Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 4. A  ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Monika Halačková

Kontakt

 

Třída: 4. A

halackova@zsuvaly.cz

 

                                                                                   Související obrázek

Co se právě učí čtvťáci?

 

Český jazyk – opakujeme učivo třetí třídy:

Vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves, učivo o větách – druhy vět, věta jednoduchá a souvětí. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost, slovní zásobu a vyjadřovací schopnsti.

Matematika – opakujeme učivo třetí třídy – počítáme do tisíce

Násobilka, písemné sčítání a odčítání, písemné násobení, dělení se zbytkem, řešíme slovní úlohy s uvedenými početními operacemi. Věnujeme se finanční gramotnosti.

Geometrie: poznáváme geometrická tělesa, rýsujeme přímky, úsečky, kružnice, měříme délku, převádíme jednotky délky, orientujeme se v pojmech: rovnoběžky, různoběžky, kolmice, bod, průsečík, strana, stěna, vrchol, poloměr, průměr

Přírodověda:

Vesmír, neživá příroda,horniny, nerosty, půda.

Vlastivěda:

Česká republika – poznáváme naši vlast, pracujeme s mapou.

 

 

 

 

M. Halačková

 

 

 

en flag Informace pro skupinu –  A41  – Olga Fernando

úkoly k domácímu procvičování:
Milí rodiče a žáci,
Máme za sebou týden domácího učení. Chtěla bych se Vás zeptat, jak se vám s připravenými úkoly pracuje a zda jsou návody dostatečné. Co se dětem líbí a zda pravidelně procvičují. Ráda bych, aby děti byly co nejvíce samostatné.
Kopie úkolů zadávám do Bakalářů, ale nelze přikládat soubory s pracovními listy a nahrávkami. Proto Vás odkazuji na www stránky třídy, které pravidelně doplňuji. Chtěla bych Vás požádat jednou týdně o krátkou zprávu, zda jste zvládli učivo. abych měla kontrolu a zpětnou vazbu.
Můžete mě kontaktovat přes Bakaláře, školní email fernando@zsuvaly.cz , Hangouts (google application) nebo Meets případně skype oli.fernando. V případě dotazů, připomínek jsem Vám rovněž k dispozici a pokud bude v mých silách, ráda pomůžu. Děti moc pozdravuji.
Přeji pěkný den a pevné zdraví
O. Fernando
(angličtina)

26.3.2020Online procvičování k učebnici - cvičení z UNIT 3 a 4

Activity book:
Str. 62/1 – Choose your adventure (vyber si svije dobrodružství)
- Podle toho co si vybereš v prvním rámečku MOUNTAIN nebo LAKE pokračuješ dál

Str. 62/2 – Look at activity 1 and write (podívej se na cvičení 1 a opiš příběh.
- Přepiš popis dobrodružství, piš tak, aby bylo vidět které písmeno je velké a malé. Na konci vět piš tečky.

Str. 63/4 – complete the crossword and write the message , vyplň křížovku se slovíčky z cvičení 63/3
- Po vyplnění křížovky, vyřeš šifru
Pokud už požíváš svůj nový školní e-mail, pošli mi vyřešenou šifru emailem.
Moje adresa: fernando@zsuvaly.cz , do předmětu napiš: crossword message
24.3.2020Pupil´s Book:
Str. 62 – game – instructions
- Nejprve si zopakuj slovíčka z unit 5 a 6, popiš si obrázek a do sešitu na zápisky si napiš datum (anglicky) a alespoň 6 vět – příroda, počasí, činnosti (např. There is a big lake.)
- Zopakujeme si slovní obraty k hrám - go forward (jdi dopředu), go back (jdi zpět), throw again (házíš ještě jednou), miss a turn (jednou neházej), you must throw a six (musíš hodit šestku), you play (hraješ), it´s your turn (jsi na řadě), I´ve won (vyhrál jsme), where is the dice? (kde je kostka?
- Popros staršího sourozence nebo si zahraj sám, potřebuješ – a dice and a counter each
- Now you can play, speak English, have fun, enjoy it, don´t get angry if you lose, it´s only a game

Str. 63 – find the differences - hledej rozdíly (přečti si zadání v učebnici:
- Podívej se na obrázek, pokud můžeš pracovat na dálku s kamarádem/kamarádkou ze třídy přes mobilní tel. popište si navzájem obrázky, každý jeden, nebo pracuješ sám
- Do sešitu si udělej dvě kolonky nebo piš na dvoustránku – vlevo si napiš nadpis „In picture 1“, vpravo „in picture 2“ a napiš 8 rozdílů, ukázkové věty jsou v učebnici

Activity book:
Str. 61 / 3
Str. 63 / 3

Odměna:
video + quiz: https://eslvideo.com/quiz.php?id=33780
video + quiz: https://www.eslvideo.com/quiz.php?id=32905

23.3.2020On-line procvičování www.cambridgelms.org/primary - dle volby Unit 4 a 5

Pupil´s Book:
str.60 / 1 - vypsat nová slovíčka do slovníčku a naučit, se slovníkem online poslechnout výslovnost
str.60 / 2 - zadání:
- nejprve si poslechni výslovnost slov "root", "leaves", "seeds, "fruit" a několikrát zopakuj z nahrávky (track 2 )
- poslouchej nahrávku a odpověz správním slovem na otázku
nahrávka ke str. 60/2 - track 2

str.61 / 4 - zadání:
- přečti si červený rámeček.
- do sešitu napiš odpovědi na otázky pod rámečkem ke každému ze tří obrázků s rostlinami, celou větou
- namaluj si rostlinu / strom a popiš části do sešitu - anglicky

Activity book:
str. 60 / 1 a 2 - doplnit slovíčka

Odměna:
Protiklady – opaky: https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI
19.3.2020On-line procvičování www.cambridgelms.org/primary - dle volby Unit 6
On-line - na British Council web: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/renata-lives-big-old-house, na stránce jsou záložky, které mají úkoly - postupně otevřít a vypracovat (vše jen online)
- 1. preparation (opakování slovíček, kliknutím na ikonku uslyšíš výslovnost, nahlas zopakuj a poté přiřaď k obrázku)
- 2. chant - pusť si video, které je pod slovíčky
- 3. game - zahraj is hru
- 4. transcript - otevři si přepis rapu a přečti, pokus se o stejný rytmus jako ve videu
- za odměnu si můžeš zahrát hru ze záložky "Fun and Games" nebo pustit písničku ze záložky "Listen and Watch"

Pracovní list Unit 6 - worksheet - reading, writing
- vytisknout (pokud máte možnost) a vypracovat, po vypracování vložit do desek, návod v PL
17.3.2020Přečtení komiksu PB 59
on line procvičování dle volby Unit 6
Pracovní listy - pokud máte možnost vytiskněte a prosím o založení desek na ukládání
- pracovní list - komiks Unit 6 - worksheet - comic
- pracovní list - písnička Unit 6 - worksheet - song
16.3.2020online procvičování - www.cambridgelms.org/primary :
- unit 6 - vocabulary 1, reading 3, game 2
Activity Book
- kontrola 58/9 - řešení 1.red, 2.head, 3.bread, 4.healthy, 5. help, 6.really, 7. friend
- cv. 58/10 - poslechni a vybarvi (můžete průběžně zastavovat a posloucháme 2x nebo dle potřeby), popiš
12.3.2020Žákům doporučuji dodržovat pravidelné opakování dle školního rozvrhu.

Úkoly z 12.3.:
- Opakovat na online procvičování – přihlašovací údaje jsou na www a kódy v prac. sešitě -www.cambridgelms.org/primary
o Unit 6 – vocabulary 3, grammar 3
o Game 1
- Pupil´s Book (PB) – p.59, poslech s učebnicí poté číst a vypsat nová slovíčka
- Activity Book (AB) – p. 58/9 poslechnout, zopakovat a zakroužkovat co nepatří (podle výslovnosti), 59/1 (žáci přehnou stránku na půl a otestují své znalosti, děláme to i ve škole, ideálně by neměli nahlížet, potom si opraví zelenou pastelkou)
- nahrávka k 58/9 -
- Dokončit do neděle 15.3.
informace k výuce: V učebnici není slovníček, proto si budeme slovíčka z hodin zapisovat do sešitu/slovníčků. Tímto si děti trénují psaní. Slovní zásobu budu rovněž postupně doplňovat i na tyto stránky.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka, větná spojení, doplňování, spojování atd.

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici Kid´s Box 3 na www.cambridgelms.org/primary. Je nutné se registrovat. Přihlašovací údaje jsou v pracovním sešitě (Activity Book) na vnitřní straně desek. Děti můžou trénovat samostatně nebo se mohou přihlásit do skupiny třídy, kde i já vidím jejich pracovní nasazení. Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: Class 4A-OF
- class ID: class4A

probrané učivo:Slovní zásoba:
KB3 - slovíčka - U 0 : opakování ze 3. ročníku, barvy, čísla, hračky, slovesa pohybu, předložky

KB3 - slovíčka - U 1 : rodina, popis osob, sloveso like / can / enjoy / want

KB3 - slovíčka - U 2 : dům, byt, popis, adresa, sloveso move / take /

KB3 - slovíčka - U 3 : denní režim, hodiny, minulý čas slovesa "to be" - "was / were"

KB3 - slovíčka - U 4 : město, měna / peníze, nakupování, čísla, sloveso muset "must"

KB3 - slovíčka - U 5 : zdraví a nemoc, fit, části těla, pohyb, sloveso nesmět "mustn´t"

KB3 - slovíčka - U 6 : venkov, přídavná jména, příroda, sloveso potřebovat "need"
pomůcky na AJ:učebnice Kid´s Box 3 (Pupil´s Book)
pracovní sešit k učebnici Kid´s Box 3 (Activity Book)
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny a slovíčka
linkovaný sešit A5 - na testy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.cambridgelms.org/primary
MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

7 + 8 =