Vyberte stránku
Vážení rodiče a návštěvníci,
vítáme Vás na stránkách třídy 2.D. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.
třídní učitelka Mgr. Urbánková Ludmila

Kontakt

Třída: 2.D

Třídní učitelka: Mgr. Urbánková Ludmila

E-mail: urbankova@zsuvaly.cz

Nové informace:

Plavání: Po plavání je zima, ať mají děti čepice a bundy. Poplatek za autobus za 1. pololetí je 180,- Kč. Prosím uhradit do 15. listopadu. Děkuji.

Další očekávané akce s poplatky: 22. listopadu – vánoční dílny v Přerově – 110,- Kč (poplatek za autobus budu platit z třídního fondu, předpokládaná celková částka 1 500 Kč )
4. prosince – divadlo U Hasičů – Když je v pekle neděle – 200,- Kč (Toto divadlo bude poslední, protože je drahý autobus. Možná se podaří rezervovat jiné divadlo, doprava vlakem.)

Staré informace:

Vážení rodiče,
potřebuji na plavání formulář „Zdravotní způsobilost“ vašeho dítěte. Pokud máte doma, stačí kopie, mohu udělat i ve škole, nebo pošlete mailem. Pokud nemáte, nechte ji prosím vystavit u lékaře, budete ji potřebovat na školu v přírodě na jaře. Tuším, že platí 2 roky…(toto potvrzení vám vystaví doktor vašeho dítěte)

Děkuji
Ludmila Urbánková

 

Skupiny pro školní rok 2018/2019 – výuka anglického jazyka:

2D1tato skupina přijde do školy v 8:00 a končí vyučování v 11:40
Antoš Zbyněk, Bugáňová Karolína, Drábek Tobiáš, Štěpánková Gabriela, Valouchová Věra, Votavová Valerie, Žižková Jana, Frečka Filip, Janoušek Vojtěch, Tourek Vladimír, Honzáková Arya, Bulušková Simona

2D2 – tato skupina začíná výuku/přijde do školy v 8:55 a končí výuku ve 12:35. V době 8:00 až 8:55 mohou děti využít opět ranní družinu, vychovatelky děti dovedou do školy
Bugáň Filip, Dvořák Antonín, Dvořáková Vendula, Ilchuk Solomija, Matějková Ella, Mládková Karolína, Richtrová Kristýna, Macháček Svatopluk, Hrdlička Jakub, Pánek Čenda, Pšeja Jan, Voňavka Alex

 

 

Pomůcky – jako v první třídě bych ráda, aby děti měly malou mazací tabulku s hadříkem a fixy, vybavený penál (pastelky, tužky, ořezávátko, pero, pravítko malé, nůžky), podložku na modelínu, modelínu, větší podložku na malování, štětec malý a velký (je jedno zda plochý nebo kulatý), zástěru, vodovky, tempery (ve třídě jsou stále tempery k dispozici, nemusíte kupovat nové), lepidlo malé tuhé. Přezůvky od úterý 4. září. Cvičební úbor na 1. pololetí NE. Budeme chodit plavat.

PLAVÁNÍ – každou středu, první plavání proběhne až 12. září. Děti přijdou každou středu na 8:00 do školy. Plavání máme od 11:30 – 13:30 (konec výuky…odchod do družiny nebo jídelny, domů). O poplatcích budu informovat později. S sebou: plavky, ručník, hygienické potřeby. 

 

Známky v programu Bakaláři – vysvětlení označení :
A: žák není ve škole v době zkoušení
N: žák je ve škole, ale nepsal, neříkal báseň (z důvodu dlouhé nemoci, byla mu určena jiná činnost, apod.), známka může být doplněna
X: žák je ve škole, zkoušen a  nehodnocen (bude znovu přezkoušen…např.: žák se dostatečně nepřipravil), známka bude doplněna.

Pokud se mnou potřebujete nutně mluvit po telefonu, jsem pro Vás k dispozici pondělí – pátek v čase 7:30 – 16:00h. V této době mimo vyučování mohu mít také pedagogické porady, konzultace, své soukromé návštěvy lékaře…..a proto telefon nemohu vždy zvednout. Děkuji za pochopení. Urbánková

ZDE ….cvičení pro snadnější učení – doporučuji.

 

 

12. - 23. listopadu2018 
Předmět Strana Učivo
Český jazykUČ 25 - 31
PS s. 15 - 19
- synonyma
- slova vícevýznamová
- pravopis ú/ů
Matematika 1. díl s. 31 - 39- dělení celku na části
- + - do 30
- slovní úlohy
- práce s tabulkou
- porovnávání čísel
Prvouka UČ 20 - 23


PS s. 11 - 13
- předkové, rodokmen, vývoj člověka
MěsícDatumČasNázev akce Více info
listopad22. 11. celý dennávštěva skanzenu v Přerově110,- Kč/žák
prosinec4. 12. 7:15 sraz u školydivadlo U Hasičů 200 Kč/žák
leden
únor
březen5. 3. divadlo Minor , Praha100 Kč-žák + vlak
duben
květen20. - 24. 5. 2019škola v přírodě Krkonoše
červen

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

14. 11. Bez DÚ…někteří žáci zvolili DDÚ. Někteří žáci dělají úkol ze 13.11.

13. 11. ČJ 25/6

12. 11. PRV – PS – 11/1…úkol děti donesou 19. 11.

Informace pro skupinu 2D1 a 2D2 – Olga Fernando

Výuka angličtiny - 2.třída, 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá metodou Super Nature (1) stejně, jako to bylo v první třídě s pomocí Chloe a kamarádů. Budeme opakovat a rozšiřovat slovní zásobu z první třídy zábavnou formou pomocí her, písniček a tvořit různé barevné pomůcky.

Děti budou pracovat se sešity z loňského roku, které si budou nechávat ve škole, kde budou rovněž k nahlédnutí pro rodiče. Poslechové CD již mají děti doma. Budou mít za úkol každý den (ideálně) poslouchat několik krátkých nahrávek. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis v úkolníčku / zapisníčku / notýsku (podle toho, co budou používat s paní třídní učitelkou) a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budeme hovořit především anglicky.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případně dotazů nás prosím kontaktujte.

Olga Fernando
fernando@zsuvaly.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu 2D1 a 2D2 – Olga Fernando

září – listopad
Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs

prosinec – březen
Poslech CD - doma:nahrávky 33 - 43
Slovní zásoba:happy birthday, party, fine, good, time, ice cream, popcorn, orange juice, candles, birthday cake, old, years, hooray, magician, magic show, hat, magic wand, love, abracadabra, ball, box of chocolate, doll, handbag, book, bracelet, hamster, present, clap, high, low, reach, wiggle, pat, shake, body, our, line, dancing, playing, band, skipping rope, drums, guitar, eat, drink, time to, beautiful, full, bread, butter, jam, eggs, cheese, jelly, juice, strawberry
Slovní spojení a povely:How are you?, I am fine., How old are you?, I am …years old. ., Glad to see you., What´s in the ….. ?, It is a…. ., Here is a…. , If you like …… clap your hands., It´s time to eat…, It´s time to drink …. , I like…, I don´t like… ,
Příběhy a říkadla:Age Chant
The Magic Show
We are dancing
Time to Eat and Drink
Písničky:Happy Birthday! Hooray!
Reach Up High

duben – červen
Poslech CD - domanahrávky: 42 - 50
Slovní zásoba: Weather: thunder, raindrops, wet, sunshine, hurry up, soon, dry, listen, sky, way, sun, sunny, rain, rainy, wind, windy, cloud, cloudy, thunder, lightning, stormy, map, hot, cold,
Clothes: wearing, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, T-shirt, cap, ice-lolly, coat, scarf, gloves, boots, trousers, sweater,
myself, yourself, left, right, all, turn, about, last, quiet, help, hole, walking, hopping, jumping, running, falling, climbing, again, along, lane, fast, goodness, boat, fox, with, without, umbrella
Slovní spojení / věty:Say and colour. , Let´s sing. , What´s the weather like today. , It is … , Here´s the …. , What colour is ….. ? , What colour is ….. ? , What are you wearing? , Are you wearing …. ? , Say and stick, We are ….. , Spot the difference
Příběhy a říkadla:Weather
Going For A Walk
Do you want a hat?
Písničky:I Hear Thunder
Looby Loo

Nové informace:

Vážení rodiče, 

v rámci aktualizace docházky dětí ŠD, prosím o její doplnění do zápisních lístků, nalepených v notýsku. Pokud dojde k pravidelné změně odchodu, upravím docházku do zápisních lístků. Případně krátkodobých změn stačí zápis do notýsku jako obvykle.

                                                              Děkuji za spolupráci, s pozdravem     V. Bláhová 

Vážení rodiče,
prosím o sledování webových stránek školní družiny a této záložky na třídních stránkách.
Od 8:00 do 10:00 hodin probíhal zápis do ŠD, kde jsem vám měla předat notýsky ŠD a dané informace o školní družině. Děti, které půjdou v úterý do ŠD dostanou ode mne notýsky s informacemi dodatečně. Prosím zapište odchody dětí, jak zatím potřebujete. Rozpis obědů bude teprve stanoven podle rozvrhu. Tento týden 3. – 7. 9. bude naše oddělení chodit na oběd kolem 12:00 h. Děti si můžete vyzvednout kolem 12:30 u školní jídelny nebo kolem 13:00 před budovou C. (dle počasí budeme venku) Od 13:00 do 14:45 budeme venku.

Kroužky ŠD : přihlašování bude letos probíhat přes internet. V průběhu září budeme včas informovat na webu ŠD a v notýscích ŠD. Kroužky ŠD budou zahájeny 1. října 2018. Končit budou ve čtvrtek 13. června 2019.

                                                                                                 Zdraví Vlasta Bláhová

 

Napište třídní učitelce (Send a message to the class teacher)

5 + 12 =