Vyberte stránku

Vážení rodiče,
vítám vás na stránkách třídy 2.E.
S úctou třídní učitelka Pavla Konůpková, tel.:606 223 062

Kontakt Třída: 2.E.
Třídní učitelka: Mgr. Pavla Konůpková
E-mail: konupkova@zsuvaly.cz

Milí rodiče,
od pondělí 9.9.začneme vyučování podle rozvrhu.
(Tento týden probíhala Osobnostně sociální výchova ).
Máme moc pěkný rozvrh hodin. Pouze ve středu je vyučování do 13,30, jinak vyučování končí každý den v 11,40.
Ve středu 11.9. výuka ve škole končí v 11,15 a potom odjíždíme v 11,30 autobusem do Čelákovic na plavání.(Tak to bude každou středu).
Na plavání děti musí mít plavky, mýdlo, čepici na plavání (chlapci ne) hřeben, osušku. Během 14 dnů musí mít děti lékařské potvrzení o tom, že jsou schopni plavat. Nebudou-li plavat vůbec, je třeba potvrdit lékařem uvolnění z TV (formulář najdete na stránkách školy ).
Moc se těším na spolupráci s vámi i s dětmi. Děti hodně vyrostly, umí hezky vyprávět, krásně spolupracují, hezky přijaly nového spolužáka. Taky nikdo nezapomněl číst, některá písmenka procvičíme jak se píšou a bude všechno v pořádku.
Také jsme začali projekt o kterém vám děti mají samy povědět….Zatím to funguje výborně, děkuji.
Přeji nám i vám krásné sluníčkové září.
Vaše třídní učitelka Pavla Konůpková

10.6. – 14.6.
Č- Slabikář – do str.103
písanka 3 – do str.32

M 2 – do str.55
procvičování +,- na volných listech, sloupečky…do 20
PRV – str.77

Informace pro skupinu –  2E1 – Olga Fernando

Výuka angličtiny - 2.třída, 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá metodou Super Nature (1) stejně, jako to bylo v první třídě s pomocí Chloe a kamarádů. Budeme opakovat a rozšiřovat slovní zásobu z první třídy zábavnou formou pomocí her, písniček a tvořit různé barevné pomůcky.

Děti budou pracovat se sešity z loňského roku, které si budou nechávat ve škole, kde budou rovněž k nahlédnutí pro rodiče. Poslechové CD již mají děti doma. Budou mít za úkol každý den (ideálně) poslouchat několik krátkých nahrávek. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis v úkolníčku / zapisníčku / notýsku (podle toho, co budou používat s paní třídní učitelkou) a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budeme hovořit především anglicky.

Informovat Vás budu na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případně dotazů mě prosím kontaktujte.

Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz
Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu –  2E1- Olga Fernando

září – listopad
Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs

prosinec – březen
Poslech CD - doma:nahrávky 33 - 43
Slovní zásoba:happy birthday, party, fine, good, time, ice cream, popcorn, orange juice, candles, birthday cake, old, years, hooray, magician, magic show, hat, magic wand, love, abracadabra, ball, box of chocolate, doll, handbag, book, bracelet, hamster, present, clap, high, low, reach, wiggle, pat, shake, body, our, line, dancing, playing, band, skipping rope, drums, guitar, eat, drink, time to, beautiful, full, bread, butter, jam, eggs, cheese, jelly, juice, strawberry
Slovní spojení a povely:How are you?, I am fine., How old are you?, I am …years old. ., Glad to see you., What´s in the ….. ?, It is a…. ., Here is a…. , If you like …… clap your hands., It´s time to eat…, It´s time to drink …. , I like…, I don´t like… ,
Příběhy a říkadla:Age Chant
The Magic Show
We are dancing
Time to Eat and Drink
Písničky:Happy Birthday! Hooray!
Reach Up High

duben – červen
Poslech CD - domanahrávky: 42 - 50
Slovní zásoba: Weather: thunder, raindrops, wet, sunshine, hurry up, soon, dry, listen, sky, way, sun, sunny, rain, rainy, wind, windy, cloud, cloudy, thunder, lightning, stormy, map, hot, cold,
Clothes: wearing, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, T-shirt, cap, ice-lolly, coat, scarf, gloves, boots, trousers, sweater,
myself, yourself, left, right, all, turn, about, last, quiet, help, hole, walking, hopping, jumping, running, falling, climbing, again, along, lane, fast, goodness, boat, fox, with, without, umbrella
Slovní spojení / věty:Say and colour. , Let´s sing. , What´s the weather like today. , It is … , Here´s the …. , What colour is ….. ? , What colour is ….. ? , What are you wearing? , Are you wearing …. ? , Say and stick, We are ….. , Spot the difference
Příběhy a říkadla:Weather
Going For A Walk
Do you want a hat?
Písničky:I Hear Thunder
Looby Loo

27.9. Dopravní hřiště

Dotazy na mne můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře:

1 + 15 =