Vyberte stránku

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH 2.B ZŠ ÚVALY

Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Michaela Věra Hrubá

Třída: 2.B

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Věra Hrubá
E-mail: hruba1@zsuvaly.cz

Týdenní plán 16. - 20. 10. 2017

JAKÝ PŘEDMĚT?CO SE BUDEME UČIT?


KDE TO NAJDEME V UČEBNICI?KDE TO NAJDEME V PRACOVNÍM SEŠITĚ?
ČESKÝ JAZYK
(mluvnice, psaní)
- co jsou slova protikladná - antonyma , slova podobného významu - synonyma a slova vícevýznamová - homonyma
str. 26 - 29- str. 17

MATEMATIKA- počítáme do 30
str. 26 - 31
PRVOUKA- život před 100 letstr. 14 - 15str. 8 - 9
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
viz. p. uč. Matoušková
HUDEBNÍ VÝCHOVA
- rytmizace
- píseň "Pod naším okýnkem"
str. 17 - 19
VÝTVARNÁ VÝCHOVADEN STROMŮ
TĚLESNÁ VÝCHOVA6. lekce plavání

ANGLIČTINAviz. p. uč. Baumruková a Fernando

MĚSÍC

NÁZEV  A DATUM

POZNÁMKY

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

20. 10. 2017 – Den stromů

26. – 27. 10. 2017  Podzimní prázdniny

31. 10. 2017 – HALLOWEEN

 – na Den stromů mohou děti přijít do školy v zeleném oblečení

– na Halloween děti přijdou v maskách a ve třídě pro ně bude připraveno překvapení

LISTOPAD

15. 11. 2017 – Beseda v Městské knihovně

30. 11. 2017 – Pracovní vánoční dílny

PROSINEC

2. 12. 2017 – Vánoční jarmark

4. 12. 2017 – Čertoviny

22. 12. 2017 – Dopolední třídní vánoční besídka

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

 KVĚTEN

ČERVEN

3

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Třída 2. B

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Věra Hrubá

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy

E-mail: hruba1@zsuvaly.cz

Se třídou se účastníme, pokud možno, všech školních akcí a zhruba 1x měsíčně jezdíme na mimoškolní akce, tzn. exkurze, besedy, výlety (kino, divadlo, muzeum atd.). Letos se poprvé těšíme na Školu v přírodě a na Noc s Andersenem (spaní ve škole).

Žáci se v případě zájmu mohou účastnit školních soutěží (Kudy chodí písničky, recitační soutěž).

Zapojujeme se také do různých soutěží a sběrů (papíru, plastových víček apod.), které pomohou škole a ostatním.

V předvánočním čase vyrábíme a poté prodáváme naše výrobky na Vánočním jarmarku (letos 2. 12. 2017). Udržujeme české tradice a zvyky, např. Masopust, návštěva Mikuláše, Čarodějnice ale také třeba zvyky ze zahraničí jako např. Halloween či den sv. Valentýna.

Čtenářský deník

Vedeme si čtenářský deník, kam zaznamenáváme přečtení knihy

Domácí úkoly

Domácí úkoly dostáváme jen v pátek nebo na prázdniny. Označujeme si je zakroužkováním v pracovním sešitě a zapsáním do úkolníčku.

Omlouvání absence žáka

Omluva absence žáka má být nejpozději do 3 dnů prostřednictvím elektronické žákovské knížky či na e-mail: hruba1@zsuvaly.cz (v nezbytných případech formou sms). Děkuji.

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Napište třídní učitelce

11 + 13 =