Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 2.D ZŠ Úvaly. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

Aktualizováno: 16. 1. 2019

Kontakt

Třída: 2.D

Třídní učitelka: Tereza Dvořáková
E-mail: dvorakova@zsuvaly.cz

PROSÍM, AŤ MAJÍ DĚTI KAŽDÉ ÚTERÝ SVOU ROZEČTENOU KNIHU

20. 1. – Planetárium Praha

  • sraz: 7:20 na nádraží
  • odjezd vlaku: 7:36 – zpáteční jízdenku na vlak a PID na MHD (pojedeme tramvají) + průkazku na vlak
  • cena: 75 Kč (uhradím z třídního fondu)
  • předpokládaný návrat: 12:30

20. 12. Třídní besídka – malý dárek pod stromeček (děti si losovaly), hrneček na čaj, krabičku s cukrovím, svačinu, pití, penál

11. 12. Zámek Loučeň – adventní prohlídka se zdobením perníčků – cena 300 Kč + doprava (uhradím z třídního fondu)

  • sraz: 8:00 ve třídě
  • začátek programu: 10:30
  • předpokládaný návrat: do 14 h
  • s sebou: teplé oblečení, svačinu, pití, drobné kapesné

Vánoční dílny – čtvrtek 28. 11. – 8 – 11:40 h (5. vyučovací hodina bude probíhat) – rodiče vítáni 🙂

Vánoční jarmark – sobota 30. 11. – 13 – 15 h, třída 5. C (rozsvícení vánočního stromečku 16:30)

TŘÍDNÍ SCHŮZKA – úterý 19. 11. v 17 hodin

Prosím, zkontrolujte s dětmi penály (pera, tužky, pastelky, pravítko a lepidlo).

PLAVÁNÍ

  • každé úterý – cca 11:20 – 13:45 (oběd po návratu z plavání)
  • s sebou: plavky, plavecké brýle, koupací čepici, ručník, hřeben, potvrzení o zdravotní způsobilosti (do 20. 9.)

JAK MÁ VYPADAT DOMÁCÍ PŘÍPRAVA NA  VYUČOVÁNÍ :

1. Každý den zkontrolovat aktovku, sešity a najít domácí úkol – splnit ho

2. Každý den 15 minut číst z knihy

3. Každý den trénovat pamětné sčítání a odčítání

4. Prosím o kontrolu penálu (tužky, pero, nůžky, lepidlo, pastelky), vše podle rozvrhu

5. Poslech AJ nahrávek 

Rozdělení skupin

Skupina Aj – Fernando 2D1
Benák Vojtěch, Čajka Michal, Fulemová Viktorie, Horáková Evelína, Jakovlev Stepan, Kovárník Filip, Pirout Šimon, Rynekrová Eliška, Šístková Klára, Štefanová Jasmina, Tremčinský Tadeáš

Skupina Aj – Sochůrková 2D2

Bařáková Anežka, Budilová Barbora Anna, Erlebachová Nela, Hancová Bianka, Hynar Štěpán, Králík Vojtěch, Netušil Matyáš, Petrová Anežka, Platz Adam, Řeháková Renata

Těším se na spolupráci,

Tereza Dvořáková

 

 

 

 TémaUčebnice, pracovní sešitPoznámka
Český jazykPrvní den v roce - souhrné opakováníUčebnice str. 56 - 58
Pracovní sešit str. 36 - 37
Opakování
- velká, malá písmena, trvrdé x měkké souhlásky
ČteníČtenářské dílny,
čtení s porozuměním - Kocour Kryšpín
Každý den domácí čtení - čtenářská karta
PsaníOpakování tvarů psacího písmaPísanka do str. 26Uvolňovací cviky
MatematikaPoznáváme znaménko krátPracovní sešit str. 51 - 54Několikrát do týdne píšeme pětiminutovku na pamětné počítání do 50 a na násobilku 2, 3
PrvoukaCo se našlo u nás ve školeUčebnice str. 28
Pracovní sešit str. 19
  

 

 

 

 

Angličtina Informace pro skupinu 2D1 – Olga Fernando
Výuka angličtiny - 2.třída, 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá metodou Super Nature (1) stejně, jako to bylo v první třídě s pomocí Chloe a kamarádů. Budeme opakovat a rozšiřovat slovní zásobu z první třídy zábavnou formou pomocí her, písniček a tvořit různé barevné pomůcky.

Děti budou pracovat se sešity z loňského roku, které si budou nechávat ve škole, kde budou rovněž k nahlédnutí pro rodiče. Poslechové CD již mají děti doma. Budou mít za úkol každý den (ideálně) poslouchat několik krátkých nahrávek. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis v úkolníčku / zapisníčku / notýsku (podle toho, co budou používat s paní třídní učitelkou) a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budeme hovořit především anglicky.

Informovat Vás budu na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případně dotazů mě prosím kontaktujte.
Olga Fernando fernando@zsuvaly.cz 
Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu – 2D1 – Olga Fernando
září – listopad
Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs
prosinec – březen
Poslech CD - doma:nahrávky 33 - 43
Slovní zásoba:happy birthday, party, fine, good, time, ice cream, popcorn, orange juice, candles, birthday cake, old, years, hooray, magician, magic show, hat, magic wand, love, abracadabra, ball, box of chocolate, doll, handbag, book, bracelet, hamster, present, clap, high, low, reach, wiggle, pat, shake, body, our, line, dancing, playing, band, skipping rope, drums, guitar, eat, drink, time to, beautiful, full, bread, butter, jam, eggs, cheese, jelly, juice, strawberry
Slovní spojení a povely:How are you?, I am fine., How old are you?, I am …years old. ., Glad to see you., What´s in the ….. ?, It is a…. ., Here is a…. , If you like …… clap your hands., It´s time to eat…, It´s time to drink …. , I like…, I don´t like… ,
Příběhy a říkadla:Age Chant
The Magic Show
We are dancing
Time to Eat and Drink
Písničky:Happy Birthday! Hooray!
Reach Up High
duben – červen
Poslech CD - domanahrávky: 42 - 50
Slovní zásoba: Weather: thunder, raindrops, wet, sunshine, hurry up, soon, dry, listen, sky, way, sun, sunny, rain, rainy, wind, windy, cloud, cloudy, thunder, lightning, stormy, map, hot, cold,
Clothes: wearing, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, T-shirt, cap, ice-lolly, coat, scarf, gloves, boots, trousers, sweater,
myself, yourself, left, right, all, turn, about, last, quiet, help, hole, walking, hopping, jumping, running, falling, climbing, again, along, lane, fast, goodness, boat, fox, with, without, umbrella
Slovní spojení / věty:Say and colour. , Let´s sing. , What´s the weather like today. , It is … , Here´s the …. , What colour is ….. ? , What colour is ….. ? , What are you wearing? , Are you wearing …. ? , Say and stick, We are ….. , Spot the difference
Příběhy a říkadla:Weather
Going For A Walk
Do you want a hat?
Písničky:I Hear Thunder
Looby Loo

V. oddělení – Lenka Krafnettrová, budova D

OBĚDY OD 9. 9. 2019

PONDĚLÍ – 12:15

ÚTERÝ – 13:00 (plavání 13:45)

STŘEDA – 12:15

ČTVRTEK – 13:15

PÁTEK – 11:10

 
Knihy :
 
 
Matematika :
 
 
Český jazyk :
 

Anglický jazyk : Odkazy na zajímavé stránky, hry : https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html https://www.mightybook.com/potter.html Písničky : https://www.mightybook.com/classics.html Krátké příběhy pro děti : https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs Slovníček pro nácvik výslovnosti : https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal Obrázkové knihy : https://www.booksforkids.cz/ Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované : https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13 Zajímavé stránky : www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

3 + 3 =