Vyberte stránku

Vážení návštěvníci třídy 4.B,

na těchto stránkách najdete aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy, informace pro děti i rodiče. Doufám, že budete s přísunem informací spokojeni.

třídní učitelka Mgr. Jana Formandlová

Kontakt

Třída: 4.B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Formandlová E-mail: formandlova@zsuvaly.cz

 

29.6. 2018

Krásné a prosluněné prázdniny!!!

 🙂 J.F.
25.6. 2018
 • V tomto týdnu budeme ve škole do 11.40 hodin. Potom děti odchází do družiny nebo domů.
 • Pokud postrádáte nějaké kousky oblečení svých ratolestí, budou k nahlédnutí u vchodu C do 27.7. 2018 v době od 6.00 – 11.00 hodin.

J.F.

18.6. 2018
 • Pochvala pro Kačku, Alenku a Terezku za hezky připravenou pozvánku ke knížce. 🙂
 • V tomto týdnu vybírám peníze na pracovní sešity a výtvarný materiál do 5.třídy- viz email.
 • V úterý si rozdáme třídní i ostatní fotografie.
 • Ve středu proběhne závěrečné setkání s Míšou, zhodnocení celoroční práce s třídním kolektivem. Stanovíme vize na příští školní rok.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhne vybírání učebnic. Učebnice budou slepené, vygumované a v pořádku. V případě velkého poškození bude třeba uhradit poničení. V případě ztráty je nutné zakoupit učebnici novou.
 • Přihlašování do školního klubu pro školní rok 2018-19– přednostně jsou přijímáni žáci druhého stupně (6. – 9. třída), v případě nenaplnění kapacity těmito žáky, jsou místa doplněna žáky 5. ročníků (podle věku). Do školního klubu se můžete přihlásit vyplněním zápisního lístku, který si stáhnete na zsuvaly.cz/druzina a vyplněný ho oskenujete a pošlete na adresu skocdopolova@zsuvaly.cz, případně předáte osobně paní Skočdopolové přímo ve školním klubu. V září proběhne oficiální zápis (sledujte cedule u školy), kde se dozvíte, zda se vaše dítě do školního klubu dostalo, či nikoliv. Zápisní lístky můžete posílat do 22. 6. 2018. V případě dotazů volejte 607820259. 
 • Příští týden: pondělí – proběhne pilotní testovací hra na PC, předávání učebnic, úklid třídy
 •                      úterý – kino v Klánovicích – Příšerky z vesmíru. Sraz na nádraží v Úvalech v 7.45 hodin. S sebou: batůžek, svačinu, pití, jízdenky nebo průkazku, čip do jídelny, popř. peníze na zmrzlinu. Předpokládaný návrat ve 12.00 hodin do Úval. Dovedu děti k jídelně popř. do družiny. Vstupné hrazeno z TF.
 •                      středa – sportovní den – s sebou: sportovní oblečení, boty do tělocvičny, svačinu, pití, čip
 •                      čtvrtek – úklid třídy, vrácení klíčků od šatních skříněk
 •                      pátekVYSVĚDČENÍ A HURÁ NA PRÁZDNINY!! 

10.6. 2018
 • Pochvala pro Péťu za velmi pěknou pozvánku ke knížce. Na pondělí si připraví Díma. V pátek budou mít Kačka D, Alenka a Terezka.
 • Velká pochvala Toníkovi za skvělé 3.místo v oblastním kole v recitaci. Pochvala patří také Lucce za skvělou reprezentaci třídy i školy. Gratulujeme. 😀
 • Pochvala všem dětem za velmi hezké výsledky pololetního testu z českého jazyka. Snad se nám podobně bude dařit i v matematice.
 • Některé děti si stále potřebují procvičovat písemné násobení a dělení. V páteční školní práci někteří nezvládli.
 • Do konce týdne budou uzavřeny známky. Objeví se v ŽK.
 • Nejpozději do pátku 15.6. prosím zašlete všechny omluvenky. Bude uzavřen rok kvůli vysvědčení. I potom je potřeba omlouvat do ŽK.
 • Od pondělí 18.6. – 22.6. budu vybírat doplatek na pracovní sešity a výtvarný materiál do 5. třídy. Pošlu vyúčtování TF a každý si dopočítá. Viz email.

J.F.

3.6. 2018

Závěrečné testy: pondělí 4.6. – diktát bez přípravy (všechny probrané pravopisné jevy)

středa 6.6. závěrečný test z českého jazyka

úterý 12.6. závěrečný test z matematiky

středa 13.6. závěrečný test z geometrie

malé testíky:   úterý 5.6. malý testík přírodověda – rozmnožování a vývoj člověka (uč. s. 58 – 61)

pondělí 11.6. vlastivěda – Evropa – práce s mapou povrch Evropy ( uč. s. 70 – 73)

čtvrtek 14.6. – čtenářská gramotnost (práce s textem)

Okruhy k závěrečným testům

Český jazyk – vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, psaní -ě, -je, vzorce souvětí, slovní druhy, podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor), slovesa (osoba, číslo, způsob, čas), základní skladební dvojice, psaní i/y ve vzorech podstatných jmen

Matematika – násobení a dělení 10, 100, 1 000, písemné násobení jednociferným i dvouciferným činitelem, převody jednotek, slovní úlohy, písemné dělení, zaokrouhlování na stovky, tisíce, písemné sčítání, odčítání do milionu

Geometrie –  pojmy – bod, úsečka, přímka, kolmice, rovnoběžky, úhlopříčka, trojúhelník, obdélník, čtverec, kružnice, poloměr, pravoúhlý trojúhelník

 • Pozvánku ke knížce na pátek 8.6. si připraví Díma a Péťa.
 • Ve středu 6.6. se koná oblastní kolo recitační soutěže od 13.00 hodin v naší třídě. Reprezentuje nás Lucie a Tonda. Držíme palce. 🙂
 • Na pátek bude mít každý připravenou 1 píseň, kterou zazpívá (2 sloky).

Držím palce, ať poslední náročné dny zvládneme. J.F.

27.5. 2018
 • Pochvala pro Bětku za hezky připravenou pozvánku ke knížce. Lucka bude mít v pondělí.
 • Velká pochvala všem, kteří recitovali na soutěži ve školním kole. Do oblastního kola postupují Lucka a Tonda. Pochvala patří i Alence a Šárce za hezkou reprezentaci třídy. 🙂
 • V úterý máme cvičení civilní ochrany. Na sebe sportovní oblečení, batůžek, pití, svačinu, čip. Konec výuky bude v 12.35 hodin. Cenu 70 Kč hradím z TF.
 • V pondělí, úterý a ve čtvrtek vybírám peníze na fotky. Ve středu nebudu ve škole.
 • V pátek 1.6. půjdeme na naši tradiční vycházku klánovickým lesem s hrami. Sraz na nádraží v 7.45 hodin. S sebou: batůžek, pití, svačinu, sportovní oblečení, vhodné boty do lesa, jízdenku jen do Klánovic. Návrat v 12.35 hodin k jídelně.
 • Začínáme se připravovat na závěrečné testy. Kdo si potřebuje něco dotrénovat, musí pracovat i v rámci domácí přípravy. Čeká nás závěrečný test z českého jazyka, matematiky, geometrie, diktát a čtenářská gramotnost (práce s textem). Vše si rozložíme do tohoto období od 4. – 15.6.

J.F.

20.5. 2018
 • Chválím Kačku za hezky připravenou pozvánku ke knížce. Kuba napraví v pondělí. Na pátek si připraví Bětka a Lucka.
 • Velká pochvala všech dětí, které se zúčastnily vystoupení v Domově seniorů ke Dni matek. Připravený program se nám vydařil. Udělali jsme velkou radost a potěšili jsme všechny obyvatele/lky. 🙂
 • Pochvala pro všechny děti, které si přinesly a připravily článek z dětského časopisu. Zpracované zprávy se velmi povedly. Připravené prezentace byly zajímavé. 🙂
 • Ve středu proběhlo další setkání s Míšou Pejchalovou. V jednání bylo chování a řešení problémů ve třídě. Máme ještě na čem pracovat. 🙂
 • V pondělí se fotíme. Rozdala jsem lístečky. Děti si rozmyslí skupinky.
 • V úterý jsme měli mít Cvičení civilní ochrany. Bude se konat v úterý 29.května.
 • Ve středu proběhne recitační soutěž. Zástupci budou Alenka, Tonda, Šárka a Lucka. Držíme palečky.
 • Ve čtvrtek pojedeme na výlet do Toulcova dvora na program Cesta kolem světa. Sraz na vlakovém nádraží v 7:15 hodin. Odjezd v 7.36 hodin. S sebou: vhodné oblečení, batůžek, svačinu, pití, psací potřeby, čip, jízdenky + průkazku. Předpokládaný návrat bude v 13.26 hodin do Úval. Děti odvedu na oběd a předám do družiny. Program budu hradit z TF. 
 • V sobotu 26.5. se bude konat dětský den. Bude se konat na školním hřišti a pod kostelem od 14.00 hodin.

Pohodový týden. J.F.

13.5. 2018
 • Chválím Tondu za hezkou pozvánku ke knížce. Katka napraví v pondělí. Na pátek si připraví Kuba, Katka Mu.
 • Na středu přinést krátké zprávičky z dětského časopisu.
 • Ve středu je den otevřených dveří.
 • Ve čtvrtek si děti přinesou jen český jazyk a matematiku. Jdeme s programem do Domova seniorů.
 • V přírodovědě zjišťujeme informace o tom, jak jsme se narodili. PS s. 36/8.
 • Na pátek přinést vypracované povídání o přečtené knize.
 • Některé děti opět začínají mít potíže s kázní a dodržováním pravidel. Je potřeba si o chování ve škole promluvit s rodiči.

J.F.

8.5. 2018
 • Chválím Alici a Kristinku ze skvělou pozvánku ke knížce. Na pátek si připraví Tonda, Káťa Ko.
 • Vyúčtování školy v přírodě pošlu do konce tohoto týdne.
 • Velká pochvala našim zpěvačkám, které vybojovaly skvělá místa v oblastním kole pěvecké soutěže. Na prvním místě skončilo trio – Kačka Da, Julča, Alenka. Na prvním místě se také umístilo duo – Kačka Mu, Káťa Ko. Sólové zpěvačky Kája a Kačka Dr se umístily na krásném druhém místě. Moc gratuluji za skvělou reprezentaci třídy i školy. 🙂
 • Ve čtvrtek děti vyslechly besedu na téma „Holky, kluci, pozor na kyberprostor“.  Přednášel pan Martin Dvorský. Děti měly možnost vyslechnout, diskutovat i porozumět tomu, jak se chovat na internetu, jak pracovat a chovat se na sociálních sítích apod. Děti byly poučeny o všech následcích svých činů. Bylo by dobré si na toto téma promluvit i s rodiči.
 • Město Úvaly – vyhlašuje dětskou soutěž o tvorbu – Nové logo a motto / viz Město v zeleni / města Úvaly – dětem předám podmínky k soutěži 9.5. ve třídě. Nejlepší návrh bude oceněn finanční odměnou. Rodičům děkuji za spolupráci. Přeji hodně pracovních úspěchů. Bližší informace na stránkách města Úvaly.
 • Ve středu 9.5. proběhne třídní kolo v recitaci. Každý si měl připravit báseň vhodnou pro 4.ročník (nejméně 3 sloky), kterou přednese před třídou. Vybereme 3 děti, které budou naši třídu reprezentovat ve školním kole. Povedené básničky děti přednesou v programu pro seniory ke Dni matek – 17.5.
 • Na příští středu přinést 1 – 3 kratičké články, zajímavosti z dětského časopisu v rozsahu cca 15 – 20 vět. Téma může být libovolné. Lze čerpat z časopisu Junior – 21.století, ABC,….Je možné přinést celý časopis. Budeme s nimi pracovat celou hodinu čtení.
 • Dne 16.5. se koná seminář pro rodiče na téma „Zdraví a vitalita na talíři“ od 17.30 – 19.30 hodin. Pokud máte o seminář zájem, zaregistrujte se na stránkách školy v sekci Novinky.
 • Do pátku 18.5. přinést vypracovaný pracovní list s další přečtenou knihou.

Další plánované akce:

16.5. Den otevřených dveří

17.5. jdeme do domova seniorů – Program ke Dni matek – od 9.30 hodin

22.5. Ochrana obyvatel při mimořádných událostech – 70 Kč

23.5. recitační soutěž – školní kolo

24.5. Toulcův dvůr – Cesta kolem světa – 90 Kč

26.5. Den dětí v Úvalech                                                                                                  Akce budou hrazeny z TF.

Hezký zbytek májového týdne. J.F.

1.5. 2018
 • Škola v přírodě proběhla v pohodové atmosféře. Četli jsme knihu Hoši od Bobří řeky a sbírali bobříky za různé aktivity. Věřím, že jsme si všichni tuto společnou aktivitu užili. Vložím fotky na stránky.
 • Pozvánku ke knížce si připraví Alice, Kristinka Illichmannová.
 • Ve čtvrtek se koná druhé kolo pěvecké soutěže. Koná se v budově „65“ od 13.00 hodin. Jste srdečně zváni. Držím palečky všem zpěvačkám.
 • Ve čtvrtek také proběhne vzpomínková akce na hřbitově – v 17.00 hodin, kde se zpívá státní hymna. Děkuji předem všem zúčastněným.

Hezký máj. J.F.

20.4. 2018
 • Pochvala Šárce a Kačce Dr za velmi hezkou pozvánku ke knížce.
 • Děkuji moc všem aktivním rodičům, kteří se zúčastnili třídní schůzky. Ostatní se seznámí s programem v záložce třídní schůzka. Poděkování patří také paní Štěpánovské, která provedla zápis. Děkuji.
 • Ve třídě se společně sejdeme ve středu 2.5.
15.4. 2018
 • Pochvala za hezky připravenou pozvánku ke knížce Nelli a Káje. Na příští týden si připraví Šárka, Kačka Dr. 🙂
 • Velká pochvala všem zpěvačkám za skvělou reprezentaci třídy.  Sluníčkové místo obsadila Kristýnka. Na prvním místě se umístila Kája, duo Kačka Mu a Kačka Ko, na druhém místě se umístila Kačka Dr, trio Alenka, Juli, Kačka Da. 🙂 Postupujeme do oblastního kola, které se bude konat 3. května. 🙂

 • Jen připomínám třídní schůzku v úterý 17.4. v 17.30 hodin. Opět Vás čeká malé překvapení.
 • Veškeré informace ke škole v přírodě na třídní schůzce.  Autobus bude přistaven v pondělí 23.4. v 7.30 hodin u Penny. Odjezd ihned po naložení věcí. Předpokládaný návrat v pátek 27.4. kolem 13.00 hodin také u Penny. Bude ještě upřesněno.

Hezký týden. J.F.

8.4. 2018
 • Pochvala za hezky připravenou pozvánku ke knížce Julince a Aničce. Na pátek si připraví Nelli a Kája.
 • Na pondělí přinést barevné papíry na VV.
 • V úterý si napíšeme souhrnný testík z přírodovědy – téma Živá a neživá příroda. Otázky budou z učebnice nebo z pracovního sešitu.
 • V tomto týdnu si také napíšeme diktát. Dětem dělají potíže více pravopisných jevů najednou. Stále procvičujeme a trénujeme shodu podmětu s přísudkem.
 • Ve čtvrtek se koná pěvecká soutěž. Začátek bude ve 13.00 hodin. Naši třídu budou reprezentovat: Kačka Dráb, Kristýnka Drej, Kája  v kategorii sólové. V kategorii duo, trio – Kačka Da, Julinka, Alenka, Kačka Mu, Káťa Ko. Všem zpěvačkám držíme palečky, aby překonaly tuto nelehkou zkoušku. 🙂
 • Do konce týdne budou zapsány známky za 3.čtvrtletí v ŽK.
 • Hledáme básničky k recitaci. Každý si vyhledá básničku na libovolné téma,přiměřeně obtížná. Musí mít nejméně 3 sloky. Nejlepší recitátoři postoupí do školního kola recitační soutěže – proběhne 23.5. Básničky budeme recitovat po škole v přírodě – začátek května.
 • V úterý 17.4. se koná třídní schůzka v 17.30 hodin ve třídě 4.B. Na programu bude – oblast vzdělávání, chování, akce do konce školního roku, škola v přírodě, pracovní materiály do 5.tř., třídní fond, ad. Budu vybírat doplatek na školu v přírodě – 1 400 Kč. Těším se na hojnou účast.
 • Hezký a slunečný týden. J.F.
4.4. 2018
 • Na pondělí 9.4. dokončit úkoly z pracovního sešitu – společnost s. 35,36.
 • Na výtvarnou výchovu přinést barevné papíry. Budeme skládat Sonobovu krychli (matematika str. 70)

J.F.

25.3. 2018
 • V pondělí bude mít pozvánku ke knížce Julinka, Anička.
 • Přivítáme novou spolužačku Terezku Hoštičkovou.
 • V úterý jdeme do sokolovny na program – Staré pověsti české. Sejdeme se v 7.50 u šedého vchodu. Cena 45 Kč. Hradím z TF.
 • Ve čtvrtek a v pátek mají děti prázdniny. V úterý 3.4. mají ředitelské volno. Sejdeme se ve středu 4.4.
 • O prázdninách si každý procvičuje učivo dle potřeby samostatně. Pokud je něco v pracovním sešitě nedoplněno a je zakroužkováno, popř. označeno, je potřeba dodělat v rámci procvičení učiva.
 • V případě změny osobních údajů žáka nebo rodiče (bydliště, zdravotní pojišťovna, telefony,…), prosím o nahlášení změny nejpozději do úterý.

Veselé Velikonoce! J.F.

Soutěž v AJ pro 4. a 5.ročníky – v pondělí 26.3. od 13.30 – 16.00 hod.
info na: https://www.zsuvaly.cz/tridy/predmety/anglictina/ – v záložce akce a soutěže
11.3. 2018
 • Chválím Kristýnku a Davida za pozvánku ke knížce. Připraví si  Adam, Marek.
 • V pondělí si napíšeme krátký testík z vlastivědy. Uč. s. 45 – 50.
 • Na výtvarce v pondělí budeme potřebovat 2 – 3 ruličky od toaletního papíru.
 • V matematice budeme vyvozovat obor do milionu. V českém jazyce začneme shodu podmětu s přísudkem. Stále docvičujeme vzory podstatných jmen, slovesa.
 • V pátek proběhne celostátní matematická soutěž Klokan 2018. My si v průběhu týdne v rámci matematiky vyzkoušíme některé úkoly z předchozích ročníků.
 • V pondělí 19.3. pojedeme do Divadla v Dlouhé na představení Aucassin a Nicoletta. Sraz v 7:40 hodin na vlakovém nádraží. Odjezd vlaku v 8:06. Po divadelním představení v případě hezkého počasí se ještě projdeme po Praze. Předpokládaný příjezd do Úval v 13:00 hodin. Děti odvedu na oběd, předám pí družinářce. Vstupné 70 Kč jsem již uhradila z TF. S sebou: svačinu, pití, čip, doklad či jízdenky na vlak, vhodné oblečení.
 • V úterý 3.4. budou mít děti ředitelské volno z důvodu zápisu do 1. tříd. Ve dnech  30.4. a 7.5. bude také vyhlášeno ředitelské volno.

Hezký příchod jara. J.F.

4.3. 2018
 • Chválím Hynka a Míru za pozvánku ke knížce. Připraví si Kristýnka D a David.
 • Pochvala všem dětem za hezké bruslení na rybníku. 🙂 Fotky vložím do fotogalerie.
 • Ve středu proběhlo další setkání s Míšou Pejchalovou. Tentokrát proběhl průzkum spokojenosti / nespokojenosti ve třídě, vztahy ve třídě,…. S výsledky budou děti seznámeny na dalším setkání. Rodiče se dozví výsledky na třídní schůzce.
 • Vybíráme zpěváky / zpěvačky do školního kola pěvecké soutěže. Začneme s přípravou na soutěž v průběhu dopoledne.
 • Dne 19.3. pojedeme do Divadla v Dlouhé na představení Aucassin a Nicoletta. Již jsem uhradila vstupné z TF – 70 Kč/ žáka.  Pojedeme vlakem. Další informace předložím v příštím plánu.

Hezký a nejlépe slunečný zimní týden. J.F.

26.2. 2018
 • Ve čtvrtek půjdeme v rámci TV na rybník bruslit. S sebou: brusle, teplé oblečení, rukavice, čepici, popř. helmu.

J.F.

25.2. 2018
 • Moc chválím všechny děti za skvěle připravené prezentace o podnebných pásech. Byla radost poslouchat a řídit povídání, diskusi. Skvělá práce! 🙂
 • Během jarních prázdnin si čteme ve svojí knížce, opakujeme, popř. procvičujeme učivo. Odpočíváme, sportujeme a nabíráme síly na další práci.
 • Na pátek si připraví pozvánku ke knížce Míra, Hynek.
 • Nezapomeňte na doplatek na školu v přírodě. Musíme uhradit do konce měsíce. Děkujeme.

Krásné a slunečné jarní prázdniny. J.F.

12.2. 2018
 • Z důvodu nemoci je odložena beseda v místní knihovně. Termín bude upřesněn. Ve středu probíhá výuka dle rozvrhu.
 • Ve čtvrtek proběhne matematická soutěž Pangea pro přihlášené žáky.

J.F.

11.2. 2018
 • Opakovací hodina z geometrie bude v pondělí. Testík napíšeme ve čtvrtek.
 • V tomto týdnu proběhnou prezentace skupinových  prací na téma Podnebné pásy.
 • O jarních prázdninách si děti budou procvičovat probírané učivo.
 • Hezké prázdniny. Sejdeme se  v pondělí 26.2.

J.F.

4.2. 2018
 • Chválím Dímu za hezky připravenou pozvánku ke knížce. Na pátek si připraví Péťa.
 • Každý pátek budeme v matematice rýsovat. V příštím týdnu bude testík – rovnoběžky, kolmice, trojúhelník, obdélník, čtverec, vztahy mezi přímkami.
 • Příští středu 14.2. půjdeme na besedu do místní knihovny. Téma – státní symboly, mince, bankovky, na koho můžeme být hrdí…
 • Od 19.2. – 23.2. budou mít děti jarní prázdniny.

Hezký zimní týden. J.F.

28.1. 2018
 • Z důvodu velké nemocnosti dětí, jsme v minulém týdnu hodně procvičovali učivo. Věřím, že už tento týden bude situace lepší. 😀
 • Chválím všechny děti, které byly na akci Po stopách Karla IV. Program byl velmi hezký, škoda, že nás bylo tak málo. Fotografie v galerii.
 • Ve středu děti dostanou výpis z vysvědčení. Přinést desky.
 • V pátek 2.2. mají děti pololetní prázdniny. 😀
 • Na výtvarku v příštím týdnu přinést obrázek, fotku, knihu s oblíbeným zvířetem (ne domácí mazlíček). Budeme ho malovat.

Hezký prodloužený víkend. J.F.

21.1. 2018
 • Pochvala za velmi hezkou pozvánku ke knížce Kačce,Mírovi, Lucce. Na tento týden si připraví Díma, Péťa.
 • Prosím o doplnění všech omluvenek do ŽK – do úterý. Uzavírá se pololetní absence.
 • Známky na další pololetí budou od 25.1. Předchozí známky budou smazány.
 • V pondělí v rámci hodiny OSV provedeme sebehodnocení za 1. pololetí nejen vzdělávací části, ale také klíčové kompetence, dodržování třídních pravidel ap.
 • Ve středu proběhlo další setkání s Míšou Pejchalovou. Opět se objevily výroky o nevhodném chování některých dětí. Budeme o tom více mluvit, popř. řešit. Prosím o spolupráci.
 • Obnovila jsem záložku fotogalerie. Budu tam postupně vkládat fotografie z předchozích akcí.
 • Ve středu 24.1. jedeme na výlet s tématem Po stopách Karla IV do Prahy. Cena programu 50 Kč. Hradím z TF. Sraz na vlakovém nádraží v 7.40 hodin.Předpokládaný návrat ve 12.00 hodin do Úval (popř. ve 12.30 hodin). Děti odvedu do jídelny, do družiny. S sebou: vhodné oblečení, 2x jízdenku nebo průkazku s fotkou, svačinu, pití, čip.
 • V přírodě pracujeme na projektu Podnebné pásy (tropický, savana, poušť, mírný, tundra – polární). Každý si vylosoval, jaký podnebný pás bude studovat a zpracovávat. Pokud máte doma encyklopedii, prosím přinést.

Hezký týden. J.F.

14.1. 2018
 • Pochvala za velmi hezkou pozvánku ke knížce Markovi. Kačka bude mít v pondělí. Na příští týden si připraví Míra a Lucka.
 • Pololetní testy: český jazyk  -pondělí, anglický jazyk – úterý, matematika – středa.
 • Chválím všechny děti, které si připravily malý referát o Karlu IV. Děti toho věděly opravdu hodně. Skvělá práce. 😀
 • Chválím všechny děti, které již jsou správně vybaveny na rýsování – mikrotužka (tužka č. 3), trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko. Kdo ještě nemá, co nejrychleji pořídit. Potřebujeme pomůcky k práci.
 • Ve středu proběhne další setkání s Michaelou Pejchalovou.
 • Do čtvrtka prosím doplnit všechny omluvenky do bakalářů. Budu uzavírat docházku i známky za 1.pololetí.

Ať se nám daří. J.F.

11.1. 2018
Okruhy na pololetní testy

Český jazyk – vyjmenovaná slova, spisovná x nespisovná slova, psaní -ě-/-je, stavba slova (předpona, kořen, přípona), slovní druhy, předpony x předložky, podstatná jména – pád, číslo, rod, vzor, vzory podstatných jmen rodu středního, ženského, oprava chyb v textu

Matematika – porovnávání čísel do 1000, dělení se zbytkem, pamětné počítání do 1000, zaokrouhlování na stovky, desítky, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úloha, římské číslice

J.F.

7.1. 2018
 • Pochvala za velmi hezkou pozvánku ke knížce Kačce Dr a Davidovi. Na příští týden si připraví Marek a Káťa Ko.
 • V pondělí odevzdat záznam o přečtené knize.
 • V pondělí si napíšeme diktát. Děti se mohou připravit – Pravopis podst. jmen – s. 16 – 17 (vyberu 1 cvičení).
 • V úterý bude testík z přírodovědy – téma Voda. Otázky budou z učebnice s. 22 – 29, prac. sešitu.
 • Na středu přinést informace o Karlu IV. Budeme tvořit velkou myšlenkovou mapu, plakát o panovníkovi.
 • Celý leden budeme v matematice rýsovat. Děti budou mít každý den ořezanou tužku, trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko (rovnoběžky).
 • V pátek proběhne 3. – 4. hodinu preventivní program – „Jak naložit s penězi“ s lektorem. Hradíme 200 Kč/třídu. Platím z TF.
 • V dalším týdnu napíšeme pololetní testy z matematiky, českého jazyka. Okruhy upřesním.

J.F.

2.1. 2018
 • Pochvala pí Brodilové, Drábkové, Illichmannové za pomoc při přípravě pohoštění na vánoční besídku.
 • Páteční pozvánku ke knížce si připraví Kačka Dr a David.
 • Do pondělí 8.1. vypracovat záznam o přečtené knize.
 • Na příští středu si každý připraví 3 – 5 vět o Karlu IV. Hledáme informace v knihách, encyklopediích, na internetu. Informace se týkají jeho života, významu pro české země, zajímavosti,…
 • 24.1. pojedeme na vlastivědný program o Karlu IV. Akce se jmenuje Po stopách Karla IV. Jedná se o program s průvodcem, následuje interaktivní herna pro děti, výstava o Karlu IV. Celá akce se nachází v objektu Dům u Zlatého prstenu.

Úspěšný start do nového roku 2018. 😀 J.F.

 

17.12. 2017
 • Chválím Aničku a Adama za hezkou pozvánku ke knížce. Na pátek 5.1. si připraví Kačka Dr. a David.
 • Pochvala všem dětem za hezkou vlastivědnou vycházku po Praze a hezké chování na muzikálu Sněhová královna. 😀
 • Na pondělí přinést dopracovaný referát o vodním živočichovi. V úterý v přírodovědě proběhnou prezentace.
 • Přišel čas na zápis další přečtené knihy. Děti dostanou složku k vypracování. Termín odevzdání do pondělí 8.1.
 • Jste srdečně zváni na Vánoční koncert naší školy, který se koná ve čtvrtek 21.12. 2017 od 18.00 hodin v sokolovně Úvaly. Podrobnější program najdete na stránkách školy.
 • Ve čtvrtek poslední hodinu budeme věnovat hrám. Kdo chce, může si přinést svoji hru.
 • V pátek budeme mít besídku. Děti si připravují program samostatně nebo ve skupinkách. Připravíme si drobné pohoštění v podobě jednohubek. Pokud nám nějaká šikovná maminka pomůže s pomazánkou, budeme rádi. Já zajistím vše ostatní (talířky, příbory, zeleninu,…). Přinést hrneček a sáček čaje (popř. cukřík). Konec besídky bude v 11.40 hodin.
 • Každý přinese něco k zakousnutí nebo k pití. Možná je také malá krabička cukroví.
 • O vánočních prázdninách si budou děti procvičovat učivo individuálně. V lednu nás čekají pololetní testy. Sejdeme se ve středu 3.1. 2018.
 • Přeji krásné a pohodové Vánoce. Do roku 2018 hodně zdraví, radosti a lásky. J.F.

10.12. 2017
 • Chválím Kristinku a Adama za pečlivě připravenou a pěknou pozvánku ke knížce. Tento týden si připraví Anička, Bětka.
 • Děkuji Košnářovým za hezký stromeček do třídy. Již je ozdobený světýlky a ozdůbkami. Dětem udělal radost. 😀 Děkujeme.
 • V pondělí jedeme na muzikál Sněhová královna. Tuto akci spojíme s vlastivědnou procházkou po Praze.  Projdeme část královské cesty od Prašné brány až na Staroměstské náměstí. Budeme si všímat gotických staveb i dalších památek. 😀
 • Na čtvrtek si všichni přinesou shromážděné materiály o zvířatech žijících ve vodě. Budeme opět vytvářet referáty, které potom budou děti prezentovat před třídou.
 • V tomto týdnu bude malý testík na písemné dělení, vzory rodu ženského.
 • Děti si samostatně připravují program na besídku, která se bude konat v pátek 22.12. Každý co umí.

Překrásný adventní čas. J.F.

3.12. 2017
 • Chválím Nelli a Alici za hezkou pozvánku ke knížce. Tento týden si připraví Kiki Illich, Adam.
 • Pochvala všem dětem za tvořivou práci při vánočních dílnách. 😀
 • Děkuji všem rodičům, kteří mi pomáhali při vánočních dílnách – pí Muniové, Podskalské, Karpišové, Hájkové, Košnářové. Díky patří také pí Trojanové za přípravu papírových hvězdiček. 😀
 • Děkuji panu Košnářovi a pí Plátenkové za mikulášské balíčky. Hrazeno z TF. 😀
 • V úterý si napíšeme krátký testík na vzory podstatných jmen – rod střední, koncem týdne prověřím písemné dělení.
 • Ve středu si napíšeme shrnující testík z Přemyslovců.
 • Ve středu proběhne další setkání s Michaelou Pejchalovou. Téma – rozvoj osobnosti.
 • Sešlo se mi velmi málo přihlášek na školu v přírodě. Pokud nepojede většina třídy,  budu muset akci zrušit.
 • Příští pondělí pojedeme na muzikál Sněhová královna do divadla Hybernia. Sejdeme se v 7.45 hodin na nádraží v Úvalech. Pojedeme trochu dříve a projdeme se vánoční Prahou. S sebou: průkazku nebo 2 x jízdenka, vhodné oblečení do divadla, svačinu, pití. Předpokládaný návrat – 13.33 hodin do Úval. Odvedu děti na oběd. Cena 250 Kč. Budu hradit z TF.
 • Krásný adventní čas. J.F.
26.11. 2017
 • Chválím Kačku Da a Kačku Mu za hezkou pozvánku ke knížce. Tento týden Alice, Nelli.
 • Děkuji moc všem rodičům, kteří se aktivně zúčastnili třídní schůzky. Domluvené informace najdete v záložce – Třídní schůzka.
 • Noste lístečky s účastí na školu v přírodě. Potřebujeme vědět předběžný počet dětí.
 • Doplňujeme peníze do třídního fondu. Viz mail a vyúčtování.
 • Pochvala za radostné bubnování, zpěv i tanec. Akce Bubnování se moc povedla. 😀
 • V úterý si napíšeme diktát na vyjmenovaná a příbuzná slova.
 • Stále trénujeme malou a velkou násobilku. Mnohé děti mají problém při řešení při písemném dělení. V tomto týdnu již řešíme slovní úlohy.
 • K vlastivědě dostanou děti ještě malý sešit, do kterého si budeme zapisovat, lepit, kreslit. Budou si ho nosit s ostatními.
 • Ve čtvrtek proběhnou vánoční dílny. Děti si přinesou dohodnuté potřeby. S sebou svačinu, pití a dobrou tvořivou náladu. Konec výuky bude v 11.40 hodin.
 • Jste srdečně zváni na vánoční jarmark, který se koná v sobotu 2.12. od 13.00 – 15.00 hodin. Přijďte se vánočně naladit a potěšit výrobky svých dětiček. 😀

 • V průběhu 14 dní si budou děti hledat knihy, encyklopedie, časopisy, …. s tématem vodní živočichové. Opět budeme tvořit referát. Tentokrát neberu žádné výmluvy o tom, proč nemám materiály. Je možné využít knihovnu, internet… Zaslané informace mohu dětem vytisknout.

Hezký předvánoční čas. J.F.

19.11. 2017
 • Chválím Šárku a Julinku za pozvánku ke knížce z minulého týdne. V tomto týdnu Kačka Da, Kačka Mu.
 • Děti dostaly sebehodnocení za 1. čtvrtletí. Doma si dokončí, přinesou v pondělí do školy.
 • V úterý 3. vyuč. hodinu jdeme na objednaný program „Bubnování“. Cena 50 Kč. Hradím z TF.

 • V úterý se koná organizační třídní schůzka od 17.00 hodin ve třídě 4.B. Tentokrát s milým překvapením od dětí. 😀
 • Matematická soutěž PANGEA pro 4. – 9. ročník – informace k soutěži a pravidla najdete na www. pangeasoutez.cz  Budu ráda, když děti projeví zájem, ráda je do soutěže přihlásím. Nahlaste třídní učitelce. Přihlašovací lístek dostanou v pondělí  20.11.
 • Fond Sidus, který pomáhá nemocným dětem nabízí téma “ Mořský svět – odznaky zvířat – 1 ks 35 Kč. Děkuji všem, kdo pomůže a odznak si zakoupí.
 • Prosím o průběžnou kontrolu penálů a aktovek. Některým dětem chybí druhé pero, ořezané pastelky, pracovní sešity, trojúhelník s ryskou (budeme potřebovat na kolmice) apod.
 • Prosím zakupte do penálu 1 tenkou černou fixu (centropen).

J.F.

12.11. 2017
 • Chválím všechny děti za úspěšnou hodinu pokusů s půdou. Děti zkoumaly s nadšením. 😀
 • V úterý budeme pracovat s encyklopediemi, popř. dalšími materiály (internet, časopisy, knihy,….) o zvířatech žijících v půdě. Každý si vypracuje svůj malý referát o zvířeti, který potom bude před třídou prezentovat. Rozvíjíme tyto klíčové kompetence: samostatnost, zodpovědnost za svoji práci, schopnost prezentovat, čtenářská gramotnost, práce s naukovým  textem, čtení s porozuměním, správný zápis získaných informací.
 • Ve středu si napíšeme malý testík z vlastivědy – Velká Morava.
 • V tomto týdnu obdržíte seznam pomůcek potřebných na vánoční tvoření.

 • V pátek je státní svátek.

Hezký týden. J.F.

3.11. 2017
 • Chválím Tondu a Kubu za hezkou pozvánku ke knize.
 • Ve středu proběhlo další setkání s Michaelou Pejchalovou. Lekce byla zaměřena na neverbální komunikaci. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to je komunikovat jen tělem, jak působíme na druhé, odhadovali jsme nálady podle intonace vyslovené jednoduché věty. Celá hodina proběhla v přátelském duchu.
 • V tomto týdnu jsme napsali několik testíků, školních prací. Ne všechny práce byly vypracovány s dostatečnou snahou a pozorností. Některé děti začaly trochu lajdačit. Mnohým z nich se to nevyplatilo. Mluvili jsme o tom, snad se děti poučily.
 • V úterý budeme mít 2 hodiny přírodovědy, neboť budeme dělat pokusy s půdou. Každý si přinese 1 – 2 vzorky hlíny (stačí kelímek od jogurtu). Ve čtvrtek budeme mít 2 hodiny českého jazyka. V příštím týdnu budeme tvořit referát o zvířatech žijících v půdě. Děti si mohou již hledat v encyklopediích.

 • Na pátek si každý připraví písničku, kterou jsme se letos učili. Skupinky mohou být po 2 – 3. Splněný úkol je znalost 2 slok zpaměti, popř. hra na hudební nástroj.
 • Najde se nějaká maminka, která mi nám předem připravila těsto na rohlíčky? Upekli bychom je v pondělí v rámci pracovních činností. Dejte vědět.

Hezké podzimní dny. J.F.

27.10. 2017
 • Chválím všechny děti za vypracovaný záznam o knize. Kdo ještě neodevzdal, přinese po prázdninách.
 • Pochvala všem dětem, které se aktivně účastnily besedy v úvalské knihovně. Dílna byla velmi hezká a děti si mohly „odnést“ hodně nových informací, zkušeností a zážitků. Jsem ráda, že se dětem v knihovně líbilo. 😀
 • V pondělí probíhá celoškolní akce Halloween. Děti mohou přijít v převleku, s rekvizitami, dobrotami atd. Také mohou přinést halloweenskou výzdobu do třídy. Zajistíme dýni a společně si ji vykrájíme. Program dne přizpůsobíme tomuto tématu.

 • V pondělí ve výtvarné výchově dokončíme výrobu ježečků ze šišek.  Na ježečka je potřeba si přinést potřebné věci -viz plán níže. Nelze spoléhat na potřeby přinesené jinými dětmi. Ježečci z minulé hodiny se velmi povedli. Děti si je odnesou domů.
 • V úterý si napíší děti, které chyběly souhrnný testík z českého jazyka.
 • Ve čtvrtek bude testík z přírodovědy na téma Horniny a nerosty. Otázky budou z učebnice, popř. z pracovního sešitu.
 • Ve středu proběhne další setkání s Michaelou Pejchalovou. Téma ještě upřesníme.
 • Pomalu se blíží předvánoční dílničky, které se budou konat ve čtvrtek 30.11. Pokud narazíte na zajímavý nápad nebo inspiraci na výrobu upomínkového předmětu, dárečku, pošlete mi. Nápadů není nikdy dost. Také velmi vítáme pomoc z řad rodičů v průběhu vánočních dílen. Děkujeme za spolupráci.

Hezký týden. J.F.

20.10. 2017
 • Chválím moc Kristýnku a Káju za pozvánku ke knížce. Rozpis se jmény najdete v záložce Novinky.
 • V pondělí bude testík na téma Mapa. Vše bude z učebnice, popř. z pracovního sešitu. Děti budou mít k dispozici mapu ČR.
 • V úterý si napíšeme souhrnný testík z českého jazyka – slova s -ě, -je, slovní druhy, skladební dvojice.
 • Do středy odevzdat záznam o přečtené knize.
 • Ve středu jdeme do knihovny v Úvalech – Česká pověst.
 • V minulém týdnu byly některé děti hodně upovídané. Doufám, že to bude v tomto týdnu lepší.
 • Ve čtvrtek a v pátek jsou podzimní prázdniny. Děti si budou samostatně procvičovat učivo, které potřebují. Mohou využívat stránky v záložce Procvičování. Připomínám pravidelné čtení svojí knihy.

Hezký podzim. J.F.

13.10. 2017
 • V pátek jsme si v kroužku vyjadřovali pochvaly za snahu a práci. Mnoho pochval také najdete v ŽK. Někdo musí na sobě ještě zapracovat. 😀
 • Chválím moc Alenku a Hynka za pozvánky ke knížce. Prezentace byly velmi podařené. 😀
 • V průběhu tohoto týdne si napíšeme testík z vyjmenovaných slov. V matematice bude souhrnný opakovací testík – písemné sčítání, odčítání, násobení, malá a velká násobilka, dělení se zbytkem a slovní úloha. Je možné si učivo opakovat na interaktivních cvičeních v sekci „procvičování“. Některá cvičení děláme v hodinách.
 • Ve středu bude krátký testík na práci s mapou – orientace v mapě, světové strany, práce se značkami, města,…
 • Na úterý si každý přinese svůj kamínek.
 • Příští středu 25.10. půjdeme na besedu do místní knihovny v Úvalech na téma Pověsti české. Již se na to připravujeme, pověsti si čteme, vypravujeme, čteme v rolích.
 • Na příští hodinu výtvarné výchovy, tj. na pondělí 23.10.  přinést 1 tělové silonky (i třeba roztrhané), 15 – 20 malých šišek, kaštánky, nebo žaludy na dotvoření. Budeme vyrábět ježečka.

 • V tomto týdnu si budou moci děti zapisovat přečtenou knihu do záznamového listu. Přinést nejpozději 25.10.

Hezký slunečný podzim. J.F.

6.10. 2017
 • Chválím všechny děti za bezproblémový průběh výletu do Planetária. Moc jsme si to užili, hodně se dozvěděli a upevnili znalosti o vesmíru. 😀
 • Stále trénujeme vyjmenovaná slova. Doplňujeme I/Y do slov, vysvětlujeme významy, vymýšlíme věty, ale také píšeme pravopisná cvičení. Některé děti hodně chybují, jsou nepozorné, nesoustředěné.
 • V matematice jsme zopakovali: malou a velkou násobilku, písemné násobení, sčítání, odčítání, počítání do 1000, zaokrouhlování, základní pojmy z geometrie, rýsování. V tomto týdnu zopakujeme dělení se zbytkem. Pokud někomu něco nejde, je potřeba docvičit samostatně doma.
 • Je potřeba, aby děti doma pravidelně četly. Každý den se setkávám s tím, že děti nedokáží správně přečíst zadání, natož porozumět, co mají dělat. Hodně také pracujeme s otázkami k textu, vyhledávání informací, řekni svými slovy, o čem jsme četli, práce s naukovými texty (vlastivěda, přírodověda), porozumění textu, předvídání.

Hezké podzimní dny. J.F.

27.9. 2017
 • Chválím všechny děti za poctivou práci s encyklopediemi s tématem Vesmír. Úkolem bylo vyhledat nějakou zajímavost o vesmíru, přečíst si o ní, říci vlastními slovy a zapsat jako „Zprávu z vesmíru“. Rozvíjeli jsme kompetence čtenářské gramotnosti, samostatné řešení úkolu, zodpovědnosti za práci, prezentace před ostatními. Úkol jsme všichni zvládli s pochvalou. 😀
 • Ve středu proběhla první lekce s Michaelou Pejchalovou. Cílem lekce bylo uvědomit si, že při některých situacích nelze spravedlivě rozhodnout. Vždy záleží na okolnostech, zkušenostech, situaci, úhlu pohledu apod. S proběhlou aktivitou budeme dále pracovat, vracet se k ní.
 • Některé děti stále nemají obalené pracovní sešity a knihy. Prosím nápravu.
 • Děti by měly pravidelně nahlas číst knihu. Prosím o kontrolu.
 • Z důvodu nastávající rekonstrukce náměstí v Úvalech byla zrušena akce sběru kaštanů a žaludů.
 • V úterý 3.10. pojedeme do planetária v Praze. Sraz před školou v 7.30 hodin. Předpokládaný příjezd do Úval ve 12.35 popř. 13.05 hodin. Děti odvedeme do družiny, na oběd. Pokud bude jinak, písemně na lístečku. Program pro děti hradím z TF.

S sebou: batůžek, svačinu, pití, opencard nebo kartičku s fotkou (zakoupit zpáteční jízdenku Klánovice – Úvaly), popř. 2x jízdenku za 20 Kč, drobné kapesné.

 • Děti budou v průběhu týdne seznámeny s vypracováním čtenářského deníku. Měly by přečíst 3 knihy za pololetí. Každý bude prezentovat před třídou 1 knihu – „POZVÁNKA KE KNÍŽCE“. Rozdáme si termíny k prezentaci.

Hezký prodloužený víkend. J.F.

22.9. 2017
 • Knihu na čtenářskou dílnu nemá: Péťa.
 • Sešit na hudební výchovu nemají: Juli, Káťa Ko, Nelli, Péťa, Kuba. Vloni jsme měli velký zelený sešit s názvem Hudební poznání. Buď dohledejte, popřípadě zakupte malý notový sešit.
 • V pondělí v rámci etické výchovy – téma Oční kontakt.
 • Ve středu místo čtení přijde Michaela Pejchalová s úvodním posezením. Předpokládané téma – fair play, spravedlnost.
 • Ve středu – malý testík ze Společnosti. Téma Keltové.
 • Ve čtvrtek je státní svátek.
 •  V pátek je ředitelské volno.
 • V tomto týdnu výjimečně nosí děti domácí úkoly do středy.

Hezký a slunečný podzim. J.F.

15.9. 2017
 • Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili mimořádné třídní schůzky.
 • Procvičujeme vyjmenovaná slova, malou a velkou násobilku. Z tohoto učiva bude testík. Někdo si potřebuje trénovat i doma.
 • Připomínám všem dětem, že mají pravidelně nahlas číst. Prosím rodiče o dohled.
 • Do konce týdne přinést knihu na čtenářskou dílnu. Kniha s příběhem, ne encyklopedie. Budeme ji nechávat v lavici.
 • Pátráme po knihách o vesmíru. Je možné přinést do třídy. Budeme s nimi pracovat.
 • V tomto týdnu probíhá sběr papíru před školou.
 • Od 3. 10. budeme sbírat kaštany a žaludy vždy od 7.30 do 7.50 hodin u bočního vchodu C-0 naproti MŠ (ulice V Podhájí).
 • Na začátku října pojedeme do Planetária do Prahy. Pojedeme vlakem a budeme potřebovat nějakou průkazku s fotkou, příp. Lítačku, Opencard,….Pokud nebude dítě mít, je potřeba zakoupit jízdenku. Děkuji.

J.F.

8.9. 2017 
 • Od pondělí 11. 9. se učíme dle rozvrhu. Rozvrhy jsou ve zkušebním provozu do 22.9. Každé dítě má svůj rozvrh v e-ŽK.
 • Chválím všechny děti, které si již přinesly všechny věci do třídy. Komu ještě něco chybí, doplňte co nejdříve.
 • Hledáme v encyklopediích, knihách, na internetu informace o vesmíru. Budeme pracovat na prezentacích o planetách. Materiály si mohou děti nosit do školy. Pracovat s nimi budeme v příštím týdnu.
 • Podzimní sběr papíru bude v termínu od 18. – 22.9. 2017.
 • Průběžně schvaluji žádosti o dotované mléko. www.skolniprogram.cz.
 • Kdo má zájem, zaregistrujte své dítě do logické olympiády do konce září na stránce: http://www.logickaolympiada.cz.
 • V úterý 12.9. v 17.30 hodin bude mimořádná třídní schůzka.

Hezký víkend a úspěšný start. J.F.

Milí čtvrťáci,

sejdeme se v pondělí 4. září v 8.00 hodin v naší třídě. Těším se na setkání s vámi.
Konec bude v 8.45 hodin.
 • Od úterý 5.9. – pátek  8.9. budeme mít kurz Osobnostně sociální výchovy s tématem „Já a společnost“. Budeme potřebovat penál, sportovní oblečení, svačinu, pití, čip, dobrou náladu. V tomto čase budeme končit v 11.40 hodin.
 • Na středu přinést fotku, pohled z prázdnin.
 • V letošním školním roce mi bude pomáhat pí uč. Alena Stránská. Bude ve třídě pomáhat všem dětem, které budou potřebovat.
 • V letošním roce nebudou půlené hodiny. Tř. učitelka bude učit vše kromě angličtiny. Vyučující angličtiny – Olga Fernando, Evgenia Plocová.
 • Od 11.9. se budeme učit dle rozvrhu.
 • Do té doby přinést: přezůvky, žlutý šanon s foliemi (prázdný), kufřík na výtvarku, převlečení na tělocvik, polštářek, balík tahacích kapesníků, popř. květinu do třídy.
 • Obalit všechny učebnice a pracovní sešity.
 • Penál: 2 pera, ořezané tužky č. 2 a 3, guma, pastelky, nůžky, ořezávátko, tyčinkové lepidlo
 • Výtvarný kufřík: vodovky, štětce, kelímek na vodu, hadřík, igelit na lavici, voskovky, tyčinkové lepidlo, zástěru nebo staré triko
 • Tělocvik: kraťasy, tepláky/legíny, tričko, boty s bílou podrážkou, botasky (v září/říjnu budeme chodit ven)
 • Do lavice: stírací tabulka vel. A4, 2 fixy

 

29.9. je vyhlášeno ředitelské volno

V úterý 12.9. v 17.30 hodin  se koná mimořádná třídní schůzka ve třídě 4.B.

 

Přeji úspěšný start do nového školního roku. 😀

J.F.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. – 8.6. 2018

4.B týdenní plán - Formandlová

PředmětTémaUčebnicePracovní sešit
Český jazykDruhy číslovek
Porozumění mluvenému textu
Procvičování probraného učiva
s. 148 - 153 (výběr cvičení)2.díl s. 39 - 42
ČteníČtení s úkolem
Otázky k textu, vysuzování
MatematikaPříprava na závěrečný tests. 97 - 99 (výběr cvičení)s. 38 - 40
Společnost (vlastivěda)Evropa - práce s mapou
Podnebí a vodstvo Evropy
s. 74 - 77s. 42, 44, 45
PřírodovědaLes - projekts. 70 - 71
en flag Informace pro skupinu A42 – Olga Fernando

Informace z výuky AJ – Olga Fernando
Chtěla bych pochválit děti za účast ve školním kole anglické olympiády, která nedávno proběhla na naší škole. Děti byly rozdělené do kategorii podle ročníku. Ve 4.třídách se zúčastnilo 11 dětí - ze 4.B Šárka Karpišová, Alice Hájková, Anna Brodilová, ze 4.A Šimon Charvát, Tomáš Vedral, Jakub Brázda, Kryštof Komínek, Nela Mrkvičková, Pavel Růžička a ze 4.C Neela Shahová a Vasilij Ploc. Do dalšího kola postupují dvě nejúspěšnější – Šárka Karpišová a Alice Hájková, náhradník v případě neúčasti je Šimon Charvát.
Gratuluji vítězům a všem děkuji a chválím za účast.

Informace pro účastníky oblastního kola: https://www.zsuvaly.cz/tridy/predmety/anglictina/ nebo p.učitel Daněk (danek@zsuvaly.cz)

ze dne: 18.5..2018
informace k výuce: V úterý 16.1. budeme psát pololetní test - opakování.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka, větná spojení, popis obrázku atd.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Pokud si se svolením rodičů nahrají tuto aplikaci, která je zdarma na mobilní telefon, tablet nebo budou používat na PC, mohou si i vylepšit známku - za každých 200 bodů mohou získat jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit "sdílení" - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 4. Dětem jsem dala kopii instrukcí. Někteří už pilně trénují.
probrané učivo:U: do str. 55
PS: do str.55
rovněž U a PS str. 62-65 (Easter)
pomůcky na AJ:učebnice Start With Click New 2, pro 4.ročník - Fraus
pracovní sešit k učebnici - Fraus
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny
linkovaný sešit A5 - na testy
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz


MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září4. září
8.00 - 8.45Zahájení školního roku
5. - 8.9.
8.00 - 11.40Týden OSV - Já a společnost
18. - 22.9.Sběr papíru
říjen3.10.7.30 - 13.00Planetárium Praha
Vesmír kolem nás
25.10.9.00 - 10.30Městská knihovna Úvaly - Pověsti české
listopad21.11.10.00 - 10.45BubnováníCena 50 Kč/žák, hradím z TF
30.11.vánoční dílny
prosinec2.12.Vánoční jarmark
4.12.Čertoviny
22.12.vánoční besídka
leden12.1.10.00 - 11.40Jak správně naložit se svými penězi - preventivní program
24.1.8.00 - 13.00Po stopách Karla IV., vstup 50 Kč, hradím z TF
únor
březenKudy chodí písničky - pěvecká soutěž
19.3.od 9.30 hodAucassin a Nicoletta, divadlo V Dlouhé, 70 Kč, hradím z TF
dubenrecitační soutěž
sběr papíru
23.4. - 27.4.ŠVP - Kolínská Bouda Pec pod Sněžkou
cena cca 3 000 Kč
květen24.5.od 9.00 - 12.00Toulcův dvůr - Cesta kolem světa90 Kč
červen

Odkazy, na kterých najdete stránky k procvičování učiva

https://www.matika.in/cs/

https://matematika.hrou.cz/

https://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/bp1.html

https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

Čtení a čtenářská gramotnost

  Pozvánka ke knížce

Každý žák během pololetí pozve ostatní spolužáky ke knížce. Přednesy proběhnou vždy v pátek v rámci hodiny čtení. Žák představí přečtenou knihu – titul, autor, ilustrátor, nakladatelství. Krátce promluví, o čem byl děj knihy. Promluví o hlavních postavách. Přečte krátkou ukázku z knihy. Zakončí svým hodnocením knihy.

březen – 16.3. Adam, Marek

23.3. Julinka, Anička

duben – 6.4. Nelli, Kája

13.4. Šárka, Kačka Dr.

20.4. Alice, Kiki Illich

květen – 4.5. Tonda, Káťa Ko

11.5. Kuba, Kačka Mu

18.5. Bětka, Lucka

25.5. Díma, Péťa

8.6. Alenka, Kačka Da

Hra o největšího třídního čtenáře

V letošním školním roce již budeme více dbát na samostatné čtení knih. Budeme sledovat a pozorovat, kdo ze třídy se knihám věnuje opravdu hodně. Pokud někdo přečte knihu, přinese ji do školy a krátce o ní pohovoří – např. Jak se kniha jmenuje, kdo ji napsal, ilustroval, krátce o čem kniha byla, co se mi na ní nejvíce líbilo apod. Potom nám může přečíst krátkou ukázku. Závěrem si vyslouží ocenění od spolužáků i učitele. Ve třídě nám visí metr čtenářství. Každé dítě má vyrobenou cedulku se jménem. Přečtenou knihu zapíše na připravený barevný lísteček a nalepí si ke jménu jako řetěz. Vítězové budou na konci školního roku odměněni.

Čtenářský deník

V tomto školním roce také začneme se zapisováním přečtených knih. Na vypracovaný pracovní list děti zapíší potřebné údaje o knize a odevzdají ke kontrole.

Kontrola přečtené knihy: 25. 10.

11.12.

22.1. 2018

                                           

Omlouvání zameškaných hodin

 • Zákonný zástupce je povinen informovat třídního učitele do 3 pracovních dní o nepřítomnosti žáka jakýmkoli způsobem – ústně, telefonicky, SMS, email, ŽK
 • Po ukončení absence omlouvá zákonný zástupce nepřítomnost dítěte do žákovské knížky nejpozději do 1 týdne od nástupu do školy

Systém hodnocení v ŽK

 • váha 1 – aktivita v hodině, práce ve výchovách, skupinové práce, čtení textu, pětiminutovky…
 • váha 2 – testíky 5 – 15 minut, diktáty, přepis, přednes básně, práce s textem,…
 • váha 3 – čtvrtletní, pololetní, závěrečné práce

Čtení

Čtení patří k nejdůležitějším dovednostem potřebným pro další vzdělávání, sebevzdělávání a celoživotní vzdělávání. Proto budeme této dovednosti věnovat hodně času a prostoru, aby čtenářská gramotnost zajistila čtenáři pozitivní přístup ke čtenému, působila pozitivně na jeho další rozvoj. Pro děti je čtení nepochybně velmi těžká disciplína, dá jim to mnoho práce, aby text správně a plynule přečetly. Potřebují hodně soustředění k porozumění nejen toho, co četly, ale také je třeba přemýšlet o vztazích, souvislostech, předvídat, co se asi stane apod.

Proto věnujeme čtení co nejvíce času, abychom daného cíle co nejdříve a uspokojivě dosáhli.

Čtenářské dílny

Ve čtenářských dílnách se věnujeme společné četbě – F. Nepil – Já Baryk. Jde o společné zážitkové čtení. Každému měsíci odpovídá jedna kapitola. Nejdříve si povídáme o daném měsíci, co se děje s přírodou, se zvířaty, rostlinami, co dělají lidé a děti. Také se snažíme předvídat, co asi bude Baryk řešit, s jakým zvířetem se setká,… Následuje samotné čtení, které je rozděleno na dvě části. V průběhu čtení si vysvětlujeme neznámá nebo méně používaná slova. Na závěr dětského čtení si děti poslechnou čtený text ještě jednou v mém podání. Na závěr si svými slovy řekneme, o čem jsme četli. V druhé hodině také náš zážitek zaznamenáme do sešitu – Čteme, píšeme a přemýšlíme. Různými technikami a metodami se snažíme uchovat obsah či zážitek z přečteného textu. Někdy doplníme ilustrací.

Čtenářské dílny jsou také naplněné prací s vlastní knihou. Jde o prezentaci svojí knihy. Vyhledat název knihy, autora, ilustrátora, nakladatelství apod. Důležité je, aby děti dokázaly svoji knihu představit, říci krátce o čem je, ukázat nějaké obrázky a také přečíst ostatní krátkou ukázku. Tímto způsobem budeme pracovat s knihami po podzimních prázdninách.

Práce s odbornými texty vyžaduje zároveň práci s informacemi, které již dítě zná, něco ví, a zároveň další informace od čteného textu očekává. Nejdůležitější je uvědomění si, co již vím a co bych chtěl vědět. V tento okamžik budeme pravidelně využívat metod kritického myšlení, které vedou k porozumění a práci s textem.

BRAINSTORMING

Cílem je shromáždit co nejvíce názorů na daný problém, hledat cesty k řešení problému, shromáždit informace o daném problému, možnost vyslovit nápady a myšlenky, prostor pro diskusi.

Postup: Děti si nápady zapisují samostatně, ve skupině. Všechny nápady shromažďuje učitel – zapisuje na tabuli, na papír,  ….slouží jako impuls k přemýšlení, řešení problémů atd.

POJMOVÁ, MYŠLENKOVÁ MAPA

Uplatňuje vědomosti, zkušenosti, prohlubuje poznání, zpřesňuje vztahy mezi pojmy,.. Učí srovnávat, hodnotit, vysvětlovat, interpretovat, učí se učit, tvoří se názor na problém. Děti se učí hledat souvislosti, třídit pojmy, hledat otázky a odpovědi apod.

Postup: doprostřed velkého papíru  napiš pojem, problém, otázku a zakroužkuj. Rozvíjej dané téma formou dalších bublin, větví apod. Je možné pracovat nejen se slovy, ale i s obrázky, s barvami apod.

I.N.S.E.R.T.

Slouží k pozornému vnímání textu při prvním čtení, uvědomovat si, co čtu. Hned pracuji s informacemi. Na konci každého řádku, věty si dělám dohodnuté značky.

fajfka – danou informaci jsem věděl nebo jsem si ji myslel

mínus – daná informace je v rozporu, co jsem si myslel, myslel jsem si to jinak

plus – nová informace

otazník – chtěl bych se ještě dozvědět

Dané značky v textu je možné prodiskutovat ve skupině. S informacemi pracujeme dále ještě ve formě tabulky. Do každé kolonky zapisujeme 1 – 3 ucelené informace.

PĚTILÍSTEK

Učí přesně formulovat myšlenky, upevňuje nové téma, pojem, pochopení, snaha stručně shrnout téma, názor, postoj. Struktura má pět řádků:

1.řádek – 1 slovo (podstatné jméno, název, téma ) např. Kočka

2.řádek – 2 slova (přídavná jména, vyjadřují, jaké podstatné jméno je) např. divoká, roztomilá

3. řádek – 3 slova (slovesa, děj, co kdo dělá, činí, koná) např. mňouká, loví, přede

4. řádek – 4 slova (věta, souvislé vyjádření) např. Kočka domácí je savec.

5. řádek – 1 slovo (synonymum, vyjádření podstaty, pocitu,..) např. Číča

Vyplynulo z třídní schůzky dne 17.4. 2018

 • Rodiče obdrželi dotazníky a informace ke ŠvP
 • Hodnocení školní psycholožky M. Pejchalové – ve třídě je pohoda
 • Informace o testech formou počítačových her pro děti – pilotní program (nebude se vyhodnocovat), pořádaný Masarykovou univerzitou v Brně
 • Včas (do 3 dnů) omlouvat zameškané hodiny
 • Plánování soukromých akcí – vždy je nutné absolvovat pololetní a závěrečné testy
 • Nahlásit změny v osobních údajích

Vzdělávání

 • Osobnostně sociální výchova (OSV) – povídání v kroužku
 • Asistentka je pro všechny děti ve třídě
 • Aktivní přístup dětí při vzdělávání
 • Zodpovědnost dětí za svoji práci
 • Dohled rodičů nad přípravou do školy

ČJ

 • Upevnění probraných pravopisných jevů
 • Nutno znát pravidla a zároveň je umět použít
 • Děti zdůvodňují pravopisné jevy ústně
 • Rozvoj porozumění, práce s textem, zadání úkolů – některé děti stále nepochopí zadání testů
 • NUTNO ČÍST!
 • Pěkné prezentace přečtených knížek
 • Snažit se dodržovat pravopis i v ostatních předmětech

M

 • Nutnost opět procvičovat malou násobilku
 • Procvičovat počítání (do milionu)
 • Slovní úlohy – některé děti neumí porozumět textu (nutno číst, viz. ČJ)
 • Ne všechna cvičení jsou vypracována, jsou vypuštěna

Vl., Př.

 • Snaha porozumět textu; cílem není umět vše, ale spíš pochopit souvislosti (prezentace, videa)
 • Opakování vždy na začátku hodiny
 • Testy – příprava na 2. stupeň – přečíst probrané učivo doma

Hodnocení

 • Děti jsou seznámeny s kritérii hodnocení
 • Opravování chyb
 • Hodnocena aktivita v hodinách
 • Váha známek: krátké testy (cca 5 min.) – 1, test (cca 10 min.) – 2, pololetní práce – 3

Proběhlé akce

 • Vánoční dílny, muzikál Sněhová královna, Jak naložit se svými penězi (preventivní program), Po stopách Karla IV., soutěž z angličtiny, Aucassin a Nicoletta, pěvecká soutěž

Plánované akce

 • Pěvecká soutěž – oblastní kolo
 • Recitační soutěž – připravit si básničku na třídní kolo
 • Sběr papíru – květen
 • Toulcův dvůr 24. 5. – Cesta kolem světa
 • Den dětí
 • Závěrečný výlet

ŠvP

 • Příjezd/odjezd na webových str. třídy
 • Vyplněné dotazníky, léky, apod. odevzdat před odjezdem u autobusu
 • Téma „Bobříci“ – inspirováno knihou J. Foglara Hoši od Bobří řeky
 • Nebrat cenné věci. Odsouhlaseno, že mobilní telefony zůstanou doma.
 • Nezapomenout dětem napsat 😊
 • S sebou pouze penál, učení nebrat
 • Kapesné, doporučeno max. 200,- Kč, možnost zakoupit pouze drobnosti na baru

Ostatní

 • Třídní fond odsouhlasen; dorovnat do 400,- Kč
 • V červnu výběr dalších peněz na sešity a výtvarné potřeby
 • Kdo potřebuje, vyžádá si konzultaci s třídní učitelkou
 • Odsouhlaseny půlené hodiny pro příští rok – ČJ a M

Zapsala: P. Štěpánovská

 

 

Vyplynulo z třídní schůzky dne 21.11. 2017

 • 1) Obecné – omlouváme do 3 dnů jakýmkoli způsobem – SMS, mail, ŽK, osobně,…
 • Omluvenky píšeme ihned po nástupu dítěte do školy do ŽK
 • Web školy – školní poradenské pracoviště
 • Práce asistentky – možné se na ni obracet – stranska@zsuvaly.cz
 • 2) Vzdělávání Čj – stále procvičovat vyjmenovaná slova
 • Vše zdůvodňujeme
 • Snažíme se používat pravopis i v ostatních předmětech
 • ČTEME – pravidelně, nahlas, kontrolní otázky – porozumění

M – stále procvičovat písemné sčítání, odčítání, násobení

 • Nutné upevňovat malou, velkou násobilku
 • Pracovní sešit – pokud někomu něco chybí a chce mít hotové, dokončí si doma

 Naukové předměty – práce s textem, učebnicí, pracovním sešitem

 • Porozumění textu
 • Učíme se učit – příprava na testíky
 • 3) Hodnocení – váha známek  – 1…….výchovy, aktivita, čtení, pětiminutovky, práce v hodině,….

2……. větší testy, diktáty, práce s textem, práce cca 20 minut

3……. pololetní testy

– Větší testy – píší všichni, i po návratu z nemoci

– možnost opravy při nepodařeném testu (nový test, zkoušení, jiné…)

4) Chování – stále dodržujeme třídní pravidla, školní řád

 • Při nedodržení – info rodičům prostřednictvím ŽK
 • Spolupráce s Michaelou Pejchalovou na konci měsíce, rodiče mají info na stránkách třídy
 • Každé druhé pondělí – lekce z Etické výchovy, týmové aktivity, rozvoj osobnosti,…

         5) Plánované akce: 30.11. vánoční dílny

2.12.  vánoční jarmark od 13.00 – 15.00 hodin

4.12. Čertoviny

11.12. muzikál Sněhová královna – divadlo Hybernia, cena 250 Kč

22.12. vánoční besídka

Leden – Jak správně naložit s penězi – preventivní program

 •                               Toulcův dvůr – Cesta kolem světa (přírodověda)

6) Různé – pravidelná kontrola připravenosti dětí do školy – aktovka, penál,…

Mikulášské balíčky – zajistí pí Plátenková, pan Košnář. Cena cca 50 Kč. Hradím z TF. Moc děkujeme.

Vánoční besídka – třídní Ježíšek  po domluvě s rodiči zrušen. Připravíme si společně pohoštění, program si zajistí děti.

Třídní fond – domluveno, že doplníme do 1000 Kč. Vyúčtování zasláno dne 20.11. 2017 mailem. Poslat v zalepené obálce. Já potvrdím do ŽK převzetí.

ŠVP – Kolínská bouda od 23.4. – 27.4. 2018. Předpokládaná cena 2900 Kč. Cestujeme opět s agenturou s dalšími třemi třídami ze ZŠ Úvaly.

Děkuji všem zúčastněným rodičům za spolupráci a pozornost. J.F.

 

T Ř Í D N Í  S CH Ů Z K A  4.B.

Datum konání: 12.9. 2017

Třídní učitelka: Mgr. Jana Formandlová

Přítomní: viz.: Prezenční listina

Zapsala: PhDr. Lucie Illichmannová

 

1/ Třídní učitelka informovala rodiče, že se nebude vracet k tomu, co v kolektivu proběhlo minulý rok.

2/ Minulý týden proběhla sociální výchova cílená na komunikaci jmenovitě jakých komunikačních technik využívat, aby si děti zajistily to, co potřebují a jak pečovat o své kamarády.

Děti byly seznámeny se školním řádem a bolo jim vysvětleno co body, týkající se jich znamenají.

Byla vytvořena třídní pravidla a znovu připomenut Etický kodex.

3/ V průběhu roku

Každé druhé pondělí budou aktivity cílené na rozvoj komunikace, řešení problémů (bude čerpáno z Etické výchovy).

Pokud se vyskytnou potíže bude to okamžitě třídní učitelkou řešeno. Pokud dojde k opakovanému porušení třídních pravidel, bude zapsáno do Žákovské knížky.  3 zápisy v ŽK povedou k sankci (napomenutí třídního učitele).

Do výuky bude zařazeno předčítání knih z dětské problematiky zaměřené na současnost. Rodiče byli vyzváni k sdělení tipů na knihy.

4/ Další preventivní aktivity – Mgr. Pejchalová plánuje posezení se třídou 1x měsíčně.

Paní učitelka Mesárková připraví pro třídu besedu a eventuálně i aktivity.

Ve třídě funguje paní asistentka. Pomáhá všem a je i stálým dozorem o přestávkách.

5/ Pokud dojde ve třídě k nevhodnému chování třídní učitelka bude rodiče písemně ihned informovat a pozve si na konzultaci rodiče i s dítětem. Bude snaha o dosažení maximální pohody. Děti ve zpracovávání svých „očekávání“ často zmiňovaly i „dobrou náladu“. Je tedy zřejmé, že i ony tuto problematiku vnímají.

6/ S čím mohou pomoci rodiče (informovala Mgr. Formandlová):

a/ pokud budou něco vědět od dětí a získají dojem, že daný problém není řešený je nutno ihned písemně informovat třídní učitelku (zpětná oznámení nelze řešit)

b/ Rodiče by s dětmi měli občas probrat Třídní pravidla a Etický kodex.

c/ Rodiče by si měli občas s dětmi popovídat o tom, co se ve škole děje.

7/ Rodiče byli požádáni, aby vše, co se vztahuje k výuce AJ, řešili s příslušnými učitelkami tohoto předmětu.

8/ Mgr. Pejchalová informovala, že bude do třídy každý měsíc docházet v rámci preventivního programu k posílení přátelských vztahů ve třídě. Bude znovu administrován dotazník o vztazích (po 5-ti setkáních, tedy přibližně v pololetí). Šetření bude kolektivní. Dítě může s problémem přijít za psycholožkou samo. Rodiče budou v takovém případě informováni a ke druhému jednání přizváni.

 

 

Foto ZDE

Napište třídní učitelce

8 + 11 =