Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 3.C ZŠ Úvaly,
naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka
Mgr. Lucia Ferusová

Kontakt

Třída: 3.C

Třídní učitelka:
Mgr. Lucia Ferusová

E-mail: ferusova@zsuvaly.cz

Informace pro příští týden 18. – 22. 3. 2019

D. ú.: napsat 5 vět. V pondělí přinést rýsovací pomůcky (kružítko, pravítko, tužku). V úterý budeme psát vyjmenovaná slova po V, ve čtvrtek doplňovací cvičení. V pátek přinést čtenářský deník – autor, název knihy, ilustroval, stručný obsah (10 vět) a obrázek.

26. 3. 2019 Divadlo Gong          

28. 3. 2018 Noc s Andersenem (spaní ve škole).

5. 4. 2019 Ředitelské volno (Zápis do 1. ročníku)

Je nutné co nejdříve uhradit 241 Kč (141 Kč nedoplatek za plavání a 100 Kč za divadlo).  Do konce dubna je potřeba zaplatit Školu v přírodě 2 200 Kč/žáka, do 20. 4. Toulcův dvůr (Superhrdinové mezi rostlinami) 100 Kč/žáka a do 4. 5. 2019 Toulcův dvůr  (Teče voda, teče) 80 Kč/žáka. 

Peníze pošlete na účet školy následujícím způsobem: od března 2019 dochází ke změně týkající se vybírání peněz školou. Platby budou probíhat bezhotovostně na účet školy. Stav konta Vašeho dítěte zjistíte v tzv. „třídním fondu“ v elektronické ŽK (Bakaláři) přes modul Platby – není přístupné z mobilní aplikace. Tam také zjistíte číslo účtu, VS a SS pro tyto platby. Do poznámky platby pište: Třídní fond, jméno dítěte a třídu. Přes tento třídní fond budete hradit např.: školní družinu, akce třídy, pomůcky do výuky, doplatek za poškozené učebnice, ztrátu klíčku od šatních skříněk aj. Nelze zde však platit nákup pracovních sešitů a obědy. Ty budete hradit stávajícím způsobem. Kredit na konci školního roku nepropadne, převede se do dalšího roku. 

V úterý máme tělesnou výchovu. Výuka bude bez přestávky, vyučování končí ve 13:20 h. 

 Procvičujte s dětmi vyjmenovaná slova na stránce skolakov.eu.

 

18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny (19. 4. 2019 Velký pátek, 22. 4. 2019 Velikonoční pondělí )

24. 4. 2019 Superhrdinové mezi rostlinami, Toulcův dvůr

1. 5. 2019 Svátek práce, 2. a 3. 5. 2019 Ředitelské volno, 8. 5. 2019 Den vítězství

9. 5. 2019 Teče voda, teče, Toulcův dvůr

20. – 24. 5. Škola v přírodě – Penzion Vápenka v Krkonoších 3 200/žáka. Cena zahrnuje dopravu, ubytování, stravování, program Pod pirátskou vlajkou. V případe neúčasti je stornopoplatek 1 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

15 + 15 =