Vyberte stránku

Vážení návštěvníci třídy 4.B,

na těchto stránkách najdete aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy, informace pro děti i rodiče. Doufám, že budete s přísunem informací spokojeni.

třídní učitelka Mgr. Jana Formandlová

Kontakt

Třída: 4.B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Formandlová E-mail: formandlova@zsuvaly.cz

13.10. 2017
 • V pátek jsme si v kroužku vyjadřovali pochvaly za snahu a práci. Mnoho pochval také najdete v ŽK. Někdo musí na sobě ještě zapracovat. 😀
 • Chválím moc Alenku a Hynka za pozvánky ke knížce. Prezentace byly velmi podařené. 😀
 • V průběhu tohoto týdne si napíšeme testík z vyjmenovaných slov. V matematice bude souhrnný opakovací testík – písemné sčítání, odčítání, násobení, malá a velká násobilka, dělení se zbytkem a slovní úloha. Je možné si učivo opakovat na interaktivních cvičeních v sekci „procvičování“. Některá cvičení děláme v hodinách.
 • Ve středu bude krátký testík na práci s mapou – orientace v mapě, světové strany, práce se značkami, města,…
 • Na úterý si každý přinese svůj kamínek.
 • Příští středu 25.10. půjdeme na besedu do místní knihovny v Úvalech na téma Pověsti české. Již se na to připravujeme, pověsti si čteme, vypravujeme, čteme v rolích.
 • Na příští hodinu výtvarné výchovy, tj. na pondělí 23.10.  přinést 1 tělové silonky (i třeba roztrhané), 15 – 20 malých šišek, kaštánky, nebo žaludy na dotvoření. Budeme vyrábět ježečka.

 • V tomto týdnu si budou moci děti zapisovat přečtenou knihu do záznamového listu. Přinést nejpozději 25.10.

Hezký slunečný podzim. J.F.

6.10. 2017
 • Chválím všechny děti za bezproblémový průběh výletu do Planetária. Moc jsme si to užili, hodně se dozvěděli a upevnili znalosti o vesmíru. 😀
 • Stále trénujeme vyjmenovaná slova. Doplňujeme I/Y do slov, vysvětlujeme významy, vymýšlíme věty, ale také píšeme pravopisná cvičení. Některé děti hodně chybují, jsou nepozorné, nesoustředěné.
 • V matematice jsme zopakovali: malou a velkou násobilku, písemné násobení, sčítání, odčítání, počítání do 1000, zaokrouhlování, základní pojmy z geometrie, rýsování. V tomto týdnu zopakujeme dělení se zbytkem. Pokud někomu něco nejde, je potřeba docvičit samostatně doma.
 • Je potřeba, aby děti doma pravidelně četly. Každý den se setkávám s tím, že děti nedokáží správně přečíst zadání, natož porozumět, co mají dělat. Hodně také pracujeme s otázkami k textu, vyhledávání informací, řekni svými slovy, o čem jsme četli, práce s naukovými texty (vlastivěda, přírodověda), porozumění textu, předvídání.

Hezké podzimní dny. J.F.

27.9. 2017
 • Chválím všechny děti za poctivou práci s encyklopediemi s tématem Vesmír. Úkolem bylo vyhledat nějakou zajímavost o vesmíru, přečíst si o ní, říci vlastními slovy a zapsat jako „Zprávu z vesmíru“. Rozvíjeli jsme kompetence čtenářské gramotnosti, samostatné řešení úkolu, zodpovědnosti za práci, prezentace před ostatními. Úkol jsme všichni zvládli s pochvalou. 😀
 • Ve středu proběhla první lekce s Michaelou Pejchalovou. Cílem lekce bylo uvědomit si, že při některých situacích nelze spravedlivě rozhodnout. Vždy záleží na okolnostech, zkušenostech, situaci, úhlu pohledu apod. S proběhlou aktivitou budeme dále pracovat, vracet se k ní.
 • Některé děti stále nemají obalené pracovní sešity a knihy. Prosím nápravu.
 • Děti by měly pravidelně nahlas číst knihu. Prosím o kontrolu.
 • Z důvodu nastávající rekonstrukce náměstí v Úvalech byla zrušena akce sběru kaštanů a žaludů.
 • V úterý 3.10. pojedeme do planetária v Praze. Sraz před školou v 7.30 hodin. Předpokládaný příjezd do Úval ve 12.35 popř. 13.05 hodin. Děti odvedeme do družiny, na oběd. Pokud bude jinak, písemně na lístečku. Program pro děti hradím z TF.

S sebou: batůžek, svačinu, pití, opencard nebo kartičku s fotkou (zakoupit zpáteční jízdenku Klánovice – Úvaly), popř. 2x jízdenku za 20 Kč, drobné kapesné.

 • Děti budou v průběhu týdne seznámeny s vypracováním čtenářského deníku. Měly by přečíst 3 knihy za pololetí. Každý bude prezentovat před třídou 1 knihu – „POZVÁNKA KE KNÍŽCE“. Rozdáme si termíny k prezentaci.

Hezký prodloužený víkend. J.F.

22.9. 2017
 • Knihu na čtenářskou dílnu nemá: Péťa.
 • Sešit na hudební výchovu nemají: Juli, Káťa Ko, Nelli, Péťa, Kuba. Vloni jsme měli velký zelený sešit s názvem Hudební poznání. Buď dohledejte, popřípadě zakupte malý notový sešit.
 • V pondělí v rámci etické výchovy – téma Oční kontakt.
 • Ve středu místo čtení přijde Michaela Pejchalová s úvodním posezením. Předpokládané téma – fair play, spravedlnost.
 • Ve středu – malý testík ze Společnosti. Téma Keltové.
 • Ve čtvrtek je státní svátek.
 •  V pátek je ředitelské volno.
 • V tomto týdnu výjimečně nosí děti domácí úkoly do středy.

Hezký a slunečný podzim. J.F.

15.9. 2017
 • Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili mimořádné třídní schůzky.
 • Procvičujeme vyjmenovaná slova, malou a velkou násobilku. Z tohoto učiva bude testík. Někdo si potřebuje trénovat i doma.
 • Připomínám všem dětem, že mají pravidelně nahlas číst. Prosím rodiče o dohled.
 • Do konce týdne přinést knihu na čtenářskou dílnu. Kniha s příběhem, ne encyklopedie. Budeme ji nechávat v lavici.
 • Pátráme po knihách o vesmíru. Je možné přinést do třídy. Budeme s nimi pracovat.
 • V tomto týdnu probíhá sběr papíru před školou.
 • Od 3. 10. budeme sbírat kaštany a žaludy vždy od 7.30 do 7.50 hodin u bočního vchodu C-0 naproti MŠ (ulice V Podhájí).
 • Na začátku října pojedeme do Planetária do Prahy. Pojedeme vlakem a budeme potřebovat nějakou průkazku s fotkou, příp. Lítačku, Opencard,….Pokud nebude dítě mít, je potřeba zakoupit jízdenku. Děkuji.

J.F.

8.9. 2017 
 • Od pondělí 11. 9. se učíme dle rozvrhu. Rozvrhy jsou ve zkušebním provozu do 22.9. Každé dítě má svůj rozvrh v e-ŽK.
 • Chválím všechny děti, které si již přinesly všechny věci do třídy. Komu ještě něco chybí, doplňte co nejdříve.
 • Hledáme v encyklopediích, knihách, na internetu informace o vesmíru. Budeme pracovat na prezentacích o planetách. Materiály si mohou děti nosit do školy. Pracovat s nimi budeme v příštím týdnu.
 • Podzimní sběr papíru bude v termínu od 18. – 22.9. 2017.
 • Průběžně schvaluji žádosti o dotované mléko. www.skolniprogram.cz.
 • Kdo má zájem, zaregistrujte své dítě do logické olympiády do konce září na stránce: http://www.logickaolympiada.cz.
 • V úterý 12.9. v 17.30 hodin bude mimořádná třídní schůzka.

Hezký víkend a úspěšný start. J.F.

Milí čtvrťáci,

sejdeme se v pondělí 4. září v 8.00 hodin v naší třídě. Těším se na setkání s vámi.
Konec bude v 8.45 hodin.
 • Od úterý 5.9. – pátek  8.9. budeme mít kurz Osobnostně sociální výchovy s tématem „Já a společnost“. Budeme potřebovat penál, sportovní oblečení, svačinu, pití, čip, dobrou náladu. V tomto čase budeme končit v 11.40 hodin.
 • Na středu přinést fotku, pohled z prázdnin.
 • V letošním školním roce mi bude pomáhat pí uč. Alena Stránská. Bude ve třídě pomáhat všem dětem, které budou potřebovat.
 • V letošním roce nebudou půlené hodiny. Tř. učitelka bude učit vše kromě angličtiny. Vyučující angličtiny – Olga Fernando, Evgenia Plocová.
 • Od 11.9. se budeme učit dle rozvrhu.
 • Do té doby přinést: přezůvky, žlutý šanon s foliemi (prázdný), kufřík na výtvarku, převlečení na tělocvik, polštářek, balík tahacích kapesníků, popř. květinu do třídy.
 • Obalit všechny učebnice a pracovní sešity.
 • Penál: 2 pera, ořezané tužky č. 2 a 3, guma, pastelky, nůžky, ořezávátko, tyčinkové lepidlo
 • Výtvarný kufřík: vodovky, štětce, kelímek na vodu, hadřík, igelit na lavici, voskovky, tyčinkové lepidlo, zástěru nebo staré triko
 • Tělocvik: kraťasy, tepláky/legíny, tričko, boty s bílou podrážkou, botasky (v září/říjnu budeme chodit ven)
 • Do lavice: stírací tabulka vel. A4, 2 fixy

 

29.9. je vyhlášeno ředitelské volno

V úterý 12.9. v 17.30 hodin  se koná mimořádná třídní schůzka ve třídě 4.B.

 

Přeji úspěšný start do nového školního roku. 😀

J.F.

16. – 20.10. 2017

4.B týdenní plán - Formandlová

PředmětTémaUčebnicePracovní sešit
Český jazykOpakování
Vyjmenovaná slova po M
Slova s -ě
Určování slovních druhů
s. 29 - 33 (výběr cvičení)s. 17,18
Čtení/psaníPověsti v rolích
MatematikaRovnice
Dělení se zbytkem
Písemné sčítání a odčítání
Slovní úlohy
s. 18 - 22 (výběr cvičení)s. 11 - 13
Společnost (vlastivěda)Orientace a měřítko mapy
Legenda mapy
s. 16 - 19s. 7, 8, 9
PřírodovědaHorniny a minerály
Složení hornin, poznávání (práce s naučným textem)
s. 16 - 17s. 9
en flag Informace pro skupinu A32 – Olga Fernando
ze dne: 1.9..2017
informace k výuce: V září nebudu přítomna, absolvuji vzdělávací kurz. Děti budou opakovat učivo z loňského roku se zastupujícími učiteli/učitelkami. V případě dotazů mě prosím kontaktujte - fernando@zsuvaly.cz. Děkuji za pochopení.

probrané učivo:U: do str.
PS: do str.
pomůcky na AJ:učebnice Start With Click New 2, pro 4.ročník - Fraus
pracovní sešit k učebnici - Fraus
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny
linkovaný sešit A5 - na testy
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz


MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září4. září
8.00 - 8.45Zahájení školního roku
5. - 8.9.
8.00 - 11.40Týden OSV - Já a společnost
18. - 22.9.Sběr papíru
říjenod 7.00 - 7.50 hod u bočního vchodu u. V Podhájísběr kaštanů a žaludů
3.10.7.30- ..... hodinPlanetárium Praha - Vesmír kolem nás
listopad30.11.8.00 - vánoční dílny
prosinec2.12.Vánoční jarmark
4.12.Čertoviny
22.12.vánoční besídka
leden
únor
březenKudy chodí písničky - pěvecká soutěž
dubenrecitační soutěž
sběr papíru
23.4. - 27.4.ŠVP - Kolínská Bouda Pec pod Sněžkou
cena cca 3 000 Kč
květen
červen

Odkazy, na kterých najdete stránky k procvičování učiva

https://www.matika.in/cs/

https://matematika.hrou.cz/

https://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/bp1.html

https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

Čtení a čtenářská gramotnost

Hra o největšího třídního čtenáře

V letošním školním roce již budeme více dbát na samostatné čtení knih. Budeme sledovat a pozorovat, kdo ze třídy se knihám věnuje opravdu hodně. Pokud někdo přečte knihu, přinese ji do školy a krátce o ní pohovoří – např. Jak se kniha jmenuje, kdo ji napsal, ilustroval, krátce o čem kniha byla, co se mi na ní nejvíce líbilo apod. Potom nám může přečíst krátkou ukázku. Závěrem si vyslouží ocenění od spolužáků i učitele. Ve třídě nám visí metr čtenářství. Každé dítě má vyrobenou cedulku se jménem. Přečtenou knihu zapíše na připravený barevný lísteček a nalepí si ke jménu jako řetěz. Vítězové budou na konci školního roku odměněni.

Čtenářský deník

V tomto školním roce také začneme se zapisováním přečtených knih. Na vypracovaný pracovní list děti zapíší potřebné údaje o knize a odevzdají ke kontrole.

Kontrola přečtené knihy:

                                           

Omlouvání zameškaných hodin

 • Zákonný zástupce je povinen informovat třídního učitele do 3 pracovních dní o nepřítomnosti žáka jakýmkoli způsobem – ústně, telefonicky, SMS, email, ŽK
 • Po ukončení absence omlouvá zákonný zástupce nepřítomnost dítěte do žákovské knížky nejpozději do 1 týdne od nástupu do školy

Systém hodnocení v ŽK

 • váha 1 – aktivita v hodině, práce ve výchovách, skupinové práce, čtení textu, pětiminutovky…
 • váha 2 – testíky 5 – 15 minut, diktáty, přepis, přednes básně, práce s textem,…
 • váha 3 – čtvrtletní, pololetní, závěrečné práce

Čtení

Čtení patří k nejdůležitějším dovednostem potřebným pro další vzdělávání, sebevzdělávání a celoživotní vzdělávání. Proto budeme této dovednosti věnovat hodně času a prostoru, aby čtenářská gramotnost zajistila čtenáři pozitivní přístup ke čtenému, působila pozitivně na jeho další rozvoj. Pro děti je čtení nepochybně velmi těžká disciplína, dá jim to mnoho práce, aby text správně a plynule přečetly. Potřebují hodně soustředění k porozumění nejen toho, co četly, ale také je třeba přemýšlet o vztazích, souvislostech, předvídat, co se asi stane apod.

Proto věnujeme čtení co nejvíce času, abychom daného cíle co nejdříve a uspokojivě dosáhli.

Čtenářské dílny

Ve čtenářských dílnách se věnujeme společné četbě – F. Nepil – Já Baryk. Jde o společné zážitkové čtení. Každému měsíci odpovídá jedna kapitola. Nejdříve si povídáme o daném měsíci, co se děje s přírodou, se zvířaty, rostlinami, co dělají lidé a děti. Také se snažíme předvídat, co asi bude Baryk řešit, s jakým zvířetem se setká,… Následuje samotné čtení, které je rozděleno na dvě části. V průběhu čtení si vysvětlujeme neznámá nebo méně používaná slova. Na závěr dětského čtení si děti poslechnou čtený text ještě jednou v mém podání. Na závěr si svými slovy řekneme, o čem jsme četli. V druhé hodině také náš zážitek zaznamenáme do sešitu – Čteme, píšeme a přemýšlíme. Různými technikami a metodami se snažíme uchovat obsah či zážitek z přečteného textu. Někdy doplníme ilustrací.

Čtenářské dílny jsou také naplněné prací s vlastní knihou. Jde o prezentaci svojí knihy. Vyhledat název knihy, autora, ilustrátora, nakladatelství apod. Důležité je, aby děti dokázaly svoji knihu představit, říci krátce o čem je, ukázat nějaké obrázky a také přečíst ostatní krátkou ukázku. Tímto způsobem budeme pracovat s knihami po podzimních prázdninách.

Práce s odbornými texty vyžaduje zároveň práci s informacemi, které již dítě zná, něco ví, a zároveň další informace od čteného textu očekává. Nejdůležitější je uvědomění si, co již vím a co bych chtěl vědět. V tento okamžik budeme pravidelně využívat metod kritického myšlení, které vedou k porozumění a práci s textem.

BRAINSTORMING

Cílem je shromáždit co nejvíce názorů na daný problém, hledat cesty k řešení problému, shromáždit informace o daném problému, možnost vyslovit nápady a myšlenky, prostor pro diskusi.

Postup: Děti si nápady zapisují samostatně, ve skupině. Všechny nápady shromažďuje učitel – zapisuje na tabuli, na papír,  ….slouží jako impuls k přemýšlení, řešení problémů atd.

POJMOVÁ, MYŠLENKOVÁ MAPA

Uplatňuje vědomosti, zkušenosti, prohlubuje poznání, zpřesňuje vztahy mezi pojmy,.. Učí srovnávat, hodnotit, vysvětlovat, interpretovat, učí se učit, tvoří se názor na problém. Děti se učí hledat souvislosti, třídit pojmy, hledat otázky a odpovědi apod.

Postup: doprostřed velkého papíru  napiš pojem, problém, otázku a zakroužkuj. Rozvíjej dané téma formou dalších bublin, větví apod. Je možné pracovat nejen se slovy, ale i s obrázky, s barvami apod.

I.N.S.E.R.T.

Slouží k pozornému vnímání textu při prvním čtení, uvědomovat si, co čtu. Hned pracuji s informacemi. Na konci každého řádku, věty si dělám dohodnuté značky.

fajfka – danou informaci jsem věděl nebo jsem si ji myslel

mínus – daná informace je v rozporu, co jsem si myslel, myslel jsem si to jinak

plus – nová informace

otazník – chtěl bych se ještě dozvědět

Dané značky v textu je možné prodiskutovat ve skupině. S informacemi pracujeme dále ještě ve formě tabulky. Do každé kolonky zapisujeme 1 – 3 ucelené informace.

PĚTILÍSTEK

Učí přesně formulovat myšlenky, upevňuje nové téma, pojem, pochopení, snaha stručně shrnout téma, názor, postoj. Struktura má pět řádků:

1.řádek – 1 slovo (podstatné jméno, název, téma ) např. Kočka

2.řádek – 2 slova (přídavná jména, vyjadřují, jaké podstatné jméno je) např. divoká, roztomilá

3. řádek – 3 slova (slovesa, děj, co kdo dělá, činí, koná) např. mňouká, loví, přede

4. řádek – 4 slova (věta, souvislé vyjádření) např. Kočka domácí je savec.

5. řádek – 1 slovo (synonymum, vyjádření podstaty, pocitu,..) např. Číča

 

T Ř Í D N Í  S CH Ů Z K A  4.B.

Datum konání: 12.9. 2017

Třídní učitelka: Mgr. Jana Formandlová

Přítomní: viz.: Prezenční listina

Zapsala: PhDr. Lucie Illichmannová

 

1/ Třídní učitelka informovala rodiče, že se nebude vracet k tomu, co v kolektivu proběhlo minulý rok.

2/ Minulý týden proběhla sociální výchova cílená na komunikaci jmenovitě jakých komunikačních technik využívat, aby si děti zajistily to, co potřebují a jak pečovat o své kamarády.

Děti byly seznámeny se školním řádem a bolo jim vysvětleno co body, týkající se jich znamenají.

Byla vytvořena třídní pravidla a znovu připomenut Etický kodex.

3/ V průběhu roku

Každé druhé pondělí budou aktivity cílené na rozvoj komunikace, řešení problémů (bude čerpáno z Etické výchovy).

Pokud se vyskytnou potíže bude to okamžitě třídní učitelkou řešeno. Pokud dojde k opakovanému porušení třídních pravidel, bude zapsáno do Žákovské knížky.  3 zápisy v ŽK povedou k sankci (napomenutí třídního učitele).

Do výuky bude zařazeno předčítání knih z dětské problematiky zaměřené na současnost. Rodiče byli vyzváni k sdělení tipů na knihy.

4/ Další preventivní aktivity – Mgr. Pejchalová plánuje posezení se třídou 1x měsíčně.

Paní učitelka Mesárková připraví pro třídu besedu a eventuálně i aktivity.

Ve třídě funguje paní asistentka. Pomáhá všem a je i stálým dozorem o přestávkách.

5/ Pokud dojde ve třídě k nevhodnému chování třídní učitelka bude rodiče písemně ihned informovat a pozve si na konzultaci rodiče i s dítětem. Bude snaha o dosažení maximální pohody. Děti ve zpracovávání svých „očekávání“ často zmiňovaly i „dobrou náladu“. Je tedy zřejmé, že i ony tuto problematiku vnímají.

6/ S čím mohou pomoci rodiče (informovala Mgr. Formandlová):

a/ pokud budou něco vědět od dětí a získají dojem, že daný problém není řešený je nutno ihned písemně informovat třídní učitelku (zpětná oznámení nelze řešit)

b/ Rodiče by s dětmi měli občas probrat Třídní pravidla a Etický kodex.

c/ Rodiče by si měli občas s dětmi popovídat o tom, co se ve škole děje.

7/ Rodiče byli požádáni, aby vše, co se vztahuje k výuce AJ, řešili s příslušnými učitelkami tohoto předmětu.

8/ Mgr. Pejchalová informovala, že bude do třídy každý měsíc docházet v rámci preventivního programu k posílení přátelských vztahů ve třídě. Bude znovu administrován dotazník o vztazích (po 5-ti setkáních, tedy přibližně v pololetí). Šetření bude kolektivní. Dítě může s problémem přijít za psycholožkou samo. Rodiče budou v takovém případě informováni a ke druhému jednání přizváni.

 

 

Napište třídní učitelce

13 + 6 =