Vyberte stránku

Vážení rodiče a návštěvníci,

vítáme Vás na stránkách třídy 2.D. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Eliška Sochůrková

Kontakt

Třída: 2.D

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Sochůrková

E-mail: sochurkova@zsuvaly.cz

Zadání domácích úkolů včetně data odevzdání viz papírový Úkolníček.

Prosím o zaplacení 70 Kč ( prosím přesně) na cvičení Ochrany člověka za mimořádných situací. Program má na starosti soukromá firma. Věřím, že bude pro žáky zajímavý. Samotné cvičení bude v úterý 22. 5., ten den tedy nenoste učení, ale jen batůžek, svačinu a radši penál (samozřejmostí je čip a družinový notýsek).

Prosím také o odevzdání vyplněného formuláře a peněz (opět prosím přesně) na focení. Fotit se budeme zřejmě ve středu 23. 5. třetí vyučovací hodinu.

Ve středu 16. 5. se koná den otevřených dveří. 

V pátek 18. 5. jdeme 2. a 3. hodinu do městské knihovny na program ke 100. výročí založení Československa.

Od 21. 5. do 29. 5. budu chybět kvůli konání státních závěrečných zkoušek. Bude za mne suplování. Zkusím si to zařídit, abych přijela alespoň na focení třídy. Prosím neposílejte v těchto dnech po dětech žádné peníze, nikdo si je od nich nevezme.

Školní kolo recitační soutěže bude ve středu 23. 5. 2018 od 13:00 ve třídě C2-3 (stejná jako loni, budova C, vchod přes šatny, druhé patro). Z naší třídy do něj postoupili Jakub Abidi, Adéla Hlavatá a Michaela Sudická. Bohužel se této soutěže nebudu moci zúčastnit, tedy ani dovést děti z družiny. Moc mě to mrzí a všem držím palce.

 

Předmět (Subject)Téma (Topic)Učebnice (Textbook)
Český jazyk (Czech language)- věta a souvětí
- slovní druhy
- velké písmeno na začátku vlastních jmen a na začátku věty
- psaní i/í po měkkých souhláskách a y/ý po tvrdých
- psaní ů/ú
- čtení s porozuměním
učebnice

pracovní sešit 2

písanka 3

čítanka
Matematika (Mathematics)- sčítání a odčítání v oboru 0 - 100
- násobilka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- geometrie - rýsování
- zvířátka dědy Lesoně
pracovní učebnice 3. díl
Prvouka (Introduction to Environment and Society)- voda
Výtvarná výchova (Arts and Crafts)- je jaro
Anglický jazyk (English language)- oblečení
- počasí
Hudební výchova (Music)
en flag Informace pro skupinu 1D1 – Olga Fernando

Učební plán: září – listopad

Poslech CD - domanahrávky 1-9
Slovní zásoba:I, you, am, are, we, who, children, friend, hello, book, school, secret, bird, tree, lion, giraffe, river, flower, my, she is, he is, meet, girl, boy, a, can, have, what, who, robot, numbers 0-10, little, big, sticker, there, now, game, names - Chloe, Adam, Britney, Clive, Susie, thank you, story, up, down, puppet, again, maze, shoe, red, blue, yellow, green, orange, pink, purple, black, white, pencil, brown, grey, apple, magazine, marshmallow, world, yummy, kite, balloons, seen, me, draw, line
Slovní spojení a povely:I´m..., You are...., Who are you?, How many ...... are there?, Let´s sing., What is this? , It´s ......, What´s missing?, What´s your name? , My name´s ..... , Who can you see? . I can see ..... , Let´s count. , My favourite colour is.....
Open, close, sit down, stand up, listen, cut, stick, paste, colour, point, say, sing, circle, connect, go to... , touch,
Příběhy a říkadla:A Cat up a Tree
Písničky:10 Little Robots
A World of Colour
Učební plán: prosinec – únor
Poslech CD - doma:nahrávky 8-18
Slovní zásoba:with, countryside, farm, donkey, horse, cow, goat, hen, rooster, animals, sitting, standing, in, Uncle Jack, here, there, everywhere, you´re, this, these, dog, rooster, sheep, door, book, baa, quack, moo, woof, cluck, with, rabbit, bull, page, big, little, silly, not, but, so, oh, point, under, on, in, above, bench, field, fence, pond, patch, box, cross, crossing, running, towards, happy, sad, frightened, us, which, please
Slovní spojení a povely:What colour is the .....? , Listen and colour., Look at the....., What is this picture?, I am a ..., Is this a...? ,No, it is a ...., Yes, it´s a ..... , I am pointing to ...... , Where´s the .... ?, It´s in ...., It´s under ..... , It´s on ...... , It´s above........ , Here´s the ..... , Circle the odd one out., Can you see... ? , Commands - cut and paste, name, stop
Příběhy a říkadla:The Bull
Písničky:On Uncle Jack´s Farm
Učební plán: březen – červen 

ČJ – Czech language

M – Mathematics

PRV – Introduction to Environment and Society

TV – PE – sport

PČ – Crafts

VV – Arts

HV – Music

AJ – English

en flag Informace pro skupinu –  2D1 – Olga Fernando

Výuka angličtiny - 2.třída, 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá metodou Super Nature (1) stejně, jako to bylo v první třídě s pomocí Chloe a kamarádů. Budeme opakovat a rozšiřovat slovní zásobu z první třídy zábavnou formou pomocí her, písniček a tvořit různé barevné pomůcky.

Děti budou pracovat se sešity z loňského roku, které si budou nechávat ve škole, kde budou rovněž k nahlédnutí pro rodiče. Poslechové CD již mají děti doma. Budou mít za úkol každý den (ideálně) poslouchat několik krátkých nahrávek. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis v úkolníčku / zapisníčku / notýsku (podle toho, co budou používat s paní třídní učitelkou) a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budeme hovořit především anglicky.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případně dotazů nás prosím kontaktujte.

Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz

Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu –  2D1 – Olga Fernando
  

září – listopad

Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs

prosinec – březen

Poslech CD - doma:nahrávky 33 - 43
Slovní zásoba:happy birthday, party, fine, good, time, ice cream, popcorn, orange juice, candles, birthday cake, old, years, hooray, magician, magic show, hat, magic wand, love, abracadabra, ball, box of chocolate, doll, handbag, book, bracelet, hamster, present, clap, high, low, reach, wiggle, pat, shake, body, our, line, dancing, playing, band, skipping rope, drums, guitar, eat, drink, time to, beautiful, full, bread, butter, jam, eggs, cheese, jelly, juice, strawberry
Slovní spojení a povely:How are you?, I am fine., How old are you?, I am …years old. ., Glad to see you., What´s in the ….. ?, It is a…. ., Here is a…. , If you like …… clap your hands., It´s time to eat…, It´s time to drink …. , I like…, I don´t like… ,
Příběhy a říkadla:Age Chant
The Magic Show
We are dancing
Time to Eat and Drink
Písničky:Happy Birthday! Hooray!
Reach Up High

duben – červen

Poslech CD - domanahrávky: 42 - 50
Slovní zásoba: Weather: thunder, raindrops, wet, sunshine, hurry up, soon, dry, listen, sky, way, sun, sunny, rain, rainy, wind, windy, cloud, cloudy, thunder, lightning, stormy, map, hot, cold,
Clothes: wearing, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, T-shirt, cap, ice-lolly, coat, scarf, gloves, boots, trousers, sweater,
myself, yourself, left, right, all, turn, about, last, quiet, help, hole, walking, hopping, jumping, running, falling, climbing, again, along, lane, fast, goodness, boat, fox, with, without, umbrella
Slovní spojení / věty:Say and colour. , Let´s sing. , What´s the weather like today. , It is … , Here´s the …. , What colour is ….. ? , What colour is ….. ? , What are you wearing? , Are you wearing …. ? , Say and stick, We are ….. , Spot the difference
Příběhy a říkadla:Weather
Going For A Walk
Do you want a hat?
Písničky:I Hear Thunder
Looby Loo
měsícdatumčasnázev akcevíce info
září
říjen30. 10.

31. 10.
celý den

2. vyučovací hodina
Halloween

návštěva školní psycholožky
přijďte v maskách

podpora dobrého klima třídy
listopad7. 11.
8. 11.21. 11.21. 11.


22. 11.
29. 11.
v průběhu dne


10:00 - 11:40


7:20 - 12:00


17:00 - 18:30

10:00 - 11:408:00 - 12:30
návštěva z PPPnávštěva Úvalské knihovny

divadlo - Začarovaný les

Třídní schůzky


Jak se chránit v nebezpečných situacích

Vánoční dílny
pravidelná návštěva paní Mrzílkové z PPP (pedagogicko- psychologické poradny)

Program na téma Komisař Vrťapka


vybíráme 200,-Kč


preventivní program

prosinec1. 12.

2. 12.

4. 12.

8. 12.


15. 12.


22. 12.
3. vyučovací hodina

13:00 - 15:00

3. a 4. hodina


7:30 - 12:00

1. - 4. hodina
Výchovný koncert

Jarmark

Čertoviny

Výroba Vánočních přání

Výstava betlémů (výlet do Prahy)

třídní besídka
leden
únor
březen29. 3. - 2. 4.

3. 4.
Velikonoční prázdniny

ředitelské volno
duben10. 4.


17. 4.

18. 4.


20. 4.


27. 4.

30. 4.
sraz 7:15 na nádraží

17:00

3. a 4. hodina


7:45 - 13:00


8:00 - 13:00
divadlo


třídní schůzky

výroba Velikonočních přání

exkurze do Botanické zahrady

Den Země

ředitelské volno


Sběr odpadků cestou do Klánovického lesa.
květen7. 5.

11. 5.18. 5.
ředitelské volno

Výstava od čertíka Bertíka po Déčko v České televizi

knihovna
červen15. - 16. 6. Přespání ve škole

 

 

 

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce (Send a message to the class teacher)

5 + 14 =