Vyberte stránku

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY 2.B

Najdete zde aktuální informace o dění v naší třídě a o plánovaných akcích. Dále rozvrh hodin a výukový plán. A v neposlední řadě důležité informace pro rodiče.

Vážení rodiče, milé děti,

od září bude Vaší třídní učitelkou paní Mgr. Petra Kleštincová. Zde je vzkaz:

Milé děti,

jmenuji se Petra Kleštincová a po prázdninách budu vaší paní učitelkou. Mám vystudovanou speciální pedagogiku – učitelství a s dětmi pracuji již od svých studentských let. Lidé co mne znají, ví, že jsem milá, přátelská, energická a pracovitá. Mám dvě holčičky ve vašem věku, proto věřím, že si s vámi budu rozumět a společně se naučíme spoustu nových věcí.

V září se na vás budu těšit!

Třída: 2.B

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Věra Hrubá
E-mail: hruba1@zsuvaly.cz

Týdenní plán 28.5. - 1.6. 2018

JAKÝ PŘEDMĚT?CO SE BUDEME UČIT?


KDE TO NAJDEME V UČEBNICI?KDE TO NAJDEME V PRACOVNÍM SEŠITĚ?
ČESKÝ JAZYK
(mluvnice, psaní)
18. kapitola - "Na rybách"
- podstatná jména

STÁLE OPAKUJEME:
- psaní písmena "ě" ve skupinách "bě, pě, vě, dě, tě, ně, mě"
- psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
- psaní velkých písmen v názvech osob, zvířat a věcí
- psaní ú/ů/u
- druhy vět
- souhlásky znělé a neznělé


str. 106 - 1112. díl
str. 29 - 31

MATEMATIKA3. díl
Kapitola - "Násobilka 9"
- násobení 9

Kapitola - "Části měsíce"

Kapitola - "Číselné řady"

STÁLE OPAKUJEME:
Sčítání a odčítání do 100
Násobení do 80
3. díl
32 - 37
PRVOUKAPOSLEDNÍ TÉMA: ZKOUMÁME VODU

Kapitola - "Život v rybníce a jeho okolí"
- opakujeme

Ve čtvrtek 31. 5. test z učebnice ze stran 55 - 63!
str. 62 - 63str. 36 - 37
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
viz. p. uč. Matoušková
HUDEBNÍ VÝCHOVA
18. setkání - "V zoologické zahradě"
- forma ronda (kolečka)
- intonace
- sluchová analýza
- poslech - Žabák z hudby k filmu Císařův slavík
- práce s poslechem
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
TĚLESNÁ VÝCHOVA- pohybové hry
- základy atletiky a gymnastiky
ANGLIČTINA
Informace pro skupinu –  2B1 – Olga Fernando
Výuka angličtiny - 2.třída, 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá metodou Super Nature (1) stejně, jako to bylo v první třídě s pomocí Chloe a kamarádů. Budeme opakovat a rozšiřovat slovní zásobu z první třídy zábavnou formou pomocí her, písniček a tvořit různé barevné pomůcky.

Děti budou pracovat se sešity z loňského roku, které si budou nechávat ve škole, kde budou rovněž k nahlédnutí pro rodiče. Poslechové CD již mají děti doma. Budou mít za úkol každý den (ideálně) poslouchat několik krátkých nahrávek. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis v úkolníčku / zapisníčku / notýsku (podle toho, co budou používat s paní třídní učitelkou) a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budeme hovořit především anglicky.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případně dotazů nás prosím kontaktujte.
Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz
Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu –  2B1 – Olga Fernando
září – listopad
Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs
prosinec – březen
Poslech CD - doma:nahrávky 33 - 43
Slovní zásoba:happy birthday, party, fine, good, time, ice cream, popcorn, orange juice, candles, birthday cake, old, years, hooray, magician, magic show, hat, magic wand, love, abracadabra, ball, box of chocolate, doll, handbag, book, bracelet, hamster, present, clap, high, low, reach, wiggle, pat, shake, body, our, line, dancing, playing, band, skipping rope, drums, guitar, eat, drink, time to, beautiful, full, bread, butter, jam, eggs, cheese, jelly, juice, strawberry
Slovní spojení a povely:How are you?, I am fine., How old are you?, I am …years old. ., Glad to see you., What´s in the ….. ?, It is a…. ., Here is a…. , If you like …… clap your hands., It´s time to eat…, It´s time to drink …. , I like…, I don´t like… ,
Příběhy a říkadla:Age Chant
The Magic Show
We are dancing
Time to Eat and Drink
Písničky:Happy Birthday! Hooray!
Reach Up High
duben – červen
Poslech CD - domanahrávky: 42 - 50
Slovní zásoba: Weather: thunder, raindrops, wet, sunshine, hurry up, soon, dry, listen, sky, way, sun, sunny, rain, rainy, wind, windy, cloud, cloudy, thunder, lightning, stormy, map, hot, cold,
Clothes: wearing, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, T-shirt, cap, ice-lolly, coat, scarf, gloves, boots, trousers, sweater,
myself, yourself, left, right, all, turn, about, last, quiet, help, hole, walking, hopping, jumping, running, falling, climbing, again, along, lane, fast, goodness, boat, fox, with, without, umbrella
Slovní spojení / věty:Say and colour. , Let´s sing. , What´s the weather like today. , It is … , Here´s the …. , What colour is ….. ? , What colour is ….. ? , What are you wearing? , Are you wearing …. ? , Say and stick, We are ….. , Spot the difference
Příběhy a říkadla:Weather
Going For A Walk
Do you want a hat?
Písničky:I Hear Thunder
Looby Loo

(via brookeweeberillustration: April Flowers. | ❀ Spring Sweetness ❀ | Pin…)

 

DUBEN

 

 

26. 4. 2018 – Den Země

30. 4. 2018 – Ředitelské volno

 

May 1st would have been Mom's 81st birthday..... she's been gone almost 7 years now.

 

KVĚTEN

 

 

 

7. – 11. 5. 2018 – Škola v přírodě – Hotel Pod Věží, Prachatice – odjezd v 7:50 od Penny v Úvalech!

S sebou ráno k autobusu:

  1. Vyplněnou zdravotní způsobilost od lékaře.
  2. Okopírovanou kartičku pojištěnce.
  3. Vyplněnou bezinfekčnost – odevzdává se při odjezdu autobusu, uvedené datum nesmí být starší než 3 dny před odjezdem.
  4. Léky (pokud dítě nějaké bere) popsané, označené jménem a uzavřené.

16. 5. 2018 – BOTANICUS – Centrum řemesel  http://www.botanicus.cz/centrum-remesel/oteviraci-doba-and-vstupne

260,-/žák (60,- z třídního fondu, 200,-/autobus)

Uvnitř se platí GROŠI, které si děti vymění u pokladny – 1 groš = 10,- Kč

22. 5. 2018 Ochrana obyvatel při mimořádných událostech (70 Kč/žák, hrazeno z třídního fondu)

23. 5. 2018 – Školní kolo recitační soutěže „Úvalské veršování“ (přihlášeny Čejková, Rozumová, Drejčková, Rozehnalová)

24. 5. 2018 – Broadwayský muzikál „ANNIE“ – Divadlo Hybernia

26. 5. 2018 – 14:00 – 16.00 – Den dětí na školní zahradě

June 8.5x11 от KelseyGarrityRiley на Etsy, $20.00

 

ČERVEN

 

 

 

 

1.6. 2018 – Den dětí (akce během vyučování od žáků 2. stupně)

5. 6. 2018 – IQ Park, Liberec, 400,-/žák (doprava, vstup do expozice, soukromá science show, NEHRAZENO z třídního fondu)

8. 6. 2018, 17:00 – Rozlučka na školní zahradě

13. 6. 2018 – Dětský den na Matematicko – fyzikální fakultě UK, Praha

29. 6. 2018, 8.00 – 8:45 – SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

 

 

 

 

Třída 2. B

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Věra Hrubá

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy

E-mail: hruba1@zsuvaly.cz

Se třídou se účastníme, pokud možno, všech školních akcí a zhruba 1x měsíčně jezdíme na mimoškolní akce, tzn. exkurze, besedy, výlety (kino, divadlo, muzeum atd.). Letos se poprvé těšíme na Školu v přírodě a na Noc s Andersenem (spaní ve škole).

Žáci se v případě zájmu mohou účastnit školních soutěží (Kudy chodí písničky, recitační soutěž).

Zapojujeme se také do různých soutěží a sběrů (papíru, plastových víček apod.), které pomohou škole a ostatním.

V předvánočním čase vyrábíme a poté prodáváme naše výrobky na Vánočním jarmarku (letos 2. 12. 2017). Udržujeme české tradice a zvyky, např. Masopust, návštěva Mikuláše, Čarodějnice ale také třeba zvyky ze zahraničí jako např. Halloween či den sv. Valentýna.

Čtenářský deník

Vedeme si čtenářský deník, kam zaznamenáváme přečtení knihy

Domácí úkoly

Domácí úkoly dostáváme každý den nebo obden. Obvykle z ČJ a M, případně z prvouky, výjimečně z něčeho jiného. Domácí úkoly máme zapsané na speciální tabuli ve třídě, abychom si je mohli kdykoliv zapsat do úkolníčku. Pokud máme úkol zapsaný v úkolníčku, paní učitelka nám ho podepíše a dá nám razítko „domečku“ do úkolníčku. Pokud úkol v úkolníčku zapsaný nemáme, máme ho označený v pracovním sešitě nebo na pracovním listu, kde u něj opět máme razítko „domečku“ nebo podpis paní učitelky.

Domácí úkoly odevzdáváme VČAS, PODEPSANÉ OD RODIČŮ a OZNAČENÉ VLASTNÍM JMÉNEM, pokud je úkol na pracovním listu. Za neodevzdaný DÚ si k sobě paní učitelka napíše malou pětku (která se sice nezapočítává do klasifikace, ale k většímu počtu se přihlédne před vysvědčením). Pokud úkol následně odevzdáme, paní učitelka malou pětku smaže.

Když je úkol OPAKOVANĚ odevzdáván nepodepsaný ani od rodičů ani od žáka, paní učitelka nemůže pátrat po tom, čí úkol je a vyhrazuje si právo úkol nepřijmout.

Omlouvání absence žáka

Omluva absence žáka má být nejpozději do 3 dnů prostřednictvím elektronické žákovské knížky či na e-mail: hruba1@zsuvaly.cz (v nezbytných případech formou sms). Děkuji.

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

 

Napište třídní učitelce

6 + 1 =