Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 2.B ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Anna Jaklová

Kontakt

Třída: 2.B

Třídní učitelka: Anna Jaklová
E-mail: jaklova@zsuvaly.cz

Aktualizace 21.1.

Škola v přírodě proběhne 21. – 25. dubna 2020 (úterý – sobota) v dětské ozdravovně Království. Budeme mít program se zaměřením na kolektiv, férové jednání, dodržování pravidel. Vše formou her. Ráda bych s dětmi do ZOO – domlouváme s agenturou možnosti. Opět s námi bude agentura Kulička, děti budou vést mladí asistenti, paní vychovatelka Bláhová a já. V březnu/počátkem dubna vás budu informovat o dřívějších třídních schůzkách (řádný termín je 21.dubna, ten pro naší třídu nebude). 

Pevnou částku, která bude kolem 3 000 Kč, časy odjezdu, příjezdu a potřebné věci napíši v následujících dnech. 
Zálohu na švp je třeba zaplatit do konce února. 1 000 Kč/žák. 

Adresa:
Dětská ozdravovna Království
Nemojov č.p. 150

544 01 Dvůr Králové n.L.
www.ozdravovnakralovství.cz

AKTUALIZACE 13.12.
Chválím děti za chování v divadle, věřím, že se všem představení líbilo.
Připomínám – dárečky po dohodě na třídní schůzce budou bez označení, děti si vylosují.
Od pondělí do čtvrtka se učíme podle rozvrhu, v pátek máme Vánoční besídku. Na besídku si přinesou jablko, trochu pečiva a pití.
Od 23.12. 2019 do 3.1.2020 mají děti vánoční prázdniny. Nástup do školy je 6.1.2020.
Užívejte si vánočního času a přeji hodně zdraví a štěstí po celý další rok. A. Jaklová

Aktualizace 2.12.
Děkuji všem rodičům za finanční  příspěvěk na Jarmarku, věřím, že se výrobky líbily.

Informace:
V pondělí je od 2.hodiny suplování ( odjíždím na školení ),

5.12. Pěnkavův dvůr Takoním – putování za čerty + předvánoční dílny – odjezd autobusem  od školy v 7: 45 hodin, předpokládaný návrat 13:30 až 14 hodin, jídlo a pití s sebou – cena 300 Kč při plném počtu dětí.

AKTUALIZACE 29.11.
Děkuji rodině Sama, Honzíka, Terezky, Emičky, Justýnky, Jáši, Majdy ,Roberta, Kuby a Denise za pomoc dětem při tvoření na Vánoční jarmark. Dětem se práce líbila a chválím je.
.Srdečně Vás zvu na sobotu od 13 do 15 hodin do školy. Hezký Začínající ADVENT. Anna Jaklová


V úterý 19.11. od 17 hodin třídní schůzky
30.11. Vánoční jarmark
5.12. Pěnkavův dvůr Takoním – putování za čerty + předvánoční dílny – odjezd autobusem  od školy v 7: 45 hodin, předpokládaný návrat 13:30 až 14 hodin, jídlo a pití s sebou – cena 300 Kč při plném počtu dětí.
12.12. Hudební divadlo Karlín – cena 300 Kč vstupenka a jízdenku tam a zpět si zajišťuje každý sám. Zdravím A. Jaklová


Aktualizace 8.11.

Dnes nešel internet, teplo a světlo jsme ve třídě měli.
Na prosinec jsou objednaná dvě divadelní představení – jedno 5.12. pojedeme za čerty a Mikulášem – ještě upřesním,
druhé je potvrzeno v HUDEBNÍM DIVADLE na 12.12. Případné změny dám včas vědět.
19.11. od 17 hodin je třídní schůzka, prosím, připravte si dotazy, které jsou potřeba řešit s celou třídou. Pokud chcete, napište mi je.
Hezký podzimní víkend . Jaklová

Aktualizace 1.11.
Nestačili jsme za 2 dny splnit vše podle plánu, budeme pokračovat příští týden. Chválím děti za práci se dřevem, smirkovaly, vyrábíme pomůcku na tvrdé souhlásky. V prosinci plánuji navštívit hudební představení v divadle v Karlíně, cena 300 Kč. Hezký víkend. Jaklová

AKTUALIZACE 25.10.
Připomínám Podzimní prázdniny ve dnech 29.10. – 30.10.
31.10. HALLOWEEN – děti mohou přijít v maskách. Obléknou se ve třídě. Hezký prodloužený víkend. Jaklová
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DOPRAVNÍ VÝCHOVA SE PŘESOUVÁ AŽ NA DUBEN 2020.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Odjezd autobusu  na plavání je posunutý na 11:20 h

 
– Nabídka:
pokud potřebujete nějaké informace ohledně výuky matematiky metodou prof. Hejného, sejdeme se  na mimořádné  schůzce. Nabízím úterý 17.9. od 17 hodin. Prosím, dejte vědět, kdo má zájem. Jaklová
 
 
Dobrý den vážení rodiče,
vítám Vás na stránkách naší třídy a přeji Vám i dětem radostný start do nového školního roku a těším se na spolupráci.
2.9. – 6.9. na celé škole probíhá Osobnostně sociální výchova, děti nosí pouze penál a ostatní potřeby jim říkám a mají si je zapamatovat.
od 9.9. je výuka podle rozvrhu.
9.9. začíná 1.lekce plavání odjíždíme v 11:30 a vracíme se po půl druhé.Děti půjdou hned na oběd.
       Děti musí mít plavky, mýdlo, čepici na plavání, hřeben ,osušku a krém na obličej. Zdraví Vás Anna Jaklová
DOPLŇUJI INFORMACI K PLAVÁNÍ:
Žák musí mít potvrzení od lékaře, pokud nebude mít doporučení, budete mít od lékaře potvrzení o uvolnění z Tv – plavání. Prosím o dodání do 14 dnů.. Autobusem odjíždíme do Čelákovic, Výcvik platí škola, na dopravu budete doplácet, upřesním, až dostanu informaci Děkuji. AJ
Kdybych měla své dítě vychovat znovu 

Kdybych měla své dítě vychovat znovu,
vybudovaly bych pro něj nejdřív sebeúctu a pak teprve dům.
Prstem bych víc malovala a míň hrozila.
Méně bych ho opravovala a víc bych si s ním vykládala.
Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala.
Nestarala bych se o učení, ale prostě bych se starala.
Chodila bych víc na procházku a pouštěla víc draků na provázku.
Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála.
Proběhla bych víc polí a viděla víc hvězd.
Víc bych ho objímala a míň s ním „válčila“.
Viděla bych v žaludu častěji dub.
Nebyla bych přísná, ale přístupná.
Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.

              Ukázka z knihy „ Slepičí polévka pro duši“

 

 

 
Angličtinaen flag Informace pro skupinu 2B1 – Olga Fernando

Výuka angličtiny - 2.třída, 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá metodou Super Nature (1) stejně, jako to bylo v první třídě s pomocí Chloe a kamarádů. Budeme opakovat a rozšiřovat slovní zásobu z první třídy zábavnou formou pomocí her, písniček a tvořit různé barevné pomůcky.

Děti budou pracovat se sešity z loňského roku, které si budou nechávat ve škole, kde budou rovněž k nahlédnutí pro rodiče. Poslechové CD již mají děti doma. Budou mít za úkol každý den (ideálně) poslouchat několik krátkých nahrávek. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis v úkolníčku / zapisníčku / notýsku (podle toho, co budou používat s paní třídní učitelkou) a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budeme hovořit především anglicky.

Informovat Vás budu na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případně dotazů mě prosím kontaktujte.

Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu – 2B1 – Olga Fernando

září – listopad

Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs

prosinec – březen

Poslech CD - doma:nahrávky 33 - 43
Slovní zásoba:happy birthday, party, fine, good, time, ice cream, popcorn, orange juice, candles, birthday cake, old, years, hooray, magician, magic show, hat, magic wand, love, abracadabra, ball, box of chocolate, doll, handbag, book, bracelet, hamster, present, clap, high, low, reach, wiggle, pat, shake, body, our, line, dancing, playing, band, skipping rope, drums, guitar, eat, drink, time to, beautiful, full, bread, butter, jam, eggs, cheese, jelly, juice, strawberry
Slovní spojení a povely:How are you?, I am fine., How old are you?, I am …years old. ., Glad to see you., What´s in the ….. ?, It is a…. ., Here is a…. , If you like …… clap your hands., It´s time to eat…, It´s time to drink …. , I like…, I don´t like… ,
Příběhy a říkadla:Age Chant
The Magic Show
We are dancing
Time to Eat and Drink
Písničky:Happy Birthday! Hooray!
Reach Up High

duben – červen

Poslech CD - domanahrávky: 42 - 50
Slovní zásoba: Weather: thunder, raindrops, wet, sunshine, hurry up, soon, dry, listen, sky, way, sun, sunny, rain, rainy, wind, windy, cloud, cloudy, thunder, lightning, stormy, map, hot, cold,
Clothes: wearing, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, T-shirt, cap, ice-lolly, coat, scarf, gloves, boots, trousers, sweater,
myself, yourself, left, right, all, turn, about, last, quiet, help, hole, walking, hopping, jumping, running, falling, climbing, again, along, lane, fast, goodness, boat, fox, with, without, umbrella
Slovní spojení / věty:Say and colour. , Let´s sing. , What´s the weather like today. , It is … , Here´s the …. , What colour is ….. ? , What colour is ….. ? , What are you wearing? , Are you wearing …. ? , Say and stick, We are ….. , Spot the difference
Příběhy a říkadla:Weather
Going For A Walk
Do you want a hat?
Písničky:I Hear Thunder
Looby Loo

 

Knihy :
 
 
Matematika :
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

 

Napište třídní učitelce

5 + 1 =