Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 4. A ZŠ Úvaly. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré jiné důležité zprávy pro děti i pro Vás.

Kontakt

Třída: 4. A

Třídní učitelka:

Zdeňka Křížová

Email: krizova@zsuvaly.cz

 

 

Aktualizace 22.6.2018
Organizace týdne od 25.6. – do 29.6.2018 + další informace jsou v aktualizacích níže.
Pondělí 25.6.2018 – Divadlo v Dlouhé Praha + KFC – sraz na nádraží v 8,20 hod. – příjezd do Úval 13,56 hod.
Úterý     26.6.2018 – Kino Klánovice – sraz na nádraží v 7,45 hod. – příjezd do Úval 11,26 hod.
Středa   27.6.2018 – Sportovní den – Sokolovna Úvaly – sraz je ve třídě 4,A –  ukončení výuky v 11,40 hod.
Čtvrtek  28.6.2018 –  Požární ochrana – nácvik pož.poplachu, chování při požáru, únikové cesty, stolní hry dětí – ukončení výuky
v 11,40 hod. ( není půlená hodina – výuka pro všechny děti začíná v 8,00 hod. )
Pátek     29.6.2018 – Vysvědčení – výuka končí v 8,45 hod. 
* Klíček od šatny mají ještě odevzdat děti – Vojtěch D., Jan G. – prosím o odevzdání tř.uč. v pondělí 25.6. Děkuji.
* Knihu Hv – prosím Marka R. o splnění tohoto úkolu / pokud knihu nemá je nutné knihu uhradit nebo koupit / – Děkuji.
* Přinést si desky na vysvědčení.
* Knihy pro 5. ročník budou vydány dětem ve čtvrtek 28.6. – přinést si tašku.
* Na čtvrtek 28.6. si děti /pokud rodiče dovolí/ mohou přinést různé stolní hry – DEN HER
* Doučování dětí v tonto týdnu již nebude, bylo ukončeno 22.6.2018
* O prázdninách se děti mohou zaměřit na čtení knih – od spisovatelů – J. Foglar, K. May a dle své vlastní volby.
* Další informace na stránkách školy
Vážení rodiče děkuji Vám za spolupráci. Přeji Vám i dětem krásně prožité prázdniny, odpočinkovou dovolenou.
Těším se na Vás v 5. třídě v novém školním roce. Dávejte na sebe pozor a zbytečně neriskujte.
Zdraví Vás p.uč. Zdeňka Křížová
Aktualizace 21.6.2018
* V pondělí 25. 6. 2018 – pojedeme s dětmi do Divadla v Dlouhé v Praze – Aucassin a Nicollletta ( 70 Kč/1 žák ) – zaplaceno.
POZOR ZMĚNA PŘÍJEZDU Z PRAHY DO ÚVAL – přijedeme vlakem, který je v Úvalech ve 13,56 hod. Rodiče podpořili splnění přání dětí. Po návštěvě divadla navštívíme KFC, kde si děti dají občerstvení. Prosím rodiče – odhlaste dětem oběd ve školní jídelně naší školy. Ostatní ujednání jsou beze změn. Pokud by bylo ráno některé dítě ve ŠD, napište mi tuto informaci SMS. Dítě bych v 7,50 hod. ze ŠD v pondělí 25.6.vyzvedla. Děkuji za spolupráci. Křížová Zdeňka
Aktualizace 17.6.2018
Vážení rodiče a milé děti:
Organizace závěru školního roku 2017/2018 :
* Pondělí 18.6.2018 – děti odevzdají všechny učebnice za 4. ročník. Pokud někdo učebnici ztratil nebo zničil, tak je nutné učebnici zakoupit nebo zaplatit třídní učitelce, která peníze předá p. hospodářce ZŠ. Předání učebnic pro 5. ročník – termín ještě upřesním.
Pracovní sešity budou předány v prvním týdnu nového školního roku.
* Klíč od šatní skříňky – žáci se budou naposled přezouvat v pátek 22.6.2018 – poté odevzdají klíč od skříňky třídní učitelce. Pokud někdo klíč ztratil, tak jej musí nechat udělat nebo zaplatit – malý klíč 50 Kč, velký 60 Kč. Skříňky je nutné vyklidit, musí zůstat prázdné.
* Odložené oblečení dětí, pokud něco postrádáte, tak si rodiče mohou prohlédnout u vchodu C ZŠ pouze do 27.6.2018 v čase provozní doby pro veřejnost tj. od 6,00 – do 11,00 hod. Nevyzvednuté věci budou dány do  sběru.
* V týdnu od 18.6. – do 22.6.2018 prosím děti, aby si odnesly svoje pokojové květiny, které mají ve třídě a na chodbě. Budu ráda, když je začátkem roku opět do třídy přinesou. Děkuji.
* V tomto týdnu od 19.6. – do 22.6.2018 proběhne v ZŠ testování na počítačové hře –  Nadáné děti – v ICT učebně naší ZŠ.
* V týdnu od 18.6. – do 22.6.2018 budeme s dětmi hodnotit Kompetence, které děti koncem týdne předloží rodičům k podpisu a vrátí zpět třídní učitelce. Děkuji, že si najdete chvilku na popovídání se synem nebo dcerou.
* V pondělí 25. 6. 2018 – pojedeme s dětmi do Divadla v Dlouhé v Praze – Aucassin a Nicollletta ( 70 Kč/1 žák ) – zaplaceno
Prosím o zajištění jízdenek na cestu vlakem do Prahy Masarykovo nádraží a zpět. Sraz na nádraží v Úvalech v 8,20 hod. a příjezd do Úval 12,26 hod. Vzít si batůžek, svačinu, pití. Děti odvedu do ZŠ na oběd, předám do ŠD.
Nezapomeňte na platný doklad k cestování dětí dle pravidel ČD.  Odchody dětí od nádraží – zašlete lístek se souhlasem, že přebíráte odpovědnost a dítě může odejít samo. Děkuji.
* V úterý 26.6.2018 – pojedeme s dětmi do Klánovic do kina – Příšerky z Vesmíru ( 80 Kč/ 1 žák ) – zaplatím z TF
Prosím o zajištění jízdenek na cestu vlakem do Klánovic a zpět .
Sraz na nádraží v Úvalech v 7,45 hod. a příjezd v 11,26 hod. Nezapomeňte na platný doklad k cestování dle pravidel ČD.
Vzít si batůžek, svačinu, pití, drobné kapesné. Odchody dětí od nádraží – zašlete lístek se souhlasem, že přebíráte odpovědnost a dítě může od nádraží odejít samo. Tato potvrzení mi můžete zaslat již v tomto týdnu. Jinak opět děti odvedu ke škole, na oběd, do ŠD.
* Ve středu 27.6.2018 – budeme mít sportovní den v Sokolovně  Úvaly – přinést si batůžek, svačinu, pití, něco k mlsnutí. Přijít v hodném sportovním oblečení a vhodné obuvi a ještě sportovní obuv na přezutí do Sokolovny dát do batohu. Děkuji.
Sejdeme se ráno na 8,00 hod. ve třídě 4.A
* V pátek 29.6.2018 – Vysvědčení – děti budou ve škole jen 1 hod. – od 8,00 – do 8,45 hod. Potom již – HURÁ PRÁZDNINY !!!!!
* Fotografie bych měla dětem předat ve středu 20.6.2018
* Prosím rodinu Marka R. o vyjádření k poplatku za pracovní sešity pro 5. ročník. Děkuji.
* Doučování dětí bude ukončeno 22.6.2018 – hodnocení dětí, které mají PLPP nebo IVP bude předáno s vysvědčením.
* Docházka dětí byla uzavřena k datu 15.6.2018, ale i po tomto datu musí být všechny zameškané hodiny omluvené. Děkuji.
* Děti si mohou přinést igelitky tašky – budou vyklízet třídu a odnesou si věci domů.
* Sledujte prosím stránky třídy, Bakaláře, zde upřesním v týdnu ještě některé organizační věci. Děkuji.
Přeji příjemné dny do konce školního roku a děkuji za spolupráci. Křížová Zdeňka

Aktualizace 10.6.2018
Vážení rodiče a milé děti,
tak už se pomalu blížíme do finále školního roku. Posílám několik informací:
* Pochvalu zaslouží naši úspěšní recitátoři – Lukášek, Violka, Michalka, Leontinka, kteří ve velké konkurenci dosáhli skvělých výsledků a výborně reprezentovali naši třídu i školu v oblastní soutěži – Úvalské veršování. Byli skvělí a gratuluji. Rovněž děkuji rodičům za spolupráci i dětem ve třídě. Skvělá práce.
* Do pátku 15.6.2018 uzavřu klasifikaci předmětů za školní rok 2017/2018 v Bakalářích. Vycházím z komplexního hodnocení práce žáka/yně/ za celé pololetí a pravidel pro hodnocení – viz Školní řád. Brala jsem na zřetel i další kritéria – jak žák/yně/ plní svoje povinnosti, domácí příprava, aktivita v hodinách, čtenářský deník, vedení portfólia, atd. Není to průměr v Bakalářích nebo jen jediná známka z písemek.
* Omluvenky – chválím rodiče, že respektují pravidla pro omlouvání a zasílají v Bakalářích omluvenky včas. Zameškané hodiny budu uzavírat k datu 15.6.2018 a je nutné omluvenky zapisovat i po tomto datu do Bakalářů. Zameškané hodiny musí být omluveny. Děkuji.
* V pátek 15.6.2018 si děti odnesou Vv kufříky a portfólia domů. Děti si mohou přinést větší igelitku – tašku.
* Odevzdání učebnic se chystá na pondělí 18.6.2018 – prosím o kontrolu všech učebnic. Pokud by některá učebnice chyběla, tak musí být zakoupena nebo uhrazena. Provést kontrolu každé učebnice, popřípadě zalepit – dát do pořádku. Děkuji.
* Prosím rodiče dětí, které nezaplatili poplatek pro 5.ročník, aby finanční částku zaslali v nejbližším možném termínu.Děkuji.
* V pondělí  11.6.2018 – drobný test z Vlastivědy – otázky budou z učebnice Společnost na str. 70,71,72,73
* Ve středu 13.6.2018 – drobný test z Přírodovědy – otázky budou z učebnice Pří – str. 58,59,60,61,62,63
* Prosím Michalku a Violku o vrácení zapůjčených knih do školní knihovny ZŠ Úvaly v pondělí 11.6.2018
* Čtenářský deník – děti odevzdají ve čtvrtek 14.6.2018 – děkuji.
* V úterý 12.6.2018 navštívíme v rámci VV a Pč v MDDM v Úvalech výstavu – Řeka.
* Chválím děti, které si připravují různé prezentace na téma “ Evropa a zajímavosti “ – Bětuška nasadila v prezentaci vysokou laťku.
* Vyúčtování TF – zůstatek k 10.6.2018 – 4.A  je 176,- Kč. Kniha TF bude rodičům předložena na první schůzce nového školního roku.
* Písemné práce – známky jsou uvedené v Bakalářích. Ještě dodělávám kontrolu matematiky – geometrie a čtení s úkoly. Děkuji za trpělivost. Výsledky prací mají děti povoleno si nafotit a seznámit rodiče. Originály prací ukládám pro případnou kontrolu.
Děkuji Vám za spolupráci a přeji hezký týden. Zdeňka Křížová

Aktualizace 3.6.2018
Vážení rodiče, milé děti,
zasílám informace :
* Chválím děti za pěkné chování při akci Ochrana obyvatel při mimořádných událostech, která minulý týden proběhla na naší škole.
* Na stránkách školy se můžete seznámit s projektem “ Nenech to být “ – děti s informacemi seznámím ve třídě.
* Na Vv a Pč, které jsou v úterý – přinést si pohodlný pracovní oděv a obuv – úklidové činnosti / přinést si větší igelitku, prac.rukavice./
* Ve středu 6.6.2018 proběhne v ZŠ Úvaly oblastní kolo recitační soutěže od 13 hod. Naši školu reprezentují děti – Lukášek, Violka, Leontinka, Michalka. Prosím o procvičování básní a přejI hodně úspěchů.
* Písemná práce z Čj proběhne v úterý 5.6.2018
* Písemná práce z M  proběhne ve středu 6.6.2018  – okruhy v Čj, M – k procvičování a opakování jsem dětem předala.
* V pondělí  11.6.2018 – drobný test z Vlastivědy – otázky budou z učebnice Společnost na str. 70,71,72,73
* Ve středu 13.6.2018 – drobný test z Přírodovědy – otázky budou z učebnice Pří – str. 58,59,60,61,62,63
* Poplatek za pracovní sešity a pomůcky na Vv, Pč pro 5.ročník, sešity – pro děti zajistím.
Budu vybírat poplatek od 4.6. – 8.6.2018 – Děkuji za spolupráci a dodržení termínu. (1000,- Kč)
* Na hudební výchovu si procvičte zpěv daných písní a hudební základní značky.
* Třídní oslava Dne dětí z organ. důvodů se posunula na úterý 26.6.2018 – pojedeme do kina v Klánovicích – film Příšerky z vesmíru.
Přeji příjemný pracovní týden. Zdeňka Křížová

Aktualizace 30.5.2018
Vážení rodiče, přeposílám informaci vedoucí vychovatelky p. Váňové ke školnímu klubu naší ZŠ Úvaly pro školní rok 2018/2019
Přihlašování do školního klubu pro školní rok 2018-19 – přednostně jsou přijímáni žáci druhého stupně (6. – 9. třída), v případě nenaplnění kapacity těmito žáky, jsou místa doplněna žáky 5. ročníků (podle věku). Do školního klubu se můžete přihlásit vyplněním zápisního lístku, který si stáhnete na www.zsuvaly.cz/druzina a vyplněný ho oskenujete a pošlete na adresu skocdopolova@zsuvaly.cz, případně předáte osobně paní Skočdopolové přímo ve školním klubu.
3. září 2019 proběhne oficiální zápis (sledujte cedule u školy), kde se dozvíte, zda se vaše dítě do školního klubu dostalo, či nikoliv. Zápisní lístky můžete posílat do 22.6.2018. V případě dotazů volejte 607820259. Děkuji Dana Váňová, vedoucí vychovatelka

Aktualizace 27.5.2018
Vážení rodiče a milé děti,
v tomto týdnu zahájíme poslední měsíc školního roku 2017/2018
Informace :
* Ve školním kole v recitační soutěži “ Úvalské veršování “ jsme měli důvod k radosti. Naši recitátoři byli úspěšní a Lukášek, Violka, Leontinka a Michalka postupují do oblastního kola, které se koná 6.6.2018 a budou reprezentovat naši ZŠ. Blahopřejeme. Děkuji svému týmu třídě 4.A a rovněž děkuji rodičům za skvělou spolupráci.
* V pondělí 28.5.2018 budu suplovat Tv  za p. uč. Bulíře. S dětmi půjdu do přírody – přinést si vhodný oděv a sportovní obuv.
V pátek 1.6.2018 nejsem ve škole – bude suplování – není doučování.
* Fotografování dle objednávek – foto by mělo být cca za 3 týdny. Děkuji za spolupráci.
* V úterý 29. 5.2018 není půlená hodina. Všechny děti přijdou na výuku ráno, která začíná v 8,00 hod. a končí ve 12,35 hod.
  Koná se akce – Ochrana obyvatel při mimořádných událostech – zaplatím 70,- Kč/ 1 žák z vybraného poplatku. Informace měly děti zapsané v úkolníčku. Bez učení, jen penál, svačinu, pití, mlsání, pohodlný sportovní oděv a obuv – budeme venku.
* Příprava na písemné práce je v plném proudu a písemky proběhnou v období od 4.6. – do 16.6.2018 . Termín ještě upřesním.
* Písemná práce z Geometrie – rýsování – bude ve středu 30.5.2018 – děti mají k dispozici sešit G – mohou ještě trochu potrénovat.
Důležité bude, aby si připravily pomůcky na rýsování.
* Poplatek za pracovní sešity a pomůcky na Vv, Pč pro 5.ročník, sešity – pro děti zajistím – budu vybírat poplatek od 4.6. – 8.6.2018
Děkuji za spolupráci a dodržení termínu. (1000,- Kč)
* Přeji dětem vše nejlepší k jejich pátečnímu svátku. Společně si jej oslavíme a pojedeme do kina – termín ještě upřesním.
Krásné slunečné dny přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 20.5.2018
Vážení rodiče a milé děti,
zasílám několik informací:
* Změna akce – Ochrana obyvatel při mimořádných událostech – se bude konat o týden později – tj. v úterý 29.května 2018
Další informace, které mají děti ve svém úkolníčku zapsané zůstávají v platnosti. V úterý 22.5.2018 je výuka dle rozvrhu. Děkuji.
* Úvalské veršování – budou reprezentovat : Lukáš V., Leontine F.,Michaela K.,Viola J. – gratulujeme k postupu a přejeme hodně úspěchů ve školním kole. Soutěž – středa 23.5.2018 – začíná ve 13 hod. ve třídě C2-3. Další informace upřesním.
* Den dětí – akce školy a MDDM Úvaly  se koná v sobotu 26.5.2018 na hřišti  pod školou a pod kostelem od 14 hod.                          Jste  srdečně zváni. Další informace na stránkách školy v sekci Aktuality.
* Focení třídy – středa 23.5.2018 – 4.hod. – dle objednávky, kterou děti přinesly a poslední objednávky se uzavírají v pondělí. Děkuji.
* Proveďte si větší kontrolu připravenosti pomůcek na rýsování – tužky, pravítka, kružítko. Děkuji.
* Přineste si foto např. ze svého novorozeneckého, kojeneckého, batolecího mládí 🙂
* Rodič – samoživitel nebo nezaměstnaný – nabízím informaci s pomocí – zavolejte nebo se zastavte za třídní učitelkou. Děkuji.
* Blíží se závěrečné písemné práce – opakujte, procvičujte.
* Učebnice, pracovní sešity, výtvarný materiál na Vv, Pč – pro 5.ročník – Předpoklad finanční částky, kterou budu vybírat ještě začátkem června 2018 Vám oznámím. ( – předběžně počítejte 1000,- Kč)
Děkuji za spolupráci. Zdeňka Křížová

Aktualizace 13.5.2018
Vážení rodiče a milé děti,
v naší třídě proběhlo třídní kolo recitační soutěže. Ve velmi silné konkurenci jsme společně došli k závěru, že ve školním kole nás budou reprezentovat : Lukáš V., Leontine F.,Michaela K.,Viola J. – gratulujeme k postupu a přejeme hodně úspěchů v dalším kole, které se uskuteční v ZŠ Úvaly 23.5.2018 od 13 hod. ve třídě C2 – 3. Děkuji všem dětem za pěkný přednes.
* Děkuji dětem – Kryštofovi K. a Václavovi D. za reprezentaci třídy a naší ZŠ Úvaly v McDonald Cup ve fotbale v Čelákovicích dne 10.5.2018 pod vedením p.uč. Horáka  a uděluji pochvalu třídní učitelky.
* Děkujeme rodině Šelířové a Václavovi Š. za výbornou zmrzlinu – byla to mňamka 🙂
* Děkuji p. Kuncové za zajištění pracovní dílničky ke svátku maminek. Přeji všem maminkám všechno nejlepší.
* Dne 16.5.2018 – proběhne v ZŠ Úvaly Seminář pro rodiče na téma “ Zdraví a vitalita na talíři “ od 17,30 – 19,30 hod. Je třeba se zaregistrovat na stránkách školy v sekci Novinky. Prezentaci povede Ing.Zdeněk Hladík – kulinářský odborník s orientací na zdravé stravování, manažer kulinářských projektů – Country Life, lektor a člen představenstva Asociace kuchařů a cukrářů ČR.
* Den otevřených dveří v ZŠ Úvaly – 16.5.2018 – v průběhu dopoledne můžete využít možnosti komentované prohlídky školy. Provedou Vás žáci školního parlamentu, kteří Vás budou čekat na vrátnici v 9 hod. Těšíme se na Vás.
* Dne 16.5.2018 – Kytičkový den – Český den boje proti rakovině. Děkuji, že přispějete zakoupením kytičky – 20 Kč – ke zlepšení kvality života onkologických pacientů.
* FOCENÍ TŘÍDY A DĚTÍ na závěr školního roku – proběhne ve středu 23.5.2018 –  4.hod.                                                                      – cena fotografie – 21×15 = 40Kč, 10×15 = 25 Kč. Děti obdrží lístek – objednávku – s kým se chtějí vyfotografovat a společně s objednávkou odevzdají finanční částku. Je nutné se vzájemně mezi sebou domluvit. Děkuji.
* Ochrana obyvatel při mimořádných událostech proběhne v úterý 22.5.2018 – od 8,00 – do 12,35 hod. Tento den nebude půlená hodina. Všichni žáci přijdou do školy na 8,00 hod. a výuka bude ukončena ve 12,35 hod. Cena 70 Kč/1 žák. Info ještě upřesním.
* Město Úvaly – vyhlašuje dětskou soutěž o tvorbu – Nové logo a motto / viz Město v zeleni / města Úvaly. Nejlepší návrh bude oceněn finanční odměnou. Rodičům děkuji za spolupráci. Přeji hodně pracovních úspěchů. Bližší informace na stránkách města Úvaly.
* Den dětí v Úvalech, který pořádá ZŠ a MDDM v sobotu 26.5.2018 na hřišti  pod školou a pod kostelem od 14 hod.Jste srdečně zváni. Další informace na stránkách školy v sekci Aktuality.
* Dne 26.5.2018 u obce Vitice – poblíž Č. Brodu – bude středověký den s rekonstrukcí slavné bitvy z r. 1434 – Bitva u Lipan. Od 11 hod. bohatý program, vlastní rekonstrukce bitvy bude od 15 hod. Informace – www.bitvaulipan.cz
* Rodič 4.A – samoživitel nebo nezaměstnaný – nabízím informaci – zavolejte nebo se zastavte za třídní učitelkou ve třídě. Děkuji.
* Děkuji za zaslání finanční částky 150 Kč. Kdo ještě neodevzdal, prosím o zaslání této částky – co nejdříve. / Divadlo, Akce CO /
* Připravujeme se na opakování – písemky za 2.pololetí – opakujte si, procvičujte. Přesný termín upřesním.
Děkuji za spolupráci a příjemné dny Vám přeje p.uč. Zdeňka Křížová

Aktualizace 8.5.2018
Vážení rodiče a milé děti,
zasílám několik informací :
* Vyúčtování školy v přírodě předám 9.5.2018 v písemné podobě dětem – prosím děti o předání rodičům, děkuji. Poděkování ještě patří rodině Daníčkové a Romaňákové za sponzorství na Švp. Všem rodičům i prarodičům děkuji za spolupráci.
* Proběhla pěvecká soutěž – oblastní kolo – Kudy chodí písničky. Soutěže se zúčastnilo 101 dětí. Přijely děti ze Škvorce, z Peček, z Vrbové Lhoty, Zelenče a samozřejmě nechyběla ani naše škola. Ve své kategorii 4.tříd soutěžilo 25 dětí. Gratuluji a uděluji pochvalu za vzornou reprezentaci třídy a naší školy – Bětce Ko – 1.místo, Klárce Se – 2. místo. Za hudební doprovod děkuji paní  asistentce.
* Město Úvaly – vyhlašuje dětskou soutěž o tvorbu – Nové logo a motto / viz Město v zeleni / města Úvaly – dětem předám podmínky k soutěži 9.5. ve třídě. Nejlepší návrh bude oceněn finanční odměnou. Rodičům děkuji za spolupráci. Přeji hodně pracovních úspěchů.
Bližší informace na stránkách města Úvaly.
* Ve čtvrtek 10.5.2018 proběhne třídní kolo – Recitační soutěž – do školního kola postupují 3 nejlepší z nejlepších. Těším se na vystoupení všech dětí. Výběr básně by měl odpovídat 4. ročníku, nejméně 3 sloky.  Školní kolo proběhne 23.5. od 13 hod. v ZŠ.
* Děkuji za zaslání souhlasu s účastí v projektu vyhledávání nadaných dětí. Do projektu se přihlásila celá třída.
* Dne 16.5.2018 – proběhne v ZŠ Úvaly Seminář pro rodiče na téma “ Zdraví a vitalita na talíři “ od 17,30 – 19,30 hod. – bližší informace předám dětem. Je třeba se zaregistrovat na stránkách školy v sekci Novinky. Prezentaci povede Ing.Zdeněk Hladík – kulinářský odborník s orientací na zdravé stravování, manažer kulinářských projektů – Country Life, lektor a člen představenstva Asociace kuchařů a cukrářů ČR.
* Dne 26.5.2018 u obce Vitice – poblíž Č. Brodu – bude středověký den s rekonstrukcí slavné bitvy z r. 1434 – Bitva u Lipan. Od 11 hod. bohatý program, vlastní rekonstrukce bitvy bude od 15 hod. Informace – www.bitvaulipan.cz
* Oslavy 30 let činnosti MDDM Úvaly – děti obdržely informace. Věřím, že si každý vybere. Jste všichni zváni p. ředitelkou Janou Krejsovou společně s jejím týmem a učinkujícími na této oslavě od pátku 11.5. – do neděle 13.5.2018
* V neděli 13.5. – Den matek. Přeji všem maminkám především hodně zdraví a radost ať je provází na každém kroku. Vše nejlepší.
* Dne 3.5. proběhl pro děti ve třídě Seminář – “ Holky, kluci, pozor na kyberprostor “ – děkuji tímto naší p. učitelce Misárkové za zprostředkování tohoto semináře. Děti obdržely malou brožurku a děkuji rodičům, že si najdou čas a s dětmi si na toto téma popovídají. Pan Martin Dvorský předal dětem velmi důležité informace, chránit sebe, svoji rodinu, přátele. Nebezpečí kyberšikany je velké. Důvěřujte dětem, ale taky prověřujte. Děkuji.
* Zajímavá stránka na finanční gramotnost – www.zlatka.in/cs/ – lze pracovat i z domova.
* Den otevřených dveří v ZŠ Úvaly – 16.5.2018
* Objednala jsem dětem ještě divadelní představení v Praze v Dlouhé, dále proběhne ještě akce pro děti s cvičením CO – budu vybírat 150 Kč. Děkuji za včasné zaslání. Bližší informace ještě upřesním.
* Den dětí v Úvalech, který pořádá ZŠ a MDDM v sobotu 26.5.2018 na hřišti pod školou a pod kostelem. Jste srdečně zváni. Další informace na stránkách školy v sekci Aktuality.
* Čtenářský deník – prezentace knihy za duben – termín odevzdání byl posunutý na pátek 11.5.2018 z důvodu Švp.
* Sluníčko nás láká na aktivity venku, ale ještě věnujte čas učení a procvičování učiva. Budeme opakovat a zkoušet k uzavření školního roku za 4.ročník. Děkuji.
Příjemné květnové dny přeje p. uč. Zdeňka Křížová

Aktualizace 1.5.2018
Vážení rodiče,
věřím, že Vám děti předaly hodně zážitků ze školy v přírodě. Děkuji Vám za pomoc a sponzorství pro děti. Já děti chválím a užila jsem si zajímavý pobyt ve škole v přírodě. Vyúčtování Vám dodám po doúčtování dopravy.
* Ve čtvrtek 3.5.2018 – není půlená hodina. Všechny děti zahájí výuku ráno v 8,00 hod. a výuku skončí ve 12,35 hod.
* Ve čtvrtek 3.5.2018 – 1. – 2. hod. proběhne pro děti seminář Kyberšikana
* Ve čtvrtek 3.5.2018 proběhne oblastní hudební soutěž “ Kudy chodí písničky “ – budou nás prezentovat za ročník děvčata Bětka Kopková a Klárka Semrádová, které postoupily ze školního kola. Soutěž proběhne opět v budově volnočasových aktivit „65“ od 13,00 hod. Přejeme jim hodně úspěchů.
* Ředitelské volno 7.5.2018
* Státní svátek 8.5.2018
* Škola opět zahájena ve středu 9.5.2018
* Recitační soutěž 10.5.2018 – třídní kolo – postupují 3 zástupci nejlepší z nejlepších.
Krásné májové dny plné lásky přeje Křížová Zdeňka

Aktualizace 15.4.2018
Vážení rodiče, několik informací pro Vás:
* Třídní schůzka se koná v úterý 17.4.2018 od 17,00 hod. ve třídě 4.A  – těším se na setkání s Vámi.
U hlavního vchodu u vrátnice si můžete prohlédnout zapomenuté věci / oblečení, obuv / dětí.
Sebehodnocení dětí proběhne v pondělí 16.4.2018 – předám rodičům k nahlédnutí na TS / zašlu / Popovídejte prosím s dětmi. Děkuji.
* Blíží se škola v přírodě. Připomínám – důležité dokumenty : Posudek zdravotní způsobilosti dítěte /platnost je 2 roky/, Prohlášení zákonného zástupce – Bezinfekčnost s datumem 22.4.2018, Prohlášení zákonného zástupce, Kopii průkazu pojištěnce – můžete zaslat třídní učitelce nebo tyto dokumenty odevzdat na třídní schůzce. Bez těchto dokumentů nemůže dítě odjet. Děkuji. Dále prosím – přibalte dětem 1 ks osušky. Vedoucí hotelu ještě prosí rodiče, aby plavky – především u chlapců nebyly bermundy s dlouhou nohavicí.
Děkuji za sponzorství rodině Javůrkové, Kockové, Geislerové, Repčíkové – zajištění materiálu a polotovaru na pracovní dílničku, za finanční sponzorství nebo drobné dárečky. Pro mlsání dětí v průběhu školy v přírodě doporučuji raději nějaké sušenky a předat je třídní učitelce, která je bude průběžně dávat dětem. Počet dětí 24. Na cestu můžete dát dětem nějaký mls do batohu, ale ostatní raději předejte tř.učitelce, předejdeme tím a vyřešíme zbytečné zdravotní problémy apod. Děkuji za pochopení.
* Kino v Klánovicích – film Planeta Česko se dětem dle vyjadřování líbil. O nevšední zážitek se postaraly neoteřené dveře u 1.vagónu ve vlaku 🙂 Děti chválím za pěkné chování a vystupování na veřejnosti. Prima.
* Uskutečnilo se školní kolo pěvecké soutěže “ Kudy chodí písničky “ – Děkuji žákyním L. Fiedlerové, B. Kopkové, K. Semrádové,
B. Zavoralové i její sestřičce za hud. doprovod, rovněž p. asistentce A. Chicu za hud. doprovod. Uděluji pochvalu za pěknou reprezentaci naší třídy v této soutěži. Do oblastního kola, které se koná 3.5.2018  postupují B. Kopková – 2. místo, K. Semrádová – 3. místo. Přeji hodně úspěchů do dalšího kola. Připomínám, že se ještě blíží recitační soutěž třídního kola. Postoupí 3 zástupci nejlepší z nejlepších. Tak nezapomeňte trénovat.
* Čtenářský deník – kontrola knihy za měsíc duben bude 4.5.2018 . Prosím rodiče, aby hotové práce dětí v Deníku podepsali. Děkuji.
* Procvičování hlasitého čtení s dospělým čtenářem, procvičování násobilky / dělení / je v domácí přípravě nutností. Pracujeme v oboru čísel 0 -1 000 000 – přečtení čísla ve vyšším oboru čísel u některých jedinců se vyznačuje nejistotou a chybovostí. Procvičujte.
* Ředitelské volno – 30.4.2018 a státní svátek 1.5.2018 – do školy se půjde opět ve středu 2.5.2018
* Nezapomeňte dětem odhlásit obědy po dobu Švp, dát informaci do Školní družiny. Děkuji
* Hledám 3 zástupce / chlapce / naší třídy, kteří by měli zájem prezentovat naši školu ve fotbalovém turnaji McDonald Cup 2018. Turnaj se uskuteční ve čtvrtek 10.5.2018 v Čelakovicích – odpovědný p.učitel Petr Horák. Aktivně hrající žáky /umí hrát fotbal a ví o pravidlech fotbalu / uvolním z vyučování v rámci reprezentace školy. Ve školních podmínkách proběhne kvalifikace na turnaj formou tréninku. Na McDonald Cup budou nominováni pouze ti nejlepší. Prosím – nahlaste se v pondělí 16.4.2018 třídní učitelce.Děkuji.
Příjemný sluníčkový týden, je objednaný i na školu v přírodě, přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 10.4.2018
Vážení rodiče,
důležité upozornění : Platnost lékařského potvrzení dětí na školy v přírodě je prodloužena z 1 roku na 2 roky.
Aktualizace 8.4.2018
* Dne 13.4 .2018 / pátek/ pojedeme s dětmi do kina – do Klánovic – film PLANETA ČESKO – budu vybírat 100 Kč. Finanční částku můžete již zasílat, nejpozději do 10.4.2018 . Prosím, aby jste dětem zajistili platné jízdenky na vlak – Úvaly – Klánovice a zpět. V pátek ráno budeme mít sraz na nádraží v Úvalech v 8,00 hod. Návrat do Úval bude v 11,26 hod. Kdo bude odcházet od nádraží sám, tak prosím rodiče o lístek, že přebírají zodpovědnost a dítě může odejít samo. Nezapomeňte, pokud dítě nejde do školy, tak si odhlásit oběd a omluvit se ve ŠD. Ostatní děti odvedu do školy na oběd, předám do školní družiny.
Doučování pro děti bude normálně dle plánu. Děkuji.
* Ve čtvrtek 12.4.2018 není půlená hodina. Všechny děti přijdou do školy ráno a výuka bude končit ve 12,35 hod. V tento den probíhá pěvecká soutěž  – Kudy chodí písničky – školní kolo. Naši třídu bude prezentovat Bětuška Kopková, Týnka Fiedlerová, Klárka Semrádová, Babetka Zavoralová. Děvčatům přeji hodně úspěchů. Nebudou to mít lehké, protože konkurence je veliká.Soutěž se koná v budově volnočasových aktivit v „65“ od 13 hod. Srdečně zveme rodiče i prarodiče. Osobně se soutěže rovněž zúčastním, budu v porotě. Soutěžící děvčata odvedu na oběd v 11,40 hod. Po obědě přejdeme společně s učinkujícími děvčaty do „65“. Jen mi prosím dejte vědět, jak budou učinkující děvčata odcházet domů. Prosím, napište mi to do Bakalářů. Ostatní děti zůstanou ve třídě a budou pokračovat  5.hod. se suplující učitelkou p. Syslovou – budou pracovat na PC – v programu Pravopis hrou.
* Děkuji za sponzorství rodině Mrkvičkové. Prima. Tato částka i další finanční sponzorské příspěvky budou použité na autobus – pro celodenní výlet do Liberce a zpět. S finanční rozvahou a programem Vás seznámím na TS. Moc a moc děkuji, že pomáháte.
* V úterý 17.4.2018 od 17 hod. se koná třídní schůzka ve třídě 4.A . Děkuji předem za Vaši účast. V programu TS se objeví informace k prospěchu, chování, akce do konce škol. roku, třídní fond, škola v přírodě / můžete zde odevzdat důležité dokumenty na Švp /, atd.
* Do konce týdne 13.4. zapíšu do Bakalářů známky za 3. čtvrtletí. Tato známka bude zapsána i s celkovou prací ve třídě a plnění zadaných úkolu nejen ve škole, ale i doma. Není to průměr, který se Vám v Bakalářích zobrazí. Několik dětí s vycházejícím sluníčkem podceňuje domácí práci i přípravu a začínají se vymlouvat na nedostatek času.Tento jev se projevuje i v předmětu Aj. Neplní si svoje povinnosti, nenosí pomůcky, úkoly. Prosím rodiče, aby dohlédli na přípravu do školy. Učivo je již náročnější a pokud se spojí ve cvičení více jevů, tak někteří jedinci v tom plavou – např. v Čj. O násobilce
nebudu s dětmi vůbec diskutovat, to je nutné stále cvičit.
* Děti, které nesplnily úkol – Čtenářský deník – 3 chlapci – mají poslední šanci v pondělí 9.4.2018 k odevzdání úkolu.
* Ředitelské volno – dne 30.4.2018
Nezapomeňte dětem odhlásit obědy – i v době Švp. Děkuji za spolupráci.
Přeji všem pohodový týden a hodně úspěchů při práci. Zdeňka Křížová

Aktualizace 3.4.2018
* Děti nastupují do školy 4.4. – dle středečního rozvrhu.
* Děkuji všem rodičům, že jste dodrželi  termín při doplatku Švp. Rodiče Šelířovi a Semrádovi – velmi děkuji za finanční příspěvek. Pokud se podaří nebo budou mít i ostatní rodiče jakýkoliv nápad s drobnými odměnami či finančním sponzorstvím pro děti ve třídě – bude to přínosem a finanční příspěvek  je vítaný. Velký finanční podíl připadá na dopravu, vstupy, apod.Téma, které bude prolínat bude Středověk – rytíři a princezny. Předběžnou finanční kalkulaci Švp – seznámím Vás na třídní schůzce. Pokud uvažujete o přispění nějakého mlsání, tak doporučuji raději sušenky do společného rance – bude 24 dětí a já dětem mlsání rozdám průběžně na Švp.
* Dne 13.4 .2018 / pátek/ pojedeme
s dětmi do kina – do Klánovic – film PLANETA ČESKO – budu vybírat 100 Kč. Finanční částku můžete již zasílat, nejpozději do 10.4.2018 . Děkuji.
* Blíží se třídní schůzka rodičů – uskuteční se v úterý 17.4.2018 od 17 hod. ve třídě 4.A – ráda se s Vámi setkám.
* Děkuji rodině Geislerové za milou kytičku ke svátku učitelů. Velmi milé pohlazení 🙂
* Nezapomeňte na čtenářský deník – zpracovaná kniha za měsíc březen – kontrola bude v pátek 6.4.2018 – věřím, že každý odevzdá práci, která bude odpovídat práci žáka 4.ročníku. Děkuji.
Sluníčkový zbytek týdne přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 25.3.2018
*Soutěž v AJ pro 4. a 5.ročníky – v pondělí 26.3. od 13.30 – 16.00 hod.

info na: https://www.zsuvaly.cz/tridy/predmety/anglictina/ – v záložce akce a soutěže
*
Děkuji všem rodičům , kteří se podíleli na akci Noc s Andersenem a připravili pro děti velmi pestré a bohaté občerstvení. Pochvala.
*
V úterý 27.3.2018 není půlená hodina. Ve škole se všichni sejdeme v 7,45 hod. a všichni skončíme výuku ve 12,35 hod.
Pokud dítě nepůjde do ŠD, tak je nutné dítě omluvit. Děkuji. Ráno všichni odejdeme do Sokolovny Úvaly na akci – Staré pověsti české – pořad bude trvat 1 hod. – cena 45,- Kč/ 1 dítě / zaplatím z TF /.
* *  Do 27.3.2018 budu vybírat doplatek za školu v přírodě – 1500,-Kč.
Děkuji Vám, že tento termín dodržíte. Pokud se Vám podaří nebo budete mít jakýkoliv nápad s drobnými odměnami či finančním sponzorstvím pro děti ve třídě – bude to přínosem.Téma, které bude prolínat bude Středověk – rytíři a princezny.
*  Prosím rodiče – pokud nastala jakákoliv změna v osobních údajích – změny nahlaste ihned na můj email – krizova@zsuvaly.cz
Velikonoční prázdniny – čtvrtek a pátek, pondělí – 29.3. – 30.3. – 2.4.2018 – děti nejdou do školy.
*  Ředitelské volno – úterý – 3.4.2018 – děti nejdou do školy – mají volno / ve škole probíhá zápis do 1.tříd /
Děti jdou do školy ve středu 4.dubna 2018 dle daného rozvrhu.
                                                                             Přeji krásné velikonoční svátky a hodně energie z jarního sluníčka. Křížová Zdeňka

Aktualizce 18.3.2018
* Prosím rodiče – pokud nastala jakákoliv změna v osobních údajích – změny nahlaste ihned na můj email – krizova@zsuvaly.cz
* Matematická soutěž Klokan – kategorie pro 4.ročník Klokánek – soutěže se 16.3. zúčastnilo ve třídě 22 dětí.
Všem dětem děkuji za úsilí a snahu při práci. Nejúspěšnější řešitelé : 1. místo Rataj Marek – 83 bodů, 2. místo Morávková Veronika – 81 bodů, 3. místo   Zavoralová Babeta 74 bodů, Komínek Kryštof 74 bodů. Gratuluji.
* ZŠ Úvaly pořádá v úterý 20.3.2018 od 17,30 – 19,30 seminář na téma : Současné dítě – žák a chyby při výchově.“
Prezentaci povede PhDr. Jan Svoboda. Bližší informace jsou na stránkách školy v sekci Novinky. V případě dotazů se obraťte na
školní psycholožku p. Michaelu Pejchalovou:  pejchalova@zsuvaly.cz
Na akci je nutné se přihlásit. Srdečně Vás zveme. Seminář je pro rodiče zdarma.
* Pěvecká soutěž “ Kudy chodí písničky „ děkuji  všem dětem za úsilí a přednes písně ve třídním kole. Do školního kola, které proběhne 12.4.2018 postupují děti : Alžběta Kopková, Klára Semrádová, Leontine Fiedlerová, Babeta Zavoralová. Gratuluji a přeji hodně úspěchů ve školním kole.
*  Do 27.3.2018 budu vybírat doplatek za školu v přírodě – 1500,-Kč.
Děkuji Vám, že tento termín dodržíte. Pokud se Vám podaří nebo budete mít jakýkoliv nápad s drobnými odměnami či finančním sponzorstvím pro děti ve třídě – bude to přínosem.Téma, které bude prolínat bude Středověk-rytíři a princezny. Informaci do ŠJ p.Stehlíkové k odhlášení obědů dětí v termínu od 22.4. – do 27.4. 2018 jsem zaslala.
* Noc s Andersenem – proběhne ve čtvrtek 22.3. 2018 – spaní ve škole.
  Ukončení bude v pátek  23.3.2018 v 11,40 hod. Děti, které chodí na doučování ukončí výuku ve 12,35 hod.
  Informace:
1. Ve čtvrtek 22.3.2018 děti ukončí výuku dle rozvrhu. Ve škole si nechají jen penál a Aj.
    Sraz na Noc s Andersenem bude v 17,00 h.
2. Stravování – večeře, snídaně bude formou švédského stolu. Děkuji všem za pomoc s přípravou a zajištěním.
3. Děti si přinesou karimatku, spacák, hrníček na čaj, pastu a zubní kartáček, pohodlný oděv na spaní, mazlíčka.
* Městská knihovna Úvaly – návštěva s dětmi v pátek 23.3.2018  od 10,00 – do 11,40 hod.
* Chválím děti za pěknou práci na akci v České Brodě. Prima.
                                                                                                            Děkuji za spolupráci a příjemný týden přeje Zdeňka Křížová

 

Aktualizace 11.3.2018
* V úterý 13.3.2018 není půlená hodina. Pojedeme s dětmi vlakem do Českého Brodu. Navštívíme informační centrum v Českém Brodě a potom se vydáme do Muzea v Českém Brodě s programem – Bitva u Lipan a ohlasy husitství v českých zemích. Cena programu bude 30,- Kč – zaplatím z TF. Prosím rodiče o zajištění jízdenek na vlak Úvaly – Český Brod a zpět. Děkuji.
Sraz na nádraží bude v 7,45 hod. Návrat do Úval bude ve 12,35 hod. Děti, které budou odcházet od nádraží předají lístek s podpisem rodičů, že za ně přebírají zodpovědnost. Ostatní děti odvedu ke škole na oběd, předám do ŠD. Děti si vezmou batůžek, svačinu, pití, přibalte pláštěnku, vzít si teplé oblečení a obuv, drobné kapesné. Děkuji za spolupráci.
* Prosím rodiče – pokud nastala jakákoliv změna v osobních údajích – změny nahlaste ihned na můj email – krizova@zsuvaly.cz
* Děti obdrží přihlášku na Noc s Andersenem – spaní ve škole. Prosím o vyjádření rodičů – zda se dcera/syn zúčastní. Děkuji.
Tato akce se uskuteční ze čtvrtka 22.3.2018 od 17,00 hod. – do pátku 23.3.2018 do 11,40 hod. / Děti, které dochází na doučování, tak skončí ve 12,35 hod./ Další informace ještě upřesním.
* V pátek 16.3.2018 se uskuteční Matematická soutěž Klokan – děti budou v kategorii Klokánek. Těším se na účastníky v naší třídě.
* V naší ZŠ Úvaly je možné navštěvovat Knihovnu – Po – 9,40 – 10,00 hod./ Stř – 13,05 – 14,00 hod./Pá – 9,40 – 10,00 hod.Nabídka knih je v sekci – Knihovna – na stránkách školy. Na návštěvu se těší p.uč. Morávková
* ZŠ Úvaly pořádá v úterý 20.3.2018 od 17,30 – 19,30 seminář na téma : Současné dítě – žák a chyby při výchově.“
Prezentaci povede PhDr. Jan Svoboda. Bližší informace jsou na stránkách školy v sekci Novinky. V případě dotazů se obraťte na
školní psycholožku p. Michaelu Pejchalovou:  pejchalova@zsuvaly.cz
Na akci je nutné se přihlásit. Srdečně Vás zveme. Seminář je pro rodiče zdarma.
* Dne 27.3.2018 – od 8,00 – do 8,45 hod. – kulturní pořad – Staré pověsti české – cena 45,- Kč – zaplatím z TF
* Ředitelské volno bude ve dnech : 3.dubna ( zápis do 1.tříd ) , 30.dubna ( DVPP ) 7.května (DVPP )
V případě zájemců bude v provozu ŠJ  i část ŠD. Včas nahlaste případný zájem. Děkuji.
* Chystá se pěvecká soutěž “ Kudy chodí písničky “ – proběhlo třídní kolo a v pondělí 12.3. vybereme zástupce do školního kola.
Kritéria jsou : Píseň – znalost textu, intonační čistota, rytmus a dynamika, kulturní projev dítěte.Školní kolo proběhne dne 12.4.2018.
* Do 27.3.2018 budu vybírat doplatek za školu v přírodě – 1500,-Kč.
Děkuji Vám, že tento termín dodržíte. Pokud se Vám podaří nebo budete mít jakýkoliv nápad s drobnými odměnami pro děti – budu   ráda.Téma, které bude prolínat bude Středověk-rytíři a princezny. Informaci do ŠJ p.Stehlíkové k odhlášení obědů dětí v termínu od 22.4. – do 27.4. 2018 jsem zaslala.
* Prezentace živočichů – dle podnebných pasů ve skupinách / dle domluvy dětí / budou probíhat do 16.3.2018
* Prosím děti, aby začaly s výběrem vhodné básně k výraznému přednesu. Konzultovat mohou s třídní učitelkou do 16.3.2018
* Další akce nás čeká 23.3.2018 – navštívíme Městskou knihovnu Úvaly  od 10,00 – do 11,30 hod. Beseda se uskuteční na téma :
100 let vzniku naší republiky, Státní symboly, mince a bankovky – NA CO A NA KOHO MŮŽEME BÝT JAKO ČEŠI HRDÍ.
* Děkuji dětem – V. Šelířovi, L. Voříškovi, Š. Charvátovi, K. Semrádové a M. Kockové za účast na akci “ PAMATUJ „. Pochvala.
* Dětem jsem zakoupila pracovní sešit na procvičování matematiky – vydavatel Albra – cena 33,- Kč – proplaceno z TF.

Přeji všem příjemný a pohodový týden. Zdeňka Křížová

Aktualizace 4.3.2018
* ZŠ Úvaly pořádá v úterý 20.3.2018 od 17,30 – 19,30 seminář na téma : Současné dítě – žák a chyby při výchově.“
Prezentaci povede PhDr. Jan Svoboda. Bližší informace jsou na stránkách školy v sekci Novinky. V případě dotazů se obraťte na
školní psycholožku p. Michaelu Pejchalovou:  pejchalova@zsuvaly.cz
Srdečně Vás zveme a prosíme o Vaši registraci. Seminář je pro rodiče zdarma.
* Chystá se pěvecká soutěž “ Kudy chodí písničky “ – prosím zájemce ze třídy o nahlášení názvu písně a jména do 5.3.2018
Školní kolo proběhne dne 12.4.2018.
* Do 27.3.2018 budu vybírat doplatek za školu v přírodě – 1500,-Kč.                                                                                                 Děkuji Vám, že tento termín dodržíte. Pokud se Vám podaří nebo budete mít jakýkoliv nápad s drobnými odměnami pro děti – budu ráda. Téma, které bude prolínat bude Středověk-rytíři a princezny.
* Čtenářský deník – prezentace knih za leden, únor – k odevzdání je termín 5.3.2018
* Prezentace živočichů – dle podnebných pasů ve skupinách / dle domluvy dětí / začnou probíhat od 28.2.2018 – do 9.3.2018
* V březnu plánuji pro děti Noc s Andersenem – spaní ve škole. Termín upřesním.
* Prosím děti, aby začaly s výběrem vhodné básně k výraznému přednesu. Konzultovat mohou s třídní učitelkou do 16.3.2018
* Další akce nás čeká 23.3.2018 – navštívíme Městskou knihovnu Úvaly  od 10,00 – do 11,00 hod. Beseda se uskuteční na téma :
100 let vzniku naší republiky, Státní symboly, mince a bankovky – NA CO A NA KOHO MŮŽEME BÝT JAKO ČEŠI HRDÍ.
                                                                                               Přeji  příjemný a pohodový týden, děkuji za spolupráci. Zdeňka Křížová

Aktualizace 26.2.2018

* ZŠ Úvaly pořádá v úterý 20.3.2018 od 17,30 – 19,30 seminář na téma : Současné dítě – žák a chyby při výchově.“
Prezentaci povede PhDr. Jan Svoboda. Bližší informace jsou na stránkách školy v sekci Novinky. V případě dotazů se obraťte na
školní psycholožku p. Michaelu Pejchalovou:  pejchalova@zsuvaly.cz
Srdečně Vás zveme a prosíme o Vaši registraci. Seminář je pro rodiče zdarma.
* Chystá se pěvecká soutěž “ Kudy chodí písničky “ – prosím zájemce ze třídy o nahlášení názvu písně a jména do 5.3.2018
Školní kolo proběhne dne 12.4.2018.
* Děkuji všem dětem, které se zúčastnily matemat. soutěže Pangea a chválím je. Bohužel nemoc a jarní prázdniny neumožnily tuto
soutěž splnit všem přihlášeným dětem. Věřím, že se jim to podaří v příštím roce.
* Do 27.3.2018 budu vybírat doplatek za školu v přírodě – 1500,-Kč. Děkuji Vám, že tento termín dodržíte. Pokud se Vám podaří nebo
budete mít jakýkoliv nápad s drobnými odměnami pro děti – budu ráda. Téma, které bude prolínat bude Středověk-rytíři a princezny.
* Čtenářský deník – prezentace knih za leden, únor – k odevzdání je termín 5.3.2018
* Chválím děti a rodičům děkuji za spolupráci při Masopustu a barevném týdnu. Prima.
* Prezentace živočichů – dle podnebných pasů ve skupinách / dle domluvy dětí / začnou probíhat od 28.2.2018 – do 9.3.2018
* V březnu plánuji pro děti Noc s Andersenem – spaní ve škole. Termín upřesním.
* Prosím děti, aby začaly s výběrem vhodné básně k výraznému přednesu. Konzultovat mohou s třídní učitelkou do 16.3.2018

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný týden. Zdeňka Křížová

Aktualizace 11.2.2018

* Děkuji za zaslání zálohy na ozdravný pobyt – je přihlášená celá třída – prima.
* Barevný týden od pondělí 12.2. – 16.2.2018 . Akce je dobrovolná – oblečení, doplňky, apod.
Pondělí – barva červená, Úterý – barva žlutá, Středa – barva  modrá, čtvrtek – barva černá, pátek – duhová – co nejbarevnější.
* Naše akce třídy – MASOPUST se koná v úterý 13.2.2018 od 8,00 do 13,30 hod. S dětmi jsme se dohodly, že příjdou v maskách, přinesou si jen vybavený penál, něco málo na občerstvení do třídy formou švédského stolu. Děkuji za pomoc a spolupráci.
*  Jarní prázniny od 19.2. – do 23.2.2018 – nechávám jen procvičování probraného učiva, doplnění čtenářského deníku.
Hezký a pohodový týden, hezké prázniny přeje p.uč. Křížová

Aktualizace 6.2.2018
Dne 7.2.2018 se nezúčastní naše třída besedy v Městské knihovně Úvaly z důvodu nemoci p.knihovnice. Náhradní termím oznámím.

Aktualizace 4.2.2018
Vážení rodiče, jak jsem Vás informovala o škole v přírodě, tak budu do 6.2.2018 vybírat zálohu 2000,- Kč. Příjmový doklad o zaplacení obdržíte po zaplacení této zálohy. Děkuji, že tento termín dodržíte, abych dodržela smluvní podmínky našeho pobytu.
* Dne 7.2.2018 – navštívíme Městskou knihovnu Úvaly  od 9,00 – do 10,00 hod. Beseda se uskuteční na téma :
100 let vzniku naší republiky, Státní symboly, mince a bankovky – NA CO A NA KOHO MŮŽEME BÝT JAKO ČEŠI HRDÍ.
* MASOPUST – tradice a zvyky budou probíhat v naší třídě a vyvrcholení bude v úterý 13.2.2018, kdy děti přijdou v maskách, ať si zase užijeme legraci a připomeneme si tento lidový svátek a tradici. Pomůžete s občerstvením pro děti? Děkuji.
* Přibývá onemocnění dětí – marodům přeji brzké uzdravení a zvládnutí onemocnění bez komlikací. Nezapomeňte na vitamíny.
* Děkuji za kytičku a za vysvědčení s mlsáním. Potěšilo mě to.

Aktualizace 28.1.2018
Vážení rodiče, jak jsem Vás informovala o škole v přírodě, tak budu do 6.2.2018 vybírat zálohu 2000,- Kč. Příjmový doklad o zaplacení obdržíte po zaplacení této zálohy. Děkuji, že tento termín dodržíte, abych dodržela smluvní podmínky našeho pobytu.
* Chválím děti za pěkné chování a vystupování při akci v Praze – Po stopách Karla IV.
* Ve středu 31.1.2018 předám dětem výpis pololetního vysvědčení – prosím děti, aby si přinesly desky, děkuji.
* Děti měly rodičům předat k nahlédnutí písemnou práci z Čj a M – posílala jsem k vašim rukám kopie.
* Děti měly rodičům předat k nahlédnutí Sebehodnocení. Děkuji, že se rodiče seznámili a povyprávěli s dětmi o jejich práci. Podepsané od rodičů si děti uloží Sebehodnocení do svého Portfolia ve škole. Děkuji.
* V únorovém čísle ŽÚ – bude malý příspěvek naší třídy.

* V pátek 2.2.2018 – jednodenní pololetní prázdniny.
* Další akce nás čeká 7.2.2018 – navštívíme Městskou knihovnu Úvaly  od 9,00 – do 10,00 hod. Beseda se uskuteční na téma :
100 let vzniku naší republiky, Státní symboly, mince a bankovky – NA CO A NA KOHO MŮŽEME BÝT JAKO ČEŠI HRDÍ.
* MASOPUST – tradice a zvyky budou probíhat v naší třídě a vyvrcholení bude v úterý 13.2.2018, kdy děti přijdou v maskách, ať si zase užijeme legraci a připomeneme si tento lidový svátek a tradici. Pomůžete s občerstvením pro děti?
* Připomínám pololetní prázdniny 2.2.2018 a jarní prázdniny od 19.2. – do 23.2.2018
* Přeji hodně úspěchů v dalším pololetí a děkuji za spolupráci. Křížová Zdeňka

Aktualizace 20.1.2018

* V úterý 23.1.2018 pojedeme s dětmi do Prahy. Sraz na nádraží v Úvalech bude v 7,25 hod. Zajistěte prosím dětem jízdenky na vlak Úvaly – Praha Masarykovo nádraží a zpět dle pravidel ČD. Příjezd do Úval bude v 13,26 hod. Děti, které budou odcházet od nádraží, tak prosím o lístek s vašim vyrozuměním, že s tím souhlasíte a přebíráte zodpovědnost. Lístek mi můžete poslat hned v pondělí do školy. Nezapomeňte dětem odhlásit obědy a omluvit je ve ŠD. Děti, které půjdou do ŠD – odvedu ke škole a do ŠD je předám. Akce se uskuteční Dům u Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Po stopách Karla IV. + expozice o Karlu IV. Vstupné 50Kč/1žák zaplatím z TF. Děti si vezmou batůžek, svačinu,pití s dobrým uzávěrem na láhvi, drobné kapesné.
* Děkuji rodičům za včasné omlouvání. Zameškané hodiny za 1. pololetí jsou uzavřené k datu 19.1.2018 . Děti jsem seznámila s klasifikací chování a prospěchu za 1. pololetí. Hodnotila jsem celkovou práci dítěte ( nevycházela jsem z průměru v Bakalářích ) – práci v hodinách, aktivitu, úsilí, samostatnost, odpovědnost, plnění DÚ, prezentace prací, přípravu na výuku, zájem o práci, spolupráci, úpravu v sešitech, apod. Tento přístup budu nadále uplatňovat i v průběhu 2. pololetí .
Děkuji dětem za jejich hodnocení mojí práce a těším se na vzájemnou další spolupráci.
Sebehodnocení dětí – Klíčové kompetence – proběhne do konce ledna 2018
* Děkuji rodičům a dětem za předběžnou informaci ke škole v přírodě. Ve třídě zavládlo velké nadšení. Šetřte peníze, budeme brzy vybírat 50% zálohu během února. Termín upřesním.
* Čtenářská gramotnost – Čtenářské Bingo – Čtenářský deník. Cílem této aktivity je zdokonalovat čtení a porozumění. Jsou ve třídě vynikající čtenáři, ale jsou i čtenáři,kteří tuto aktivitu velmi podceňují. Projevuje se to nejen v Čj, ale i v Matematice – čtení zadání úkolů, slovní úlohy, ve Vlastivědě, v Přírodovědě apod. V jednoduchých záznamech o knize si zase procvičí psaní a vůbec úpravu a čistotu práce.Děti na Čtenářské Bingo měly půl roku. Úkoly odevzdaly / kromě několika jedinců / ke kontrole 15.1.2018 s různou úrovní zpracování.Je zde vidět pravidelná a systematická práce, ale rovněž práce “ šitá na poslední chvíli. “  Na 2.pololetí bude čtení pokračovat  + obvyklý záznam ve Čtenářském deníku – Moje kniha měsíce, kterou jsem přečetl/a/. Konrola bude vždy v prvním týdnu následujícího měsíce.
* Další akce nás čeká 7.2.2018 – navštívíme Městskou knihovnu Úvaly  od 9,00 – do 10,00 hod. Beseda se uskuteční na téma :
100 let vzniku naší republiky, Státní symboly, mince a bankovky – NA CO A NA KOHO MŮŽEME BÝT JAKO ČEŠI HRDÍ.
* MASOPUST – tradice a zvyky budou probíhat v naší třídě a vyvrcholení bude v úterý 13.2.2018, kdy děti přijdou v maskách, ať si zase užijeme legraci a připomeneme si tento lidový svátek a tradici.
* Připomínám pololetní prázdniny 2.2.2018 a jarní prázdniny od 19.2. – do 23.2.2018
* Písemky z Čj dětem předám v tomto týdnu.

Přeji úspěšný týden a děkuji za spolupráci. Zdeňka Křížová

Aktualizace 18.1.2017
Vážení rodiče a milé děti,
přicházím k Vám s informací ohledně školy v přírodě. Prosím o Vaše předběžné vyjádření – zda se Vaše dítě zúčastní této akce.
Jedná se o termín 22.4. ( neděle odjezd ) – do 27.4.2018 ( pátek příjezd )
Ubytování : Hotel Peklo – Josefův Důl 960 – v Jizerských horách. Cena je cca 3500 Kč. / Ubytování, strava, doprava /
Tato informace je předběžná, další informace upřesním. Prosím odpovězte mi co nejdříve. Děkuji. Křížová

Aktualizace 14.1.2018

 • Chválím děti za velmi pěknou práci a chování při akci – Etické dílny. Tato aktivita se mi líbila a myslím si, že dala dětem dostatečný prostor k zamyšlení – Jak správně naložit s penězi .
 • Písemné práce za 1.pololetí – Matematika 15.1. a Český jazyk 17.1.2018 / většina dětí se těší /
 • Po stopách Karla IV. a expozice o Karlu IV. – pojedeme v rámci ŠVP – Společnost / Vlastivěda / – do Prahy. Tato interaktivní hra a expozice o Karlu IV. nám přiblíží a obohatí naše učení. Tato akce se uskuteční 23.1.2018. Vstupné 50Kč/1 žák zaplatím z TF. Pojedeme vlakem do Prahy – Masarykovo nádraží a zpět. Prosím rodiče o zajištění platných jízdenek dle pravidel ČD. Děkuji. Bližší informace ještě upřesním. ( Dům u Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 )
 • Připomínám dětem – pátráme po stopách o Karlu IV. – hledáme různé informace dle svých možností a každý svým pátráním a informacemi přispěje ke vzniku plakátu o Karlu IV. , který si vystavíme. Termín pátrání je v období od 4.1. – do 22.1.2018 .
 • Připomínám. že se blíží odevzdávání Čtenářského Binga – termín odevzdání je 15.1.2018
 • Připomínám informaci pro rodiče a děti, že město Úvaly je zapojeno do projektu Stolpersteine. Je možné zapojení do tohoto projektu. ( info na https://cs.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine)
 • Děti, které mají IVP a PLPP – založený domácí pracovní sešit bych ráda viděla. Děkuji.
 • Doporučuji kontrolu pomůcek na rýsování ( pravítko dlouhé, trojúhelník s ryskou, ořezané tužky, kružítko ) Rovněž průhledné desky by měly být připravené k práci. Odstranit nepotřebné zápisky, doplnit popisovače na psací tabulky. Děkuji.
 • Uzavření známek a docházky za 1. pololetí bude k datu 19.1.2018
 • Přeji hodně úspěchů v písemných testech a radosti z našich dětí. Křížová Zdeňka

 

Aktualizace 7.1.2018

 • Vážení rodiče a milé děti, přeji všem úspěšný a radostný rok. Dárečky a krásné přání mě potěšily, velmi děkuji. Rovněž děkuji za spolupráci s vánočním pečením, s vánoční besídkou a občerstvením a přípravou dárečku pro kamaráda ve třídě. Vystoupení dětí na besídce bylo milé a krásné. Děkuji.
 • Etické dílny – téma “ Jak správně naložit s penězi “ – se uskuteční 10.1.2018 od 8,00 – do 9,40 hod. – finanční částka 200Kč za třídu byla placena z TF – tato dílna se uskuteční v ZŠ Úvaly.
 • Po stopách Karla IV. a expozice o Karlu IV. – pojedeme v rámci ŠVP – Společnost / Vlastivěda / – do Prahy. Tato interaktivní hra a expozice o Karlu IV. nám přiblíží a obohatí naše učení. Tato akce se uskuteční 23.1.2018. Vstupné 50Kč/1 žák zaplatím z TF. Pojedeme vlakem do Prahy – Masarykovo nádraží a zpět. Prosím rodiče o zajištění platných jízdenek dle pravidel ČD. Děkuji. Bližší informace ještě upřesním. ( Dům u Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 )
 • Připomínám dětem – pátráme po stopách o Karlu IV. – hledáme různé informace dle svých možností a každý svým pátráním a informacemi přispěje ke vzniku plakátu o Karlu IV. , který si vystavíme. Termín pátrání je v období od 4.1. – do 22.1.2018 .
 • Připomínám. že se blíží odevzdávání Čtenářského Binga – termín odevzdání je 15.1.2018 . Děti, které mají práci hotovou, tak mohou Čtenářský deník přinést do školy k hodnocení již tento týden.
 • Nezapomínejte procvičovat učení – blíží se pololetí a s ním i velké hodnocení. Budeme psát pololetní písemné práce z Čj, M a testík – z Pří a Vla (Společnost ) Dětem dané okruhy ještě zopakuji ve třídě v pondělí 8.1.
 • Připomínám informaci pro rodiče a děti, že město Úvaly je zapojeno do projektu Stolpersteine. Je možné zapojení do tohoto projektu. ( info na https://cs.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine)
 • Matematická soutěž Pangea – nyní je přihlášeno 12 dětí ze třídy. Pokud by se ještě chtěl někdo z dětí přihlásit, tak lze. Registrace žáků je možná do 12.1.2018 – informujte třídní učitelku.
 • Děti, které mají IVP a PLPP – založený domácí pracovní sešit bych ráda viděla. Děkuji.
 • Doporučuji kontrolu pomůcek na rýsování ( pravítko dlouhé, trojúhelník s ryskou, ořezané tužky, kružítko ) Rovněž průhledné desky by měly být připravené k práci. Odstranit nepotřebné zápisky, doplnit popisovače na psací tabulky. Děkuji.

Ať se nám společně daří. Příjemný týden přeje p.uč. Zdeňka Křížová

Aktualizace 17.12.2017
* Srdečně zveme na Vánoční koncert naší školy, který se uskuteční ve čtvrtek 21.12.2017 od 18,00 hod. v Sokolovně Úvaly.
Podrobnější program najdete na stránkách školy.
* Vánoční jarmark – informace na stránkách školy – ještě jednou děkuji všem za finanční příspěvky pro naše děti v ZŠ Úvaly.
*
Chválím děti za pěkné chování na akci “ Sněhová královna “ v Praze. Muzikál měl vysokou úroveň a dle sdělování dětí – líbil se.
* Expozice o Karlu IV. se přesune po novém roce – nabídnutý termín organizačně nevyhovoval našemu plánu.
Informace předám dle aktuálnosti později a opět s předstihem.
* Dárečky pro děti k besídce ve třídě – předejte prosím do středy 20.12.2017 – děkuji. Besídka se uskuteční v pátek 22.12.2017
Děti si již připravují vlastní program a já se těším na jejich překvapení a vystoupení.
V pátek  22.12.2017 bez učení – jen penál.
Předem vám děkuji za zaslání občerstvení pro děti – něco dobrého dle vašeho uvážení – děti si udělají pohoštění.
* Procvičování o vánočních prázdninách – čtení – čtenářské Bingo, násobilka, doplňovačka – podstatná jména rodu středního
  a ženského – dokončení PS, referát – vodní živočichové / dle vlastního výběru /.
* Období adventu je pro děti lákavé k nákupu různých bouchacích kuliček, petard apod. Někteří jedinci naší školy bohužel
nedomýšlejí dopad nebezpečí, které s tím mohou způsobit na zdraví.
Promluvte prosím s dětmi o tomto nebezpečí,ať předejdeme nepříjemnostem apod. Moc Vám za to děkuji.

Přeji Vám pohodové prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do nového roku. Děkuji Vám za spolupráci. Zdeňka Křížová

Aktualizace 10.12.2017

 • Muzikál Sněhová královna – Hybernia Praha – úterý 12.12.2017 – pojedeme vlakem – Úvaly – Praha Masarykovo nádraží a zpět.
  Prosím o zajištění jízdenek pro děti dle pravidel ČD. Sraz všech dětí ve škole / není půlená hodina / do 8, 00 hod.
  Pojedeme vlakem 8,36 a přijedeme do Úval 13,26 hod. / nejpozději 13,56 hod. /
  Odhlásit dětem obědy na tento den. Svačinu, pití, drobné kapesné si děti vezmou do batůžku.  Po příjezdu odvedu děti do ŠD a ke škole. Samostatné odchody dětí od nádraží, z důvodu bezpečnosti, prosím potvrďte na lístek, že vaše dítě může odejít samo, že za něj přebíráte zodovědnost. Děkuji.
 • Ve čtvrtek 21.12.2017 proběhne v Sokolovně Úvaly od 18,00 hod. – VÁNOČNÍ ŠKOLNÍ KONCERT.
  Přijďte se podívat na krásné vystoupení našich školních dětí. Program – viz stránky školy v sekci Novinky.
  Srdečně Vás všechny zveme na krásné adventní zastavení a naladění.
 • Chtěla bych s dětmi ještě příští týden navštívit v Praze – Expozici Praha Karel IV. – zatím je to v jednání – včas informaci oznámím. Byla by to návaznost na učení ve Vlastivědě.
 • Děkuji za zasílání dárečků na besídku pro děti.

Přeji Vám adventní čas plný pohody a radosti. Křížová Zdeňka

Aktualizace 4.12.2017

Vážení rodiče,
zítra tj. 5.12. předám dětem individuální přihlašovací údaje do portálu – www.proskoly.cz
Můžete si s dětmi vyzkoušet různé testy jako např. Čtenářská gramotnost, Paměťové testy, Matematika, Finanční gramotnost, Cizí jazyky, Testy dětských schopností atd.
Děti si mohou libovolně opakovat –  doma. Z portálu se stává nový prostor pro každodenní přípravu do školy. Poskytuje širokou nabídku on-line testů z jakéhokoliv připojeného počítače přes internet. Umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti – logiku, paměť, prostorovou představivost, vnímání, koncentraci, apod. Výhodou je okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který mohou děti získat. Naše škola na tento školní rok vlastní licenci, proto je možné tento portál využívat. Přihlašovací údaje si prosím uložte. Děkuji.

Obědy – máme informaci, že některé děti – přestože jim zaplatíte obědy, tak na obědy nechodí. Netýká se to vašich dětí? Popovídejte si na toto téma. Děkuji. Křížová Zdeňka

Aktualizace 3.12.2017

 • Poděkování a velká pochvala patří všem zúčastněným, kteří se podíleli na vánočních dílnách, výrobě dárečků, prodeji  na  Vánočním jarmarku, sponzorství našich dětí a ocenění naší práce. Poděkování patří p. Kuncové, p. Šelířové, p. Zavoralové,     p. Morávkovi za pomoc při vánočních dílnách. P.Geislerové za šišky. Děkuji rovněž dětem za pěknou práci.
 • Dne  4. 12.  – Čertoviny – 1 hod. – Děkuji za pomoc s přípravou nadílky p. Vedralové.
 • Dne  6. 12.  – Vánoční dílnička – 1 hod. – výroba přáníčka – poplatek 45Kč/1 dítě – hrazeno z TF.
 • Dne  8. 12.  – Enviromentální výchova – Tonda obal – 1 hod.
 • Dne 12.12.  – Pojedeme s dětmi vlakem do Prahy na muzikál Sněhová královna – vstupné 250Kč/1 dítě uhradím z TF. Prosím rodiče, aby dětem odhlásili obědy. Dále o zajištění jízdenek na vlak – Úvaly – Praha Masarykovo nádraží a zpět – dle platných pravidel ČD . Sraz budeme mít všichni na 8,00 hod. / není půlená hodina / ve škole, ve třídě. Odjezd vlakem ještě upřesním. Příjezd do Úval by měl být ve 13,30 hod. / nejpozději 13,56 hod./. Děti odvedu do ŠD a předám p. vychovatelkám. Děti, které budou odcházet od nádraží – zašlete z důvodu bezpečnosti lístek s vašim souhlasem, že přebíráte zodpovědnost. Muzikál začíná v 10 hod. a předpokládaná doba trvání je 2 a půl hod. Děti si vezmou batůžek, svačinku, pití.Děkuji .
 • Děkuji, že již nosíte univerzální dárečky k vánoční besídce. Děti se moc těší na nadílku. Děkuji za spolupráci. Děkuji p.Pervutynské za zapůjčení stromečku.
 • Ještě několik dětí mi nepřineslo vyjádření ohledně matemat. soutěže Pangea – budou to mít napsané v úkolníčku.
 • Každodenní procvičování násobení, dělení, hlasité čtení je samozřejmostí, je nutné trénovat.
 • V časopise Život Úval – naši třídu najdete pod článkem “ Strašidelné učení „
 • Individ. konzultace dle potřeby a zájmu probíhají dle vzájemné dohody – učitelka – rodič – žák.
 • Děkuji všem rodičům za zaplacení poplatku do TF a za spolupráci. Prima.

Pohodové adventní období přeje p. uč. Křížová

Aktualizace 26.11.2017

 • Děkuji rodičům za příjemnou atmosféru a účast na TS.
 • Srdečně zvu na Vánoční prodejní jarmark, který se uskuteční v sobotu 2.12.2017 od 13 hod. – do 15 hod. v naší ZŠ Úvaly. Další program bude probíhat od 15 hod. na náměstí v Úvalech. Těšíme se na setkání.
 • Dílny pro Vánoční jarmark proběhnou ve čtvrtek 30.11.2017. V tento den bude upravena výuka. Nebude půlená hodina. Všechny děti budou mít dílny od 8,00 hod. – do 11,40 hod. Děti si nebudou brát učení. Vezmou si batůžek, vybavený penál, svačinu, pití, pracovní pohodlný oděv. Po skončení dílen v 11,40 hod. – Školní družina ( přihlášené děti), ostatní odchází domů.Prosím rodiče o napsání vyrozumění, abych měla přehled, kdo může odejít sám nebo o doprovodu dítěte ze školy, že za dítě přebíráte zodpovědnost. Je to z důvodu bezpečnosti. Děkuji.
 • Děkuji rodičům za doplnění finanční částky do TF. Žádám rodiče, kteří ještě nemají finanční částku zaplacenou, o zaslání. Děkuji.
 • Je prima, že již zasíláte univerzální dárky pro děti na Vánoční besídku. Děkuji.
 • Omlouvám se za informaci ohledně školního mléka. Dotované mléko neochucené – 2x do měsíce. Ostatní odběry mléka jsou s příplatkem. Další informace zůstávají – viz týden aktualizace od 19.11.2017
 • Matematická soutěž Pangea – vyrozumění mi ještě neodevzdaly všechny děti. Prosím o připomenutí, vyjádření rodičů. Děkuji.
 • Úterní hodiny 28.11. – Vv, Pč – se prohodí na čtvrtek 30.11.- viz dílny, v úterý bude posílená hodina Čj, M.
 • Chválím děti, které již prezentovaly svůj referát z Pří – klasifikaci doplním do el. ŽK – dosud mají vysokou úroveň. Prima.
 • Sebehodnocení dětí – děti, které nebyly ve škole, tak budou doplňovat tento týden. Průběžně s dětmi řeším klady i zápory.
 • Jak se dětem daří plnit “ Čtenářské Bingo “ ? Děkuji, že děti motivujete.

Děkuji Vám za spolupráci. Křížová Zdeňka

 

Aktualizace 19.11.2017

 • Srdečně zvu rodiče na třídní schůzku, která se koná v úterý 21.11.2017 od 17,00 hod. ve třídě 4.A
 • Děti přinesly domů lístek s informací o matematické soutěži PANGEA. Prosím o vaše vyjádření a zaslání lístku zpět třídní učitelce. Více informací naleznete na stránkách – www.pangeasoutez. cz
 • Na TS proběhnou volby zástupců do Školské rady.
 • Hudební aktivita s dětmi proběhne dne 22.11.2017 – Bubnování – od 9,00 – 9,45 hod. Cena 50 Kč/ 1 žák – zaplatím z TF.
 • Pracovní dílny s dětmi – příprava na vánoční jarmark – proběhnou ve čtvrtek 30.11.2017 – od 8,00 – do 11,40 hod. Nebude půlená hodina. Pomoc nám přislíbila babička Violky. Pokud někdo z vás má chuť přijít, tak rádi vás uvítáme.
 • Vánoční jarmark proběhne v sobotu 2.12.2017 – v ZŠ Úvaly od 13,00 – do 15, 00 hod. Srdečně všechny zveme. Další informace na stránkách školy – www.zsuvaly.cz  / ve spolupráci s městem Úvaly – vystoupení dětí, rozsvěcení stromečku, atd./
 • V prosincovém vydání ŽÚ – naleznete příspěvek naší třídy 4.A
 • Čertoviny v naší třídě proběhnou v pondělí 4.12.2017 – program připravují děti 9.třídy s p.uč.Havlíkovou / 1 hod. /
 • Dostávám časté dotazy od dětí na nákup mléka v naší ZŠ. Informace jsem vám předala na TS v září. Dovolím si připomenout, že správcem čipu je naše VŠJ p. Stehlíková, které můžete zavolat, napsat email . Kontakt: stehlikova@zsuvaly.cz, 281981615, 774439804. Třídní učitelka na stránkách : www. skolniprogram.cz – jen potvrzuji žáka mojí třídy. Každý žák má nárok zdarma 1x týdně na lahodné mléko Lipánek. Kdo z dětí má zájem o lahodné mléko s příchutí / ochucené/, tak je již s menším doplatkem. Kdo chce mléko i v dalších dnech týdne, tak již není dotované, ale cena je standardní.
 • Kdo má nějakou změnu v osobních údajích – aktualizujte u tř.učitelky – adresa, telefon, email, apod. Děkuji.
 • Další informace předám na TS.

Přeji všem příjemný týden, těším se na setkání ve třídě na TS. Nezapomínejte na vitamíny. Zdraví p.uč. Křížová Zdeňka

Aktualizace 12. 11. 2017

 • Exkurze – Svíčkárna Šestajovice : Děkuji všem za zaslání suchého pečiva a jablíček – zvířatům to určitě přišlo vhod. Domácí zvířata jsou v dnešní době pomalu raritou a myslím si, že si to děti užily a bylo na co koukat. Samotné vyrábění svíček se dle vyjádření dětí líbilo a věřím, že přinesené dárky vám udělaly radost. Samotné nakupování, přepočítávání ceny – kolik zaplatím a co ještě mohu koupit, kolik mi zbyde a hlavně, že děti myslely na vás – “ to je pro maminku, to je pro tatínka, to je pro babičku, to je pro dědečka atd.“ To mě moc potěšilo. Děti rovněž chválím za pěknou práci i chování. Děkuji.
 • Vyúčtování této akce : Exkurze do Svíčkárny Šestajovice – bylo přítomno 23 dětí – vstup + doprava = z TF jsem platila 3.979 Kč. Vyúčtování s doklady předložím na Třídní schůzce, která se uskuteční dne 21. 11. 2017 od 17 hod. 
 • Další hudební akce –  Bubnování nás čeká v ZŠ Úvaly dne 22. 11. 2017 – cena 50 Kč/ žák – zaplatím z TF
 • Matematická soutěž PANGEA pro 4. – 9. ročník – informace k soutěži a pravidla najdete na www. pangeasoutez. cz  Budu ráda, když děti projeví zájem, ráda je do soutěže přihlásím. Nahlaste třídní učitelce.
 • Pro velký úspěch zkoumání půdy – budeme další zkoumání provádět ve středu 15. 11. 2017 – pomůcky a instrukce jsou pro děti v pracovním sešitě Pří.
 • V pátek 17. 11. 2017 nejdeme do školy – státní svátek
 • Tento týden budu s dětmi provádět sebehodnocení a slovní hodnocení za 1. čtvrtletí, známky do e-ŽK zapíšu do 16. 11. 2017
 • Fond Sidus, který pomáhá nemocným dětem nabízí téma “ Mořský svět – odznaky zvířat – 1 ks 35 Kč. Děkuji všem, kdo pomůže a odznak si zakoupí.
 • Doporučuji procvičovat a opakovat probrané učivo, budou různé testíky.

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný týden. Zdeňka Křížová

Aktualizace 5. 11. 2017

 • V pátek 10. 11. 2017 pojedeme s dětmi na exkurzi do Svíčkárny v Šestajovicích. Sraz bude ve škole do 7,50 hod. Návrat bude kolem 13,00 hod. opět u školy. Děti odvedu na oběd, předám do ŠD. Kdo odchází sám dle dohody s rodiči, tak odejde dle přání. Pojedeme objednaným autobusem. S námi pojede ještě třída 2.B . Dopravu a vstupné zaplatím z TF. Po skončení akce vyúčtuji a předložím na TS. Dejte dětem pohodlný oděv a obuv, svačinu, v dobře uzaviratelné láhvi pití. Děti si mohou vzít kapesné – bude jim umožněno samostatně nakupovat v prodejně Svíčkárny. Navštívíme i mini ZOO – kdo má možnost ze zbytků doma nasušit chleba, rohlík, jablko, tak rádi zvířátkům přineseme a předáme. V případě, že by se někdo nemohl zúčastnit, dejte mi prosím včas vědět přes Bakaláře nebo SMS. Děkuji.
 • Informace ohledně enterovirových onemocnění jsem vám zaslala. Všem rodičům je ještě zasílál p. ředitel Březka – v Bakalářích – “ nástěnka“, děti jsem poučila, dbáme na hygienu. Promluvte s dětmi o hygieně i doma. Děkuji.
 • Projekt Halloween se nám povedl. Mám skvělý tým – zapojily se všechny děti. Při hodnocení to ocenily i děti samotné. Děti chválím, rovněž si vážím spolupráce rodičů, kteří se podíleli na kostýmech, maskách, na mlsání. Nápady, tvořivost a kreativita – bylo to úžasné. Moc a moc děkuji za spolupráci. Tým třídy vybral – zvolil kostým a masku třídy – Babetku. Nálada byla prima.
 • Ve třídě se objevily dotazy kolem školního mléka, děti mají nárok – další informace na stránkách školy – viz Školní program.
 • Na středu 8. 11. – si děti přinesou např. v kelímku vzorek hlíny ke zkoumání. Budeme dělat pokusy v Pří. Kdo má doma lupu, může si přinést.
 • Připomínám Třídní schůzku 21. 11. 2017 od 17,00 hod. ve třídě 4.A
 • Čtenářské Bingo – vlastní čtení dětí, záznam o knize – ověřte si, zda děti na tomto úkolu pracují. Děkuji rodičům, že si najdou čas, kontrolují hlasité čtení, zeptají se dítěte o čem čte, zda rozumí čtenému, umí odpovědět na dané otázky, apod.
 • Procvičujte učení, již se blíží první čtvrtletí, budou testíky.

Přeji všem pohodový týden. Zdraví Zdeňka Křížová

Aktualizace 26. 10. 2017

 • Informace ze školní jídelny:
  – Do jídelny mohou vstupovat pouze žáci, kteří mají zaplacené obědy.
  – Rodičům a cizím osobám je vstup do jídelny v době výdeje obědů zakázán.
  – Kdo nemá zaplacené obědy, nemá nárok ani na konzumaci polévky.
  – Z jídelny není dovoleno vynášet inventář ( talíře, misky,..)
  – V úterý 14.11.2017 bude ve školní kuchyni podzimní vaření s kuchařem Vladimírem Šťastným.
  Společně s kuchařkami bude vařit luštěninová jídla.
  – Děti mohou napsat – co jim chutná a co ne, co by si přály, jaké mají připomínky, co by vzkázaly kuchařkám,…
  Tyto informace předám VŠJ – p. Stehlíkové
 • Halloweenská akce bude v pondělí 30.10.2017
  Jako tým – třída 4.A – přijdeme dle dohody v maskách.
  – Budeme hodnotit ve spolupráci se školním parlamentem :
  – NEJZAJÍMAVĚJŠÍ A NEJORIGINÁLNĚJŠÍ HALLOWEENSKÁ MASKA A PŘEVLEK
  – Halloweenskou atmosféru můžete doplnit výzdobou třídy, jsou vítány všechny nápady, můžete doplnit i mlsáním.
  – Z
  a třídu vybereme zástupce, který bude soutěžit v kategorii – Nejoriginálnější maska školy.
  Děti si učení mohou nechat doma – budeme se učit v halloweenském duchu / učení mám připravené /
  Přinesou si jen vybavený penál, svačinku, pití.
 • Děkuji rodičům, že včas omlouváte nepřítomnost dítěte ve škole a chválím za dodržování školního řádu.
 • Děti jsem poučila o bezpečnosti z důvodu rekonstrukce náměstí a stavebních prací objektu Tesko. Je zde pohyb nákladních automobilů, apod. Prosím ještě rodiče, aby s dětmi doma promluvili o nebezpečí, o chování dětí apod. Děkuji.
 • Doporučuji – v domácím procvičování zařaďte “ přepis slov, vět “  s doplňováním i,í,y,ý – děti se potřebují více zdokonalit.
 • Doporučuji procvičovat násobilku, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení se zbytkem.
 • Děti chválím za pěkné chování a prezentaci třídy v Městské knihovně Úvaly – měla jsem z nich radost.
 • Děkuji rodičům, že dětem připomenete, aby si kontrolovaly pomůcky a přípravu na vyučování dle rozvrhu.

Děkuji za spolupráci a na halloweenské učení se těší p. uč. Křížová

Aktualizace 14. 10. 2017

 • Městská knihovna Úvaly – téma “ České pověsti “ – s dětmi půjdeme ve středu 18. 10. 2017 od 9,00 – do 10,45 hod. Učení si děti přinesou.
 • Ve středu 18. října 2017 proběhne v ZŠ Úvaly seminář pro rodiče “ Zážitek – dobrý sluha, ale zlý pán.“ – viz stránky ZŠ
 • Ve třídě se zaměříme na preventivní program – Bezpečně online, Desatero bezpečného internetu.
 • Informace o činnosti školské rady a volební řád jsou k dispozici na stránkách školy v záložce Školská rada.
 • Volby zástupců rodičů žáků budou probíhat v době třídních schůzek 21. 11. a 23. 11. 2017
 • Pozdní příchod žáků do školy – přijít k šatnám – k vrátnici ZŠ – p. Konečná dětem otevře.
 • Podzimní prázdniny budou ve dnech 26. 10. – 27. 10. 2017
 • Halloween – plánuji 31. 10. 2017 / lze si učení užít v kostýmech různých strašidel /
 • Knihovna v naší ZŠ – půjčování knih – Po 9,40 – 10,00, Stř 13,05 – 14,00, Pá 9,40 – 10,00 hod.
 • Děkuji, že pomáháte se sběrem víček.
 • Kontrola obalení sešitů a knih ukázala, že ještě několik jedinců nemá věci v pořádku. Děkuji, že dětem připomenete restík napravit.
 • V klasifikaci dětí – zatím nejsou vážnější problémy v učení ani v chování, ale bez práce se neobejdeme. Procvičovat doma násobilku, čtení, přepis, doplnění a zdůvodnění psaní i,í/y,ý, pročíst si Vla, Pří, slova písniček, vlastní procvičování, atd.

Ať se daří a příjemný týden přeje p. uč. Křížová

Aktualizace 7. 10. 2017

 • Chválím děti za pěkné chování na naší vzdělávací akci v Praze v Planetáriu, slušné vystupování v dopravních prostředcích.
 • Naše třída se zapojí do atraktivnější výuky čtení a budeme procvičovat čtení na www.vcelka.cz
 • Plánujeme besedu v Městské knihovně Úvaly na téma “ České pověsti “ – termín upřesním.
 • Hodně dětí mě překvapilo sdělením o aktivní práci v soutěži “ Čtenářské Bingo “ –  už se těším na prezentace knih v lednu.
 • Čtení – hlasité, každodenní čtení za účasti dospělého čtenáře je nutností – doporučuji položit několik otázek ke čtenému textu.
 • Některé děti podceňují kontrolu vlastní práce a zbytečně chybují. / diktát, přepis, opis, doplňování, apod./
 • Učebnice – Čítanka a Hudební výchova – děti si mohou nechávat ve třídě. Notový sešit na hodinu Hv je potřeba nosit.
 • Pořád ještě hledám místo na Švp pro děti – pokud máte ještě další typy – dejte prosím vědět.
 • Děkuji dětem, které si již přinesly pokojovou květinu do třídy.
 • Ještě několik dětí nemá obalené sešity – kontrola bude ve středu 11.10.2017
 • Ostatní novinky na stránkách naší školy.

Prima týden přeje p.uč. Křížová

Aktualizace 4. 10. 2017

Vážení rodiče, p. uč. Olga Fernando nabízí pro děti 4. tříd – Kroužek angličtiny.

Zahájení v týdnu – 11.10.2017 / středa/ od 14,05 – do 15,05 hod.

Bližší informace podá osobně na – email: fernando@zsuvaly.cz

Aktualizace 27. září 2017

 • Vážení rodiče a milé děti, v úterý 3. října jedeme do Planetária do Prahy. Tento den NENÍ PŮLENÁ HODINA. Prosím rodiče, aby zajistili platné jízdenky dle pravidel PID na cestu do Prahy, rovněž i zpáteční. Pojedeme vlakem i tramvají. Jízdenky zajistěte včas-  předem, protože do Prahy pojede více tříd. Vstuné 60 Kč/ 1 dítě zaplatím z TF. Sraz bude na nádraží v 7,50 hod. Příjezd do Úval bude ve 12,33 hod. / nejpozději ve 13,03 hod./ Děti od nádraží odvedu zpět do ZŠ, na oběd, předám do ŠD. Děti, které již nepůjdou do ŠD / napište do notýsku ŠD omluvenku /. Děti, které budou odcházet domů od nádraží samy, tak budou mít lístek s vašim souhlasem, že za ně přebíráte zodpovědnost. Můžete mi lístek zaslat již v pondělí 2.10. nebo poslat zprávu přes Bakaláře. Dejte dětem do batůžku svačinu, láhev s pitím / dobrý uzávěr láhve/, něco na mlsání, drobné kapesné. Děkuji.
 • Ve středu 18. října proběhne v ZŠ Úvaly seminář pro rodiče “ Zážitek – dobrý sluha, ale zlý pán.“ Bližší informace jsou v Aktualitách na stránkách ZŠ. Srdečně zveme.
 • Sběr kaštanů a žaludů se ruší z důvodu špatné dostupnosti ke škole – zahájení rekonstrukce náměstí v Úvalech.
 • Děti obdržely pravidla pro Čtenářské BINGO. Kontrola proběhne za 1. pololetí dne 15. 1. 2018
 • Do sběru papíru naše třída 4.A – odevzdala 280 kg . Zúčastnilo se 15 dětí. Děkuji rodině Brázdové, Fiedlerové, Charvátové,Javůrkové,Komínkové,Kopkové,Morávkové,Mrkvičkové,Romaňákové,Růžičkové,Semrádové,Šelířové,Vedralové, Voříškové,Zavoralové – za spolupráci a aktivitu. Prima. Děti obdrží pochvalu do ŽK.

Příjemný prodloužený víkend přeje p.uč.Křížová

Aktualizace 24. září 2017

 • Děkuji rodičům za účast na mimořádné třídní schůzce – těším se na další spolupráci všech rodičů.
 • Děkuji za spolupráci a pomoc při sběru papíru. Účastníci obdrží pochvalu.
 • Děti, které mají podpůrné opatření PPP – zaslaná zpráva rodičům do Bakalářů.
 • Připomínám – registrace Logická olympiáda – www. logickaolympiada.cz – do 30. 9. 2017 je nutné se přihlásit.
 • Připomínám – od 3.10.2017 začíná Sběr kaštanů a žaludů – u bočního vstupu do ZŠ z ulice V Podhájí 7,30-7,50h
 • Děkuji za ukázku sešitů – tzv. čtenářský záznamník a zážitkový deník. Sešity, které jsem viděla, tak byly moc pěkné.
 • Čtenářská gramotnost – budeme nadále rozvíjet a pokračovat v této aktivitě – děti si přinesou sešity do školy k nahlédnutí.
 • Budeme zařazovat čtení a povídání i ve Školním klubu s knihami vlastními nebo z knihovny.
 • Domácí příprava – každodenní hlasité čtení za účasti dospělého je nutností a dětem to pomáhá i v dalších předmětech.
 • Děkuji rodičům, že dohlídnete na přípravu vlastních dětí do školy. Někteří žáci se již na rodiče vymlouvají, nebudeme to podporovat. Kdo 3x něco zapomene, bude zápis do ŽK  a dále se bude postupovat dle Školního řádu.
 • Ve čtvrtek 28.9. a v pátek 29.9. není vyučování – státní svátek a řed.volno.
 • 3.10.2017 – Planetárium Praha – Vesmír kolem nás – informace k odjezdu a příjezdu ještě upřesním. Prosím rodiče o zajištění jízdenek – pojedeme vlakem a tramvají.

Přeji všem příjemné prožití prodlouženého volna. Zdeňka Křížová

Aktualizace 17.září 2017

 • Třídní schůzka – 19. 9. 2017 od 17,00 hod. ve třídě 4.A
 • Sběr papíru bude probíhat od 18. 9. – do 22. 9. 2017 – boční vchod ZŠ od 7,00 – do 7,50 hod. Děkuji, že sběr podpoříte.
 • Sběr kaštanů a žaludů bude probíhat od 3. 10. 2017 – boční vchod ZŠ z ulice V Podhájí od 7,30 – do 7,50 hod.
 • Školní program – Dotované mléko – děti obdržely informace, které měly rodičům předat, je nutná registrace.
 • Pojedeme s dětmi do Planetária v Praze dne 3.10.2017 – zajistěte dětem platné cestovní doklady, jízdenky – děkuji.
 • Půjdeme s dětmi v rámci Vv – na Vystavu grafik a minerálů v DVA Úvaly v úterý 19.9.2017 od 10,00 – 10,45 hod.
 • Neprodleně informujte třídní učitelku – Změny osobních údajů dětí a rodičů – děkuji.
 • Do Sokolovny a Sportovní haly musí mít děti čistou sálovou obuv – děkuji, že vždy dodržíte toto pravidlo.
 • Děkuji, že si osvěžíte a podíváte se na novinky – viz Školní řád ZŠ Úvaly.
 • Pokud mají děti jakýkoliv materiál k tématu “ Vesmír “ – lze přinést do třídy.

Příjemný a pohodový týden přeje p. uč. Křížová

Aktualizace 9. září 2017

Vážení rodiče a milé děti,

vítám Vás v novém školním roce a těším se na vzájemnou spolupráci.

Ve třídě 4.A  –  třídní učitelka  Křížová Zdeňka. Dětem bude ještě pomáhat dle potřeby p. uč. Chicu Anastasia. Tv bude vyučovat p.uč. Bulíř Bohumil, Aj – p.uč. Fernando Olga, p.uč. Daněk Petr, p. vychovatelky Krafnettrová L. a Macháčková M.

Od pondělí 11. 9. 2017 bude výuka probíhat dle rozvrhu. /Rozvrhy budou ještě ve zkušebním provozu do 22. 9. 2017/                        Půlené hodiny v úterý a ve čtvrtek mají děti vyznačené v rozvrhu, který obdržely. Rozdělení dětí do skupin v Aj bude sděleno v pondělí 11. 9. 2017

Mimořádná třídní schůzka se uskuteční dne 19. 9. 2017 /úterý/ od 17,00 hod. ve třídě 4.A  – těším se na setkání s Vámi. 

Další informace: 

Je důležité obalit všechny učebnice a sešity, které děti obdrží.  Děkuji.

Pomůcky na Vv : – kufřík, zástěra nebo pracovní triko, igelit na lavici, vodovky, tempery, štětce kulaté i ploché, kelímky na vodu, hadřík, voskovky, modelínu, lepidlo tyčinkové.    

Pomůcky na Tv : Dle vývoje počasí / září – listopad / budou děti chodit cvičit ven do přírody. Dále bude cvičení probíhat v Sokolovně. Děti potřebují tepláky/ legíny, kraťasy, tričko, mikinu, boty se světlou podrážkou do Sokolovny, sportovní boty na ven, švihadlo.           Věci si děti uloží do plátěného pytle na chodbě. Z hygien. důvodů není vhodná igelitová taška.

Pomůcky do lavice: -stírací tabulka vel. A4, 2 popisovací fixy, malý hadřík, kovové obyčejné kružítko, pravítko dlouhé, trojúhelník s ryskou.   

Portfólio – šanon s tvrdými deskami doplněný eurosložkami /foliemi/ – prázdný.  

Penál : – 2 pera, ořezané tužky č.2, č.3, ořezávátko, guma, pastelky, fixy, tyčinkové lepidlo, nůžky.

Do třídy si děti mohou přinést pokojovou květinu, hygienické vytahovací kapesníky.

Na stránkách – www.logickaolympiada. cz  – děti se mohou přihlásit do 30. 9. 2017  

Sběr papíru bude v týdnu od 18. 9. – 22. 9. 2017  u ZŠ Úvaly.      

Dotované mléko – informace na stránkách – www.skolniprogram.cz 

Ředitelské volno – 29. 9. 2017      

Změny osobních údajů rodičů nebo dětí oznamte třídní učitelce co nejdříve.    

Ostatní informace jsou k dispozici na stránkách školy – www.zsuvaly.cz      

Klíče od šatny děti převzaly, v šatně bude přítomná vrátná p. Konečná, která v případě potřeby dětem pomůže, v šatně rovněž vykonává dozor.

Nepřítomnost dítěte ve škole omlouvejte prosím včas a rovnou prostřednictvím Bakalářů. Děkuji. 

Další informace, dotazy apod. Vám ráda předám nebo zodpovím na třídní schůzce.

Přeji Vám příjemný víkend a těším se na vzájemnou spolupráci. Vaše p.uč. Zdeňka Křížová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace 19.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace týdne od 25.6. – do 29.6.2018 – viz informace pro rodiče.

Týdenní plán 18. 6. – 22. 6. 2018

ČESKÝ  JAZYK:   / DOPORUČENÍ K PROCVIČOVÁNÍ – www. skolakov.cz, www. pravopisne.cz /

Opakování, procvičování
Vyjmenovaná slova, slova příbuzná
Slova s předponou vy-, vý-
Slova s ě/je
Určování slovních druhů, předpony x předložky
Slovesa – osoba, číslo, čas, způsob
Vzory rodu středního, Pravopis podstat. jmen
Vzory rodu ženského , Pravopis podstat.jmen – dokončení
Skloňování podstat. jmen – rod, číslo, pád, vzor
Věta zvolací, přímá – nepřímá řeč
Vzory rodu mužského, pravopis podstat.jmen – procvičování
Podmět a přísudek, Přísudek holý, rozvitý, Souvětí – vzorce ( např.V1,V2 ), Shoda podmětu s přísudkem
Větný přízvuk, melodie hlasu
Orientace v textu
Fakta, názory, domněnky, informace podstatné a okrajové
Popis – pracovní postup – prezentace dětí
Procvičování učiva
Druhy číslovek
Opakování a procvičování

ČTENÍ/PSANÍ/SLOH :  

Rozvoj čtenářské gramotnosti , práce s knihou – čítárna
Čítanka – zkoušení hlasitého čtení – ukázky z učebnice
Čtení s úkoly, otázky k textu – PL
Čtenářský deník odevzdat ke kontrole 14.6.2018

MATEMATIKA:  / lze procvičovat na www.matematika.hrou.cz / , https://www.matika.in/cs/

Opakování
Písemné sčítání a odčítání
Slovní úlohy
Závorky, Dělení se zbytkem
Geometrie – stavba a plán, úhlopříčka, kolmice, rovnoběžky, rovnoběžníky, různoběžky, kružnice a kruh
Sudá a lichá čísla
Malá a velká násobilka
Písemné dělení a násobení
Zlomky
Rovnice
Římské číslice
Trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný
Práce s daty
Trojúhelník pravoúhlý – odvěsna, přepona, rýsování ve čtvercové síti
Geometrické modelování – tělesa, geom. útvary
Konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rýsování úseček, přímky, kolmice
Vyvození čísel do milionu, zápis čísel, porovnávání, početní operace, převody jednotek délky, hmotnosti, času, objemu
Písemné násobení dvojciferným činitelem
Diagram, Graf
Opakování a procvičování

VLASTIVĚDA / SPOLEČNOST/
Evropa – práce s mapou, povrch Evropy
Podnebí a vodstvo, cestování
Prezentace dětí – zajimavosti

PŘÍRODOVĚDA
Příroda a člověk, přírodní společenstva, Les, Louka
Opakování a procvičování                                                                                                                                                                                    

Angličtinaen flag Informace pro skupinu A42 – Olga Fernando

Informace z výuky AJ – Olga Fernando
Chtěla bych pochválit děti za účast ve školním kole anglické olympiády, která nedávno proběhla na naší škole. Děti byly rozdělené do kategorii podle ročníku. Ve 4.třídách se zúčastnilo 11 dětí - ze 4.B Šárka Karpišová, Alice Hájková, Anna Brodilová, ze 4.A Šimon Charvát, Tomáš Vedral, Jakub Brázda, Kryštof Komínek, Nela Mrkvičková, Pavel Růžička a ze 4.C Neela Shahová a Vasilij Ploc. Do dalšího kola postupují dvě nejúspěšnější – Šárka Karpišová a Alice Hájková, náhradník v případě neúčasti je Šimon Charvát.
Gratuluji vítězům a všem děkuji a chválím za účast.

Informace pro účastníky oblastního kola: https://www.zsuvaly.cz/tridy/predmety/anglictina/ nebo p.učitel Daněk (danek@zsuvaly.cz)

ze dne: 18.5..2018
informace k výuce: V úterý 16.1. budeme psát pololetní test - opakování.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka, větná spojení, popis obrázku atd.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Pokud si se svolením rodičů nahrají tuto aplikaci, která je zdarma na mobilní telefon, tablet nebo budou používat na PC, mohou si i vylepšit známku - za každých 200 bodů mohou získat jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit "sdílení" - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 4. Dětem jsem dala kopii instrukcí. Někteří už pilně trénují.
probrané učivo:U: do str. 55
PS: do str.55
rovněž U a PS str. 62-65 (Easter)
pomůcky na AJ:učebnice Start With Click New 2, pro 4.ročník - Fraus
pracovní sešit k učebnici - Fraus
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny
linkovaný sešit A5 - na testy
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz


 

 

 

 

 

ZÁŘÍ :
4.9.                Zahájení školního roku
5.9. – 8.9.       Týden  OSV  –  “ Já a společnost “
18.9. – 22.9.    Sběr papíru, odvoz hlíníku a PET víček
19. 9.              Výstava grafik a minerálů
19.9.               Mimořádná třídní schůzka od 17,00 hod. ve třídě 4.A
29. 9.              Ředitelské volno

ŘÍJEN:
3.10.                Planetárium Praha – “ Vesmír kolem nás “
18.10.              Městská knihovna Úvaly – téma “ České pověsti “
26.10. – 27.10.    Podzimní prázdniny
30. 10.              Halloween – akce třídy ve spolupráci se školním parlamentem školy

LISTOPAD:
10. 11.              Exkurze – Svíčkárna v Šestajovicích            
21.11.               Třídní schůzka  od 17,00 hod. ve třídě 4.A
22. 11.              Hudební pořad – Bubnování v ZŠ Úvaly
30.11.                Vánoční pracovní dílny

PROSINEC:
2.12.                 Vánoční jarmark ( sobota )
4.12.                Čertoviny a nadílka
6.12.                 Vánoční dílna – výroba přání pro rodiče
8.12.                 Tonda obal – enviromentální výchova
12.12.               Muzikál – Sněhová královna – v Praze, Vánoční trhy v Praze
14.12.               Výstava v MDDM Úvaly – Bílá zima
22.12.                Vánoční besídka s nadílkou
23.12.- 2.1.2018   Vánoční prázdniny – výuka začne 3.1.2018

LEDEN:
5.1.                   Tři králové – dramatické vystoupení dětí 2. stupně pod vedením p. uč. Javůrkové
10.1.                  Etické dílny – Jak správně naložit se svými penězi / 8,00 – 9,40 hod./
23.1.                  Interaktivní hra a expozice o Karlu IV. – Dům u Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1

ÚNOR:
2.2.                     Pololetní prázdniny
13.2.                   Masoupust – tradice a zvyky
19.2.-25.2.           Jarní prázdniny

BŘEZEN:
13.3.                      Exkurze – Muzeum v Českém Brodě – Bitva u Lipan a ohlasy husitství v českých zemích + informač.centrum
16.3.                      Matematická soutěž Klokan – Kategorie Klokánek
23.3.                      Městská knihovna Úvaly – Beseda “ Na co a na koho můžeme být jako Češi hrdí “ + Státní symboly, mince a
bankovky
22.3 – 23.3.            Noc s Andersenem – spaní ve škole ( Statečný cínový vojáček )
27.3.                      Staré pověsti české – kult.pořad – 8,00 – 8,45 hod.
27.3.                      Čtenářská dílna v Městské knihovně Úvaly
29.3.- 30.3.            Velikonoční prázdniny

DUBEN:
2.4.                        Velikonoční pondělí – volno
3.4.                        Ředitelské volno – zápis do 1. tříd
12.4.                      Pěvecká soutěž – školní kolo – Kudy chodí písničky
13.4.                      Planeta Česko – Kino v Klánovicích
17.4.                      Třídní schůzka od 17,00 hod. ve třídě 4.A
22.4. – 27.4.           Ozdravný pobyt – Hotel Peklo, Josefův Důl  960 – Jizerské hory
26.4.                      Den Země – Ukliďme svět
30.4.                      Ředitelské volno – DVPP
KVĚTEN:
3.5.                         Pěvecká soutěž – Oblastní kolo “ Kudy chodí písničky “
3.5.                         Holky, kluci, pozor na kyberprostor – Seminář na téma kyberšikany – 1.-2. hod.
7.5.                         Ředitelské volno – DVPP
10.5.                       Třídní kolo recitační soutěže – Úvalské veršování – postoupí 3 nejlepší žáci z nejlepších
16.5.                       Den otevřených dveří
29.5.                       Ochrana obyvatel při mimořádných událostech
23.5.                       Fotografování na závěr školního roku
23.5.                       Úvalské veršování – školní kolo recitační soutěže od 13,00 hod.
26.5.                       Den dětí – ZŠ ve spolupráci s MDDM Úvaly

ČERVEN:
 6.6.                       Úvalské veršování – oblastní kolo recitační soutěže od 13,00 hod.
12.6.                      Výstava výtvarných a keramických prací v MDDM v Úvalech – téma ŘEKA
25.6.                      Divadlo v Dlouhé v Praze – Aucassin a Nicoletta
26.6.                      Kino Klánovice – Příšerky z vesmíru – dodatečná oslava – Den dětí
27.6.                     Sportovní den v Sokolovně Úvaly
28.6.                      Požární ochrana, DEN HER
29.6.                      Vysvědčení – 8,00 – 8,45 hod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme pracovat metodami kritického myšlení, více najdete na: https://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php?co=principy.

Budeme pracovat s vlastní knihou, kterou budou mít děti v lavici.

Doporučuji všem dětem projekt na podporu čtenářství s charitativním přesahem: https://www.ctenipomaha.cz/, na kterém se podílí například Zdeněk Svěrák, Marek Eben a další.

Pokud se na tyto stránky zaregistrujete, objevíte seznam vhodných knih pro žáky 1.-5. třídy.  Dítě knihu přečte, vyplní správně test otázek, na svůj účet získá 50 korun, které na základě svého uvážení věnuje na jeden z vybraných dobročinných projektů. Knihy, které jsou zde doporučované, jsou kvalitní a můžete se jimi inspirovat při volbě vlastní knihy do lavice či knih pro domácí čtení.

Čtenářské BINGO – aktivita třídy 4.A – ŠK.R. 2017/2018

SEZNAM DOPORUČENÝCH KNIH

Milé děti, toto je seznam knížek, ze kterých si můžete libovolně vybírat. Vesměs všechny knížky jsem četla a mohu vám je doporučit, protože jsou od kvalitních, známých autorů píšících pro děti. Od daných autorů můžete číst i jiné tituly. Širší seznam naleznete na webových stránkách https://www.ctenipomaha.cz/.

Březinová, Ivona: Začarovaná třída

Dahl, Jakub: Jakub a obří broskev, Prevítovi, Karlík a továrna na čokoládu

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe

Drda, Jan: České pohádky

Čapek, Karel: Devatero pohádek

Čtvrtek, Václav: Rumcajs, Manka, Cipísek

Drijverová, Martina: Domov pro Marťany, Sísa Kyselá

Doskočilová Hana:  Pejskování s Polynou

Foglar, Jaroslav: Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého Vonta

Goscinny, René:  Mikulášovy patálie

Jansonová, Tove:  Čarovná zima, Čarodějův klobouk, Bláznivé léto, Muminci

Kahoun, Jiří: Školník Kulda je jednička

Karafiát Jan: Broučci

Kastner, Erich: Luisa a Lotka

Kolář, Jiří: Z deníku kocoura Modroočka

Lada, Josef: Bubáci a Hastrmani, Kocour Mikeš

Lingrenová, Astrid: Děti z Bullerbinu, Bratři Lví srdce, Ronja, dcera loupežníka, Jižní louka, Pipi, Dlouhá punčocha, Rasmus tulákem

Lewis, S. C. : Letopisy Narnie

MacDonaldová, Betty:  Paní Láryfáry I. – IV.

Macourek, Miloš: Mach a Šebestová

Marešová, Dana: Plivník

Milne, Alan Alexander:  Medvídek Pú

Ransome, Arthur: Boj o ostrov

Saint-Exupéry de, Antoine: Malý princ

Sekora, Ondřej: Ferda Mravenec

Spyriová, Johanna:  Heidi děvčátko z hor

Vojtěch Steklač: Boříkovy lapálie

Štorch, Eduard: Lovci mamutů, Osada Havranů, Bronzový poklad

Werich, Jan: Fimfárum

Zinnerová, Markéta: Tajemství proutěného košíku, Kde padají hvězdy, Indiáni z Větrova

POEZIE

Brukner, Josef: Obrazárna

Frynta, Emanuel:  Písničky bez muziky

Halas, František:  Před usnutím

Hrubín, František: Modré nebe

Kainar, Josef:  Nevídáno, neslýcháno

Skácel, Jan:  Kam odešly laně

Sládek, Josef Václav: Zlaté slunce, bílý den

Vodňanský, Jan:  Šlo povidlo na vandr

Žáček, Jiří: Dobrý den, dobrou noc, Aprílová škola

Napište třídní učitelce

13 + 7 =