Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 4. A ZŠ Úvaly. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré jiné důležité zprávy pro děti i pro Vás.

Kontakt

Třída: 4. A

Třídní učitelka:

Zdeňka Křížová

Email: krizova@zsuvaly.cz

Aktualizace 14. 10. 2017

 • Městská knihovna Úvaly – téma “ České pověsti “ – s dětmi půjdeme ve středu 18. 10. 2017 od 9,00 – do 10,45 hod. Učení si děti přinesou.
 • Ve středu 18. října 2017 proběhne v ZŠ Úvaly seminář pro rodiče “ Zážitek – dobrý sluha, ale zlý pán.“ – viz stránky ZŠ
 • Ve třídě se zaměříme na preventivní program – Bezpečně online, Desatero bezpečného internetu.
 • Informace o činnosti školské rady a volební řád jsou k dispozici na stránkách školy v záložce Školská rada.
 • Volby zástupců rodičů žáků budou probíhat v době třídních schůzek 21. 11. a 23. 11. 2017
 • Pozdní příchod žáků do školy – přijít k šatnám – k vrátnici ZŠ – p. Konečná dětem otevře.
 • Podzimní prázdniny budou ve dnech 26. 10. – 27. 10. 2017
 • Halloween – plánuji 31. 10. 2017 / lze si učení užít v kostýmech různých strašidel /
 • Knihovna v naší ZŠ – půjčování knih – Po 9,40 – 10,00, Stř 13,05 – 14,00, Pá 9,40 – 10,00 hod.
 • Děkuji, že pomáháte se sběrem víček.
 • Kontrola obalení sešitů a knih ukázala, že ještě několik jedinců nemá věci v pořádku. Děkuji, že dětem připomenete restík napravit.
 • V klasifikaci dětí – zatím nejsou vážnější problémy v učení ani v chování, ale bez práce se neobejdeme. Procvičovat doma násobilku, čtení, přepis, doplnění a zdůvodnění psaní i,í/y,ý, pročíst si Vla, Pří, slova písniček, vlastní procvičování, atd.

Ať se daří a příjemný týden přeje p. uč. Křížová

Aktualizace 7. 10. 2017

 • Chválím děti za pěkné chování na naší vzdělávací akci v Praze v Planetáriu, slušné vystupování v dopravních prostředcích.
 • Naše třída se zapojí do atraktivnější výuky čtení a budeme procvičovat čtení na www.vcelka.cz
 • Plánujeme besedu v Městské knihovně Úvaly na téma “ České pověsti “ – termín upřesním.
 • Hodně dětí mě překvapilo sdělením o aktivní práci v soutěži “ Čtenářské Bingo “ –  už se těším na prezentace knih v lednu.
 • Čtení – hlasité, každodenní čtení za účasti dospělého čtenáře je nutností – doporučuji položit několik otázek ke čtenému textu.
 • Některé děti podceňují kontrolu vlastní práce a zbytečně chybují. / diktát, přepis, opis, doplňování, apod./
 • Učebnice – Čítanka a Hudební výchova – děti si mohou nechávat ve třídě. Notový sešit na hodinu Hv je potřeba nosit.
 • Pořád ještě hledám místo na Švp pro děti – pokud máte ještě další typy – dejte prosím vědět.
 • Děkuji dětem, které si již přinesly pokojovou květinu do třídy.
 • Ještě několik dětí nemá obalené sešity – kontrola bude ve středu 11.10.2017
 • Ostatní novinky na stránkách naší školy.

Prima týden přeje p.uč. Křížová

Aktualizace 4. 10. 2017

Vážení rodiče, p. uč. Olga Fernando nabízí pro děti 4. tříd – Kroužek angličtiny.

Zahájení v týdnu – 11.10.2017 / středa/ od 14,05 – do 15,05 hod.

Bližší informace podá osobně na – email: fernando@zsuvaly.cz

Aktualizace 27. září 2017

 • Vážení rodiče a milé děti, v úterý 3. října jedeme do Planetária do Prahy. Tento den NENÍ PŮLENÁ HODINA. Prosím rodiče, aby zajistili platné jízdenky dle pravidel PID na cestu do Prahy, rovněž i zpáteční. Pojedeme vlakem i tramvají. Jízdenky zajistěte včas-  předem, protože do Prahy pojede více tříd. Vstuné 60 Kč/ 1 dítě zaplatím z TF. Sraz bude na nádraží v 7,50 hod. Příjezd do Úval bude ve 12,33 hod. / nejpozději ve 13,03 hod./ Děti od nádraží odvedu zpět do ZŠ, na oběd, předám do ŠD. Děti, které již nepůjdou do ŠD / napište do notýsku ŠD omluvenku /. Děti, které budou odcházet domů od nádraží samy, tak budou mít lístek s vašim souhlasem, že za ně přebíráte zodpovědnost. Můžete mi lístek zaslat již v pondělí 2.10. nebo poslat zprávu přes Bakaláře. Dejte dětem do batůžku svačinu, láhev s pitím / dobrý uzávěr láhve/, něco na mlsání, drobné kapesné. Děkuji.
 • Ve středu 18. října proběhne v ZŠ Úvaly seminář pro rodiče “ Zážitek – dobrý sluha, ale zlý pán.“ Bližší informace jsou v Aktualitách na stránkách ZŠ. Srdečně zveme.
 • Sběr kaštanů a žaludů se ruší z důvodu špatné dostupnosti ke škole – zahájení rekonstrukce náměstí v Úvalech.
 • Děti obdržely pravidla pro Čtenářské BINGO. Kontrola proběhne za 1. pololetí dne 15. 1. 2018
 • Do sběru papíru naše třída 4.A – odevzdala 280 kg . Zúčastnilo se 15 dětí. Děkuji rodině Brázdové, Fiedlerové, Charvátové,Javůrkové,Komínkové,Kopkové,Morávkové,Mrkvičkové,Romaňákové,Růžičkové,Semrádové,Šelířové,Vedralové, Voříškové,Zavoralové – za spolupráci a aktivitu. Prima. Děti obdrží pochvalu do ŽK.

Příjemný prodloužený víkend přeje p.uč.Křížová

Aktualizace 24. září 2017

 • Děkuji rodičům za účast na mimořádné třídní schůzce – těším se na další spolupráci všech rodičů.
 • Děkuji za spolupráci a pomoc při sběru papíru. Účastníci obdrží pochvalu.
 • Děti, které mají podpůrné opatření PPP – zaslaná zpráva rodičům do Bakalářů.
 • Připomínám – registrace Logická olympiáda – www. logickaolympiada.cz – do 30. 9. 2017 je nutné se přihlásit.
 • Připomínám – od 3.10.2017 začíná Sběr kaštanů a žaludů – u bočního vstupu do ZŠ z ulice V Podhájí 7,30-7,50h
 • Děkuji za ukázku sešitů – tzv. čtenářský záznamník a zážitkový deník. Sešity, které jsem viděla, tak byly moc pěkné.
 • Čtenářská gramotnost – budeme nadále rozvíjet a pokračovat v této aktivitě – děti si přinesou sešity do školy k nahlédnutí.
 • Budeme zařazovat čtení a povídání i ve Školním klubu s knihami vlastními nebo z knihovny.
 • Domácí příprava – každodenní hlasité čtení za účasti dospělého je nutností a dětem to pomáhá i v dalších předmětech.
 • Děkuji rodičům, že dohlídnete na přípravu vlastních dětí do školy. Někteří žáci se již na rodiče vymlouvají, nebudeme to podporovat. Kdo 3x něco zapomene, bude zápis do ŽK  a dále se bude postupovat dle Školního řádu.
 • Ve čtvrtek 28.9. a v pátek 29.9. není vyučování – státní svátek a řed.volno.
 • 3.10.2017 – Planetárium Praha – Vesmír kolem nás – informace k odjezdu a příjezdu ještě upřesním. Prosím rodiče o zajištění jízdenek – pojedeme vlakem a tramvají.

Přeji všem příjemné prožití prodlouženého volna. Zdeňka Křížová

Aktualizace 17.září 2017

 • Třídní schůzka – 19. 9. 2017 od 17,00 hod. ve třídě 4.A
 • Sběr papíru bude probíhat od 18. 9. – do 22. 9. 2017 – boční vchod ZŠ od 7,00 – do 7,50 hod. Děkuji, že sběr podpoříte.
 • Sběr kaštanů a žaludů bude probíhat od 3. 10. 2017 – boční vchod ZŠ z ulice V Podhájí od 7,30 – do 7,50 hod.
 • Školní program – Dotované mléko – děti obdržely informace, které měly rodičům předat, je nutná registrace.
 • Pojedeme s dětmi do Planetária v Praze dne 3.10.2017 – zajistěte dětem platné cestovní doklady, jízdenky – děkuji.
 • Půjdeme s dětmi v rámci Vv – na Vystavu grafik a minerálů v DVA Úvaly v úterý 19.9.2017 od 10,00 – 10,45 hod.
 • Neprodleně informujte třídní učitelku – Změny osobních údajů dětí a rodičů – děkuji.
 • Do Sokolovny a Sportovní haly musí mít děti čistou sálovou obuv – děkuji, že vždy dodržíte toto pravidlo.
 • Děkuji, že si osvěžíte a podíváte se na novinky – viz Školní řád ZŠ Úvaly.
 • Pokud mají děti jakýkoliv materiál k tématu “ Vesmír “ – lze přinést do třídy.

Příjemný a pohodový týden přeje p. uč. Křížová

Aktualizace 9. září 2017

Vážení rodiče a milé děti,

vítám Vás v novém školním roce a těším se na vzájemnou spolupráci.

Ve třídě 4.A  –  třídní učitelka  Křížová Zdeňka. Dětem bude ještě pomáhat dle potřeby p. uč. Chicu Anastasia. Tv bude vyučovat p.uč. Bulíř Bohumil, Aj – p.uč. Fernando Olga, p.uč. Daněk Petr, p. vychovatelky Krafnettrová L. a Macháčková M.

Od pondělí 11. 9. 2017 bude výuka probíhat dle rozvrhu. /Rozvrhy budou ještě ve zkušebním provozu do 22. 9. 2017/                        Půlené hodiny v úterý a ve čtvrtek mají děti vyznačené v rozvrhu, který obdržely. Rozdělení dětí do skupin v Aj bude sděleno v pondělí 11. 9. 2017

Mimořádná třídní schůzka se uskuteční dne 19. 9. 2017 /úterý/ od 17,00 hod. ve třídě 4.A  – těším se na setkání s Vámi. 

Další informace: 

Je důležité obalit všechny učebnice a sešity, které děti obdrží.  Děkuji.

Pomůcky na Vv : – kufřík, zástěra nebo pracovní triko, igelit na lavici, vodovky, tempery, štětce kulaté i ploché, kelímky na vodu, hadřík, voskovky, modelínu, lepidlo tyčinkové.    

Pomůcky na Tv : Dle vývoje počasí / září – listopad / budou děti chodit cvičit ven do přírody. Dále bude cvičení probíhat v Sokolovně. Děti potřebují tepláky/ legíny, kraťasy, tričko, mikinu, boty se světlou podrážkou do Sokolovny, sportovní boty na ven, švihadlo.           Věci si děti uloží do plátěného pytle na chodbě. Z hygien. důvodů není vhodná igelitová taška.

Pomůcky do lavice: -stírací tabulka vel. A4, 2 popisovací fixy, malý hadřík, kovové obyčejné kružítko, pravítko dlouhé, trojúhelník s ryskou.   

Portfólio – šanon s tvrdými deskami doplněný eurosložkami /foliemi/ – prázdný.  

Penál : – 2 pera, ořezané tužky č.2, č.3, ořezávátko, guma, pastelky, fixy, tyčinkové lepidlo, nůžky.

Do třídy si děti mohou přinést pokojovou květinu, hygienické vytahovací kapesníky.

Na stránkách – www.logickaolympiada. cz  – děti se mohou přihlásit do 30. 9. 2017  

Sběr papíru bude v týdnu od 18. 9. – 22. 9. 2017  u ZŠ Úvaly.      

Dotované mléko – informace na stránkách – www.skolniprogram.cz 

Ředitelské volno – 29. 9. 2017      

Změny osobních údajů rodičů nebo dětí oznamte třídní učitelce co nejdříve.    

Ostatní informace jsou k dispozici na stránkách školy – www.zsuvaly.cz      

Klíče od šatny děti převzaly, v šatně bude přítomná vrátná p. Konečná, která v případě potřeby dětem pomůže, v šatně rovněž vykonává dozor.

Nepřítomnost dítěte ve škole omlouvejte prosím včas a rovnou prostřednictvím Bakalářů. Děkuji. 

Další informace, dotazy apod. Vám ráda předám nebo zodpovím na třídní schůzce.

Přeji Vám příjemný víkend a těším se na vzájemnou spolupráci. Vaše p.uč. Zdeňka Křížová

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace 19.9.

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 16.10. – 24.10. 2017

ČESKÝ  JAZYK:   

Opakování    

Vyjmenovaná slova, slova příbuzná

Slova s předponou vy-, vý-

Slova s ě

Určování slovních druhů

Učebnice str. 26 – 33 , Pracovní sešit str. 14,15,16,17,18

ČTENÍ/PSANÍ/SLOH :  

Rozvoj čtenářské gramotnosti , práce s knihou

Pověsti

MATEMATIKA:  

Opakování  

Písemné sčítání a odčítání

Slovní úlohy

Závorky, Dělení se zbytkem

Geometrie – stavba a plán

Učebnice str. 17 – 22, Pracovní sešit str. 11 – 13

VLASTIVĚDA / SPOLEČNOST/   

Slované

Orientace, měřítko, legenda  – mapa

Učebnice str. 14 – 19, Pracovní sešit str. 7 – 9

PŘÍRODOVĚDA 

Horniny a minerály, Složení hornin

Učebnice str.14 – 17, Pracovní sešit str. 9                                                                                                                                                                                      

Angličtinaen flag Informace pro skupinu A32 – Olga Fernando
ze dne: 1.9..2017
informace k výuce: V září nebudu přítomna, absolvuji vzdělávací kurz. Děti budou opakovat učivo z loňského roku se zastupujícími učiteli/učitelkami. V případě dotazů mě prosím kontaktujte - fernando@zsuvaly.cz. Děkuji za pochopení.

probrané učivo:U: do str.
PS: do str.
pomůcky na AJ:učebnice Start With Click New 2, pro 4.ročník - Fraus
pracovní sešit k učebnici - Fraus
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny
linkovaný sešit A5 - na testy
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz


ZÁŘÍ :                            

4.9.                Zahájení školního roku

5.9. – 8.9.       Týden  OSV  –  “ Já a společnost “

18.9. – 22.9.    Sběr papíru, odvoz hlíníku a PET víček

19. 9.              Výstava grafik a minerálů

19.9.               Mimořádná třídní schůzka od 17,00 hod. ve třídě 4.A

29. 9.              Ředitelské volno

ŘÍJEN:

3.10.                Planetárium Praha – “ Vesmír kolem nás “

18.10.              Městská knihovna Úvaly – téma “ České pověsti “

26.10. – 27.10.    Podzimní prázdniny

LISTOPAD:                     

21.11.               Třídní schůzka  od 17,00 hod. ve třídě 4.A

30.11.                Vánoční pracovní dílny

PROSINEC:       

2.12.                 Vánoční jarmark

4.12.                 Čertoviny

22.12.               Vánoční besídka

23.12.- 2.1.2018   Vánoční prázdniny – výuka začne 3.1.2018

LEDEN:

ÚNOR:

2.2.                      Pololetní prázdniny

19.2.-25.2.           Jarní prázdniny

BŘEZEN:

?                           Pěvecká soutěž “ Kudy chodí písničky“

29.3.- 30.3.           Velikonoční prázdniny

DUBEN:

3.4.                        Ředitelské volno / zápis do 1. tříd /

17.4.                      Třídní schůzka od 17,00 hod. ve třídě 4.A

?                             Recitační soutěž

?                             Sběr papíru

KVĚTEN: 

16.5.                       Den otevřených dveří

ČERVEN:

29.6.                       Vysvědčení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme pracovat metodami kritického myšlení, více najdete na: https://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php?co=principy.

Budeme pracovat s vlastní knihou, kterou budou mít děti v lavici.

Doporučuji všem dětem projekt na podporu čtenářství s charitativním přesahem: https://www.ctenipomaha.cz/, na kterém se podílí například Zdeněk Svěrák, Marek Eben a další.

Pokud se na tyto stránky zaregistrujete, objevíte seznam vhodných knih pro žáky 1.-5. třídy.  Dítě knihu přečte, vyplní správně test otázek, na svůj účet získá 50 korun, které na základě svého uvážení věnuje na jeden z vybraných dobročinných projektů. Knihy, které jsou zde doporučované, jsou kvalitní a můžete se jimi inspirovat při volbě vlastní knihy do lavice či knih pro domácí čtení.

Za pololetí by každý žák měl přečíst doma alespoň 2 dětské knihy z doporučeného seznamu. Knihy budeme prezentovat v rámci knižního klubu a zapíšeme si je do deníků.

SEZNAM DOPORUČENÝCH KNIH

Milé děti, toto je seznam knížek, ze kterých si můžete libovolně vybírat. Vesměs všechny knížky jsem četla a mohu vám je doporučit, protože jsou od kvalitních, známých autorů píšících pro děti. Od daných autorů můžete číst i jiné tituly. Širší seznam naleznete na webových stránkách https://www.ctenipomaha.cz/.

Březinová, Ivona: Začarovaná třída

Dahl, Jakub: Jakub a obří broskev, Prevítovi, Karlík a továrna na čokoládu

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe

Drda, Jan: České pohádky

Čapek, Karel: Devatero pohádek

Čtvrtek, Václav: Rumcajs, Manka, Cipísek

Drijverová, Martina: Domov pro Marťany, Sísa Kyselá

Doskočilová Hana:  Pejskování s Polynou

Foglar, Jaroslav: Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého Vonta

Goscinny, René:  Mikulášovy patálie

Jansonová, Tove:  Čarovná zima, Čarodějův klobouk, Bláznivé léto, Muminci

Kahoun, Jiří: Školník Kulda je jednička

Karafiát Jan: Broučci

Kastner, Erich: Luisa a Lotka

Kolář, Jiří: Z deníku kocoura Modroočka

Lada, Josef: Bubáci a Hastrmani, Kocour Mikeš

Lingrenová, Astrid: Děti z Bullerbinu, Bratři Lví srdce, Ronja, dcera loupežníka, Jižní louka, Pipi, Dlouhá punčocha, Rasmus tulákem

Lewis, S. C. : Letopisy Narnie

MacDonaldová, Betty:  Paní Láryfáry I. – IV.

Macourek, Miloš: Mach a Šebestová

Marešová, Dana: Plivník

Milne, Alan Alexander:  Medvídek Pú

Ransome, Arthur: Boj o ostrov

Saint-Exupéry de, Antoine: Malý princ

Sekora, Ondřej: Ferda Mravenec

Spyriová, Johanna:  Heidi děvčátko z hor

Vojtěch Steklač: Boříkovy lapálie

Štorch, Eduard: Lovci mamutů, Osada Havranů, Bronzový poklad

Werich, Jan: Fimfárum

Zinnerová, Markéta: Tajemství proutěného košíku, Kde padají hvězdy, Indiáni z Větrova

POEZIE

Brukner, Josef: Obrazárna

Frynta, Emanuel:  Písničky bez muziky

Halas, František:  Před usnutím

Hrubín, František: Modré nebe

Kainar, Josef:  Nevídáno, neslýcháno

Skácel, Jan:  Kam odešly laně

Sládek, Josef Václav: Zlaté slunce, bílý den

Vodňanský, Jan:  Šlo povidlo na vandr

Žáček, Jiří: Dobrý den, dobrou noc, Aprílová škola

Napište třídní učitelce

12 + 5 =