Vyberte stránku

Vážení rodiče a návštěvníci,

vítáme Vás na stránkách třídy 3.D. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Eliška Sochůrková

Kontakt

Třída: 3.D

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Sochůrková

E-mail: sochurkova@zsuvaly.cz

Domácí úkoly

17. 9. M učebnice str. 6 a 7. Vyřeš alespoň jednu slovní úlohu, kterou jsme nepočítali ve škole, do malého sešitu.

18. 9. Pracovní list čtení

18. 9. Obalené všechny sešity, pracovní sešity a učebnice.

18. 9. Zopakovat si samohlásky před malým testem.

19. 9. učebnice ČJ str. 9, cvičení 16 diktát (alespoň 2 řádky) do sešitu na ČJ

20. 9. Přinést přírodní materiál (kaštany, žaludy, listy).

Plánované testy a zkoušení

V pondělí 17. 9. zkoušení z hodin (čas).

V úterý 18. 9. ČJ malý test na rozdělení samohlásek.

Ve čtvrtek 20. 9. ČJ malý test na rozdělení souhlásek.

Pondělí 24. 9. hlasité čtení (plynulé, s porozuměním).

 

 

 

 

Vážení rodiče,

na pracovní činnosti a výtvarnou výchovu potřebují děti kufřík a v něm: zástěru, ubrus nebo noviny (je třeba je pravidelně doplňovat), modelínu s podložkou na modelování, vodovky, ploché a kulaté štětce tří různých velikostí (větší, střední, malý), kelímek či skleničku na vodu, voskovky a slabý černý fix.


Jen co budu mít trochu více času přesunu fotky z Rajčete. Důvodem je GDPR a míra zabezpečení. Pokud se mi nepodaří dát všechny fotky na web třídy, budou na Google disku a přístup k nim budete mít jen z mailových adres zadaných v Bakalářích. Žádosti o přístup z jiných adres budou zamítnuty.


Prosím všechny rodiče, aby pamatovali na odhlašování obědů v případě nahlášených akcí a nemoci.


 

 

ČJ – Czech language

M – Mathematics

PRV – Introduction to Environment and Society

TV – PE – sport

PČ – Crafts

VV – Arts

HV – Music

AJ – English

Předmět (Subject)Téma (Topic)Učebnice (Textbook)
Český jazyk (Czech language)
Matematika (Mathematics)
Prvouka (Introduction to Environment and Society)
Anglický jazyk (English language)
en flag Informace pro skupinu 1D1 – Olga Fernando

 

 

 

 

 

 

Učební plán: září – listopad

Poslech CD - domanahrávky 1-8
Slovní zásoba:I, you, am, are, we, who, children, friend, hello, book, school, secret, bird, tree, lion, giraffe, river, flower, my, she is, he is, meet, girl, boy, a, can, have, what, who, robot, numbers 0-10, little, big, sticker, there, now, game, names - Chloe, Adam, Britney, Clive, Susie, thank you, story, up, down, puppet, again, maze, shoe, red, blue, yellow, green, orange, pink, purple, black, white, pencil, brown, grey, apple, magazine, marshmallow, world, yummy, kite, balloons, seen, me, draw, line
Slovní spojení a povely:I´m..., You are...., Who are you?, How many ...... are there?, Let´s sing., What is this? , It´s ......, What´s missing?, What´s your name? , My name´s ..... , Who can you see? . I can see ..... , Let´s count. , My favourite colour is.....
Open, close, sit down, stand up, listen, cut, stick, paste, colour, point, say, sing, circle, connect, go to... , touch,
Příběhy a říkadla:A Cat up a Tree
Písničky:10 Little Robots
A World of Colour
Učební plán: prosinec – únor
Poslech CD - doma:nahrávky 8-18
Slovní zásoba:with, countryside, farm, donkey, horse, cow, goat, hen, rooster, animals, sitting, standing, in, Uncle Jack, here, there, everywhere, you´re, this, these, dog, rooster, sheep, door, book, baa, quack, moo, woof, cluck, with, rabbit, bull, page, big, little, silly, not, but, so, oh, point, under, on, in, above, bench, field, fence, pond, patch, box, cross, crossing, running, towards, happy, sad, frightened, us, which, please
Slovní spojení a povely:What colour is the .....? , Listen and colour., Look at the....., What is this picture?, I am a ..., Is this a...? ,No, it is a ...., Yes, it´s a ..... , I am pointing to ...... , Where´s the .... ?, It´s in ...., It´s under ..... , It´s on ...... , It´s above........ , Here´s the ..... , Circle the odd one out., Can you see... ? , Commands - cut and paste, name, stop
Příběhy a říkadla:The Bull
Písničky:On Uncle Jack´s Farm
Učební plán: březen – červen 
Poslech CD - doma:nahrávky 18-26
Slovní zásoba: Body: head, eye, ear, mouth, nose, leg, foot, feet, shoulders, arm, hand, knees, toes, chin, finger, thumb, hair
touch, swing, everybody, take, this, that, have, has, hear, see, can, can´t, follow, lost, look for, come, eagle, forest, guitar, butterfly, oh dear, which, long, short, thin, fat, high, flat, big, little, mouse,
Slovní spojení / věty:Please touch your…, Listen and colour….., What colour is the …..? , Colour the …. Let´s sing., I have., You have., He has., She has., I can see., I can hear., I can´t see., I can´t hear., Where is my… ?, Where are you?, Point to…., Listen to the story., How many …?, This animal is ….. , Let´s chant. , Tick. , There are ….. .
Příběhy a říkadla:The Eagle
Body
Písničky:Swing it
měsícdatumčasnázev akcevíce info
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
Sběr odpadků cestou do Klánovického lesa.
květen
červen

 

 

 

 

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

 

 

 

Napište třídní učitelce (Send a message to the class teacher)

13 + 1 =