Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách 2.E. ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Hana Šintlerová

Kontakt Třída: 2.E. Třídní učitelka: Hana Šintlerová E-mail: sintlerova@zsuvaly.cz

Aktualizace 16. 9.
Vážení rodiče,
po dobu mé nemoci bude děti vyučovat paní učitelka Míša Hrubá / tel. 606 791 506 /.
Vzhledem k dalším úpravám vedení školy prozatím pozastavilo rozdávání dotazníku – Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka.
Na plavání je třeba od lékaře Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. Bude se předávat na dalším plavání, které vychází až na 5.10.
Na plavání všechny děti potřebují plavecké brýle, děvčata koupací čepici a spletené vlasy. Ideální jsou plavky vcelku.
Veškeré šperky – řetízky, náramky, visací náušnice nechávejte v pátek doma. Děkuji.
10.9. děti absolvovaly etické dílny na téma : Jak se chránit v nebezpečných situacích. Náplň těchto 2 hodin byla velice zajímavá, poučná a pro děti poutavá. Jistě se doma pochlubily vlastnoručně vyhotoveným plakátkem. Závěr : děti by se měly naučit zpaměti telefonní číslo na jednoho z rodičů a také by již měly znát svojí adresu. Téměř polovina třídy adresu neuměla. Prosím s dětmi doučit.
Děkuji.
Zdraví H. Š.

Aktualizace 9. 9.
Zítra a v úterý děti dostanou učebnice a PS. Škola kupovala mnoho nových učebnic, děti si je obalí, na konci školního roku je budou vracet. V případě poškození nebo ztráty žák učebnici kupuje novou nebo hradí část ceny, podle míry poškození.
Děti budou mít dobře vybavený penál – pastelky, tužky, 2 pera, ořezávátko, gumu, nůžky, lepidlo – tyčinka.
Děti dostanou domů tiskopis k vyplnění – Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka. Tento dotazník mi, prosím, vraťte vyplněný v pátek 14. 9. Děkuji.
V pátek budou mít děti první PLAVÁNÍ – v igelitové tašce budou mít plavky, ručník, dívky hřeben. Děti mohou mít, ale není to povinné – koupací čepici, plavecké brýle. Na mokré plavky budou mít děti igelitový sáček. Vše by mělo být podepsané. Přibalte i malou svačinku, někdy mají děti po plavání hlad i žízeň. Odjíždět budeme ke konci 4. hodiny od č. 65, předpokládaný návrat je ve 13,30 hod. Děti předám do ŠD.
Ředitelské volno bude 21. 9. / školení pedag. sboru /.
Hezký týden Vám přeje  H. Š.

 

Milé děti,
prázdniny nám utekly jako voda, a tak hurá do školy! Už se na Vás moc těším. Doufám, že jste si pěkně odpočinuly a že jste zažily mnoho dobrodružství a jste plni dojmů. O všem si budeme povídat.
A co nás čeká?
Sejdeme se v pondělí v naší třídě, rozdám Vám klíče od šatních skřínek, abyste se mohly již od úterý přezouvat. Dostanete družinový notýsek. V pondělí budete ve škole od 8,00 – 8,45 hod. ŠD není 3.9. v provozu.
Od 4.9. – 7.9. bude škola od 8,00 – 11,40 hod. V tyto dny nebudu ve škole / ještě marodím / a vy se budete věnovat v týdnu OSV vzájemným vztahům a budete se učit jak se pěkně chovat, aby jste byly spokojení a v pohodě. Zastupovat mě bude pí. uč. Fernando Budete potřebovat penál.
AKCE : 6.9. – dopravní výchova na mobilním hřišti pod školou od 10,00 – 11,40 hod. Donesete si vlastní helmu a přijdete ve sportovním oblečení. Cena 60,-Kč. / zaplatím z vybraných peněz v červnu /.
V tomto pololetí nebudete potřebovat cvičební úbor, protože místo TV bude probíhat výuka plavání – každý pátek 11,30 – 13,30 hod. Po příjezdu z plavání vás odvedu do ŠD a jídelny. Potřeby: plavky, ručník, mýdlo, hřeben. Vše v igelitové tašce. Začínáme 14.9. Více info o poplatku příště.
Klidný start do nového školního roku!
H. Š.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 2.E od 24. 9. - 27. 9. 2018

PředmětTémaUčebnicePracovní sešit
Český jazykLíbí se mi ve školeUčeb. str. 12 - 17PS
Čtení / psaníV sousedstvíČít. str. 12 - 15domácí čtení z oblíbené knížky
MatematikaDěda Lesoň
Počítání do 23
PS str. 12 - 13
PS str. 14 - 15
PrvoukaPrávo na bezpečí str. 48 - 49PS str. 30 - 31
Informace pro skupinu –  2E2 – Olga Fernando

Výuka angličtiny - 2.třída, 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá metodou Super Nature (1) stejně, jako to bylo v první třídě s pomocí Chloe a kamarádů. Budeme opakovat a rozšiřovat slovní zásobu z první třídy zábavnou formou pomocí her, písniček a tvořit různé barevné pomůcky.

Děti budou pracovat se sešity z loňského roku, které si budou nechávat ve škole, kde budou rovněž k nahlédnutí pro rodiče. Poslechové CD již mají děti doma. Budou mít za úkol každý den (ideálně) poslouchat několik krátkých nahrávek. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis v úkolníčku / zapisníčku / notýsku (podle toho, co budou používat s paní třídní učitelkou) a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budeme hovořit především anglicky.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případně dotazů nás prosím kontaktujte.

Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz
Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu –  2E2 – Olga Fernando

září – listopad
Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs

prosinec – březen
Poslech CD - doma:nahrávky 33 - 43
Slovní zásoba:happy birthday, party, fine, good, time, ice cream, popcorn, orange juice, candles, birthday cake, old, years, hooray, magician, magic show, hat, magic wand, love, abracadabra, ball, box of chocolate, doll, handbag, book, bracelet, hamster, present, clap, high, low, reach, wiggle, pat, shake, body, our, line, dancing, playing, band, skipping rope, drums, guitar, eat, drink, time to, beautiful, full, bread, butter, jam, eggs, cheese, jelly, juice, strawberry
Slovní spojení a povely:How are you?, I am fine., How old are you?, I am …years old. ., Glad to see you., What´s in the ….. ?, It is a…. ., Here is a…. , If you like …… clap your hands., It´s time to eat…, It´s time to drink …. , I like…, I don´t like… ,
Příběhy a říkadla:Age Chant
The Magic Show
We are dancing
Time to Eat and Drink
Písničky:Happy Birthday! Hooray!
Reach Up High

duben – červen
Poslech CD - domanahrávky: 42 - 50
Slovní zásoba: Weather: thunder, raindrops, wet, sunshine, hurry up, soon, dry, listen, sky, way, sun, sunny, rain, rainy, wind, windy, cloud, cloudy, thunder, lightning, stormy, map, hot, cold,
Clothes: wearing, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, T-shirt, cap, ice-lolly, coat, scarf, gloves, boots, trousers, sweater,
myself, yourself, left, right, all, turn, about, last, quiet, help, hole, walking, hopping, jumping, running, falling, climbing, again, along, lane, fast, goodness, boat, fox, with, without, umbrella
Slovní spojení / věty:Say and colour. , Let´s sing. , What´s the weather like today. , It is … , Here´s the …. , What colour is ….. ? , What colour is ….. ? , What are you wearing? , Are you wearing …. ? , Say and stick, We are ….. , Spot the difference
Příběhy a říkadla:Weather
Going For A Walk
Do you want a hat?
Písničky:I Hear Thunder
Looby Loo
MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září7. 9.
15. 9.
18. - 22. 9.
16,30 hod.
7,20 - 12,00
7,00 - 7,50
třídní schůzka
divadlo U Hasičů
sběr papíru
Čarodějův učeň
říjen2. 10.
23. 10.
9,00 - 9,45 hod.
7,20 - 12,00 hod.
Hudební pohádka
Kocour Modroočko
tělocvična
U Hasičů, Praha
listopad21. 11.
21. 11.
30. 11.
7,20 - 12 hod.
16,30 hod.
8,00 - 11,40 hod.
Začarovaný les
Třídní schůzka
vánoční dílny
U Hasičů, Praha

výroba na jarmark
prosinec1. 12.
2. 12.
4. 12.
během vyuč.
13 - 15 hod.
během vyuč.
Dechové kvinteto
Jarmark
Čertoviny
Vánoční pohádka
prodej výrobků
leden
únor
březen
duben
květen
červen
Výuka angličtiny - 2.třída, 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá metodou Super Nature (1) stejně, jako to bylo v první třídě s pomocí Chloe a kamarádů. Budeme opakovat a rozšiřovat slovní zásobu z první třídy zábavnou formou pomocí her, písniček a tvořit různé barevné pomůcky.

Děti budou pracovat se sešity z loňského roku, které si budou nechávat ve škole, kde budou rovněž k nahlédnutí pro rodiče. Poslechové CD již mají děti doma. Budou mít za úkol každý den (ideálně) poslouchat několik krátkých nahrávek. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis v úkolníčku / zapisníčku / notýsku (podle toho, co budou používat s paní třídní učitelkou) a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budeme hovořit především anglicky.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případně dotazů nás prosím kontaktujte.
Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs

Dotazy na mne můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře:

7 + 13 =