Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 4.C ZŠ Úvaly,
naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka
Mgr. Lucia Ferusová

Kontakt

Třída: 4.C

Třídní učitelka:
Mgr. Lucia Ferusová

E-mail: ferusova@zsuvaly.cz

Aktualizace 19. 3. 2020

V pátek měly děti procvičovat na stránce alfbook. Většina dětí se na tuto stránku nepřihlásila, proto jsem se rozhodla pokračovat ve výuce. Protože máme málo známek, začnu testy na alfbooku známkovat. V pondělí mají děti vypracovat z českého jazyka PODSTATNÁ JMÉNA (všech 5 testů). 

Tento úkol oznámkuji následujícím způsobem:

Známka       Průměr všech testů  

1                   100 % – 90 %

2                     89 % – 75 %

3                     74 % – 50 %

4                     49 % – 25 %

5                     24 % a méně

Když se někomu test nepovede, může si ho zopakovat. 

Další úkoly na celý týden: 

Matematika: každý den 5 příkladů na násobení + fialový PS str. 12 – 14.

Vlastivěda: YouTube: Staré pověsti české 1 – 4, učebnice str. 15 – 17, PS str. 7 – 8

Přírodověda: V čem jsme se živočichy stejní – učebnice str. 56 – 57

alfbook.cz – vypracuj testy: 4. ročník 

ČJ – všechny testy kromě Shody podmětu s přísudkem (Stavba věty). 

M – všechny testy kromě Obvodu a obsahu (Geometrie).

Vlastivěda: Historie ČR – první 4 kapitoly.

Přírodověda: Pokusy a měření (Veličiny), Neživá příroda, Živá příroda a Opakování.

AJ – udělej 15 libovolných testů. 

+ skolakov.eu – procvičuj střední rod, vzory kuře, stavení.

V pátek si zkontroluji, zda děti vypracovaly zadané úkoly a ohodnotím jejich práci známkou.

Do 20. 4. přečíst dvě knížky a přinést čtenářský deník. 

8. 4. 2020 Ředitelské volno

9. 4. 2020 Velikonoční prázdniny (10. 4. je svátek)

29. – 30. 6. 2020 Ředitelské volno

Od 1. 9. 2019 dochází ke změně bankovního účtu Základní škola Úvaly. Platby stravného zasílejte na číslo účtu 2201654771/2010,

platby třídního fondu zasílejte na č. účtu 2101654766/2010.

 Přeji Vám hodně zdraví a pevné nervy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Aktualizace 29. 3. 2020

Zaregistrujte se na stránce umimeto.cz. Všechny potřebné informace naleznete v emailu. Děti mají do pátku vypracovat 12 testů z českého jazyka, 12 testů z matematiky    a 6 testů z přírodovědy. Testy jsou v domácím úkolu (Třída, Domácí úlohy).

Další úkoly:

Vlastivěda: uč. str. 18, 19 + PS str. 9.

YouTube: můžete se podívat na tato videa:

https://www.youtube.com/results?search_query=stalet%C3%A9+ko%C5%99eny+cyril+a+metod%C4%9Bj

 

 

Další úkoly na celý týden: 

alfbook.cz – vypracuj testy: 4. ročník 

ČJ – všechny testy kromě Shody podmětu s přísudkem (Stavba věty). 

M – všechny testy kromě Obvodu a obsahu (Geometrie).

Vlastivěda: Historie ČR – první 4 kapitoly.

Přírodověda: Pokusy a měření (Veličiny), Neživá příroda, Živá příroda a Opakování.

AJ – udělej 15 libovolných testů. 

+ skolakov.eu – procvičuj střední rod, vzory kuře, stavení.

V pátek si zkontroluji, zda děti vypracovaly zadané úkoly a ohodnotím jejich práci známkou.

Matematika: 5 příkladů na násobení + fialový PS str. 12 – 14.

Vlastivěda: youtube: Staré pověsti české 1 – 4, učebnice str. 15 – 17, PS str. 7 – 8. 

Přírodověda: V čem jsme se živočichy stejní – učebnice str. 56 – 57. 

AJ – www.cambridgelms.org/primary – Unit 1 – 6, kdo vypracuje všechny lekce na min. 90 %, dostane 1 s váhou 2. 

Do 20. 4. přečíst dvě knížky a přinést čtenářský deník. 

8. 4. 2020 Ředitelské volno

9. 4. 2020 Velikonoční prázdniny (10. 4. je svátek)

29. – 30. 6. 2020 Ředitelské volno

Od 1. 9. 2019 dochází ke změně bankovního účtu Základní škola Úvaly. Platby stravného zasílejte na číslo účtu 2201654771/2010,

platby třídního fondu zasílejte na č. účtu 2101654766/2010.

 Přeji Vám hodně zdraví a pevné nervy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

4 + 11 =