Vyberte stránku

Vážení návštěvníci třídy 1.B,

na těchto stránkách najdete aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy, informace pro děti i rodiče. Doufám, že budete s přísunem informací spokojeni.

třídní učitelka Mgr. Jana Formandlová

Kontakt

Třída: 1.B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Formandlová

E-mail: formandlova@zsuvaly.cz

10. listopadu 2019

 • Chválím děti za aktivní účast na akci Bubnování. Děti měly možnost si vyzkoušet hrát na různé bubínky pod vedením zkušeného lektora, který nás provázel rytmy z celého světa. Dětem se akce líbila. 🙂
 • V pondělí nás čeká další setkání a lekce Zdravíkova. Děti si přinesou vyřešený domácí úkol. Lekce proběhne 1. a 2. hodinu.
 • Konzultační týden – v tomto týdnu jsou vypsané konzultační hodiny (viz mail), na které se můžete zapsat. Jedná se o sdílení úspěchů či neúspěchů při práci dítěte ve škole, popř. doma. Setkání proběhne ve složení učitel – rodič – dítě. Přicházíte šedivým vchodem a paní Konečná Vás doprovodí.
 • V tomto týdnu si děti vyrobily záložku, kterou od této chvíle budeme používat na čtení. Slouží nám především k orientaci v textu. Orientujeme se podle řádků a zatím nám ještě pomáhají obrázky v textu. Ještě připomínám nutnost číst každý den, opakovat si písmena. Některé děti si je začínají plést, nemají je upevněná. Také začínáme číst individuálně, abych slyšela číst každé dítě samostatně.
 • V matematice jsme začali s nácvikem psaní číslic. Již probrané číslice budeme dále docvičovat, aby tvary byly správné. Postupně budeme zařazovat již probrané a procvičené číslice do výsledků v pracovním sešitě.
 • Děti vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti za svoje chování  a jednání. Některé děti mají opakované potíže s dodržováním pravidel. Opakované nerespektování vede k narušování chodu třídy, ztráta pohodové atmosféry, motivace apod. Je třeba si s dětmi na toto téma povídat.
 • Prosím o důslednou kontrolu plnění domácích cvičení. Děti dostávají úkol každý den, aby si danou dovednost upevnily a docvičily ještě v domácím prostředí. 
 • Máte možnost podpořit nemocné a postižené děti zakoupením náramku v ceně 50 Kč u vchodu do šaten naší ZŠ u paní vrátné Dany Konečné. Moc děkujeme za pomoc a podporu. 
 • V tomto týdnu pošlu, co konkrétně sehnat na naše vánoční dílny, které se budou konat ve čtvrtek  28. listopadu.
 • Dne 19.11. se bude konat třídní schůzka. Prosím o prostudování školního řádu, který je pro nás všechny závazný. Urychlíme tím celý proces schůzky. (Stránky školy – O škole – dokumenty – školní řád) Můžeme si jen vysvětlit případné nejasnosti. Třídní schůzka se bude konat od 16.30 hodin. Budeme probírat školní úspěchy/neúspěchy, chování dětí, akce, škola v přírodě atd.
 • V dalším týdnu nás čeká další divadelní představení – Včelí medvídci v divadle U Hasičů. Jedná se o čtvrtek 21.11. 2019. Vstup + bus bude kolem 200 Kč. Platbu zadám do Bakalářů. Prosím o kontrolu stavu konta v TF. Podrobnější informace v dalším týdnu.
 • Dílny pro rodiče prvňáčků k metodě – Matematika p. profesora Hejného  – proběhnou dne 19.11. 2019 po TS od 18.00 hod. – je nutná přihláška rodičů – viz stránky školy. Těším se na setkání s Vámi.
 • Dále naší školu navštíví ve čtvrtek 21.11.2019 od 16.00 hod. samotný p. profesor Milan Hejný – autor této metody Matematiky. Opět je nutné se na stránkách školy se přihlásit.
 • Děkuji rodičům za zaslání souhlasu s pobytem dítěte na škole v přírodě. Je přihlášeno 22 dětí. Škola v přírodě se uskuteční. V nejbližších dnech Vám zašlu další informace. Prosím o trpělivost. Děkuji.

Hezký podzimní týden. J.F.

3. listopadu 2019

 • Velké poděkování všem rodičům, kteří připravili nebo zajistili pohoštění na Halloween. Moc děkujeme mamince Aničky za krásné a chutné pavoučky. 🙂 Také cením velmi hezké masky dětí. Celou akci jsme si užili.  🙂
 • Ve středu máme v plánu Workshop s drumbeny (bubnování). Cena je 70 Kč a již jsem zadala v TF.
 • V pátek nepůjde elektrický proud. Budeme pracovat ve třídě. Prosím o silnější oblečení a větší svačinu. Jídelna v tento den nepřipravuje jídlo. 

J.F.

25. října 2019

 • Ve čtvrtek 31.října proběhne celoškolní akce Halloween. Kdo chce, může přijít v převleku. Program bude přizpůsoben tomuto svátku. Na TV půjdeme na procházku po Úvalech. Občerstvení vítáno. 🙂
 • Přes prázdniny trénovat rozdělování slov na hlásky, pojmy – vpravo, vlevo, řádek, sloupek, nahoře, dole, čtení jednoduchých slov či vět, počítání do 6.
 • Některé děti se potřebují doučit zavazovat tkaničky, aby byly samostatné při přípravě na TV.
 • Ve středu 6.11. bude akce ve škole Workshop s drumbeny. Je to hra na bubínky. Cena 70 Kč. Hrazeno z TF.
 • Další lekce Zdravíkova bude v pondělí 11.11. Děti si přinesou vyřešený domácí úkol.

Hezké podzimní prázdniny. J.F.

21. října 2019

 • Chválím všechny děti za hezké chování v divadle. Vše proběhlo v pohodě. 🙂
 • V záložce Škola v přírodě najdete základní informace k chystané akci. Prosím o vyplnění dotazníků a obratem pošlete zpět. Děkuji.

20. října 2019

 • V pondělí jedeme do divadla na představení Kocour Modroočko. Sraz v 7.15 hodin před školou. S sebou batůžek, svačinu, pití, čip, klíče od skříňky, kapesníky, notýsek do družiny. Odjezd autobusu v 7.30 hodin. Předpokládaný návrat bude ve 12.00 hodin. Prosím rodiče nemocných dětí, aby mi dali v pondělí ráno vědět, zda dítě dorazí či nikoli, abychom zbytečně nečekali. Děkuji.
 • Děkuji všem rodičům, kteří s dětmi vyrobili podzimní dekoraci do třídy. Také děkuji za lístečky stromů a keřů. Poznávali jsme. 🙂 Moc děkuji.
 • V úterý dostanou děti k podpisu první informace o škole v přírodě. Potřebuji nejdříve zjistit počet zájemců.  Prosím pošlete mi obratem. V případě, že nepojede většina dětí ze třídy, tato akce pravděpodobně neproběhne.
 • Omluvenky na TV – v případě, že dítě z jakéhokoli důvodu necvičí, stačí napsat buď SMS nebo zprávu na lísteček. Dítě bez omluvenky se aktivně účastní vyučovací hodiny.
 • Přes podzimní prázdniny s dětmi trénujte a opakujte písmena, čtěte s nimi již probrané strany v učebnici, stále hláskujeme a vymýšlíme slova (rozvíjíme slovní zásobu), vymýšlíme věty, popisujeme obrázek větami, počítáme předměty a evidujeme jejich počet. Nic písemného dávat nebudu. Prázdniny jsou k odpočinku. 🙂
 • Vánoční dílny budeme mít ve čtvrtek 28.11. od 8.00 – 11.40 hodin. Pokud mi můžete pomoci s organizací či přípravou, budu moc ráda.

Hezké podzimní dny. J.F.

 •  

13. října 2019

 • Chválím děti za práci v tomto týdnu. Více jsme hlídali chování a dodržování pravidel. U některých dětí se projevilo menším počtem vybarvených obrázků v notýsku. Ale jinak zlepšení. Hurá. 🙂
 • V pondělí startuje projekt Zdravíkov. Místo tělesné výchovy budeme mít matematiku. Děkuji za vyplnění dotazníku.
 • Ve středu a ve čtvrtek nebudu ve škole. Jedu na školení. Děti budou mít suplování. Nebudu dávat dětem domácí úkol.
 • Chválím děti (i některé maminky), které nám nasbíraly lístečky ze stromů. Poznávali jsme je. Většina dětí již názvy stromů umí. Budeme je ještě opakovat. 🙂 Opět vyrazíme za poznáváním do okolí školy.
 • Cvičení na dělení slov na hlásky a zpět dopadlo u většiny dětí velmi dobře. Někdo ještě potřebuje trénovat. Dávejte dětem kratší slova (4 – 5 písmenková). Pokud dítě zvládá, přidávejte obtížnější slova. Trénujte každý den chvilku.
 • Stále dohlížíme na správné sezení, držení tužky a pořádek na pracovním místě. Mnoho dětí si už hlídá. Za to je moc chválím. 
 • Ve čtvrtek 31.10. bude školní akce Halloween. Děti mohou přijít v halloweenských převlecích a maskách. Výuka bude probíhat v převlecích. V tento den půjdeme na tělocvik ven. Půjdeme se projít po Úvalech. Pohoštění pro děti je vítáno. 🙂

Přeji pohodový týden. J.F.

6. října 2019

 

 • Fotografie – děti měly přinést sadu fotografií. Pokud nejste spokojeni s fotografiemi, je možné je vrátit. Prosím přinést do pondělí zpět.
 • Zdravíkov – v pondělí 7.10. dostanou děti obecné informaci o tomto projektu. Prosím o důkladné přečtení, vyplnění a přinést do konce týdne zpět. Tento formulář bude předán lektorce v pondělí 14.10. na první lekci, která začíná v 10.00 hodin a končí v 11.40 hodin. Celý projekt má 6 setkání po 2 vyučovacích hodinách. Celý projekt odpovídá školnímu vzdělávacímu programu – prvouka, český jazyk, pracovní činnosti, tělesná výchova, OSV – osobnostně sociální výchova. Cena bude 392 Kč za žáka. Již jsem zadala platbu do Bakalářů. Prosím rodiče o kontrolu stavu účtu a doplnění financí.
 • V pondělí také dětem rozdám přihlášku na komunikační kroužek. V případě zájmu prosím přinést třídní učitelce. Předám lektorce.
 • V tomto  týdnu byla kázeň některých dětí opakovaně velmi neuspokojivá. Děti byly v kroužku pokárány a celou situaci jsme probrali. Zatím to nechávám takto mezi námi. Pokud se bude opakovat, budu adresně informovat rodiče, aby pomohli s nápravou.
 • Některé děti neměly na TV švihadlo. Prosím o doplnění. Opět prosím maminky holčiček s dlouhými vlásky, aby měly na TV culík z důvodu bezpečnosti. Děkuji.
 • V případě zapomenutí pracovního sešitu je potřeba danou stranu doplnit doma. Prosím o důkladnou kontrolu aktovek a penálů.
 • Stále vedeme děti ke správnému sezení při psaní, pořádek na pracovním místě, ořezané tužky, pastelky, správné držení psacího náčiní. Chválím mnoho dětí, které si již toto hlídají. 🙂 Některé děti stále mají co napravovat. Dbejme na jejich zdraví. 🙂
 • Začínají pomalu přibývat písmenka. Je třeba je stále opakovat a procvičovat. Mnoho dětí již krásně rozděluje slova na hlásky a opačně. Někomu to stále činí potíže. Nevzdáváme to a trénujeme.
 • V tomto týdnu proběhne průzkumné cvičení na porozumění. Já budu říkat slova jako „ROBOT“, děti budou kreslit slova, která slyší. Ráda bych měla přesnější představu o tom, kdo to již zvládá a kdo ještě potřebuje čas.
 • DRUŽINA –  vzhledem k tomu, že si paní družinářka zlomila nohu, mají děti suplovanou družinu. Od tohoto týdne budou mít od pondělí do čtvrtka paní učitelku Hynčicovou. Bude to nepochybně pro všechny lepší!
 • V pondělí 21.10. pojedeme do divadla na představení Kocour Modroočko do divadla U Hasičů. Sraz před školou bude v 7.15 hodin, odjezd autobusu v 7.30 hodin. Předpokládaný návrat  kolem 12.00 hodin opět autobusem. Děti potom předám paní družinářce. Platbu jsem již zadala do Bakalářů. Může se ještě mírně změnit podle toho, kolik pojede dětí. Prosím o společenské oblečení do divadla, batůžek, svačinku, pití, dobrůtku, čip do jídelny a klíče od šatny.

Hezké podzimní dny. J.F.

29. září 2019

 • Chválím děti za práci ve škole. Snaží se a hezky pracují. Již máme za sebou skupinovou práci a komunikační hru. Vše se podařilo. Měli jsme z toho radost. 🙂
 • Již začínáme vyvozovat písmena. Budou teď rychle přibývat. Prosím o domácí opakování a procvičování, čtení písmen i větiček.
 • K domácí přípravě můžete využívat pracovní sešit Hrajeme si ve škole i doma. Je tam spousta úkolů. Klidně je možné se vrátit k úkolům, které jsme již dělali a procvičovat si. (Prosím, nepokračujte dále.) Není v našich silách udělat všechny úkoly.
 • Prosím dbejme na správné sezení při psaní a držení tužky. Stále to ve škole opakujeme, některé děti mají špatné návyky. Je třeba je změnit, jde o jejich zdraví!
 • ZDRAVÍKOV – děkuji všem rodičům, kteří vyjádřili podporu s projektem a jejich dítko se bude aktivně účastnit. Stále nemám vyjádření od všech rodičů. Pokud mi nedorazí vyjádření a vyplnění formuláře (viz mail poslaný v minulém týdnu), bude se účastnit pouze pasivně. Nesmí si připravovat svačinku…. Ještě zvažte, zda je tato situace pro vaše dítě dobrá. 🙁
 • Pomaličku budeme přecházet z pochval a smajlíků ke známkám. Určitě začneme výchovami. Pokud se něco nepodaří, bude v sešitě smajlík/mračoun. Trvám na opravě chyb. Dítě je poučeno, že pokud chyby najde, opraví, já napíšu známku. V jiném případě bude známka horší. 
 • Některé děti neměly na výtvarnou výchovu zástěru nebo staré tričko. Při práci s barvami neručím za ušpinění oděvů. Prosím doplňte do krabic ve třídě.
 • V sobotu 5. října 2019 bude v přízemí školy probíhat akce Jabkobraní. Přijďte se podívat na práce nejen našich dětí. Jste srdečně zváni.

Přeji hezké podzimní dny. J.F.

22. září 2019

 • Pochvala všem dětem za velkou snahu a práci ve škole. Většina dětí se velmi snaží a pracuje jak nejlépe dokáže. 🙂
 • Pravidelně kontrolujeme penály a aktovky. Je třeba mít stále ořezané tužky a pastelky. V průběhu dopoledne není ořezávání  možné. Chybějící pracovní sešity jsou velkou komplikací pro mě.
 • Čtení – již jsme začali vyvozovat písmenka. Stále je třeba si písmenka opakovat. Trénujeme rozdělování slov na hlásky a opačně, určování pozice dané hlásky – na začátku, uprostřed, na konci slova, povídání o obrázku, vymýšlení vět. Písmenka čteme i píšeme. Některým dětem už to jde pěkně, někdo ještě potřebuje čas. 🙂
 • Psaní – velmi dbáme na správné sezení, pořádek na lavici, držení tužky, rozcvičení ruky. Pracujeme také na úhlednosti projevu, méně tlačit na tužku, nepřetahovat, respektovat linky,… Je to těžké a nepůjde to hned, ale budeme na tom pracovat. 
 • Matematika – počítáme již do 5, poznáváme číslice 1 – 3. Číslice jsme modelovali různými materiály. Pracujeme také s kostkami, geometrickými tvary, počítáme, krokujeme, vytleskáváme, hrajeme na tělo apod.
 • V úterý se budeme fotit. Děkuji za vyplnění tabulky, popřípadě upřesnění počtu žádaných fotografií. Vše najdete v emailu. Fotky budou hrazeny z TF. Platbu zadám v úterý, až bude jasné, kdo se fotil.
 • Prosím o vyplnění krátkého dotazníku ohledně Putování Zdravíkovem. Dotazník i anotaci k celému projektu najdete v emailu.
 • Ve čtvrtek budeme tvořit výrobky na Jabkobraní. Prosím dejte dítku k svačince jablíčko. Děkuji.
 • V letošním školním roce neproběhne sběr papíru z důvodu změny podmínek nevýhodných pro ZŠ.
 • Některé děti stále chodí na špatnou hodinu ve středu ráno. Prosím, ujasněte dítěti, zda má jít do třídy nebo do ranní družiny. Dítě, které dorazí špatně, musím odvést zpět do šatny a paní Konečná ho odvede do ranní družiny.  Je to pro nás velká komplikace.  Děkujeme za pochopení.
 • Prosím maminky holčiček, aby na Tv učesaly vlásky do culíku nebo copánku z důvodu bezpečnosti. Není vhodná čelenka nebo velké vyčnívající sponky. Děkuji. 

Přeji krásný začátek podzimu. J.F.

15. září 2019

 

 • Pochvala všem dětem za úspěšné zvládnutí dalšího týdne. Již jsme ve škole delší dobu, je to pro některé děti náročnější. 🙂
 • Prosím o pravidelnou kontrolu penálů, ořezávání pastelek a tužek. 
 • Někdo si už zapomněl pracovní sešity a neměl do čeho pracovat. Prosím o kontrolu a dohled rodičů nad domácí přípravou.
 • Děti dostaly růžový notýsek s hodnocením týdne. Berte to jako informační kanál a motivace pro děti. Někdo už má co napravovat. Od příštího týdne budeme vybarvovat každý den 2 obrázky dle chování a aktivní práce ve škole. Pokud bude méně obrázků vybarvených, něco není v pořádku.
 • Některé děti nemají úplný seznam věcí na výtvarnou a tělesnou výchovu. Chybí lepidla, štětce, kelímky, molitanové míčky,…Prosím o rychlé doplnění, abychom mohli s pomůckami pracovat. Děti pláčou a jsou smutné, když jim něco chybí.
 • Děkuji všem rodičům za spolupráci a trpělivost. 🙂

Přeji pohodový týden. J.F.

8. září 2019

 

 • Děkuji všem aktivním rodičům za účast na třídní schůzce. Moc děkuji za spolupráci a zvládnutí náročného začátku roku. 🙂
 • Chválím děti za zvládnutí prvního náročného týdne. Už to bude jen lepší. Máme zavedená třídní pravidla. Budeme pracovat na jejich dodržování. 🙂
 • Od pondělí se učíme dle rozvrhu. Nosíme si penál s ořezanými tužkami a pastelkami, barevné složky s pracovními sešity.
 • Každý den bude zadán krátký domácí úkol (pondělí – čtvrtek). Poznáte ho obrázkem domečku u daného cvičení. Úkoly zpočátku budou velmi motivační a krátké. Prosím důsledně dbejte na správné sezení, držení tužky,…
 • Ve středu bude první půlená hodina. Skupiny viz níže. 
 • Ve čtvrtek 2. hodinu půjdeme na vycházku s názvem – Jak správně chodit po Úvalech.
 • Děti budou chodit na oběd o 20 minut dříve před ukončením poslední hodiny, aby měly čas se v klidu najíst.

Skupina ranní (1B1): Vítek, Lenička, Adélka, Honzík, Míra, Marek, Adrianka, Anička F., Verunka F., Tomáš, Barborka, Vojta, Oskar

Skupina od 8.45 hodin (1B2): Verunka K., Max, Anička M., Eliška, Hani, Lucas, Zuzanka, Lucka, Anička V., Elenka, Pája, Anička Ž.

Hezký zářijový týden. J.F.

Milí prvňáčci,

vážení rodiče, zdravím Vás všechny po prázdninách. Doufám, že jste si všichni odpočinuli a nabrali síly na následující rok. Budu se těšit na setkání s Vámi v pondělí 2. září ve třídě 1.B v 8.00 hodin.

STARTUJEME 🙂

 • pondělí 2.9. –  8.00 – 8.45 hodin
 • úterý a středa 3. – 4.9. –  8.00 – 9.30 hodin
 • čtvrtek a pátek – 5. – 6. 9. – 8.00 – 10.30 hodin
 • Od příštího týdne již budeme fungovat dle rozvrhu (najdete v záložce rozvrh hodin).
 • V pondělí 2.9. proběhne slavnostní zahájení školního roku. Děti dostanou klíček od šatní skříňky. Od úterý se už přezouváme. S sebou po celý týden penál, bačkory, svačinu, pití a dobrou náladu.
 • Do konce tohoto týdne přinést: věci na tělocvik – v tašce nebo v sáčku, věci na výtvarnou výchovu – uklidíme do barevných krabic ve třídě, podsedák, košíček nebo krabici do lavice,  případně květinu na okno. VŠECHNY VĚCI PROSÍM PODEPSAT!
 • V tomto týdnu budeme končit dle výše uvedeného rozvrhu. Přivedu děti do šaten. Pokud budou mít doprovod, odchází domů. V jiném případě zůstávají v družině.
 • Ve čtvrtek 5. září bude organizační třídní schůzka v 17.00 hodin ve třídě 1.B. Na programu bude organizace školního roku, pravidla, seznámení s bakaláři, stránky třídy, spolupráce s družinou… Budu se těšit. 🙂 S SEBOU – 30 – 40 KUSŮ EUROOBALŮ DO ŠANONU.

Přeji úspěšný start do nového školního roku. 😀

Jana Formandlová

11.11. – 15.11. 2019

1.B týdenní plán - Formandlová

PředmětTémaUčebnicePracovní sešit
ČteníVyvozování písmen D, B
- délka samohlásek
- sluchová analýza
- ranní zprávy
- rozvoj komunikačních dovedností
Začínáme číst a psát 50 - 55Hrajeme si ve škole i doma
- výběr cvičení
PsaníPrůpravná cvičení
- správné sezení
- správné držení tužky
- uvolňovací cviky
- vlnovka - vodorovná, svislá
- smyčky
pís. s. 13 - 16
MatematikaPočítáme do 8
Větší/ menší než
Psaní číslice 1, 2, 3, 4
s. 34 - 37, 65, 66
PrvoukaV obci
Kde bydlím
s. 22 - 24
en flag Informace pro skupinu A52 – Olga Fernando

Informace z výuky AJ – Olga Fernando
ze dne: 13.5.2019
informace k výuce: Chválím žáky za prezentace videí svého pokoje a zvířátka nebo dne. Žáci podali pěkné výkony. Nyní mají za úkol si připravit povídání o městě (kde žijí nebo dle vlastní volby). K povídání si mohou připravit plakát. Osnovu jsme si upřesnili. Úkol je hodnocen. Mají na to týden.

color="purple">Nyní čekáme na výsledky soutěže CUP.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka z učebnice i z časopisu JUMP, větná spojení, popis obrázku atd.

Děti mohou trénovat angličtinu pomocí aplikace "duolingo". Za 200 nasbíraných bodů dostanou malou jedničku. Abych mohla kontrolovat, je třeba v profilu nastavit "sdílení" - sdílet pokroky s: fernando@zsuvaly.cz, sekce nebo třída: crew 4. (přihlašovací údaje z loňského roku).

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici PROJECT na www.projectonlinepractice.com (přihlašovací údaje jsou na štítku v pracovním sešitě). Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: crew 5ab
- class ID: C-768-836-0152


probrané učivo:U: do str. 61
PS: do str. 51/5
Slovíčka v PS: 84 celá lekce 5, až do slova "welcome"
JUMP: April
Opakujeme: vazbu there is/are, předložky místa, předložky času, město a minulý čas pravidelných sloves a příklady nepravidelných sloves především WAS / WERE, go - went, see - saw, meet - met, u pravidelných koncovka - ed

pomůcky na AJ:učebnice Project 1
pracovní sešit k učebnici Project 1
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny
linkovaný sešit A5 - na testy
(děti mohou pokračovat v sešitech z loňska)
portfolio (desky) A4 na pracovní listy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.helpforenglish.cz
www.oup.com/elt/project

www.projectonlinepractice.com

Informace k výuce pro skupinu 1B1 a 1B2 – Olga Fernando

Výuka v 1. třídě - 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá jednou týdne. V hodinách budeme pracovat s učebnicí a pracovním sešitem Kid´s Box 1, nakladatelství Cambridge. V hodinách budeme dětem pomáhat vytvářet správný postoj k výuce anglického jazyka. Děti se v hodinách angličtiny učí nová slova a větná spojení zábavnou formou pomocí her, písniček a tvoří různé barevné pomůcky.

Při první hodině dostanou děti učebnici a pracovní sešit. Tyto pomůcky budou děti používat v první i druhé třídě. Nahrávky na domácí poslouchání budu průběžně ukládat na www stránky třídy. Děti budou mít za úkol (ideálně) každý den poslouchat několik krátkých nahrávek. Děti jim zprvu nebudou rozumět, ale postupně si osvojí význam slov při hodinách. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis do tabulky v učebnici a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Probranou slovní zásobu budu postupně doplňovat na www stránkách. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budu hovořit především anglicky. Pracovní sešit si budou děti nechávat ve škole.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případě dotazů mě prosím kontaktujte.

Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz
Přehled učiva pro školní rok

září – listopad
Poslech nahrávek - domaposlech-aj 1-10
Slovní zásoba:I, you, am, are, we, who, children, friend, hello, goodbye, thank you, please, book, school, flower, my, she is, he is, meet, girl, boy, a, can, have, what, who, robot, numbers 0-10, little, big, sticker, there, now, game, names - Simon, Suzy, Stella, Mr and Mrs Star, Maskman, Marie, Monty, story, up, down, puppet, again, shoe, kite, apple, red, blue, yellow, green, orange, pink, purple, black, white, pencil, brown, grey, apple, magazine, marshmallow, world, yummy, kite, balloons, shoe, seen, me, draw, line
book, pen, pencil, table, chair, classroom, school, eraser, school bag
Slovní spojení a povely:I´m..., You are....,, We are …, Stand up!, Sit down!, Please., Thank you., You are welcome!, Please come here. , Close the door, please. , What´s your name? How many ...... are there?, Let´s sing., What´s this? , It´s ......, What´s missing?, What´s your name? , My name´s ..... , How old are you? , How are you? Let´s count.
Open, close, sit down, stand up, listen, cut, stick, paste, colour, point, say, sing, circle, connect, go to... , touch,
Příběhy a říkadla:A blue monster (story)
Numbers 1-10 (chant)
Písničky:10 Little Robots
Rainbow song
A World of Colours

prosinec – březen
duben – červen

MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září2. září
8.00 - 8.45Zahájení školního roku
3. - 6.9.
Kurz Osobnostně sociální výchovyPotřebujeme pouze penál
5.9.17.00 hodinTřídní schůzka v 1.B
12.9.9.00 hodinJak správně chodit v Úvalech
24.9.Focení dětí
říjen21.10.7.30 - 12.00Kocour Modroočko - divadlo U Hasičůzačátek představení v 9.30 hod, hrazeno z TF
listopad6.11.?Workshop s drumbeny (hra na bubny)?
11.11.1. - 2. hodinuZdravíkov - 2. setkání
21.11.7.30 - 12.00 Příhody včelích medvídků - divadlo U Hasičůzačátek představení v 9.30 hod, hrazeno z TF
28.11. 8.00 - 11.40vánoční dílnytvoření na vánoční jarmark ve spolupráci s rodiči
30.11.Vánoční jarmark
prosinec5.12.Čertoviny
9.12.3. - 4. hodinaZdravíkov
16.12.8.00 - 11.40Kde se vzaly Vánoce (od 10.30 hod)divadlo Horní Počernice, 60 Kč + bus, hrazeno z TF
20.12.8.00 - 11.40vánoční besídka
leden
únor
březen13.3.Den otevřených dveří
Kudy chodí písničky - pěvecká soutěž
duben22.4.Den Země
květen
červen24.6.Cvičení CO
29. - 30.6.ředitelské volno

Odkazy, na kterých najdete stránky k procvičování učiva

https://www.matika.in/cs/

https://matematika.hrou.cz/

https://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/bp1.html

https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

                                           

Omlouvání zameškaných hodin

 • Zákonný zástupce je povinen informovat třídního učitele do 3 pracovních dní o nepřítomnosti žáka jakýmkoli způsobem – ústně, telefonicky, SMS, email, ŽK
 • Po ukončení absence omlouvá zákonný zástupce nepřítomnost dítěte do žákovské knížky ihned po nástupu do školy

Systém hodnocení v ŽK

 • váha 1 – aktivita v hodině, práce ve výchovách, skupinové práce, čtení textu, pětiminutovky…
 • váha 2 – testíky 5 – 15 minut, diktáty, přepis, přednes básně, práce s textem,…
 • váha 3 – čtvrtletní, pololetní, závěrečné práce

Čtení

Čtení patří k nejdůležitějším dovednostem potřebným pro další vzdělávání, sebevzdělávání a celoživotní vzdělávání. Proto budeme této dovednosti věnovat hodně času a prostoru, aby čtenářská gramotnost zajistila čtenáři pozitivní přístup ke čtenému, působila pozitivně na jeho další rozvoj. Pro děti je čtení nepochybně velmi těžká disciplína, dá jim to mnoho práce, aby text správně a plynule přečetly. Potřebují hodně soustředění k porozumění nejen toho, co četly, ale také je třeba přemýšlet o vztazích, souvislostech, předvídat, co se asi stane apod.

Proto věnujeme čtení co nejvíce času, abychom daného cíle co nejdříve a uspokojivě dosáhli.

Čtenářské dílny

Ve čtenářských dílnách se věnujeme společné četbě – F. Nepil – Já Baryk. Jde o společné zážitkové čtení. Každému měsíci odpovídá jedna kapitola. Nejdříve si povídáme o daném měsíci, co se děje s přírodou, se zvířaty, rostlinami, co dělají lidé a děti. Také se snažíme předvídat, co asi bude Baryk řešit, s jakým zvířetem se setká,… Následuje samotné čtení, které je rozděleno na dvě části. V průběhu čtení si vysvětlujeme neznámá nebo méně používaná slova. Na závěr dětského čtení si děti poslechnou čtený text ještě jednou v mém podání. Na závěr si svými slovy řekneme, o čem jsme četli. V druhé hodině také náš zážitek zaznamenáme do sešitu – Čteme, píšeme a přemýšlíme. Různými technikami a metodami se snažíme uchovat obsah či zážitek z přečteného textu. Někdy doplníme ilustrací.

Čtenářské dílny jsou také naplněné prací s vlastní knihou. Jde o prezentaci svojí knihy. Vyhledat název knihy, autora, ilustrátora, nakladatelství apod. Důležité je, aby děti dokázaly svoji knihu představit, říci krátce o čem je, ukázat nějaké obrázky a také přečíst ostatní krátkou ukázku. Tímto způsobem budeme pracovat s knihami po podzimních prázdninách.

Práce s odbornými texty vyžaduje zároveň práci s informacemi, které již dítě zná, něco ví, a zároveň další informace od čteného textu očekává. Nejdůležitější je uvědomění si, co již vím a co bych chtěl vědět. V tento okamžik budeme pravidelně využívat metod kritického myšlení, které vedou k porozumění a práci s textem.

BRAINSTORMING

Cílem je shromáždit co nejvíce názorů na daný problém, hledat cesty k řešení problému, shromáždit informace o daném problému, možnost vyslovit nápady a myšlenky, prostor pro diskusi.

Postup: Děti si nápady zapisují samostatně, ve skupině. Všechny nápady shromažďuje učitel – zapisuje na tabuli, na papír,  ….slouží jako impuls k přemýšlení, řešení problémů atd.

POJMOVÁ, MYŠLENKOVÁ MAPA

Uplatňuje vědomosti, zkušenosti, prohlubuje poznání, zpřesňuje vztahy mezi pojmy,.. Učí srovnávat, hodnotit, vysvětlovat, interpretovat, učí se učit, tvoří se názor na problém. Děti se učí hledat souvislosti, třídit pojmy, hledat otázky a odpovědi apod.

Postup: doprostřed velkého papíru  napiš pojem, problém, otázku a zakroužkuj. Rozvíjej dané téma formou dalších bublin, větví apod. Je možné pracovat nejen se slovy, ale i s obrázky, s barvami apod.

I.N.S.E.R.T.

Slouží k pozornému vnímání textu při prvním čtení, uvědomovat si, co čtu. Hned pracuji s informacemi. Na konci každého řádku, věty si dělám dohodnuté značky.

fajfka – danou informaci jsem věděl nebo jsem si ji myslel

mínus – daná informace je v rozporu, co jsem si myslel, myslel jsem si to jinak

plus – nová informace

otazník – chtěl bych se ještě dozvědět

Dané značky v textu je možné prodiskutovat ve skupině. S informacemi pracujeme dále ještě ve formě tabulky. Do každé kolonky zapisujeme 1 – 3 ucelené informace.

PĚTILÍSTEK

Učí přesně formulovat myšlenky, upevňuje nové téma, pojem, pochopení, snaha stručně shrnout téma, názor, postoj. Struktura má pět řádků:

1.řádek – 1 slovo (podstatné jméno, název, téma ) např. Kočka

2.řádek – 2 slova (přídavná jména, vyjadřují, jaké podstatné jméno je) např. divoká, roztomilá

3. řádek – 3 slova (slovesa, děj, co kdo dělá, činí, koná) např. mňouká, loví, přede

4. řádek – 4 slova (věta, souvislé vyjádření) např. Kočka domácí je savec.

5. řádek – 1 slovo (synonymum, vyjádření podstaty, pocitu,..) např. Číča

Škola v přírodě – Příběnice u Tábora

Místo: Penzion Příběnice u Tábora

Termín: 26.4. – 30.4. 2020

Organizátor : CK Robinson, Zdeňka Křížová, Jana Formandlová

Účastníci: žáci z 1.A, z 1.B ze ZŠ Úvaly

Doprava: autobusem od školy, příjezd opět ke škole

Program: Z pohádky do pohádky

Cena: 3 950 Kč

V ceně je zahrnuto: 

 • Ubytování
 • Strava – 5x denně včetně pitného režimu
 • Doprava autobusem tam i zpět
 • Instruktoři, zdravotník
 • Cestovní pojištění
 • Celodenní výlet do Tábora – vstup do ZOO, balíček
 • Drobné odměny

Napište třídní učitelce

14 + 2 =