Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách 3.E. ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitel Mgr. Bohumil Bulíř

Kontakt Třída: 3.E.
Třídní učitel: Mgr. Bohumil Bulíř
E-mail: bulir@zsuvaly.cz

Aktualizace 20.6. :
V příštím týdnu se již nebudeme učit, budeme uklízet třídu, děti si postupně odnášejí své věci. Vybírat se budou i klíčky od šatních skřínek. Nesmí být zohýbané, poničené. Děti budou dostávat učebnice pro 3. roč., bude dobré, když budou mít v pondělí školní tašku, aby vše pobraly. Krabici s Vv si děti doma vyčistí a ponechají si jí do 3.třídy. 
AKCE : 25.6. proběhne od 8,00 – 12,25 hod. celoškolní akce : Ochrana obyvatel při mimořádných událostech. Děti přijdou s batůžkem, ve sportovním oblečení, budou mít penál.
26.6. ROZLOUČENÍ S DRUHOU TŘÍDOU – děti si donesou občerstvení, oblíbenou hračku, připraví si program ve skupinkách, budou soutěžit.
28. 6. VYSVĚDČENÍ  8 – 8,40 hod.
Vážení rodiče,
příští školní rok bude Vaše děti vyučovat pan učitel Bulíř, já přecházím do1.třídy. Děti zůstávají na této budově. Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám krásné prázdniny.
H.Š.

Aktualizace 5. 6.:
Máme napsané závěrečné písemné práce, posílám Vám je k nahlédnutí, prosím podepsat a vrátit do školy.
Prosím také doplnit omluvenky v ŽK.
Prosím zkontrolovat stav financí na účtu Vašeho dítěte, u některých dětí nelze zaplatit fotografie.Do fondu vložte částku1000,-Kč na nákup pracovních sešitů a potřeb pro 3.třídu a 150,-Kč na školní výlet / do 15. 6./.
AKCE:
17.6.ředitelské volno z organizačních důvodů
21.6.pojedeme na VÝLET na zámek Radim, sraz u školy v 7,45 hod..Pojedeme vlakem, dětem zakoupím společnou jízdenku. S sebou batůžek, svačinu, pití, drobný finanční obnos. Po příjezdu děti odvedu do jídelny na oběd a děti předám do ŠD. Cena výletu do 150,-Kč.
Hezký týden přeje H.Š.

Aktualizace 24. 5.
V poslední době se zhoršilo chování dětí, děti jsou více nepozorné, otáčí se, povídají, nesledují společnou práci. To se projevuje i na jejich výsledcích. Chování během přestávek se také zhoršilo, objevují se i vulgární výrazy. Promluvte si, prosím, s dětmi na toto téma.                                                     Doma mají děti možnost procvičit si diktáty z učebnice, které píšeme po probrání učiva v dané kapitole. Jen několik dětí to využívá. Ostatní pak mají zbytečně mnoho chyb.
Ve třídě máme výskyt tzv. páté nemoci. Sledujte děti a pokud by měly problémy, navštivte lékaře.
AKCE: V týdnu od 27. 5. do 31. 5. bude ve škole probíhat již tradiční sběr papíru. Papír můžete odevzdávat ráno před začátkem vyučování. Nahlaste jméno, třídu a množství. Děkujeme.
31.5. se nebudeme učit, budeme mít školní den dětí, soutěže, hry, opékání buřtů. Děti přijdou ve sportovním oblečení s batůžkem. Zájemci si na opékání donesou klacík, uzeninu, tácek, chléb. Dřeva máme dostatek.
1.6. DEN  DĚTÍ pod školou od 14-16,30 hod.
Hezký týden přeje H.Š.

Aktualizace 15. 5.
Gratuluji zpětně děvčatům za účast ve školním kole pěvecké soutěže : Janě, Nelle, Viktorce a Valerii. Viktorka s Valinkou postoupily i do oblastního kola, kde získaly krásné 2. místo.
Další pochvala patří Zuzce a Viktorce za dnešní účast v recitační soutěži Úvalské veršování.
Probíráme postupně nové učivo a zároveň opakujeme učivo již probrané. Některé děti jsou ale hodně nepozorné, nesoustředí se na práci, vyrušují ostatní žáky. Čekají nás závěrečné prověrky z ČJ a MAT.
Zkontrolujte,prosím,s dětmi penály,chybí základní vybavení,dále lepidla, nůžky, pravítka. Děkuji.
Zdraví H.Š.

Paní učitelka Šintlerová je zatím nemocná, předpokládáme, že ještě 14 dní do školy nepřijde. Děti učí paní učitelka Hynčicová, se kterou budete mít třídní schůzku 9. 4. od 16.30 hodin ve třídě 2. E.

 

POZOR!

27. 3. pojedeme do Prahy do divadla. Odjezd autobusem od školy, sraz v 7.15 u školy. Návrat ve 12 hodin. Peníze budou odečteny z účtu dětí, které do divadla pojedou. Zkontrolujte prosím elektronickou žákovskou knížku, kde najdete informace k účtu Vašeho dítěte – jak a kolik peněz je třeba doplnit.

 

Aktualizace 4. 2.
Vážení rodiče,
od 7. 2. nebudu ze zdravotních důvodů přítomna ve škole. Děti bude vyučovat paní učitelka Lenka Hynčicová, tel. : 732 338 763. Veškeré informace / SMS / a dotazy posílejte, prosím, přímo paní učitelce. Informace budete dostávat prostřednictvím úkolníčku.
Poslední plavání bude 8. 3., dále bude v pátek 5. a 6. hodinu tělesná výchova / s přestávkou /.
AKCE : V týdnu od 11. 2. – 15. 2. bude na škole probíhat BAREVNÝ  TÝDEN. Do svého šatníku děti zařadí nějaké oblečení v dané barvě:
PO – barevná, ÚT – červená, ST – modrá, ČT – zelená, PÁ – černá
25. 2. – 3. 3. 2019 – JARNÍ  PRÁZDNINY
Klidný týden Vám přeje H. Š.

Aktualizace 28. 1.
Plavání bude pokračovat až do 8. 3. 2019.
Během čtvrtka děti dostanou výpis vysvědčení, který Vám zůstává. Děti by si měly přinést desky na jeho uložení.
V pátek 1. 2. jsou jednodenní pololetní prázdniny.
Hezký týden přeje  H. Š.

Aktualizace 20. 1. 2019
Prosím dopsat omluvenky za leden nejdéle do 22. 1., zameškané hodiny za 1. pololetí se uzavírají.
Minulý týden děti psaly svou první pololetní práci z českého jazyka, čeká nás ještě matematika. Písemné práce Vám pošlu koncem týdne k nahlédnutí a k podpisu. Práce děti donesou zpět do školy k uložení. Prosím, aby děti měly průhledné desky na listy. Někdy vracejí list s domácím úkolem hodně pomačkaný. Děkuji.
Doma procvičujte, prosím, s dětmi hodiny, též digitální čas. / např. 11 hodin a pět minut, za 10 minut půl osmé, čtvrt, půl, tři čtvrtě, aj. /.
Klidný týden Vám přeje H. Š.

Aktualizace 13. 1. 2019
Průběžně s novým učivem opakujeme již to probrané, čekají nás pololetní práce a vysvědčení. Připomínám, že by děti měly každý den číst nahlas z čítanky a také svou knížku. Do školy si zatím vlastní knížku nedonesli : Petr, Míša L., Zuzka, Vašík, Bertík.
Děti v poslední době hodně zapomínají pomůcky, sešity, učebnice. Chybí jim vybavení penálu. Někteří nemají lepidlo, jiní nůžky, pravítko atd.. Prosím, aby si děti štítkem s monogramem označily pera PILOT, která jsou stejná, své tužky a pastelky. Denně řešíme konflikty mezi dětmi a zjišťujeme, komu nalezená věc patří. Dohlédněte, prosím, na přípravu do školy. Děkuji.
AKCE : 15.1. hudební pořad
16.1. Teplákový den – kdo se chce zapojit, přijde v tento den do školy v teplácích.
Klidný týden Vám přeje H. Š.

Aktualizace 6. 1. 2019
Po prázdninách opakujeme a procvičujeme probrané učivo, které se zároveň objevuje v domácích úkolech. Připomínám nácvik diktátů z učebnice. Doma procvičujte hlasité čtení, aby se postupně zrychlovalo tempo a čtení bylo plynulejší. V matematice doma procvičujte počítání do 40, započali jsme s násobilkou, řešíme slovní úlohy. Na geometrii si děti na středu přinesou pravítko nebo trojúhelník a 2 tužky č.3, dobře ořezané. Matematiku prosím obalit.
Omluvenky pište IHNED po návratu dítěte .do školy.
AKCE : 15. 1. budeme mít během dopoledne hudební pořad – Hudební nástroje. Na tuto akci vybírám 50,-Kč do 11. 1. Dětem, které
nebyly na prosincovém workshopu, peníze převádím na tuto akci.
Hezký týden přeje H. Š.

Aktualizace 16. 12.
Chválím všechny děti za aktivitu a pečlivou práci při vánočním tvoření s paní Hoblíkovou, jen upozorňuji, že z důvodu bezpečnosti musí být čajová svíčka do svícnu ještě umístěna do malé skleničky.
List – sebehodnocení donesou zbývající děti do středy. Dárek pro vylosovaného spolužáka nejdéle ve středu!
V pondělí děti dostanou 2. díl matematiky, na zbývajících stránkách v 1. díle – určených k opakování – si mohou děti procvičovat učivo doma. Do školy si budou nosit už jen 2. díl.
V pátek budeme mít dopoledne třídní besídku, děti si mohou připravit nějaké vystoupení / hra na nástroj, scénka, básnička,  pantomima, aj. /. Každý si donese nějaké pohoštění, trochu cukroví, hrneček nebo kelímek a hlavně dobrou náladu!
Ve škole se sejdeme ve čtvrtek 3. ledna.
Vážení rodiče, milé děti,
přeji Vám krásné a hlavně klidné prožití vánočních svátků, pohodu, hodně dárků pod stromečkem a do nového roku zdraví, štěstí a splněních všech Vašich přání!
H. Š.

Aktualizace 10. 12.
Děkuji paní Drobňákové za přípravu balíčků dětem k Mikuláši.
Tento týden nás čekají další akce – 12. 12. půjdeme dopoledne do č. 65 na promítání pohádky Když draka bolí hlava
13. 12. předvánoční workshop s paní Hoblíkovou / dopoledne /
Stále se ale pilně učíme, koncem týdne děti dostanou 2. díl matematiky, v č.j. se soustředíme na měkké souhlásky. Děti musí více přemýšlet, zda se jedná o tvrdou či měkkou souhlásku, aby napsaly správné -y, -i. Dnes dostaly i kartičky s -i, -í, -y, -ý  a s nimi procvičujeme různá slova. Pokud neví, mohou se podívat na tabuli na přehled. Přesto některé děti stále chybují, často zapomínají při psaní ve slovech čárky. V poslední době jsou děti více nesoustředěné, někteří si hrají nebo povídají. Následně neví, co mají dělat, musíme je se sl. asistentkou více upozorňovat, aby dávaly pozor.
Velká část dětí nezná svojí adresu = ulici a číslo domu, nezná datum narození. Bylo by dobré, aby znaly zpaměti telefon na 1 z rodičů.
Dnes si děti losovaly jméno spolužáka, pro kterého přinesou dárek pod stromeček v hodnotě kolem 100,-Kč do 18. 12.
V pátek 14. 12. bude poslední plavání v tomto roce, 21. 12. již NEPLAVEME. Opět začneme v lednu.
Krásný adventní čas přeje  H. Š.

Aktualizace 3. 12.
Moc děkuji paní Čejchanové a Fiedlerové za obalení věnečků chvojím, dále děkuji za vydatnou pomoc při dílnách paní Novotné, paní Goldšmídové a sl. asistentce Terezce Prášilové. Děti chválím za pracovitost a donesené ozdobičky. Všem rodičům a dětem děkuji za návštěvu vánočního jarmarku. Věřím, že Vám naše výrobky udělaly radost. Při prodeji mi pomáhala Terezka Č. a Viktorka D.,obě byly moc šikovné.
Za odměnu půjdeme 12. 12. do č. 65 na filmovou pohádku : Když draka bolí hlava. Vstupné 50,- Kč uhradím.
Tento týden si ozdobíme stromeček a každý žák si vylosuje jméno spolužáka, pro kterého přinese dárek pod stromeček. Na třídní schůzce rodiče navrhli dárek v ceně 100,- Kč.
Připomínám : 4. 12. divadlo, sraz v 7,15 hod.
5. 12. čertoviny, během dopoledne, děti si vezmou jen pomůcky na angličtinu. Jinak budeme plnit úkoly z PEKLA !!
Klidný adventní týden Vám přeje H. Š.

Aktualizace 27. 11.
Ve čtvrtek budeme mít dílny – děti přijdou bez učení, jen s batůžkem a penálem. Donesou si usušené plátky ovoce, drobné šišky, stužky, ozdobičky na zdobení věnečků a větviček / vhodné jsou i slaměné menší ozdobičky /. Ochotné maminky jsou vítány. Pokud můžete, vezměte s sebou tavné pistole.
Děkuji moc panu Vinopalovi za obstarání stromečku do třídy, větve a za květiny na výzdobu oken. V pondělí si stromeček ozdobíme, zatím je uložený v chladnu.
AKCE : 1. 12. – JARMARK – od 13 – 15 hod v hlavní budově ZŠ, všechny Vás srdečně zvu.
4. 12. sraz před školou opět v 7,15 hod., návrat z divadla kolem 12. hodiny. Děti předám do ŠD.
5. 12. Čertoviny – během dopoledne, čertovské učení – prac. listy přímo z pekla.
6. 12. Vánoční koncert, který pořádá ZŠ – v 18:00 v sále sokolovny. Srdečně zveme všechny rodiče.
Klidný týden Vám přeje H. Š.

Aktualizace 21. 11.
Dnešní návštěva skanzenu v Přerově se dětem líbila. Děti si vyrobily na dílničkách andílka, s paní průvodkyní prošly všechny chaloupky a dozvěděly se různé zajímavosti o způsobu života lidí dříve. Zajímavá byla i vánoční výzdoba v chalupách a lidové zvyky.
Nebyla jsem spokojena s neukázněným chováním někerých chlapců, které jsem musela opakovaně napomínat.
Po dohodě na třídní schůzce budeme vybírat na balíček k Mikuláši částku 70,-Kč, balíčky připraví paní Drobňáková. Zároveň vybírám na další prosincové akce – na divadlo 200,-Kč, na předvánoční workshop 50,-Kč. Celkem tedy 320,-Kč. Prosím zaslat do úterý 27.11.
Děkuji.
H. Š.

Aktualizace 12. 11.
Vaření v kuchyňce si děti užily, každý si oloupal a nastrouhal bramboru, oloupal česnek. Děti si navzájem pomáhaly a následně si moc pochutnaly na bramboráku. Už se těší na další naše vaření a pečení.
Prosím o pravidelné sledování Bakalářů, opět jsou rodiče, kteří se podívají jen 1krát za měsíc. Někdy potřebuji urychleně doplnit omluvenky nebo Vám píši nějakou informaci ohledně Vašeho dítěte. Potom marně čekám na odpověď.
Připomínám třídní schůzku v úterý 20. 11. od 16,30 hod. !
Pomalu se blíží termín vánočních dílen, na kterých opět budeme vyrábět výrobky na Jarmark. Děti si pomalu mohou sušit plátky jablíček, pomerančů, citrónů, při vycházce si mohou nasbírat drobné šišky na zdobení větviček, věnečků. Opět budu ráda, pokud by nám ochotní tatínkové na dílny obalili věnečky chvojím a připravili ploché větve na závěsy na stěnu. Na minulém Jarmarku měly naše výrobky velký úspěch a brzy se vyprodaly. Předem děkuji.
DALŠÍ  AKCE :
20. 11. divadlo U Hasičů
20. 11. třídní schůzka
21. 11. skanzen v Přerově nad Labem – teplé boty a oblečení!
29. 11. vánoční dílny – výroba na Jarmark – pomoc ochotných maminek moc uvítám
1. 12. Jarmark od 13 – 15 hod. v hlavní budově A – v přízemí vedle čítárny ve 4.A
4. 12. divadlo U Hasičů – pohádka : Když je v pekle neděle – 200,-Kč
5. 12. Čertoviny – dopoledne
13. 12. předvánoční workshop s paní Hoblíkovou – přáníčko a lampička na čajovou svíčku – 45,-Kč – dopoledne
21. 12. třídní vánoční besídka – dopoledne
Hezký týden Vám přeje H. Š.

Aktualizace 5. 11.
V matematice procvičujeme denně numerické počítání formou desetiminutovek. U některých dětí dochází ke zlepšení výsledků i díky domácímu procvičování +, – zpaměti.
Na plavání paní plavčice děti chválí za snahu.
AKCE : ve čtvrtek 8.11. půjdeme vařit do kuchyňky, každý si přinese 1 bramboru, škrabku /pokud zvládnou /, ostatní suroviny koupím.
Přinesou si č.j. a matem.
20. 11. se koná třídní schůzka v 16,30 hod.
20. 11. jedeme na další divadelní představení U Hasičů – KOCOUR  V  BOTÁCH. Sraz opět v 7,15 před školou, odjezd v 7,30.
Vstupné + autobus 200,-Kč
21. 11. Vánoce ve skanzenu – Přerov nad Labem – pojedeme autobusem od školy, sejdeme se v 7,45 hod., odjezd v 8,00 hod.
Návrat ve 12 hod., s sebou batůžek, svačinu, pití, čip, kapesníky a nějaké penízky na zakoupení drobné upomínky.
Pro děti máme objednanou tvořivou dílničku a prohlídku s průvodcem. Vstup + dílna 110,-Kč + autobus asi 70,-Kč,
vybíráme také 200,-Kč.
Peníze na akce prosím poslat do 15.11. Děkuji.
Klidný týden přeje H. Š.

Aktualizace 22. 10.
Vážení rodiče, zapisujte si, prosím, akce třídy do svých diářů. Přestože Vás informuji s dostatečným předstihem a opakovaně, je velice nepříjemné, když musí celý autobus čekat na několik opozdilců. Několik dětí dnes přišlo i s taškou s učením. Doprava do Prahy je problematická, děti pak nemají dostatek času se v klidu nasvačit před divadýlkem. Pokud dítě onemocní a nejede, napište mi SMS.
Stále více dětí zapomíná čipy, v jídelně je situace neúnosná. Nahlašování jména paní kuchařce u výdeje oběda velice brzdí celou frontu. Dbejte, prosím, aby děti měly čipy a klíče každý den u sebe.
DOPLATEK rodičů / dotace letos 85% / na dopravu na plavání bude 180,-Kč. Prosím uhradit do konce října. Děkuji.
29.10. a 30.10. – jsou podzimní prázdniny, ve škole se sejdeme ve středu 31.10.
Hezký týden přeje H. Š.

Aktualizace 14.10.
Děkuji za dodání starého papíru do sběru. Další sběr se uskuteční na jaře.
Zítra dostanou děti zalaminovanou tabulku písma, budou ji používat při psaní ve škole i doma. Často si nemohou písmenko vybavit.
Pomalu se začíná u některých dětí projevovat pravidelné domácí čtení nahlas. Proto DOMÁCÍ  ÚKOL  NA  KAŽDÝ  DEN : číst s dospělým čtenářem! V matem. procvičujte sčítání a odčítání do 10, do 20. Je to základ, který děti potřebují dobře umět pro další počítání. Ve škole procvičujeme formou sloupečků, ústně, ale stále jsou děti, co si musí příklady do 10 ukazovat na prstech! Budu zkoušet jednotlivce i ústně. V prvouce jsme začali kapitolu – Život dříve a nyní – hodně si povídáme, pracujeme na IT, děti toto téma hodně zajímá, řadu věcí si vůbec nedovedou představit, např. jak žít bez elektřiny, bez dnes běžných spotřebičů, atd. Pokud máte doma nějaký zajímavý předmět, děti jej mohou přinést ukázat a říci ostatním, k čemu se používal.Následně si ho uloží do kabinetu a vezmou až při odchodu domů, aby nedošlo k poničení.
Připomínám : pondělí 22.10 – FERDA  MRAVENEC – v 7,15 sraz u školy, peníze do 17.10. S sebou batůžek, svačinu, pití, čip.
Hezký týden přeje H. Š.

Aktualizace 7. 10.
PLAVÁNÍ – páteční plavání proběhlo bez problémů, děti se moc snažily. Doporučuji koupací čepice a prosím, aby všechny děti měly čepici, když odcházíme do autobusu. Vlasy jim sice vysoušíme, ale nikdy nejsou úplně suché.
Stejně jako v loňském roce prosím o podepisování úkolů, o včasné omlouvání nepřítomnosti žáka – nejlépe ihned po návratu do školy.
Některé děti nosí stále všechny učebnice – je to zbytečné – připravujte se podle rozvrhu hodin.
Děti budou mít v tašce 1 desky s patentkou na volné listy.
Prosím o včasný příchod do školy – do 7,50 hod.!
AKCE :
Tento týden probíhá sběr starého papíru.
9. 10. nepůjde el. proud. Ráno se škola vytopí, ale odpoledne v ŠD bude již chladněji. Děti si vezmou teplé oblečení. K obědu bude balíček – obložená houska, jablko, pitíčko. Máme naplánovaný pobyt venku asi 2 hod., podle počasí. Děti přijdou do školy ve sportovním oblečení, jen s batůžkem a penálem, čipem. Uděláme si ohýnek, kdo si bude chtít opékat, donese si uzeninu, chléb, tácek, klacík na opékání.
22. 10. pojedeme do divadla U Hasičů na představení FERDA  MRAVENEC. Pojedeme autobusem od školy, sraz před školou v 7,15 hod., odjezd v 7,30 hod.. Návrat do 12 hod..Vstupné + autobus 200,-Kč, prosím donést do 17. 10.
Klidný týden Vám přeje H. Š.

Aktualizace 1. 10.
NUTNÉ – do středy prosím zaslat Potvrzení o zdravotní způsobilosti. V pátek budu odevzdávat na plavání.
Od 2. 10. bude na náměstí obnoven plný provoz. Upozorněte, prosím, své děti na nutnost dodržovat bezpečnostní pravidla v dopravě.
13. 10. se uskuteční tradiční Jabkobraní – na náměstí a ve škole. Do soutěže výrobků se také zapojíme. Srdečně Vás zvu na tuto akci.
V příštím týdnu se uskuteční  SBĚR STARÉHO PAPÍRU, v době od 7,00 – 7,50 hod. Byli bychom rádi, kdyby byly balíky svázané nebo v krabicích a bez igelitových obalů. Sběr se bude vybírat u kontejneru ve dvoře školy. Paní uč. Šetkové nahlaste, prosím, třídu, jméno a množství papíru. Děkuji.
20. 10.- Říjnové oslavy 100. výročí vzniku ČSR. Průvod, program na celé odpoledne.
UČIVO – některé děti dosud nemají obalené učebnice a sešity. Urychleně napravte.
Denně procvičujte hlasité čtení probraných článků v čítance, většina dětí má problémy, pletou si písmenka, vynechávají, slova domýšlí.
Čtení a psaní bude v pondělí, ve čtvrtek a v pátek. Český jazyk – denně.
Zdraví H.Š.

Aktualizace 16. 9.
Vážení rodiče,
po dobu mé nemoci bude děti vyučovat paní učitelka Míša Hrubá / tel. 606 791 506 /.
Vzhledem k dalším úpravám vedení školy prozatím pozastavilo rozdávání dotazníku – Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka.
Na plavání je třeba od lékaře Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. Bude se předávat na dalším plavání, které vychází až na 5.10.
Na plavání všechny děti potřebují plavecké brýle, děvčata koupací čepici a spletené vlasy. Ideální jsou plavky vcelku.
Veškeré šperky – řetízky, náramky, visací náušnice nechávejte v pátek doma. Děkuji.
10.9. děti absolvovaly etické dílny na téma : Jak se chránit v nebezpečných situacích. Náplň těchto 2 hodin byla velice zajímavá, poučná a pro děti poutavá. Jistě se doma pochlubily vlastnoručně vyhotoveným plakátkem. Závěr : děti by se měly naučit zpaměti telefonní číslo na jednoho z rodičů a také by již měly znát svojí adresu. Téměř polovina třídy adresu neuměla. Prosím s dětmi doučit.
Děkuji.
Zdraví H. Š.

Aktualizace 9. 9.
Zítra a v úterý děti dostanou učebnice a PS. Škola kupovala mnoho nových učebnic, děti si je obalí, na konci školního roku je budou vracet. V případě poškození nebo ztráty žák učebnici kupuje novou nebo hradí část ceny, podle míry poškození.
Děti budou mít dobře vybavený penál – pastelky, tužky, 2 pera, ořezávátko, gumu, nůžky, lepidlo – tyčinka.
Děti dostanou domů tiskopis k vyplnění – Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka. Tento dotazník mi, prosím, vraťte vyplněný v pátek 14. 9. Děkuji.
V pátek budou mít děti první PLAVÁNÍ – v igelitové tašce budou mít plavky, ručník, dívky hřeben. Děti mohou mít, ale není to povinné – koupací čepici, plavecké brýle. Na mokré plavky budou mít děti igelitový sáček. Vše by mělo být podepsané. Přibalte i malou svačinku, někdy mají děti po plavání hlad i žízeň. Odjíždět budeme ke konci 4. hodiny od č. 65, předpokládaný návrat je ve 13,30 hod. Děti předám do ŠD.
Ředitelské volno bude 21. 9. / školení pedag. sboru /.
Hezký týden Vám přeje  H. Š.

 

Milé děti,
prázdniny nám utekly jako voda, a tak hurá do školy! Už se na Vás moc těším. Doufám, že jste si pěkně odpočinuly a že jste zažily mnoho dobrodružství a jste plni dojmů. O všem si budeme povídat.
A co nás čeká?
Sejdeme se v pondělí v naší třídě, rozdám Vám klíče od šatních skřínek, abyste se mohly již od úterý přezouvat. Dostanete družinový notýsek. V pondělí budete ve škole od 8,00 – 8,45 hod. ŠD není 3.9. v provozu.
Od 4.9. – 7.9. bude škola od 8,00 – 11,40 hod. V tyto dny nebudu ve škole / ještě marodím / a vy se budete věnovat v týdnu OSV vzájemným vztahům a budete se učit jak se pěkně chovat, aby jste byly spokojení a v pohodě. Zastupovat mě bude pí. uč. Fernando Budete potřebovat penál.
AKCE : 6.9. – dopravní výchova na mobilním hřišti pod školou od 10,00 – 11,40 hod. Donesete si vlastní helmu a přijdete ve sportovním oblečení. Cena 60,-Kč. / zaplatím z vybraných peněz v červnu /.
V tomto pololetí nebudete potřebovat cvičební úbor, protože místo TV bude probíhat výuka plavání – každý pátek 11,30 – 13,30 hod. Po příjezdu z plavání vás odvedu do ŠD a jídelny. Potřeby: plavky, ručník, mýdlo, hřeben. Vše v igelitové tašce. Začínáme 14.9. Více info o poplatku příště.
Klidný start do nového školního roku!
H. Š.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 3.E od 16. 9. - 20. 9. 2019

PředmětTémaUčebnicePracovní sešit
Český jazykPředložky. Párové souhláskyUčeb. str. 114 - 116PS2 str. 34 - 35, prac. list
Čtení / psaníČít. str. 109 - 112, tiché čtení z vlastní knihyPísanka č.2 str. 2 - 4
MatematikaMatematika 16. - 20. 9.

Téma: Opakování - 2. ročník - slovní úlohy, násobení a dělení přirozených čísel v oboru do 100, násobky, tabulka násobků

práce s kalkulačkou (vždy v pondělí)

geometrie (zpravidla pátek) - rýsování - bod, přímka, úsečka
pomůcky: trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, ostře ořezané tužky 2 a 3, ořezávátko, kružítko, guma
testík (zpravidla ve čtvrtek)- násobení a dělení

Pokud by děti chtěly procvičovat, mohou na: https://www.matika.in/cs
str. 6 - 9PS 1, str. 6 - 7
PrvoukaŽivot v rybníce a jeho okolístr. 62 - 63PS 35 - 36
MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září
10.9.

10 - 11,40
výstava obrazů
Jak se chránit v nebezpečných situacích
dopravní výchova
v CVA
ve třídě

mobilní hřiště
říjen8.- 12. 10.
13. 10.
20. 10.
22. 10.
7,00- 7,50
dopol.
odpol.
7,15-12
sběr starého papíru
Jabkobraní
Oslavy vzniku ČSR
FERDA MRAVENEC


náměstí
U Hasičů, Praha
listopad20. 11.
20. 11.
21. 11.
7,15 - 12
od 16,30
8 - 12
Kocour v botách
Třídní schůzka
Skanzen Přerov n. L.
U Hasičů
ve 2.E
Jak se žilo dříve, tvořivá dílna
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

Dotazy na mne můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře:

1 + 13 =