Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 1.B ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Anna Jaklová

Kontakt

Třída: 1.B

Třídní učitelka: Anna Jaklová
E-mail: jaklova@zsuvaly.cz

AKTUALIZACE 15.11.
V úterý se koná třídní schůzka od 17 hodin, prosí, připravte si otázky, které potřebujete zodpovědět.
Vážení rodiče,
zveme Vás na seminář s názvem „Šikana – týká se to i mého dítěte?“, který se bude konat v pondělí 26. 11. 2018 od 18h v ZŠ Úvaly. Více informací v pozvánce ZDE: Pozvanka_Sikana_seminar_rodice_26-11-18. Na seminář je potřeba se přihlásit přes formulář ZDE.

 

Aktualizace 2.11.
Děkuji za donesený sběr starého papíru, fazolí na počítání, papírů na pracovní činnosti.
Mrzí nás, že vyřezané dýně nám venku „někdo“ rozkopal. 

Přečetli jsme třetí knížku – o pavoučkovi Čendovi, začneme číst o Skřítkovi.
Procvičujeme čtení slabik.
Naše interaktivní učebnice jsou plné různých činností, to Vy nemůžete bez interaktivní tabule vidět, a proto Vám nabízím možnost účastnit se některé hodiny výuky. Pokud budete mít zájem, telefonicky se dohodneme.
Opakujeme si proč je důležité chovat se k sobě kamarádsky, mluvit potichu a slušně, hlásit se o slovo.
Přeji hezký víkend. A. Jaklová

AKTUALIZACE 19.10.
20.10. se budou konat v Úvalech  oslavy 100. výročí vzniku Československa v Úvalech. Děti ze školy zde budou také vystupovat. Všichni jste srdečně zváni.
Ve čtvrtek jsme se byli podívat na legiovlak, žáci 7. třídy nás provázeli, vypravovali jim se zaujetím a děti poslouchaly. Myslím, že se jim exkurze líbila.

V  pondělí předám dětem objednané fotografie, dejte jim obálky.

22.10. při Tv budeme hrát hry na upevňování kolektivu,  do třídy přijdou pracovnice ze školního pedagogicko – psychologického pracoviště.

V úterý 23.10. není půlená hodina českého jazyka, všichni přijdou ráno od 8 hodin a končí v 11:40 ( návštěva lékaře).

Děkuji za donesené dýně.
V čem potřebuji pomoci já i Vaše děti : při dávání pokynu, co mají děti udělat, si nechte zopakovat Váš pokyn ( nemusí být doslovně ).
Stává se mi často, že opakuji zadání více než 5krát. Ať se Vám děti dívají do očí, tím poznáte, zda Vás vnímají.
Na výtvarnou výchovu potřebují kelímky ( nejlépe od pomazánkového másla ), na lavici noviny a hadřík na štětce.
Koupila jsem temperové barvy pro společnou práci, pro jednotlivce vodové barvy, voskovky, modelovací hmotu, čtvrtky a barevné papíry.
Na český jazyk 4 díly Písanek, slabiky, které si založí do obálek a budou procvičovat čtení.
Na matematiku velké fazole na počítání.
Samova maminka mi slíbila dohled nad hospodařením.
Dnes se byla na hodinu českého jazyka podívat paní zástupkyně ředitele, děti spolupracovaly a já je moc chválím. Potřebujeme natrénovat přihlášení a NE vykřikovaní.  Přeji hezký víkend. A. Jaklová

Aktualizace 5.10.

Děti  mají u sebe všechny pracovní učebnice a oranžové desky k nahlédnutí.
Domácí úkol je v učebnici Živé abecedy str. 31 a v deskách mají pracovní list vlnovky, doporučuji si je natrénovat.
V matematice stále čteme číslice, přiřazujeme, zakreslujeme počet, na krokovacím pásu si děti trénují např. “ Udělej 3 kroky dopředu  + 2 kroky dopředu, začni teď….. ať Vám děti samy dopoví postup.
Pokud máte doma malé figurky z KINDER vajíčka nebo z Člověče, nezlob se ( a nepotřebujete je ), nám  se hodí na počítání.
Společně čteme knihu od Ester Staré “ A pak se to stalo „.

Sběr starého papíru ve dnech 8. – 12.10. – vždy od 7:00 do 7:50 hodin před školou u kontejnerů. Za získané peníze ze sběru se dětem vylepšují prostory, nakupují se knihy……

V úterý 9. 10. nejde ve škole elektrický proud, podle počasí mám naplánovanou výuku 2 – 3 hodiny v přírodě, prosím o vhodné oblečení.

Nabízím: pokud potřebujete z jakéhokoliv důvodu osobní rozhovor, zatelefonujte mi, a vždy se dohodneme na termínu, který vyhovuje oběma stranám. Přeji příjemně prožitý víkend. Anna Jaklová

Aktualizace 27.9.

Vážení rodiče,
pokud si myslíte, že Vaše děti od října zvládnou vstoupit do školy samy, rozloučí se s Vámi už před vstupními dveřmi. Děkuji za pochopení.

Dnes si děti vzaly domů všechny pracovní učebnice. Pokud se dětem nelíbí některé uvolňovací cviky, mohou si je opravit zelenou pastelkou ( negumujte ), v matematice někdo nemá dopsané cvičení v matematice, dodělá si ho. V prvouce je vše v pořádku.
Za měsíc září jsem dětem přečetla knížku Dopisy od Felixe, řeknou vám o čem byla. 

Děkuji za vlnu k pracovním činnostem, Tischerům za propůjčení stavebnice, Königsmarkům za hračky a papíry do družiny, Paliczkům za papíry na  kreslení. Vážím si Vašeho zájmu a pomoci. Přeji pěkný víkend. Anna Jaklová

 

Aktualizace 20.9.

Tento týden jsme si vylamovali z přílohy v matematice číslice 1 – 20, tvary – čtverce, kruhy, trojúhelníky. Všichni mají podepsané sáčky a s mou pomocí si vše do nich dávali. Byla to „dřina“, ale chválím je, že jsme na to nepotřebovali pomoc od rodičů. Zkrátka – ŠIKULKY.

Dnes jsme si nafukovali míčky a následoval srdíčkový běh. Bohužel, někomu míček praskl, slzy nebyly.

Ukázky z donesených knih jsme využili k povídání o spisovatelích, ilustrátorech a o tom, podle čeho si vybíráme tu či onu knihu.

Děti byly poučeny o tom, jak mají dávat na sebe pozor při prodlouženém víkendu. Přeji všem odpočinek, v sobotu přivítejte podzim. Zdravím Anna Jaklová

Aktualizace 16. 9.

Ředitelské volno v pátek 21.9.2018 z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V tento den nebude otevřena ani školní družina.

Děti si vzaly domů pracovní učebnice, řeknou, jak se hodnotíme v matematice ( nápověda: u čísla stránky jsou tři kruhy a podle zapojení dítěte do práce a správnosti si vybarvují).

 

Pro skupinu 1 B 2 na angličtinu mám připravené tabulky na vlepení do notýsku, ale notýsky si děti odnesly ve středu domů, (mám u sebe pouze Dana, Elišky a Magdalénky), prosím, dejte jim je v pondělí do školy.

 

Akce třídy:
V pondělí 17. 9. “ Bezpečně do školy v praxi “ od 8:55 do 9:40 s Městskou policií Úvaly na náměstí Arnošta z Pardubic.

                                                                   Hezký víkend přeje Anna Jaklová

 


ROZDĚLENÍ DO SKUPIN NA ČESKÝ JAZYK V ÚTERÝ, MATEMATIKU A  ANGLICKÝ JAZYK VE STŘEDU
Skupina 1 B 1 :   Beran Samuel, Brodilová Lucie, Janošová Natálie, Křivská Silvie, Kříž Jan, Manhart Tomáš, Paliczková Tereza,
                           Rouhová Kamila, Stiborová Justýna, Šrail Antonín, Tischerová Nikol, Zadák Denis

Skupina 1 B 2 :    Hejral Miroslav, Königsmarková Elen,Polesný Daniel, Sedláčková Ema, Sudický Vojtěch, Šimánek Jáchym,
                            Šmídová Magdaléna, Umeh Sarah Ifeoma, Veselá Eliška, Vojtěch Robert, Vopravil Jakub  

Upřesnění rozvrhu

V pondělí 10.9. a úterý 11.9. přijde celá třída od 8 hodin do školy, končit budeme v 11:20 a na třídní schůzce si vše
doladíme.
Pokud si nevyzvednete své dítě před nebo po obědě, další možnost je ve 13 hodin. Hezký posvícenský víkend ​přeje A. Jaklová

Aktualizace 4. 9. 2018

Dobrý den,
děkuji za květiny, vyzdobily nám pěkně třídu.

Připomínám mimořádnou třídní schůzku v úterý 11. 9. od 17 hodin, zde si dohodneme vše, co je potřeba.
Připravte si dotazy a připomínky. Zdravím Anna Jaklová

Seminář pro rodiče – matematika profesora Hejného

Zveme Vás na seminář pro rodiče s lektorkou PhDr. Jitkou Michnovou, spoluautorkou učebnic matematiky na téma:

„Nebojme se učit jinak“, který se bude konat ve škole v pondělí 10. 9. 2018. Více informací v pozvánce. Na seminář je třeba se přihlásit ZDE.

Informace na pozvánce zde: Pozvanka_beseda_rodice_Matematika_2018

  • 31. 8. 2018
    Dobrý den vážení rodiče,

    poslední prázdninový den je slunečný a já věřím, že i první školní den 3.9. bude krásně. Přeji dětem i Vám, abyste vykročili správnou nohou. Těším se na shledání. Vaše třídní učitelka Anna Jaklová

Aktualizace 1.9.

Organizace prvního týdne :
Pondělí  3. 9. zahájení školního roku od 8,00 – 8,30 h ( možná 8,45 ) 
Rodiče si vyzvednou ve školní družině pokyny paní vychovatelky Šárky Klocové.  
Úterý 4 .9.  a středa  5. 9. končí vyučování v 9,30 h – děti je možné vyzvednout  před školou, nebo je odvedu do jídelny a družiny.
Čtvrtek 6.9. a pátek– 7. 9. končí vyučování v 10,30 h – děti je možné vyzvednout  před školou, nebo je odvedu do družiny. 
V pondělí dostanou děti družinové notýsky, přihlašovací hesla do bakalářů a klíčky od šatních skříněk. Rozvrhy by měly být připravené začátkem příštího týdne.

Celý první týden bude naše třída chodit na obědy v 10,50 h. Rodiče, kteří budou chtít vyzvednout děti po obědě,
mohou čekat na děti u jídelny v 11,15 h. Další vyzvednutí dětí je možné Od 12 – 13 h v domečku u jídelny.
V době od 13,00 – 15,00 chodí paní vychovatelky s dětmi ven, příp. mají děti různé kroužky v rámci ZŠ.  Zdravím Anna Jaklová

 

 

 

 

 

Týdenní plán od 12.11. do 16.11. 2018 

 
Předmět Téma Pracovní učebnice Sešit
 ČESKÝ  JAZYK – ŽIVÁ  ABECEDA Písmeno a hláska u U, e, E, slabiky trénujte na str. 86,87 –  ŽIVÁ ABECEDA
psaní na stránce 83 – 87, spodní a horní klička při psaní
  str. 63 –  70
 MATEMATIKA Počet, rytmus, početní operace sčítání,  krokujeme na krokovacím pásu. Číslice 1,2,3,4,5,6,7, 8 porovnáváme – znaky menší než, větší než, rovná se sčítáme ( např. 3 koláče + 5 koláčů =,,,,
formu odčítání  na stromě byl 7 vrabců 3 odletěli, kolik jich zbylo
psaní číslic 1,2,3 na pracovním listu
 str. 36 – 38
     
     
 

 

 PRVOUKA  V obci, bydliště  22 –  26
  VÝTVARNÁ
VÝCHOVA  
 Na výtvarnou výchovu v pondělí přinést větší bramboru

 

Angličtinaen flag Informace pro skupinu 1B1 – Olga Fernando
Výuka v 1. třídě - 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá metodou Super Nature (1). Hlavní hrdinkou je Chloe a její kamarádi, kteří pomáhají v dětech vytvářet správný postoj k výuce anglického jazyka a ke kladnému vztahu k přírodě. Děti se v hodinách angličtiny učí nová slova a větná spojení zábavnou formou pomocí her, písniček a tvoří různé barevné pomůcky.

Při první hodině dostanou děti dva pracovní sešity a poslechové CD s nahrávkami k programu výuky. Tyto pomůcky budou děti používat v první i druhé třídě. Velký barevný sešit budeme používat téměř každou hodinu, budeme vybarvovat, spojovat, malovat, stříhat, lepit a tvořit drobné předměty z papíru. Do malého prázdného sešitu budeme lepit barevné obrázky s příběhy o Chloe. Sešity si boudou děti nechávat ve škole, kde budou rovněž k nahlédnutí pro rodiče. Poslechové CD dostanou děti domů a budou mít za úkol každý den (ideálně) poslouchat několik krátkých nahrávek. Děti jim zprvu nebudou rozumět, ale postupně si osvojí význam slov při hodinách. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis v úkolníčku / zápisníčku / notýsku (podle toho, co budou používat s paní třídní učitelkou) a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budeme hovořit především anglicky.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případě dotazů nás prosím kontaktujte.
Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu – 1B1 – Olga Fernando

 

 

 

září – listopad

Poslech CD - domanahrávky 1-8
Slovní zásoba:I, you, am, are, we, who, children, friend, hello, book, school, secret, bird, tree, lion, giraffe, river, flower, my, she is, he is, meet, girl, boy, a, can, have, what, who, robot, numbers 0-10, little, big, sticker, there, now, game, names - Chloe, Adam, Britney, Clive, Susie, thank you, story, up, down, puppet, again, maze, shoe, red, blue, yellow, green, orange, pink, purple, black, white, pencil, brown, grey, apple, magazine, marshmallow, world, yummy, kite, balloons, seen, me, draw, line
Slovní spojení a povely:I´m..., You are...., Who are you?, How many ...... are there?, Let´s sing., What is this? , It´s ......, What´s missing?, What´s your name? , My name´s ..... , Who can you see? . I can see ..... , Let´s count. , My favourite colour is.....
Open, close, sit down, stand up, listen, cut, stick, paste, colour, point, say, sing, circle, connect, go to... , touch,
Příběhy a říkadla:A Cat up a Tree
Písničky:10 Little Robots
A World of Colour
prosinec – březen

 

 

 

Poslech CD - doma:nahrávky 8-18
Slovní zásoba:with, countryside, farm, donkey, horse, cow, goat, hen, rooster, animals, sitting, standing, in, Uncle Jack, here, there, everywhere, you´re, this, these, dog, rooster, sheep, door, book, baa, quack, moo, woof, cluck, with, rabbit, bull, page, big, little, silly, not, but, so, oh, point, under, on, in, above, bench, field, fence, pond, patch, box, cross, crossing, running, towards, happy, sad, frightened, us, which, please
Slovní spojení a povely:What colour is the .....? , Listen and colour., Look at the....., What is this picture?, I am a ..., Is this a...? ,No, it is a ...., Yes, it´s a ..... , I am pointing to ...... , Where´s the .... ?, It´s in ...., It´s under ..... , It´s on ...... , It´s above........ , Here´s the ..... , Circle the odd one out., Can you see... ? , Commands - cut and paste, name, stop
Příběhy a říkadla:The Bull
Písničky:On Uncle Jack´s Farm
duben – červen

 

 

 

Poslech CD - doma:nahrávky 18-26
Slovní zásoba: Body: head, eye, ear, mouth, nose, leg, foot, feet, shoulders, arm, hand, knees, toes, chin, finger, thumb, hair
touch, swing, everybody, take, this, that, have, has, hear, see, can, can´t, follow, lost, look for, come, eagle, forest, guitar, butterfly, oh dear, which, long, short, thin, fat, high, flat, big, little, mouse,
Slovní spojení / věty:Please touch your…, Listen and colour….., What colour is the …..? , Colour the …. Let´s sing., I have., You have., He has., She has., I can see., I can hear., I can´t see., I can´t hear., Where is my… ?, Where are you?, Point to…., Listen to the story., How many …?, This animal is ….. , Let´s chant. , Tick. , There are ….. .
Příběhy a říkadla:The Eagle
Body
Písničky:Swing it

 

Napište třídní učitelce

3 + 6 =