Vyberte stránku

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách třídy 1.C

Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, ale také informace o plánovaných akcích třídy a školy.

Novou třídní učitelkou je Mgr. Zuzana Kupčáková.

Kontakt: 

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Kupčáková
E-mail: kupcakova@zsuvaly.cz

21.3.2018 – beseda v městské knihovně Úvaly na téma „Výročí vzniku republiky“

22.3.2018 – noc s Andersenem od 17 hodin

25.3.2018 – divadlo Mana – „Indiáni ze šuplíku“ – akce rodin

10.4.2018 – divadlo U Hasičů – Příběhy včelích medvídků

28.4.2018 – výlet rodin do Starých hradů

Již proběhlé akce…

V pátek 2.3. máme celodopolední projekt na téma MASOPUST. Děti si mohou přinést vlastní masky, ve kterých prožijí masopustní veselí. Část dopoledne strávíme ve třídě, kde se také mohou děti převléknout do masek. Později se přesuneme malým masopustním průvodem do sokolovny, tam už na nás bude čekat program hudebně zábavného veselí. Po návratu z veselice  zpět do třídy si také pochutnáme na koblížku – tradiční masopustní pochutině. 🙂

     

Týdenní plán
5. 3. - 9. 3. 2018
TémaUčebnice, pracovní sešitPoznámka
MatematikaSchody, hadi, zápis plánu stavby.
Počítáme do 15.
Pracovní sešit 2 -
str. 15 - 17

Počítáme do 15. Aplikace početních operací v úlohách.
Zápis a počítání příkladů do sešitu.
Čtení O zvířatech.
Už čteme a píšeme sami -
O zvířatech str. 26 - 29.
Práce s encyklopedickým textem.
Praktické a věcné čtení a věcné naslouchání.
Zavedení - ČTENÁŘSKÉ KARTY. Vedení a pravidelné zaznamenávání domácího čtení.
PsaníPísanka I."Můj deník."
Písanka I. - str. 16 - 20
Uvolňovací cviky -
kopírované pracovní listy.
Psaní písmen a slov vázaně - M, n, N, p

Diktát písmen, slov.
Opis, přepis slov a vět.

Vedení deníku pro krátké záznamy vlastních zážitků a myšlenek.
PrvoukaTřídění věcí podle druhů materiálů/látek
Vlastnosti látek.
Třídění odpadu.
str. 44, 46.
měsícakcedatum místobližší informace
zářídivadlo
Čarodějův učeň
15. zářídivadlo U Hasičůsraz v 7.20 před školou, odjezd 7.30, návrat ve 12.00
zářísběr papíru

18. - 22. záříÚvaly, před budovou školy
říjensběř kaštanů a žaludůod 3. 10.ve školevždy od 7.30 do 7.50 hodin u bočního
vchodu C-0 naproti MŠ (ulice V Podhájí).
říjenhudební program2. říjnaÚvaly, č. p 65
říjendivadlo23. říjnaKocourek Modroočko
divadlo - Praha
sraz v 7.20 u školy, odjezd autobusem v 7.30 od školy
listopadkonzultace - úterý a středy, viz tabulka24. října, 31. října, 7. listopadu
prosinec
prosinec
vánoční dílny
vánoční jarmark
30. listopadu 2017
2. prosince
Úvaly, škola, náměstí
prosinecDechové kvinteto
Vánoční pohádka
1. 12. 2017Úvaly, č. p. 65jedna hodina v rámci vyučování
leden
únorIntraktivní prohlídka výstavy v Městské knihovně. GHMP28. 2. 2018Městská knihovna v Praze.Pojedeme vlakem a autobusem PID. - Dětem prosím zajistěte jízdenky.
březenMasopust 2. 3. 2018Sokolovna Úvaly.
duben
květen
červen

OBĚDY

Z důvodu kapacity jídelny chodíme s družinou na obědy v těchto časech a děti je možné vyzvedávat:

PO – 13.00 – možno vyzvednout ve 13. 15 u jídelny

ÚT – 13. 15 – možné vyzvednout v 13. 30 u jídelny (půlená hodina ve 4.B – C23 – 215)

ST – 13. 15 – z důvodu čekání na 4.D možné vyzvednout mezi 13.30 – 13. 45 u jídelny (půlená hodina – 5. C – C27 – 220)

ČT – 12.00 – možno vyzvednout do 12.15 u jídelny, hned po obědě odcházíme ven (odpolední vyzvedávání již od 14.15)

PÁ – 12.00 – možné vyzvednout ve 12. 15 u jídelny, od 13.00 v naší třídě 1.C

ODCHODY DO KONCOVÉ DRUŽINY

PO – v 16.00 do koncové družiny (do VI. oddělení)

ÚT a ST – z důvodu kroužku budou děti předány v 15.30 do vedlejší třídy podle počtu dětí do VII. nebo XII. oddělení (viz cedule na dveřích), v 16.00 přechod do VI. oddělení

ČT – v 16.00 přechod do VI. oddělení

PÁ – v 15.15 předány do VII. odd. nebo do XII. odd., v 16.00 přechod do VI. oddělení

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Genetická metoda čtení

pro 1. ročník ZŠ

Genetická metoda

Genetická metoda čtení je jednou z metod čtení používaných v našich školách. Také bychom ji mohli nazvat „hláskovací“ nebo „písmenková“, neboť děti se neučí číst po slabikách (jako je to v případě analyticko-syntetické metody, která se u nás začala používat po druhé světové válce a až do počátku devadesátých let byla jedinou metodou výuky čtení), ale nejprve se naučí velká a pak malá písmena. Jednotlivá slova tedy hláskují a hned zase spojují v celek. Tato metoda u nás byla používána před první světovou válkou a někdy byla také nazývána Kožíškovou metodou (podle spisovatele Josefa Kožíška, autora snad nejznámějšího slabikáře Poupata, Úvalech u Prahy prožil posledních šest let svého života). Genetická metoda umožňuje rychlé čtení s porozuměním – děti mají pocit, že čtou opravdu rychle a čtenému rozumí. Soubor učebnic pro český jazyk a literaturu v 1. ročníku ZŠ s výukou čtení a psaní genetickou metodou je alternativou učebnic pro výuku čtení analyticko-syntetickou metodou.

Cílem nových učebnic čtení a psaní genetickou metodou je zprostředkovat poznání jazyka přirozeným způsobem – žáci od počátku čtou a zapisují smysluplné texty. Učebnice přinášejí zajímavou alternativu k běžně užívaným metodám, neboť vyžadují větší aktivitu dítěte a poskytují prostor k hledání vlastní cesty ke čtení a psaní. Soubor se skládá z pracovní učebnice Začínáme číst a psát, pracovní učebnice Už čteme a píšeme sami, sešitu Uvolňovací cviky a tvarové prvky psacího písma, tří písanek pro nácvik psacího písma a zvukového CD. Pro čtení ve 2. pololetí 1. ročníku je možné využít Čítanku 1 pro ZŠ.

Začínáme číst a psát

Začínáme číst a psát (genetická metoda)

Pracovní učebnice spolu se sešitem Uvolňovací cviky pro rozvoj grafomotoriky pokrývá období zhruba první poloviny školního roku. Úvodní část je věnovaná motivaci dítěte a průpravnému čtení s nezastupitelnými obrázky, které děti nejen „čtou“, ale i „píší“. Důraz je kladen na formulaci sdělení a myšlenek, k jejichž záznamu se od začátku využívá kresby a symbolu. Na tuto část plynule navazuje nácvik čtení i psaní velkých písmen celé abecedy a čtení slov i vět. Vyvození jednotlivých písmen vychází ze jmen dětí jedné fiktivní první třídy a jejich zážitků a příběhů. Nechybí ani nácvik samostatného písemného projevu dítěte.

Učebnice je dvojbarevná a nabízí řadu tvořivých námětů. Krásné ilustrace poskytují prostor nejen pro výuku, ale i pro potěšení dětí v době mimo vyučování. V dolní části stránek se nachází lišta se stručnými pokyny pro práci dítěte v případě jeho nepřítomnosti ve škole.

Už čteme a píšeme sami

Už čteme a píšeme sami (genetická metoda)

Druhá, plnobarevná pracovní učebnice přechází k malé abecedě, po níž jsou zařazeny texty ke čtení a projekty. Obojí napomáhá jak k celostnímu jazykovému rozvoji dítěte, tak ke zvyšování samostatnosti v jeho ústním i písemném projevu. Novinkou je projektová část, v níž se žáci naučí funkčně využít nabytých vědomostí při řešení běžných situací. K rozvoji vizuální komunikace, kterou lze zjednodušeně vyjádřit jako dovednost „číst“ obrazové sdělení, přispívá množství ilustrací a fotografií.

Napište třídní učitelce

14 + 8 =