Vyberte stránku

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách třídy 3.C

Naleznete zde obecné aktuální informace o dění v naší třídě, ale také informace o plánovaných akcích třídy a školy.

 

Podrobné informace, týkající se týdenního dění ve třídě, jsou pravidelně zasílány rodičům žáků třídy emailem.

aktualizováno dne: 24. 1. 2020

Kontakt: 

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Kupčáková
E-mail: kupcakova@zsuvaly.cz

  Co nás čeká…

27. 1. 2020 – Hra o přežití – MINECRAFT v realitě – (program u nás ve třídě 8:00 – 9:45 hod cena na žáka cca 110 Kč)  https://www.besedarium.cz/hra-o-preziti/

30. 1. 2020 – Ukončení 1. pololetí

31. 1. 2020 – POLOLETNÍ PRÁZDNINY

11. 2. 2020 – Návštěva MěK Úvaly na téma „Napříč literárními žánry“  

17. 1. – 21. 1. 2020 – Barevný týden ve škole  

2. 3. – 8. 3. 2020 – JARNÍ PRÁZDNINY

18. 3. 2020 – Den otevřených dveří

31. 3. 2020 – Návštěva MěK Úvaly na téma – Básně

8. 4. 2020 – ŘEDITELSKÉ VOLNO – zápis dětí do 1. třídy

9. 4. 2020 – Velikonoční prázdniny

15. 4. 2020 – Hudební pohádka – Východočeské hudební kvinteto – CVA (50 Kč na žáka)

21. 4. 2020 – Třídní schůzky

22. 4. 2020 – Den Země

8. – 12. 6. 2020 – Škola v přírodě – Český ráj, penzion Brada

17. 6. 2020 – Jeníček a Mařenka – opera Národní divadlo (úhrada z tř. fondu – 164 Kč) Pojedeme vlakem a PID – každý si zajistí zpáteční jízdenku Úvaly – Praha 

26. 6. 2020 – Konec školního roku (29. 6. – 30. 6. – ŘEDITELSKÉ VOLNO)

Již proběhlé akce…

21. 1. 2020 – Já písnička – hudební, výchovně vzdělávací program v CVA (3. – 4. vyuč. hodina; vstupné 50Kč/žák)

9. 1. 2020 – Vzdělávací program o zdravé výživě a zdravém životním stylu „Zdravá pětka“ (program u nás ve třídě 10:00 – 11:45 hod – zdarma poskytuje školám nadační fond Albert) https://www.zdrava5.cz/programy

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 – VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

20. 12. 2019 – Třídní vánoční besídka

19. 12. 2019 – Hodinářův učeň – promítání pohádky v CVA (1.-2.vyuč. hodina – 50kč – tř. fond)

18. 12. 2019 – Předvánoční setkání rodin s dětmi + výroba svícínku

5. 12. 2019 – Čertovská pohádka a vánoční výstava v Pěnkavově dvoře – Takonín (Doprava autobusem od školy cena celkem cca 350Kč – úhrada z tř. fondu)

30. 11. 2019 – Vánoční jarmark ve škole – hlavní vchod pod hodinami v čase od 13 -15 hod. Následuje program na Úvalském náměstí.

28. 11. 2019 – Vánoční dílničky ke školnímu jarmarku (1. a 2. vyuč. hodina) – šikovné ruce rodičů vítány 😉

19. 11. 2019 – Třídní schůzky

14. 11. 2019 – Výstava „Konečně svoboda“ v CVA (3. vyuč. hodina)

6. 11. 2019 – Workshop s drumbeny – Cesta kolem světa. Hudební interaktivní pořad (Program proběhne ve škole, cena 70Kč na žáka – z tř. fondu)

29. 10. – 30. 10. 2019 – PODZIMNÍ PRÁZDNINY

24. 10. 2019 – (NE)DLABEME NA TO – společné setkání rodin s dlabáním a zdobením dýní

18. 10. 2019 – Jak se stát dobrým kamarádem (3. a 4. vyuč. hodina, program ve třídě – OSV)

4. 10. 2019 –  Muzeum policie v Praze 

23. 9. 2019 – Divadelní představení „Vidím, nevidím“ – nová scéna ND (úhrada z tř. fondu – 164 Kč) Pojedeme vlakem a PID – každý si zajistí zpáteční jízdenku Úvaly – Praha 

4. 9. 2019 – Výstava recyklace – CVA Úvaly 

     

Týdenní plán
20. 1. - 24. 1. 2020
TémaUčebnice, pracovní sešitPoznámka
Matematika Biland
Schody, rovnice
Krokování
Polovina je číslo
Opakování učiva

Geometrie - polopřímka, bod, úsečka
Měření velikosti úsečky.
Převod cm, mm.
Slovní úlohy
PS 1 - s. 39 - 40
Učebnice s. 54- 57

Početní operace
do 100,
Orientace v číselné řadě do 1000
Násobilka 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10
Slovní úlohy
Písemné sčítání a odčítání
Čtení/ Psaní
Výři nesýčkujíČtenářské dílny

Prezentace vlastní knihy - čtenářský deník - čtenářské BINGO

Vedení čtenářského deníku
Práce s textem, vyhledávání v textu.
Čtení výrazné, recitace, čtení pozorné, čtení s porozuměním, kreativní interpretace

Čtenářské dílny

Vlastní prezentace přečtené knihy.

Vedení čtenářského deníku

Český jazykBílý sport
Karnevalová
Zdravotní

Slovní druhy, souvětí
Vyjmenovaná slova po P
Uč. s. 59 - 63, 68-69
PS 1 - s. 30 - 32
PS "VS" - s. 23 -25
Vyjmenovaná slova po P - řada

Doplňování i,í/y,ý po B, L, M
Slovní druhy
Tvrdé/měkké souhlásky

PrvoukaStres patří k životu
Měříme délku, objem, hmotnost
Uč. s. 40 - 41, s. 32, 33

Informace pro skupinu A35 – Olga Fernando


Informace z výuky AJ
ze dne: 24.1.2020
informace k výuce: Zahájili jsme druhé pololetí. Opět budeme psát testy každý týden. Dokončujeme kapitolu s jídlem. V únoru zahájíme kapitolu se zvířaty.

V učebnici není slovníček, proto si budeme slovíčka z hodin zapisovat do sešitu/slovníčků. Tímto si děti trénují psaní. Slovní zásobu budu rovněž postupně doplňovat i na tyto stránky.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka, větná spojení, doplňování, spojování atd.

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici Kid´s Box 2 na www.cambridgelms.org/primary. Je nutné se registrovat. Přihlašovací údaje jsou v pracovním sešitě (Activity Book) na vnitřní straně desek. Děti můžou trénovat samostatně nebo se mohou přihlásit do skupiny třídy, kde i já vidím jejich pracovní nasazení. Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: stars 3CD
- class ID: class3CD

probrané učivo:U: do str. 46
PS: do str. 46

Slovní zásoba:
slovíčka Unit 1 : pozdravy, čísla do 10, barvy, abeceda, hláskování slov, představení (jméno, věk), osobní zájmena
slovíčka Unit 2 : školní potřeby, škola, čísla do 20, předložky místa, vazba "there is", "there are", ovoce, zvířata
slovíčka Unit 3 : hračky, oblečení, předložky místa, zájmena "this", "these", oblečení, přivlastňování se ´s, přídavná jména
slovíčka Unit 4 : dům, místnosti, vybavení domu, básnička, zájmena "that", "those", "mine", "yours", tázací zájmeno "whose"
slovíčka Unit 5 : rodina, sloveso umět "can", slovesa pohybu a činností, přítomný čas průběhový, Vánoce
slovíčka Unit 6 : jídlo, pití, potraviny, části dne, oblíbené jídlo, nabízení, sloves mít "have got", sloveso mít rád "like"
pomůcky na AJ:učebnice Kid´s Box 2 (Pupil´s Book)
pracovní sešit k učebnici Kid´s Box 2 (Activity Book)
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny a slovíčka
linkovaný sešit A5 - na testy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.cambridgelms.org/primary

Olga Fernando
fernando@zsuvaly.cz
 

Družinu – II. oddělení, vede tento školní rok vychovatelka Denisa Peřestá.

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Genetická metoda čtení

pro 1. ročník ZŠ

Genetická metoda

Genetická metoda čtení je jednou z metod čtení používaných v našich školách. Také bychom ji mohli nazvat „hláskovací“ nebo „písmenková“, neboť děti se neučí číst po slabikách (jako je to v případě analyticko-syntetické metody, která se u nás začala používat po druhé světové válce a až do počátku devadesátých let byla jedinou metodou výuky čtení), ale nejprve se naučí velká a pak malá písmena. Jednotlivá slova tedy hláskují a hned zase spojují v celek. Tato metoda u nás byla používána před první světovou válkou a někdy byla také nazývána Kožíškovou metodou (podle spisovatele Josefa Kožíška, autora snad nejznámějšího slabikáře Poupata, Úvalech u Prahy prožil posledních šest let svého života). Genetická metoda umožňuje rychlé čtení s porozuměním – děti mají pocit, že čtou opravdu rychle a čtenému rozumí. Soubor učebnic pro český jazyk a literaturu v 1. ročníku ZŠ s výukou čtení a psaní genetickou metodou je alternativou učebnic pro výuku čtení analyticko-syntetickou metodou.

Cílem nových učebnic čtení a psaní genetickou metodou je zprostředkovat poznání jazyka přirozeným způsobem – žáci od počátku čtou a zapisují smysluplné texty. Učebnice přinášejí zajímavou alternativu k běžně užívaným metodám, neboť vyžadují větší aktivitu dítěte a poskytují prostor k hledání vlastní cesty ke čtení a psaní. Soubor se skládá z pracovní učebnice Začínáme číst a psát, pracovní učebnice Už čteme a píšeme sami, sešitu Uvolňovací cviky a tvarové prvky psacího písma, tří písanek pro nácvik psacího písma a zvukového CD. Pro čtení ve 2. pololetí 1. ročníku je možné využít Čítanku 1 pro ZŠ.

Začínáme číst a psát

Začínáme číst a psát (genetická metoda)

Pracovní učebnice spolu se sešitem Uvolňovací cviky pro rozvoj grafomotoriky pokrývá období zhruba první poloviny školního roku. Úvodní část je věnovaná motivaci dítěte a průpravnému čtení s nezastupitelnými obrázky, které děti nejen „čtou“, ale i „píší“. Důraz je kladen na formulaci sdělení a myšlenek, k jejichž záznamu se od začátku využívá kresby a symbolu. Na tuto část plynule navazuje nácvik čtení i psaní velkých písmen celé abecedy a čtení slov i vět. Vyvození jednotlivých písmen vychází ze jmen dětí jedné fiktivní první třídy a jejich zážitků a příběhů. Nechybí ani nácvik samostatného písemného projevu dítěte.

Učebnice je dvojbarevná a nabízí řadu tvořivých námětů. Krásné ilustrace poskytují prostor nejen pro výuku, ale i pro potěšení dětí v době mimo vyučování. V dolní části stránek se nachází lišta se stručnými pokyny pro práci dítěte v případě jeho nepřítomnosti ve škole.

Už čteme a píšeme sami

Už čteme a píšeme sami (genetická metoda)

Druhá, plnobarevná pracovní učebnice přechází k malé abecedě, po níž jsou zařazeny texty ke čtení a projekty. Obojí napomáhá jak k celostnímu jazykovému rozvoji dítěte, tak ke zvyšování samostatnosti v jeho ústním i písemném projevu. Novinkou je projektová část, v níž se žáci naučí funkčně využít nabytých vědomostí při řešení běžných situací. K rozvoji vizuální komunikace, kterou lze zjednodušeně vyjádřit jako dovednost „číst“ obrazové sdělení, přispívá množství ilustrací a fotografií.

Napište třídní učitelce

7 + 2 =