Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 2. A  ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Monika Halačková

Kontakt

 

Třída: 2. A

halackova@zsuvaly.cz

 

Související obrázek

                                                                                     Týdenní plán 9. 10. – 13. 10

 

ČJ – Význam slov – slova nadřazená, podřazená, synonyma, antonyma, popis věcí

M – Počítáme do 30, hledání početních vztahů, slovní úlohy

Prv – Život dříve a nyní

 

 

                                                                                   Týdenní plán 25. 9. – 29. 9.

Děti si zaslouží velkou pochvalu, pěkně pracují, snaží se, chválily je i paní učitelky po hodinách Aj a Hv. V Čj jsme psali opis i přepis textu, při opisu si děti měly za úkol práci samy zkontrolovat, při přepisu jsem jim s kontrolou trochu pomohla, ale v obou případech byly výsledky velmi pěkné (známky jsou v ŽK). Už brzy si napíšeme diktát. Učivem uplynulého týdne byly druhy vět, děti bez problémů dokázaly doplňovat znaménka za věty, názvy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací) si asi nezapamatují hned, ale vysvětlovali jsme si, že si musí pamatovat, že za každou větou musí být nějaké znaménko a za otázkou je to vždy otazník – budeme procvičovat, uvidíme, ve třídě máme jako pomůcku veliký plakát.

Také z matematiky jsme si napsali kontrolní test, sčítání do dvaceti je u všech dětí bez problémů, odčítání a dopočítávání už několika dětem dělá problém, většinou jde o zdlouhavý a nepraktický postup při řešení, proto jsme páteční hodinu opět věnovali opakování různých postupů – děti měly hbitě dopočítávat do desítky (říkám číslo, děti píší na tabulku, kolik zbývá do deseti), počítali jsme i s rozkladem (14 – 6 = 14 – 4 – 2). Pokud víte, že děti stále tápou, procvičujte doma, ve škole už se postupně dostaneme k počítání s většími čísly.

Prvouka – vyzkoušeli jsme si práci s buzolou, vysvětlili jsme si názvy světových stran, řekli jsme si, jak jsou orientovány mapy, na podrobném plánu Úval jsme hledali, co se kde v Úvalech nachází.

Sběr papíru – děkujeme všem, kteří přispěli

Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno

V říjnu bude probíhat sběr kaštanů a žaludů

Úterý 3. 10. Divadlo U Hasičů – Loupežník Rumcajs, sraz na nádraží v 7.55, návrat vlakem, který přijíždí do Úval ve 12.00 nebo 12.30, poté půjdeme na oběd a do družiny. S sebou jízdenky na vlak (2x za 20,- Kč, nebo Open Card + jízdenky do Klánovic…), batůžek se svačinou, případně pláštěnku. Pokud potřebujete, vyzvednu děti v 7.35 v ranní družině – dejte vědět.

.                                                                                                                                                                                                  M. Halačková

 Vážení rodiče, milé děti,

v pondělí 4. 9. se sejdeme 8 hodin v naší třídě. Budeme mít jednu vyučovací hodinu do 8. 45, školní družina první den není v provozu, nejsou ani obědy. Děti se nepřezouvají. Rodiče by měli dojít upřesnit docházku do družiny, rozpis bude vyvěšen.

Od úterý do pátku bude probíhat týden OSV (adaptace, stmelování kolektivu), nebudeme potřebovat učebnice, děti si budou nosit jen penál a svačinu, případně prázdninový deníček, doporučuji sportovní oblečení. Máme čtyři vyučovací hodiny 8.00 – 11.40 (ve čtvrtek do 13.00), poté děti odchází do družiny.

Od úterý už budou děti potřebovat přezuvky do školy, případně i do družiny. Už máme přidělené skříňky, dobrá zpráva – stejné jako v loňském roce, klíčky rozdáme hned v pondělí. V této souvislosti ještě jedna příjemná změna, u vchodu do šaten bude trvale přítomna paní vrátná (p. Konečná), která pomůže vyřešit zapomenuté klíče (odemkne skříňku), případně umožní vstup rodičů do školy, předá dítě při dřívějším odchodu apod.

POZOR – od letošního školního roku máme povinnou výuku plavání. Plavání bude probíhat v prvním pololetí místo hodin TV. Budeme jezdit každý čtvrtek do bazénu v Čelákovicích, výuka bude probíhat od  11.30 do 12. 15, v 10.40 budeme mít přistavený autobus, předpokládaný návrat je ve 13 hodin. Děti budou s sebou potřebovat plavky + ručník + mýdlo  A teď to nejdůležitější – první hodinu máme už tento čtvrtek 7. 9. NEZAPOMEŇTE!!!

V družině budou děti mít i nadále p. uč. Doskočilovou, která bude v naší třídě zároveň i asistentkou pedagoga. Družina bude letos „v domečku“, což je budova naproti školní jídelně, v bývalých prostorách družiny je nyní kmenová třída prvňáčků.

Od pondělí 11. 9. bude probíhat výuka podle rozvrhu. Jakmile budou rozvrhy k dispozici, tak Vám pošlu další informace.

Pracovní sešity a materiál na výtvarnou výchovu už máme připravený. Prosím jen o zakoupení temperových barev (12 ks – český výrobek), budeme mít letos dvouhodinovku Vv a hodně tvořit.  Práci nám po celý rok ulehčuje kvalitní výbava penálu – ořezané tužky, pastelky a dvě pera.

Konec výuky v prvním týdnu:

Pondělí – 8. 00 – 8. 45

Úterý, středa, pátek – 8.00 – 11. 40

Čtvrtek – PLAVÁNÍ – 8.00 – 13. 00

Pokud máte dotaz, pište, volejte J

Přeji všem dětem hodně radosti a úspěchů v novém školním roce a těším se na spolupráci.                                           M. Halačková

en flag Informace pro skupinu –  1A1 – Olga Fernando

Výuka v 1. třídě - 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá metodou Super Nature (1). Hlavní hrdinkou je Chloe a její kamarádi, kteří pomáhají v dětech vytvářet správný postoj k výuce anglického jazyka a ke kladnému vztahu k přírodě. Děti se v hodinách angličtiny učí nová slova a větná spojení zábavnou formou pomocí her, písniček a tvoří různé barevné pomůcky.

Při první hodině dostanou děti dva pracovní sešity a poslechové CD s nahrávkami k programu výuky. Tyto pomůcky budou děti používat v první i druhé třídě. Velký barevný sešit budeme používat téměř každou hodinu, budeme vybarvovat, spojovat, malovat, stříhat, lepit a tvořit drobné předměty z papíru. Do malého prázdného sešitu budeme lepit barevné obrázky s příběhy o Chloe. Sešity si boudou děti nechávat ve škole, kde budou rovněž k nahlédnutí pro rodiče. Poslechové CD dostanou děti domů a budou mít za úkol každý den (ideálně) poslouchat několik krátkých nahrávek. Děti jim zprvu nebudou rozumět, ale postupně si osvojí význam slov při hodinách. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis v úkolníčku / zápisníčku / notýsku (podle toho, co budou používat s paní třídní učitelkou) a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budeme hovořit především anglicky.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz

Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu –  1A1 – Olga Fernando
  

září – listopad

prosinec – březen

duben – červen

MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

8 + 2 =