Vyberte stránku

Vážení rodiče a návštěvníci,
vítáme Vás na stránkách třídy 3.D. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.
třídní učitelka Mgr. Ludmila Urbánková

Kontakt

Třída: 3.D

Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Urbánková

E-mail: urbankova@zsuvaly.cz

Nové informace:

Třídní schůzky 19. listopadu 2019 v 17 hodin ve 3.D. 

Staré informace:

Za 1. pololetí platí 1 žák autobusovou dopravu na plavání 500 Kč. 

Žádám rodiče o kontrolu stavu účtu v bakalářích, případně doplatit. Na účtu jsem smazala platbu ze dne 25. 4. 2019 “ Třídní fond pro budoucí 3. ročník : 1000 Kč“. Děkuji paní Votavové, která mě upozornila. Tímto se vám všem snížil/zmizel chybný nedoplatek.

PLATBY Z TŘÍDNÍHO FONDU : na účet posílám platby za následující:

1. pracovní sešit AJ

2. pracovní sešity ČJ dva díly, M dva díly, PRV, žákovská knížka, písanky 2 díly …platba nazvaná jako ČJ, M, PRV, ŽK, PS

3.+ 4. čtvrtky bílé A4 + A3, barevné  A4 + A3, sešity linkované ( A5 – 6 ks na žáka), sešit na geometrii (A4 čistý), malý sešit (A5 čtverečkovaný), lepidla 1ks pro každého žáka, lepicí páska (4ks na třídu) …..2 platby  nazvané jako „VV, PČ“ a „Sešity“ 

5. Vyjmenovaná slova – pracovní sešit

……dnes, 1. 10. 2019 , jsem zapsala do bakalářů všechny tyto platby

Na VV a PČ budu průběžně dokupovat čtvrtky, barevné papíry, krepové papíry, tempery ve větším balení,…  Děti si mají obstarat štětce, pastelky, voskovky, podložky na stůl (velký problém…prosím o důslednou kontrolu a pomoc – nejlépe se hodí kus starého ubrusu, velký igelit), hadřík na štětce, kelímek na vodu, nůžky, lepidlo (velice rychle se spotřebovávají/vysychají, proto je požaduji i po dětech, občas koupím z fondu), plastelínu. Děti budou informovány o přinesení nějakého materiálu z domova. Jako vloni jehla, nit, šišky…nedonesly všechny děti. Letos nebudeme čekat. Kdo nedonese, nevyrábí, dostane náhradní práci v procvičování učiva.

 

I letos nadále platí, pokud bude zapotřebí z vaší nebo mé strany konzultace, domluvíme se na termínu schůzky. Bakaláři a email je stále stejný.  
Na mé soukromé telefonní číslo můžete volat ve všední dny mezi 7.00 – 16.00 hod. Pokud telefon nezvedám, jsem pravděpodobně mimo školu, marodím, jsem u lékaře nebo je víkend….
Děkuji za pochopení.  

 

Plavání – omluvenky pište do bakalářů. Pokud dítě neplave, ale jede i přesto s námi do bazénu a pokračuje pak v družině – napište to do omluvenky.  Pokud nepojede s námi do bazénu, napište prosím, že si dítě vyzvednete před školou a přebíráte zodpovědnost. Děkuji

 

ZDE ….cvičení pro snadnější učení – doporučuji.

   

4. - 15. listopadu2019 
Předmět Strana Učivo
Český jazyks. 30 - 39 - skupiny dě, tě, ně,...
- přímá řeč
- osnova
- obojetné souhlásky
Matematika 3. ročník s. 22 - 32 - procvičování násobilky
- slovní úlohy
- tělesa
- seznámení s pojmy obvod a obsah
- písemné sčítání, odčítání a násobení
- dělení celku na části
- prostorová orientace
Prvouka s. 20 - 31- umění dohodnout se, jak řešit spory
- proces výroby, prodej, nákup, hospodaření s penězi
MěsícDatumČasNázev akce Více info
listopad6. 11. 6. vyuč. hodinuBubnování70 Kč
- v tělocvičně školy
prosinec11. 12.

19. 12.
10:30 - 11:30

8 - 10h
Divadlo V Dlouhé

Promítání pohádky v CVA
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

cena bude upřesněna
leden
únor
březen
duben
květen
červen

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Informace pro skupinu A35 – Olga Fernando


Informace z výuky AJ
ze dne: 25.10.2019
informace k výuce: V učebnici není slovníček, proto si budeme slovíčka z hodin zapisovat do sešitu/slovníčků. Tímto si děti trénují psaní. Slovní zásobu budu rovněž postupně doplňovat i na tyto stránky.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka, větná spojení, doplňování, spojování atd.

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici Kid´s Box 2 na www.cambridgelms.org/primary. Je nutné se registrovat. Přihlašovací údaje jsou v pracovním sešitě (Activity Book) na vnitřní straně desek. Děti můžou trénovat samostatně nebo se mohou přihlásit do skupiny třídy, kde i já vidím jejich pracovní nasazení. Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: stars 3CD
- class ID: class3CD

probrané učivo:U: do str. 16
PS: do str. 16

Slovní zásoba:
slovíčka Unit 1 : pozdravy, čísla do 10, barvy, abeceda, hláskování slov, představení (jméno, věk), osobní zájmena
slovíčka Unit 2 : školní potřeby, škola, čísla do 20, předložky místa, vazba "there is", "there are", ovoce, zvířata
pomůcky na AJ:učebnice Kid´s Box 2 (Pupil´s Book)
pracovní sešit k učebnici Kid´s Box 2 (Activity Book)
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny a slovíčka
linkovaný sešit A5 - na testy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.cambridgelms.org/primary

Olga Fernando
fernando@zsuvaly.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu 2D1 a 2D2 – Olga Fernando

září – listopad
Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs

prosinec – březen
Poslech CD - doma:nahrávky 33 - 43
Slovní zásoba:happy birthday, party, fine, good, time, ice cream, popcorn, orange juice, candles, birthday cake, old, years, hooray, magician, magic show, hat, magic wand, love, abracadabra, ball, box of chocolate, doll, handbag, book, bracelet, hamster, present, clap, high, low, reach, wiggle, pat, shake, body, our, line, dancing, playing, band, skipping rope, drums, guitar, eat, drink, time to, beautiful, full, bread, butter, jam, eggs, cheese, jelly, juice, strawberry
Slovní spojení a povely:How are you?, I am fine., How old are you?, I am …years old. ., Glad to see you., What´s in the ….. ?, It is a…. ., Here is a…. , If you like …… clap your hands., It´s time to eat…, It´s time to drink …. , I like…, I don´t like… ,
Příběhy a říkadla:Age Chant
The Magic Show
We are dancing
Time to Eat and Drink
Písničky:Happy Birthday! Hooray!
Reach Up High

duben – červen
Poslech CD - domanahrávky: 42 - 50
Slovní zásoba: Weather: thunder, raindrops, wet, sunshine, hurry up, soon, dry, listen, sky, way, sun, sunny, rain, rainy, wind, windy, cloud, cloudy, thunder, lightning, stormy, map, hot, cold,
Clothes: wearing, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, T-shirt, cap, ice-lolly, coat, scarf, gloves, boots, trousers, sweater,
myself, yourself, left, right, all, turn, about, last, quiet, help, hole, walking, hopping, jumping, running, falling, climbing, again, along, lane, fast, goodness, boat, fox, with, without, umbrella
Slovní spojení / věty:Say and colour. , Let´s sing. , What´s the weather like today. , It is … , Here´s the …. , What colour is ….. ? , What colour is ….. ? , What are you wearing? , Are you wearing …. ? , Say and stick, We are ….. , Spot the difference
Příběhy a říkadla:Weather
Going For A Walk
Do you want a hat?
Písničky:I Hear Thunder
Looby Loo

Nové informace:

Vážení rodiče,
vzhledem k aktualizaci odchodů, na oběd, odchodů ze ŠD po ustálení kroužků, info o podzimních prázdninách, prosím potvrdit tyto informace v notýsku ŠD. 

                                      Děkuji za spolupráci              V. Bláhová 

 

 

 

Napište třídní učitelce (Send a message to the class teacher)

9 + 3 =