Vyberte stránku

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách třídy 3.C

Naleznete zde obecné aktuální informace o dění v naší třídě, ale také informace o plánovaných akcích třídy a školy.

 

Podrobné informace, týkající se týdenního dění ve třídě, jsou pravidelně zasílány rodičům žáků třídy emailem.

aktualizováno dne: 16. 9. 2019

Kontakt: 

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Kupčáková
E-mail: kupcakova@zsuvaly.cz

  Co nás čeká…

23. 9. 2019 – Divadelní představení „Vidím, nevidím“ – nová scéna ND (úhrada z tř. fondu – 164 Kč) Pojedeme vlakem a PID – každý si zajistí zpáteční jízdenku Úvaly – Praha 

4. 10. 2019 –  Muzeum policie v Praze – dopravní výchova – PŘILBU S SEBOU! Pojedeme vlakem a PID – každý si zajistí zpáteční jízdenku Úvaly – Praha 

29. 10. – 30. 10. 2019 – PODZIMNÍ PRÁZDNINY

19. 11. 2019 – Třídní schůzky

5. 12. 2019 – Čertovská pohádka a vánoční výstava v Pěnkavově dvoře – Takonín (Doprava autobusem od školy cena celkem cca 350Kč – úhrada z tř. fondu)

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 – VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

30. 1. 2020 – Ukončení 1. pololetí

31. 1. 2020 – POLOLETNÍ PRÁZDNINY

2. 3. – 8. 3. 2020 – JARNÍ PRÁZDNINY

18. 3, 2020 – Den otevřených dveří

8. 4. 2020 – ŘEDITELSKÉ VOLNO – zápis dětí do 1. třídy

9. 4. 2020 – Velikonoční prázdniny

21. 4. 2020 – Třídní schůzky

22. 4. 2020 – Den Země

17. 6. 2020 – Jeníček a Mařenka – opera Národní divadlo (úhrada z tř. fondu – 164 Kč) Pojedeme vlakem a PID – každý si zajistí zpáteční jízdenku Úvaly – Praha 

26. 6. 2020 – Konec školního roku (29. 6. – 30. 6. – ŘEDITELSKÉ VOLNO)

Již proběhlé akce…

 4. 9. 2019 – Výstava recyklace – CVA Úvaly 

     

Týdenní plán
16. 9. - 20. 9. 2019
TémaUčebnice, pracovní sešitPoznámka
Matematika Opakování učiva 2. ročníku
Obvod, obsah
Krychlová tělesa
Písemné sčítáni
Krokování
PS 1 - s. 8 - 11
Učebnice s. 8 - 11

Početní operace
do 100
Násobilka 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10
Slovní úlohy
Přímka, úsečka
Obvod, obsah
Čtení
Ve světě obrazů a barev

Čtenářské dílny

Prezentace vlastní knihy - čtenářský deník - čtenářské BINGO
Uč. s. 10 - 15

Vlastní knihy a třídní knihovna, čítárna.
Práce s textem, vyhledávání v textu.
Čtení výrazné, recitace, čtení pozorné, čtení s porozuměním, kreativní interpretace

Čtenářské dílny

Vlastní prezentace přečtené knihy.

Vedení čtenářského deníku

Český jazykZnovu ve škole
Zvířecí
PS 1 - s. 6 - 9
Uč. s. 11 - 15
Opakování učiva z 2. ročníku - slovo, slabika, hláska, písmeno.
- tvrdé a měkké skupiny souhlásek

PrvoukaMísto, kde žijeme

Uč. s. 7 - 9Rozumět věcem se hodí
Povolání
Sestavujeme plán třídy

Výročí sametové revoluce se blíží
Informace pro skupinu 2C1 a 2C2 – Olga Fernando

Výuka angličtiny - 2.třída, 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá metodou Super Nature (1) stejně, jako to bylo v první třídě s pomocí Chloe a kamarádů. Budeme opakovat a rozšiřovat slovní zásobu z první třídy zábavnou formou pomocí her, písniček a tvořit různé barevné pomůcky.

Děti budou pracovat se sešity z loňského roku, které si budou nechávat ve škole, kde budou rovněž k nahlédnutí pro rodiče. Poslechové CD již mají děti doma. Budou mít za úkol každý den (ideálně) poslouchat několik krátkých nahrávek. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis v úkolníčku / zapisníčku / notýsku (podle toho, co budou používat s paní třídní učitelkou) a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budeme hovořit především anglicky.

Informovat Vás budu na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případně dotazů mě prosím kontaktujte.

Olga Fernando
fernando@zsuvaly.cz
Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu 2C1 a 2C2 – Olga Fernando

září – listopad
Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs

prosinec – březen
Poslech CD - doma:nahrávky 33 - 43
Slovní zásoba:happy birthday, party, fine, good, time, ice cream, popcorn, orange juice, candles, birthday cake, old, years, hooray, magician, magic show, hat, magic wand, love, abracadabra, ball, box of chocolate, doll, handbag, book, bracelet, hamster, present, clap, high, low, reach, wiggle, pat, shake, body, our, line, dancing, playing, band, skipping rope, drums, guitar, eat, drink, time to, beautiful, full, bread, butter, jam, eggs, cheese, jelly, juice, strawberry
Slovní spojení a povely:How are you?, I am fine., How old are you?, I am …years old. ., Glad to see you., What´s in the ….. ?, It is a…. ., Here is a…. , If you like …… clap your hands., It´s time to eat…, It´s time to drink …. , I like…, I don´t like… ,
Příběhy a říkadla:Age Chant
The Magic Show
We are dancing
Time to Eat and Drink
Písničky:Happy Birthday! Hooray!
Reach Up High

duben – červen
Poslech CD - domanahrávky: 42 - 50
Slovní zásoba: Weather: thunder, raindrops, wet, sunshine, hurry up, soon, dry, listen, sky, way, sun, sunny, rain, rainy, wind, windy, cloud, cloudy, thunder, lightning, stormy, map, hot, cold,
Clothes: wearing, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, T-shirt, cap, ice-lolly, coat, scarf, gloves, boots, trousers, sweater,
myself, yourself, left, right, all, turn, about, last, quiet, help, hole, walking, hopping, jumping, running, falling, climbing, again, along, lane, fast, goodness, boat, fox, with, without, umbrella
Slovní spojení / věty:Say and colour. , Let´s sing. , What´s the weather like today. , It is … , Here´s the …. , What colour is ….. ? , What colour is ….. ? , What are you wearing? , Are you wearing …. ? , Say and stick, We are ….. , Spot the difference
Příběhy a říkadla:Weather
Going For A Walk
Do you want a hat?
Písničky:I Hear Thunder
Looby Loo

Družinu – II. oddělení, vede tento školní rok vychovatelka Denisa Peřestá.

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Genetická metoda čtení

pro 1. ročník ZŠ

Genetická metoda

Genetická metoda čtení je jednou z metod čtení používaných v našich školách. Také bychom ji mohli nazvat „hláskovací“ nebo „písmenková“, neboť děti se neučí číst po slabikách (jako je to v případě analyticko-syntetické metody, která se u nás začala používat po druhé světové válce a až do počátku devadesátých let byla jedinou metodou výuky čtení), ale nejprve se naučí velká a pak malá písmena. Jednotlivá slova tedy hláskují a hned zase spojují v celek. Tato metoda u nás byla používána před první světovou válkou a někdy byla také nazývána Kožíškovou metodou (podle spisovatele Josefa Kožíška, autora snad nejznámějšího slabikáře Poupata, Úvalech u Prahy prožil posledních šest let svého života). Genetická metoda umožňuje rychlé čtení s porozuměním – děti mají pocit, že čtou opravdu rychle a čtenému rozumí. Soubor učebnic pro český jazyk a literaturu v 1. ročníku ZŠ s výukou čtení a psaní genetickou metodou je alternativou učebnic pro výuku čtení analyticko-syntetickou metodou.

Cílem nových učebnic čtení a psaní genetickou metodou je zprostředkovat poznání jazyka přirozeným způsobem – žáci od počátku čtou a zapisují smysluplné texty. Učebnice přinášejí zajímavou alternativu k běžně užívaným metodám, neboť vyžadují větší aktivitu dítěte a poskytují prostor k hledání vlastní cesty ke čtení a psaní. Soubor se skládá z pracovní učebnice Začínáme číst a psát, pracovní učebnice Už čteme a píšeme sami, sešitu Uvolňovací cviky a tvarové prvky psacího písma, tří písanek pro nácvik psacího písma a zvukového CD. Pro čtení ve 2. pololetí 1. ročníku je možné využít Čítanku 1 pro ZŠ.

Začínáme číst a psát

Začínáme číst a psát (genetická metoda)

Pracovní učebnice spolu se sešitem Uvolňovací cviky pro rozvoj grafomotoriky pokrývá období zhruba první poloviny školního roku. Úvodní část je věnovaná motivaci dítěte a průpravnému čtení s nezastupitelnými obrázky, které děti nejen „čtou“, ale i „píší“. Důraz je kladen na formulaci sdělení a myšlenek, k jejichž záznamu se od začátku využívá kresby a symbolu. Na tuto část plynule navazuje nácvik čtení i psaní velkých písmen celé abecedy a čtení slov i vět. Vyvození jednotlivých písmen vychází ze jmen dětí jedné fiktivní první třídy a jejich zážitků a příběhů. Nechybí ani nácvik samostatného písemného projevu dítěte.

Učebnice je dvojbarevná a nabízí řadu tvořivých námětů. Krásné ilustrace poskytují prostor nejen pro výuku, ale i pro potěšení dětí v době mimo vyučování. V dolní části stránek se nachází lišta se stručnými pokyny pro práci dítěte v případě jeho nepřítomnosti ve škole.

Už čteme a píšeme sami

Už čteme a píšeme sami (genetická metoda)

Druhá, plnobarevná pracovní učebnice přechází k malé abecedě, po níž jsou zařazeny texty ke čtení a projekty. Obojí napomáhá jak k celostnímu jazykovému rozvoji dítěte, tak ke zvyšování samostatnosti v jeho ústním i písemném projevu. Novinkou je projektová část, v níž se žáci naučí funkčně využít nabytých vědomostí při řešení běžných situací. K rozvoji vizuální komunikace, kterou lze zjednodušeně vyjádřit jako dovednost „číst“ obrazové sdělení, přispívá množství ilustrací a fotografií.

Napište třídní učitelce

14 + 13 =