Vyberte stránku

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH 3.B ZŠ ÚVALY

Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Březková Arnoštka

 

Vážení rodiče, po dobu nepřítomnosti paní učitelky Březkové bude Vaše děti učit paní učitelka Hynčicová. Komunikovat s ní můžete na tel. čísle 732 338 763.

 

 

 

Třída: 3.B

Třídní učitelka: Mgr. Březková Arnoštka
E-mail: brezkova@zsuvaly.cz

22. 3. 2020

Vážení rodiče, 

máme za sebou první týden domácího vyučování. Děkuji vám za zvládnutí splněných úkolů i za práci s dětmi. Dle vašich sdělení děti učení většinou zvládly, i když jsem ho zadala asi hodně. 

V průběhu týdne jsem kontrolovala učivo a došla jsem k závěru, že v českém jazyce nám podle ŠVP zbývá naučit se určovat u sloves osobu, číslo a čas, vyhledávat skladební dvojice ve větě(to ale budeme opět probírat ve čtvrté třídě). Ostatní učivo máme probrané, do konce školního roku máme procvičovat slovní druhy a procvičovat učivo již probrané. 

V matematice nám zbývá dělení se zbytkem, násobení zpaměti čísel 12*3…. Pokud by to dětem nešlo, využijeme písemné násobení. Samotný rozklad(12*3=10*3=30, 2*3=6, 30+6=36), jsme s dětmi ve škole ještě nedělali. Tělesa by měly umět pojmenovat. Prostředí naší matematiky – krokování, hadi , pyramidy…jsou pro nás zpestřením a nutí děti k přemýšlení. Ráda v nich s dětmi pracuji, děti při nich opravdu přemýšlí a používají při nich numerické počítání. Ve třídě je tato práce však jednodušší, poradíme se, pomůžeme si navzájem, znázorníme si, využíváme interaktivní tabuli, diskutujeme o navrhovaných řešeních. Nechte děti, ať vzpomínají, jak jsme to ve škole dělali. Pokud to dětem nejde, hned se na mě obraťte, volejte, pište. 

Když děti budou po návratu do školy zvládat a nebudou dělat chyby v násobení a dělení do 100, sčítat a odčítat čísla do 1000, písemně sčítat, odčítat a násobit do 1000, zaokrouhlovat čísla na desítky a stovky, máme vyhráno. 

 K  plnění úkolů. Zaměříme se více na kvalitu vypracování než na kvantitu. Děti by měly psát úhledně, čitelně. Mají na to dost času. Mnozí z vás mi některá vypracovaná cvičení zasílají mailem. Netrvám na tom, ale spoléhám na vás, že tyto úkoly děti určitě vypracují.

postupem času můžeme přejít i na jiný systém, ale i já potřebuji čas na učení nových věcí. 

Již jsem vám psala, že všechny informace najdete v Bakalářích, kde je výuka a domácí úkoly. Je mi jedno, jaký postup si děti zvolí, jak si učivo nakombinují, naplánují, ale na konci týdne by měly mít hotovo.

Moc na vás všechny myslím, držte se Arnoštka B.

Milé děti,

mnohokrát jste ode mne slyšely, že se neučíte kvůli mně, rodičům, jedničkám, pochvale, ale učíte se pro sebe. Teď je to na vás, snažte se, pracujte pečlivě, co nejvíce samostatně, přemýšlejte. Bude se vám to v životě hodit.

Věřím vám, chválím za snahu, 20 z vás jsem našla pracovat v doporučeném AlfBook. Pokud se něco nevede, znamená to pro vás, že se máte více problém snažit poznat, něco se doučit a pak to zkuste opět, uvidíte, že se výsledek zlepší. Vracejte se ke cvičením. Na tento týden doporučuji procvičovat v českém jazyce Podstatná jména, v matematice násobení a dělení do 100. 

Učivo si můžete procvičovat i na těchto stránkách:

http://www.rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html

http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html

http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

Mám vás ráda, každý den na vás myslím, stýská se mi. Držte se, to dáme.

Hezký týden všem Arnoštka B.

15. 3. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

v průběhu týdne jsem vám zaslala několik typů na procvičování učiva. Budeme v tomto způsobu pokračovat. Nejvíce informací najdete na těchto stránkách. 

Doufám, že jste zdraví, sluníčko vás láká ven, tak toho využijte, aby jste načerpali sílu na splnění domácích úkolů. Postupujte podle zadání v týdenním plánu. Úkoly zapisujte do sešitu i do pracovních sešitů. Zkoušejte, co vám půjde, ostatní doděláme ve škole.

V českém jazyce teď budete hodně opakovat vyjmenovaná slova. Ve žlutém sešitě vyjmenovaných slov postupujte dle svých možností, všechna vyjmenovaná slova máme probraná, tak by to neměl být problém, nezapomeňte si ale vše odůvodňovat podle naší domluvy: Je to slovo vyjmenované nebo příbuzné..píšu y, není to slovo vyjmenované ani příbuzné…píšu i. Pokud byste něco zapomněly, musíte se vrátit v učebnici ke stránce, kde je to vysvětleno (pády str. 90, podstatná jména – rod, číslo – str. 82, slovní druhy str. 59…)

Hodně čtěte a zapisujte si do čtenářského deníku, nezapomeňte, že byste si do sešitu měli každý den zapsat alespoň tři věty o tom, co jste zažili, co vás zaujalo. Měl by tam být datum a věty. Vznikne tak vzpomínkový deník. 

V matematice si opakujte počítání a budu ráda, když si nacvičíte písemné násobení. Přesný návod, jak na to, najdete v učebnici na straně 65, 68. Pracujte v pracovním sešitě  i v učebnici.  Dělejte cvičení, kterým rozumíte, nebo se hodně zamyslete a zkuste najít řešení. Nezapomeňte také rýsovat, máte teď čas se zdokonalit v rýsování kružnic, úseček. 

V prvouce jste se začali učit o vzduchu. Zkuste si říci, co o něm všechno víte,  ve svých knihách v knihovničce zkuste nalézt nějaké nové informace.

V týdenním plánu najdete informaci, která cvičení máte vypracovat do do svých sešitů.

 V programu Alfbook, kam jsem vás všechny zapsala, jsem už viděla, že někdo z vás plní úkoly. Kubík Štefl je úspěšný řešitel, chválím.

Mějte si hezky, pracujte v klidu a postupně v průběhu týdne plňte zadané úkoly, tak, jako  byste chodily každý den do školy.

 Na závěr ještě jednou posílám odkazy na další procvičování:

www.zlatka.in

www.matika.in

www.gramar.in

www.vcelka.cz

skolakov.eu 3 třída

www.fraus.cz

 www.alfbook.cz,( napište kód školy zsuvaly a následně vyplnte v kolonce Žák své příjmení a napište  heslo škola.
Své příjmení pište bez znamének. 
 

To dáme, držte se Arnoštka B. 

 

 

9. 3. 2020

Vážení rodiče,

od dnešního dne zasílejte sms omluvenky na moje telefon. číslo. Absenci také omlouvejte do Bakalářů. Zkontrolujte si, prosím, své školní účty. Nezapomeňte, že doplatek na školu v přírodě je 2 000 Kč.

Děti dnes byly odpočinuté , klidné, pracovité. Už jsem se na ně velmi těšila a nezklamaly mne. Doufám, že jim to vydrží. 

Připomínám: ve čtvrtek máme dílnu čtení – potřebují vlastní knihu, v pátek budeme rýsovat – potřebují kružítko, ořezanou tužku č. 3, trojúhelník.

Hezký týden Arnoštka Březková

 

7. 2. 2020

Vážení rodiče,

od 10. 20. 2020 budou mít děti pravidelně každý čtvrtek tělesnou výchovu. Vyučování bude končit ve 13.20 hodin.

Na TV by se měly převlékat, dejte jim, prosím, věci do pevného sáčku( triko, tepláky nebo legíny, bundu, boty do tělocvičny ).

V týdnu od 17. 2. – 21. 2. 2020 bude ve škole probíhat akce školního parlamentu Barevný týden.

Pondělí – modrá

Úterý – zelená

Středa – růžová

Čtvrtek – červená

Pátek – černobílá

Středa – růžová

Hezký víkend Arnoštka Březková

27. 1. 2020

Vážení rodiče,

od 28.1. 2020 nebudu přítomna ve škole.

Omluvenky dětí pište do Bakalářů, důležité zprávy zasílejte paní Hynčicové, která mě bude zastupovat

Arnoštka Březková

26. 1. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

v uplynulém týdnu vás hodně chybělo, v pátek bylo ve třídě 13 dětí. Doufám, že je vám už lépe a v pondělí přijdete. Pokud ne, snažte si doma opakovat podle učebnic a v pracovních sešitech dělat cvičení, kterým rozumíte. 

Ve škole jsme ale nezaháleli a pilně se učili. Dokončili jsme pracovní sešit z matematiky, v pátek rýsovali kružnice a zopakovali si učivo o polopřímce. Stále procvičujeme písemné sčítání, odčítání a násobení a dělení.

V českém jazyce jsme opakovali učivo podle učebnice – slovní druhy, souvětí, vyjmenovaná slova. Vraceli jsme se ke cvičením, která nám chyběla.

V pondělí uvidím, kolik vás bude ve škole a plán učiva doplním. Určitě začneme vyjmenovaná slova po p.

V pondělí nás čeká hra Minecraft, ve čtvrtek k nám přijde Michalka Pejchalová a budeme s ní pracovat na upevnění dobrých vztahů ve třídě. Ve čtvrtek také dostanete výpis vysvědčení  a čeká vás i plavání.

Chválím všechny děti za velmi hezké chování v uplynulých týdnech.

Přeji všem hodně zdraví a hezký týden Arnoštka Březková

19. 1. 2020

Máme za sebou velmi náročný týden.

Chválím děti za zvládnutí kontrolních prací. Ukázaly, že učivo zvládají velmi dobře. V českém jazyce měla téměř celá třída jedničku, průměr za třídu byl 1,20. V matematice tři děti vypracovaly práci na 100%, 12 dětí se pohybovalo v rozmezí 99 – 90%, 7 dětí v rozmezí 89 – 70%, jeden žák zvládl práci na 64%. Při vypracování práce se nevyskytovaly žádné výrazné chyby v určitém jevu. V pátek 24. 1. budou známky za pololetí uzavřeny a od pondělí 27. 1. začneme druhé pololetí.

V tomto týdnu nás čeká hudební pořad Já, písnička (cena 50 Kč). 

Přeji všem klidný týden Arnoštka Březková

12. 1. 2020

Chválím všechny děti za velmi pěkné chování při vyučování, za snahu a aktivitu. 

V pondělí jsme znovu probrali naše pravidla, promluvili si o vzájemném chování, respektování druhého. Nemusíme mít každého za kamaráda, ale vždy bychom se měli k sobě chovat slušně, neprovokovat, nezadávat podnět k problémům. Prosím, promluvte o tom i s dětmi doma.

O prvouce jsme se vrátili k tématu kyberšikany a šikany, snad bude připomenutí zásad chování a používání různých medií stačit. Máte vy přehled o tom, jaké zprávy si děti posílají, kde se pohybují na internetu?

V tomto týdnu si děti napíší kontrolní práce z učiva uplynulého pololetí. Učivo průběžně opakujeme, mají si i doma opakovat podle učebnice.

V matematice tam určitě bude písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, zaokrouhlování, sčítání a odčítání do 1 000, přednosti matematických operací….

V českém jazyce psaní slov, kde jinak hlásku slyším a jinak slovo píšu(„obuf“ – hodně obuvi), doplňování měkkých a tvrdých souhlásek, vyjmenovaná slova b, l, slova nadřazená – podřazená, kořen slova a část předponová a příponová, slovní druhy……

Toto vše stále procvičujeme, tak by to pro nikoho neměl být problém.

Do konce ledna nás čekají dva výukové programy – Já, písnička a Minecraft.

Zkontrolujte stav svých účtů, stále je dost účtů v mínusu.

Přeji nám všem krásný týden Arnoštka Březková

6. 1. 2020

Přeji Vám všem hodně zdraví, pohody a lásky v roce 2020.

V tomto týdnu budeme v českém jazyce hodně opakovat a docvičovat probrané učivo před vánočními prázdninami.

Prosím o kontrolu stavu vašeho účtu v Bakalářích.

Odečetli jsme 500 Kč na dopravu za plavání. V lednu nás čeká výukový program – Hra o přežití – Minecraft v realitě, https://www.besedarium.cz/hra-o-preziti/, předpokládaná cena je asi 210 Kč. Také počítejte s poplatkem za družinu 600 Kč. V dubnu pak s doplatkem za školu v přírodě 1800-2000 Kč.

Děti budou potřebovat na geometrii kružítko, kupte klasické kružítko.

Přeji vám hezký začátek školního roku Arnoštka Březková

2. 12. 2019

Vážení rodiče, ve čtvrtek 5. 12. jedeme na výlet. Sraz v 7.45 u školy, návrat okolo 14. hodiny. Obědy budou mít děti hromadně odhlášeny. Jídlo s sebou na celý den. 

Na plavání pojedeme tento týden výjímečně v pátek 6. 12. ve stejném čase jako ve čtvrtek. Při nejasnostech volejte 732 338 763. Lenka Hynčicová

17. 11. 2019

Vánoční dílny budou v pátek 29. 11. 2019. Děti přijdou do školy bez učení, pouze se svačinou a pitím. Pomoc rodičů paní učitelka přivítá.

V sobotu 30. 11. 2019 bude od 13.00 hodin Vánoční jarmark ve škole.

Hezký týden Arnoštka Březková

10. 11. 2019

Vážení rodiče,

od pondělí 11.11. 2019 mě bude zastupovat paní učitelka Lenka Hynčicová. Veškeré dotazy a sdělení směřujte přímo paní učitelce. Nezapomeňte omlouvat děti v Bakalářích a pokud by Vám to nevadilo, informujte o nepřítomnosti svého dítěte také paní učitelku, jako jste to dělali mně.

S dětmi jsme ukončili čtvrtletí, písemné práce dopadly velmi pěkně. V českém jazyce se neobjevil žádný velký problém ve zvládnutí učiva, chyby byly u jednotlivých žáků. V matematice bude paní učitelka pokračovat v procvičování písemného odčítání a sčítání, protože se tato chyba opakovala častěji. V prvouce nebyl žádný problém.

S dětmi jsem začala vyjmenovaná slova, snažila jsem se jim vysvětlit, na co si musí dávat pozor. Výhodu mají děti, které se soustředí a aktivně zapojují. Je dobře, když znají celou řadu slov, ve škole hlavně procvičujeme slova příbuzná a jiné tvary. Vyjmenovaná slova budou stále procvičovat. Procházejte s nimi i cvičení probraná ve škole, aby si učivo co nejvíce procvičovaly.

Třídní schůzku paní učitelka nebude mít, uděláme si ji, až se vrátím. O termínu vánočních dílen vás ještě budu informovat, paní učitelka uvítá vaši pomoc. Na školu v přírodě se přihlásilo 23 žáků, na konci listopadu budu platit zálohovou fakturu. Zkontrolujte stav svého účtu, děti čeká také výlet do Takonína, předvánoční film a platba zálohy na školu v přírodě.

Přeji všem hodně zdraví a pohody Arnoštka Březková

3. 11. 2019

Hezké nedělní odpoledne,

děti si užily školní Halloween, úkoly, které jsem jim připravila si v pondělí ve škole uložíme do složek. Přineste si je, pokud jste je odnesly domů.

V tomto týdnu bych ráda s dětmi provedla krátké zhodnocení uplynulých dvou měsíců, napsali bychom si test z matematiky a českého jazyka, abychom uzavřeli opakování učiva z druhé třídy a zvesela se vrhli na nejobtížnější učivo – vyjmenovaná slova.

O průběhu nastávající týdne Vás budu informovat, až budu vědět více. Pokud by se nic nezměnilo, tak nás ve středu čeká bubnování, částku 70 Kč zaplatím z vašich účtů.

 

Také od vás  potřebuji přihlášku na školu v přírodě, pokud jste ji ještě neposlali.

Hezký pracovní týden Arnoštka Březková

28. 10. 2019

Krásné podzimní prázdniny,

doufám, že si užíváte volna, odpočíváte, běháte venku a vyhříváte se na sluníčku.

Do školy se vrátíte ve čtvrtek a užijete si Halloween. Přijďte bez učení, ale s penálem a dobrou svačinou a také s knihou do čtenářské dílny.. Nezapomeňte, že v 11.10 hod.odjíždíte na plavání, tak se musíte rychle převléknout do jiného oblečení.

Ve čtvrtek děti dostaly přihlášku na letošní školu v přírodě, která se uskuteční v ozdravovně Království. Školu v přírodě pro nás připraví a pobyt zajistí agentura Kulička. Pro děti jsem zvolila program Cestování časem – úvod do historie. Prosím, prostudujte pečlivě přihlášku a pokud se vaše dítě pobytu zúčastní, pošlete mi přihlášku zpět do 1. 11. 2019. Škola v přírodě se uskuteční od 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020. Cena 2 800 Kč a pokud bychom uskutečnili výlet do Safari Dvůr Králové, tak ještě asi 200 Kč. https://www.oskulicka.cz/pro-skoly/skoly-v-prirode

Hezké prázdniny A. Březková

 

20. 10. 2019

 

Krásný podzimní podvečer,

v uplynulém týdnu jsme se vrátili hned v pondělí k našim pravidlům a jejich dodržování. Ve středu jsme pracovali pod vedením lektorky pro etickou výchovu a připomínali si, co všechno je důležité pro kamarádství. Škoda, že čtyři chlapci neunesli v úplném závěru prohru, i když ta nebyla vůbec důležitá, šlo o to si hru užít a museli jsme řešit jejich nevhodné chování. Jinak jsme si to užili a ještě jsme se tomuto tématu věnovali ve čtenářské dílně ve čtvrtek.

A protože nám ve třídě stále voněla jablka z našeho aranžování, stihli jsme ve středu dopoledne úpéct 4 štrůdly, tří koláče a 6 mufinů. Provoněli jsme tím celou školu a ve čtvrtek byla naše matematika ve znamení dělení na části, děti si zkusily podle Elišky zapsat zlomky. Co jsme snědli, co nám zbývá, jakou část z celku ukazuji….

A pak už nezbývalo nic jiného, než všechno sníst.

Ve středu 23. 10. 2019 proběhne u Pomníku padlých pietní setkání od 17. 00 hodin. Jste všichni srdečně zváni.

Připomínám: 28. 10. Státní svátek, 29.10. a 30. 10. podzimní prázdniny

Hezký podzimní týden Arnoštka Březková

 

12. 10. 2019

Vážení rodiče, milé děti,

máme za sebou další týden. Chválím děti za práci v hodinách. Všichni pracují velmi pěkně. Příjemnou atmosféru nám narušuje chování některých chlapců. Mluvím s nimi i s rodiči těch, kterých se to týká. Snad se dočkám i toho, že se zklidní a  bude nám všem ve třídě příjemně. Ve středu by tomu mohl napomoci program vedený lektorem etické výchovy Jak být dobrým kamarádem. 

Pro vás rodiče doporučuji seminář, který bude 27. 11. 2019  Jde to i bez vzdoru a odporu?

Na seminář je potřeba se přihlásit na stránkách školy, kde si můžete přečíst i bližší informace.

Ve čtvrtek jsme společně celá třída vyřešili velmi těžkou slovní úlohu z matematiky o zvířatech na farmě. Když tvoříme jeden tým, jde vše lépe a daří se. Myslím, že jsme si dokázali, že nic pro nás není překážkou. Vím, že pro některé to bylo hodně těžké, tak by se k této úloze měli vrátit ještě jednou doma.

Děkuji všem dětem , které se zúčastnily a vyřešily úkoly z Logické olympiády, nebylo to vůbec jednoduché, ale řešily jste úlohy určené i pro čtvrťáky a páťáky.

Příspěvek na dopravu na plavání vás rodičů bude 500 Kč. Příspěvek bude uhrazen z vašeho účtu v Bakalářích. O dalších předpokládaných platbách jsem Vás informovala mailem. Zkontrolujte, prosím, stav účtu.

Přeji všem hezký a klidný víkend a celý pracovní týden Arnoštka Březková

5. 10. 2019

Vážení rodiče, milé děti,

doufám, že jste i přes deštivé počasí navštívili letošní Jabkobraní.  Škola byla plná zajímavých dílniček, před školou kovář, dílna s dřívky. Naše jablka naaranžovaná v košíčkách, miskách byla velmi pěkná a snad se líbila i porotě.

Chválím děti za chování i nasazení na kurzu dopravní výchovy. Po celou dobu se nám věnoval pan Holub. S dětmi řešil dopravní situace na hřišti. Měly možnost si vyzkoušet jízdu na kole podle semaforů, jízdu řízenou policistou, i jízdu jen podle dopravních značek. Vše zvládly na výbornou, pan Holub je pochválil.

Provedl nás i částí výstavy v Muzeu a to s pěkným výkladem, poučením. Měla jsem z toho radost a doufám, že Vám děti doma povyprávěly. Na závěr jsme si každý udělali svůj otisk prstů, dostali omalovánky a pamětní razítko. Děti dokonce viděly, jak se takové otisky prstů snímají.  I cesta přes počáteční zmatky na nádraží proběhla bez problémů. Děkuji paní Mašínové za rychlé zjištění informací, paní Provazníkové za doprovod a pomoc dětem. Prosím, pokud žák není den před akcí ve škole, informujte mne, zda na akci pojede, aby nedošlo k problémům. Děti jsem znovu poučila, že v případě, že už nebudeme na nádraží, musí se vrátit do školy k panu řediteli, ten už zajistí další. Kupujte raději jízdenky den předem, zvláště pokud děti nedoprovázíte na nádraží. V úterý bylo zrušeno několik vlaků, nikdo nevěděl co pojede, hromadili se tam lidi, zkrátka zmatky.

A ještě jedna moje radost. V přeplněném vlaku jsem slyšela od dětí, paní učitelko nechcete si sednout? A dokonce  Kubík S. oslovil i jiné cestující Nechcete si sednout? Obě jsme si toho s paní asistentkou všimly a chválily. Po dlouhé době jezdím často do Prahy a vždy si při nástupu do vlaku říkám, někde selhala výchova, mám dojem, že při nastupování, kdo není první, nejede:)

Stále se pilně učíme, procvičujte i doma písemné sčítání, násobení, čtení, ostatní zvládneme ve škole.

V rámci projektu EU také děti pravidelně pracují s Tablety. Procvičujeme učivo a vyhledáváme informace

Hezkou neděli  a celý týden Arnoštka Březková

 

 

28. 9. 2019

Vážení rodiče, milé děti,

v tomto týdnu nás čekají dvě zajímavé akce.

V úterý 1. 10. 2019 jedeme do Muzea Policie v Praze na kurz dopravní výchovy. Každý musí mít s sebou přilbu na kolo, nejlépe v batůžku, sportovní oblečení, dostatečně teplé, protože budeme venku, pití a svačinu. Po skončení dopravní výchovy se půjdeme ještě podívat do Muzea Policie. Každý si zajistí zpáteční jízdenku do Prahy, pojedeme vlakem na Hlavní nádraží a pak metrem na Vyšehrad. Sraz je v 7.05 na nádraží v Úvalech, odjezd v 7.19 hodin. Návrat ve 12.26 nebo ve 12. 56 hodin. Po příjezdu do Úval odvedu děti do školní jídelny, předám do družiny, na kroužek angličtiny nebo mohou odejít domů, pokud jim to napíšete.

 

Ve středu budeme připravovat výrobky na Jabkobraní. Zkusila bych s dětmi aranžování. Potřebovaly by však misku nebo košíček, několik jablek, barevné listy, větvičky. Uvidíme, zda něco přinesou.

Stále se pilně učíme, opakujeme. Děti chválím za práci v hodinách. O přestávce se někteří věnují fotbalu, nestačí se najíst ani napít. Na chodbě při tom velmi křičí. Pokud by se toto nezměnilo, nebudou moci fotbal hrát. Na chodbě je přes 120 dětí, tak se musíme chovat ohleduplně.

Doufám, že už jste zareagovali děti na Logickou olympiádu, termín přihlášení je do 30. 9. 2019. 

Prosím, překontrolujte stav vašeho účtu v Bakalářích. Budu platit pracovní sešity na vyjmenovaná slova a ještě potřebuji nakoupit věci na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Na třídní schůzce na konci druhé třídy jsme se domluvili, že na tyto věci pošlete 1000 Kč. 

Hezkou neděli a celý týden Arnoštka Březková

 

 

 

 

22. 2019

Vážení rodiče, milé

týden ve škole utekl jako voda, máme za sebou první diktát, první zkoušku z matematiky, opisy textů, doplň

Na vše se děti mohou připravit, nic neděláme bez upozornění.

Letos mě zlobí technika, známky jsem zapsala ve čtvrtek odpoledne  a dnes je v Bakalářích nevidím, tak to zkusím v pondělí. Mezi dětmi jsou velké rozdíly. Možná je to pracovním tempem, možná větší snahou a větším procvičováním i doma. Každý by si měl najít svůj způsob přípravy, aby podával co nejlepší výkon.

 

Stále se také vracíme k našim dohodám z prvního týdne, aby se nám ve třídě hezky pracovalo a chovali jsme se k sobě kamarádsky a vzájemně se respektovali. U někoho stačí krátká domluva, někdo mi zabere hodně času

Plavání probíhá bez problémů, jen díky kolonám se nám příjezd prodlužuje.

Pokud byste se mnou někdo chtěl mluvit, můžeme se domluvit na toto pondělí a úterý, kdy budu odpoledne ve škole.

 

Doufám, že už jste zareagovali na Logickou olympiádu, termín přihlášení je do 30. 9. 2019.

 

Chválím děti za prezentaci prázdninových zážitků, už více jak polovina nám sdělila své dojmy, postřehy a zážitky. Ve středu pokračujeme.

Také se stále nemohu dopočítat čtenářských deníků se zápisem dvou knih z prázdnin.

Přeji Vám hezký týden plný sluníčka Arnoštka Březková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vše je tak jak má být, stránky se vrátily. I v naší třídě si zvykáme na práci ve škole.  Měli bychom se připravovat dle rozvrhu, kontrolovat penál, plnit úkoly. Děti dostaly notýsek na zápis úkolů, máme připraveny sešity na psaní. Už jsou i nějaké známky v žákovské knížce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve škole si děti mohu nechávat učebnici Prvouky a Čítanku. Musí si je jen vyndat z boxu nebo lavice před vyučováním. Čítanku potřebují v pondělí, ve středu a v pátek. Ve čtvrtek máme Dílnu čtení, to si nosí svou vlastní knihu s příběhem, protože každý čtvrtek chodíme do Čítárny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavání proběhlo bez problémů, ve čtvrtek Vám ještě napíšu, kdo by mi měl dodat potvrzení o tom, že může plavat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeji všem hezké dny A. Březková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milé děti, vážení rodiče,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

máme za sebou náš první týden ve škole. Seznámili jsme se s některými právy dětí, pokusili se vyvodit naše povinnosti, protože jsme zjistili, že ke každému právu patří i povinnost. Doufám, že si to děti budou uvědomovat a dodržovat. Také jsme se vrátili k pravidlům třídy, školnímu řádu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahráli si několik her, vytvořili nový obraz v naší třídě, který je zajímavý tím, že znázorňuje nás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po celý týden jsme se učili pracovat samostatně, ve dvojicích, skupinách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také jsme navštívili velmi zajímavou výstavu o třídění a zpracování odpadů. Děti si vyzkoušely chování na výstavě, pozorné čtení a pozorování a dávání věcí do souvislostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myslím, že v pondělí už můžeme opravdu začít. Připravte si věci do školy podle rozvrhu. V penále by měla být raději dvě píšící pera, ořezané tužky, pastelky , nůžky a lepidlo. Na rýsování tužka číslo 3 a trojúhelník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek nás čeká první plavání. V sáčku byste měly mít plavky, čepici, ručník, mýdlo, pití a malou svačinu. Ze školy odcházíme v 11.10, vrátíme se asi v 13,45 hodin. Uvidíme. Raději si neplánujte kroužky hned na 14.00 hodin. Nevíme, jaká bude doprava, kolik lidí bude ještě v jídelně. Společně půjdeme na oběd a pak předám děti do družiny nebo půjdou domů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím, pokud některé děti chodí do družiny jen v některé dny, dejte mi vědět, kdy odchází po vyučování se mnou. Máme v tom zmatek, musíme každý den zjišťovat, kdo kdy odchází. Jasno mám u Elišky J., Sáry a Estherky. Ostatní by měly každý den odejít do družiny  a s ní na oběd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letošním školním roce u nás ve třídě bude pracovat paní asistentka Ivana Kattauerová.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud byste ode mne něco potřebovali vědět, můžete mi kdykoliv odpoledne nebo před vyučováním zavolat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také potřebuji  nahlásit změny (pokud nějaké nastaly) v údajích o dětech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeji všem hezkou posvícenskou neděli a příjemný týden Arnoštka Březková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 9. 2019
Přeji všem hezký školní rok.
Už víme, že s úsměvem jde všechno lépe, a proto ať nás po celý rok neopouští, ať se ničeho nezalekneme a všechno v klidu a pohodě zvládneme.
V prvním týdnu se budeme učit kromě pondělí, kdy se jen přivítáme, od 8.00 do 11.40 hodin.
Čeká nás týden plný zajímavých her, ale také náročné práce. Vždyť si budeme připomínat pravidla, školní řád, nově se seznámíme s právy a povinnostmi dětí. A hlavně, budeme se učit pracovat tak, aby to bylo pro všechny příjemné a hodně jsme toho dokázali.
Několik poznámek k organizaci vyučování.
Na první plavání odjíždíme ve čtvrtek 12. 9. 2019. Z plavání se vracíme kolem 13.45 hodin.
Rozvrh hodin pošlu mailem, s konečnou variantou počkáme do konce září. Koncové hodiny pravděpodobně zůstanou.
V úterý dostanou děti klíče od šatních skříněk.
Vyučování bude v tomto pololetí končit v pondělí ve 12.35 hodin. V úterý a v pátek v 11.40 hodin, ve středu a ve čtvrtek v 13. 30 hodin(pozdější příjezd z plavání). Ve středu bude pátá hodina volná, o všechny se postará paní vychovatelka a odvede děti na oběd, máme jednu hodinu odpolední vyučování.
Pokud bude někdo žádat o uvolnění z plavání, použijte formulář, který naleznete na stránkách školy.
Družina začíná v úterý. Družinové skupiny zašlu mailem. Prosím, všechny informace týkající se družiny směřujte přímo paním vychovatelkám (omluvenky, uvolnění, změny odchodů..)
Také připomínám změnu účtu hrazení obědů, info máte v žákovské knížce.
V úterý dětem rozdám zakoupené pracovní sešity, dejte jim tašku.
Po celý týden potřebujeme jen penál, dobrou náladu, ochotu zúčastnit se a samozřejmě dobrou svačinu a hodně pití.
Hezký první týden Arnoštka Březková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán učiva
23. 3. - 27. 3. 2020
TémaUčebnicePracovní sešit
Český jazykOpakování -Vyjmenovaná slov po b, l, m, p, s, v, z
E-mail
str. 104 - 105, 90 - pády
PS str. 14
PS - vyjmenovaná slova žlutý - pokračujte dle svých možností, ale každý den určitě sešit otevřete a procvičujte.
Čtení a psaníČíst vlastní knihu, hledat básničku na recitační soutěžzapsat knihu do čtenářského deníkuKaždý čtvrtek chodíme do školní Čítárny, kde máme naši Dílnu čtení.
MatematikaKružnice - rýsování
Zaokrouhlování
Písemné odčítání
Indické násobení- procvičování násobení jinak
Písemné sčítání,
krokování, Hadi
Násobení a dělení čísly 1 - 10
procvičování sčítání a odčítání do 100,
práce s tabulkou,
slovní úlohy,
číselná osa
str. 68 vysvětlení násobení, a cv.1, 4
ostatní pro zájemce
str. 69 vysvětlení, cv. 1, 2
PS 2. díl str.14 - 1513(cv. 8,9 nemusíte, nebo zkuste dělení s kalkulačkou)
Kružítko
PrvoukaProcvičování jednotek délky, hmotnosti, objemu
Vzduch - teplota vzduchu
str. 42 - 45Děti mají svůj sešit, kde plníme úkoly a zapisujeme si naše poznatky.
MěsícNázev akceDatumČasBližší informace
ZáříVýstava - Třídění odpadů 5. 9. 201910.00 - 11.00Sejdeme se ve třídě a společně odejdeme na výstavu.
ŘíjenDopravní výchova na hřišti Policie ČR v Praze
Každý bude mít svou přilbu!!
Jídlo a pití, sportovní oblečení !!
1. 10. 20199.00 - 10.00Sraz na nádraží v 7. 05, odjezd v 7.19. Každý bude mít zpáteční jízdenku, po Praze pojedeme městskou hromadnou dopravou.
ŘíjenExkurze v Muzeu Policie ČR Praha1. 10. 201910.00 - 11.00Po skončení dopravní výchovy se podíváme do Muzea. Návrat asi ve 12. 26 nebo 12. 56 hod.
ŘíjenJabkobraní5. 10. 2019V okolí školy
ŘíjenJak se stát dobrým kamarádem16. 10. 201910.00 - 11.40. Ve třídě
ŘíjenHalloween31. 10. 20198.00 - 10.45 hod.Ve třídě
ListopadWorkshop s drumbeny- Cesta kolem světa6. 11. 201912.45 - 13. 30 hod.Pětašedesátka
70 Kč
Listopad
ListopadVánoční dílny29. 11. 20198.00 - 11.40 Třída
ListopadJarmark30. 11. 2019 Škola
ProsinecČertovská pohádka a vánoční dílny - Pěnkavův dvůr Takonín5. 12. 20197.30 - 14.00Sraz u školy v 7.30 hodin, odjezd autobusem do Takonína.
Cena 300 - 350 Kč zaplatím z třídního fondu.
ProsinecKino 65
film Hodinářův učeň
19. 12. 20198.00 - 9.40Sraz ve třídě.
Cena 50 Kč
ProsinecTřídní besídka20.12. 20198.00 - 11. 40Třída, pohoštění si každý přinese.
Prosinec
Prosinec
LedenJá, písnička22.1. 20208.00 - 9.40 hodin
LedenHra o přežití Minecraft27. 1. 20208.00 - 9. 40 hod.Třída
Únor7. 2. - 21. 2. 2020Barevný týden
BřezenNávštěva knihovny - dobrodružná literatura18. 3. 20209.00 - 10.45Knihovna Úvaly
Březen
Březen
BřezenNoc s Andersenem
DubenKudy chodí písnička - školní kolo
DubenNávštěva knihovny - poezie22. 4. 20209.00 - 10.45Knihovna Úvaly
Duben
Duben
KvětenŠkola v přírodě Ozdravovna Království4. 5. - 8. 5. 2020Zrušeno.Agentura Kulička, cena 2 800 Kč. záloha 1000 Kč listopad, doplatek duben 2020. Pobyt bude hrazen z vašeho účtu v Bakalářích.
KvětenFotografováníCena za foto:
21x45 - 40 Kč
10x15 - 30 Kč
Pošlu vám objednávku, kterou mi vraťte nejpozději do 21. 5. 2019
Květen
Červen

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Fotografie z našich akcí si můžete prohlédnout na tomto odkazu: http://brezkova.rajce.idnes.cz/

 

 

Přihlásit se můžete na tomto odkazu https://doodle.com/poll/pxdiqq2s7p9xaeh7