Vyberte stránku

Vážení rodiče, nacházíte se na stránkách třídy 4.D ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Daniela Kruchňová

Kontakt

Třída: 4.D

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Kruchňová

E-mail: kruchnova@zsuvaly.cz

Fotogalerie

 • 24.6.2018
 • Je to vůbec možné, že je konec školního roku a ty děti jsou tak velké, tak chytré a tak úžasné? JE! Za tento školní rok odvedly pořádný kus práce! 
 • Musím všechny hrozně moc pochválit, za krásný týden strávený v Prachovských skalách. Doufám, že přijely děti minimálně tak spokojené, jako já! Fotky už jsou 🙂
 • Pondělí – vybírám ještě peníze do TF, abych mohla zaplatit pracovní sešity na další školní rok. Děti si mohou vzít nějaké stolní hry, karty,…Také si rozdáme fotky, které jsou hrazené každému z TF. Vyúčotávní fotek pošlu přes Bakaláře, stejně tak jako zaplacení za poničené učebnice. Tento den se děti naposledy přezouvají – vyklidí šatní skříňky a odevzdají klíček. 
  Úterý – kino v Klánovicích – Příšerky z vesmíru. Sraz na nádraží v Úvalech v 7.45 hodin. S sebou: batůžek, svačinu, pití, jízdenky nebo průkazku, čip do jídelny, popř. peníze na zmrzlinu. Předpokládaný návrat ve 12.00 hodin do Úval. Dovedu děti k jídelně popř. do družiny. Vstupné hrazeno z TF.
  Středa  – Sportovní den – Sokolovna Úvaly – sraz je ve třídě vedle kuchyňky –  ukončení výuky v 11,40 hod. Na sebe sportovní oblečení a s sebou obuv do tělocvičny. Pití, svačina, čip…
  Čtvrtek –  Požární ochrana – nácvik pož.poplachu, chování při požáru, únikové cesty, stolní hry dětí – ukončení výuky v 11,40 hod. 
  Pátek – Vysvědčení – jedna vyučovací hodina – možná méně 🙂 

  Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci v tomto školním roce.  Přeji Vám i dětem krásné prázdniny a těším se na Vás v 5. třídě v novém školním roce. D.K. 

 

 • 18.6.2018
 • Budeme se v novém školním roce stěhovat do nově postavené budovy na školní zahradě tzv. Teska. Důvodem stěhování je má úzká spolupráce s metodičkou 1. stupně A. Jaklovou, která v budově také bude.
 • Po návratu školy v přírodě se sejdeme u naší původní třídy, která je již vyklizená a připravená pro třídu jinou. Do konce školního roku setrváme ve třídě náhradní.
 • Stěhování proběhne o prázdninách, kdy pro děti třídu připravím. Budova má podobné třídy jako na stávající budově, ale bude možný při pěkném počasí vstup ven přímo ze třídy na terásku, která ke třídě náleží, kde děti budou moci trávit přestávky, v čemž vidím veliké plus. Zároveň vedení intenzivně pracuje na všech podmínkách, vhodných pro skvělé fungování v tamní třídě. Věřím, že se nám tam poslední společný rok bude líbit a povede se nám dobře. 🙂 
 • 15.6.2018
 • Přihlašování do školního klubu pro školní rok 2018-19– přednostně jsou přijímáni žáci druhého stupně (6. – 9. třída), v případě nenaplnění kapacity těmito žáky, jsou místa doplněna žáky 5. ročníků (podle věku). Do školního klubu se můžete přihlásit vyplněním zápisního lístku, který si stáhnete na zsuvaly.cz/druzina a vyplněný ho oskenujete a pošlete na adresu skocdopolova@zsuvaly.cz, případně předáte osobně paní Skočdopolové přímo ve školním klubu. V září proběhne oficiální zápis (sledujte cedule u školy), kde se dozvíte, zda se vaše dítě do školního klubu dostalo, či nikoliv. Zápisní lístky můžete posílat do 22. 6. 2018. V případě dotazů volejte 607820259. 
 • Poškozené učebnice budou muset děti zaplatit!! Hrazeno z TF, poslaná zpráva přes Bakaláře. 
 • Odjezd na ŠKOLU V PŘÍRODĚ bude v pondělí 18.6 v 9.00 h. od Penny. Návrat cca 15.00 h. – zase dáme včas vědět. Adresa hotelu: Hotel Pod šikmou věží, Horní Lochov 32, Jičín 506 01
 • Pozor na škole se opět objevili vši…Prosím o prohlédnutí, popř. zbavení, ať je nikdo nemá na škole v přírodě. 
 • Prosím ihned po příjezdu zaplatit částku do TF. Některým potom nemohu zaplatit pracovní sešity na další školní rok, protože jsou v mínusu. Děti jsou informované. 
 • Děkuji rodině Fučíkových, že se nabídli s odvozem materiálu od školy k Penny 🙂 
 • V pondělí odevzdáváme učebnice do skladu. 
 • V úterý jedeme do kina – Klánovice, děti budou mít platné jízdní doklady. Hrazeno z TF. 
 • Středa – sportovní oblečení a boty do tělocvičny – sportovní den. 
 • Pátek – jedna vyučovací hodina – předávání vysvědčení 
 • Již jsou uzavřeny známky na vysvědčení – doufám, že nikoho nepřekvapí 🙂 Známky jsou hodnoceny nejen podle odvedených výkonů v písemných pracích, ale také z aktivity a práce v hodině, referátů a domácí přípravy. 
 • Poslední možnost k vyzvednutí „ztracených věcí“ do konce školního roku na vrátnici. 

 

 • 8.6.2018
 • Děti mají za sebou již závěrečné písemné práce z ČJ a GEO. 
 • Pondělí 11.6. – písemná práce z matematiky. 
 • Úterý 12.6. – poslední možnost prezentovat čtenářské deníky. 
 • Středa 13.6. – poslední test z VLA – vodstvo, podnebí – pouze z učebnice str. 74-77
 • Děti měly možnost tento týden ochutnat tropické ovoce – od projektu Ovoce a zelenina do škol. Během týdne jsme společně ochutnali: ananas, banány, citron, limetku, granatové jablko, grep, jablka, hrušky, kumquat, mochyni, pomeranče, papayu. 
 • Pátek 15.5. – vybíráme všechny učebnice !!!!! Opravené, slepené. Poškozené učebnice budou muset děti zaplatit !!!
 • Odjezd na ŠVP bude v pondělí 18.6. v 9.00 h. od Penny. Návrat cca 15.00 h. – zase dáme včas vědět. Kvůli rekonstrukci náměstí bude třeba dovézt připravené materiály, které povezeme s sebou, ze školy pod k Penny. Tímto některé tatínky-siláky a řidiče žádám o pomoc! Bude se jednat o cca 5 krabic od banánů. Děkuji  

 

 • 1.6.2018
 • Tento týden jsme využili k zopakování učiva ČJ. V pondělí 4.6. píšeme závěrečný test. 
 • Témata – ČJ – vyjmenovaná slova + příbuzná, shoda podmětu s přísudkem, skladba vět – věta jednoduchá x souvětí, vzorce vět, určování slovních druhů,  skloňování podle vzorů podstatných jmen, slovesné způsoby, skladební dvojice,…
 • Děti domů dostaly sešity na geometrii, kterou píšeme ve čtvrtek, vše co bude tématem do testů, jsme probrali v hodinách. GEO – bod, přímka, úsečka, zápisy vztahů, kružnice, trojúhelník, obdélník, čtverec…Na test budou mít všichni ořezanou tužku č.  3, trojúhelník s ryskou, pravítko a kružítko. 
 • Již v tomto týdnu si děti mohou odnášet své osobní věci – kufřík, portfolia,…
 • V pátek na PČ půjdou děti do kuchyňky. Každý si udělá palačinku a jednu malou pizzu. Základní suroviny paní učitelka nakoupí, a já jí je pak uhradím z TF. Kdo bude chtít na palačinku nebo pizzu něco speciálního – donese si sám. 
 • Hezký víkend přeje D.K.

 

 • 25.5. 2018
 • Pondělí – Vla – test – Evropa str. 70-73 + práce s mapou
 • Úterý – Ochrana obyvatel při mimořádných událostech – 70 Kč – hrazeno z TF, pohodlné/sportovní oblečení, pití, svačinu, čip, klíče.
 • Fotky též budu hradit z TF. 
 • Prosím posílejte peníze do třídního fondu. Viz info email. 
 • Příští týden využijeme k zopakování učiva.
 • Blíží se závěrečné písemné práce,  – ČJ – 4.6., GEOM. – 7.6., MA – 11.6.
 • Témata – ČJ – vyjmenovaná slova + příbuzná, shoda podmětu s přísudkem, skladba vět – věta jednoduchá x souvětí, vzorce vět, určování slovních druhů,  skloňování podle vzorů podstatných jmen, slovesné způsoby, skladební dvojice,…
 • MA – písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení. Násobení dvojciferným číslem, převody jednotek, zaokrouhlování, slovní úlohy. 
 • GEO – bod, přímka, úsečka, zápisy vztahů, kružnice, trojúhelník, obdélník, čtverec, 
 • V týdnu 11.-15.6. si děti odnesou všechny věci ze třídy – kufříky, portfolia, sáčky na tělocvik, podnosy. 

 

 • 21.5.2018
 • V úterý není program – Ochrana obyvatel při mimořádných událostech !!! Program je přesunut na další úterý tj. 29.5. 
 • Školní kolo recitační soutěže proběhne 23.5. 2018 od 13.00 hod. ve třídě 4.B
 • Srdečně Vás všechny zveme na Den dětí, který se koná v sobotu 26.5. od 14.00 hod. pod školou a na hřišti pod kostelem. Poslední start v 15.30 hod. 

 

 • 18.5. 2018
 • 21.5. – pondělí – Čj – str. 38 v PS, Vla – začneme Evropu, chci vědět skupiny na focení kvůli rychlé organizaci
 • 22.5. – Ochrana obyvatel při mimořádných událostech 
 • 23.5. – focení třídy, 2. vyučovací hodina
 • Nově přibyly fotky z hodiny matematiky, kdy se dvojice pokoušely rozmotat z provázků 🙂 Trénujeme logické myšlení.
 • Téměř po roce některé děti stále nemají dvě pravítka a tužky č. 3. !!! 🙁

 

 • 11.5.2018
 • 14.5. – pondělí – píšeme hlášený diktát. 
 • 15.5. – úterý – mají děti umět básničku, která bude mít alespoň 3 sloky (tj. min. 12 řádků) 
 • 22.5. – úterý – Ochrana obyvatel při mimořádných událostech – 70 Kč – hrazeno z TF
 • 23.5. – středa – focení tříd, 2. vyuč. hodina,  21×15 = 40 Kč, 10×15 = 25Kč (zvažte s dětmi počet fotek) 

 

 • 4.5.2018
 • Pondělí a úterý odpočíváme 🙂 
 • V případě možnosti, prosím o zaplacení doplatků na ŠVP. Také prosím o přislíbení odměn (sušenky, věcné ceny,…)
 • Děti mohou jako dobrovolný úkol zpracovat v Pří – PS 36/8
 • Někteří stále nemají opravené diktáty. Prosím o nápravu. 
 • Ve středu 9.5. jdeme na besedu k výročí vzniku republiky. Děti si neberou do školy vlastivědu a čítanku. 
 • Přeji hezký prodloužený víkend 🙂 D.K.

 

 • 27.4. 2018
 • PONDĚLÍ A ÚTERÝ ODPOČÍVÁME!!!
 • Středa – testík z Habsburků, malý doplňkový sešit + pracovní list. Tentokrát mají děti úkol z ČJ, str. 31 v PS, celou. Pracují s učebnicí na str. 132
 • 3.5. Vás zvu na vzpomínkovou akci na hřbitově, kde se zpívá státní hymna. Děkuji předem všem zúčastněným. 
 • Přeji příjemný prodloužený víkend. 

 • 20.4.2018
 • Děkuji všem, kteří se zúčastnili třídních schůzek. Na email jsem poslala program a stav třídního fondu. 
 • Prosím všechny, kteří ještě mají zájem o to, aby se jejich dítě účastnilo pilotního programu testování nadaných dětí, aby mi co nejdříve poslali souhlas, který jste dostali na třídních schůzkách. 
 • Ve čtvrtek není výuka – jdeme uklízet Úvaly – děti budou mít vhodné oblečení, obuv, batůžek se svačinou, pití, klíče, čip. Děti budou poučeny o bezpečnosti. 
 • Někteří mají problém s chováním k dospělému člověku. Prosím o domluvu. 
 • Přeji hezký víkend. D.K

 

 • 6.4.2018
 • 12.4. – bude školní kolo pěvecké soutěže Kudy chodí písničky. Naší třídu budou reprezentovat Áša J., Luisa B. a Sofi V. Děkujeme 🙂 
 • Prosím všechny o kontrolu absence žáků.Chybí mi spoustu omluvenek. 
 • Máme tu čtvrtletí a s tím čtvrtletní známky…Někdo potřebuje opravdu hodně zabrat…Možností opravit si známky jsou dobrovolné úkoly, zajímavosti a referáty.
 • 17.4. – Třídní schůzky. V 17.00 Vás ráda uvítám ve třídě 4.D 🙂 
 • 26.4. – Budeme uklízet okolí školy. Je to akce ke Dni Země. 

 

 • 23.3.2018
 • Tento a následující týden bude zkrácený, ale přesto jedeme bleskem dál…. 🙂
 • Děkuji všem rodičům, kteří na třídní akci: Noc s Andersenem poslali VHODNÉ potraviny k večeři….
 • V úterý se jako třída na jednu vyučovací hodinu zúčastníme programu: Staré pověsti české. Půjdeme do sokolovny. Cena 45,- hrazeno z TF. 
 • Čtvrtek, pátek, pondělí – Velikonoce. 
 • Úterý – zápis do 1. tříd – děti mají ředitelské volno. 
 • Děkuji za zaslané přihlášky na školu v přírodě – musím poslat seznam přihlášených dětí ohledně pojištění. 
 • V matematické soutěži Klokan je mezi 3 nejlepšími řešiteli z naší třídy – Linda B., Vojta F. a Kuba A. Linda je jedinou řešitelkou ve skupině 4. a 5. tříd, která dosáhla plného počtu bodů. Máme radost 🙂 Gratulujeme všem řešitelům, kteří se soutěže účastnili. 
 • Také velice děti chválím za hezké chování v divadle a na cestě do Prahy. Divadlo se dle ohlasů velmi líbilo. 
 • Přeji hezké prodloužené víkendy 🙂 

 

 • 13.3.2018
 • Pátek 16.3.Matematická soutěž KLOKAN – zúčastní se všichni o hodině matematiky, kteří dorazí do školy 🙂 My si v průběhu týdne v rámci matematiky vyzkoušíme některé úkoly z předchozích ročníků.
 • Dvě roličky od toaletního papíru – na pracovní činnosti!
 • Pondělí 19.3.Divadlo v Dlouhé – Aucassin a Nicoletta – sraz v 7:40 hodin na vlakovém nádraží. Odjezd vlaku v 8:06, vstupné 70 Kč je hrazeno z TF. Děti odvedu na oběd, předám pí družinářce.  S sebou: svačinu, pití, čip, doklad či jízdenky na vlak, vhodné oblečení.
 • Čtvrtek  22.9. – Noc s Andersenem – spaní ve škole s tématem Rychlé šípy. Sraz v 17.45 hod. ve škole.  Zvolte vhodné jídlo na raut do třídy na tuto akci, aby bylo zvoleno i jako večeře, popř. ráno snídaně/svačina. Brambůrkům apod. se prosím pokuste v přijatelné míře vyhnout. 🙂
 • Máme ve třídě novou paní asistentku pí Kovářovou – s případnými dotazy se zatím obracejte na mě. 
 • V úterý 3.4. budou mít děti ředitelské volno z důvodu zápisu do 1. tříd. Ve dnech  30.4. a 7.5. bude také vyhlášeno ředitelské volno. 🙂 🙂 🙂

 

 • 16.2.2018
 • V úterý 27.2. – od 9.00 – beseda v knihovně ke 100. výročí vzniku naší republiky: Státní symboly, mince a bankovky, na co a na koho můžeme být hrdí.
 • Středa 28.2. – v rámci TV – Celodenní výlet do Prahy na bruslení – Dejvice. Pojedeme vlakem a pak tramvají. Prosím o zajištění platných cestovních průkazů (jízdenek). Kdo má brusle vezme si svoje, kdo nemá – na místě může za cca 80 Kč půjčit. 
 • Děti se pokusí za toto pololetí přečíst 400 stránek. Ten kdo má IVP nebo PLPP se pokusí o 300 stránek. 
 • Přeji pohodové prázdniny a děti ať opakují na poprázdninový test z vzorů podstatných jmen 🙂 

 

 • 12.2.2018
 • Barevný týden 12.2. – 16.2.2018 . Akce je dobrovolná – oblečení, doplňky, apod.
  Pondělí – barva červená, úterý – barva žlutá, středa – barva modrá, čtvrtek – barva černá,
  pátek duhová co nejbarevnější.
 • V úterý děti odprezentují své skupinové projekty na téma Podnebné pásy.
 • Celý týden rýsujeme. Budeme opakovat. Testík si napíšeme v pátek. 
 • Na 16.2. – PČ – přinést nit, min. 2 knoflíky, jehlu, (starou) ponožku
 • Jarní prázdniny od 19.2. – do 23.2.2018 – nechávám jen procvičování probraného učiva.
 • Hezké prázdniny 🙂 

 

 • 1.2.2018
 • Již nenosíme růžové sešity na procvičování ženského a středního rodu a první díl pracovního sešitu ČJ a MA. Děti dostaly již nové žluté. Na ČJ dostanou v pondělí. Nedodělaná cvičení si mohou procvičovat doma v rámci domácí přípravy. 
 • Pondělí – ČJ – diktát z učebnice 
 • Na 16.2. – PČ – přinést nit, min. 2 knoflíky, jehlu, (starou) ponožku
 • 19.2. – 23.2. – jarní prázdniny
 • 27.2. – beseda v knihovně ke 100. výročí vzniku naší republiky: Státní symboly, mince a bankovky, na co a na koho můžeme být hrdí.
 • 19.3. – Divadlo v Dlouhé

 

 • 26.1.2018
 • Vysoká nemocnost navštívila i naší třídu. Pokud jsou žáci nemocní jsou povinni si učivo doplnit. Z českého jazyka jsme probírali nově vzory mužského rodu, z vlastivědy Karla IV. – je třeba si dopsat informace do sešitů (materiály u mě), z matematiky máme již druhý díl pracovního sešitu. 
 • Chválím moc děti za vzorné chování na výletě do Prahy. Výstava byla moc hezká, děti si ji užily. FOTO v galerii. 
 • Ve středu si rozdáme výpisy vysvědčení (výuka dle rozvrhu) a v pátek to oslavíme dnem volna 🙂
 • Přeji hezký prodloužený víkend 🙂 D.K. 

 

 • 22.1.2018
 • Výlet do Prahy za Karlem IV. Všechny zúčastněné děti přijdou na první vyučovací hodinu. Tj. v 8.00 hod. do třídy, kde budeme mít ještě krátké povídání o Karlu IV. Poté pojedeme vlakem do Prahy a půjdeme kousek pěšky. ZAJISTĚTE DĚTEM JÍZDENKY NA VLAK ÚVALY-MASARYKOVO NÁDRAŽÍ A ZPĚT DLE PRAVIDEL ČD. 
  * Cena programu je 50 Kč, hradím z TF. Předpokládaný návrat kolem 13.26 nebo 13.56. ODHLAŠTE DĚTEM OBĚD, pro případ, že bychom přijeli až tím pozdějším vlakem.
  * S sebou: vhodné oblečení, jízdenky (cestovní doklady), větší svačinu, pití, klíče, čip. 
 • Hodně dětí je nemocných. Prosím o omluvenku do zítra, kvůli uzavření známek a absence. Také zkontrolujte neomluvené absence(svítí červeně) – možno ještě omluvit. 
 • Známky na další pololetí budou od 25.1. Předchozí známky budou smazány.
 • Chválím všechny děti, které již jsou správně vybaveny na rýsování – mikrotužka (tužka č. 3), trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko. Kdo ještě nemá, co nejrychleji pořídit. Potřebujeme pomůcky k práci.
 • Známky na pololetí jsou již uzavřené: Hodnotila jsem celkovou práci dítěte ( nevycházela jsem pouze z průměru v Bakalářích ) – práci v hodinách, aktivitu, úsilí, samostatnost, odpovědnost, plnění DÚ, prezentace prací, přípravu na výuku, zájem o práci, spolupráci, apod. Tento přístup budu nadále uplatňovat i v průběhu 2. pololetí. 

 

 

 • 9.1.2018
 • Středa – Etické dílny – téma “ Jak správně naložit s penězi “ 3. a 4. vyučovací hodina. Částka 200Kč za třídu – placena z TF.
 • V pátek bude testík z přírodovědy – téma Voda. Okruhy otázek dostaly děti domů. Uč. 22 – 29, prac. sešit.
 • Pololetní písemné práce z M a ČJ – nezapomínejte procvičovat učení. Tématické okruhy jsme si již sdělili. 
 • Do 18.1. přinést čtenářský deník. Děti mají za pololetí mít přečtené 3 knihy. 
 • Po stopách Karla IV. a expozice o Karlu IV. – Tato akce se uskuteční 24.1.2018. Vstupné 50Kč/1 žák zaplatím z TF. Pojedeme vlakem do Prahy – Masarykovo nádraží a zpět. Prosím rodiče o zajištění platných jízdenek dle pravidel ČD. Děkuji. Bližší informace ještě upřesním. ( Dům u Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 )
 • Informace pro rodiče a děti – město Úvaly je zapojeno do projektu Stolpersteine. Je možné zapojení do tohoto projektu. ( info na https://cs.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine)

 

 • 6.1.2018
 • Ve středu 10.1. bude spojená hodina matematiky a tedy všichni přijdou v 8.00 první vyučovací hodinu. 

 

 • 25.12.2017
 • O vánočních prázdninách si budou děti procvičovat učivo individuálně. V lednu nás čekají pololetní testy.
 • Sejdeme se ve středu 3.1. 2018.
 • Přeji krásné a pohodové svátky a do roku 2018 hodně zdraví, radosti a lásky. D.K. 🙂

 

 • 15.12.2017
 • Děkuji Veseckým za vánoční stromeček do třídy. Již je ozdoben a krásně nám tu voní. 
 • Ve středu jedeme na výlet do Přerova nad Labem. Všechny děti přijdou do třídy na 8.00 h. budeme si spolu povídat o Vánocích a pak se přesuneme k autobusu. Hradím z TF. S sebou – batůžek, svačinu, pití, klíče, čip, drobné kapesné. Po příjezdu odvedu děti na oběd, který bychom měli stihnout. Pokud někdo nepůjde do družiny – potřebuji lísteček. 
 • Děti si na pátek samostatně připravují program na besídku (sami nebo ve skupinkách), která se bude konat v pátek 22.12. 
 • Přeji všem krásnou a klidnou třetí adventní neděli. D.K. 
 • 8.12.2017
 • Moc chválím a děkuji dětem i rodičům, kteří se účastnili vánočního jarmarku ve škole. 
 • Chválím děti za hezké zpracování referátů na téma: Vodní živočichové. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací. Určitě se ještě nějaká takováhle práce v budoucnu objeví. 
 • Některé děti musí opravdu zabrat. Říkám dopředu kdy bude jaký větší testík na který se mají připravit. I tak nejsou výsledky dobré – některé děti se na to vykašlaly. Dohlédněte na domácí přípravu. Opakování viz. probrané učivo. 
 • V pondělí si děti napíší další testík na slovní úlohy se zlomkem a také na Přemyslovce ve vlastivědě – uč. 25-31 – okruhy otázek dostaly domů. 
 • Chtěla bych Vás požádat (pokud děti zapomněly), zda někdo nemůže poskytnout stojánek na vánoční stromeček. Děkuji. 
 • Také děti již mohou nosit drobné dárečky (do 50 Kč). Které si o vánočním posezení 22.12. budeme spravedlivě losovat 🙂 
 • V úterý jdeme na dvě hodiny na besedu do knihovny na téma Pověsti.  
 • Přeji krásnou druhou adventní neděli. D.K. 
 • 28.11.2017
 • Fotky z bubnování jsou již nahrané 🙂
 • Děkuji za komunikaci ohledně vánočních dílen a prodeje na jarmarku.
 • Děti dostaly lístečky ohledně převzetí odpovědnosti při čtvrtečním odchodu po vánočních dílnách v 11.40. Prosím podepište.
 • Přes víkend budou děti opravovat diktáty a učit se zlomky a písemné dělení.

 

 • 27.11.2017
 • Díky mé dočasné zdravotní indispozici (čt+pá) dávám plán až dnes.
 • Informace z třídní schůzky pošlu v nejbližší době hromadným emailem. Děkuji všem za účast na třídních schůzkách a za volební hlasy do školské rady. 
 • Akce Bubnování se moc povedla. Chválím všechny děti za vzorné chování a radostné prožití programu. 
 • Ve čtvrtek nás čekají vánoční dílny. Dílničky budou od 8.00 – 11.40 hod.. Prosím, kdo by nám mohl přijít pomoci, dejte vědět. Také Vás žádám, kdo má doma tavnou pistoli na zapůjčení – budeme rádi. S jednou to nezvládneme 🙂 Stejně tak se doma podívejte na nějaké přírodní materiály na ozdobení. Děkuji. 
 • V sobotu na vánočním jarmarku 13.00-15.00 hod. si děti výrobky budou prodávat sami. Kdo by mohl čtvrt hodinky zůstat na místě prodeje, ať se mi co nejrychleji přihlásí. 
 • Úterý – přírodověda – děti si sami tvoří referáty pomocí přineseného studijního materiálu (encyklopedie, články z novin, časopisů, internetu). 
 • Stále trénujeme malou a velkou násobilku. Mnohé děti mají problém při řešení při písemném dělení. V tomto týdnu již řešíme slovní úlohy.
 • Děkuji za spolupráci. D.K.

 

 • 16. 11. 2017
 • V pátek 17. 11. 2017 nejdeme do školy 😀 😀 😀 – státní svátek
 • Chválím všechny děti za úspěšnou hodinu pokusů s půdou. Děti zkoumaly s nadšením. (viz. odkaz na foto) 😀
 • V týdnu 17.11 – 1.12. budeme v hodinách PŘÍ pracovat s encyklopediemi, popř. dalšími materiály (internet, časopisy, knihy,….) o zvířatech žijících ve vodě. Každý si vypracuje svůj malý referát o zvířeti, který potom bude před třídou prezentovat.
 • Rozvíjíme tím tyto klíčové kompetence: samostatnost, zodpovědnost za svoji práci, schopnost prezentovat, čtenářská gramotnost, práce s naukovým  textem, čtení s porozuměním, správný zápis získaných informací. Děti si materiály mohou nosit již v průběhu příštího týdne. 
 • Třídní schůzka se uskuteční dne 21. 11. 2017 od 17 hod. 
 • Matematická soutěž PANGEA pro 4. – 9. ročník – informace k soutěži a pravidla najdete na www. pangeasoutez. cz  Budu ráda, když děti projeví zájem, ráda je do soutěže přihlásím. Nahlaste třídní učitelce. Přihlašovací lístek dostanou v pondělí  20.11.
 • Fond Sidus, který pomáhá nemocným dětem nabízí téma “ Mořský svět – odznaky zvířat – 1 ks 35 Kč. Děkuji všem, kdo pomůže a odznak si zakoupí.
 • Přeji krásný prodloužený víkend a budu se těšit příští týden 😉

 

 • 31.10.2017
 • Na pracovní činnosti 10.11. a i poté na Vánoční dílničky si děti mohou začít nosit (a nechávat ve třídě) BOROVÉ šišky 5-7 ks.                                                       
 • Ve čtvrtek si napíšeme souhrnný testík z českého jazyka. (Slova s -ě, -je, slovní druhy, skladební dvojice)
 • Po téměř každé probrané kapitole v předmětech VLA a PŘÍ píšeme opakovací testíky. Nejbližší je v pátek z PŘÍ – Horniny a nerosty uč. 14-17 + PS
 • Je důůůůůležité pravidelné čtení nahlas s dospělým čtenářem. Ve škole již tohle nedoženeme. 

 

 • 23.10.2017
 • Podzimní prázdniny – 26. – 27. 10. 2017
 • Učivo je náročnější – je nutné procvičovat učivo i doma. Násobilku, písemné násobení, sčítání, odčítání.  Dále také slovní druhy a vyjmenovaná slova. Děti mohou využívat stránky v záložce Procvičování. 
 • Každý pátek (tento týden ve středu) dávám na stránky do záložky Probrané učivo, čísla stránek učebnic a pracovních sešitů s probraným učivem. Pokud žák chybí, učivo si doplní. Píši tam i plánované větší testíky na opakování učiva. 
 • V pondělí budeme mít den ve stylu Halloweenu. Děti mohou přijít v halloweenských maskách, s rekvizitami, dýněmi, dýňovými koláčky, a různými dobrotami. Učit se sice budeme, ale den přizpůsobíme této tématice.
 • Blíží se nám Vánoční dílničky, které proběhnou ve čtvrtek 30.11., ve 4. vyučovacích hodinách. Prosím Vás rodiče i děti, zda máte nějaké nápady na výrobu předmětů/dárků s vánoční tématikou, abyste se zapojili, posílali náměty a inspirace. V případě, že by někdo mohl s výrobou daný den pomoci, pošlete příslib po dětech nebo emailem 🙂 Děkuji
 • Děkuji za spolupráci a hezké podzimní dny přeje D.K. 

 

 • 6.10.2017
 • Výlet do planetária jsme ve zdraví přežili a vrátili se v plném počtu. 
 • Chválím Matěje, Patrika, Jonáše, Kubu a Vojtu za super přístup k našim ženám v hodině tělocviku. 🙂 
 • Někteří stááááááááále nemají obalené učebnice!!!
 • Každou středu máme geometrii. Je třeba aby všichni měli rýsovací potřeby. PRAVÍTKO A OŘEZANOU TUŽKU!
 • Budeme psát z téměř každé kapitoly opakovací testíky (Prv, Vla). Kdo je nemocný, musí si učivo doplnit. Nelze spoléhat na to, že nebyl ve škole. 
 • Píšeme stále i malé testíky na opakování učiva 3. třídy – písemné sčítání, odčítání, násobení…několik známek nevypadá vůbec dobře. 
 • Prosím posílejte neprodleně omluvenky za absenci dětí.
 • Pro žáky ze 4. tříd – kroužek anglického jazyka – středa 14.05-15.05 hod. Již od 9.10. Počet míst omezen. Více info na fernando@zsuvaly.cz.
 • Hezký víkend. D.K. 

 

 • 29.9.2017
 • Z důvodu nepřístupnosti ke škole, kvůli rekonstrukci náměstí, se ruší sběr kaštanů a žaludů. 🙁
 • Některé děti stále nemají obalené pracovní sešity a knihy. Prosím nápravu.
 • Děti by měly pravidelně nahlas číst!!!
 • V úterý 3.10. pojedeme do planetária v Praze. Sraz před školou v 7.30 hodin. Předpokládaný příjezd do Úval ve 12.35 popř. 13.05 hodin. Děti odvedeme do družiny, na oběd. Pokud je změna – přinést na lístečku. Program pro děti hradím z TF.
 • S sebou: batůžek, svačinu, pití, lítačku nebo kartičku s fotkou (zakoupit zpáteční jízdenku Klánovice – Úvaly), popř. 2x jízdenku za 20 Kč, drobné kapesné.
 • Čtenářský deník – děti již byly seznámeni s prací se čtenářským deníkem. Někteří již i zápisy v nich nosí a prezentují své dojmy z knížky před třídou. Děti mají přečíst během pololetí 3 knihy. Vždy, když knihu přečtou a zapíší do ČD, věnujeme v hodinách čtení čas k prezentaci knih a nalákání ostatních dětí právě na knihy, které se dětem z nějakého důvodu líbily.

 

 • 25.9.2017
 • Po nemoci jsem zpět, ale dětí s podzimním počasím ubývá. Krmte je vitamíny! 🙂 
 • Průběžně schvaluji žádosti o dotované mléko. www.skolniprogram.cz.
 • Kdo má zájem, zaregistrujte své dítě do logické olympiády do konce září na stránce: http://www.logickaolympiada.cz.
 • Chválím všechny děti, které si již přinesly všechny věci do třídy. Komu ještě něco chybí, co nejrychleji doplňte (portfolia, kufříky, mazací tabulky s fixem,…).
 • Děti mohou na výuku přinést encyklopedie, knihy, informace z internetu k tématům z vlastivědy a přírodovědy.  Někteří dostali i referát 🙂 Tak pozor! 
 • Procvičujeme vyjmenovaná slova, malou a velkou násobilku. Z tohoto učiva bude testík. Někdo si potřebuje trénovat i doma.
 • Připomínám všem dětem, že mají pravidelně nahlas číst. Prosím rodiče o dohled.
 • Od 3. 10. budeme sbírat kaštany a žaludy vždy od 7.30 do 7.50 hodin u bočního vchodu C-0 naproti MŠ (ulice V Podhájí).
 • 3. října pojedeme do Planetária do Prahy. Pojedeme vlakem a budeme potřebovat nějakou průkazku s fotkou, příp. Lítačku, Opencard,….Pokud nebude dítě mít, je potřeba zakoupit jízdenku. Děkuji.
 • Ve čtvrtek je státní svátek.
 • V pátek je ředitelské volno.
 • Přeji co nejméně bacilů 🙂 D.K. 

 

 • 11.9.2017
 • Znovu žádám o obalení učebnic, ať z nich potom nemáme saláty. 
 • Registrace do soutěže Logická olympiáda, pořádané Mensou ČR, probíhá do 30.9.2017 na stránkách www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let nejsou platné! 
 • Dotované mléko – každé dítě, které projde registrací a schválením přes program skolniprogram.cz má nárok na jedno neochucené dotované mléko/ týden. Ostatní mlíčka jsou již za poplatek. Více info na výše zmíněné www stránce. 

 

 • 8.9.2017
 • Vážení, už to začíná. Od pondělí se již učíme podle rozvrhu. Rozvrhy budou ve zkušebním provozu do 22. 9. Každý žák má  svůj vlastní rozvrh k dispozici v e-ŽK.
 • Z důvodu plánované rekonstrukce náměstí jsme podzimní termín sběru papíru stanovili na 18. – 22. 9.2017
 • Na PČ budou ještě děti potřebovat modelínu. 🙂 Děkuji 
 • Průběžně schvaluji žádosti rodičů žáků, kteří mají zájem o dotované školní mléko. www.skolniprogram.cz 
 • Přeji hezký víkend. D.K. 

 

 • Hurá, hurá – škola volá 😀 😀 😀 
 • 4.9. – 8.00 – 8.45 h
 • 5.9. – 8.9. – týden Osobnostně sociální výchovy. Budeme končit v 11.40 hodin.
 • (V těchto 4 dnech, budou děti potřebovat malé batůžky, kde budou mít sváču, pití, klíčky, čip, penál. Děti v těchto dnech chodí již přezuté.)
  Také v tomto týdnu nosí pomůcky na vyučování, jako vybavený kufřík na VV a PČ, sáček s převlečením na tělocvik  (vhodná obuv na ven i do tělocvičny, kraťasy, tepláky/legíny, tričko), desky na portfolia s eurodeskami, košíčky do lavice s mazací tabulkou a fixem (raději 2). 
  Vybavení kufříku: tempery, vodovky, štětce (i plochý), paleta, 2 tyčinková lepidla, ubrus, suché pastely, kelímek na vodu, pracovní tričko nebo zástěru, voskovky. PROSÍM VŠE PODEPSAT!
 • Děti ode mne dostaly deníčky prázdnin. Budu ráda, když je od úterka budou nosit do školy. Budeme s nimi pracovat.
 • Od 11.9. se budeme již učit podle rozvrhu. Obalte prosím dětem všechny učebnice i pracovní sešity. Předejdeme tak všichni úhradám za poničení učebnic a následnému placení. 
 • Raději připomínám i vybavení penálu: 2 pera, ořezané tužky č. 2 a 3, guma, pastelky, nůžky, ořezávátko.
 • Těsím se na společnou spolupráci…zdraví…D.Kruchňová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

Český jazyk 

Čtení

Přírodověda

Vlastivěda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Červen: 
 • 18. – 22. – Škola v přírodě – Hotel Pod Šimou věží  – Prachovské skály
 • 29.6.- Vysvědčení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • MATEMATIKA:
 • https://matematika.hrou.cz/
 • https://www.matika.in/cs/
 • https://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html
 • ČESKÝ JAZYK:
 • https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/bp1.html
 • https://diktaty.ewa.cz/diktold/
 • https://www.mojecestina.cz/article/2013100502-tvar-slova-nebo-pribuzne-slovo
 • https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

 

Napište třídní učitelce

14 + 2 =