Vyberte stránku

Vážení rodiče a návštěvníci,
vítáme Vás na stránkách třídy 3.D. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.
třídní učitelka Mgr. Ludmila Urbánková

Kontakt

Třída: 3.D

Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Urbánková

E-mail: urbankova@zsuvaly.cz

Nové informace:

Škola v přírodě proběhne 21. – 25. dubna 2020 (úterý – sobota) v dětské ozdravovně Království. Budeme mít program se zaměřením na kolektiv, férové jednání, dodržování pravidel. Vše formou her. Ráda bych s dětmi do ZOO – domlouváme s agenturou možnosti. Opět s námi bude agentura Kulička, děti budou vést mladí asistenti, paní vychovatelka Bláhová a já. V březnu/počátkem dubna vás budu informovat o dřívějších třídních schůzkách (řádný termín je 21.dubna, ten pro naší třídu nebude). 

Pevnou částku, která bude kolem 3 000 Kč, časy odjezdu, příjezdu a potřebné věci napíši v následujících dnech. 
Zálohu na švp je třeba zaplatit do konce února. 1 000 Kč/žák. 

Adresa:
Dětská ozdravovna Království
Nemojov č.p. 150

544 01 Dvůr Králové n.L.
www.ozdravovnakralovství.cz

 

 

Staré informace:

Za 1. pololetí platí 1 žák autobusovou dopravu na plavání 500 Kč. 

Žádám rodiče o kontrolu stavu účtu v bakalářích, případně doplatit. Na účtu jsem smazala platbu ze dne 25. 4. 2019 “ Třídní fond pro budoucí 3. ročník : 1000 Kč“. Děkuji paní Votavové, která mě upozornila. Tímto se vám všem snížil/zmizel chybný nedoplatek.

PLATBY Z TŘÍDNÍHO FONDU : na účet posílám platby za následující:

1. pracovní sešit AJ

2. pracovní sešity ČJ dva díly, M dva díly, PRV, žákovská knížka, písanky 2 díly …platba nazvaná jako ČJ, M, PRV, ŽK, PS

3.+ 4. čtvrtky bílé A4 + A3, barevné  A4 + A3, sešity linkované ( A5 – 6 ks na žáka), sešit na geometrii (A4 čistý), malý sešit (A5 čtverečkovaný), lepidla 1ks pro každého žáka, lepicí páska (4ks na třídu) …..2 platby  nazvané jako „VV, PČ“ a „Sešity“ 

5. Vyjmenovaná slova – pracovní sešit

……dnes, 1. 10. 2019 , jsem zapsala do bakalářů všechny tyto platby

Na VV a PČ budu průběžně dokupovat čtvrtky, barevné papíry, krepové papíry, tempery ve větším balení,…  Děti si mají obstarat štětce, pastelky, voskovky, podložky na stůl (velký problém…prosím o důslednou kontrolu a pomoc – nejlépe se hodí kus starého ubrusu, velký igelit), hadřík na štětce, kelímek na vodu, nůžky, lepidlo (velice rychle se spotřebovávají/vysychají, proto je požaduji i po dětech, občas koupím z fondu), plastelínu. Děti budou informovány o přinesení nějakého materiálu z domova. Jako vloni jehla, nit, šišky…nedonesly všechny děti. Letos nebudeme čekat. Kdo nedonese, nevyrábí, dostane náhradní práci v procvičování učiva.

 

I letos nadále platí, pokud bude zapotřebí z vaší nebo mé strany konzultace, domluvíme se na termínu schůzky. Bakaláři a email je stále stejný.  
Na mé soukromé telefonní číslo můžete volat ve všední dny mezi 7.00 – 16.00 hod. Pokud telefon nezvedám, jsem pravděpodobně mimo školu, marodím, jsem u lékaře nebo je víkend….
Děkuji za pochopení.  

 

Plavání – omluvenky pište do bakalářů. Pokud dítě neplave, ale jede i přesto s námi do bazénu a pokračuje pak v družině – napište to do omluvenky.  Pokud nepojede s námi do bazénu, napište prosím, že si dítě vyzvednete před školou a přebíráte zodpovědnost. Děkuji

 

ZDE ….cvičení pro snadnější učení – doporučuji.

 

13. - 24. ledna2020 
Předmět Strana Učivo
Český jazykuč. ČJ
s. 54 - 67
Psaní - procvičování vázaného písma - velká písmena, přepis vět.
Čtení - čtení s porozuměním, procvičování plynulosti čteného projevu.
- vyjmenovaná slova po M
- slovní druhy - seznámení se základními pojmy
- věta jednoduchá, souvětí
- opakování učiva
POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE
Matematika 3. ročník PS 2. díl
uč. 56 - 63
- slovní úlohy
- násobení písemné trojmístného čísla
- opakování učiva (násobilka, + - , měření úsečky)
POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE
Prvouka uč. s. 28 - 41- finanční gramotnost
- proces od surovin, výrobu až po nákup
- jednotky hmotnosti, délky, objemu
- potraviny, živiny pro naše tělo, trávicí soustava
POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE
MěsícDatumČasNázev akce Více info
leden21. 1. 3. - 4. hJá, písnička
(hudební výchovně-vzdělávací program)
CVA
50 Kč/žák
únor
březen
duben21. - 25. 4. 2020Škola v přírodě ozdravovna Království
květen
červen

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Informace pro skupinu A35 – Olga Fernando


Informace z výuky AJ
ze dne: 24.1.2020
informace k výuce: Zahájili jsme druhé pololetí. Opět budeme psát testy každý týden. Dokončujeme kapitolu s jídlem. V únoru zahájíme kapitolu se zvířaty.

V učebnici není slovníček, proto si budeme slovíčka z hodin zapisovat do sešitu/slovníčků. Tímto si děti trénují psaní. Slovní zásobu budu rovněž postupně doplňovat i na tyto stránky.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka, větná spojení, doplňování, spojování atd.

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici Kid´s Box 2 na www.cambridgelms.org/primary. Je nutné se registrovat. Přihlašovací údaje jsou v pracovním sešitě (Activity Book) na vnitřní straně desek. Děti můžou trénovat samostatně nebo se mohou přihlásit do skupiny třídy, kde i já vidím jejich pracovní nasazení. Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: stars 3CD
- class ID: class3CD

probrané učivo:U: do str. 46
PS: do str. 46

Slovní zásoba:
slovíčka Unit 1 : pozdravy, čísla do 10, barvy, abeceda, hláskování slov, představení (jméno, věk), osobní zájmena
slovíčka Unit 2 : školní potřeby, škola, čísla do 20, předložky místa, vazba "there is", "there are", ovoce, zvířata
slovíčka Unit 3 : hračky, oblečení, předložky místa, zájmena "this", "these", oblečení, přivlastňování se ´s, přídavná jména
slovíčka Unit 4 : dům, místnosti, vybavení domu, básnička, zájmena "that", "those", "mine", "yours", tázací zájmeno "whose"
slovíčka Unit 5 : rodina, sloveso umět "can", slovesa pohybu a činností, přítomný čas průběhový, Vánoce
slovíčka Unit 6 : jídlo, pití, potraviny, části dne, oblíbené jídlo, nabízení, sloves mít "have got", sloveso mít rád "like"
pomůcky na AJ:učebnice Kid´s Box 2 (Pupil´s Book)
pracovní sešit k učebnici Kid´s Box 2 (Activity Book)
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny a slovíčka
linkovaný sešit A5 - na testy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.cambridgelms.org/primary

Olga Fernando
fernando@zsuvaly.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu 2D1 a 2D2 – Olga Fernando

září – listopad
Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs

prosinec – březen
Poslech CD - doma:nahrávky 33 - 43
Slovní zásoba:happy birthday, party, fine, good, time, ice cream, popcorn, orange juice, candles, birthday cake, old, years, hooray, magician, magic show, hat, magic wand, love, abracadabra, ball, box of chocolate, doll, handbag, book, bracelet, hamster, present, clap, high, low, reach, wiggle, pat, shake, body, our, line, dancing, playing, band, skipping rope, drums, guitar, eat, drink, time to, beautiful, full, bread, butter, jam, eggs, cheese, jelly, juice, strawberry
Slovní spojení a povely:How are you?, I am fine., How old are you?, I am …years old. ., Glad to see you., What´s in the ….. ?, It is a…. ., Here is a…. , If you like …… clap your hands., It´s time to eat…, It´s time to drink …. , I like…, I don´t like… ,
Příběhy a říkadla:Age Chant
The Magic Show
We are dancing
Time to Eat and Drink
Písničky:Happy Birthday! Hooray!
Reach Up High

duben – červen
Poslech CD - domanahrávky: 42 - 50
Slovní zásoba: Weather: thunder, raindrops, wet, sunshine, hurry up, soon, dry, listen, sky, way, sun, sunny, rain, rainy, wind, windy, cloud, cloudy, thunder, lightning, stormy, map, hot, cold,
Clothes: wearing, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, T-shirt, cap, ice-lolly, coat, scarf, gloves, boots, trousers, sweater,
myself, yourself, left, right, all, turn, about, last, quiet, help, hole, walking, hopping, jumping, running, falling, climbing, again, along, lane, fast, goodness, boat, fox, with, without, umbrella
Slovní spojení / věty:Say and colour. , Let´s sing. , What´s the weather like today. , It is … , Here´s the …. , What colour is ….. ? , What colour is ….. ? , What are you wearing? , Are you wearing …. ? , Say and stick, We are ….. , Spot the difference
Příběhy a říkadla:Weather
Going For A Walk
Do you want a hat?
Písničky:I Hear Thunder
Looby Loo

Nové informace:

Vážení rodiče,
vánoční besídka ŠD se bude konat společně se 3.D – 18. 12. 2019. Děti si mohou přinést cukroví, malé občerstvení zajištěno. Do 15 h zůstáváme ve třídě 3.D, po 15 hod bude ŠD přecházet do 7. oddělení k paní vychovatelce Pavle Pavelkové. 

 

Pěkné svátky, hodně štěstí a zdraví přeje        Vlasta Bláhová

 

 

 

 

 

 

Napište třídní učitelce (Send a message to the class teacher)

6 + 6 =