Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 3. A  ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Monika Halačková

Kontakt

 

Třída: 3. A

halackova@zsuvaly.cz

 

                                                                                   Související obrázek

Co se právě učí třeťáci?

Český jazyk:

Vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves, učivo o větách – druhy vět, věta jednoduchá a souvětí. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost, slovní zásobu a vyjadřovací schopnsti.

Matematika: počítáme do tisíce

Násobilka, písemné sčítání a odčítání, písemné násobení, dělení se zbytkem, řešíme slovní úlohy s uvedenými početními operacemi. Věnujeme se finanční gramotnosti.

Geometrie: poznáváme geometrická tělesa, rýsujeme přímky, úsečky, kružnice, měříme délku, převádíme jednotky délky, orientujeme se v pojmech: rovnoběžky, různoběžky, kolmice, bod, průsečík, strana, stěna, vrchol, poloměr, průměr

Prvouka:

Současnost a minulost v našem životě, živá a neživá příroda, lidské tělo, naše vlast, soužití lidí.

 

 

 

M. Halačková

 

 

 

en flag Informace pro skupinu –  3A1 – Olga Fernando

Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz

Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu –  3A1 – Olga Fernando
  


Informace z výuky AJ – Olga Fernando
ze dne: 13.5..2019
informace k výuce: V učebnici není slovníček, proto si budeme slovíčka z hodin zapisovat do sešitu/slovníčků. Tímto si děti trénují psaní. Slovní zásobu budu rovněž postupně doplňovat i na tyto stránky.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka, větná spojení, doplňování, spojování atd.

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici Kid´s Box na www.cambridgelms.org/primary/main. Je nutné se registrovat. Přihlašovací údaje jsou v pracovním sešitě (Activity Book) na vnitřní straně desek. Děti můžou trénovat samostatně nebo se mohou přihlásit do skupiny třídy, kde i já vidím jejich pracovní nasazení. Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: Stars 3
- class ID: rE8MJ7

probrané učivo:U: do str. 78
PS: do str. 78
Sloveso - "like", "love", "hate" i v záporu
Zájmena - my , your, his, her, its, our, their, mine, yours, his, hers, činnosti, přítomný čas průběhový - co právě teď děláme
Slovíčka - koníčky, zájmy, narozeniny, oblečení , sloveso "have got ", "like"

Slovní zásoba:
slovíčka Unit 12: Prázdniny
slovíčka Unit 11: Narozeniny, oslava
slovíčka Unit 10: Koníčky, sport, sloveso "can", "like"
slovíčka Unit 9: Oblečení
slovíčka Unit 8: Město, předložky, místa, popis "There is / are"
slovíčka Unit 7: zvířata, farma, sloveso have got
slovíčka Unit 6: jídlo a pití
slovíčka Unit 5: rodina, osobní a přivlastňovací zájmena, vlastnosti
slovíčka Unit 4: dům, pokoje, vybavení, ukazovací zájmena
slovíčka Unit 3: hračky, zájmena, oblečení
slovíčka Unit 2 : škola, vybavení ve třídě, čísla do 20, zdvořilostní fráze, ovoce, zvířata, vazba there is/are, předložky
slovíčka Unit 1 : pozdravy, čísla do 10, barvy, abeceda, hláskování slov, představení (jméno, věk), osobní zájmena

pomůcky na AJ:učebnice Kid´s Box 2 (Pupil´s Book)
pracovní sešit k učebnici Kid´s Box 2 (Activity Book)
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny a slovíčka
linkovaný sešit A5 - na testy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.cambridgelms.org/primary
MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

7 + 4 =