Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 1.D ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

Kontakt

Třída: 1.D

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Ernestová
E-mail: ernestova@zsuvaly.cz

týden 11.11. – 15.11.

Ráda bych poděkovala za perfektní spolupráci při ochutnávce abecedy. Tento týden jsme ochutnali další dvě písmenka. Ochutnali jsme vánočku, víno a piškoty. S nadšením se těšíme na další zážitek.

V tomto týdnu nás čeká druhé setkání se Zdravíkovem.

 

Přečteme všechny samohlásky a umíme určit zda jsou krátké či dlouhé. Známe souhlásky M, T, J, N, S, L, K, V a P. Otevřel se nám otevírat svět literatury.

Hrajeme hry, zahrajte si s námi 🙂

  • ROBOTI – hláskujeme slova a žáčci slovo říkají dohromady; např.: K-O-L-O = kolo; při této hře dávejte pozor na fonetiku 🙂
  • SEMAFOR – řekneme slovo a rukama ukazujeme pozici hlásky ve slově; levá ruka = první na začátku, pravá ruka = poslední na konci, ruce před sebou = uvnitř slova;

 

Nově umíme hrát hru ŠIBENICE – pojďte si zahrát s námi a užijte si s námi legraci.

 

Rozdělujeme předměty do různých skupin podle počtu, barvy, tvaru, zkrátka podle různých kritérií.

Trénujeme pravolevou orientaci. Bezpečně musíme vědět, která ruka je pravá a která je levá.

Počínaje tímto týdnem začneme chodit jednou v týdnu do školní čítárny, kde se budeme společně věnovat čtení knížky, kterou prvňáčci dostali první den ve škole. Mnohá písmenka již známe a s ostatními si společně poradíme. Pošlete prosím knihu do školy, budeme si ji schovávat pod lavicí s brát ji s sebou do čítárny.

týden 11.11. – 15.11.

V úterý 12.11. nás čeká první a druhou vyučovací hodinu druhé setkání se Zdravíkovem. Nezapomeňte na úkol z předchozího setkání, který se má paní lektorce odevzdat právě v tento den. Za úkol jste měli doma si společně přečíst pohádku o městě Zdravíkov a namalovat obrázek města, které vypadá právě tak, jako ruka.

 

 TémaUčebnice, pracovní sešitPoznámka
Český jazykUčíme se číst písmena H a DZačínáme číst a psát strana do strany 53Každý den potřebujeme číst. Rozlišujeme krátké a dlouhé samohlásky.
Psaníuvolňovací cviky a příprava na psaníPři psaní dbáme na správný úchop tužky a lehké psaní.
Matematikapočítáme do 8, píšeme znak "menší než"učebnice strany 35-37
Prvoukakde bydlímUčebnice 24 - 25
 

 

 

 

 

MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září24.9.dopoledneFocení prvňáčků50,-/foto
říjen15.10

21.10.


23.10.
7:15 - 12:00

9:00 - 10:00
Putování Zdravíkovem

Kocour Modroočko - Divadlo U Hasičů


beseda v městské knihovně
392,-

200,- z třídního fondu
listopad8.11.

12.11.

19.11.

21.11.

28.11.
7:40 - 12:10

8:00 - 9:40

17:00

7:30 - 12:00

8:00 - 11:40
Muzeum smyslů

Putování Zdravíkovem - 2. setkání

třídní schůzky

Příhody včelích medvídků - Divadlo U Hasičů

vánoční dílny
162,-

200,- z třídního fondu

tvoření na vánoční jarmark
prosinec5.12.

10.12.

16.12.

20.12.

8:00 - 9:40

9:00 - 12:30

Čertoviny

Putování Zdravíkovem - 3. setkání

Kde se vzaly Vánoce - divadelní představení, Kulturní centrum Horní Počernice

vánoční besídka
200,- z třídního fondu
leden
únor
březen
duben
květen
červen

Angličtina Informace k výuce pro skupinu 1D1 a 1D2 – Olga Fernando
 

Výuka v 1. třídě - 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá jednou týdne. V hodinách budeme pracovat s učebnicí a pracovním sešitem Kid´s Box 1, nakladatelství Cambridge. V hodinách budeme dětem pomáhat vytvářet správný postoj k výuce anglického jazyka. Děti se v hodinách angličtiny učí nová slova a větná spojení zábavnou formou pomocí her, písniček a tvoří různé barevné pomůcky.

Při první hodině dostanou děti učebnici a pracovní sešit. Tyto pomůcky budou děti používat v první i druhé třídě. Nahrávky na domácí poslouchání budu průběžně ukládat na www stránky třídy. Děti budou mít za úkol (ideálně) každý den poslouchat několik krátkých nahrávek. Děti jim zprvu nebudou rozumět, ale postupně si osvojí význam slov při hodinách. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis do tabulky v učebnici a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Probranou slovní zásobu budu postupně doplňovat na www stránkách. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budu hovořit především anglicky. Pracovní sešit si budou děti nechávat ve škole.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případě dotazů mě prosím kontaktujte.
 Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz

Přehled učiva pro školní rok

září – listopad
Poslech nahrávek - domaposlech-aj 1-10
Slovní zásoba:I, you, am, are, we, who, children, friend, hello, goodbye, thank you, please, book, school, flower, my, she is, he is, meet, girl, boy, a, can, have, what, who, robot, numbers 0-10, little, big, sticker, there, now, game, names - Simon, Suzy, Stella, Mr and Mrs Star, Maskman, Marie, Monty, story, up, down, puppet, again, shoe, kite, apple, red, blue, yellow, green, orange, pink, purple, black, white, pencil, brown, grey, apple, magazine, marshmallow, world, yummy, kite, balloons, shoe, seen, me, draw, line
book, pen, pencil, table, chair, classroom, school, eraser, school bag
Slovní spojení a povely:I´m..., You are....,, We are …, Stand up!, Sit down!, Please., Thank you., You are welcome!, Please come here. , Close the door, please. , What´s your name? How many ...... are there?, Let´s sing., What´s this? , It´s ......, What´s missing?, What´s your name? , My name´s ..... , How old are you? , How are you? Let´s count.
Open, close, sit down, stand up, listen, cut, stick, paste, colour, point, say, sing, circle, connect, go to... , touch,
Příběhy a říkadla:A blue monster (story)
Numbers 1-10 (chant)
Písničky:10 Little Robots
Rainbow song
A World of Colours

prosinec – březen
duben – červen

 

 

 

IX. oddělení – Markéta Macháčková

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY – pondělí 2. 9. 2019 od 7:30 do 9:30

 
Knihy :
 
 
Matematika :
 
 
Český jazyk :
 

Anglický jazyk : Odkazy na zajímavé stránky, hry : https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html https://www.mightybook.com/potter.html Písničky : https://www.mightybook.com/classics.html Krátké příběhy pro děti : https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs Slovníček pro nácvik výslovnosti : https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal Obrázkové knihy : https://www.booksforkids.cz/ Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované : https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13 Zajímavé stránky : www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

7 + 10 =