní sešit str. 26 čtyřúhelníky v realitě, str. 27 – 30 obdélník, čtverec, násobení a dělení deseti a stem

Vlastivěda – modrá

 učebnice str. 22 – 25 Povrch ČR, str. 26 – 28 Vodstvo ČR

pracovní sešit str. 13 – 15, str. 16 – 17

Vlastivěda – červená

 učebnice str. 28 – 29 Přemyslovci

pracovní sešit str. 14

 

 

 

 

 

 

Plánované testy a zkoušení

pondělí 13. ledna Pololetní písemná práce z matematiky

– sčítání do 1000 (přičítání desítek zpaměti, př. 240 + 30),                                                                – násobení (dvojciferné číslo krát jednociferné, př. 14 . 6)                                                                – dělení se zbytkem (př. 43 : 5)                                                                                                          – počítání se závorkami (př. (10 + 2) . 7)                                                                                            – písemné sčítání tří až čtyř čísel (př. sečíst pod sebou 126 + 428 + 14)                                         – písemné odčítání dvou čísel (př. 491 – 213)                                                                                   – slovní úloha (zapsat výpočet i odpověď)
– písemné dělení (př. 9416 : 2)

čtvrtek 16. ledna – Pololetní písemná práce z českého jazyka

– určení pádu (př. bez brýlí, s partou)                                                                                                 – slovesa v infinitivu (př. plavu – plavat, vaříš – vařit)                                                                         – doplnění i/í/y/ý (měkké a tvrdé souhlásky, vyjmenovaná slova)                                                     – slovní druhy (určit slovní druhy ve větě, označit je číslem)                                                             – poznat větu jednoduchou a souvětí (podle počtu sloves)                                                                – u podstatných jmen určit rod, životnost (jen u mužského rodu), číslo a pád                                   – vytvořit slovo opačného významu (říká se jim opozita či antonyma)                                               – psaní předložek a předpon (mezi předložkou a slovem je mezera)                                                 – napsat zpaměti všechny pádové otázky (př. 1. pád kdo co, 2. pád bez koho čeho, …)                  – napsat zpaměti vyjmenovaná slova a určit u nich slovní druhy                                                       – opravit chybný text a přepsat jej psacím písmem bez chyb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

 

Aktualizace – 24. 11. 2019

Zaregistrujte se na cambridgelms.org/primary a procvičujte první tři lekce.

Všechny další informace (úkoly a písemné práce) naleznete v Bakalářích. 

Přeji hezký den.

Ferusová

 

 

 

 

Napište třídní učitelce (Send a message to the class teacher)

4 + 7 =