Vyberte stránku

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY 2.B

Najdete zde aktuální informace o dění v naší třídě a o plánovaných akcích. Dále rozvrh hodin a výukový plán. A v neposlední řadě důležité informace pro rodiče.

Třídní učitelka Mgr. Michaela Věra Hrubá

Třída: 2.B

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Věra Hrubá
E-mail: hruba1@zsuvaly.cz

Týdenní plán 11. - 15. 12. 2017

JAKÝ PŘEDMĚT?CO SE BUDEME UČIT?


KDE TO NAJDEME V UČEBNICI?KDE TO NAJDEME V PRACOVNÍM SEŠITĚ?
ČESKÝ JAZYK
(mluvnice, psaní)
- psaní y/ý po tvrdých souhláskách
- psaní i/í po měkkých souhláskách
- napsat krátký vzkaz


MATEMATIKA- NÁSOBILKA 2, 3
- počítáme do 40
- orientujeme se v čase (hodiny)
2. díl
PRVOUKA- hodiny, dny v týdnu, měsíce - čas
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
viz. p. uč. Matoušková
HUDEBNÍ VÝCHOVA
- vánoční koledy
VÝTVARNÁ VÝCHOVAKvůli pátečnímu výletu ODPADÁ.
TĚLESNÁ VÝCHOVA14. lekce plavání

ANGLIČTINAviz. paní učitelka Fernando a paní učitelka Baumruková

Informace pro skupinu –  2B1 – Olga Fernando
Výuka angličtiny - 2.třída, 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá metodou Super Nature (1) stejně, jako to bylo v první třídě s pomocí Chloe a kamarádů. Budeme opakovat a rozšiřovat slovní zásobu z první třídy zábavnou formou pomocí her, písniček a tvořit různé barevné pomůcky.

Děti budou pracovat se sešity z loňského roku, které si budou nechávat ve škole, kde budou rovněž k nahlédnutí pro rodiče. Poslechové CD již mají děti doma. Budou mít za úkol každý den (ideálně) poslouchat několik krátkých nahrávek. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis v úkolníčku / zapisníčku / notýsku (podle toho, co budou používat s paní třídní učitelkou) a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budeme hovořit především anglicky.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případně dotazů nás prosím kontaktujte.
Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz
Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu –  2B1 – Olga Fernando
září – listopad
Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs
prosinec – březen
Poslech CD - doma:nahrávky 33 - 43
Slovní zásoba:happy birthday, party, fine, good, time, ice cream, popcorn, orange juice, candles, birthday cake, old, years, hooray, magician, magic show, hat, magic wand, love, abracadabra, ball, box of chocolate, doll, handbag, book, bracelet, hamster, present, clap, high, low, reach, wiggle, pat, shake, body, our, line, dancing, playing, band, skipping rope, drums, guitar, eat, drink, time to, beautiful, full, bread, butter, jam, eggs, cheese, jelly, juice, strawberry
Slovní spojení a povely:How are you?, I am fine., How old are you?, I am …years old. ., Glad to see you., What´s in the ….. ?, It is a…. ., Here is a…. , If you like …… clap your hands., It´s time to eat…, It´s time to drink …. , I like…, I don´t like… ,
Příběhy a říkadla:Age Chant
The Magic Show
We are dancing
Time to Eat and Drink
Písničky:Happy Birthday! Hooray!
Reach Up High
duben – červen
Poslech CD - domanahrávky: 42 - 50
Slovní zásoba: Weather: thunder, raindrops, wet, sunshine, hurry up, soon, dry, listen, sky, way, sun, sunny, rain, rainy, wind, windy, cloud, cloudy, thunder, lightning, stormy, map, hot, cold,
Clothes: wearing, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, T-shirt, cap, ice-lolly, coat, scarf, gloves, boots, trousers, sweater,
myself, yourself, left, right, all, turn, about, last, quiet, help, hole, walking, hopping, jumping, running, falling, climbing, again, along, lane, fast, goodness, boat, fox, with, without, umbrella
Slovní spojení / věty:Say and colour. , Let´s sing. , What´s the weather like today. , It is … , Here´s the …. , What colour is ….. ? , What colour is ….. ? , What are you wearing? , Are you wearing …. ? , Say and stick, We are ….. , Spot the difference
Příběhy a říkadla:Weather
Going For A Walk
Do you want a hat?
Písničky:I Hear Thunder
Looby Loo

 

 

 

MĚSÍC

NÁZEV  A DATUM

POZNÁMKY

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

20. 10. 2017 – Den stromů

26. – 27. 10. 2017  Podzimní prázdniny

31. 10. 2017 – HALLOWEEN

 – na Den stromů mohou děti přijít do školy v zeleném oblečení

– na Halloween děti přijdou v maskách a ve třídě pro ně bude připraveno překvapení

LISTOPAD

15. 11. 2017 – Beseda v Městské knihovně

21. 11. – Bubnování v kruhu

30. 11. 2017 – Pracovní vánoční dílny

PROSINEC

1. 12. 2017 – Hudební pohádka

2. 12. 2017 – Vánoční jarmark

4. 12. 2017 – Čertoviny

5. 12. 2017 – Výroba vánočních přáníček

12. 12. 2017 – Den seniorů v Domě seniorů. Vystoupí naše třída s básničkami a koledami.

15. 12. 2017 – výstava v Betlémské kapli (40,-/dítě). Sraz nejpozději v 7.50 na nádraží v Úvalech (v případě zájmu, můžu vyzvednout děti z ranní družiny). Lístek, prosím, dětem kupte individuálně předem sami. Odjezd vlakem směr PRAHA – Masarykovo nádraží v 8.06. Návrat upřesním těm, kdo si budou dítě vyzvedávat. Ostatní odvedu do družiny. Děti by s sebou měly mít svačinu s pitím a kapesné na suvenýry.

22. 12. 2017 – Dopolední třídní vánoční besídka

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

 KVĚTEN

ČERVEN

3

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Třída 2. B

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Věra Hrubá

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy

E-mail: hruba1@zsuvaly.cz

Se třídou se účastníme, pokud možno, všech školních akcí a zhruba 1x měsíčně jezdíme na mimoškolní akce, tzn. exkurze, besedy, výlety (kino, divadlo, muzeum atd.). Letos se poprvé těšíme na Školu v přírodě a na Noc s Andersenem (spaní ve škole).

Žáci se v případě zájmu mohou účastnit školních soutěží (Kudy chodí písničky, recitační soutěž).

Zapojujeme se také do různých soutěží a sběrů (papíru, plastových víček apod.), které pomohou škole a ostatním.

V předvánočním čase vyrábíme a poté prodáváme naše výrobky na Vánočním jarmarku (letos 2. 12. 2017). Udržujeme české tradice a zvyky, např. Masopust, návštěva Mikuláše, Čarodějnice ale také třeba zvyky ze zahraničí jako např. Halloween či den sv. Valentýna.

Čtenářský deník

Vedeme si čtenářský deník, kam zaznamenáváme přečtení knihy

Domácí úkoly

Domácí úkoly dostáváme jen v pátek nebo na prázdniny. Označujeme si je zakroužkováním v pracovním sešitě a zapsáním do úkolníčku.

Omlouvání absence žáka

Omluva absence žáka má být nejpozději do 3 dnů prostřednictvím elektronické žákovské knížky či na e-mail: hruba1@zsuvaly.cz (v nezbytných případech formou sms). Děkuji.

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Napište třídní učitelce

5 + 14 =