Vyberte stránku

Vážení rodiče a návštěvníci,
vítáme Vás na stránkách třídy 3.D. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.
třídní učitelka Mgr. Ludmila Urbánková

Kontakt

Třída: 3.D

Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Urbánková

E-mail: urbankova@zsuvaly.cz

Nové informace:

Vážení rodiče,
děkuji všem za dotazy ohledně naší třídy 3.D. Postupně se s dětmi „usadíme“ v novém ročníku – dáme dohromady učebnice, sešity, pomůcky. Napíši vše na stránky. Prosím o trpělivost. Děti mají každý den dostatečné informace na druhý den. To postačí, není kam spěchat a také potřebují navyknout opět na vyslyšení a zpracování informací, pokynů, naslouchání, co mít připravené, s kým a kam jdou…máme nové spolužáky i učitele. Je toho hodně organizačně. Pokud jsou děti zmatené a nevědí co donést, zeptají se druhý den znovu ve třídě. Já dětem věřím, že náročný start zvládnou.

Plavání – začínáme tento čtvrtek 12. 9. Opět během výuky v 11:30 bude čekat na nás autobus u školy. Pojedeme do bazénu do Čelákovic. Návrat ve 13:45. Hned s paní vychovatelkou a se mnou na oběd.
* Pokud se ze zdravotních důvodu vaše dítě nemůže účastnit plaveckého výcviku, vyplňte prosím a předejte mi formulář. Naleznete jej na stránkách školy. Děkuji.
* Během následujících dní vás budu kontaktovat, pokud potvrzení od lékaře (z loňska) o způsobilosti k plaveckému výcviku bude propadlé. Prozatím všem rozdám zítra, středa 12.9. 2019, POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPUSOBILOSTI K VÝUCE PLAVÁNÍ. Vyplňte prosím, děti odevzdají ve škole. Možná nebude potvrzení od lékaře potřebné.

 

Staré informace:

ZDE ….cvičení pro snadnější učení – doporučuji.

   

16. - 27. září 2019 
Předmět Strana Učivo
Český jazykučebnice 3. ročníku- procvičování učiva 2. roč.
- souhlásky a samohlásky
- slabiky
Matematika 3. díl pracovní sešit 2. ROČNÍKU- procvičování učiva
- malá násobilka
+- do 100
Prvouka učebnice 3. roč.- plánek města
- orientace v mapě
MěsícDatumČasNázev akce Více info
září
říjen2. 10. 1. - 5. hDopravní výchovaMuzeum Policie ČR Praha
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Informace pro skupinu A35 – Olga Fernando


Informace z výuky AJ – Olga Fernando
ze dne: 3.9.2019
informace k výuce: V učebnici není slovníček, proto si budeme slovíčka z hodin zapisovat do sešitu/slovníčků. Tímto si děti trénují psaní. Slovní zásobu budu rovněž postupně doplňovat i na tyto stránky.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka, větná spojení, doplňování, spojování atd.

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici Kid´s Box 2 na www.cambridgelms.org/primary. Je nutné se registrovat. Přihlašovací údaje jsou v pracovním sešitě (Activity Book) na vnitřní straně desek. Děti můžou trénovat samostatně nebo se mohou přihlásit do skupiny třídy, kde i já vidím jejich pracovní nasazení. Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name:
- class ID:

probrané učivo:U: do str.
PS: do str.

Slovní zásoba:
slovíčka Unit 1 : pozdravy, čísla do 10, barvy, abeceda, hláskování slov, představení (jméno, věk), osobní zájmena
pomůcky na AJ:učebnice Kid´s Box 2 (Pupil´s Book)
pracovní sešit k učebnici Kid´s Box 2 (Activity Book)
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny a slovíčka
linkovaný sešit A5 - na testy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.cambridgelms.org/primary

Olga Fernando
fernando@zsuvaly.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu 2D1 a 2D2 – Olga Fernando

září – listopad
Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs

prosinec – březen
Poslech CD - doma:nahrávky 33 - 43
Slovní zásoba:happy birthday, party, fine, good, time, ice cream, popcorn, orange juice, candles, birthday cake, old, years, hooray, magician, magic show, hat, magic wand, love, abracadabra, ball, box of chocolate, doll, handbag, book, bracelet, hamster, present, clap, high, low, reach, wiggle, pat, shake, body, our, line, dancing, playing, band, skipping rope, drums, guitar, eat, drink, time to, beautiful, full, bread, butter, jam, eggs, cheese, jelly, juice, strawberry
Slovní spojení a povely:How are you?, I am fine., How old are you?, I am …years old. ., Glad to see you., What´s in the ….. ?, It is a…. ., Here is a…. , If you like …… clap your hands., It´s time to eat…, It´s time to drink …. , I like…, I don´t like… ,
Příběhy a říkadla:Age Chant
The Magic Show
We are dancing
Time to Eat and Drink
Písničky:Happy Birthday! Hooray!
Reach Up High

duben – červen
Poslech CD - domanahrávky: 42 - 50
Slovní zásoba: Weather: thunder, raindrops, wet, sunshine, hurry up, soon, dry, listen, sky, way, sun, sunny, rain, rainy, wind, windy, cloud, cloudy, thunder, lightning, stormy, map, hot, cold,
Clothes: wearing, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, T-shirt, cap, ice-lolly, coat, scarf, gloves, boots, trousers, sweater,
myself, yourself, left, right, all, turn, about, last, quiet, help, hole, walking, hopping, jumping, running, falling, climbing, again, along, lane, fast, goodness, boat, fox, with, without, umbrella
Slovní spojení / věty:Say and colour. , Let´s sing. , What´s the weather like today. , It is … , Here´s the …. , What colour is ….. ? , What colour is ….. ? , What are you wearing? , Are you wearing …. ? , Say and stick, We are ….. , Spot the difference
Příběhy a říkadla:Weather
Going For A Walk
Do you want a hat?
Písničky:I Hear Thunder
Looby Loo

Nové informace:

Milí rodiče,

děkuji za celoroční spolupráci, 
                 přeji Vám krásné a pohodové prázdniny. 

                                                              Vlasta Bláhová   

Napište třídní učitelce (Send a message to the class teacher)

4 + 8 =