Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách 1.E. ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Hana Šintlerová

Kontakt Třída: 1.E. Třídní učitelka: Hana Šintlerová E-mail: sintlerova@zsuvaly.cz

10. 12.
V pátek děti dostaly čtecí karty ke slabikáři. Budou je mít pouze doma a budou si procvičovat čtení. Ve škole si můžeme karty otevřít na interaktivní tabuli. Tyto karty mají v euroobalu, na konci roku je budou odevzdávat, nesmí na ně psát. V týdenním plánu budu psát, které stránky mají doma s Vámi číst.
Prosím o doplnění omluvenek do e- ŽK. Některé děti nemají ještě omluvený listopad! Omluvenky pište, prosím, ihned po návratu dítěte do školy. Děkuji.
Dárek pro vylosovaného spolužáka děti donesou do 18. 12.
Zítra děti dostanou list s básničkami, vyberou si 1 a naučí se jí do 18. 12. zpaměti.
Přeji klidný předvánoční čas…
H. Š.

5. 12.
Chválím všechny děti za pěknou práci při dílničkách, jejich výrobky se moc líbily. Děkuji paní Fiedlerové a Čejchanové za přípravu věnečků – obalení chvojím, dále děkuji paní Šebelové a Goldšmídové za pomoc při dílnách i Vám všem ostatním rodičům za přípravu ozdob na věnečky, nasušení ovoce, aj. Zbylé ovoce a ozdoby použijeme na ozdobení větví do třídy, které nám dodala paní Goldšmídová. Děkuji paní Brzkové za přípravu balíčků dobrot k Mikuláši i panu Mitášovi za pořízení stromečku do třídy.
Tento týden si děti vylosují jméno spolužáka, pro kterého připraví dárek pod stromeček / hodnota kolem 80,-Kč/.
ŽA si děti již nechají doma. Ve slabikáři naznačujte, prosím, dětem na probíraných stránkách pod slovy tužkou obloučky slabiky, aby četly plynule jednotlivá slova / viz str. 8 /. Na každé označené stránce doma procvičujte čtení slov, vět.
Různé : Některé děti ráno chodí pozdě do školy, žádám, aby děti byly ve třídě v 7,50 hod.. Potřebují se v klidu připravit na hodinu, dojít na WC, aj. Pokud dítě onemocní, máte možnost si vyzvednout oběd do boxíku ve ŠJ a další dny si odhlašte, stejně tak, pokud jedete k lékaři. Obědy zbytečně končí v odpadu. Děkuji.
H. Š.

27. 11.
Ve čtvrtek 30. 11. děti přijdou do školy jen s batůžkem, penálem, svačinou, pitím, čipem, potřebami na zdobení věnečků a větví. Moc děkuji za nabídnutou pomoc při dílničkách a při přípravě věnečků. Věřím, že se nám vše podaří. V sobotu budeme prodávat ve 4.C, v přízemí budovy A / A 1 – 4 /.
Těším se na setkání s Vámi.  H. Š.

22. 11.
Děti tento týden dostanou domů list se sebehodnocením za 1. čtvrtletí, přes víkend si vyplní a v pondělí donesou zpět do školy.
AKCE :
30. 11. vánoční dílničky 8 – 11,40 hod. Děti si podle možností donesou na ozdobení adventních věnečků usušené plátky jablíček,
pomerančů, citronu, buráky, drobné šištičky, celou skořici, vhodné přírodniny, aj. Kdo z ochotných rodičů ( prarodičů ) pomůže s obalením slaměných věnečků jehličnany? Dále uvítám tavnou pistoli / mám jen jednu /.
1. 12. nás čeká další hudební pohádka ve škole : O Sněhurce – 1 hod. během dopoledne. Cena 50,-Kč
4. 12. Čertoviny – na balíček dobrůtek si rodiče navrhli vybrat částku 70,-Kč na žáka.
Celkem tedy vybírám 120,-Kč. Prosím zbývající rodiče, kteří neplatili na tř. schůzce, zaplatit do pondělí 28.11., abych mohla peníze předat paní Brzkové, která se ujala nákupu a přípravy balíčků. Děkuji.
Vážení rodiče, všechny Vás srdečně zvu na náš školní Jarmark, který se uskuteční v sobotu 2.12. od 13 – 15 hod. v budově A. Uvítám též pomoc dětí při prodeji. Následuje další program na náměstí, stánky, rozsvěcení vánočního stromu, atd.
H. Š.

12. 11.
AKCE : 21. 11. pojedeme autobusem do Prahy do divadla U Hasičů na pohádku : Začarovaný les.
Sraz u školy jako minule v 7, 20 hod. Potom půjdeme do horní části náměstí, odkud budeme odjíždět. Návrat do 12
hodin. Po návratu děti předám do družiny. Vstupné + autobus : 200,-Kč, vybírám do 16.11.( Daník má z minule    zaplaceno).
21. 11. se koná třídní schůzka od 16,30 hod.
Blíží se vánoční dílničky, na kterých děti vyrábějí výrobky na Jarmark. Dílničky se uskuteční ve čtvrtek 30.11. od 8,00 – 11,40 hod. Velmi uvítám pomoc ochotných maminek nebo babiček. Děti by pracovaly ve skupinách vždy s 1 dospělým. Dejte mi, prosím, vědět. O dalších podrobnostech se domluvíme na tř. schůzce. Děkuji.
H. Šintlerová

30. 10.
Divadelní představení Kocour Modroočko se dětem moc líbilo, opět vše zvládly bez problémů. Na další divadýlko pojedeme ještě v listopadu a to poslední, tedy čtvrté, nás čeká v dubnu.
Připomínám pravidelnou kontrolu penálů, průběžné ořezávání tužek a pastelek. Všechny děti ještě nemají pastelky podepsané, nalezené pastelky nemají majitele. Někomu také chybí určité barvy, které používáme, rovněž guma a ořezávátko. Prosím doplňte.
Některým dětem vypadávají listy z ŽA, doma prosím vlepte.
Děti by si měly denně doma opakovat čtení probraných písmen a slabik. Ze zakroužkovaných řádků děti zkouším na známku. Doma procvičujte, prosím, slova po hláskách, aby děti uměly říci kde leží daná hláska a také aby uměly zapsat do mřížky probraná  písmena.
Některé děti stále nosí v tašce pracovní listy, které jsem Vám poslala. Ty mají již zůstat doma. Děkuji.
H. Š.

19. 10.
Připomínám pondělní divadlo, sraz v 7,20 hod. u školy! Přijďte, prosím, včas.
26. 10. a 27. 10. jsou PODZIMNÍ  PRÁZDNINY
H. Š.

8. 10.
V českém jazyce procvičujeme tvary probraných písmen, kromě práce v ŽA děti plní úkoly na pracovních listech. Ve slovech určujeme pozici dané hlásky ve slově, písmeno zaznamenáváme do mřížky pod obrázkem. Vytleskáváme slabiky a určujeme také délku jednotlivých slabik. Krátké slabiky ve slově značíme tečkou, dlouhou slabiku čárkou. Každý den doma procvičujte, prosím, čtení písmen. Při matematice děti řeší další úlohy na interaktivní tabuli a pracovních kartách, sčítání si znázorňujeme na krokovacím pásu. Děti si donesou do školy 1 házecí kostku z nějaké spol. hry.
Děti se v hodinách snaží pěkně pracovat, zaslouží si pochvalu.
Veškeré pracovní listy Vám posílám k nahlédnutí, děti si je mohou nechat doma.
Některé děti ještě nemají na Vv potřebné pomůcky – chybí jim ubrusy, zástěrka nebo staré triko, kelímek a hlavně hadříky na otírání štětce. Prosím doplnit co nejdříve.
Na Tv nemá ještě polovina třídy švihadlo.
Stroj na jedničky – soutěže a procvičování vědomostí – účast je dobrovolná, zájemci se mohou hlásit do 12.10.. Rodiče, kteří dětem zaplatili poplatek do této akce, nezapomenou aktivovat účet.
AKCE :
23. 10. pojedeme opět autobusem od školy do divadla U Hasičů na Kocourka Modroočka. Sraz jako minule v 7,20 hod. u školy, návrat do 12 hodin. S sebou svačinu, pití, igel. sáček, čip, kapesníky. Vstupné + autobus 200,-Kč.
H. Š.

2. 10.
Z důvodu rekonstrukce náměstí a špatné dostupnosti autem ke škole se letos RUŠÍ SBĚR kaštanů a žaludů. H. Š.

 

23. 9.
OPRAVA !! Hudební pořad budeme mít již v pondělí 2. 10.!! Včera jsem chybně napsala 3. 10.. Děkuji. H. Š.

22. 9.
Děti v hodinách pěkně pracují, snaží se, jsou pečlivé. Stále ještě bojujeme s vykřikováním při vyučování, ale jistě se to zlepší.
Před každým psaním by si děti měly dobře uvolnit ruku. Děti znají cviky i říkanku ze školy.
Některé děti si ještě nedonesly krabici kapesníků do školy – Jana, Vašík, Terezka Č., Nikolka, Nella, Michal, Petr
AKCE : 25. 9. – fotografování prvňáčků v lavici – objednávku nedonesla Terezka N., v pondělí si donese Michal, Jakub G., Petr
29. 9. ŘEDITELSKÉ VOLNO, není škola ani ŠD
3. 10. budeme mít ve škole hudební pořad, vybíráme 50,-Kč. Prosím zaplatit do 27.9. Děkuji.
Hezký víkend Vám přeje H.Š.

18. 9.
Páteční návštěvu divadla jsme zvládli dobře. Chválím všechny děti za pěkné chování v autobuse i v divadle.
AKCE :
18.9. – 22.9. se koná SBĚR STARÉHO PAPÍRU. Balíky s papírem se odevzdávají ráno od 7,00 – 7,45 hod. do kontejneru ve dvoře. Množství nahlaste, prosím, paní učitelce Šetkové, která s velkými dětmi sběr vybírá a zapisuje dětem z jednotlivých tříd.
29. 9. je ŘEDITELSKÉ VOLNO
Klidný týden Vám přeje H. Š.

5. 9.
Ve čtvrtek 7. 9. se koná třídní schůzka od 16,30 hod. v 1.E. Účast nutná.
V pátek 15. 9. pojedeme do divadla U Hasičů na pohádku: Čarodějův učeň. Pojedeme autobusem od školy, sraz v 7,20 hod., návrat ke škole do 12 hodin. S sebou batůžek, svačinu, pití, igelitový sáček, kapesníky, čip. Vstupné + autobus 200,-Kč – budu vybírat na třídní schůzce.
V týdnu od 18. – 22.9. proběhne sběr starého papíru – info na tř. schůzce.
Průběžně během celého roku sbíráme víčka od PET lahví, děti je odevzdávají ve třídě.
Klidný začátek školního roku Vám přeje H. Š.

3. 9.
Vážení rodiče, milé děti,
těším se na naše setkání v pondělí 4.9.. Sejdeme se v 8,00 hod. v naší třídě.
Po skončení asi v 8,30 hod. se rodiče dostaví k paní vychovatelce – upřesnění odchodů a nahlášení případných změn v ŠD.
H. Šintlerová

 

Týdenní plán 1.E od 11. 12. - 15. 12. 2017

PředmětTémaUčebnicePracovní sešit
Český jazykVyvození - t, T -, slabiky, slova.Čtení slabik, skládání slov, čtení vět. Vyprávění pohádky podle obrázků.Slabikář 12 - 15 doma číst z čtecích karet 1a - 4a, ŽA nechat doma
Čtení / psaníPsaní - t, e -, slabikyPísanka1 str. 6/2, 7/3, 8, 9, 10, 11
MatematikaRozklad čísla. Krokování dozadu, řetězíme sčítání a porovnávání. Sčítací trojúhelník, rozklad čísel. Počítáme do 7, 8, práce s chybou, Orientace v prostoru, hledání více řešení. Porovnávání. Znaky větší než, rovná se.Plán stavby, zápis. Souměrnost v geometrii, plán stavby, práce s tabulkou. Číslice 4, 5, 6, početní operace - rozklad, krokování, stavby z kostek, dopočítávání PS str. 47 - 49, prac. list
PrvoukaPlody uchovávají semena. Vánoční tradice PS str. 24

 

 

 

Informace pro skupiny A25 a A26

Výuka angličtiny - 2.třída, 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá metodou Super Nature (1) stejně, jako to bylo v první třídě s pomocí Chloe a kamarádů. Budeme opakovat a rozšiřovat slovní zásobu z první třídy zábavnou formou pomocí her, písniček a tvořit různé barevné pomůcky.

Děti budou pracovat se sešity z loňského roku, které si budou nechávat ve škole, kde budou rovněž k nahlédnutí pro rodiče. Poslechové CD již mají děti doma. Budou mít za úkol každý den (ideálně) poslouchat několik krátkých nahrávek. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis v úkolníčku / zapisníčku / notýsku (podle toho, co budou používat s paní třídní učitelkou) a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budeme hovořit především anglicky.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případně dotazů nás prosím kontaktujte.

Olga Fernando
fernando@zsuvaly.cz

MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září7. 9.
15. 9.
18. - 22. 9.
16,30 hod.
7,20 - 12,00
7,00 - 7,50
třídní schůzka
divadlo U Hasičů
sběr papíru
Čarodějův učeň
říjen2. 10.
23. 10.
9,00 - 9,45 hod.
7,20 - 12,00 hod.
Hudební pohádka
Kocour Modroočko
tělocvična
U Hasičů, Praha
listopad21. 11.
21. 11.
30. 11.
7,20 - 12 hod.
16,30 hod.
8,00 - 11,40 hod.
Začarovaný les
Třídní schůzka
vánoční dílny
U Hasičů, Praha

výroba na jarmark
prosinec1. 12.
2. 12.
4. 12.
během vyuč.
13 - 15 hod.
během vyuč.
Dechové kvinteto
Jarmark
Čertoviny
Vánoční pohádka
prodej výrobků
leden
únor
březen
duben
květen
červen

Poslech září – listopad :

Poslech CD - domanahrávky 1-9
Slovní zásoba:I, you, am, are, we, who, children, friend, hello, book, school, secret, bird, tree, lion, giraffe, river, flower, my, she is, he is, meet, girl, boy, a, can, have, what, who, robot, numbers 0-10, little, big, sticker, there, now, game, names - Chloe, Adam, Britney, Clive, Susie, thank you, story, up, down, puppet, again, maze, shoe, red, blue, yellow, green, orange, pink, purple, black, white, pencil, brown, grey, apple, magazine, marshmallow, world, yummy, kite, balloons, seen, me, draw, line
Slovní spojení a povely:I´m..., You are...., Who are you?, How many ...... are there?, Let´s sing., What is this? , It´s ......, What´s missing?, What´s your name? , My name´s ..... , Who can you see? . I can see ..... , Let´s count. , My favourite colour is.....
Open, close, sit down, stand up, listen, cut, stick, paste, colour, point, say, sing, circle, connect, go to... , touch,
Příběhy a říkadla:A Cat up a Tree
Písničky:10 Little Robots
A World of Colour

Dotazy na mne můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře:

10 + 14 =