Vyberte stránku
Vážení rodiče,
nacházíte se na stránkách 1.C ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.
 

 

 

 

Kontakt: 

Třídní učitelka: Hana Šintlerová
E-mail: sintlerova@zsuvaly.cz

Aktualizace 23. 3. :
Vážení rodiče,
srdečně Vás všechny zdravím a mám pro Vás několik informací:
1/ Prosím o doplnění omluvenek za únor – co nejdříve. Omluvenky pište POUZE DO OMLUVENEK. Díky.
2/Sledujte pravidelně stránky třídy, ale i informace v BAKALÁŘÍCH. Po přečtení prosím potvrďte, že jste četli.
Nad zobrazenou zprávou – potvrdit přečtení. Mám tak kontrolu, kolik rodičů četlo. Chválím rodiče, kteří sledují
informace pravidelně, ostatní se jistě polepší. :-)). Nestačí se podívat za 3 – 4 týdny. Děkuji.
3/ Učivo na daný týden Vám píši tak, jako doposud, tedy na stránky třídy do týdenního plánu. Od 11. 3. též 
zapisujeme všichni i do Bakalářů – Výuka – Domácí úkoly.Tam je učivo rozepsané na jednotlivé dny, i výchovy.
4/ Budu ráda, když dětem vyčleníte 1 zakládací desky s euroobaly, do kterých si budou ukládat své obrázky,
práce na listech, aj. Vznikne jim tak portfolio za toto období výuky doma. Po návratu do školy si vše prohlédnu.
5/ Připomínám, že děti píší některá cvičení do Vámi pořízeného sešitu s pomocnými linkami. Vždy pište datum.
Mohou si do něho i nacvičovat psaní nových písmen, opakovat přepis slov, vět, diktát slov, aj.
ÚKOLY : HV – písně o zvířátkách, VV – pokus se nakreslit tvé oblíbené zvíře, PČ – zkus vymodelovat zvíře,
složit z papíru, aj., TV – házení a chytání míče, 
Milé děti, moc na vás všechny myslím, věřím, že vše zvládáte s úsměvem a pohodou. Někteří rodiče mi už 
psali, že vás baví např. na ČT2 – učíTelka a další procvičování na internetu. Hodně si s rodiči povídejte, čtěte 
pohádky, hrajte hry, zpívejte si, ať je vám dobře.

Všem přeji hlavně dobrou náladu a pevné zdraví!!!
H. Š.

Aktualizace 17. 3. :Vážení rodiče, milé děti,
dnes jsem do týdenního plánu zapsala učivo na tento týden a budu jej až do odvolání vždy aktualizovat. Minulý
týden jsem vám přes Bakaláře poslala několik odkazů na další procvičování učiva.
ČJ – čeká nás nové písmenko a hláska – B, b -, vypracujte úkoly podle zadání dole na liště nebo u cvičení.
V textu naznačte obloučky a procvičujte čtení. Do cvičného sešitu opište ze slabikáře na str. 63 10 slov na boční
liště ( boule – až – tablet). Ke cvičení napište i datum – pro pozdější lepší kontrolu. Před každým psaním si
uvolněte ruku, posaďte se rovně a správně uchopte pero, tužku. Děti, které doposud psaly jen tužkou, si dají
záležet a zkusí již psát perem. Maminky rozhodnou, zda je písmo úhledné a bez škrtání, pak mohou pokračovat
při psaní perem.
M –  vynecháme autobus, stavby z krychlí, parkety. Neposedy jistě zvládnete. V plánu jsem vypsala jen některá cvičení,
která vyřešíte. Procvičujte rozklad čísla, hledejte různá řešení. Znázorňujte si např. na knoflíčcích, na fazolkách, aj.
Čekají nás hodiny, procvičujte nastavování celých hodin na ručičkových hodinách.
PR- povídejte si o zvířecích rodinách a také o tom, jaký užitek máme z chovu hospodářských zvířat.
TV- často se proběhněte venku na čerstvém vzduchu, zacvičte si, hrajte si s míčem.
VV- nakreslete třeba obrázek z probouzející se jarní přírody, nějaké první kytičky na zahrádce, můžete si je i vyhledat
v encyklopedii a něco se o nich dozvědět.
PČ- zkuste něco vyrobit třeba z přírodnin, které najdete. Nějaký tvarem zajímavý kamínek můžete dokreslit, podle toho,
co vám připomíná. Výrobek mi pak donesete na výstavu.

Doufám, že jste všichni zdraví, užívejte si slunečných dní k načerpání sil a opatrujte se! Myslím na Vás!
Zdraví H. Š.

15. března 2020

Milé děti a vážení rodiče,

 možná už se k vám dostala informace o chystaném projektu České televize, který by měl pomoci nejen školákům, ale také jejich rodičům.

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062122-ceska-televize-v-pondeli-spusti-vysilani-pro-skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje

Moc vás všechny zdravím. Hlavně buďte fit. H. Š.

Aktualizace 10. 3. :
Od zítřka 11. 3. je škola uzavřena, děti zůstávají doma. Do divadla nejedeme. Sledujte další informace na stránkách školy.
Děti dnes dostaly složku nakopírovaných listů na domácí přípravu, budou si procvičovat psaní, čtení a počítání zpaměti do 10,
mnoho dětí ještě nezvládá.
H. Š.

Aktualizace 26. 2. :
Minulý týden jsem kontrolovala obloučky pod slabikami ve slabikáři, mnoha dětem chyběly. Doplňujte je dětem
průběžně, usnadníte jim čtení. Děkuji. Čtení je každodenním domácím úkolem za účasti dospělého, který dítě kontroluje.
Při psaní dodržujeme správné tvary písmenek, pokud se nepovede, vygumujeme nebo vedle napíšeme správně.
Procvičujte, prosím, příklady na +, – do 10 zpaměti, rozklady čísel ( je nutné pro počítání přes základ 10).
Někteří chlapci nedávají pozor při výkladu nového učiva nebo jeho procvičování – hrají si s tužkami, píší po penálu….
Je to škoda, protože o to více se budou muset připravovat doma.
AKCE :
Po jarních prázdninách pojedeme dne 11. 3. VLAKEM do divadla Minor na představení – LIBOZVUKY.
SRAZ PŘED NÁDRAŽÍM bude v 7,40 hod. Odjezd v 8,09 na Masarykovo nádraží a dále tramvají. Každý žák bude
mít průkazku a zpáteční jízdenku v peněžence ve svém batůžku. Cena představení : 160,-Kč ( uhradím z TF).
V březnu se uskuteční :
školní kolo pěvecké soutěže – Kudy chodí písničky – na toto kolo vybereme ze třídy 3 nejlepší zpěváky.
Každý žák si připraví do třídního kola libovolnou píseň, kterou zazpívá sólo. Třídního kola se zúčastní všichni žáci
a uskuteční se v úterý 10. 3. během dopoledne.
ŠKOLNÍ KOLO se bude konat 24. 3. odpoledne. Více info příště.
Hezké jarní prázdniny Vám přeje H. Š.

Aktualizace 11. 2. :
Při psaní procvičujeme opis slov i vět, přepis, diktáty písmen, slabik a kratších slov.
V matem. začínáme tento týden 2. díl, čekají nás nová matem. prostředí – hra Autobus a hadi. Procvičujeme
počítání do 12, řešíme neposedy, sčítací trojúhelníky, slovní úlohy, rozklady čísel.
AKCE : Ve středu 19. 2. pojedeme do Prahy do Muzea smyslů v Jindřišské ulici. Je třeba mít platnou průkazku
na jízdu vlakem, zakoupenou zpáteční jízdenku. Každý žák bude mít jízdenku ve své peněžence
v batůžku. SRAZ bude v 7,15 hod. PŘED NÁDRAŽÍM, odjezd vlakem v 7,39 hod. na Masarykovo nádraží.
Po návratu asi ve 12,30 předám děti do ŠD a půjdou na oběd.
Od 17. 2. – barevný týden – děti si vytvoří svůj letáček, do jakých barev se budou oblékat.
Klidný týden Vám přeje  H. Š.

Aktualizace 3. 2. :
Milé děti, milí rodiče, s chutí se pustíme do práce ve druhém pololetí, věřím, že se Vám bude vše dařit.
Minulý týden bylo mnoho dětí nemocných, tento týden se situace pomalu lepší. Více si ale musíme připomínat
pravidla chování. :-(. Chválím rodiče za doplnění učiva podle týdenního plánu na stránkách třídy! Několik dětí ale
nemá opět dopsáno, teď budou mít více práce.
Na druhé pololetí prosím zaslat krabici kapesníků, již dobíráme poslední. Děti je používají i odpoledne v ŠD.
AKCE : 11. 2. Putování Zdravíkovem ( budeme mít Čj a M )
19. 2. Muzeum smyslů – Praha, cena 150,-Kč
Připomínám pořízení průkazky na vlak!!! Info minule.
Hezký týden přeje H. Š.

Aktualizace 27. 1. :
Vzhledem k velkému počtu nemocných dětí i kolegů dochází ke spojování tříd a některé dny se budou
žáci učit v jiné třídě. Sledujte, prosím, týdenní plán učiva. Je třeba doma – po zlepšení zdravotního
stavu – postupně učivo doplňovat. Denně číst nahlas, procvičovat psaní písmen, slabik i slov a počítání do 12.
Učivo za tento týden Vám napíši do plánu až ve středu, až uvidím, co děti zvládnou.
Příští týden děti dostanou list – Sebehodnocení za 2. čtvrtletí. Popovídejte si doma s dětmi, co zvládly
dobře, co jim ještě nejde, co je třeba dále cvičit. Důležitou součástí hodnocení je chování ke spolužákům,
dodržování pravidel. Promluvte si i o přípravě na vyučování – vedení dětí k samostatnosti a zodpovědnosti,
ke smyslu pro povinnost. Např. děti již zvládnou podepsání pomůcek permanentní fixou ( tužky, pastelky, lepidlo….).
Ve čtvrtek děti obdrží výpis vysvědčení, který si již ponechají doma. Originální vysvědčení za obě
pololetí bude v červnu.
Pořiďte dětem průkazky na vlak, protože již 19. 2. pojedeme vlakem do Prahy do Muzea smyslů. Cena 150,-Kč/ žák.
Na průkazce musí být fotografie, jméno a příjmení a datum narození.
Na závěr bych ráda děti moc pochválila za snahu, za pečlivou přípravu a za velké úsilí při zvládání učiva.
Některé děti ještě mají rezervy a mají co vylepšovat, ale věřím, že to společně zvládneme !
Krásné pololetní prázdniny Vám přeje H. Š.

Aktualizace 16. 1. :
Blíží se pololetní vysvědčení, prosím doplnit omluvenky! Docházka za 1. pololetí se uzavírá 17. 1.
Děti si donesou do školy 1 házecí kostku a 1 malou figurku s obličejem na krokování na čís. ose.
Při psaní procvičujeme opis písmen, slabik, slov z tabule. Začneme i s přepisem z tištěné do písemné podoby.
Pro děti je to náročné, je nutné procvičovat psaní doma. Ve čtení naznačujeme pod slabikami OBLOUČKY!!
V různých aktivitách cvičíme zrakové, sluchové rozlišování, logické myšlení, pravolevou orientaci, paměť.
Vysvětlujeme si význam slov.
Zkontrolujte stav konta – několik dětí nemá dostatečnou finanční rezervu.
Zařiďte, prosím, dětem průkazku na vlak, na některé akce budeme jezdit vlakem.
AKCE : 20. 1. bude shrnující blok Zdravíkova. Předem Vám děkuji za pomoc s přípravou svačiny, dále mají děti
mít 1 obal zdravé potraviny a 1 obal od jeho oblíbené potraviny.
21. 1 hudební program – Já písnička – v CVA od 8,00 – 9,40 hod., cena 50,-Kč / uhradím z TF /.
30. 1. děti dostanou během dopoledního vyučování vysvědčení
31. 1. pololetní prázdniny
Zdraví H. Š.

Aktualizace 8. 1. 2020 :
K probíranému učivu v prvouce – RODINA – si děti mohou donést 1 fotografii Vaší rodiny na výstavku ( asi na týden ).
ČJ – děti dostaly nový sešit A5 na psaní ve škole, budeme cvičit opis slov a později také přepis z tištěné do písemné podoby.
Prosím donést 1 obal na sešit.
Některé děti opakovaně nemají naznačené obloučky pod slabikami, se čtením mají potom problémy. Obloučky jim napomáhají
k plynulejšímu a rychlejšímu čtení. Připomínám – ČÍST DENNĚ NAHLAS S DOSPĚLOU OSOBOU.
Děti, které již pěkně píší, tzn. netlačí na tužku, dodržují správné tvary písmenek a sklon, nepřetahují pod linku, si budou moci
přinést pero. Na počáteční psaní je vhodné např. TORNÁDO, STABILO. Děti by si měly při nákupu pero vyzkoušet, jak jim
vyhovuje, zda se jim dobře drží. Nepořizujte dětem gumovací pero, to je vhodné pro pozdější období.
MAT. – většina dětí stále počítá s názorem ( prsty ), doma trénujte počítání zpaměti.
Příští týden děti dostanou úkolníček, do kterého si budou z tabule opisovat úkoly. Prosím o kontrolu a podepisování.
Domácí úkol též podepisujte.
AKCE : v pondělí 20. 1. bude další blok Zdravíkova. Děti si mají donést pestrou svačinu – podle 5 prstíků.
Prosím o kontrolu a doplnění TŘÍDNÍHO  FONDU, bude se platit družina na 2. pololetí, budou další akce, aj. Děkuji.
Zdraví  H. Š.

Aktualizace 21. 12.:
Vážení rodiče,
moc Vám děkuji za přípravu občerstvení na vánoční besídku, za to množství různých pomazánek a dalších dobrůtek.
Něco nám zbylo ještě na přivítanou 6. 1. ( sušenky, chipsy… ). Všem Vám moc děkuji také za přání a dárečky.
Užijte si všichni nádherné Vánoce, přeji Vám hodně pohody a lásky, do nového roku zdraví, štěstí a spokojenost. 🙂
H. Šintlerová

Aktualizace 17. 12. :
UČIVO DO 20. 12. –
ČJ – Slab. str. 19, 20, 21, vyvození -t -, slova, věty. Číst z čtecích karet 3 – 4.
Písanka do str. ​12, během prázdnin si budou děti cvičit psaní na str. 13 – 14.
Matem. počítání do 10, rozdělování čísel, stavby, práce s chybou, do str. 49.
AKCE :
Na vánoční besídku děti přijdou s batůžkem, penálem, a klíči. Donesou si na ochutnávku cukroví, pití, ovoce, nějaké občerstvení.
Pokud by nám šikovné maminky připravily krabičku pomazánky, společně si připravíme i jednohubky. 🙂 Zajistím rohlíky a zeleninu
na ozdobu. Uděláme si švédský stůl. Děti si mohou pro kamarády připravit i program, různé hádanky, dětské vtipy, hru na nástroj, aj.
Ve škole se sejdeme v pondělí 6. 1. 2020.
Vážení rodiče, milé děti,
přeji Vám krásné vánoční svátky, hodně dárků, zdraví, klid a pohodu v novém roce 2020.
H. Š.​

Aktualizace 12. 12. :
Děkuji panu Hradčovskému za obstarání vánočního stromečku do třídy, děti ho ozdobily, vyrobily řetězy z papíru. Uhradím z TF.
Dnešní návštěva kina – pohádka Lví král – se dětem moc líbila. Vstupné 50,-Kč jsem uhradila z TF.
Při absenci průběžně docvičujte probraná písmenka a dopisujte následně písanku. Pokud někomu chybí 6 stránek, má problémy se psaním.
Prosím PODEPISOVAT  KAŽDÝ  DOM.  ÚKOL. Pokud je úkol s chybami, děti si vygumují a napíší lépe. Písmenka procvičujeme ve škole
na listu a doma píší do písanky. V matematice rovněž nechte děti najít ve výpočtech chyby.
Připomínám každodenní čtení slabik a slov ve Slabikáři s dospělou osobou. Mnoha dětem chybí obloučky pod slabikami. 🙁
Někdy si děti dělají obloučky samy, ale v některých slovech chybně. Prosím o kontrolu. Děkuji.
Stále nemáme obalené všechny písanky! Zkontrolujte, aby děti měly i průhledné desky na volné listy, které jsem jim kupovala.
Prosím o pravidelnou kontrolu penálů, dětem chybí lepidla, tužky, pastelky, gumy, ořezávátka. 🙁
AKCE : 16. 12. divadlo Horní Počernice ( info minule ).
20. 12. třídní besídka od 8 – 11,40 hod. DÁREK přinést do 17.12.!!!
UČIVO DO 13. 12. : Slabikář str. 18, písanka str. 10, Matem. str. 44, cvičit počítání zpaměti do 8.
Hezký adventní čas přeje
H. Š.

DODATEK 6. 12. :
Dnes děti dostaly list se sebehodnocením za 1. čtvrtletí, doma s dětmi proberte, prosím, jednotlivé body. Děkuji.
Učivo do 6. 12. – Slab. do str. 14, písanka do str. 6 (ke slabice -me-), Mat. str. 42 celá, 43/ 5, 7, 9.
H. Š.

Aktualizace 5.12. :
Vážení rodiče, děkuji Vám za zaslaný materiál na dílničky, za aktivní práci s dětmi děkuji paní Horákové, Kellerové, Dusilové, Sahin a panu Novákovi. Paní
Harasymové děkuji za dodání věnečků na zdobení, paní Braunerové za větve ke zdobení. Moc chválím i všechny děti, které vytvořily krásné výrobky.
Dále děkuji paní Dusilové za přípravu balíčků dobrůtek na Mikuláše. Děti si moc pochutnaly. Čerti si nikoho nakonec neodnesli, takže zůstáváme v původním
počtu. 🙂
VÝUKA – Na označených stránkách ve slabikáři si budou děti doma cvičit čtení slov i vět. Od strany 12 doma naznačte, prosím,dětem slabě pod slabikami
obloučky. Postupným plynulým spojováním slabik do slov se zrychlí jejich čtení. Je třeba číst denně nahlas s dospělou osobou. Zítra ještě dostanou další
texty na čtení – nakopírovaný list, který si budou nosit v deskách s písankou.
Prosím OBALIT přes víkend písanky a Slabikář. Tužku č. 2 na psaní ( 2-3 ks ) nemá: Štěpán, Kuba, Dan H., Ríša. Do malé písanky již nebudeme psát silnou
tužkou. Správné tvary písmen budeme nacvičovat nejprve na listech, potom do písanky. Dbáme na úpravu a čistotu sešitu, na správné sezení při psaní.
Zkontrolujte, prosím, PENÁLY, chybí ořezávátka, gumy, pastelky, nůžky, lepidla. 🙁
AKCE :
10. 12. Zdravíkov – 3. blok – úkol jsme si udělali ve škole
12. 12. SE NEPŮLÍ, všechny děti přijdou ráno, v 8,00 odcházíme do DVA – 65 na promítání filmu : LVÍ  KRÁL. Cena – 50,-Kč, uhradím z TF. Po návratu Čj + M.
16. 12. pojedeme do Kulturního centra v Horních  Počernicích na divadelní představení : KDE  SE  VZALY  VÁNOCE. Děti přijdou s batůžkem do školy,
odjíždět autobusem budeme před 9. hodinou. Po návratu kolem 12 – 12,30 hod. předám děti do ŠD.
20. 12. třídní besídka – 8 – 11,40 hod. ( dárek přinést do 13. 12. )
Krásný adventní čas Vám přeje H. Š.

Aktualizace 27. 11. :
Vánoční dílničky se uskuteční podle plánu, tj. ve čtvrtek 28.11. od 8 – 11,40 hodin. Moc mě mrzí, že právě marodím, na dílničky jsem se moc těšila. Ale věřím, že vše
zvládnete):. V pátek děti přijdou s učením, ale možná budou ještě něco dolaďovat na výrobcích.
AKCE :
Srdečně Vás všechny zvu na sobotní JARMARK, který se bude konat od 13 – 15 hod. v budově A, naše stanoviště bude ve třídě 5.A v přízemí.
ČERTOVINY – budou 5. 12. – ve spolupráci s kolegy a žáky 2. stupně – nadílka ve spolupráci s rodiči.
Dárek pro nadílku na třídní besídku – univerzální – vhodný pro dívku i chlapce, zabalený, v ceně cca 100,-Kč – dle dohody na TS, děti donesou
v týdnu od 9. – 13. 12.. Každý dárek dostane číslo a na besídce si děti budou losovat dáreček.
Krásné dny Vám přeje  H. Š.

Aktualizace 22. 11. :
Na psaní dejte dětem tužku č.2 – 2-3 ks, PODEPSANÉ ! Doma prosím obalit Slabikář a písanku.
ŽA si děti v pondělí donesou, dopisujeme slabiky na posledních stránkách.
Děti budou dostávat domů na procvičování čtení okopírované čtecí karty.
Úkol ze Zdravíkova jsme si udělali ve škole, takže si jen přečtěte pohádku O slunečních hodinách.
AKCE : Ve čtvrtek 28.11. se neučíme, budeme mít dílničky od 8 – 11,40 hod. – vyrábění dárků
na Jarmark. Děti budou mít batůžek, penál, svačinu, čip, donesou si usušené plátky pomerančů, citronů, jablíček, podle možností celou skořici, buráky, drobné slaměné ozdoby, aj. Děti budou zdobit adventní věnce a větve na stěnu. Budeme pracovat ve skupinkách, vždy s 1 dospělým.
Hezký týden Vám přeje H. Š.

 

Aktualizace 14. 11. :
TŘÍDNÍ  SCHŮZKA  SE  KONÁ  19. 11. OD 16,30 HODIN.  ÚČAST  NUTNÁ.
DIVADLO – ve čtvrtek 21. 11. jedeme autobusem do divadla U Hasičů na pohádku : Příhody včelích medvídků. Sraz u školy v 7,15 hod., odjezd v 7,30 hod., návrat do 12,00 hodin. Buďte, prosím, dochvilní, nemůžeme čekat na opozdilce. Pokud Vaše dítě onemocní, napište mi ráno SMS.
S sebou batůžek, svačinu, pití, kapesníky, čip. Cena : 220,-Kč. Zkontrolujte si stav financí v třídním fondu. Pokud je stav nízký, dítě se
nemůže akce zúčastnit, bude se učit v jiné třídě.
Hezký týden!
H. Š.

Aktualizace 10. 11. :
Děti dostaly záložku – pohlednici, která jim slouží k lepší orientaci při čtení na str. 87. Připomínám nutnost číst každý den,
opakovat si probraná písmenka. Některé děti si písmenka pletou, nemají je upevněná.
V matematice jsme cvičili psaní číslic 1, 2, dále je budeme docvičovat, aby tvary byly správné. Prosím podepisovat dom. úkoly.
Nejsem spokojená s chováním některých chlapců, kteří opakovaně porušují dohodnutá pravidla a školní řád.
Svým chováním si mohou způsobit úraz / držení dveří na WC, běhání, strkání, kopání, aj. /. Děti vedeme k zodpovědnosti za svoje chování a jednání.
Promluvte si, prosím, na toto téma doma.
Prosím o prostudování Školního řádu, na TS probereme nejasnosti a dotazy.
Na pracovních dílnách 28. 11. budeme s dětmi zdobit adventní věnečky a závěsy na stěnu. Mohu poprosit některé ochotné rodiče o obalení
slámových věnečků chvojím? Dejte mi, prosím, vědět a další si řekneme na třídní schůzce. Měl by někdo možnost sehnat ploché větve
na výzdobu stěn v délce asi 60 – 70 cm / ne smrk, brzy opadá / ? Děkuji.
Dále uvítám pomoc 2 – 3 ochotných maminek při dílničkách. Děti by pracovaly ve skupinkách vždy s 1 dospělým. Tavná pistole vítána.:)
Výrobky dětí si mohou zájemci zakoupit na JARMARKU 30. 11. od 13 – 15 hodin v budově školy. Následuje program na náměstí.
TŘÍDNÍ  SCHŮZKA  se koná 19. 11. již v 16,30 hodin !

Klidný týden Vám přeje H. Š.

Aktualizace 4. 11. :
Děkuji všem ochotným maminkám za přípravu masek pro děti, za podzimní výzdobu do třídy a za různé dobrůtky pro malé mlsouny :).
POZOR – v pátek 8. 11. nepůjde el. proud, děti si vezmou teplejší oblečení. Ráno se třída vytopí, ale po vypnutí elektřiny nepůjde ani topení.
Školní jídelna nevaří, děti si donesou jídlo k obědu v boxíku. Pokud to půjde, vyzvedněte si, prosím, děti dříve ze šk. družiny.
ZDRAVÍKOV – 2. blok se uskuteční v úterý 12. 11. od 10 – 11,40 hodin. Dnes jsem dětem dala čtvrtku na vypracování domácího úkolu.
Vyhotovený úkol donesou do pátku do školy. Chválím děti, které mi již úkol dnes odevzdaly nebo jej už mají doma hotový :).
TŘÍDNÍ  SCHŮZKA  – se koná v úterý 19. 11. od 17 hodin. Účast nutná.
Hezký týden Vám přeje H. Š.

Aktualizace 22. 10 :
Včerejší návštěvu divadla v Praze zvládly všechny děti velice dobře, chválím je za pěkné chování v autobuse. Další divadlo nás
čeká za měsíc, 21. 11. 2019. Pojedeme opět autobusem na představení : Příhody včelích medvídků, / U Hasičů/.
POZOR – ve škole se vyskytly VŠI !! Prohlédněte, prosím, dětem vlásky a sledujte i nadále. Děkuji.
PLÁNOVANÉ  AKCE :
Pokud by někdo z rodičů mohl zaslat nějaké malé ozdobné dýně na výzdobu třídy, budeme moc rádi / případně i jinou podzimní výzdobu /. Děkujeme.
Naše škola pořádá každým rokem JARMARK, kde si návštěvníci mohou zakoupit výrobky žáků naší školy.
Této akci předcházejí vánoční dílny, na kterých si každá třída vyrábí výrobky s vánoční tématikou. Naše dílny se uskuteční
ve čtvrtek 28. 11. od 8 – 11,40 hodin. V tento den uvítám pomoc ochotných maminek. Děti si mohou začít doma sušit plátky pomerančů,
jablíček, sbírat na procházkách malé šištičky a další vhodné přírodniny na zdobení.Více info příště.
PODZIMNÍ  PRÁZDNINY jsou 29. – 30. 10. 2019. S dětmi procvičujte čtení slabik a počítání.
Klidný týden přeje H. Š.

Aktualizace 18. 10. :
Připomínám DIVADLO – PONDĚLÍ  21. 10. – U Hasičů – sraz u školy v  7,15 hod. !!

Aktualizace 13. 10.:
V úterý 15. 10. – první dvouhodinový blok projektu Putování Zdravíkovem – 3. a 4. hodinu. Ráno budeme mít ČJ a Mat.
Prosím všechny rodiče, aby se seznámili na stránkách školy v sekci – O škole – Dokumenty – se Školním řádem. Je pro
nás závazný a je třeba vědět, jaká máme / rodič, žák, pedagog / práva a povinnosti. Na další třídní schůzce se k němu vrátíme.
Učivo – denně doma procvičujte čtení probraných písmen a slabik. Při psaní dbejte, prosím, na správné držení tužky, konec
tužky směřuje k rameni, na tužku netlačit, na správné sezení a sklon sešitu mírně vlevo.
AKCE : příští týden v pondělí 21. 10. pojedeme autobusem od školy do divadla U Hasičů na představení – Kocour Modroočko.
Sraz před školou je již v 7,15 hod., odjezd v 7,30. Přijďte, prosím, včas, odjezd nelze odkládat. Návrat do 12 hod. Děti předám do ŠD.
S sebou batůžek, svačinu, pití, kapesníky, čip, slavnostnější oblečení.
Školní parlament naplánoval po podzimních prázdninách 31.10. Halloween na naší škole. Děti mohou přijít tento den do školy
v převlecích a maskách. Záleží na rozhodnutí rodičů. Výuka bude přizpůsobena tématu. Pohoštění pro děti do třídy od ochotných
maminek vítáno. Děkuji.
Hezký týden plný sluníčka přeje H. Š.

Aktualizace 7.10. :
Vážení rodiče,
nevstupujte, prosím, již ráno do budovy za prosklené dveře. Děti převlékání zvládají dobře. Děkuji.
Dále prosím podepisovat úkoly a růžový notýsek. Známky budu již psát do el. ŽK, růžový notýsek budu používat na některá sdělení.
Dnes děti dostaly domů k vyplnění tiskopis na Zdravíkov, obratem prosím vrátit. Děkuji.
Projekt bude zahájen 15. 10., 3. a 4. vyuč. hodinu. Finanční částka bude hrazena z třídního fondu ve výši 445,-Kč na žáka.
Dále budu z třídního fondu platit divadlo 21. 10. – 200,-Kč, fotky. Zkontrolujte si finance.
VÝUKA : V případě nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole doplňujte doma učivo podle týdenního plánu, aby se dětem učivo nenahromadilo. Pokud dítě zapomene doma pracovní sešit, je potřeba danou stránku doma doplnit.
Prosím o pravidelnou kontrolu penálů a aktovek, správného držení tužky při psaní.
Na tělocvik budou děti potřebovat švihadlo, prosím doplňte.
Na středu 9.10. si děti donesou na Vv asi 8-10 menších listů různých tvarů. Děkuji.
Klidný týden přeje H. Š.

Aktualizace 27. 9.:
Prosím o PODEPISOVÁNÍ úkolů, notýsků.
Omluvenky pište do el. ŽK, prosím, ihned po návratu dítěte do školy. Děkuji.
Kdo si dosud nenavýšil stav konta v třídním fondu, učiňte tak co nejdříve, doporučuji 1000,-Kč, / platí se družina, budu hradit celý
Zdravíkov, v říjnu budeme mít divadlo…/. Děkuji.
VÝUKA – některé děti stále chodí do školy s neořezanými pastelkami a tužkami, nemají ani ořezávátko. Prosím o každodenní              kontrolu doma. Připravujte tašku podle rozvrhu hodin. Děti nemusí nosit celý týden např. AJ, pokud ji mají jen v pátek.
Denně si připomínáme pravidla chování, někteří chlapci jsou velice neukáznění, objevuje se kopání, bouchání pěstí,                              vulgární výrazy. Prosím Vás o domluvu. Děkuji.
AKCE : Srdečně Vás zvu na JABKOBRANÍ, které se uskuteční dopoledne, v sobotu 5. 10. před školou. Součástí je také výstava
prací žáků naší školy, která bude umístěna v budově A / pod hodinami /. Moc chválím všechny děti za pečlivou práci při Vv a Pč.
Mají velice pěkné výrobky, na které se jistě přijdete rádi podívat.
Hezký víkend přeje H. Š.

Aktualizace 23. 9. :
Připomínám FOTOGRAFOVÁNÍ prvňáčků dne 24.9. dopoledne.
Sběr papíru NEBUDE z důvodů nevýhodných podmínek pro školu, nadále využívejte k třídění odpadů městské kontejnery.
Naše třída se zapojí do ročníkového dlouhodobého projektu – Zdraví do škol od A do Z, část : PUTOVÁNÍ  ZDRAVÍKOVEM,
– prevence v oblasti zdravého životního stylu, projektové dny, vaření, program zábavnou formou, akci vedou odborníci na výživu,
suroviny na vaření jsou v ceně. Jedná se o 6 bloků po 90 minutách, od října do března, 1 krát měsíčně. Cena jednoho bloku vychází             na 75,-Kč na žáka.
Více informací na : www.zdravidoskol.cz. Projekt se platí celý předem, doporučuji dostatečně navýšit stav konta, abych mohla provést
platbu, dále budu z konta platit fotografie podle počtu objednaných kusů.
VÝUKA – prosím o kontrolu penálu, aktovek – někdy chybí pracovní sešity, jindy nejsou ořezané pastelky a tužky.
Většina dětí pracuje hezky, několik dětí má ještě problémy se soustředěním, hrají si s věcmi z penálu, otáčejí se, nesledují, co mají
dělat. Věřím, že se brzy zapojí a budou dobře pracovat.
Klidný týden Vám přeje H. Š.

Aktualizace 16.9.

 • Třída je velice živá, některé děti svým neustálým mluvením ruší ostatní děti při práci. Často si musíme připomínat pravidla chování. Promluvte si, prosím, doma na toto téma.
  Některé děti chodí pozdě do školy, je třeba, aby byly v budově v 7,45 hod.. Potřebují se připravit na hodinu, dojít na WC,…
  Děti dostaly podepsané tužky na psaní, před psaním i doma uvolňujte a procvičujte ruku, děti cviky umí.
  Prosím o pravidelnou kontrolu notýsků, někdo nemá ještě napsané fotky, několik dětí si nedoneslo kapesníky. Děkuji.
  Klidný týden přeje H. Š.
 •  
 • Aktualizace 6.9. 2019
  Chválím všechny děti za zvládnutí prvního náročného týdne ve škole. Budeme se snažit dodržovat naše dohodnutá pravidla chování, věřím, že to děti brzy zvládnou.
  Ve čtvrtek budeme mít první půlenou hodinu. Skupiny viz níže.
  V pátek 2.hodinu půjdeme na vycházku s dopravní tematikou – Jak správně chodit po Úvalech.
  Celé září budou děti chodit do jídelny na oběd o 20 minut dříve, aby měly čas se v klidu najíst.
 • SKUPINA  1C1 : Timon A., Robert B., Jakub B., Cezar D., Filip D., Vilém H., Daniel H., Štěpán H., Laila R., Denisa Ř., Nela S.
 • SKUPINA  1C2 : Kryštof K., Tomáš K., Richard K., Erik M., Kamila M., Liv M., Nikola M., Daniel Efe S., Adam S., Matyáš F. Š.
 • Hezký týden Vám přeje H. Š.
 • Třídní schůzka 1.C se koná 5.9.2019 v 17,00 hodin. Účast nutná!
 •  

 

 

 •  

Předmět
TémaUčebnicePracovní sešit (volné papíry)
ČJ -OD 23. - 27. 3. :
Písmeno a hláska c, C, č, Č, slova, věty, procvičení probraných písmen
OD 23. - 27. 3. :
SLAB. do str. 69
Čtení / psanípsaní - c, C, č, Č -, slova, opis, přepis slov, vět, diktát slabik, písmen písanka 2: do str. 23
Matematika Numerace do 16, počítáme s hady, bludiště, slovní úlohy, sčítací trojúhelníky, rozklad čísel, krokování podle šipkového záznamu, stavby podle plánu, určení počtu hmatem, podlaží, dopočítávání, PS 2. díl : str. 18/1,3,4,5,6,7, 19/,8,9,10,11, 20/1,4
počítání zpaměti
PrvoukaChováme domácí zvířata, chování zvířat
Co nám hospodář. zvířata poskytují
PS str. 47/1,2, str. 48
]

 

 

Angličtina na doma

Domácí procvičování v době uzavření školy
Níže je seznam úloh. Děti si mohou opakovat na přeskáčku, ideálně každý den chvilku. Můžete jim pustit anglické video, písničku. Pro cvičení používejte učebnici. U úloh je vždy číslo stránky a cvičení a pokud je s poslechem, tak pod zadáním je nahrávka. Vyzkoušejte to. Pokud by děti chtěly k nějaké jiné stránce nahrávku, dejte vědět a já doplním. Průběžně budu doplňovat o další cvičení. Vždy jednou týdně budu aktualizovat automaticky, na přání i během týdne. V případě dotazů mě prosím kontaktujte přes e-mail nebo Bakaláře. Rovněž pokud jsem on-line můžete využít Google Hangouts.
na týden:
nahrávky k učebnici na přáníUčebnice str, 28/10 (nahrávka 15)
24.3. - 31.3.S dětmi opakujte cvičení a videa z předchozího týdne a přidám několik nových cvičení:
Učebnice str. 26/1 - děti si otevřou učebnici
- poslouchej nahrávku, ukazuj na obrázek podle toho co slyšíš a opakuj (nahrávka 8)


Učebnice str. 26/2 - s učebnicí
- poslouchej, opakuj a ukaž / zahraj - hráli jsme ve škole (nahrávka 9)


Učebnice str.27 / 7 - písnička
- poslouchej a přidej se, při prvním poslechu ukazuj na obrázky, při druhém poslechu můžeš tancovat (nahrávka 11)


NOVÉ VIDEO:
Procvičování s písničkou počítání 1-10 https://youtu.be/xNw1SSz18Gg
- poslouchej, opakuj ukazuj na prstech a rovněž pohyb podle videa

VIDEA a PÍSNIČKY - pro zpestření a opakování:
- písnička hračky - toy song: https://www.youtube.com/watch?v=eb53_Kdc1XI
- písnička předložky "in, on, under, by" (v, na, pod, vedle - my jsme se učili "next to"): https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U
- písnička předložky: https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM
- hračky slovíčka: https://www.youtube.com/watch?v=wMWcBIAHOHY
- video na "where" (kde): https://www.youtube.com/watch?v=PKFgBK5fbfc


17.3. - 24.3.Opakování s učebnicí - žáci používají obrázkovou předlohu:
- říkadlo str. 11/3 - žáci opakují s nahrávkou a ukazují (record 22):

- příběh str. 15/11 - žáci poslouchají, opakují a mohou si zahrát (record 32)

- počítání str. 16/1 - žáci čtou a počítají (příklad: 1. four chairs and three chairs is seven chairs)
- počítání podle poslechu str.16/2 - žáci poslouchají a odpovídají výsledek, můžete zastavovat, aby měli více času (record 33)


Oblíbené - děti Vám mohou ukázat, co si pamatují:
- příběh "Blue Monster" : str. 9/11 - poslech, opakování a ukázat prstem na obr. (record 17)

- říkadlo s barvami a příšerkami: str. 19/4 - dětí říkají a ukazují / hrají slovesa (record 40)

- příběh "Maskman car" str. 23/11 - děti sledují a ukazují na obrázky, poslouchají a říkají (record 51)

- úkol k příběhu "Maskmen car" str.23/12 - děti poslouchají nahrávku a odpovídají "yes" pokud je oznámení pravdivé, "no" pokud nepravdivé (výsledky: 1.yes, 2.no, 3.no, 4.no, 5.no, 6. yes)

VIDEA a PÍSNIČKY - pro zpestření a opakování:
- písnička hračky - toy song: https://www.youtube.com/watch?v=eb53_Kdc1XI
- písnička předložky "in, on, under, by" (v, na, pod, vedle - my jsme se učili "next to"): https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U
- písnička předložky: https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM
- hračky slovíčka: https://www.youtube.com/watch?v=wMWcBIAHOHY
- video na "where" (kde): https://www.youtube.com/watch?v=PKFgBK5fbfcAngličtina   informace k výuce pro skupiny 1C1 a 1C2 – Olga Fernando

Výuka v 1. třídě - 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá jednou týdne. V hodinách budeme pracovat s učebnicí a pracovním sešitem Kid´s Box 1, nakladatelství Cambridge. V hodinách budeme dětem pomáhat vytvářet správný postoj k výuce anglického jazyka. Děti se v hodinách angličtiny učí nová slova a větná spojení zábavnou formou pomocí her, písniček a tvoří různé barevné pomůcky.

Při první hodině dostanou děti učebnici a pracovní sešit. Tyto pomůcky budou děti používat v první i druhé třídě. Nahrávky na domácí poslouchání budu průběžně ukládat na www stránky třídy. Děti budou mít za úkol (ideálně) každý den poslouchat několik krátkých nahrávek. Děti jim zprvu nebudou rozumět, ale postupně si osvojí význam slov při hodinách. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis do tabulky v učebnici a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Probranou slovní zásobu budu postupně doplňovat na www stránkách. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budu hovořit především anglicky. Pracovní sešit si budou děti nechávat ve škole.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případě dotazů mě prosím kontaktujte.
Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz
Přehled učiva pro školní rok

únor – březen

Poslech CD - doma:nahrávky 15 - 27
poslech_aj_21-27
Slovní zásoba: Family: mother , father, sister, brother, baby
everybody, take, this, that, have, has, hear, see, can, can´t, oh dear, which, long, short, slim, fat, old, young, beautiful, ugly, sad, happy, big, little, small, bag
Slovní spojení / věty:Please touch your…, Listen and colour….., What colour is the …..? , Colour the …. Let´s sing., I have., You have., He has., She has., IWho is …?, Where is my… ?, Where are you?, Point to…., Listen to the story., How many …?, Let´s chant. , Tick. , There are ….. .
Příběhy a říkadla:Family
Písničky:Family

listopad – leden
Poslech nahrávek - doma:poslech_aj 11-20
postupně budu doplňovat
Slovní zásoba:fine, happy, sad, thirsty, hungry, angry, with, activity book, school, song, sing, count, toys, computer, car, doll, ball, train, bike, black, brown, grey, white, next to, under, on, in, box, here, there, everywhere, you´re, big, little, point, please
Slovní spojení a povely:How are you? , Who´s that?, What colour is the .....? , He is …., She is…. , Listen and colour., Look at the....., What is this picture?, I am a ..., Is this a...? ,No, it is a ...., Yes, it´s a ..... , I am pointing to ...... , Where´s the .... ?, It´s in ...., It´s under ..... , It´s on ...... , It´s above........ , Here´s the ..... , Circle the odd one out., Can you see... ? , Commands - cut and paste, name, stop
Příběhy a říkadla:The eraser
Colours
Písničky:How are you?

září – listopad
Poslech nahrávek - domaposlech-aj 1-10
Slovní zásoba:I, you, am, are, we, who, children, friend, hello, goodbye, thank you, please, book, school, flower, my, she is, he is, meet, girl, boy, a, can, have, what, who, robot, numbers 0-10, little, big, sticker, there, now, game, names - Simon, Suzy, Stella, Mr and Mrs Star, Maskman, Marie, Monty, story, up, down, puppet, again, shoe, kite, apple, red, blue, yellow, green, orange, pink, purple, black, white, pencil, brown, grey, apple, magazine, marshmallow, world, yummy, kite, balloons, shoe, seen, me, draw, line
book, pen, pencil, table, chair, classroom, school, eraser, school bag
Slovní spojení a povely:I´m..., You are....,, We are …, Stand up!, Sit down!, Please., Thank you., You are welcome!, Please come here. , Close the door, please. , What´s your name? How many ...... are there?, Let´s sing., What´s this? , It´s ......, What´s missing?, What´s your name? , My name´s ..... , How old are you? , How are you? Let´s count.
Open, close, sit down, stand up, listen, cut, stick, paste, colour, point, say, sing, circle, connect, go to... , touch,
Příběhy a říkadla:A blue monster (story)
Numbers 1-10 (chant)
Písničky:10 Little Robots
Rainbow song
A World of Colours

duben – červen

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

 

MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září24.9.dopolednefotografovánífoto - kus 50,-Kč
říjen15. 10.

21. 10.
10,00 - 11,40 hod.

7,15 - 12,00
Putování Zdravíkovem 1. blok
Kocour Modroočko, divadlo U Hasičů
cena cca 200,-Kč
listopad12. 11.
19.11.
21. 11.
28. 11.
30.11.
3.-4. hod.
v 17 hod.
7,15- 12 hod.
8- 11,40
13 - 15 hod.
Zdravíkov /2./
Třídní schůzka
Divadlo- Praha
ván. dílny
Jarmark
prosinec5.12.
10.12.
12.12.
16.12.
20.12.
dopoledne
3. a 4. hod.
8-10 hod.
8-12 hod.
dopoledne
Čertoviny
Zdravíkov, 3.
KINO
DIVADLO H. Poč.
třídní besídka


50,-Kč z TF
cca 200,-Kč, TF
leden
únor
březen
duben
květen
červen

Napište třídní učitelce

6 + 8 =