Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 1.D ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

Kontakt

Třída: 1.D

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Ernestová
E-mail: ernestova@zsuvaly.cz

týden  27.1. – 31.1.

Tento týden se nám třídou prohnal bacil, který nás hodně potrápil. Zvyšte prosím maximálně možně přísun vitamínů a nechte doma děti doléčit, ať se nám bacil nevrátí zpět do školy.

Nemoc se nevyhnula ani mně osobně. Proto nedokáži říci, jak se bude v následujícím týdnu postupovat v učivu. Rekreanty prosím, aby se průběžně informovali u přeživších spolužáků nebo přímo u mě.

V pondělí si prosím na prvouku přinese každý prvňáček kostičku lega, skleněnou kuličku a dřevěnou kostičku (pokud doma máte). Za každý přinesený kousek budu velmi ráda.

Čtěte prosím každý den v učebnici Už čteme a píšeme sami malá písmenka a u nich věty. Umíme ta písmenka, která jsou vybarvená. Pravidelné čtení nám pomůže s plynulým přechodem na malou abecedu.

V pátek 31.1. nás čekají pololetní prázdniny.

 

 

týden  27.1. – 31.1.

Knížku, kterou děti dostaly první školní den již nyní ve škole číst nebudeme. Dočtěte ji prosím v rámci tréninku čtení doma. Prvňáčci by již měli krátká slova číst bez hláskování.

Každou středu se půjdeme v rámci vyučování do čítárny začíst do další části příběhu knihy Vědí draci o legraci? Podpořte prosím prvňáčky v tom, aby si podepsanou knihu přinesli do školy a ponechali ji pod lavicemi, dokud ji nedočteme.

Potřebujeme každý den nejen číst, ale i počítat. Poznáme číslice do 10 a umíme sčítat i odčítat. Počítejte s námi vše, co je možné, ať jsme si jistí. Blíží se nám přechod přes desítku, musíme si být tedy jistí v kramflecích.

Dokončili jsme první učebnici z českého jazyka Začínáme číst a psát a začali jsme pracovat v učebnici druhé Už čteme a píšeme sami. První učebnici a Uvolňovací cviky již prvňáčci nemusí do školy nosit. Učebnice Vám zůstávají na památku z první třídy.

S nově příchozí Písankou dostali prvňáčci možnost získat svolení ke psaní perem. Nekupujte prosím žádná pera předem! Dětem zatím patří do ruky jen měkká tužka, progresky, pastelky a fixky. Ani doma prosím nenechávejte prvňáčky psát propiskami. Pokyny k tomu, jaké pero doporučuji zakoupit dostanete e-mailem hned poté, co si prvňáček pero „vypíše“. K tomu, aby prvňáček mohl psát perem, musí v písance napsat tři po sobě jdoucí stránky lehce a pečlivě. Jako odměna slouží speciální slavnostní razítko. Nevěšte hlavu, pokud se ho chvíli nebude dařit získat. Aby se s perem prvňáčkovi dobře psalo, musí nejprve bezpečně umět vodit lehce po papíru obyčejnou tužku.

 

 

 

Začínáme číst malá písmenka. Dokážeme již přečíst malé o, u, a, e, i a y. Podpořte nás prosím tréninkem a pomáhejte nám všude kolem sebe písmenka vyhledávat.

Umíme počítat do deseti. Čeká nás intenzivní trénink a malé testíčky na známečky, doporučuji trénovat. Bude se jednat o běžnou numeriku, žádná prostředí z Hejného matematiky.

 TémaUčebnice, pracovní sešitPoznámka
Český jazykUčíme se číst malou abecedu.Už čteme a píšeme sami strana 5.Každý den potřebujeme číst.
PsaníPíšeme velká tiskací písmena.Písanka 1 - strany 13 a 14Při psaní dbáme na správný úchop tužky a lehké psaní.
MatematikaModelujeme tvary z dřívek, Počítáme do 12Učebnice strany 54 - 56Potřebujeme trénovat sčítání a odčítání do 10, aby se nám nepletla znaménka.
PrvoukaMateriály mají různé vlastnostiUčebnice strana 39Na pátek přinést kostku lega, skleněnou kuličku a dřevěnou krychličku.
 

 

 

 

 

MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září24.9.dopoledneFocení prvňáčků50,-/foto
říjen15.10

21.10.


23.10.
7:15 - 12:00

9:00 - 10:00
Putování Zdravíkovem

Kocour Modroočko - Divadlo U Hasičů


beseda v městské knihovně
392,-

200,- z třídního fondu
listopad8.11.

12.11.

19.11.

21.11.

26.11.

28.11.
7:40 - 12:10

8:00 - 9:40

17:00

7:30 - 12:00

9:00 - 10:30

8:00 - 11:40
Muzeum smyslů

Putování Zdravíkovem - 2. setkání

třídní schůzky

Příhody včelích medvídků - Divadlo U Hasičů

návštěva knihovny

vánoční dílny
162,-

cca 200,- z třídního fondutvoření na vánoční jarmark
prosinec5.12.

10.12.

12.12

16.12.

17.12.

20.12.
8:00 - 11:40

9:00 - 12:309 - 12:00

9:00 - 10:45
Čertoviny

Putování Zdravíkovem - 3. setkání

Kino - Lví král

Kde se vzaly Vánoce - divadelní představení, Kulturní centrum Horní Počernice

beseda v knihovně - Vánoce

vánoční besídka

50,- z třídního fondu


cca 200,- z třídního fondu
leden20.1.

21.1.

10:00 - 11:40

8:00 - 9:40
Putování Zdravíkovem

Já, písnička - hudební výchovně-vzdělávací program


50,-
únor11.2.8:00 - 9:40Putování Zdravíkovem
březen11.3.

24.3.
8:00 - 12:00

8:00 - 9:40
Divadlo Minor - Libozvuky

Putování Zdravíkovem
160,- + cesta
duben
květen
červen

Angličtina Informace k výuce pro skupinu 1D1 a 1D2 – Olga Fernando
 

Výuka v 1. třídě - 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá jednou týdne. V hodinách budeme pracovat s učebnicí a pracovním sešitem Kid´s Box 1, nakladatelství Cambridge. V hodinách budeme dětem pomáhat vytvářet správný postoj k výuce anglického jazyka. Děti se v hodinách angličtiny učí nová slova a větná spojení zábavnou formou pomocí her, písniček a tvoří různé barevné pomůcky.

Při první hodině dostanou děti učebnici a pracovní sešit. Tyto pomůcky budou děti používat v první i druhé třídě. Nahrávky na domácí poslouchání budu průběžně ukládat na www stránky třídy. Děti budou mít za úkol (ideálně) každý den poslouchat několik krátkých nahrávek. Děti jim zprvu nebudou rozumět, ale postupně si osvojí význam slov při hodinách. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis do tabulky v učebnici a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Probranou slovní zásobu budu postupně doplňovat na www stránkách. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budu hovořit především anglicky. Pracovní sešit si budou děti nechávat ve škole.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případě dotazů mě prosím kontaktujte.
 Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz 
Přehled učiva pro školní rok

listopad – leden

Poslech nahrávek - doma:poslech_aj 11-20
postupně budu doplňovat
Slovní zásoba:fine, happy, sad, thirsty, hungry, angry, with, activity book, school, song, sing, count, toys, computer, car, doll, ball, train, bike, black, brown, grey, white, next to, under, on, in, box, here, there, everywhere, you´re, big, little, point, please
Slovní spojení a povely:How are you? , Who´s that?, What colour is the .....? , He is …., She is…. , Listen and colour., Look at the....., What is this picture?, I am a ..., Is this a...? ,No, it is a ...., Yes, it´s a ..... , I am pointing to ...... , Where´s the .... ?, It´s in ...., It´s under ..... , It´s on ...... , It´s above........ , Here´s the ..... , Circle the odd one out., Can you see... ? , Commands - cut and paste, name, stop
Příběhy a říkadla:The eraser
Colours
Písničky:How are you?

září – listopad
Poslech nahrávek - domaposlech-aj 1-10
Slovní zásoba:I, you, am, are, we, who, children, friend, hello, goodbye, thank you, please, book, school, flower, my, she is, he is, meet, girl, boy, a, can, have, what, who, robot, numbers 0-10, little, big, sticker, there, now, game, names - Simon, Suzy, Stella, Mr and Mrs Star, Maskman, Marie, Monty, story, up, down, puppet, again, shoe, kite, apple, red, blue, yellow, green, orange, pink, purple, black, white, pencil, brown, grey, apple, magazine, marshmallow, world, yummy, kite, balloons, shoe, seen, me, draw, line
book, pen, pencil, table, chair, classroom, school, eraser, school bag
Slovní spojení a povely:I´m..., You are....,, We are …, Stand up!, Sit down!, Please., Thank you., You are welcome!, Please come here. , Close the door, please. , What´s your name? How many ...... are there?, Let´s sing., What´s this? , It´s ......, What´s missing?, What´s your name? , My name´s ..... , How old are you? , How are you? Let´s count.
Open, close, sit down, stand up, listen, cut, stick, paste, colour, point, say, sing, circle, connect, go to... , touch,
Příběhy a říkadla:A blue monster (story)
Numbers 1-10 (chant)
Písničky:10 Little Robots
Rainbow song
A World of Colours

 

 

IX. oddělení – Markéta Macháčková

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY – pondělí 2. 9. 2019 od 7:30 do 9:30

 
Knihy :
 
 
Matematika :
 
 
Český jazyk :
 

Anglický jazyk : Odkazy na zajímavé stránky, hry : https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html https://www.mightybook.com/potter.html Písničky : https://www.mightybook.com/classics.html Krátké příběhy pro děti : https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs Slovníček pro nácvik výslovnosti : https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal Obrázkové knihy : https://www.booksforkids.cz/ Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované : https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13 Zajímavé stránky : www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

10 + 5 =