Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 4. A ZŠ Úvaly. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré jiné důležité zprávy pro děti i pro Vás.

Kontakt

Třída: 4. A

Třídní učitelka:

Zdeňka Křížová

Email: krizova@zsuvaly.cz

Aktualizace 10.12.2017

 • Muzikál Sněhová královna – Hybernia Praha – úterý 12.12.2017 pojedeme vlakem – Úvaly – Praha Masarykovo nádraží a zpět.
  Prosím o zajištění jízdenek pro děti dle pravidel ČD. Sraz všech dětí ve škole / není půlená hodina / do 8, 00 hod.
  Pojedeme vlakem 8,36 a přijedeme do Úval 13,26 hod. / nejpozději 13,56 hod. /
  Odhlásit dětem obědy na tento den. Svačinu, pití, drobné kapesné si děti vezmou do batůžku.  Po příjezdu odvedu děti do ŠD a ke škole. Samostatné odchody dětí od nádraží, z důvodu bezpečnosti, prosím potvrďte na lístek, že vaše dítě může odejít samo, že za něj přebíráte zodovědnost. Děkuji.
 • Ve čtvrtek 21.12.2017 proběhne v Sokolovně Úvaly od 18,00 hod. – VÁNOČNÍ ŠKOLNÍ KONCERT.
  Přijďte se podívat na krásné vystoupení našich školních dětí. Program – viz stránky školy v sekci Novinky.
  Srdečně Vás všechny zveme na krásné adventní zastavení a naladění.
 • Chtěla bych s dětmi ještě příští týden navštívit v Praze – Expozici Praha Karel IV. – zatím je to v jednání – včas informaci oznámím. Byla by to návaznost na učení ve Vlastivědě.
 • Děkuji za zasílání dárečků na besídku pro děti.

Přeji Vám adventní čas plný pohody a radosti. Křížová Zdeňka

Aktualizace 4.12.2017

Vážení rodiče,
zítra tj. 5.12. předám dětem individuální přihlašovací údaje do portálu – www.proskoly.cz
Můžete si s dětmi vyzkoušet různé testy jako např. Čtenářská gramotnost, Paměťové testy, Matematika, Finanční gramotnost, Cizí jazyky, Testy dětských schopností atd.
Děti si mohou libovolně opakovat –  doma. Z portálu se stává nový prostor pro každodenní přípravu do školy. Poskytuje širokou nabídku on-line testů z jakéhokoliv připojeného počítače přes internet. Umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti – logiku, paměť, prostorovou představivost, vnímání, koncentraci, apod. Výhodou je okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který mohou děti získat. Naše škola na tento školní rok vlastní licenci, proto je možné tento portál využívat. Přihlašovací údaje si prosím uložte. Děkuji.

Obědy – máme informaci, že některé děti – přestože jim zaplatíte obědy, tak na obědy nechodí. Netýká se to vašich dětí? Popovídejte si na toto téma. Děkuji. Křížová Zdeňka

Aktualizace 3.12.2017

 • Poděkování a velká pochvala patří všem zúčastněným, kteří se podíleli na vánočních dílnách, výrobě dárečků, prodeji  na  Vánočním jarmarku, sponzorství našich dětí a ocenění naší práce. Poděkování patří p. Kuncové, p. Šelířové, p. Zavoralové,     p. Morávkovi za pomoc při vánočních dílnách. P.Geislerové za šišky. Děkuji rovněž dětem za pěknou práci.
 • Dne  4. 12.  – Čertoviny – 1 hod. – Děkuji za pomoc s přípravou nadílky p. Vedralové.
 • Dne  6. 12.  – Vánoční dílnička – 1 hod. – výroba přáníčka – poplatek 45Kč/1 dítě – hrazeno z TF.
 • Dne  8. 12.  – Enviromentální výchova – Tonda obal – 1 hod.
 • Dne 12.12.  – Pojedeme s dětmi vlakem do Prahy na muzikál Sněhová královna – vstupné 250Kč/1 dítě uhradím z TF. Prosím rodiče, aby dětem odhlásili obědy. Dále o zajištění jízdenek na vlak – Úvaly – Praha Masarykovo nádraží a zpět – dle platných pravidel ČD . Sraz budeme mít všichni na 8,00 hod. / není půlená hodina / ve škole, ve třídě. Odjezd vlakem ještě upřesním. Příjezd do Úval by měl být ve 13,30 hod. / nejpozději 13,56 hod./. Děti odvedu do ŠD a předám p. vychovatelkám. Děti, které budou odcházet od nádraží – zašlete z důvodu bezpečnosti lístek s vašim souhlasem, že přebíráte zodpovědnost. Muzikál začíná v 10 hod. a předpokládaná doba trvání je 2 a půl hod. Děti si vezmou batůžek, svačinku, pití.Děkuji .
 • Děkuji, že již nosíte univerzální dárečky k vánoční besídce. Děti se moc těší na nadílku. Děkuji za spolupráci. Děkuji p.Pervutynské za zapůjčení stromečku.
 • Ještě několik dětí mi nepřineslo vyjádření ohledně matemat. soutěže Pangea – budou to mít napsané v úkolníčku.
 • Každodenní procvičování násobení, dělení, hlasité čtení je samozřejmostí, je nutné trénovat.
 • V časopise Život Úval – naši třídu najdete pod článkem “ Strašidelné učení „
 • Individ. konzultace dle potřeby a zájmu probíhají dle vzájemné dohody – učitelka – rodič – žák.
 • Děkuji všem rodičům za zaplacení poplatku do TF a za spolupráci. Prima.

Pohodové adventní období přeje p. uč. Křížová

Aktualizace 26.11.2017

 • Děkuji rodičům za příjemnou atmosféru a účast na TS.
 • Srdečně zvu na Vánoční prodejní jarmark, který se uskuteční v sobotu 2.12.2017 od 13 hod. – do 15 hod. v naší ZŠ Úvaly. Další program bude probíhat od 15 hod. na náměstí v Úvalech. Těšíme se na setkání.
 • Dílny pro Vánoční jarmark proběhnou ve čtvrtek 30.11.2017. V tento den bude upravena výuka. Nebude půlená hodina. Všechny děti budou mít dílny od 8,00 hod. – do 11,40 hod. Děti si nebudou brát učení. Vezmou si batůžek, vybavený penál, svačinu, pití, pracovní pohodlný oděv. Po skončení dílen v 11,40 hod. – Školní družina ( přihlášené děti), ostatní odchází domů.Prosím rodiče o napsání vyrozumění, abych měla přehled, kdo může odejít sám nebo o doprovodu dítěte ze školy, že za dítě přebíráte zodpovědnost. Je to z důvodu bezpečnosti. Děkuji.
 • Děkuji rodičům za doplnění finanční částky do TF. Žádám rodiče, kteří ještě nemají finanční částku zaplacenou, o zaslání. Děkuji.
 • Je prima, že již zasíláte univerzální dárky pro děti na Vánoční besídku. Děkuji.
 • Omlouvám se za informaci ohledně školního mléka. Dotované mléko neochucené – 2x do měsíce. Ostatní odběry mléka jsou s příplatkem. Další informace zůstávají – viz týden aktualizace od 19.11.2017
 • Matematická soutěž Pangea – vyrozumění mi ještě neodevzdaly všechny děti. Prosím o připomenutí, vyjádření rodičů. Děkuji.
 • Úterní hodiny 28.11. – Vv, Pč – se prohodí na čtvrtek 30.11.- viz dílny, v úterý bude posílená hodina Čj, M.
 • Chválím děti, které již prezentovaly svůj referát z Pří – klasifikaci doplním do el. ŽK – dosud mají vysokou úroveň. Prima.
 • Sebehodnocení dětí – děti, které nebyly ve škole, tak budou doplňovat tento týden. Průběžně s dětmi řeším klady i zápory.
 • Jak se dětem daří plnit “ Čtenářské Bingo “ ? Děkuji, že děti motivujete.

Děkuji Vám za spolupráci. Křížová Zdeňka

 

Aktualizace 19.11.2017

 • Srdečně zvu rodiče na třídní schůzku, která se koná v úterý 21.11.2017 od 17,00 hod. ve třídě 4.A
 • Děti přinesly domů lístek s informací o matematické soutěži PANGEA. Prosím o vaše vyjádření a zaslání lístku zpět třídní učitelce. Více informací naleznete na stránkách – www.pangeasoutez. cz
 • Na TS proběhnou volby zástupců do Školské rady.
 • Hudební aktivita s dětmi proběhne dne 22.11.2017 – Bubnování – od 9,00 – 9,45 hod. Cena 50 Kč/ 1 žák – zaplatím z TF.
 • Pracovní dílny s dětmi – příprava na vánoční jarmark – proběhnou ve čtvrtek 30.11.2017 – od 8,00 – do 11,40 hod. Nebude půlená hodina. Pomoc nám přislíbila babička Violky. Pokud někdo z vás má chuť přijít, tak rádi vás uvítáme.
 • Vánoční jarmark proběhne v sobotu 2.12.2017 – v ZŠ Úvaly od 13,00 – do 15, 00 hod. Srdečně všechny zveme. Další informace na stránkách školy – www.zsuvaly.cz  / ve spolupráci s městem Úvaly – vystoupení dětí, rozsvěcení stromečku, atd./
 • V prosincovém vydání ŽÚ – naleznete příspěvek naší třídy 4.A
 • Čertoviny v naší třídě proběhnou v pondělí 4.12.2017 – program připravují děti 9.třídy s p.uč.Havlíkovou / 1 hod. /
 • Dostávám časté dotazy od dětí na nákup mléka v naší ZŠ. Informace jsem vám předala na TS v září. Dovolím si připomenout, že správcem čipu je naše VŠJ p. Stehlíková, které můžete zavolat, napsat email . Kontakt: stehlikova@zsuvaly.cz, 281981615, 774439804. Třídní učitelka na stránkách : www. skolniprogram.cz – jen potvrzuji žáka mojí třídy. Každý žák má nárok zdarma 1x týdně na lahodné mléko Lipánek. Kdo z dětí má zájem o lahodné mléko s příchutí / ochucené/, tak je již s menším doplatkem. Kdo chce mléko i v dalších dnech týdne, tak již není dotované, ale cena je standardní.
 • Kdo má nějakou změnu v osobních údajích – aktualizujte u tř.učitelky – adresa, telefon, email, apod. Děkuji.
 • Další informace předám na TS.

Přeji všem příjemný týden, těším se na setkání ve třídě na TS. Nezapomínejte na vitamíny. Zdraví p.uč. Křížová Zdeňka

Aktualizace 12. 11. 2017

 • Exkurze – Svíčkárna Šestajovice : Děkuji všem za zaslání suchého pečiva a jablíček – zvířatům to určitě přišlo vhod. Domácí zvířata jsou v dnešní době pomalu raritou a myslím si, že si to děti užily a bylo na co koukat. Samotné vyrábění svíček se dle vyjádření dětí líbilo a věřím, že přinesené dárky vám udělaly radost. Samotné nakupování, přepočítávání ceny – kolik zaplatím a co ještě mohu koupit, kolik mi zbyde a hlavně, že děti myslely na vás – “ to je pro maminku, to je pro tatínka, to je pro babičku, to je pro dědečka atd.“ To mě moc potěšilo. Děti rovněž chválím za pěknou práci i chování. Děkuji.
 • Vyúčtování této akce : Exkurze do Svíčkárny Šestajovice – bylo přítomno 23 dětí – vstup + doprava = z TF jsem platila 3.979 Kč. Vyúčtování s doklady předložím na Třídní schůzce, která se uskuteční dne 21. 11. 2017 od 17 hod. 
 • Další hudební akce –  Bubnování nás čeká v ZŠ Úvaly dne 22. 11. 2017 – cena 50 Kč/ žák – zaplatím z TF
 • Matematická soutěž PANGEA pro 4. – 9. ročník – informace k soutěži a pravidla najdete na www. pangeasoutez. cz  Budu ráda, když děti projeví zájem, ráda je do soutěže přihlásím. Nahlaste třídní učitelce.
 • Pro velký úspěch zkoumání půdy – budeme další zkoumání provádět ve středu 15. 11. 2017 – pomůcky a instrukce jsou pro děti v pracovním sešitě Pří.
 • V pátek 17. 11. 2017 nejdeme do školy – státní svátek
 • Tento týden budu s dětmi provádět sebehodnocení a slovní hodnocení za 1. čtvrtletí, známky do e-ŽK zapíšu do 16. 11. 2017
 • Fond Sidus, který pomáhá nemocným dětem nabízí téma “ Mořský svět – odznaky zvířat – 1 ks 35 Kč. Děkuji všem, kdo pomůže a odznak si zakoupí.
 • Doporučuji procvičovat a opakovat probrané učivo, budou různé testíky.

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný týden. Zdeňka Křížová

Aktualizace 5. 11. 2017

 • V pátek 10. 11. 2017 pojedeme s dětmi na exkurzi do Svíčkárny v Šestajovicích. Sraz bude ve škole do 7,50 hod. Návrat bude kolem 13,00 hod. opět u školy. Děti odvedu na oběd, předám do ŠD. Kdo odchází sám dle dohody s rodiči, tak odejde dle přání. Pojedeme objednaným autobusem. S námi pojede ještě třída 2.B . Dopravu a vstupné zaplatím z TF. Po skončení akce vyúčtuji a předložím na TS. Dejte dětem pohodlný oděv a obuv, svačinu, v dobře uzaviratelné láhvi pití. Děti si mohou vzít kapesné – bude jim umožněno samostatně nakupovat v prodejně Svíčkárny. Navštívíme i mini ZOO – kdo má možnost ze zbytků doma nasušit chleba, rohlík, jablko, tak rádi zvířátkům přineseme a předáme. V případě, že by se někdo nemohl zúčastnit, dejte mi prosím včas vědět přes Bakaláře nebo SMS. Děkuji.
 • Informace ohledně enterovirových onemocnění jsem vám zaslala. Všem rodičům je ještě zasílál p. ředitel Březka – v Bakalářích – “ nástěnka“, děti jsem poučila, dbáme na hygienu. Promluvte s dětmi o hygieně i doma. Děkuji.
 • Projekt Halloween se nám povedl. Mám skvělý tým – zapojily se všechny děti. Při hodnocení to ocenily i děti samotné. Děti chválím, rovněž si vážím spolupráce rodičů, kteří se podíleli na kostýmech, maskách, na mlsání. Nápady, tvořivost a kreativita – bylo to úžasné. Moc a moc děkuji za spolupráci. Tým třídy vybral – zvolil kostým a masku třídy – Babetku. Nálada byla prima.
 • Ve třídě se objevily dotazy kolem školního mléka, děti mají nárok – další informace na stránkách školy – viz Školní program.
 • Na středu 8. 11. – si děti přinesou např. v kelímku vzorek hlíny ke zkoumání. Budeme dělat pokusy v Pří. Kdo má doma lupu, může si přinést.
 • Připomínám Třídní schůzku 21. 11. 2017 od 17,00 hod. ve třídě 4.A
 • Čtenářské Bingo – vlastní čtení dětí, záznam o knize – ověřte si, zda děti na tomto úkolu pracují. Děkuji rodičům, že si najdou čas, kontrolují hlasité čtení, zeptají se dítěte o čem čte, zda rozumí čtenému, umí odpovědět na dané otázky, apod.
 • Procvičujte učení, již se blíží první čtvrtletí, budou testíky.

Přeji všem pohodový týden. Zdraví Zdeňka Křížová

Aktualizace 26. 10. 2017

 • Informace ze školní jídelny:
  – Do jídelny mohou vstupovat pouze žáci, kteří mají zaplacené obědy.
  – Rodičům a cizím osobám je vstup do jídelny v době výdeje obědů zakázán.
  – Kdo nemá zaplacené obědy, nemá nárok ani na konzumaci polévky.
  – Z jídelny není dovoleno vynášet inventář ( talíře, misky,..)
  – V úterý 14.11.2017 bude ve školní kuchyni podzimní vaření s kuchařem Vladimírem Šťastným.
  Společně s kuchařkami bude vařit luštěninová jídla.
  – Děti mohou napsat – co jim chutná a co ne, co by si přály, jaké mají připomínky, co by vzkázaly kuchařkám,…
  Tyto informace předám VŠJ – p. Stehlíkové
 • Halloweenská akce bude v pondělí 30.10.2017
  Jako tým – třída 4.A – přijdeme dle dohody v maskách.
  – Budeme hodnotit ve spolupráci se školním parlamentem :
  – NEJZAJÍMAVĚJŠÍ A NEJORIGINÁLNĚJŠÍ HALLOWEENSKÁ MASKA A PŘEVLEK
  – Halloweenskou atmosféru můžete doplnit výzdobou třídy, jsou vítány všechny nápady, můžete doplnit i mlsáním.
  – Z
  a třídu vybereme zástupce, který bude soutěžit v kategorii – Nejoriginálnější maska školy.
  Děti si učení mohou nechat doma – budeme se učit v halloweenském duchu / učení mám připravené /
  Přinesou si jen vybavený penál, svačinku, pití.
 • Děkuji rodičům, že včas omlouváte nepřítomnost dítěte ve škole a chválím za dodržování školního řádu.
 • Děti jsem poučila o bezpečnosti z důvodu rekonstrukce náměstí a stavebních prací objektu Tesko. Je zde pohyb nákladních automobilů, apod. Prosím ještě rodiče, aby s dětmi doma promluvili o nebezpečí, o chování dětí apod. Děkuji.
 • Doporučuji – v domácím procvičování zařaďte “ přepis slov, vět “  s doplňováním i,í,y,ý – děti se potřebují více zdokonalit.
 • Doporučuji procvičovat násobilku, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení se zbytkem.
 • Děti chválím za pěkné chování a prezentaci třídy v Městské knihovně Úvaly – měla jsem z nich radost.
 • Děkuji rodičům, že dětem připomenete, aby si kontrolovaly pomůcky a přípravu na vyučování dle rozvrhu.

Děkuji za spolupráci a na halloweenské učení se těší p. uč. Křížová

Aktualizace 14. 10. 2017

 • Městská knihovna Úvaly – téma “ České pověsti “ – s dětmi půjdeme ve středu 18. 10. 2017 od 9,00 – do 10,45 hod. Učení si děti přinesou.
 • Ve středu 18. října 2017 proběhne v ZŠ Úvaly seminář pro rodiče “ Zážitek – dobrý sluha, ale zlý pán.“ – viz stránky ZŠ
 • Ve třídě se zaměříme na preventivní program – Bezpečně online, Desatero bezpečného internetu.
 • Informace o činnosti školské rady a volební řád jsou k dispozici na stránkách školy v záložce Školská rada.
 • Volby zástupců rodičů žáků budou probíhat v době třídních schůzek 21. 11. a 23. 11. 2017
 • Pozdní příchod žáků do školy – přijít k šatnám – k vrátnici ZŠ – p. Konečná dětem otevře.
 • Podzimní prázdniny budou ve dnech 26. 10. – 27. 10. 2017
 • Halloween – plánuji 31. 10. 2017 / lze si učení užít v kostýmech různých strašidel /
 • Knihovna v naší ZŠ – půjčování knih – Po 9,40 – 10,00, Stř 13,05 – 14,00, Pá 9,40 – 10,00 hod.
 • Děkuji, že pomáháte se sběrem víček.
 • Kontrola obalení sešitů a knih ukázala, že ještě několik jedinců nemá věci v pořádku. Děkuji, že dětem připomenete restík napravit.
 • V klasifikaci dětí – zatím nejsou vážnější problémy v učení ani v chování, ale bez práce se neobejdeme. Procvičovat doma násobilku, čtení, přepis, doplnění a zdůvodnění psaní i,í/y,ý, pročíst si Vla, Pří, slova písniček, vlastní procvičování, atd.

Ať se daří a příjemný týden přeje p. uč. Křížová

Aktualizace 7. 10. 2017

 • Chválím děti za pěkné chování na naší vzdělávací akci v Praze v Planetáriu, slušné vystupování v dopravních prostředcích.
 • Naše třída se zapojí do atraktivnější výuky čtení a budeme procvičovat čtení na www.vcelka.cz
 • Plánujeme besedu v Městské knihovně Úvaly na téma “ České pověsti “ – termín upřesním.
 • Hodně dětí mě překvapilo sdělením o aktivní práci v soutěži “ Čtenářské Bingo “ –  už se těším na prezentace knih v lednu.
 • Čtení – hlasité, každodenní čtení za účasti dospělého čtenáře je nutností – doporučuji položit několik otázek ke čtenému textu.
 • Některé děti podceňují kontrolu vlastní práce a zbytečně chybují. / diktát, přepis, opis, doplňování, apod./
 • Učebnice – Čítanka a Hudební výchova – děti si mohou nechávat ve třídě. Notový sešit na hodinu Hv je potřeba nosit.
 • Pořád ještě hledám místo na Švp pro děti – pokud máte ještě další typy – dejte prosím vědět.
 • Děkuji dětem, které si již přinesly pokojovou květinu do třídy.
 • Ještě několik dětí nemá obalené sešity – kontrola bude ve středu 11.10.2017
 • Ostatní novinky na stránkách naší školy.

Prima týden přeje p.uč. Křížová

Aktualizace 4. 10. 2017

Vážení rodiče, p. uč. Olga Fernando nabízí pro děti 4. tříd – Kroužek angličtiny.

Zahájení v týdnu – 11.10.2017 / středa/ od 14,05 – do 15,05 hod.

Bližší informace podá osobně na – email: fernando@zsuvaly.cz

Aktualizace 27. září 2017

 • Vážení rodiče a milé děti, v úterý 3. října jedeme do Planetária do Prahy. Tento den NENÍ PŮLENÁ HODINA. Prosím rodiče, aby zajistili platné jízdenky dle pravidel PID na cestu do Prahy, rovněž i zpáteční. Pojedeme vlakem i tramvají. Jízdenky zajistěte včas-  předem, protože do Prahy pojede více tříd. Vstuné 60 Kč/ 1 dítě zaplatím z TF. Sraz bude na nádraží v 7,50 hod. Příjezd do Úval bude ve 12,33 hod. / nejpozději ve 13,03 hod./ Děti od nádraží odvedu zpět do ZŠ, na oběd, předám do ŠD. Děti, které již nepůjdou do ŠD / napište do notýsku ŠD omluvenku /. Děti, které budou odcházet domů od nádraží samy, tak budou mít lístek s vašim souhlasem, že za ně přebíráte zodpovědnost. Můžete mi lístek zaslat již v pondělí 2.10. nebo poslat zprávu přes Bakaláře. Dejte dětem do batůžku svačinu, láhev s pitím / dobrý uzávěr láhve/, něco na mlsání, drobné kapesné. Děkuji.
 • Ve středu 18. října proběhne v ZŠ Úvaly seminář pro rodiče “ Zážitek – dobrý sluha, ale zlý pán.“ Bližší informace jsou v Aktualitách na stránkách ZŠ. Srdečně zveme.
 • Sběr kaštanů a žaludů se ruší z důvodu špatné dostupnosti ke škole – zahájení rekonstrukce náměstí v Úvalech.
 • Děti obdržely pravidla pro Čtenářské BINGO. Kontrola proběhne za 1. pololetí dne 15. 1. 2018
 • Do sběru papíru naše třída 4.A – odevzdala 280 kg . Zúčastnilo se 15 dětí. Děkuji rodině Brázdové, Fiedlerové, Charvátové,Javůrkové,Komínkové,Kopkové,Morávkové,Mrkvičkové,Romaňákové,Růžičkové,Semrádové,Šelířové,Vedralové, Voříškové,Zavoralové – za spolupráci a aktivitu. Prima. Děti obdrží pochvalu do ŽK.

Příjemný prodloužený víkend přeje p.uč.Křížová

Aktualizace 24. září 2017

 • Děkuji rodičům za účast na mimořádné třídní schůzce – těším se na další spolupráci všech rodičů.
 • Děkuji za spolupráci a pomoc při sběru papíru. Účastníci obdrží pochvalu.
 • Děti, které mají podpůrné opatření PPP – zaslaná zpráva rodičům do Bakalářů.
 • Připomínám – registrace Logická olympiáda – www. logickaolympiada.cz – do 30. 9. 2017 je nutné se přihlásit.
 • Připomínám – od 3.10.2017 začíná Sběr kaštanů a žaludů – u bočního vstupu do ZŠ z ulice V Podhájí 7,30-7,50h
 • Děkuji za ukázku sešitů – tzv. čtenářský záznamník a zážitkový deník. Sešity, které jsem viděla, tak byly moc pěkné.
 • Čtenářská gramotnost – budeme nadále rozvíjet a pokračovat v této aktivitě – děti si přinesou sešity do školy k nahlédnutí.
 • Budeme zařazovat čtení a povídání i ve Školním klubu s knihami vlastními nebo z knihovny.
 • Domácí příprava – každodenní hlasité čtení za účasti dospělého je nutností a dětem to pomáhá i v dalších předmětech.
 • Děkuji rodičům, že dohlídnete na přípravu vlastních dětí do školy. Někteří žáci se již na rodiče vymlouvají, nebudeme to podporovat. Kdo 3x něco zapomene, bude zápis do ŽK  a dále se bude postupovat dle Školního řádu.
 • Ve čtvrtek 28.9. a v pátek 29.9. není vyučování – státní svátek a řed.volno.
 • 3.10.2017 – Planetárium Praha – Vesmír kolem nás – informace k odjezdu a příjezdu ještě upřesním. Prosím rodiče o zajištění jízdenek – pojedeme vlakem a tramvají.

Přeji všem příjemné prožití prodlouženého volna. Zdeňka Křížová

Aktualizace 17.září 2017

 • Třídní schůzka – 19. 9. 2017 od 17,00 hod. ve třídě 4.A
 • Sběr papíru bude probíhat od 18. 9. – do 22. 9. 2017 – boční vchod ZŠ od 7,00 – do 7,50 hod. Děkuji, že sběr podpoříte.
 • Sběr kaštanů a žaludů bude probíhat od 3. 10. 2017 – boční vchod ZŠ z ulice V Podhájí od 7,30 – do 7,50 hod.
 • Školní program – Dotované mléko – děti obdržely informace, které měly rodičům předat, je nutná registrace.
 • Pojedeme s dětmi do Planetária v Praze dne 3.10.2017 – zajistěte dětem platné cestovní doklady, jízdenky – děkuji.
 • Půjdeme s dětmi v rámci Vv – na Vystavu grafik a minerálů v DVA Úvaly v úterý 19.9.2017 od 10,00 – 10,45 hod.
 • Neprodleně informujte třídní učitelku – Změny osobních údajů dětí a rodičů – děkuji.
 • Do Sokolovny a Sportovní haly musí mít děti čistou sálovou obuv – děkuji, že vždy dodržíte toto pravidlo.
 • Děkuji, že si osvěžíte a podíváte se na novinky – viz Školní řád ZŠ Úvaly.
 • Pokud mají děti jakýkoliv materiál k tématu “ Vesmír “ – lze přinést do třídy.

Příjemný a pohodový týden přeje p. uč. Křížová

Aktualizace 9. září 2017

Vážení rodiče a milé děti,

vítám Vás v novém školním roce a těším se na vzájemnou spolupráci.

Ve třídě 4.A  –  třídní učitelka  Křížová Zdeňka. Dětem bude ještě pomáhat dle potřeby p. uč. Chicu Anastasia. Tv bude vyučovat p.uč. Bulíř Bohumil, Aj – p.uč. Fernando Olga, p.uč. Daněk Petr, p. vychovatelky Krafnettrová L. a Macháčková M.

Od pondělí 11. 9. 2017 bude výuka probíhat dle rozvrhu. /Rozvrhy budou ještě ve zkušebním provozu do 22. 9. 2017/                        Půlené hodiny v úterý a ve čtvrtek mají děti vyznačené v rozvrhu, který obdržely. Rozdělení dětí do skupin v Aj bude sděleno v pondělí 11. 9. 2017

Mimořádná třídní schůzka se uskuteční dne 19. 9. 2017 /úterý/ od 17,00 hod. ve třídě 4.A  – těším se na setkání s Vámi. 

Další informace: 

Je důležité obalit všechny učebnice a sešity, které děti obdrží.  Děkuji.

Pomůcky na Vv : – kufřík, zástěra nebo pracovní triko, igelit na lavici, vodovky, tempery, štětce kulaté i ploché, kelímky na vodu, hadřík, voskovky, modelínu, lepidlo tyčinkové.    

Pomůcky na Tv : Dle vývoje počasí / září – listopad / budou děti chodit cvičit ven do přírody. Dále bude cvičení probíhat v Sokolovně. Děti potřebují tepláky/ legíny, kraťasy, tričko, mikinu, boty se světlou podrážkou do Sokolovny, sportovní boty na ven, švihadlo.           Věci si děti uloží do plátěného pytle na chodbě. Z hygien. důvodů není vhodná igelitová taška.

Pomůcky do lavice: -stírací tabulka vel. A4, 2 popisovací fixy, malý hadřík, kovové obyčejné kružítko, pravítko dlouhé, trojúhelník s ryskou.   

Portfólio – šanon s tvrdými deskami doplněný eurosložkami /foliemi/ – prázdný.  

Penál : – 2 pera, ořezané tužky č.2, č.3, ořezávátko, guma, pastelky, fixy, tyčinkové lepidlo, nůžky.

Do třídy si děti mohou přinést pokojovou květinu, hygienické vytahovací kapesníky.

Na stránkách – www.logickaolympiada. cz  – děti se mohou přihlásit do 30. 9. 2017  

Sběr papíru bude v týdnu od 18. 9. – 22. 9. 2017  u ZŠ Úvaly.      

Dotované mléko – informace na stránkách – www.skolniprogram.cz 

Ředitelské volno – 29. 9. 2017      

Změny osobních údajů rodičů nebo dětí oznamte třídní učitelce co nejdříve.    

Ostatní informace jsou k dispozici na stránkách školy – www.zsuvaly.cz      

Klíče od šatny děti převzaly, v šatně bude přítomná vrátná p. Konečná, která v případě potřeby dětem pomůže, v šatně rovněž vykonává dozor.

Nepřítomnost dítěte ve škole omlouvejte prosím včas a rovnou prostřednictvím Bakalářů. Děkuji. 

Další informace, dotazy apod. Vám ráda předám nebo zodpovím na třídní schůzce.

Přeji Vám příjemný víkend a těším se na vzájemnou spolupráci. Vaše p.uč. Zdeňka Křížová

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace 19.9.

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 11.12. – 15. 12. 2017

ČESKÝ  JAZYK:   / DOPORUČENÍ K PROCVIČOVÁNÍ – www. skolakov.cz, www. pravopisne.cz /

Opakování    

Vyjmenovaná slova, slova příbuzná

Slova s předponou vy-, vý-

Slova s ě/je

Určování slovních druhů, předpony x předložky

Slovesa – osoba, číslo, čas

Vzory rodu středního, Pravopis podstat. jmen str. 1 – 6

Vzory rodu ženského , Pravopis podstat.jmen str. 7 – 11

Učebnice str. 57- 62 , Pracovní sešit str. 34

ČTENÍ/PSANÍ/SLOH :  

Rozvoj čtenářské gramotnosti , práce s knihou – čítárna

Pověsti – práce s textem

Lidové zvyky – Advent

MATEMATIKA:  / lze procvičovat na www.matematika.hrou.cz /

Opakování  

Písemné sčítání a odčítání

Slovní úlohy

Závorky, Dělení se zbytkem

Geometrie – stavba a plán, úhlopříčka, kolmice, rovnoběžky, rovnoběžníky, různoběžky, kružnice

Sudá a lichá čísla

Malá a velká násobilka

Písemné dělení

Zlomky

Rovnice

Římské číslice

Učebnice str. 42 – 43, Pracovní sešit str. 28

VLASTIVĚDA / SPOLEČNOST/   

Čechy jako království, Osídlování nových území, města

Učebnice str. 31 – 33, Pracovní sešit str. 16 – 18

PŘÍRODOVĚDA 

Společenství půdy – Pracovní list “ Živočichové “ – prezentace dětí – dokončení

Společenství vody – Pracovní list “ Živočichové “ – návrh a zapsání do seznamu ve třídě

Voda a její vlastnosti, Jednotky objemu, Voda a život na Zemi

Učebnice str. 22 – 25, Pracovní sešit str. 15 – 16                                                                                                                                                                                      

Angličtinaen flag Informace pro skupinu A42 – Olga Fernando
ze dne: 9.12.2017
informace k výuce: Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka, větná spojení, popis obrázku atd.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Pokud si se svolením rodičů nahrají tuto aplikaci, která je zdarma na mobilní telefon, tablet nebo budou používat na PC, mohou si i vylepšit známku - za každých 200 bodů mohou získat jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit "sdílení" - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 4. Dětem jsem dala kopii instrukcí. Někteří už pilně trénují.
probrané učivo:U: do str. 27
PS: do str.27
slovní zásoba - ovoce, zelenina, zmrzlina
pomůcky na AJ:učebnice Start With Click New 2, pro 4.ročník - Fraus
pracovní sešit k učebnici - Fraus
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny
linkovaný sešit A5 - na testy
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz


ZÁŘÍ :                            

4.9.                Zahájení školního roku

5.9. – 8.9.       Týden  OSV  –  “ Já a společnost “

18.9. – 22.9.    Sběr papíru, odvoz hlíníku a PET víček

19. 9.              Výstava grafik a minerálů

19.9.               Mimořádná třídní schůzka od 17,00 hod. ve třídě 4.A

29. 9.              Ředitelské volno

ŘÍJEN:

3.10.                Planetárium Praha – “ Vesmír kolem nás “

18.10.              Městská knihovna Úvaly – téma “ České pověsti “

26.10. – 27.10.    Podzimní prázdniny

30. 10.              Halloween – akce třídy ve spolupráci se školním parlamentem školy

LISTOPAD:       

10. 11.              Exkurze – Svíčkárna v Šestajovicích            

21.11.               Třídní schůzka  od 17,00 hod. ve třídě 4.A

22. 11.              Hudební pořad – Bubnování v ZŠ Úvaly

30.11.                Vánoční pracovní dílny

PROSINEC:       

2.12.                 Vánoční jarmark ( sobota )

4.12.                 Čertoviny a nadílka

6.12.                 Vánoční dílna – výroba přání

8.12.                 Tonda obal – enviromentální výchova

12.12.                Muzikál – Sněhová královna – v Praze

22.12.               Vánoční besídka s nadílkou

23.12.- 2.1.2018   Vánoční prázdniny – výuka začne 3.1.2018

LEDEN:

10.1.                   Etické dílny – Jak správně naložit se svými penězi / 8,00 – 9,40 hod./

ÚNOR:

2.2.                      Pololetní prázdniny

19.2.-25.2.           Jarní prázdniny

BŘEZEN:

?                           Pěvecká soutěž “ Kudy chodí písničky“

29.3.- 30.3.           Velikonoční prázdniny

DUBEN:

3.4.                        Ředitelské volno / zápis do 1. tříd /

17.4.                      Třídní schůzka od 17,00 hod. ve třídě 4.A

?                             Recitační soutěž

?                             Sběr papíru

KVĚTEN: 

16.5.                       Den otevřených dveří

ČERVEN:

29.6.                       Vysvědčení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme pracovat metodami kritického myšlení, více najdete na: https://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php?co=principy.

Budeme pracovat s vlastní knihou, kterou budou mít děti v lavici.

Doporučuji všem dětem projekt na podporu čtenářství s charitativním přesahem: https://www.ctenipomaha.cz/, na kterém se podílí například Zdeněk Svěrák, Marek Eben a další.

Pokud se na tyto stránky zaregistrujete, objevíte seznam vhodných knih pro žáky 1.-5. třídy.  Dítě knihu přečte, vyplní správně test otázek, na svůj účet získá 50 korun, které na základě svého uvážení věnuje na jeden z vybraných dobročinných projektů. Knihy, které jsou zde doporučované, jsou kvalitní a můžete se jimi inspirovat při volbě vlastní knihy do lavice či knih pro domácí čtení.

Čtenářské BINGO – aktivita třídy 4.A – ŠK.R. 2017/2018

SEZNAM DOPORUČENÝCH KNIH

Milé děti, toto je seznam knížek, ze kterých si můžete libovolně vybírat. Vesměs všechny knížky jsem četla a mohu vám je doporučit, protože jsou od kvalitních, známých autorů píšících pro děti. Od daných autorů můžete číst i jiné tituly. Širší seznam naleznete na webových stránkách https://www.ctenipomaha.cz/.

Březinová, Ivona: Začarovaná třída

Dahl, Jakub: Jakub a obří broskev, Prevítovi, Karlík a továrna na čokoládu

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe

Drda, Jan: České pohádky

Čapek, Karel: Devatero pohádek

Čtvrtek, Václav: Rumcajs, Manka, Cipísek

Drijverová, Martina: Domov pro Marťany, Sísa Kyselá

Doskočilová Hana:  Pejskování s Polynou

Foglar, Jaroslav: Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého Vonta

Goscinny, René:  Mikulášovy patálie

Jansonová, Tove:  Čarovná zima, Čarodějův klobouk, Bláznivé léto, Muminci

Kahoun, Jiří: Školník Kulda je jednička

Karafiát Jan: Broučci

Kastner, Erich: Luisa a Lotka

Kolář, Jiří: Z deníku kocoura Modroočka

Lada, Josef: Bubáci a Hastrmani, Kocour Mikeš

Lingrenová, Astrid: Děti z Bullerbinu, Bratři Lví srdce, Ronja, dcera loupežníka, Jižní louka, Pipi, Dlouhá punčocha, Rasmus tulákem

Lewis, S. C. : Letopisy Narnie

MacDonaldová, Betty:  Paní Láryfáry I. – IV.

Macourek, Miloš: Mach a Šebestová

Marešová, Dana: Plivník

Milne, Alan Alexander:  Medvídek Pú

Ransome, Arthur: Boj o ostrov

Saint-Exupéry de, Antoine: Malý princ

Sekora, Ondřej: Ferda Mravenec

Spyriová, Johanna:  Heidi děvčátko z hor

Vojtěch Steklač: Boříkovy lapálie

Štorch, Eduard: Lovci mamutů, Osada Havranů, Bronzový poklad

Werich, Jan: Fimfárum

Zinnerová, Markéta: Tajemství proutěného košíku, Kde padají hvězdy, Indiáni z Větrova

POEZIE

Brukner, Josef: Obrazárna

Frynta, Emanuel:  Písničky bez muziky

Halas, František:  Před usnutím

Hrubín, František: Modré nebe

Kainar, Josef:  Nevídáno, neslýcháno

Skácel, Jan:  Kam odešly laně

Sládek, Josef Václav: Zlaté slunce, bílý den

Vodňanský, Jan:  Šlo povidlo na vandr

Žáček, Jiří: Dobrý den, dobrou noc, Aprílová škola

Napište třídní učitelce

12 + 8 =