Vyberte stránku
Vážení rodiče,
nacházíte se na stránkách 1.C ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.
 

 

 

 

Kontakt: 

Třídní učitelka: Hana Šintlerová
E-mail: sintlerova@zsuvaly.cz

Aktualizace 14. 11. :
TŘÍDNÍ  SCHŮZKA  SE  KONÁ  19. 11. OD 16,30 HODIN.  ÚČAST  NUTNÁ.
DIVADLO – ve čtvrtek 21. 11. jedeme autobusem do divadla U Hasičů na pohádku : Příhody včelích medvídků. Sraz u školy v 7,15 hod., odjezd v 7,30 hod., návrat do 12,00 hodin. Buďte, prosím, dochvilní, nemůžeme čekat na opozdilce. Pokud Vaše dítě onemocní, napište mi ráno SMS.
S sebou batůžek, svačinu, pití, kapesníky, čip. Cena : 220,-Kč. Zkontrolujte si stav financí v třídním fondu. Pokud je stav nízký, dítě se
nemůže akce zúčastnit, bude se učit v jiné třídě.
Hezký týden!
H. Š.

Aktualizace 10. 11. :
Děti dostaly záložku – pohlednici, která jim slouží k lepší orientaci při čtení na str. 87. Připomínám nutnost číst každý den,
opakovat si probraná písmenka. Některé děti si písmenka pletou, nemají je upevněná.
V matematice jsme cvičili psaní číslic 1, 2, dále je budeme docvičovat, aby tvary byly správné. Prosím podepisovat dom. úkoly.
Nejsem spokojená s chováním některých chlapců, kteří opakovaně porušují dohodnutá pravidla a školní řád.
Svým chováním si mohou způsobit úraz / držení dveří na WC, běhání, strkání, kopání, aj. /. Děti vedeme k zodpovědnosti za svoje chování a jednání.
Promluvte si, prosím, na toto téma doma.
Prosím o prostudování Školního řádu, na TS probereme nejasnosti a dotazy.
Na pracovních dílnách 28. 11. budeme s dětmi zdobit adventní věnečky a závěsy na stěnu. Mohu poprosit některé ochotné rodiče o obalení
slámových věnečků chvojím? Dejte mi, prosím, vědět a další si řekneme na třídní schůzce. Měl by někdo možnost sehnat ploché větve
na výzdobu stěn v délce asi 60 – 70 cm / ne smrk, brzy opadá / ? Děkuji.
Dále uvítám pomoc 2 – 3 ochotných maminek při dílničkách. Děti by pracovaly ve skupinkách vždy s 1 dospělým. Tavná pistole vítána.:)
Výrobky dětí si mohou zájemci zakoupit na JARMARKU 30. 11. od 13 – 15 hodin v budově školy. Následuje program na náměstí.
TŘÍDNÍ  SCHŮZKA  se koná 19. 11. již v 16,30 hodin !

Klidný týden Vám přeje H. Š.

Aktualizace 4. 11. :
Děkuji všem ochotným maminkám za přípravu masek pro děti, za podzimní výzdobu do třídy a za různé dobrůtky pro malé mlsouny :).
POZOR – v pátek 8. 11. nepůjde el. proud, děti si vezmou teplejší oblečení. Ráno se třída vytopí, ale po vypnutí elektřiny nepůjde ani topení.
Školní jídelna nevaří, děti si donesou jídlo k obědu v boxíku. Pokud to půjde, vyzvedněte si, prosím, děti dříve ze šk. družiny.
ZDRAVÍKOV – 2. blok se uskuteční v úterý 12. 11. od 10 – 11,40 hodin. Dnes jsem dětem dala čtvrtku na vypracování domácího úkolu.
Vyhotovený úkol donesou do pátku do školy. Chválím děti, které mi již úkol dnes odevzdaly nebo jej už mají doma hotový :).
TŘÍDNÍ  SCHŮZKA  – se koná v úterý 19. 11. od 17 hodin. Účast nutná.
Hezký týden Vám přeje H. Š.

Aktualizace 22. 10 :
Včerejší návštěvu divadla v Praze zvládly všechny děti velice dobře, chválím je za pěkné chování v autobuse. Další divadlo nás
čeká za měsíc, 21. 11. 2019. Pojedeme opět autobusem na představení : Příhody včelích medvídků, / U Hasičů/.
POZOR – ve škole se vyskytly VŠI !! Prohlédněte, prosím, dětem vlásky a sledujte i nadále. Děkuji.
PLÁNOVANÉ  AKCE :
Pokud by někdo z rodičů mohl zaslat nějaké malé ozdobné dýně na výzdobu třídy, budeme moc rádi / případně i jinou podzimní výzdobu /. Děkujeme.
Naše škola pořádá každým rokem JARMARK, kde si návštěvníci mohou zakoupit výrobky žáků naší školy.
Této akci předcházejí vánoční dílny, na kterých si každá třída vyrábí výrobky s vánoční tématikou. Naše dílny se uskuteční
ve čtvrtek 28. 11. od 8 – 11,40 hodin. V tento den uvítám pomoc ochotných maminek. Děti si mohou začít doma sušit plátky pomerančů,
jablíček, sbírat na procházkách malé šištičky a další vhodné přírodniny na zdobení.Více info příště.
PODZIMNÍ  PRÁZDNINY jsou 29. – 30. 10. 2019. S dětmi procvičujte čtení slabik a počítání.
Klidný týden přeje H. Š.

Aktualizace 18. 10. :
Připomínám DIVADLO – PONDĚLÍ  21. 10. – U Hasičů – sraz u školy v  7,15 hod. !!

Aktualizace 13. 10.:
V úterý 15. 10. – první dvouhodinový blok projektu Putování Zdravíkovem – 3. a 4. hodinu. Ráno budeme mít ČJ a Mat.
Prosím všechny rodiče, aby se seznámili na stránkách školy v sekci – O škole – Dokumenty – se Školním řádem. Je pro
nás závazný a je třeba vědět, jaká máme / rodič, žák, pedagog / práva a povinnosti. Na další třídní schůzce se k němu vrátíme.
Učivo – denně doma procvičujte čtení probraných písmen a slabik. Při psaní dbejte, prosím, na správné držení tužky, konec
tužky směřuje k rameni, na tužku netlačit, na správné sezení a sklon sešitu mírně vlevo.
AKCE : příští týden v pondělí 21. 10. pojedeme autobusem od školy do divadla U Hasičů na představení – Kocour Modroočko.
Sraz před školou je již v 7,15 hod., odjezd v 7,30. Přijďte, prosím, včas, odjezd nelze odkládat. Návrat do 12 hod. Děti předám do ŠD.
S sebou batůžek, svačinu, pití, kapesníky, čip, slavnostnější oblečení.
Školní parlament naplánoval po podzimních prázdninách 31.10. Halloween na naší škole. Děti mohou přijít tento den do školy
v převlecích a maskách. Záleží na rozhodnutí rodičů. Výuka bude přizpůsobena tématu. Pohoštění pro děti do třídy od ochotných
maminek vítáno. Děkuji.
Hezký týden plný sluníčka přeje H. Š.

Aktualizace 7.10. :
Vážení rodiče,
nevstupujte, prosím, již ráno do budovy za prosklené dveře. Děti převlékání zvládají dobře. Děkuji.
Dále prosím podepisovat úkoly a růžový notýsek. Známky budu již psát do el. ŽK, růžový notýsek budu používat na některá sdělení.
Dnes děti dostaly domů k vyplnění tiskopis na Zdravíkov, obratem prosím vrátit. Děkuji.
Projekt bude zahájen 15. 10., 3. a 4. vyuč. hodinu. Finanční částka bude hrazena z třídního fondu ve výši 445,-Kč na žáka.
Dále budu z třídního fondu platit divadlo 21. 10. – 200,-Kč, fotky. Zkontrolujte si finance.
VÝUKA : V případě nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole doplňujte doma učivo podle týdenního plánu, aby se dětem učivo nenahromadilo. Pokud dítě zapomene doma pracovní sešit, je potřeba danou stránku doma doplnit.
Prosím o pravidelnou kontrolu penálů a aktovek, správného držení tužky při psaní.
Na tělocvik budou děti potřebovat švihadlo, prosím doplňte.
Na středu 9.10. si děti donesou na Vv asi 8-10 menších listů různých tvarů. Děkuji.
Klidný týden přeje H. Š.

Aktualizace 27. 9.:
Prosím o PODEPISOVÁNÍ úkolů, notýsků.
Omluvenky pište do el. ŽK, prosím, ihned po návratu dítěte do školy. Děkuji.
Kdo si dosud nenavýšil stav konta v třídním fondu, učiňte tak co nejdříve, doporučuji 1000,-Kč, / platí se družina, budu hradit celý
Zdravíkov, v říjnu budeme mít divadlo…/. Děkuji.
VÝUKA – některé děti stále chodí do školy s neořezanými pastelkami a tužkami, nemají ani ořezávátko. Prosím o každodenní              kontrolu doma. Připravujte tašku podle rozvrhu hodin. Děti nemusí nosit celý týden např. AJ, pokud ji mají jen v pátek.
Denně si připomínáme pravidla chování, někteří chlapci jsou velice neukáznění, objevuje se kopání, bouchání pěstí,                              vulgární výrazy. Prosím Vás o domluvu. Děkuji.
AKCE : Srdečně Vás zvu na JABKOBRANÍ, které se uskuteční dopoledne, v sobotu 5. 10. před školou. Součástí je také výstava
prací žáků naší školy, která bude umístěna v budově A / pod hodinami /. Moc chválím všechny děti za pečlivou práci při Vv a Pč.
Mají velice pěkné výrobky, na které se jistě přijdete rádi podívat.
Hezký víkend přeje H. Š.

Aktualizace 23. 9. :
Připomínám FOTOGRAFOVÁNÍ prvňáčků dne 24.9. dopoledne.
Sběr papíru NEBUDE z důvodů nevýhodných podmínek pro školu, nadále využívejte k třídění odpadů městské kontejnery.
Naše třída se zapojí do ročníkového dlouhodobého projektu – Zdraví do škol od A do Z, část : PUTOVÁNÍ  ZDRAVÍKOVEM,
– prevence v oblasti zdravého životního stylu, projektové dny, vaření, program zábavnou formou, akci vedou odborníci na výživu,
suroviny na vaření jsou v ceně. Jedná se o 6 bloků po 90 minutách, od října do března, 1 krát měsíčně. Cena jednoho bloku vychází             na 75,-Kč na žáka.
Více informací na : www.zdravidoskol.cz. Projekt se platí celý předem, doporučuji dostatečně navýšit stav konta, abych mohla provést
platbu, dále budu z konta platit fotografie podle počtu objednaných kusů.
VÝUKA – prosím o kontrolu penálu, aktovek – někdy chybí pracovní sešity, jindy nejsou ořezané pastelky a tužky.
Většina dětí pracuje hezky, několik dětí má ještě problémy se soustředěním, hrají si s věcmi z penálu, otáčejí se, nesledují, co mají
dělat. Věřím, že se brzy zapojí a budou dobře pracovat.
Klidný týden Vám přeje H. Š.

Aktualizace 16.9.

 • Třída je velice živá, některé děti svým neustálým mluvením ruší ostatní děti při práci. Často si musíme připomínat pravidla chování. Promluvte si, prosím, doma na toto téma.
  Některé děti chodí pozdě do školy, je třeba, aby byly v budově v 7,45 hod.. Potřebují se připravit na hodinu, dojít na WC,…
  Děti dostaly podepsané tužky na psaní, před psaním i doma uvolňujte a procvičujte ruku, děti cviky umí.
  Prosím o pravidelnou kontrolu notýsků, někdo nemá ještě napsané fotky, několik dětí si nedoneslo kapesníky. Děkuji.
  Klidný týden přeje H. Š.
 •  
 • Aktualizace 6.9. 2019
  Chválím všechny děti za zvládnutí prvního náročného týdne ve škole. Budeme se snažit dodržovat naše dohodnutá pravidla chování, věřím, že to děti brzy zvládnou.
  Ve čtvrtek budeme mít první půlenou hodinu. Skupiny viz níže.
  V pátek 2.hodinu půjdeme na vycházku s dopravní tematikou – Jak správně chodit po Úvalech.
  Celé září budou děti chodit do jídelny na oběd o 20 minut dříve, aby měly čas se v klidu najíst.
 • SKUPINA  1C1 : Timon A., Robert B., Jakub B., Cezar D., Filip D., Vilém H., Daniel H., Štěpán H., Laila R., Denisa Ř., Nela S.
 • SKUPINA  1C2 : Kryštof K., Tomáš K., Richard K., Erik M., Kamila M., Liv M., Nikola M., Daniel Efe S., Adam S., Matyáš F. Š.
 • Hezký týden Vám přeje H. Š.
 • Třídní schůzka 1.C se koná 5.9.2019 v 17,00 hodin. Účast nutná!
 •  

 

 

 •  
Předmět
TémaUčebnicePracovní sešit (volné papíry)
ČJ -Vyvození hlásky a písmene -i, I, y, Y.Procvičení probraných písmen a ,slabik rozvoj slovní zásoby, sluchová diferenciace krátkých a dlouhých slabik, syntéza písmen do slabikŽA - str. 69 - 75
Čtení / psaníostrý obrat, dolní zátrh, malé -í -
čtení slabik
ŽA do str. 68
ŽA str. 87
Matematika Porovnávání, znak menší než, numerace do 8, psaní číslice 4, souměrnost, evidence počtu, krokování podle šipkového záznamu, odčítání, stavby podle plánu, určení počtu hmatem, podlaží, dopočítávání, stavby z kostek, PS str. 35 - 36, prac. list
PrvoukaV obci - stavby.
Kde bydlím
PS str. 22 - 24

 

 

 

Angličtina   informace k výuce pro skupiny 1C1 a 1C2 – Olga Fernando

Výuka v 1. třídě - 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá jednou týdne. V hodinách budeme pracovat s učebnicí a pracovním sešitem Kid´s Box 1, nakladatelství Cambridge. V hodinách budeme dětem pomáhat vytvářet správný postoj k výuce anglického jazyka. Děti se v hodinách angličtiny učí nová slova a větná spojení zábavnou formou pomocí her, písniček a tvoří různé barevné pomůcky.

Při první hodině dostanou děti učebnici a pracovní sešit. Tyto pomůcky budou děti používat v první i druhé třídě. Nahrávky na domácí poslouchání budu průběžně ukládat na www stránky třídy. Děti budou mít za úkol (ideálně) každý den poslouchat několik krátkých nahrávek. Děti jim zprvu nebudou rozumět, ale postupně si osvojí význam slov při hodinách. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis do tabulky v učebnici a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Probranou slovní zásobu budu postupně doplňovat na www stránkách. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budu hovořit především anglicky. Pracovní sešit si budou děti nechávat ve škole.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případě dotazů mě prosím kontaktujte.
Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz

Přehled učiva pro školní rok

září – listopad
Poslech nahrávek - domaposlech-aj 1-10
Slovní zásoba:I, you, am, are, we, who, children, friend, hello, goodbye, thank you, please, book, school, flower, my, she is, he is, meet, girl, boy, a, can, have, what, who, robot, numbers 0-10, little, big, sticker, there, now, game, names - Simon, Suzy, Stella, Mr and Mrs Star, Maskman, Marie, Monty, story, up, down, puppet, again, shoe, kite, apple, red, blue, yellow, green, orange, pink, purple, black, white, pencil, brown, grey, apple, magazine, marshmallow, world, yummy, kite, balloons, shoe, seen, me, draw, line
book, pen, pencil, table, chair, classroom, school, eraser, school bag
Slovní spojení a povely:I´m..., You are....,, We are …, Stand up!, Sit down!, Please., Thank you., You are welcome!, Please come here. , Close the door, please. , What´s your name? How many ...... are there?, Let´s sing., What´s this? , It´s ......, What´s missing?, What´s your name? , My name´s ..... , How old are you? , How are you? Let´s count.
Open, close, sit down, stand up, listen, cut, stick, paste, colour, point, say, sing, circle, connect, go to... , touch,
Příběhy a říkadla:A blue monster (story)
Numbers 1-10 (chant)
Písničky:10 Little Robots
Rainbow song
A World of Colours

prosinec – březen
duben – červen

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

 

MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září24.9.dopolednefotografovánífoto - kus 50,-Kč
říjen15. 10.

21. 10.
10,00 - 11,40 hod.

7,15 - 12,00
Putování Zdravíkovem 1. blok
Kocour Modroočko, divadlo U Hasičů

cena cca 200,-Kč
listopad12. 11.
19.11.
21. 11.
28. 11.
30.11.
3.-4. hod.
v 17 hod.
7,15- 12 hod.
8- 11,40
13 - 15 hod.
Zdravíkov /2./
Třídní schůzka
Divadlo- Praha
ván. dílny
Jarmark
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

Napište třídní učitelce

9 + 13 =