Vyberte stránku

Vážení rodiče a návštěvníci,

vítáme Vás na stránkách třídy 2.D. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Eliška Sochůrková

Kontakt

Třída: 2.D

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Sochůrková

E-mail: sochurkova@zsuvaly.cz

14. 12. ČJ učebnice str. 47/15 první diktát do sešitu na psaní

14. 12. ČJ pracovní sešit str. 29/7

14. 12. M str. 6/4

V pátek 15. 12. pojedeme společně s 2.B do Prahy na Výstavu betlémů v Betlémské kapli. Sraz je v 7:50 na nádraží. Děti z ranní družiny vyzvedne paní učitelka Hrubá v 7:40. Lístek koupím hromadný, každý potřebuje průkazku s fotkou. Na výlet vybírám 65 Kč (vstup + doprava). Pojedeme vlakem, po Praze hromadnou dopravou a pěšky. Návrat cca mezi 12. a 13. hod. S sebou batůžek, svačinu, pití, čip na oběd, peněženku s kapesným (bude možnost zakoupit si suvenýry atd.).

 

 

 

 

Předmět (Subject)Téma (Topic)Učebnice (Textbook)
Český jazyk (Czech language)- psaní i/í po měkkých souhláskách
- psaní ů/ú
- samohlásky krátké a dlouhé
- souhlásky
- čtení s porozuměním
- velké písmeno na začátku vlastních jmen a na začátku věty.
učebnice strana 44 - 47

pracovní sešit strana 26 - 29

písanka 2, str. 4 - 5

čítanka strana 50 - 53
Matematika (Mathematics)- sčítání a odčítání v oboru 0 - 40
- zvířátka dědy Lesoně
- násobilka 2, 3
- dělení na poloviny, třetiny, čtvrtiny
- geometrické obrazce
pracovní učebnice strana 5 - 9
Prvouka (Introduction to Environment and Society)- čas, hodiny, minuty
- roční období, měsíce
učebnice str. 28 - 29

pracovní sešit str. 16 - 18
Výtvarná výchova (Arts and Crafts)
Anglický jazyk (English language)- barvy
- lidské tělo
Hudební výchova (Music)- Vánoční koledy
en flag Informace pro skupinu 1D1 – Olga Fernando

Učební plán: září – listopad

Poslech CD - domanahrávky 1-9
Slovní zásoba:I, you, am, are, we, who, children, friend, hello, book, school, secret, bird, tree, lion, giraffe, river, flower, my, she is, he is, meet, girl, boy, a, can, have, what, who, robot, numbers 0-10, little, big, sticker, there, now, game, names - Chloe, Adam, Britney, Clive, Susie, thank you, story, up, down, puppet, again, maze, shoe, red, blue, yellow, green, orange, pink, purple, black, white, pencil, brown, grey, apple, magazine, marshmallow, world, yummy, kite, balloons, seen, me, draw, line
Slovní spojení a povely:I´m..., You are...., Who are you?, How many ...... are there?, Let´s sing., What is this? , It´s ......, What´s missing?, What´s your name? , My name´s ..... , Who can you see? . I can see ..... , Let´s count. , My favourite colour is.....
Open, close, sit down, stand up, listen, cut, stick, paste, colour, point, say, sing, circle, connect, go to... , touch,
Příběhy a říkadla:A Cat up a Tree
Písničky:10 Little Robots
A World of Colour
Učební plán: prosinec – únor
Poslech CD - doma:nahrávky 5-18
Slovní zásoba:with, countryside, farm, donkey, horse, cow, goat, hen, rooster, animals, sitting, standing, in, Uncle Jack, here, there, everywhere, you´re, this, these, dog, rooster, sheep, door, book, baa, quack, moo, woof, cluck, with, rabbit, bull, page, big, little, silly, not, but, so, oh, point, under, on, in, above, bench, field, fence, pond, patch, box, cross, crossing, running, towards, happy, sad, frightened, us, which, please
Slovní spojení a povely:What colour is the .....? , Listen and colour., Look at the....., What is this picture?, I am a ..., Is this a...? ,No, it is a ...., Yes, it´s a ..... , I am pointing to ...... , Where´s the .... ?, It´s in ...., It´s under ..... , It´s on ...... , It´s above........ , Here´s the ..... , Circle the odd one out., Can you see... ? , Commands - cut and paste, name, stop
Příběhy a říkadla:The Bull
Písničky:On Uncle Jack´s Farm
Učební plán: březen – červen 

ČJ – Czech language

M – Mathematics

PRV – Introduction to Environment and Society

TV – PE – sport

PČ – Crafts

VV – Arts

HV – Music

AJ – English

en flag Informace pro skupinu –  2D1 – Olga Fernando

Výuka angličtiny - 2.třída, 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá metodou Super Nature (1) stejně, jako to bylo v první třídě s pomocí Chloe a kamarádů. Budeme opakovat a rozšiřovat slovní zásobu z první třídy zábavnou formou pomocí her, písniček a tvořit různé barevné pomůcky.

Děti budou pracovat se sešity z loňského roku, které si budou nechávat ve škole, kde budou rovněž k nahlédnutí pro rodiče. Poslechové CD již mají děti doma. Budou mít za úkol každý den (ideálně) poslouchat několik krátkých nahrávek. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis v úkolníčku / zapisníčku / notýsku (podle toho, co budou používat s paní třídní učitelkou) a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budeme hovořit především anglicky.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případně dotazů nás prosím kontaktujte.

Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz

Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu –  2D1 – Olga Fernando
  

září – listopad

Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs

prosinec – březen

Poslech CD - doma:nahrávky 33 - 43
Slovní zásoba:happy birthday, party, fine, good, time, ice cream, popcorn, orange juice, candles, birthday cake, old, years, hooray, magician, magic show, hat, magic wand, love, abracadabra, ball, box of chocolate, doll, handbag, book, bracelet, hamster, present, clap, high, low, reach, wiggle, pat, shake, body, our, line, dancing, playing, band, skipping rope, drums, guitar, eat, drink, time to, beautiful, full, bread, butter, jam, eggs, cheese, jelly, juice, strawberry
Slovní spojení a povely:How are you?, I am fine., How old are you?, I am …years old. ., Glad to see you., What´s in the ….. ?, It is a…. ., Here is a…. , If you like …… clap your hands., It´s time to eat…, It´s time to drink …. , I like…, I don´t like… ,
Příběhy a říkadla:Age Chant
The Magic Show
We are dancing
Time to Eat and Drink
Písničky:Happy Birthday! Hooray!
Reach Up High

duben – červen

Poslech CD - domanahrávky: 42 - 50
Slovní zásoba: Weather: thunder, raindrops, wet, sunshine, hurry up, soon, dry, listen, sky, way, sun, sunny, rain, rainy, wind, windy, cloud, cloudy, thunder, lightning, stormy, map, hot, cold,
Clothes: wearing, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, T-shirt, cap, ice-lolly, coat, scarf, gloves, boots, trousers, sweater,
myself, yourself, left, right, all, turn, about, last, quiet, help, hole, walking, hopping, jumping, running, falling, climbing, again, along, lane, fast, goodness, boat, fox, with, without, umbrella
Slovní spojení / věty:Say and colour. , Let´s sing. , What´s the weather like today. , It is … , Here´s the …. , What colour is ….. ? , What colour is ….. ? , What are you wearing? , Are you wearing …. ? , Say and stick, We are ….. , Spot the difference
Příběhy a říkadla:Weather
Going For A Walk
Do you want a hat?
Písničky:I Hear Thunder
Looby Loo
měsícdatumčasnázev akcevíce info
září
říjen30. 10.

31. 10.
celý den

2. vyučovací hodina
Halloween

návštěva školní psycholožky
přijďte v maskách

podpora dobrého klima třídy
listopad7. 11.
8. 11.21. 11.21. 11.


22. 11.
29. 11.
v průběhu dne


10:00 - 11:40


7:20 - 12:00


17:00 - 18:30

10:00 - 11:408:00 - 12:30
návštěva z PPPnávštěva Úvalské knihovny

divadlo - Začarovaný les

Třídní schůzky


Jak se chránit v nebezpečných situacích

Vánoční dílny
pravidelná návštěva paní Mrzílkové z PPP (pedagogicko- psychologické poradny)

Program na téma Komisař Vrťapka


vybíráme 200,-Kč


preventivní program

prosinec1. 12.

2. 12.

4. 12.

8. 12.


15. 12.


22. 12.
3. vyučovací hodina

13:00 - 15:00

3. a 4. hodina


7:30 - 12:00

1. - 4. hodina
Výchovný koncert

Jarmark

Čertoviny

Výroba Vánočních přání

Výstava betlémů (výlet do Prahy)

třídní besídka
leden
únor
březen
duben
květen
červen

 

 

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce (Send a message to the class teacher)

3 + 9 =