Vyberte stránku

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH 3.B ZŠ ÚVALY

Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Březková Arnoštka

 

Vážení rodiče, po dobu nepřítomnosti paní učitelky Březkové bude Vaše děti učit paní učitelka Hynčicová. Komunikovat s ní můžete na tel. čísle 732 338 763.

vedení školy

Třída: 3.B

Třídní učitelka: Mgr. Březková Arnoštka
E-mail: brezkova@zsuvaly.cz

17. 9. 2019

 Vážení rodiče, milé děti,

 vše je tak jak má být, stránky se vrátily. I v naší třídě si zvykáme na práci ve škole.  Měli bychom se připravovat dle rozvrhu, kontrolovat penál, plnit úkoly. Děti dostaly notýsek na zápis úkolů, máme připraveny sešity na psaní. Už jsou i nějaké známky v žákovské knížce. 

 Ve škole si děti mohu nechávat učebnici Prvouky a Čítanku. Musí si je jen vyndat z boxu nebo lavice před vyučováním. Čítanku potřebují v pondělí, ve středu a v pátek. Ve čtvrtek máme Dílnu čtení, to si nosí svou vlastní knihu s příběhem, protože každý čtvrtek chodíme do Čítárny.

 Plavání proběhlo bez problémů, ve čtvrtek Vám ještě napíšu, kdo by mi měl dodat potvrzení o tom, že může plavat.

 Přeji všem hezké dny A. Březková

 

6. 9. 2019

 

Milé děti, vážení rodiče,

 máme za sebou náš první týden ve škole. Seznámili jsme se s některými právy dětí, pokusili se vyvodit naše povinnosti, protože jsme zjistili, že ke každému právu patří i povinnost. Doufám, že si to děti budou uvědomovat a dodržovat. Také jsme se vrátili k pravidlům třídy, školnímu řádu.

 Zahráli si několik her, vytvořili nový obraz v naší třídě, který je zajímavý tím, že znázorňuje nás.

 Po celý týden jsme se učili pracovat samostatně, ve dvojicích, skupinách.

  Také jsme navštívili velmi zajímavou výstavu o třídění a zpracování odpadů. Děti si vyzkoušely chování na výstavě, pozorné čtení a pozorování a dávání věcí do souvislostí. 

  Myslím, že v pondělí už můžeme opravdu začít. Připravte si věci do školy podle rozvrhu. V penále by měla být raději dvě píšící pera, ořezané tužky, pastelky , nůžky a lepidlo. Na rýsování tužka číslo 3 a trojúhelník.

 Ve čtvrtek nás čeká první plavání. V sáčku byste měly mít plavky, čepici, ručník, mýdlo, pití a malou svačinu. Ze školy odcházíme v 11.10, vrátíme se asi v 13,45 hodin. Uvidíme. Raději si neplánujte kroužky hned na 14.00 hodin. Nevíme, jaká bude doprava, kolik lidí bude ještě v jídelně. Společně půjdeme na oběd a pak předám děti do družiny nebo půjdou domů.

 Prosím, pokud některé děti chodí do družiny jen v některé dny, dejte mi vědět, kdy odchází po vyučování se mnou. Máme v tom zmatek, musíme každý den zjišťovat, kdo kdy odchází. Jasno mám u Elišky J., Sáry a Estherky. Ostatní by měly každý den odejít do družiny  a s ní na oběd.

  V letošním školním roce u nás ve třídě bude pracovat paní asistentka Ivana Kattauerová.

  Pokud byste ode mne něco potřebovali vědět, můžete mi kdykoliv odpoledne nebo před vyučováním zavolat. 

 Také potřebuji  nahlásit změny (pokud nějaké nastaly) v údajích o dětech.

 Přeji všem hezkou posvícenskou neděli a příjemný týden Arnoštka Březková

 

1. 9. 2019
Přeji všem hezký školní rok.
Už víme, že s úsměvem jde všechno lépe, a proto ať nás po celý rok neopouští, ať se ničeho nezalekneme a všechno v klidu a pohodě zvládneme.
V prvním týdnu se budeme učit kromě pondělí, kdy se jen přivítáme, od 8.00 do 11.40 hodin.
Čeká nás týden plný zajímavých her, ale také náročné práce. Vždyť si budeme připomínat pravidla, školní řád, nově se seznámíme s právy a povinnostmi dětí. A hlavně, budeme se učit pracovat tak, aby to bylo pro všechny příjemné a hodně jsme toho dokázali.
Několik poznámek k organizaci vyučování.
Na první plavání odjíždíme ve čtvrtek 12. 9. 2019. Z plavání se vracíme kolem 13.45 hodin.
Rozvrh hodin pošlu mailem, s konečnou variantou počkáme do konce září. Koncové hodiny pravděpodobně zůstanou.
V úterý dostanou děti klíče od šatních skříněk.
Vyučování bude v tomto pololetí končit v pondělí ve 12.35 hodin. V úterý a v pátek v 11.40 hodin, ve středu a ve čtvrtek v 13. 30 hodin(pozdější příjezd z plavání). Ve středu bude pátá hodina volná, o všechny se postará paní vychovatelka a odvede děti na oběd, máme jednu hodinu odpolední vyučování.
Pokud bude někdo žádat o uvolnění z plavání, použijte formulář, který naleznete na stránkách školy.
Družina začíná v úterý. Družinové skupiny zašlu mailem. Prosím, všechny informace týkající se družiny směřujte přímo paním vychovatelkám (omluvenky, uvolnění, změny odchodů..)
Také připomínám změnu účtu hrazení obědů, info máte v žákovské knížce.
V úterý dětem rozdám zakoupené pracovní sešity, dejte jim tašku.
Po celý týden potřebujeme jen penál, dobrou náladu, ochotu zúčastnit se a samozřejmě dobrou svačinu a hodně pití.
Hezký první týden Arnoštka Březková

 

Týdenní plán učiva
18. 9. - 20. 9 2019
TémaUčebnicePracovní sešit
Český jazykZnovu ve škole -
abeceda, tvrdé a měkké souhlásky,
přepis textu.

str. 10 - 12
diktát str. 9, cv. 16
PS str. 5 - 7


Čtení a psaníVe světě obrazů a barev
str. 10 - 15Každý čtvrtek chodíme do školní Čítárny, kde máme naši Dílnu čtení.
MatematikaNásobení čísly 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
procvičování sčítání a odčítání do 100,
práce s tabulkou,
slovní úlohy,
číselná osa
str. 8 - 9. str. 8 - 9
PL násobení a dělení čísly 2,3,4,5
PrvoukaVytváříme plánstr. 6 - 7Děti mají svůj sešit, kde plníme úkoly a zapisujeme si naše poznatky.
MěsícNázev akceDatumČasBližší informace
ZáříVýstava - Třídění odpadů 5. 9. 201910.00 - 11.00Sejdeme se ve třídě a společně odejdeme na výstavu.
ŘíjenDopravní výchova na hřišti Policie ČR v Praze
Každý bude mít svou přilbu!!
Jídlo a pití, sportovní oblečení !!
1. 10. 20199.00 - 10.00Sraz na nádraží v 7.210, odjezd v 7.19. Každý bude mít zpáteční jízdenku, po Praze pojedeme městskou hromadnou dopravou.
ŘíjenExkurze v Muzeu Policie ČR Praha1. 10. 201910.00 - 11.00Po skončení dopravní výchovy se podíváme do Muzea. Návrat asi ve 12. 56 nebo 13. 26 hod.
(Ještě upřesním)
ŘíjenJabkobraní5. 10. 2019V okolí školy
Říjen
Říjen
Říjen
Říjen
Listopad
Listopad
Listopad
Listopad
Prosinec
ProsinecVystoupení v DPS
Po skončení vyučování se o děti postarám. Odvedu je do DPS a přivedu opět ke škole.
Prosinec
Prosinec
Prosinec

Leden
Leden
Únor
Březen
Březen
Březen
BřezenNoc s Andersenem
DubenKudy chodí písnička - školní kolo
Duben

Duben
Duben
KvětenÚvalské veršování
KvětenFotografováníCena za foto:
21x45 - 40 Kč
10x15 - 30 Kč
Pošlu vám objednávku, kterou mi vraťte nejpozději do 21. 5. 2019
Květen
Červen

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Fotografie z našich akcí si můžete prohlédnout na tomto odkazu: http://brezkova.rajce.idnes.cz/

 

 

Přihlásit se můžete na tomto odkazu https://doodle.com/poll/pxdiqq2s7p9xaeh7