Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 4. A  ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Monika Halačková

Kontakt

 

Třída: 4. A

halackova@zsuvaly.cz

 

                                                                                   Související obrázek

Co se právě učí čtvťáci?

 

Český jazyk – opakujeme učivo třetí třídy:

Vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves, učivo o větách – druhy vět, věta jednoduchá a souvětí. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost, slovní zásobu a vyjadřovací schopnsti.

Matematika – opakujeme učivo třetí třídy – počítáme do tisíce

Násobilka, písemné sčítání a odčítání, písemné násobení, dělení se zbytkem, řešíme slovní úlohy s uvedenými početními operacemi. Věnujeme se finanční gramotnosti.

Geometrie: poznáváme geometrická tělesa, rýsujeme přímky, úsečky, kružnice, měříme délku, převádíme jednotky délky, orientujeme se v pojmech: rovnoběžky, různoběžky, kolmice, bod, průsečík, strana, stěna, vrchol, poloměr, průměr

Přírodověda:

Vesmír, neživá příroda,horniny, nerosty, půda.

Vlastivěda:

Česká republika – poznáváme naši vlast, pracujeme s mapou.

 

 

 

 

M. Halačková

 

 

 

en flag Informace pro skupinu –  A41  – Olga Fernando

úkoly k domácímu procvičování:
5.5.2020 Přecházíme na Google Classroom:

Od 5.května budu dětem vše dávat na Google Classroom.
- zápis z hodiny
- DÚ
- odkazy na videa a procvičování
4.5.2020Kopie zápisu z hodiny online - je na Google Classroom, vč.poslechů
Classwork - 4 May

DÚ:
- procvičování na "umíme anglicky"
30.4..2020Kopie zápisu z hodiny online - je na Google Classroom
Classwork - 30 April

DÚ:
- pracovní list na GC
- procvičování na "umíme anglicky"
- poslech a čtení komiksu (nahrávka na GC)
28.4..2020Kopie zápisu z hodiny online Classwork - 28 April

DÚ - napiš do sešitu:
- napsat 3 věci / zvířata / osoby a porovnat a napsat co je nej…
- vyzkoušej si cvičení / shlédni video na GC / Učebna

- můžete trénovat na "umíme anglicky" - prosím aby si žáci do profilů uvedli jméno, u některých je jen obrázek a nevím, kdo to je.
-----------------------------------------------------------
z minulého týdne:
Video - přídavná jména, porovnávání pravidla pravopisu
Game - porovnávání
27.4..2020Kopie zápisu z hodiny online Classwork - 27 April

DÚ - dokončit cvičení:
1/ Activity Book - p. 67/7

2 / na stránkách umíme to (děti už používají na M a ČJ) - úkol
- název třídy: zs-uvaly-4a-aj
- heslo: 4aumimeto

3 / podívej se do Google Učebny - a vyzkoušej nějaký z úkolů v Unit 7, napiš mi do komentáře, jak se ti to líbilo
-----------------------------------------------------------
z minulého týdne:
Video - přídavná jména, porovnávání pravidla pravopisu
Game - porovnávání
24. 4 . 2020
Tento týden jsme se už všichni sešli na online hodinách. Děkuji všem za pomoc a zprostředkování.

Ve čtvrtek jsem dětem předala údaje k procvičování na "umíme to" po dohodě s pí. učitelkou třídní (používáte již na matematiku a čj):
- název třídy: zs-uvaly-4a-aj
- heslo: 4aumimeto
Děti mohou trénovat to, co potřebují a občas jim zadám i nějaký úkol.

Jelikož děti mají účet na Google, rozhodla jsem se jim připravit Google Classroom / Učebnu. Děti do ní přihlásím a do e-mailu by jim mělo přijít oznámení. Aplikaci Google Classroom / Učebna naleznete kliknutím na ikonu 9ti čtverečků po přihlášení na Gmail. Aplikace má ikonu zelené tabule ve žlutém rámečku. Budu tam dávat zajímavé články, videa, pracovní listy apod. Mělo by jim to usnadnit práci. Příští týden je s tím seznámím při společné hodině AJ, nemusíte dělat nic dopředu a zatěžovat se s tím o víkendu.

V případě dotazů mě prosím kontaktujte. Přeji hodně sil, pevné zdraví a děkuji.
23.4..2020Kopie zápisu z hodiny online Classwork - 23 April

DÚ - poslech písničky a umíme anglicky:
1/ Pupil´s Book - písnička, p. 67/10
- nahrávka

2 / na stránkách umíme to (děti už používají na M a ČJ) - úkol
- název třídy: zs-uvaly-4a-aj
- heslo: 4aumimeto

Video - přídavná jména, porovnávání pravidla pravopisu

pro zábavu:
Game - porovnávání
21.4..2020Kopie zápisu z hodiny + zadání DÚ
- zápis z hodiny - přídavná jména, zadání DÚ Classwork - 21st April

DÚ - poslech - Pupil´s Book p. 66/7
- nahrávka

můžete se podívat i na - Video - comparative - přídavná jména - porovnávání
20.4..2020Pro žáky, kteří nebyli online - Zápis z hodiny online - classwork - 20th April
20. 4 . 2020
Chtěla bych Vám poděkovat za přihlášení dětí a asistenci při online práci s využitím Google Meet. Bylo vidět, jak velký kus práce jste s dětmi udělali, děti moc pěkně pracují a dnes jsme si vyzkoušeli i připravenou hádanku (popis zvířete). Učíme se společně komunikovat na dálku, používáme pouze mikrofony a "chat box", já se snažím sdílet obrazovku, abychom si mohli kontrolovat i zápisy. Hodiny ve škole máme živější, ale i takto si dovedeme zopakovat učivo. Bohužel nelze společně poslouchat nahrávky k učebnici vč. písniček a videí. A tak je budu nadále nahrávat na www stránky třídy na doma. Rovněž budu dávat na stránky pracovní listy k nahrávkám a zápisy z online hodiny pro ty, kteří se nemohli připojit (pokud to bude něco nového).
Budu se snažit, abychom se slyšeli v pondělí (9-9.45 hod.), úterý a čtvrtek (10-10.45 hod.) pokud nám to technika/čas dovolí. Vždy budu dětem posílat na jejich e-mail pozvánku s odkazem na připojení. Pozvánku nemusíte potvrzovat, stačí se připojit.
V případě dotazů mě prosím kontaktujte. Přeji hodně sil a pevné zdraví. Děkuji.
16.4..2020Popis zvířete - ostatní budou hádat, co to je.

Ráda bych Vám, resp. Vašim dětem nabídla možnost on-line výuky s využitím Google Meet k přihlášení k „videohovoru“ . Tímto bychom mohli společně pracovat, popovídat si o tom, co se nám podařilo a já mohu poradit s úkoly. Aplikace Meet se dá rovněž nahrát do mobilních telefonů, a tak pokud děti nemají možnost využít PC a mají mobilní telefon, mohou se rovněž přihlásit (s vaším svolením a pomocí).
Děti obdrží do e-mailové schránky pozvánku k připojení do Meet, na kterou pouze kliknou v daný den a čas. Jen Vás požádám a vypnutí kamer a nenahrávání rozhovorů, abychom nepřetěžovali síť a nerušili nikomu domácí soukromí, pouze se uslyšíme. V tomto týdnu to vyzkoušíme ve středu od 10 hod. a ve čtvrtek od 9 hodin.
Do budoucna navrhuji společné hodiny 2-3 x týdně (shodné s rozsahem v rozvrhu) den a čas upřesním.
14.4..2020Pupil´s Book
Str. 65/5
- nejprve se podívej na vzor
- teď si vyber zvířátko a připrav si, jak bys ho popsal, ale neříkej jeho jméno.
- věty si můžeš napsat do sešitu, až se uslyšíme, zahrajeme si hádací hru.
- můj vzor: This big animal is grey. It has got big ears. It can run and swim, but it can´t fly. It lives in a jungle. It is a mammal. It doesn´t eat meat. It likes grass, leaves and also fruit. It is very strong. What is it?

Activity book:
Str. 65/3
- look at the animal, read and correct / podívej se na obrázek zvířete, přečti si text, podtrhej chyby a přepiš správně. Podívej se na řešení k prvnímu obrázku (já nemohu podtrhávat, tak škrtám):
1. This animal has got two legs and a lot of hair on its feet. It eats chocolate and sleeps a lot. It´s a big dog.
Opravené a přepsané: This animal has got four legs and a lot of hair on its feet. It eats meat and sleeps a lot. It´s a big lion.
2.4..2020On-line procvičování www.cambridgelms.org/primary
- vocabulary 1
- vocabulary 2

Pupil´s Book
Str. 65/4
- nejprve si pojmenuj obrázky zvířat
- přečti si nahlas text 1-6 a přiřaď k nim obrázky a-j (některé nepoužiješ)
- zbylá dvě zvířata (f, j ) popiš do sešitu, můžeš mi poslat i emailem.
---------------------------------------------------------------------------
Části těla zvířat - 2 hry:
- zkopíruj si link do prohlížeče
- kliknutím na mikrofon si přehraj slovíčko, zopakuj a poté přiřaď k obrázku
- po dokončení stiskni FINISH a uvidíš výsledky
- pokud se ti nepodařilo, vyzkoušej vícekrát
- pokud jsi některá slovíčka už zapomněl, napiš si je do slovníčku

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-2
---------------------------------------------------------------------------
opakování:
slovíčka / písnička a hra - zkopíruj si adresu do prohlížeče:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house
- nejprve si otevři složku "preparation" - pojmenuj a přiřaď slova k obrázkům, kliknutím na mikrofon uslyšíš správnou výslovnost, zopakuj)
- přehraj si písničku a zazpívej si (vícekrát)
- zahraj si hru, zjistíš, co si pamatuješ.
31.3.2020On-line procvičování www.cambridgelms.org/primary
- vocabulary 1
- vocabulary 2

Pupil´s Book
Str. 64/1
- pracovní list, pokud možno vytisknout, nebo alespoň otevřít na PC,
pracovat dle zadání na listu Unit 7 - worksheet - text
nahrávky ke cvičení:

Str. 64/3
- podívej se na řadu obrázků, pojmenuj a doplň chybějící
- poté s nahrávkou zkontroluj
nahrávka ke cvičení:

Activity book:
Str. 64/2 – follow the animals
- colour all the animals light blue (zvýrazni zvířata modrou)
- follow the animals with a pencil (spoj zvířata tužkou)
- answer the questions (odpověz na otázky)

(opakování)
slovíčka / písnička a hra - zkopíruj si adresu do prohlížeče:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house
- nejprve si otevři složku "preparation" - pojmenuj a přiřaď slova k obrázkům, kliknutím na mikrofon uslyšíš správnou výslovnost, zopakuj)
- přehraj si písničku a zazpívej si (vícekrát)
- zahraj si hru, zjistíš, co si pamatuješ.
30.3.2020Online procvičování k učebnici - cvičení z Unit 7
- vocabulary

Pupil´s Book
Str. 64 / 1
- do sešitu na zápis z hodiny - write the date (napiš datum)
- look at the picture and answer the questions - podívej se na obrázek a napiš do sešitu odpovědi, co si myslíš
- listen and check (track 3) - poslechni si a zkontroluj (odhadl jsi správně)
nahrávky ke cvičení:
- poslechni si ještě jednou, zastavuj nahrávku a opakuj věty.
- do slovníčku si napiš nová slovíčka

Activity book:
Str. 64/1 – name the animals - pojmenuj zvířata
- put these animals in alphabetical order - seřaď zvířata podle abecedy a napiš.

slovíčka / písnička a hra - zkopíruj si adresu do prohlížeče:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house
- nejprve si otevři složku "preparation" - pojmenuj a přiřaď slova k obrázkům, kliknutím na mikrofon uslyšíš správnou výslovnost, zopakuj)
- přehraj si písničku a zazpívej si (vícekrát)
- zahraj si hru, zjistíš, co si pamatuješ.
Milí rodiče a žáci,
Máme za sebou týden domácího učení. Chtěla bych se Vás zeptat, jak se vám s připravenými úkoly pracuje a zda jsou návody dostatečné. Co se dětem líbí a zda pravidelně procvičují. Ráda bych, aby děti byly co nejvíce samostatné.
Kopie úkolů zadávám do Bakalářů, ale nelze přikládat soubory s pracovními listy a nahrávkami. Proto Vás odkazuji na www stránky třídy, které pravidelně doplňuji. Chtěla bych Vás požádat jednou týdně o krátkou zprávu, zda jste zvládli učivo. abych měla kontrolu a zpětnou vazbu.
Můžete mě kontaktovat přes Bakaláře, školní email fernando@zsuvaly.cz , Hangouts (google application) nebo Meets případně skype oli.fernando. V případě dotazů, připomínek jsem Vám rovněž k dispozici a pokud bude v mých silách, ráda pomůžu. Děti moc pozdravuji.
Přeji pěkný den a pevné zdraví
O. Fernando
(angličtina)

26.3.2020Online procvičování k učebnici - cvičení z UNIT 3 a 4

Activity book:
Str. 62/1 – Choose your adventure (vyber si svije dobrodružství)
- Podle toho co si vybereš v prvním rámečku MOUNTAIN nebo LAKE pokračuješ dál

Str. 62/2 – Look at activity 1 and write (podívej se na cvičení 1 a opiš příběh.
- Přepiš popis dobrodružství, piš tak, aby bylo vidět které písmeno je velké a malé. Na konci vět piš tečky.

Str. 63/4 – complete the crossword and write the message , vyplň křížovku se slovíčky z cvičení 63/3
- Po vyplnění křížovky, vyřeš šifru
Pokud už požíváš svůj nový školní e-mail, pošli mi vyřešenou šifru emailem.
Moje adresa: fernando@zsuvaly.cz , do předmětu napiš: crossword message
24.3.2020Pupil´s Book:
Str. 62 – game – instructions
- Nejprve si zopakuj slovíčka z unit 5 a 6, popiš si obrázek a do sešitu na zápisky si napiš datum (anglicky) a alespoň 6 vět – příroda, počasí, činnosti (např. There is a big lake.)
- Zopakujeme si slovní obraty k hrám - go forward (jdi dopředu), go back (jdi zpět), throw again (házíš ještě jednou), miss a turn (jednou neházej), you must throw a six (musíš hodit šestku), you play (hraješ), it´s your turn (jsi na řadě), I´ve won (vyhrál jsme), where is the dice? (kde je kostka?
- Popros staršího sourozence nebo si zahraj sám, potřebuješ – a dice and a counter each
- Now you can play, speak English, have fun, enjoy it, don´t get angry if you lose, it´s only a game

Str. 63 – find the differences - hledej rozdíly (přečti si zadání v učebnici:
- Podívej se na obrázek, pokud můžeš pracovat na dálku s kamarádem/kamarádkou ze třídy přes mobilní tel. popište si navzájem obrázky, každý jeden, nebo pracuješ sám
- Do sešitu si udělej dvě kolonky nebo piš na dvoustránku – vlevo si napiš nadpis „In picture 1“, vpravo „in picture 2“ a napiš 8 rozdílů, ukázkové věty jsou v učebnici

Activity book:
Str. 61 / 3
Str. 63 / 3

Odměna:
video + quiz: https://eslvideo.com/quiz.php?id=33780
video + quiz: https://www.eslvideo.com/quiz.php?id=32905

23.3.2020On-line procvičování www.cambridgelms.org/primary - dle volby Unit 4 a 5

Pupil´s Book:
str.60 / 1 - vypsat nová slovíčka do slovníčku a naučit, se slovníkem online poslechnout výslovnost
str.60 / 2 - zadání:
- nejprve si poslechni výslovnost slov "root", "leaves", "seeds, "fruit" a několikrát zopakuj z nahrávky (track 2 )
- poslouchej nahrávku a odpověz správním slovem na otázku
nahrávka ke str. 60/2 - track 2

str.61 / 4 - zadání:
- přečti si červený rámeček.
- do sešitu napiš odpovědi na otázky pod rámečkem ke každému ze tří obrázků s rostlinami, celou větou
- namaluj si rostlinu / strom a popiš části do sešitu - anglicky

Activity book:
str. 60 / 1 a 2 - doplnit slovíčka

Odměna:
Protiklady – opaky: https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI
19.3.2020On-line procvičování www.cambridgelms.org/primary - dle volby Unit 6
On-line - na British Council web: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/renata-lives-big-old-house, na stránce jsou záložky, které mají úkoly - postupně otevřít a vypracovat (vše jen online)
- 1. preparation (opakování slovíček, kliknutím na ikonku uslyšíš výslovnost, nahlas zopakuj a poté přiřaď k obrázku)
- 2. chant - pusť si video, které je pod slovíčky
- 3. game - zahraj is hru
- 4. transcript - otevři si přepis rapu a přečti, pokus se o stejný rytmus jako ve videu
- za odměnu si můžeš zahrát hru ze záložky "Fun and Games" nebo pustit písničku ze záložky "Listen and Watch"

Pracovní list Unit 6 - worksheet - reading, writing
- vytisknout (pokud máte možnost) a vypracovat, po vypracování vložit do desek, návod v PL
17.3.2020Přečtení komiksu PB 59
on line procvičování dle volby Unit 6
Pracovní listy - pokud máte možnost vytiskněte a prosím o založení desek na ukládání
- pracovní list - komiks Unit 6 - worksheet - comic
- pracovní list - písnička Unit 6 - worksheet - song
16.3.2020online procvičování - www.cambridgelms.org/primary :
- unit 6 - vocabulary 1, reading 3, game 2
Activity Book
- kontrola 58/9 - řešení 1.red, 2.head, 3.bread, 4.healthy, 5. help, 6.really, 7. friend
- cv. 58/10 - poslechni a vybarvi (můžete průběžně zastavovat a posloucháme 2x nebo dle potřeby), popiš
12.3.2020Žákům doporučuji dodržovat pravidelné opakování dle školního rozvrhu.

Úkoly z 12.3.:
- Opakovat na online procvičování – přihlašovací údaje jsou na www a kódy v prac. sešitě -www.cambridgelms.org/primary
o Unit 6 – vocabulary 3, grammar 3
o Game 1
- Pupil´s Book (PB) – p.59, poslech s učebnicí poté číst a vypsat nová slovíčka
- Activity Book (AB) – p. 58/9 poslechnout, zopakovat a zakroužkovat co nepatří (podle výslovnosti), 59/1 (žáci přehnou stránku na půl a otestují své znalosti, děláme to i ve škole, ideálně by neměli nahlížet, potom si opraví zelenou pastelkou)
- nahrávka k 58/9 -
- Dokončit do neděle 15.3.
informace k výuce: V učebnici není slovníček, proto si budeme slovíčka z hodin zapisovat do sešitu/slovníčků. Tímto si děti trénují psaní. Slovní zásobu budu rovněž postupně doplňovat i na tyto stránky.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka, větná spojení, doplňování, spojování atd.

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici Kid´s Box 3 na www.cambridgelms.org/primary. Je nutné se registrovat. Přihlašovací údaje jsou v pracovním sešitě (Activity Book) na vnitřní straně desek. Děti můžou trénovat samostatně nebo se mohou přihlásit do skupiny třídy, kde i já vidím jejich pracovní nasazení. Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: Class 4A-OF
- class ID: class4A

probrané učivo:Slovní zásoba:
KB3 - slovíčka - U 0 : opakování ze 3. ročníku, barvy, čísla, hračky, slovesa pohybu, předložky

KB3 - slovíčka - U 1 : rodina, popis osob, sloveso like / can / enjoy / want

KB3 - slovíčka - U 2 : dům, byt, popis, adresa, sloveso move / take /

KB3 - slovíčka - U 3 : denní režim, hodiny, minulý čas slovesa "to be" - "was / were"

KB3 - slovíčka - U 4 : město, měna / peníze, nakupování, čísla, sloveso muset "must"

KB3 - slovíčka - U 5 : zdraví a nemoc, fit, části těla, pohyb, sloveso nesmět "mustn´t"

KB3 - slovíčka - U 6 : venkov, přídavná jména, příroda, sloveso potřebovat "need"

KB3 - slovíčka - U 7: zvířata, stupňování přídavných jmen, prostředí

KB3 - slovíčka - U 8: počasí, oblečení, hudební nástroje, vyjádření minulosti slovesa "to be" - was / were.
pomůcky na AJ:učebnice Kid´s Box 3 (Pupil´s Book)
pracovní sešit k učebnici Kid´s Box 3 (Activity Book)
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny a slovíčka
linkovaný sešit A5 - na testy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.cambridgelms.org/primary
MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

1 + 4 =