Vyberte stránku

Vážení návštěvníci stránek třídy 3.C, na těchto stránkách najdete aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy, informace pro děti, rodiče apod. Doufám, že budete s přísunem všech informací spokojeni.

třídní učitelka Mgr. Kateřina Syslová

Kontakt

Třída: 3.C

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Syslová
E-mail: syslova@zsuvaly.cz

PředmětTémaUčebnicePracovní sešit
Český jazykČj - dokončená
PS č. 2 dokončený
PS - VS - celý sešit o.k.
Čtení / psaníPsaní - Písanka Comenia Script - dopsána, kopie - opakování
Čtenářské dílny : Staré pověsti české
MatematikaM - Přirozená č. do
1 000
PS - č. 2 dokončený
Geometrická tělesa, rýsování, přímka, polopřímka, úsečka a kružnice
PrvoukaPr - uč. dokončená

Čj -Vyjmenovaná slova, Slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky,slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce, pádové otázky, základní skladební dvojice,
M - sčítání a odčítání do 1 000, malá násobilka, sčítání a odčítání pod sebe, zápis čísel nad 100, přednost násobení, zaokrouhování na 10 a 100, převody cm na mm a obráceně, číselný výraz a krokování, stovková tabulka, Převod bilanské sumy na A groše, geometriká tělesa, rýsování přímka, polopřímka, úsečka a kružnice
Pr - Pěstujeme jídlo
Aj - opakování slovní zásoby, abeceda, spelling, porozumění textu, čtení textu, předložky, aktuální poslední lekce v učebnici - Prázdniny
Všechny předměty jsme tento týden dokončili dle ŠVP a těšíme se na školu v přírodě.
Hodnocení školy v přírodě:
Děti byly úžasné, školu v přírodě jsme si užili, počasí nám vyšlo, chtěla bych touto formou poděkovat Všem, kdo se na ní podíleli. Krásné léto plné zážitků Vám přeje
tř.uč. Mgr. Syslová

Angličtina

společné informace pro všechny skupiny

Kliknutím na odkaz otevřete stránku, na které pokračujte na záložku svého ročníku, kde najdete informace společné pro všechny skupiny v ročníku:

  • slovníčky k používaným učebnicím
  • odkazy na procvičování učiva
  • videa, písničky
  • učebnice a témata, která ke stávajícím učebnicím přidáváme.

P. Daněk

 


MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor12. - 16. 2. 2018po - červená
út - žlutá
st - modrá
čt - černá
pá - duhová
Barevný týden.Podmínkou pro splnění pravidel školní soutěže je mít na sobě alespoň dva kusy oblečení v dané barvě.
březen
duben
květen
červen

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

2 + 11 =