Vyberte stránku

Vážení rodiče a návštěvníci,

vítáme Vás na stránkách třídy 3.D. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Eliška Sochůrková

Kontakt

Třída: 3.D

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Sochůrková

E-mail: sochurkova@zsuvaly.cz

Domácí úkoly

12. 11. Hodnotící list

13. 11. AJ (moje skupina) – pracovní sešit str. 20/6

13. 11. ČJ – oprava v sešitě na psaní (předepsané O:)

14. 11. M – PS str. 22/4 prvních 5 příkladů

Plánované testy a zkoušení

Každé úterý diktát

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

ozvali se mi z cestovní kanceláře, že hotel Berounka, který jsme si objednali není pro daný počet dětí dost velký. Došlo tam k nějakému nedorozumění mezi jejich zaměstnanci. Místo na Křivoklátsko, vyrazíme do Jizerských hor do hotelu Albert. Protože je to o něco dále, je o něco vyšší i cena za dopravu (a tedy i konečná cena). Také termín je bohužel o den posunutý, takže pojedeme od úterý 11. 6. do soboty 15. 6. Nové přihlášky vytisknu a pošlu zítra po dětech.


Vážení rodiče, ve třídě se opět objevily vši, prosím zkontrolujte dětem hlavu a případně ošetřete. Pokud vši zaznamenáte ve všední den, je třeba, aby dítě zůstalo druhý den doma.


Vážení rodiče,
místo třídní schůzky vypisuji konzultace (rodiče, žák, učitel). Na termíny je možné se přihlásit pomocí Doodle tabulky (odkaz na konci této zprávy). Jedno setkání bude trvat 15 – 20 minut. Pokud nenajdete v tabulce žádný možný termín a o konzultaci máte zájem, kontaktujte mne a domluvíme se individuálně. Konzultace budou probíhat ve třídě nebo v mém kabinetu (na stejném patře). Tento týden dám dětem pracovní list k reflexi a sebehodnocení, prosím vyplňte jej s nimi, při konzultacích z něj budeme vycházet.

Přeji pěkný den a těším se na přátelské setkání s Vámi i Vašimi dětmi

Eliška Sochůrková

https://doodle.com/poll/7dt8crp8mh6zd82f


Srdečně zvu všechny rodiče na dílničky. Naše třída je bude mít v pondělí 26. 11. (1. až 5. vyučovací hodinu) abychom měli dost času vše dokončit a připravit na Jarmark. Ten se uskuteční v sobotu 1. 12. Kdo se bude chtít aktivně zapojit a mít na dílničkách vlastní stanoviště, dejte mi prosím vědět (co budete vyrábět, jestli ode mne něco potřebujete, zda budete chtít proplatit materiál a kolik to bude stát). Ozvěte se také v případě, že chcete vyrábět a nevíte co, něco společně vybereme. Stanoviště a výrobky bych potřebovala znát do pátku 16. 11.

 

ČJ – Czech language

M – Mathematics

PRV – Introduction to Environment and Society

TV – PE – sport

PČ – Crafts

VV – Arts

HV – Music

AJ – English

Předmět (Subject)Téma (Topic)Učebnice (Textbook)
Český jazyk (Czech language)ČJ - UČ do konce str. 30
PS do konce str. 16

Čítanka
UČ do konce str. 24
PS do konce str. 15
Matematika (Mathematics)UČ do konce str. 20
PS do konce str. 15
Prvouka (Introduction to Environment and Society)UČ do konce str. 14
PS do konce str. 9
Anglický jazyk (English language)UČ do konce str. 14
PS do konce str. 14
en flag Informace pro skupinu 1D1 – Olga Fernando

 

 

 

 

 

 

Učební plán: září – listopad

Poslech CD - domanahrávky 1-8
Slovní zásoba:I, you, am, are, we, who, children, friend, hello, book, school, secret, bird, tree, lion, giraffe, river, flower, my, she is, he is, meet, girl, boy, a, can, have, what, who, robot, numbers 0-10, little, big, sticker, there, now, game, names - Chloe, Adam, Britney, Clive, Susie, thank you, story, up, down, puppet, again, maze, shoe, red, blue, yellow, green, orange, pink, purple, black, white, pencil, brown, grey, apple, magazine, marshmallow, world, yummy, kite, balloons, seen, me, draw, line
Slovní spojení a povely:I´m..., You are...., Who are you?, How many ...... are there?, Let´s sing., What is this? , It´s ......, What´s missing?, What´s your name? , My name´s ..... , Who can you see? . I can see ..... , Let´s count. , My favourite colour is.....
Open, close, sit down, stand up, listen, cut, stick, paste, colour, point, say, sing, circle, connect, go to... , touch,
Příběhy a říkadla:A Cat up a Tree
Písničky:10 Little Robots
A World of Colour
Učební plán: prosinec – únor
Poslech CD - doma:nahrávky 8-18
Slovní zásoba:with, countryside, farm, donkey, horse, cow, goat, hen, rooster, animals, sitting, standing, in, Uncle Jack, here, there, everywhere, you´re, this, these, dog, rooster, sheep, door, book, baa, quack, moo, woof, cluck, with, rabbit, bull, page, big, little, silly, not, but, so, oh, point, under, on, in, above, bench, field, fence, pond, patch, box, cross, crossing, running, towards, happy, sad, frightened, us, which, please
Slovní spojení a povely:What colour is the .....? , Listen and colour., Look at the....., What is this picture?, I am a ..., Is this a...? ,No, it is a ...., Yes, it´s a ..... , I am pointing to ...... , Where´s the .... ?, It´s in ...., It´s under ..... , It´s on ...... , It´s above........ , Here´s the ..... , Circle the odd one out., Can you see... ? , Commands - cut and paste, name, stop
Příběhy a říkadla:The Bull
Písničky:On Uncle Jack´s Farm
Učební plán: březen – červen 
Poslech CD - doma:nahrávky 18-26
Slovní zásoba: Body: head, eye, ear, mouth, nose, leg, foot, feet, shoulders, arm, hand, knees, toes, chin, finger, thumb, hair
touch, swing, everybody, take, this, that, have, has, hear, see, can, can´t, follow, lost, look for, come, eagle, forest, guitar, butterfly, oh dear, which, long, short, thin, fat, high, flat, big, little, mouse,
Slovní spojení / věty:Please touch your…, Listen and colour….., What colour is the …..? , Colour the …. Let´s sing., I have., You have., He has., She has., I can see., I can hear., I can´t see., I can´t hear., Where is my… ?, Where are you?, Point to…., Listen to the story., How many …?, This animal is ….. , Let´s chant. , Tick. , There are ….. .
Příběhy a říkadla:The Eagle
Body
Písničky:Swing it
měsícdatumčasnázev akcevíce info
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
Sběr odpadků cestou do Klánovického lesa.
květen
červen

 

 

 

 

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

 

 

 

Napište třídní učitelce (Send a message to the class teacher)

1 + 4 =