Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 1. A  ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Zdeňka Křížová

Kontakt

Třída: 1. A

krizova@zsuvaly.cz

 

Aktualizace 21.6.2020 – poslední aktualizace školního roku 2019/2020 – třídy 1.A
Vážení rodiče a milé děti,
je před námi poslední týden školního roku a všichni se těší na prázdniny. Ještě si dovolím předat a připomenout několik informací a doporučení.
* Pracovní sešity pro 2. ročník – Čj, M, Prv, Hv jsem dětem zajistila, jen připomínám, že 8 dětí nemá dostatečnou finanční částku na kontě. Fakturu za tyto pracovní sešity budu platit do konce června. Žádám rodiče, kterých se to týká – o kontrolu účtu dítěte a o doplnění finanční částky. Děkuji
. Učebnice a pracovní sešity děti obdrží v začátku nového školního roku. Procvičovat o prázdninách čtení, psaní, počítání je důležité, lze plnit i hravou formou 🙂 a určitě to bude dobrý bonus v druhé třídě.
* Připomínám, že v začátku září 2020 by měly mít přihlášené děti na svém učtu finanční částku na doplacení školy v přírodě.
* Matematiku 2.díl a Písanku 4.díl – uschovejte – docvičíme a doplníme drobnosti v září 2020
* Slabikář si již děti mohou uložit do vlastní knihovny, nemusí nosit do školy tento týden. Od úterý 23.6. si nechají učení doma. Přinesou si jen penál, notýsek do školní družiny, svačinu, pití, náhradní sáček, roušky, pohodlný oděv, obuv.
* Poslední den šk.roku – v pátek 26. 6. 2020 se všechny děti z 1.A sejdou ve třídě 1.A k předání Vysvědčení v 7,50 hod. zadním vchodem za hlavní budovou ZŠ. Všechny děti musí mít roušky po celou dobu pobytu ve třídě. Děti, které přijdou z distanční výuky (z domova) budou mít u sebe ještě Čestné prohlášení. Děti si přinesou desky na vysvědčení, které se vydává od 8,00 – do  8,45 hod. Žádám rodiče dětí prezenční výuky (chodí do školy) o vyjádření k odchodu dítěte ze školy ( kdo ještě tuto informaci nenapsal ) – kdo odejde hned po vysvědčení, kdo zůstane v dopoledním bloku, odpoledním bloku, s doprovodem, sám. Vydej obědů zůstává stejný dle nastaveného harmonogramu ve 13,30 hod. Kdo z dětí odejde dříve, tak do krabiček nelze oběd vydat, oběd lze odhlásit ve ŠJ předem.
Vstup rodičům dle nařízení není do třídy umožněn. Děkuji za pochopení. Děti z prezenční výuky po vysvědčení, které nebudou odcházet, budou pokračovat ve třídě dle harmonogramu ve skupině 1.A1/ Křížová, Pavelková / a 1.A2 / Havlová /  Děti z distanční výuky odejdou ze školy v 8,45 hod. a budou předány rodičům. Změny hlaste písemně třídní učitelce v Bakalářích, v notýsku ŠD. Ústní argumentace od dětí nelze brát na zřetel. Děkuji. Ředitelské volno dne 29.6. a 30.6. – škola není.
* K dnešnímu svátku všech tatínků přeji jen to nejlepší, hodně zdraví, lásky, radost a pohodu.
Vážení rodiče a milé děti, přeji Vám krásné, slunečné prázdniny, hodně pohody, odpočinku a děkuji Vám za spolupráci. Na setkání v novém školním roce se těší  třídní učitelka Zdeňka Křížová.

Aktualizace 14.6.2020
Vážení rodiče a milé děti,
závěr školního roku se naplní za 12 dnů a naše 1.A  již bude brzy minulostí. Hlavou mi probíhá zpětný film a přemýšlím, co Vám říct a napsat. V první řadě děkuji za spolupráci rodičům, prarodičům, kteří se podíleli na výuce, výchově, vytváření Portfolií, plnění dalších úkolů a všem, kteří se podíleli na rozvoji osobnostně sociální výchovy. Naše třída 1. A ukončí tento školní rok rozdělena na 3 skupiny – prezenční výuky se účastní 10 dětí v 1A1 + 6 dětí v 1A2 + 9 dětí pokračuje v distanční výuce s rodiči v domácím prostředí. Úkoly jste převážně zvládli všichni velmi pěkně. Známky jsou uzavřené a věřím, že každý z Vás bude na sebe pyšný – zvládnout tolik práce a ještě v nečekané pandemii, prima. Přesto musíme dál pokračovat v práci a dovolím si připomenout, že je velmi důležité pro 2.ročník :
1. Každodenní trénování hlasitého čtení ( 15 – 20 minut ) s dospělým čtenářem, který provádí kontrolu. Čtení by již mělo být plynulé, dávat správný důraz, přízvuk, ukončovat věty se správným znaménkem a pracovat s hlasem, když je tečka, otazník, vykřičník. Umět najít odpověď na jednoduchou otázku z textu, popřípadě umět říct –  o čem dítě četlo. Tato práce je velmi důležitá a vše se ukáže ve 2.ročníku, kde budou náročnější texty, čtení s porozuměním atd. v Čj, ale i v dalších předmětech.
2. Psaní – zdokonalování techniky psaní – držení těla, hlavy, psacích potřeb, sklon  – přepis, opis, diktát, autodiktát – písmeno, slabika, slovo, věta – procvičování upevňuje znalosti a dítě získává jistotu.
3. Počítání – početní operace – sčítání, odčítání do 20, práce s číselnou osou, mít představu o množství a čísle, názorně propojit číslo s počtem prvků, pamětné počítání a řešení příkladů, slovní úlohy, správný zápis číslic. Ve 2. ročníku budeme mít početní operace do 100.
4. Procvičování – ANGLICKÉHO JAZYKA – viz stránky třídy v sekci Aj – skupina 1A1, 1A2  – p.uč. Fernando Vám připravila různé úkoly k procvičování.
Další důležité informace :
* Současnou Matematiku 2. díl – uschovejte –  budeme potřebovat v úvodu 2. třídy – dovysvětlím prostředí Výstaviště, Pavučiny, Hadi s podmínkou.
* Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26.6. 2020 – info ještě upřesním v Bakalářích tento týden.
* V průběhu týdne Vás seznámím s pracovními sešity, pomůckami pro 2. ročník – počítejte s doplněním konta Vašeho dítěte 1000,- Kč. Informaci předám během tohoto týdne. Nezapomeňte, že se bude platit ještě záloha 1000,- Kč na školu v přírodě. Pracovní sešity objednám již nyní v červnu a zajistím pro všechny děti. Tyto pracovní sešity a knihy pro 2. ročník děti obdrží v září.
* V pátek 19.6.2020 – děti, které chodí do školy, budou mít od 8,30 hod.-  do 9,30 hod. Dětský sportovní a soutěžní program s úkoly, hrami připravil náš Školní parlament s p. psychložkou Pejchalovou. Děti si přinesou batůžek, svačinu, pití, 2 roušky, náhradní sáčky, pohodlný sportovní oděv, obuv, penál, notýsek do ŠD. Učení nechají doma.
* Kdo z dětí si chce odnést Kufřík na Vv – lze si odnést. Jinak zůstane uložený ve třídě. Portfolia budou vrácena během příštího týdne.
Přeji Vám hodně zdraví a děkuji za spolupráci. Zdeňka Křížová

Aktualizace 7.6.2020
Vážení rodiče a milé děti,
pomalu se nám blíží závěr školního roku. Tento týden do 12.6.2020 uzavřu známky na vysvědčení. Věřím, že Vás potěší, ale zároveň Vás dovedou k zamyšlení nad vlastní prací. Čtení, psaní, počítání atd. se bude rozvíjet i ve druhé třídě. Již nyní se u dětí projevuje různá úroveň kvality čtení, psaní, počítání a všechno se projeví v druhé třídě, kde bude zase učení o něco náročnější. Čtení je velmi důležité a je nutné každý den 15 – 20 minut číst s dospělým čtenářem, který provádí kontrolu a informuje, přesvědčuje se o tom, co dítě četlo. Počítání do 20 s využítím různých početních operací by mělo dítě zvládat i pamětně. Ve druhé třídě budeme počítat do 100. Nadále se věnujte procvičování probraného učiva a děkuji za spolupráci. Nezapomínejte na p.uč. Fernando s Aj. – instrukce Vám zadává na stránkách třídy. Děkuji za přihlášky dětí na školu v přírodě – ze třídy se přihlásilo 23 dětí. V nejbližších dnech se bude platit záloha z účtu dítěte, který je veden v ZŠ Úvaly. Děkuji, že si kontrolujete a doplňujete stav účtu dítěte. Informace pojišťovny UNIQA jsem zaslala všem v příloze emailem.
Příjemný a pohodový týden, stálé zdraví přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace  31.5.2020
Vážení rodiče a milé děti,
v první řadě Vám všem děkuji za Vaši spolupráci a vyslovuji Vám všem velkou pochvalu. Naše třída 1. A je rozdělena na tři skupiny. V domácí výuce pracuje 10 dětí, u mě je 9 dětí z 1.A + 5 dětí z 1.C, u p. Havlové je 6 dětí z 1.A + 3 děti z 1.C . S p.učitelkami – se domlouváme, spolupracujeme, apod. Paní učitelce Havlové a Šintlerové vyslovuji rovněž velké poděkování.  Týden máme za sebou a věřím, že společně zvládneme i těch 20 pracovních dnů, které máme do začátku prázdnin. Škola končí 26.června 2020 / další dva dny je ředitelské volno /. Do školy posílejte jen zdravé dětí.
Důležité informace :
* Úkoly pro výuku jsou v Týdenním plánu – viz stránky třídy.
* Škola v přírodě – zaslala jsem Vám informace emailem. Peníze Vám byly ze zrušenou Švp vráceny agenturou ckrobinson na Váš uvedený účet. Děkuji Vám za potvrzení této informace. Nyní máme uvedený nový termín a zasíláte mi Přihlášky dětí na nový termín – viz informace v emailu. Prosím, zašlete mi tuto Přihlášku, pokud možno co nejdříve. Byla bych moc ráda, aby se na Švp setkala celá třída. Bylo by to v rámci celého kolektivu velmi prospěšné a užitečné ze sociálního hlediska, apod. Některé děti jsou doma od uzavření škol a pro obnovení kolektivu by to bylo velké plus. Prosím všechny rodiče o vyjádření do pátku 5.června 2020. Dojde k jinému způsobu placení – z účtu Vašeho dítěte ve škole. Na základě Přihlášky bude placena záloha 1000,-Kč do 26.6.2020 a další doplatek bude placený do konce září 2020. Vše jinak zůstává bez změn. Je nutné mít na účtě Vašeho dítěte ve škole dostatečnou finanční rezervu. Děkuji za dodržení pravidel.
*  V pondělí 1. června 2020 oslavíme svátek Den dětí. Ve škole budeme mít Den her a hraček. Děti si mohou přinést svoje hry, hračky na základě svolení rodičů. Nebudeme se učit, tudíž si necháme učení doma a děti si přinesou jen vybavený penál, svačinku, pití, mlsání dle uvážení a na základě Vaší tvořivosti v rodině. 
* Do pátku 5.června prosím odevzdat Portfolio domácí výuky. Děkuji.
* Na stránkách naší třídy 1.A – v sekci záložky Aj – je nutné rovněž plnit úkoly z anglického jazyka – p.uč. Fernando Vám děkuje za spolupráci. 
* V písankách v 3. a 4. díle si procvičujte psací písmo průběžně a dle svého výběru. Nezapomínejte na správné sezení, držení hlavy, psacího pera – špetkovité držení – důležité i procvičení prstů a ruky, mírné natočení sešitu, dodržování pořádku na pracovním stole.
* Matematiku 2. díl – děti si nechají do 2.třídy k procvičení a doplnění prostředí Výstaviště, Pavučiny – nedávejte pracovní sešit do sběru. Budeme potřebovat. Plňte si jen úkoly, které zvládnete. Procvičujte sčítání, odčítání, rozklad čísel, práce s číselnou osou, finanční gramotnost, slovní úlohy – počty do 20. Děkuji.
* Čtení je velmi důležité pro všechny předměty a procvičování čtení každý den je samozřejmostí. Je nutné, aby děti měly kontrolu dospělého čtenáře. Pravidelným hlasitým čtením se žáci ve čtení zdokonalují a kvalita čtení se zvyšuje. U některých dětí jsou ještě rezervy, je potřeba více pravidelně cvičit. Děkuji.
* Školní Parlament sbírá fotografie na téma : ” Život v karanténě ” – posílat můžete foto na email : parlament@zsuvaly. Bude vytvořené album a sdílení bude na stránkách školy – vedoucí tohoto projektu je p. psycholožka M. Pejchalová.
* Učebnice pro 2. ročník budou v září 2020
* Nezapomeňte nadále nosit do školy 2 roušky + náhradní pytlík na uložení.
Milé děti, k zítřejšímu svátku Vám přeji hodně zdravíčka, z dobrého – jen to nejlepší, z pěkného jen to nejkrásnější. Hezky si to užijte a nezapomeňte pomáhat rodičům. Pohodový týden a stálé zdraví Vám  všem přeje p. uč. Zdeňka Křížová

Aktualizace 22.5.2020
Vážení rodiče a milé děti,
hodně pozdravů a přání stálého zdraví všem přeji a posílám.
* V pondělí 25.5.2020 – Každé dítě předá vyplněný a podepsaný rodiči – tiskopis – Čestné prohlášení + lístek Prohlášení o odchodu ze školy –  je nutné odevzdat, jinak nemůže vstoupit do školy. Další informace jste obdrželi v emailu. Děkuji za dodržení pokynů. ( roušky, náhradní sáček )
* V pondělí 25.5. se s některými dětmi uvidíme a budeme pár týdnů společně chodit do školy. Bude nutné dodržovat v maximální míře hygienická pravidla a opatření. Zaměříme se na předměty, které jsou důležité – Čj, M, Prv. Důležité informace jsem Vám zaslala emailem a věřím, že se budete  dobře orientovat  a pokyny dodržovat. Je to opravdu nutné, aby nedošlo ke zbytečným problémům. Zdravotní rizika ještě úplně v ČR i ve světě nepominula. Děkuji Vám, že to respektujete a opravdu dodržujete.
* Naše třída 1.A je dle organizačních a personálních důvodů rozdělena na 2 skupiny : 1A1 a 1A2 + rozdělení skupiny dětí z 1.C dle přihlášek.
Skupinu 1A1 – ranní blok – od 8,00 – do 12,00 hod., odpolední blok od 12,00 – do 16 hod. – Křížová, Pavelková, skupina 1A2 – ranní blok od 8,00 – do 12 hod. – Havlová. Děti dle rozdělení přijdou v pondělí v 7,50 hod. k určenému vstupu do školy. Připomínám – skupina 1A1 – budova A – boční vchod za hlavní budovou u kontejnerů, skupina 1A2 – budova D – z náměstí směrem ke škole, tak vlevo. Plánek je na stránkách školy.
* Informace – Ckrobinson – rodičům přihlášeným dětem – zaslaný email. Peníze budou vráceny všem platícím rodičům. Další informace v září 2020.
* Zápisový lístek do ŠD bude dětem předán nebo formulář je na stránkách školy  – viz ŠD – je nutné v nejbližším termínu odevzdat – viz info p.vychovatelky Pavlínky.
* Klíč od šatní skříňky si děti přinesou v pondělí 25.5. a nepůjdou do šatny, nebudou se první den ráno přezouvat. Děti přijdou k určenému vchodu a odejdou hned do určené třídy. Klíč předají třídní učitelce. Mám obavy, že bačkůrky budou dětem malé, mohou si na přezutí do třídy přinést náhradní. Organizačně zajistím předání všech věcí ze šatní skříňky, které si děti během 2 dnů odnesou. Děti, které budou u p. Havlové, tak klíč v sáčku se jménem + 1.A jej ponechají u p. Havlové. Osobně si klíče vyzvednu. Připomeňte dětem předání. Děti, které do školy nebudou chodit, tak do 14 dnů na základě domluvy předají klíč v sáčku se jménem a třídou, předají do 5.6.2020 domácí Portfolio k hodnocení. Lze i dříve. Je nutné se domluvit s třídní učitelkou. Děkuji za spolupráci.
* Děti, které půjdou v pondělí do školy, přinesou si čip do ŠJ  a předají vyučující p. učitelce, která je předá ve svazku s označenou třídou a skupinou ve ŠJ. Čipovat budou p. kuchařky. Další informace zaslány emailem. Změna je jen u skupiny 1A1, která půjde na oběd ve 13,30 hod. s p. vychovatelkou Pavelkovou.
* Děti, které zůstaly doma, budou nadále plnit nastavenou distanční výuku dle pravidel a dohody třídy 1.A – děkuji všem rodičům za pěknou spolupráci.
* Děkuji za zpětné vazby a informace od rodičů a dětí. Moc Vás chválím za pěknou práci. Děkuji Vám.
* Nezapomínejte na procvičování úkolů z Aj – viz úkoly p. uč. Fernando.
Stálé zdraví , pohodu a spokojenost při zvládání tohoto zvláštního období. Zdravím Vás. Zdeňka Křížová

Aktualizace k 17.5.2020
Vážení rodiče a milé děti,
informace k rozdělení dětí do skupin a další informace k 25.5.2020 budou s rodiči komunikovány v průběhu tohoto týdne. Maximální počet dětí ve skupině musí být 15 dětí. Vaše požadavky jsem předala vedení školy. Nyní se personálně a organizačně, apod. musí zajistit každá skupina dětí.  Do školy nenastoupí všichni učitelé. Počítejte prosím i s alternativou, že část počtu děti z 1.A  bude mít i jiná p. učitelka naší školy. Věřte, že to není žádný rozmar, ale musíme dodržet všechny hygienické požadavky a vyjít vstříc všem rodičům, kteří děti přihlásili. I nadále do konce června bude probíhat distanční výuka, nadále budu s Vámi se všemi spolupracovat. Prosím Vás o pochopení a zachování klidu. Chválím Vás s jakou noblesou zvládáte výchovu i učení, rovněž svoji práci. Společně se nám bude lépe pracovat a žít. Děkuji Vám. Jakmile budu mít aktuální informace, budu Vás včas informovat. Úkoly čerpejte z Týdenního plánu, pracovní listy jsem zaslala v pátek 15.5. 2020. Hodně zdraví a pohodový týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 15.5.2020
Vážení rodiče,
přeposílám informaci od vedoucí ŠJ p. Stehlíkové :
Vážení rodiče,

zasílám vám informaci ze školní jídelny ohledně stravování od 25.5. Jídelní lístek bude zveřejněn na strava.cz od úterý 19.5. a je potřeba si obědy objednat. Paní Stehlíková nyní nemůže obědy automaticky přihlašovat. Ten, kdo do školy nejde, má možnost nadále využívat Hospodu na dobrém místě. Tam se nic nemění, objednávání zůstává stejné jako doposud. V případě dotazů kontaktujte pí. Stehlíkovou – 774439804. Děkuji.

Aktualizace 10.5.2020
Vážení rodiče a milé děti,
děkuji Vám za spolupráci a plnění úkolů. Chválím Vás, že si umíte rozvrhnout čas na učení, relax  a ještě vymyslet zajímavé věci na procvičování. Prima. Nyní prosím rodiče, aby se velmi pečlivě seznámili s informací v Bakalářích, popřípadě na webových stránkách školy v sekci – Novinky. Důležitá informace k účasti dítěte při vzdělávacích aktivitách od 25.5.2020 nepovinné docházky do ZŠ Úvaly. Pro děti, které do školy nenastoupí bude dál platit distanční forma vzdělávání, jak máme v 1.A nastaveno a většině z Vás tato forma vyhovuje. Žádám všechny rodiče o zaslání PŘIHLÁŠKY DÍTĚTE, kterou jsem zaslala rodičům emailem. Prosím o vyplnění, co nejdříve mi zašlete emailem zpět. Nejpozději do 13.5.2020, protože  se musí organizačně zajistit vzdělávací aktivity, rovněž se připravit i personálně. Děkuji za rychlou odpověď. Prosím rodiče, aby zvážili, jaká forma výuky bude právě pro Vaše dítě do konce školního roku nejlepší a nejefekttivnější. Pokud dítě do školy nastoupí, tak při prvním vstupu do školy předloží vyplněné a zákonným zástupcem podepsané PÍSEMNÉ  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Odkaz na formulář je rovněž na webových stránkách školy v sekci – Novinky. Všechny podrobné informace zaslal p. ředitel přes Bakaláře. Děkuji za spolupráci. Další informace upřesním po obdržení přihlášek od rodičů.
Dále Vám přepošlu ještě odkazy na další čtení od p. vychovatelky Pavelkové. Úkoly na tento týden jsem Vám zaslala v minulém týdnu a doporučuji pečlivě procvičit čtení  di,ti,ni – slabik, slov, vět ve Slabikáři – viz úkoly v Týdenním plánu + DÚ v Bakalářích.
Přeji maminkám příjemnou neděli v kruhu svých nejbližších a všechno nejlepší ke svátku maminek. Všem rodičům a dětem stálé zdraví.
Děkuji za spolupráci. Zdeňka Křížová

Aktualizace 3.5.2020
Vážení rodiče a milé děti,
především Vám děkuji, že zasíláte informace o Vaší práci, posíláte hezká videa, foto, emaily, apod. Mám od většiny z Vás informace, že domácí PORTFOLIO se rozrůstá o krásné práce, které děti vypracovaly. Pracovní listy zaslané emailem k procvičování doplňujte a vypracujte, ukládejte. Budou předmětem hodnocení. Děkuji. Dále bych Vás chtěla požádat o spolupráci – vyvození slabik – di, dí, ti, tí, ni, ní je nutné dětem vysvětlit – viz  PL cvičení 1. Je dobré si vyrobit kartičky se slabikami  di, ti, ni, ( dí, tí, ní ) a společně s dětmi procvičovat i sluchovou analýzu. Prostě učení hrou. Pracovní listy si rozložte do 15.5.2020, bude dostatek času na vyplnění a dále procvičování ve Slabikáři – viz Týdenní plán + v Bakalářích DÚ. Pokud si samozřejmě vybíráte z nabídky s odkazy na webové stránky, které jsem Vám nabídla, tak je to v pořádku. Zasloužíte velkou pochvalu a děkuji Vám za spolupráci. Bližší informace k dobrovolné docházce k 25.5. zatím nemohu poskytnout, neznám ještě žádné informace. Děkuji za trpělivost.

Milé maminky,
k Vašemu nedělnímu svátku 10.5. – Den matek – přeji hodně zdraví, štěstí, ať se splní každý sen. Být dobrou maminkou se neučí v žádné škole. Na to nejsou potřeba žádné knihy, ale jen velké srdce. V dnešní nelehké době cennější než kdy jindy. A Vy  to srdíčko velké máte. Prosím tatínky a děti, aby ke svátku maminek připravili pro svoji maminku, ale i babičku aspoň malé překvapení. Vše nejlepší, především zdraví přeje p.uč. Zdeňka Křížová

Aktualizace 26.4.2020
Vážení rodiče a milé děti,
tento týden bude trochu plný kouzel. Končí měsíc duben a poslední noc z 30.4. na 1.5. bude pálení čarodějnic – Filipojakubská noc. Noc je opředena řadou rituálů a symboliky už od pohanských dob. Zapalují se ohně – symbol síly, energie, života a Slunce. Má ochránit a očistit. Dávejte na sebe pozor, hlavně na děti, dbejte na bezpečnost. Zvyk – upalovat čarodějnickou figurínu – nechť Vám přinese jen zábavu a radost. Je velké sucho, myslete na zdraví všech. Věřím, že Vaše tvořivost při výrobě figuríny čarodějnice bude velká a potěšíte mě ukázkou Vašeho snažení. Potěšíte mě vyfocením svého výrobku a já Vás za odměnu ohodnotím známkou do Bakalářů. Posílám jedno zaklínadlo, ať se Vám to povede :

” Hadi, žáby, zvířátka, klepu taky na vrátka. Čáry, máry, barvičky, ať mám samé jedničky. Hůlko kouzelná, komnato tajemná, znamení dej a pusť dovnitř svůj čarodějný rej. ” Přeji krásný čarodějnický rej.
Děkuji všem rodičům, prarodičům i ostatním členům rodiny za spolupráci. Jste šikovní, mám z Vás velkou radost. Respektuji Vaše přání o zasílání zpětné vazby, ať je to email, SMS, WhatsApp, telefonní hovor, apod. Já si udělám pro sebe vyhodnocení z Vaší spolupráce u každé rodiny a děkuji za ní. Věřím, že domácí Portfolia se rozšiřují a děti mají radost, jak se jim daří. Budou rovněž  předmětem k  hodnocení klasifikace. Doplnila jsem do jednotlivých předmětů klasifikaci, tak určitě děti potěší jedničky. V týdnu jsem Vám zaslala opět několik pracovních listů k procvičení učiva. Další náměty jsem doplnila zde na stránky – Týdenní plán + DÚ. V pátek 1. května se nepracuje – je svátek práce. Rovněž začíná nový měsíc – 1.máj, lásky čas. Prosím všechny muže – mladé i zralé, aby políbili pod rozkvetlou třešní svoji nejmilejší 🙂 a všechny ženy připravily nějaké milé překvapení taky pro svoje nejmilejší 🙂 Mějte se hezky.
Ať Vás zdraví a láska provází. Přeje  Zdeňka Křížová

Aktualizace 19.4.2020

Vážení rodiče a milé děti,
děkuji Vám z celého srdíčka za Vaši skvělou spolupráci. Nadále stále platí daná školní opatření a k současnému vyjádření k otevření škol – pravděpodobně 25.5.2020 –  zaslal vyjádření p. ředitel. Buďte prosím trpěliví a v klidu. Budete včas informováni. Zaslala jsem Vám k vyplnění několik prac. listů a námětů pro práci.
Využívejte v průběhu týdne, možnost výběru stále platí na web. odkazech, apod. Děkuji všem za zpětnou vazbu. Jsem ráda a vždy potěší zprávy z Vaší rodiny.
Nezapomínejte vše ukládat do domácího Portfolia. Přeji Vám  především zdraví a hodně sil ke zvládání náročného období.
Sledujte Bakaláře, stránky třídy, školy, WhathsApp. Děkuji. Hodně pozdravů zasílá p. uč. Zdeňka Křížová

Aktualizace 14.4.2020
Vážení rodiče a milé děti,
vítám Vás v dalším období distančního vzdělávání. Období, které je pro mě i pro Vás určitě velmi zvláštní. Moc se mi stýská. Děkuji za všechny Vaše příspěvky přes WhatsApp, email, SMS a jsem přesvědčená, že tuto práci v domácím prostředí zvládáte s vysokou úrovní. Jsem nadšená a moc Vám fandím, ať to všechno vydržíte a zvládnete. Bude to ještě hodně dlouhé. Mějme na paměti především zdraví, to je to nejdůležitější v našem životě. Abych trochu usměrňovala vzdělávání Vašich dětí, tak je nutné prosím sledovat Bakaláře, Stránky školy, třídy, email. WhatsApp je vlastně pro nás nejrychlejší sociální spojení a přiznám se, že mám radost, když mohu s Vámi sdílet bezprostřední reakce dětí i Vás. Jakákoliv zpětná vazba – informace od Vás je pro mě velmi důležitá. Mám tím podklady pro hodnocení ke klasifikaci apod. Vyslovuji Vám velkou pochvalu a především – DĚKUJI. Pokud zasílám pracovní listy a někdo nemá možnost tiskárny, tak si to předělejte na list papíru. Všechny práce dětí ukládejte do domácího Portfolia, které bude rovněž předmětem vyhodnocení aktivity a práce dítěte v domácím prostředí. Děkuji.
Domácí úkoly se snažím vybírat, aby děti bavily, aby byly použitelné i do dalšího období. Pokud si chcete cokoliv prokonzultovat, tak napište, zavolejte. Ráda pomohu. Rovněž děkuji p.vychovatelce Pavelkové za její videa četby, p. asistentce Stránské za její podporu apod. Je to moc prima. Přeji Vám všem pohodové další dny a hodně psychických sil, především zdraví. Moc na Vás myslím, ať se daří. Na procvičování využívejte web. odkazy, které jsem doporučovala v aktualizaci ze dne 24.3.2020 – Děkuji za spolupráci. Nezapomínejte na DÚ od p.uč. Fernando z Aj.
p.učitelka Zdeňka Křížová

Aktualizace 8.4.2020
Vážení rodiče a milé děti,
přeji Vám krásné Velikonoce plné jarní pohody, něžné pomlázky, štěstí a především zdraví. Z celého srdce přeje jen to nejlepší p.uč. Zdeňka Křížová
Děkuji všem za krásné příspěvky na WhatsApp, které jsou velmi krásné, milé a vždy potěší. Děkuji rovněž za příspěvky přes email, přes Bakaláře. Vím, že je to pro Vás velká a náročná práce, ale jste velmi šikovní, pracovití, prostě jedničky. Vaší spolupráce si velmi vážím a děkuji za ni. Nyní si odpočiňte a s prací opět začneme až 14.4.2020. Moc Vás pozdravuji a rovněž děkuji za spolupráci p. vychovatelce Pavelkové, p. asistentce Stránské, celému týmu ZŠ Úvaly.
Aktualizace 30.3.2020
Vážení rodiče a milé děti,
děkuji Vám za domácí procvičování a vyslovuji pochvalu za spolupráci. Komunikuje celá třída, raduji se z Vašich informací.Děkuji.
* Škola v přírodě – v dubnu 2020 byl plánovaný výjezd – smlouva zrušena – celá finanční částka, která byla rodiči zaplacená Vám přijde během 14 dnů na Váš účet. Prosím – po obdržení této finanční částky – potvrďte krátkou zprávou, že je vše v pořádku. Další informace v září 2020. Děkuji.
* V Bakalářích najdete domácí úkoly – náměty k procvičování. Pracovní listy k procvičování psaní zaslány emailem. Děkuji za doplňování domácího Portfolia. Užijte si společné chvíle se svojí rodinou a přeji především pohodu a zdraví. Děkuji za zpětnou vazbu, taky WhatsApp – prima.
* Logopedická pomoc – info v Bakalářích. Stálé zdraví přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 24.3.2020
Vážení rodiče,
v Bakalářích jsem doporučila odkazy, které můžete s dětmi využívat k procvičování učení. Děkuji Vám za potvrzení informace. U některých rodičů došlo pravděpodobně k opomenutí a nemám zpětnou vazbu, že informace sledují apod. Učení je v Bakalářích – Výuka – Domácí úkoly. Zasílala jsem Vám emaily s náměty her pro pohybové vyžití dětí. Aktualizuji a zasílám odkazy na web. stránky ještě jednou. Všechny děti budou mít domácí Portfólio, které předloží po návratu třídní učitelce. Děkuji rodičům za pomoc a spolupráci. Domácí úkoly máte k plnění průběžně během celého týdne nebo dlouhodobě dle Vašeho výběru. Dejte o sobě vědět, jak se Vám pracuje, zda potřebujete  pomoc, apod. Hodně zdraví přeje Zdeňka Křížová
Posílám na procvičování učení další zajímavé odkazy proti nudě.
www.zlatka.in
www.vcelka.cz
www.fraus.cz/ucenidoma
www.gramar.in/cs
www.skolasnadhledem.cz  ( Online cvičení )
http://matematika.hrou.cz/c/1.trida

https://matmat.cz/

www.skolakov.cz

sledování ČT2 – UčíTelka – od 9,00 hod.
www.radiojunior.cz

www.omalovanky – kukando.cz
www.pripravy.estranky.cz
www.umimematiku.cz
www.mujrozhlas.cz
www.decko.cz
Příjemné zážitky a radost z učení s maminkou a tatínkem přeje p. učitelka
Rodině Filípka se dobře trénuje odkaze :
Ještě co u nás frčí, že posloucháme a u toho trénujeme (online výuka s Agátou, Matýskem a Oskarem):
https://www.youtube.com/channel/UCu3JEcOEWv-eybsibgw2fwQ?fbclid=IwAR22ETNiAiyYoGVTC3ycPGX0Um8lAOpE5UfAe50uHIgGK3t11YN4GyyaZwk&app=desktop
Aktualizace 22.3. 2020
Vážení rodiče a milé děti,
všechny Vás chválím za vzdělávání na dálku. Moc Vás všechny pozdravuji a myslím na Vás. Posílám Vám opět několik informací ke zvládnutí Vaší práce.
Co dalšího můžete udělat, aby Vám společně bylo dobře, posílám to dál:
* Podpořte vznik prostoru, kdy si můžete povídat a být spolu každý den – společné večeře, odpolední čaj, apod.
Zapisujte, nakreslete, vložte si do svého domácího Portfólia – co mi udělalo radost, co mě potěšilo, co jsem dělal/a/, co jsem viděl/a/ na dvorku, atd. Cokoliv Vás napadne. Zakládejte si to do desek nebo si založte svůj deník. Až půjdete do školy, tak už budete mít vlastní vzpomínkovou knihu. Budeme ve škole spolu povídat a hodnotit. Děkuji rodičům, že pomůžete se zakládáním Portfolia. Do Portfólia mohou přispívat i rodiče, sourozenci, prarodiče, apod. Zaměřte se na pozitivní prožitky dne. Děkuji za spolupráci.
* Zapojte děti do pomoci v nové situaci. Mohou mít za úkol myslet na to, abychom každý den zavolali babičce, dědečkovi a popovídali si s nimi, připravit večeři nebo posbírat mezi členy rodiny nápady na oblíbená jídla. Převzít mohou také třeba péči o domácí mazlíčky.
* Podpořte zdravý životní styl a imunitu. Můžete společně zkoušet nové a zdravé recepty, nechat děti připravit obložený ovocný talíř, každý den si společně zacvičit, začít se otužovat, vzpomenout si na Zdravíkov a Semtamovice – na Zdravěnku, Zdravouše, apod.
* Jednou za čas udělejte společně něco neobvyklého, co nikdy neděláte. Uspořádejte módní přehlídku, připravte si rodinné lázně s masážemi, vyrobte společně loutky a zahrajte představení, promítejte staré fotky, vyprávějte si s dětmi.
* Nerozumíš věcem, co se kolem tebe dějí? Zaslechl/a jsi ve zprávách něco, co ti není jasné? Neboj se zeptat. Nejblíž budeš mít asi rodiče, třeba máš i možnost zavolat/napsat si se svojí učitelkou nebo jiným blízkým dospělým.
* Dostali jsme se všichni do nové obtížné situace, která je složitá pro dospělé i pro vás, holky a kluky. Hodně se toho změnilo i pro tebe – nemůžeš chodit do školy
(i když učení asi zas tak moc neubylo), ani na kroužky, ven jen občas a nepotkáváš se naživo s kamarády a kamarádkami. Také slyšíš nebo čteš novinky o koronaviru a nemoci s divným názvem COVID 19. Můžeš se cítit různě, občas se radovat, že ubylo starostí a vstávání, občas naopak mít strach z budoucnosti nebo o své blízké. Na spoustu tvých otázek zatím nemusí být jasné odpovědi. A i o tom ta nová situace je. Tvoje pocity jako radost, strach, nuda či úzkost jsou normální. Máme je všichni. Buďte hodně  zdraví a dávejte na sebe pozor.
* Vytvořte si plán, který zahrne čas na školu. Jsem přesvědčená, že většina rodičů to již dělá a chválím. Je dobré tento plán mít na očích – např. dát si jej na ledničku. Je dobré vyvážit v plánech čas na práci, zábavu, hry, různé aktivity.
* Myslete na každodenní radost. Zkuste každý den vymyslet něco, co Vás potěší nebo udělá radost někomu dalšímu 🙂
* Do konce června se ruší všechny akce. Finanční částka za divadlo Začarovaný les – U Hasičů v Praze, které se mělo uskutečnit 24.3.2020 se ruší a finanční částka – 200,- Kč/ 1 dítě bude vrácena na konto Vašeho dítěte. Ještě prosím o Vaši trpělivost a pochopení ke škole v přírodě, kterou máte – 22 rodičů zaplacenou. Jednáme společně s p. ředitelem Kuncem i s Ckrobinson o posunutí termínu ozdravného pobytu na podzim 2020. Jednáme ve prospěch všech rodičů. Prosím vyčkejte, informaci  podáme.Děkuji za pochopení.
* Sledujte Bakaláře – informace, domácí vzdělávání – úkoly. Děkuji, že pomáháte.
* Cokoliv budete potřebovat – jsem Vám k dispozici na emailu, telefonu, WhatsApp, v Bakalářích každodenně. Děkuji, že mi většina z Vás poskytujete i zpětnou vazbu. Děláte mi radost a jsem na Vás pyšná a jsem ráda, že Vás mám. Zdraví a stálé zdraví přeje p.uč. Zdeňka Křížová a hodně pozdravů posílá i p. asistentka Alenka Stránská. Myslíme na Vás.

Aktualizace 18.3.2020
Vážení rodiče a milé děti,
v Bakalářích jsem doplnila informaci k domácímu vzdělávání. Prosím seznamte se s ní. Děkuji za spolupráci. Možností vzdělávání a upevňování učiva máte dostatek, máte z čeho vybírat. Budu ráda, když mi dáte zpětnou vazbu. Na Vaše domácí sběrné Portfólio navážeme ve škole a věřím, že se Vám  Vaše vlastní kniha bude líbit a bude milou vzpomínkou na práci z domova. V případě nesnází jsem na telefonu, emailu, v Bakalářích, na stránkách třídy. Prosím rodiče Adámka a Kubíka o zaslání aktuálního emailu. Děkuji za spolupráci. Přeji Vám pozitivní ladění na práci, trpělivost a pohodu, především zdraví.
Zdeňka Křížová
Aktualizace 16.3.2020
Vážení rodiče a milé děti,
děkuji Vám za zpětnou vazbu o práci v domácím prostředí, mám radost z usměvavých tvářiček dětí z fotografií, děkuji Vám všem za spolupráci. Ochraňujte svoje nejbližší, lásku k Vaší rodině, lásku ke svému partnerovi, lásku vůči svým přátelům. Mějte sami sebe rádi a přeji především zdraví a pohodu.
Bližší informace máte v Bakalářích nebo prostřednictvím emailu. ( Kdo mi ještě nezaslal aktuální email – napište do Bakalářů – informace zašlu )
Všechny Vás moc zdravím. Zdeňka Křížová
Aktualizace 14.3.2020
Vážení rodiče a milé děti,
možná už jste slyšeli o novém projektu České televize.
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062122-ceska-televize-v-pondeli-spusti-vysilani-pro-skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje
Podívejte se pro zpestření učiva a zábavu dětí. Se srdečným pozdravem p.uč. Křížová

Aktualizace 11.3.2020
Vážení rodiče a milé děti,
srdečně Vás zdravím a přeji jen to nejlepší. V Bakalářích máte 2x informaci –  odkazy na zajímavé stránky na procvičování různého učiva zábavnou formou.
Věřím, že na rodiče je nyní velký tlak po všech stránkách. Nepropadejte panice, učení zvládneme. Tyto stránky využijte, děti to bude jistě bavit. Finanční částku 200,- Kč ze zrušeného divadelního představení v Minoru ze dne 12.3.2020 – Libozvuky jsem Vám vrátila na konto Vašeho dítěte. Jak dlouho budou děti doma, tak přesný datum neznám. Vývoj koronaviru je zatím na vzestupu 🙁  Děkuji Vám za spolupráci. Myslím na Vás. Pokud mi napíšete přes Bakaláře, email zpětnou vazbu, info, apod., tak budu ráda. Buďte hodně zdraví. Vaše p. učitelka Zdeňka Křížová

Aktualizace 7.3.2020
Vážení rodiče a milé děti,
zasílám několik informací:
* Vedení školy podává důležité  informace – rozšíření koronaviru Covid -19 prostřednictvím stránek školy v sekci Novinky, přes Bakaláře. Sledujte průběžně tyto důležité informace. Děkuji.
* V úterý 10.3.2020 nás opět přivítá Městská knihovna Úvaly – exkurze od 9,00 – do 10,30 hod. – s projektem Ó,ó,ó, vajíčko.
* ZRUŠENO – UZAVŘENÍ ŠKOL OD 11.3.2020
Ve čtvrtek 12.3.2020 pojedeme s dětmi do Prahy – Masarykovo nádraží. Sraz na nádraží v Úvalech bude v 7,20 hod. Prosím rodiče, aby dětem zařídili průkazku a jízdenky pro jízdu vlakem – tam i zpět. Po Praze půjdeme pěšky. S sebou batůžek, svačinu, pití, kapesník, pláštěnku. Půjdeme do divadla Minor na představení Libozvuky. Cena 160 Kč/ 1 žák – bude placeno z TF. Příjezd do Úval bude ve 12,54 hod. Děti odvedu na oběd a předám do ŠD. Pokud by žák/yně/ chtěl/a/ odejít sám/a/ od nádraží, musí mít doporučení podepsané od rodičů nebo předám jen pověřeným osobám. Informujte mě prosím včas. Díky. Nezapomeňte dětem, které by nešly do školy – odhlásit oběd.
* Pokud by někdo z dětí zůstal v karanténě, popřípadě byl nemocný / máme ve třídě neštovice / – sledujte týdenní plán s učivem – viz stránky třídy. Děkuji.
* Absence dítěte ve škole – pište mi prosím včas info, omluvenky zaznamenejte do Bakalářů. Děkuji.
* Třídní kolo Pěvecké soutěže proběhne ve třídě dne 19.3.2020 – do školního kola, které proběhne 24.3.2020 postoupí 3 zástupci. Těším se na pěkné písně.
* Papírové hodiny si měly děti z domova přinést a uložit ve svém košíčku pod lavicí. Budeme je tento týden opět využívat. Hříšníci si doplní. Děkuji.
Přeji Vám příjemný týden, hodně zdraví a děkuji Vám za spolupráci. Zdeňka Křížová

Aktualizace 23.2.2020
Vážení rodiče a milé děti,
děkuji za spolupráci a krásný zážitek v barevném týdnu. Bylo to pěkné zpestření naší společné práce. Chválím, prima.
* Jarní prázdniny jsou od 2.3. – do 6.3.2020 – sejdeme se opět 9.3.2020
– úkoly si na prázdniny zvolte k procvičování  – čtení, psaní, počítání do 16 – dle vlastní
potřeby. Zvláštní úkoly nedávám. Naberte hodně sil do další práce.
* Do konce února je nutné mít zaplacenou školu v přírodě. Děkuji, že všichni termín dle dohody s agenturou dodržíte.
* Prosím děti, aby si přinesly do čtvrtka 27.2.2020  – papírové hodiny na výuku.
* Pokud má dítě absenci ve škole z rodinných důvodů více než 1 den, tak je nutné vyplnit tiskopis – Žádost o uvolnění …. – viz stránky třídy. Dle Školního řádu třídní učitel omluví jeden den, další dny třídní učitel informuje dle žádosti p. ředitele a ve spolupráci se absence dítěte řeší. Děkuji za dodržování Školního řádu.
* Blíží se soutěž ve zpěvu. Vybírejte si píseň přiměřenou věku, kterou se naučíte a zazpíváte sólo. Třídní kolo proběhne ve třídě 1.A po jarních prázdninách. Postoupí 3 nejlepší z nejlepších.
* Některé děti opět začínají hledat různé výmluvy k zapomínání věcí do výuky. A kdo za to může? Uhodli jste. Rodiče 🙂 Dohlídněte prosím na přípravu do  školy. Děkuji za spolupráci. Pokud najdete moje doporučení k procvičování čtení, psaní, počítání, tak to prosím není kritika rodičů, ale upozornění, že je nutné se více zaměřit na práci a přidat úsilí na straně dítěte. Je dobře, že dítě kontrolujete, bez práce to nejde.
* Marodům přeji brzké uzdravení a Vám všem hodně zdraví.
Pěkné jarní prázdniny a pohodový týden přeje p.uč. Zdeňka Křížová

Aktualizace 16.2.2020
Vážení rodiče a milé děti,
nemocnost dětí se zdá, že má klesající tendenci. Přeji Vám všem hodně zdravíčka a zvládnutí a překonání všech nemocí.
* Od pondělí 17.2.2020 do 21.2.2020 bude probíhat ” Barevný týden ” – počítá se oblečení a všechny doplňky. Děkuji, že se zapojíte i za Vaši spolupráci. 🙂
Pondělí  –   Modrý den
Úterý      –  Zelený den

Středa    –  Růžový den
Čtvrtek   –   Červený den
Pátek      –  Černobílý den
Učení bude probíhat dle rozvrhu.
* Připomínám informaci ohledně školy v přírodě, nezapomeňte na zaplacení do konce února dle Vaší dohody s agenturou. Děkuji.
* V březnu nás čeká cesta vlakem do Prahy. Prosím rodiče, aby včas dětem obstarali platné doklady, průkazky dle platných instrukcí ČD. Děkuji.
* Blíží se – Pěvecká soutěž. Proběhne třídní kolo a tři zástupci třídy – nejlepší z nejlepších postoupí do školního kola. Termín upřesním. Děti si již mohou vybírat a
  trénovat zvolenou píseň, kterou oznámí třídní učitelce. Děkuji za spolupráci.
* V Matematice se děti seznamují s dalšími početními operacemi – prostředími např. Autobus, Hadi. V době nemoci dětí tyto úkoly neplňte. Ve škole se vrátím k této učební látce a dětem vysvětlím, procvičím a následně se k těmto prostředím budu vracet i v dalších hodinách. Není nutné, aby se rodiče trápili s vysvětlováním a obávali se, že dítě to nechápe apod. Doporučuji procvičovat standardní sčítání, odčítání, rozklad čísla, porovnávání – větší, menší, stejně, o kolik více, o kolik méně, správné psaní číslic a jejich tvarů, správné psaní znamének. Děkuji.
* Čtení je každodenním domácím úkolem za účasti dospělého čtenáře, který dítě kontroluje. Při psaní je nutné dodržovat správné návyky, zároveň je nutné dbát o kontrolu vlastní práce – ” napíšu, zkontroluji, doplním .” Děkuji, že s dětmi psaní procvičujete. Platí to i v Matematice s počítáním.
* Ve čtvrtek 20.2.2020  se uskuteční v ZŠ Úvaly seminář – Role rodiče v životě dítěte v současnosti. Přednáší PhDr. Jan Svoboda. Na seminář je nutné se přihlásit – viz stránky školy – Aktuality.
Příjemný pohodový týden přeje p. učitelka Zdeňka Křížová

Aktualizace 9.2.2020
Vážení rodiče a milé děti,
několik důležitých informací pro Vás :
* Z důvodu velké absence a nemoci dětí bude tento týden upravena Tv na relaxační a dechová cvičení. Velká zátěž by nebyla na místě.
* Exkurze v Městské knihovně Úvaly byla velmi pěkná a chválím děti za práci i chování. Čtení, vyprávění i skládanka pejska je velmi potěšila. Prima.
* V pondělí 10.2.2020 budeme mít 3. – 4. hod. další část projektu Zdravíkov. / Přinést si do školy věci dle rozvrhu, rovněž i Matematiku / Děkuji.
* Připomínám informaci ohledně školy v přírodě, nezapomeňte na zaplacení do konce února dle Vaší dohody s agenturou. Děkuji.
* V březnu nás čeká cesta vlakem do Prahy. Prosím rodiče, aby včas dětem obstarali platné doklady, průkazky dle platných instrukcí ČD. Děkuji.
* Meteorologové varují před silným větrem, buďte na sebe opatrní.
* Ve třídě se vyskytly neštovice.
Hodně zdraví a úspěchů do nového týdne přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 2.2.2020
Vážení rodiče a milé děti,
vítám Vás ve 2. pololetí našeho školního roku. Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, úspěchů a radosti z dalších splněných úkolů. Vysvědčení předám marůdkům po příchodu do školy. Snad už to bude se zdravíčkem lepší.
* Minulý týden byla i v naší třídě velká nemocnost dětí. Učivo budeme postupně doplňovat, opakovat, procvičovat.
* Sebehodnocení – děti, které byly nemocné, tak doplní postupně. Děkuji za spolupráci rodičům.
* V pátek 7.2.2020 půjdeme do Městské knihovny Úvaly – informace – viz Kalendář akcí. Učení – děti si do školy přinesou Čj i M.
* Chválím všechny rodiče za doplnění třídního fondu.
* Připomínám informaci ohledně školy v přírodě, nezapomeňte na zaplacení do konce února dle Vaší dohody s agenturou. Děkuji.
* V březnu nás čeká cesta vlakem do Prahy. Prosím rodiče, aby včas dětem obstarali platné doklady, průkazky dle platných instrukcí ČD. Děkuji.
Hodně zdraví do nového týdne přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 26.1.2020
Vážení rodiče a milé děti, několik informací pro Vás:
* V pátek nám vyskočila velká marodka dětí – onemocnělo 11 dětí. Přeji všem brzké uzdravení a nezapomínejte na přísun vitamínů.
* Vysvědčení – Výpis – obdrží děti ve čtvrtek 30.1.2020 a ponechají si jej doma. Originál – Vysvědčení za obě pololetí obdrží děti v červnu. Učení je dle rozvrhu.
Doporučuji si s dětmi popovídat o tom, co všechno absolvovaly, co zvládly, kde je potřeba cvičit, apod. Dítě si v sebehodnocení najde oblasti, kde se cítí silně, kde se musí více učit, procvičovat, kde musí více pracovat. Popovídat si o chování s dětmi ve škole, o dodržování pravidel chování ve třídě, o respektování pokynů dospělých, o přípravě na vyučování – vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti, smyslu pro povinnost, atd. Přijetí a respektování pravidel, zásad slušného chování vede i do budoucnosti k výchově ohleduplného a sebevědomého člověka. Nechceme přece rozvíjet a podporovat svéhlavé sobce. Děkuji za spolupráci
.
* V pátek 31.1.2020 – mají děti jednodenní pololetní prázdniny. Gratuluji k úspěšnému zvládnutí 1. pololetí a hodně úspěchů do práce v 2. pololetí. 🙂
* Pravidelné procvičování – každodenní – za účasti dospělého – čtení, psaní, počítání – je nutností.
Pravidla pro omlouvání žáků – Zákonný zástupce je povinen:
o důvodech nepřítomnosti žáka ve škole informovat třídního učitele do 3 dnů od jejího vzniku jakýmkoliv způsobem (telefonicky, SMS, ústně, e-mailem)
–  poslat elektronickou omluvenku prostřednictvím Bakalářů neprodleně po ukončení absence. Jiný způsob omlouvání nelze akceptovat. Děkuji.
* Konzultace – rodič – žák – učitel – dle dohody a potřeby – je nutné se dohodnout s třídní učitelkou předem. Děkuji.
*
Žádám děti o šetrné zacházení s pracovními sešity, s pomůckami a pod. Dodržujte čistotu při práci. Je to Vaše vizitka. Děkuji.
*
Zkontrolujte penál a jeho vybavení, je nutné doplnit popisovače na tabulku, vyprat cvičební úbor a rovněž doplnit. Děkuji.
* Děkuji za doplnění TF. Stále je ovšem některé dítě v záporných nebo v nedostatečné finanční částce na svém kontě. Bude se platit ŠD – viz info v notýsku ŠD.
Příjemný týden a krásně prožité pololetní prázdniny přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 19.1.2020
Vážení rodiče a milé děti,
uzavření docházky – absence, uzavření známek z prospěchu v jednotlivých předmětech, uzavření klasifikace z chování  –  ukončeno za 1. pololetí dne 17.1.2020. Další absence i klasifikace se bude již týkat 2. pololetí. Vysvědčení bude dětem předáno ve čtvrtek 30.1.2020 a v pátek 31.1.2020 budou mít děti jednodenní pololetní prázdniny. Práce všech dětí byla oceněna na výbornou. Děti zvládly 1.pololetí  výborně, obrovský kus práce v novém prostředí, s novým kolektivem, p. učitelkou, apod. Chválím děti a rodičům děkuji za spolupráci. Zároveň musím konstatovat, že obrovský kus práce máme před sebou. Poctivá práce, slušné chování, učení a příprava na výuku, dodržováním pravidel chování, zodpovědnost, plnění si svých povinností  – to je dobrá deviza do 2. pololetí i do života, na které budu stavět další hodnocení.  Přeji Vám do budoucnosti hodně úspěchů.
* V úterý 21.1.2020 – proběhne hudební pořad 1. – 2. hod. v CVA ” 65 ” v Úvalech – Já písnička.  Děti přijdou normálně do školy, přejdeme do CVA ” 65 ” v 7,50 hod., program začne v 8,00 h. Z TF se zúčastněným odečte 50 Kč/1 dítě. Učení si děti vezmou. Někteří jedinci nemají dostatek finančních prostředků – je nutné od rodičů finanční částky doplňovat včas, mít nějakou rezervu na TF. Děkuji.

* Každodenním úkolem pro děti bude psaní – opis, přepis, diktát, autodiktát, čtení, počítání – procvičování za DÚ. Rodiče prosím o kontrolu a spolupráci. Děkuji.
* Seminář – na téma : Správná výslovnost dětí v 1. a 2. třídě – se uskuteční v ZŠ Úvaly dne 23.1.2020 / čtvrtek / od 17,30 hod. Ostatní informace jsou na webu ZŠ Úvaly. Na tento seminář je nutné se přihlásit. Přednášet bude zkušená logopedka p. Alena Hauptmanová. Poněvadž ve třídě je větší skupina dětí, které mají problémy s výslovností, doporučuji se semináře zúčastnit. Nechávám na Vašem zvážení.
* Individuální konzultace probíhají dle zájmu rodičů, učitelky –  ve třídě. Je nutné se domluvit předem. Děkuji rodičům za informace. Kontaktujte mě přes Bakaláře. V Bakalářích budete nacházet i další informace, klasifikaci, apod.  Děkuji.
* Z následných rozhovorů a zjištění vyplývá opatření – z důvodů ” údajných krádeží ” karet Pokémonů – tyto karty dětem do školy nedávejte.Děkuji za pochopení.
* Kontrolujte dětem pravidelně penál, někteří jedinci už nemají ani tužky. Doplňte již do penálu psací pera – doporučuji Tornádo, Stabilo. Pokud  některé děti začnou psát perem později, nic se přece neděje. Potřebují ještě ruku nadále uvolňovat tužkou po papíře.
* Chystá se od 17.2. – do 21.2.2020 – Barevný týden. Čím víc barevných doplňků daného dne bude mít dítě, tím lépe. Viz Kalendář akcí.

* Děkuji za milá přání k mým narozeninám. Potěšilo mě to.
Hezký týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 12.1.2020
Vážení rodiče a milé děti,
blíží se pololetní vysvědčení, prosím o doplnění chybějících omluvenek do Bakalářů. Docházku za 1. pololetí uzavřu k datu 17.1.2020
Další informace :
* Doplnila jsem do Kalendáře akcí další možné aktivity, které nás čekají – viz  stránky třídy – kalendář akcí. Postupně doplním další dle aktuálnosti.
* Zkontrolujte si konta vašich dětí – zadala jsem předpokládané platby za akce – Hudební pořad – Já písnička = 50 Kč/ 1 dítě, Divadlo Minor Libozvuky = cca 200 Kč / 1 dítě, Divadlo U Hasičů – Začarovaný les = cca 200 Kč/ 1 žák a  bude se platit Školní družina. Děkuji za včasné doplnění finanční částky.
/ 13 dětí nemá dostatečnou finanční rezervu /
* Pamatujte rovněž na placení školy v přírodě – viz informace na stránkách – www.ckrobinson.cz – děkuji. Na školu v přírodě je přihlášeno 23 dětí. Děkuji.
*
V pondělí 13.1.2020 – 1. – 2. hod. – shrnující blok projektu Zdravíkov – informace v Bakalářích nebo i v písemné podobě předány.  Děkuji předem za spolupráci a pomoc s přípravou svačinky, obalů / obrázků /.
* Děti, které už mají průpravu psaní v pořádku a netlačí na tužku si přinesou během týdne psací pero. Pro začátek stačí např. Tornádo, Stabilo. Gumovací pero necháme na pozdější období. V pondělí 13.1.2020 dětem tuto informaci ještě připomenu. Ostatní děti budou ještě psát tužkou. Prosím, dohlídněte na jejich ořezání, aby tužky byly připravené v penálu každý den. Některé děti nemají základní barvy pastelek, zapomínají pracovní sešity, hledají různé výmluvy. Budu muset sáhnout k nepopulárnímu hodnocení.
* Formy psaní : Opis, Přepis, Diktát, Autodiktát – již tyto formy uplatňujeme. Zatím  nejvíc problematická forma je – Přepis. Napsat z tiskací podoby písmeno, slabiku, slovo,větu,  číslice do psací podoby –  je složitější aktivita.  Je nutné se zaměřit na procvičování psaní každý den, čtení je každodenním procvičováním samozřejmostí.
Slova si ve Slabikáři vysvětlujeme, slabiky si označujeme obloučky, čteme vázaně, ale musí se cvičit i doma každý den, pravidelně a soustavně.
Prosím rodiče o trpělivost a důslednost při vypracovávání úkolů, úkoly podepisovat. Děkuji za spolupráci.

* Několik jazykolamů na rozcvičení mluvidel :
– Kapala kapka, kapala, po oknech dolů stékala.
– Klára hrála na klarinet.
– Kobyla klapala kopyty: Klepity, klepity, klep.
– Klapka klapla.
Příjemný týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 5.1.2020
Vážení rodiče a milé děti,
do nového roku přeji především zdraví, spokojenost, pohodu a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě. Marodům přeji brzké uzdravení.
* Děkuji za půjčení stromečku rodině Varvařovské a světýlek rodině Segéňové. Budou v pondělí 6.1. připraveny k odběru.
* Škola v přírodě – věřím, že jste všichni zájemci přihlášeni a máte placeno dle dohody s agenturou.
* Doplňte a zkontrolujte si Třídní fond – asi cca 12 dětí nemá dostatečnou finanční částku na kontě na kulturní akce, školní družinu, na Vv, Pč apod. Děkuji.
* Blíží se vysvědčení – 30.1.2020  – tak úspěšný a aktivní pracovní start v  další práci. Děkuji všem za spolupráci. Příjemný týden přeje p.uč. Zdeňka Křížová

Aktualizace 20.12.2019
Vážení rodiče a milé děti,
děkuji Vám za přání a dárečky, děkuji Vám za spolupráci. Opět se sejdeme s dětmi 6.1.2020
Krásné Vánoce a šťastný nový rok přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 8.12.2019
* V pondělí 9.12.2019 se uskuteční 1. a 2. hod. projekt Zdravíkov ( 3.blok )
* Vánoční dáreček věnujeme v podobě kulturního vystoupení v Domově seniorů v Úvalech – v úterý 10.12.2019 od 10,30 hod. Děti přijdou ráno do školy a nemusí si brát učení. Vezmou si batůžek, vybavený penál, svačinu, pití, klíč od šatny, čip od ŠJ. Děti budou pracovat 2 hod. ve škole. Potom se pěšky vydáme do Domova seniorů v Úvalech. Vystoupení zahájíme v 10,30 hod. a odcházet je v plánu před 12 hod. zpět do školy. Prosím o svátečnější oblečení. Děkuji. Děti předám do ŠD.
* Vánoční koncert ZŠ Úvaly – srdečně zveme dne 12.12.2019 ( čtvrtek )  od 18 hod. v Sokolovně v Úvalech.
* Ve čtvrtek 12.12.2019 se děti účastní – od 8,00 – do 9,30 hod. v ” DVA 65 ” v Úvalech – kino – film Lví král – cena 50 Kč bude odečtena z konta dítěte v TF. Prosím rodiče o kontrolu stavu konta vlastního dítěte a doplnění finanční částky. Kontrolou jsem si ověřila, že některé děti nemají na kontě dostatečnou finanční rezervu v TF.
Pokud dítě nebude mít na zaplacení akce, nemůže se této akce účastnit a bude se po dobu akce učit v jiné třídě. Ráda bych tímto upozorněním předešla této nepříjemné záležitosti.  Děkuji.
* Dáreček – univerzální / kluk nebo holčička / – odevzdejte prosím do pátku 13.12.2019 – na TS byla dohoda v ceně 100 Kč. Děkuji.
* Prosím dohlídněte na přípravu dětí do školy. Některé děti často zapomínají klíče od šatny, čipy do ŠJ. Velmi tím narušují organizaci a práci odpovědných pracovníků v šatně nebo ve ŠJ. Děkuji.
* Dne 16.12. 2019 – v pondělí – pojedeme s dětmi objednaným autobusem do Horních Počernic – divadelní představení ” Kde se vzaly Vánoce.” Děti přijdou ráno do školy – do třídy 1.A, vezmou si jen batůžek, svačinu, pití, mlsání, kulturnější oblečení. První hodinu se budeme učit. Odjezd od školy je plánován na 9,00 hod. a přijedeme cca mezi 12,00 – 12,30 hod. Děti předám do ŠD. Vstupné + doprava cca 200,-  Kč bude zadáno k platbě z TF každého dítěte.
* Prosím rodiče o zaslání různého ovoce / lze i zmrazené / dle svých možností na 17.12.2019 / úterý / – budeme s dětmi připravovat dáreček pro rodiče v naší školní kuchyňce, budeme  dělat – Pečený čaj pro zdraví 🙂 Děkuji za spolupráci.
* Prosím rodiče o důslednou kontrolu hlavy dětí. Vyskytují se vši. Kontrolu provádějte raději každodenně. Výskyt hlaste tř. učitelce. Děkuji.
* Připomínám školu v přírodě – děkuji, že dodržíte instrukce a placení dle dohodnutých pravidel. Děkuji.
* Vánoční besídka pro rodiče a jejich blízké rodinné příslušníky se uskuteční 19.12.2019 / čtvrtek / od 16 hod. ve třídě 1.A – srdečně zveme a těšíme se na Vás. Prosím maminky o zaslání něco málo vánočního cukroví, něco k občerstvení. Děti si domlsají dobrůtky v pátek 20.12.2019 – vytvoříme si  Silvestrovské dopoledne – písničky, hry, soutěže, disco, vtipy. hádanky, apod. Na tento den si děti nemusí brát učení – jen batůžek, penál, svačinu, pití, klíč od šatny, čip do ŠJ.
* Vánoční prázdniny začínají 23.12.2019 a do školy se nastupuje 6.ledna 2020 – úkoly zůstávají – procvičování čtení a počítání probraného učiva, odpočívání 🙂
* Prosím – sledujte Bakáláře. Děkuji.
Vážení rodiče a milé děti,
děkuji Vám za spolupráci.
Můžeme mít tisíce přání, tužeb, snů, ale jen štěstí, zdraví, láska a přátelství dává smysl našim dnům. Krásné Vánoce a šťastný nový rok přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 1.12.2019
* Vážení rodiče a milé děti, děkuji všem za aktivní pomoc při vánočních dílnách, za sponzorství pro děti na vánočním jarmarku naší školy. Další informace budou zveřejněny po vyúčtování této akce na stránkách školy v nejbližších dnech. Ještě jednou děkuji.
* Děkuji za zajištění a půjčení stromečku, ozdob rodině Varvařovské a světýlek rodině Segéňové. Prima. Děti mají velkou radost.
* Naše třída 1. A se připravuje na kulturní vystoupení v Domě seniorů v Úvalech příští týden – 10.12.2019 od 10,00 hod. Informace ještě upřesním.
* Vánoční koncert ZŠ Úvaly – srdečně zveme dne 12.12.2019 ( čtvrtek )  od 18 hod. v sokolovně.
* Čertoviny budou 3. hod. – dne 5.12.2019 – ve spolupráci s žáky a pedagogy 2. stupně – nadílka ve spolupráci s rodiči – děkuji p. Kavkové i p. Brhelové za aktivní pomoc. Nadílku zadám k vyúčtování z TF. Děkuji.
* Vánoční besídka se uskuteční ve čtvrtek 19.12.2019 od 16 hod. Děkuji. Bližší info ještě upřesním.
* Dáreček pro nadílku na vánoční besídku  – univerzální – hodí se pro kluka i holčičku – 1 ks v ceně 100 Kč – dle  domluvy na TS odevzdejte zabalený nejpozději do 13.12.2019 – děkuji.
* Nezapomeňte odevzdat – Zdravíkov – úkol č.2 – omalovánku vykreslit.
* Děkuji za plnění pravidel placení ohledně školy v přírodě.
Příjemný a ve zdraví prožitý adventní čas přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 24.11.2019
* Chválím děti za pěkné chování v divadle. Dle vyjadřování a hodnocení dětí se divadlo líbilo.
* Děkuji všem rodičům za účast na třídní schůzce, za spolupráci. Děkuji, že jste se zapojili svým nápadem, názorem do Koncepce školy – např. Co potřebujete, aby vzdělávání bylo přínosem, abychom se cítili fajn apod. Kdo má ještě zájem, tak můžete poslat na lístku svoje vyjádření do 27.11.2019 –  Předám p. řediteli. Děkuji.
* Škola v přírodě – informace, placení – děkuji předem za dodržení daných pravidel dle zvolených instrukcí.
* Ve čtvrtek 28.11.2019 od 8,00 – do 11,40 hod. proběhne vánoční dílnička. Budeme vyrábět dárečky na školní jarmark. Děti si vezmou jen penál, svačinu, pití, mls, klíče od šatny, čip do ŠJ. Ostatní učení nechají doma. Jinak odpolední výuka Hv bude normálně dle rozvrhu. Po skončení výuky děti předám do ŠD.
* Vánoční jarmark se bude konat v sobotu 30.11.2019 v ZŠ od 13 hod. – do 15 hod. Další program na náměstí Úvaly – viz stránky školy. Srdečně zveme.
* Čertoviny budou dne 5.12.2019 – ve spolupráci s žáky a pedagogy 2. stupně – nadílka ve spolupráci s rodiči – děkuji.
* Dle sdělení rodičů k vánoční besídce vzešel termín na čtvrtek 19.12.2019 od 16 hod. Děkuji. Bližší info ještě upřesním.
* Dáreček pro nadílku dětí – univerzální – hodí se pro kluka i holčičku – 1 ks v ceně 100 Kč – dle  domluvy na TS odevzdejte zabalený nejpozději do 13.12.2019
* Děti dostanou Slabikář a písanku 1. díl – prosím o obalení. Dále budou děti dostávat i kopie z čtecích karet. Každodenní procvičování čtení je nutností za účasti dospělého čtenáře. Kontrola je nutná.
* Nezapomeňte odevzdat – Zdravíkov – úkol č.2 – omalovánku vykreslit.
* Prosím děti, aby si přinesly jakoukoliv figurku z Kinder vajíčka s obličejem – budeme potřebovat na práci v Matematice.
* Doporučení – Dbejte u dětí na správné sezení, držení těla, hlavy, špetkovité držení tužky, netlačíme na ni, před psaním nebo v průběhu psaní si procvičíme prsty. Hodně se děti zlepšují, ale část dětí má s odstraněním zlozvyku problém. Stále připomínat, opravovat.
* Děkuji za spolupráci při Sebehodnocení dětí. V lednu již budeme hodnotit pololetí.
* Konzultace – učitelka – rodič – žák – probíhají dle zájmu rodičů. Je nutné se předem domluvit s třídní učitelkou.
Děkuji za spolupráci a přeji příjemné adventní období. Zdeňka Křížová


Aktualizace 17.11.2019
* Třídní schůzka se uskuteční v úterý 19.11.2019 od 17 hod. ve třídě 1.A . Prosím všechny rodiče, aby se seznámili na stránkách školy v sekci – O škole – Dokumenty – se Školní řádem. Je pro nás závazný a je vhodné vědět, jaké máme ( rodič, žák, pedagog ) práva a povinnosti. Děkuji, že si najdete chvilku a Školní řád si prostudujete. Na třídní schůzce si můžeme říct a vysvětlit případné dotazy či připomínky.
Na TS Vám předám další informace ke škole v přírodě, k dalším akcím třídy, co se nám daří či nedaří, vyúčtování TF, apod.
* Ve čtvrtek  21.11.2019 jedeme s dětmi do divadla. U Hasičů v Praze, kde nás čeká představení Příběhy včelích medvídků. Pojedeme objednaným autobusem od školy. Sraz dětí bude již v 7,15 hod. Odjíždíme v 7,30 hod. Přijďte prosím včas, protože nelze čekat a odjezd odkládat. Opozdilci se budou učit v jiné třídě. Návrat do školy bude cca ve 12 hod. a opět nás autobus přiveze ke škole. Děti odvedu na oběd, budou dále pokračovat v odpolední výuce – 1 hod. Hv. Po skončení výuky děti předám do školní družiny. Připravte dětem batůžek / nejlépe popruhy na obě ramena /, svačinku, pití v dobře uzavíratelné láhvi, popřípadě nějakou dobrůtku pro mlsný jazýček, kapesníky. Oblečení – učíme děti kulturně společenským návykům / slavnostnější košili, halenku, svetřík … / .Cena za divadlo i dopravu bude placena z třídního fondu ve výši cca 200,- Kč. Nezapomeňte dát dětem do batůžku klíče od šatny a čip do ŠJ. Pokud někdo onemocní – zašlete mi včas SMS.Děkuji.
* Vánoční dílny se ve třídě 1.A  uskuteční ve čtvrtek 28.11.2019 – odpolední výuka je dle rozvrhu. Děkuji přihlášeným rodičům – pomoc při dílnách – za spolupráci. Děti odvedu do ŠD. Vánoční jarmark se koná ve škole v sobotu 30.11.2019 od 13hod. – do 15 hod., rozsvěcení stromečku na náměstí je v 16,30 hod.
Jste srdečně zváni.
* Kalendář akcí – ekonomická rozvaha i plán akcí 1.A  je postupně doplňován. Známky, hodnocení z předmětů jsou v el. ŽK.
* Vážení rodiče a milé děti, máme za sebou první čtvrtletí. Děti přinesly tiskopis – Sebehodnocení – děkuji, že jste si s dětmi popovídali a společně se podíleli na vyplnění. Ve škole se budu podílet na hodnocení rovněž i já. Vyplněný tiskopis zašlete po dětech do školy. Děti, které nebyly ve škole, tiskopis rovněž doplní dodatečně. Děkuji Vám za spolupráci. Zdeňka Křížová
Aktualizace 12.11.2019
Vážení rodiče, oznamuji:
* Dílny pro rodiče prvňáčků k metodě prof. Hejného se dne 19.11.2019 od 18,00 hod. neuskuteční z organizačních důvodů. O náhradním termínu budete včas informováni. Děkuji za pochopení.
Zdeňka Křížová

Aktualizace 10.11.2019
* Děkuji všem, kteří si zakoupili náramek a podpořili FOND SIDUS – nemocné a postižené děti. Ještě se lze zapojit a náramek v ceně 50 Kč zakoupit u vchodu do šaten naší ZŠ u p. vrátné Dany Konečné. Vážím si Vaší pomoci. Děkuji.
* Třídní schůzka se uskuteční v úterý 19.11.2019 od 17 hod. ve třídě 1.A . Prosím všechny rodiče, aby se seznámili na stránkách školy v sekci – O škole – Dokumenty – se Školní řádem. Je pro nás závazný a je vhodné vědět, jaké máme ( rodič, žák, pedagog ) práva a povinnosti. Děkuji, že si najdete chvilku a Školní řád si prostudujete. Na třídní schůzce si můžeme říct a vysvětlit případné dotazy či připomínky.
Na TS Vám předám další informace ke škole v přírodě, k dalším akcím třídy, co se nám daří či nedaří, apod.
* Dílny pro rodiče prvňáčků k metodě – Matematika p. profesora Hejného  – proběhnou po TS od 18 hod. – je nutná přihláška rodičů – viz stránky školy. Těším se na setkání s Vámi.
* Dále naší školu navštíví ve čtvrtek 21.11.2019 od 16 hod. samotný p. profesor Milan Hejný – autor této metody Matematiky. Opět je nutné se na stránkách školy se přihlásit. Děkuji.
 
* Zdravíkov – 2. blok se uskuteční 11.11.2019 od 10,00 – do 11,40 hod. Nezapomeňte na DÚ a odevzdat jej do školy. Kdo již učinil – pochvala. Děkuji.
* Vystoupení v Domově seniorů v Úvalech – naše třída připraví kulturní vystoupení – proběhne 10.12. 2019 od 10,30 hod. Informace upřesním na TS.
* Konzultace – učitelka – rodič – žák – probíhají dle zájmu rodičů. Je nutné se předem domluvit s třídní učitelkou. Další informace  na TS.
* Je nutné s dítětem každodenně procvičovat čtení písmen, slabik. Dohlídnout na přípravu do školy, na pořádek v aktovce. Děkuji.
Děkuji za spolupráci. Zdeňka Křížová

Aktualizace 8.11.2019
Náš první výlet vlakem  do Prahy proběhl v pořádku. Děti chválím za pěkné chování a vyslovuji všem zúčastněným velkou pochvalu. Dle vyjadřování dětí se jim akce líbila a byly spokojené. O vlastní zážitky se snad s Vámi podělily. Do Bakalářů jsem dětem zadala platbu z Třídního fondu – Muzeum smyslů Praha – 1 dítě vstupné 143,- Kč, 1 dítě – vstupné + jízdenka pro dítě – 162,- Kč. Žádám opětovně některé rodiče, aby provedli kontrolu konta svého dítěte a při doplnění finanční částky uváděli správný variabilní symbol. Školní jídelna má jiný účet. Nezapomeňte, že z Třídního fondu se hradí výdaje i za Školní družinu. Rodič, který si neplní tuto povinnost vystavuje vlastní dítě, že se akce dítě nemůže zúčastnit. Děkuji za pochopení. Zdeňka Křížová

Aktualizace 1.11.2019
* Výlet do Prahy :
V pátek  8. 11. 2019
pojedeme s dětmi  na výlet do Prahy.
( V Úvalech nepůjde ve škole elektrický  proud, tudíž se nebude topit ani se nebude vařit. )
Pojedeme s dětmi vlakem. Jízdenku pro děti koupím hromadnou – zaplatím z TF.
Důležité  informace :
Cílem výletu bude: MUZEUM SMYSLŮ /MUSEUM OF SENSES / v Jindřišské  v Praze 1 – Nové Město.
Sraz dětí:
  Sejdeme  se u  Základní  školy Úvaly v 7,35 hod.
Od školy odcházíme v 7,40 hod. na vlakové nádraží. Odjedeme vlakem v 8,06 hod.
Příjezd  do  Úval  na nádraží – bude v 11,56 hod.
Cena
: Vstup 179,- Kč / při minim. počtu 10 dětí sleva 20 % ) + jízdenka  cca 20 Kč. Bude placeno z TF a vyúčtování proběhne po ukončení výletu. Zkontrolujte stav konta dítěte v třídním fondu. Zadám platbu v třídním fondu 200,- Kč / 1 dítě. Včas nahlaste případnou omluvenku z důvodu nemoci. Při návratu do Úval přivedu děti zpět ke škole, kde si je můžete převzít nebo je předám zmocněné osobě. Předem mě informujte – napište mi do Bakalářů.
Co si děti mají vzít ? Batůžek na záda, svačinu, pití v dobře uzavíratelné  láhvi, mlsání, drobné kapesné, pohodlné teplé oblečení, obuv, čepici, kapesníky.
Děkuji za přípravu  a buďte včas u školy.  Těší se na Vás Zdeňka Křížová

* Poděkování a velká pochvala za spolupráci všem rodičům za pomoc při zajištění kostýmů pro děti a úžasné občerstvení, výtvarnou a pracovní kreativitu. Velkou zvláštní pochvalu Lili a její mamince. Halloween ve spojení s naším svátkem Dušičky jsme si tento den společně užili. Píseň K. Gotta – Srdce nehasnou, kterou mi děti zpívaly mi přinesla velký citový zážitek. Úžasné ani se to nedá popsat. Věcné čtení – z knihy Děvčátko s kosou / M.Stavarič, Dorothee Schwab / jsme si s dětmi povyprávěly, proč s úctou vzpomínáme na svoje nejbližší apod. Vše je součástí našeho života. 
* Třídní schůzka se uskuteční v úterý 19.11.2019 od 17 hod. ve třídě 1.A . * Prosím všechny rodiče, aby se seznámili na stránkách školy v sekci – O škole – Dokumenty – se Školní řádem. Je pro nás závazný a je vhodné vědět, jaké máme ( rodič, žák, pedagog ) práva a povinnosti. Děkuji, že si najdete chvilku a Školní řád si prostudujete. Na třídní schůzce si můžeme říct a vysvětlit případné dotazy či připomínky.

* Děkuji všem, kdo splnil test z Logické olympiády. Rodičům děkuji za spolupráci.

* Děkuji rodičům za zaslání souhlasu s pobytem dítěte na škole v přírodě. Je přihlášeno 23 dětí. Škola v přírodě se uskuteční. V nejbližších dnech Vám zašlu další informace. Prosím o trpělivost. Děkuji.

* Je nutné s dětmi každodenně cvičit písmenka, čtení slabik. Děkuji.

Příjemný týden přeje Zdeňka Křížová, děkuji za spolupráci.

Aktualizace 20.10.2019
* V pondělí 21.10.2019 jedeme s dětmi do divadla. U Hasičů v Praze nás čeká představení Kocour Modroočko. Pojedeme objednaným autobusem od školy. Sraz dětí bude již v 7,15 hod. Odjíždíme v 7,30 hod. Přijďte prosím včas, protože nelze čekat a odjezd odkládat. Návrat do školy bude cca ve 12 hod. a opět nás autobus přiveze ke škole. Děti předám do školní družiny. Připravte dětem batůžek / nejlépe popruhy na obě ramena /, svačinku, pití v dobře uzavíratelné láhvi, popřípadě nějakou dobrůtku pro mlsný jazýček, kapesníky. Oblečení – učíme děti kulturně společenským návykům / slavnostnější košili, halenku, svetřík … / .Cena za divadlo i dopravu bude placena z třídního fondu ve výši cca 200,- Kč. Nezapomeňte dát dětem do batůžku klíče od šatny a čip do ŠJ. Pokud někdo onemocní – zašlete mi včas SMS. Děkuji.
* LOGICKÁ OLYMPIÁDA – kategorie A1 – žáci 1. třídy. Děkuji, že si s dětmi vyzkoušíte doma logickou soutěž – viz přihlášené děti. Tuto soutěž je nutné splnit v termínu od 22.10. – do 28.10.2019. Hodně úspěchů a štěstí.
* Podzimní prázdniny – 29.10 – 30.10.2019 – opakujte si a odpočiňte si. 
* Prosím všechny rodiče, aby se seznámili na stránkách školy v sekci – O škole – Dokumenty – se Školní řádem. Je pro nás závazný a je vhodné vědět, jaké máme ( rodič, žák, pedagog ) práva a povinnosti. Děkuji, že si najdete chvilku a Školní řád si prostudujete. Na příští třídní schůzce 19.11.2019  od 17 hod. si můžeme říct a vysvětlit případné dotazy či připomínky.
* Školní parlament naplánoval po podzimních prázdninách 31.10.2019 – Halloween v naší škole. Děti mohou přijít do školy v hallweenských převlecích a v maskách. Výuka bude probíhat a bude přizpůsobená a motivována tímto tématem. Děti ve třídě projevily zájem, mohou přijít z domova v převlecích. Pokud maminky připraví pro děti nějaké občerstvení do třídy, bude vítáno. Záleží na rozhodnutí rodičů. Děkuji za spolupráci.
* Plánuji vánoční dílny, které proběhnou v listopadu dne 28.11. 2019 ( čtvrtek ) – pokud máte možnost zaslat malé skleničky např. od jogurtu, tak by to bylo moc prima. Pokud se z řad rodičů chce někdo zapojit, jste vítáni. Další info ještě upřesním později. Děkuji.
* Děkuji za vyjádření ke škole v přírodě. Ještě zbývá doplnit informaci u 5 dětí. Zašlete prosím co nejdřív. Informace se storno podmínkami jsem Vám zaslala přes Bakaláře. Další informace zašlu po upřesnění přihlášení dětí. Děkuji.
* Důležité upozornění – třídní fond a konto vašeho dítěte by mělo být v kladných číslech, pravidelně si stav konta kontrolujte.Školní jídelna má svůj vlastní účet. Ekonomickou rozvahu a informace máte v akcích třídy, které postupně doplňuji. Děkuji.
* Vyžadujte od dětí správné sezení, držení těla, hlavy, tužky, mírné natočení sešitu, sklon,  pořádek, netlačit na tužku. Větší část dětí si to opravdu hezky hlídá, ale část dětí má ještě problémy. Děkuji.

* Dne 23.10.2019 / středa / – proběhne pietní akt u pomníku na náměstí od 17 hod. – zpěv hymny. Pokud se zúčastníte s dětmi, ráda Vás uvidím.
Příjemné podzimní dny, hezké prázdniny. Zdeňka Křížová

Aktualizace 13.10.2019
* V pondělí 14.10.2019 – první dvouhodinový blok projektu Zdravíkov – 1. a 2. hodinu. Dále výuka dle rozvrhu.
* Fotografie – děkuji za trpělivost – měly by být dodány v týdnu dle požadavku.
* Školní parlament naplánoval po podzimních prázdninách 31.10.2019 – Halloween v naší škole. Děti mohou přijít do školy v hallweenských převlecích a v maskách. Výuka bude probíhat a bude přizpůsobená a motivována tímto tématem. Děti ve třídě projevily zájem, mohou přijít z domova v převlecích. Pokud maminky připraví pro děti nějaké občerstvení do třídy, bude vítáno. Záleží na rozhodnutí rodičů. Děkuji za spolupráci.
* Více začínám usměrňovat chování některých dětí, upozornění se bude nacházet v notýsku. Děkuji, že si s dětmi popovídáte o slušném chování, dodržování pravidel.
* Příprava na výuku by měla probíhat společně s dětmi. Část dětí se vymlouvá na rodiče, pozdní příchod do školy na sourozence, apod.
* Stále přetrvává u některých dětí špatné držení tužky. Největší slabina  jsou hygienické návyky při psaní. Žádám Vás rodiče, opravujte držení těla, hlavy, sezení při psaní, špetkovité držení tužky, konec tužky směřuje k rameni, správné natočení pracovního sešitu či pracovního listu, čistota stolu, rukou, pořádek na pracovním stole, na tužku netlačit. Některé sešity jsou ještě neobalené. Děkuji.
* Kdo neumí zavazovat tkaničky – nutné doučit za domácí úkol.
* V soutěži Jabkobraní se naše třída umístila v kategorii mladších žáků na 2. místě. Děti obdržely diplom, pohár a krabici sušenek. Měly velkou radost z úspěchu. Práce se povedla, pochvala.
Příjemný týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 6.10.2019
Vážení rodiče,
několik důležitých informací:
* V pondělí 7.10.2019 zašlu po dětech informaci k projektu Zdravíkov. Prosím o vyplnění a vrácení zpět co nejdříve, nejpozději do pátku 11.10.2019. Projekt bude zahájený v pondělí 14.10.2019 – proběhne první dvouhod.blok. / Celkem bude 6 bloků / Finanční částka bude placena z třídního fondu ve výši 392,- Kč / 1 dítě. Prosím o kontrolu a doplnění finanční částky na kontě u některých dětí.
* Děti Vám měly předat fotografie – Prvňáček. Je spokojenost? Nemám od Vás zpětnou vazbu. Markétka a Dominik ji mají ve třídě, předám. U Roberta byla uplatněna reklamace, zatím nemám zprávu od p. fotografa. Finanční částka bude placena z třídního fondu dle objednávek. / 1 ks foto – 50 Kč /
* Logická olympiáda – děkuji rodičům i dětem – je přihlášeno 14 dětí, velká pochvala.
Přihlášené děti budou soutěžit v kategorii A1 – ve dnech 22.10.- 28.10.2019 – prvňáčci absolvují jen základní kolo. Prosím rodiče o spolupráci. Budou soutěžit z domova s dohledem rodičů, v uvedeném termínu je nutné vyzkoušet test dle pravidel – viz Logická olympiáda. Děkuji.
* Prosím všechny rodiče, aby se seznámili na stránkách školy v sekci – O škole – Dokumenty – se Školní řádem. Je pro nás závazný a je vhodné vědět, jaké máme ( rodič, žák, pedagog ) práva a povinnosti. Děkuji, že si najdete chvilku a Školní řád si prostudujete. Na příští třídní schůzce si můžeme říct a vysvětlit případné dotazy či připomínky.
* V Bakalářích – v elektron. žákovské knížce budu již zadávat známky za práci dětí ve všech předmětech. Notýsek bude sloužit k motivaci dítěte – jeho aktivity, pasivity, doporučení, apod. Dle známek v Bakalářích nepočítejte průměr z klasifikace. Budu hodnotit každé dítě za celkovou práci – v  hodinách, v domácí přípravě, apod. Klasifikační řád je rovněž součástí Školního řádu.
* Pokud zadávám zprávu v Bakalářích, prosím rodiče o potvrzení informace / pokud si ji vyžádám /, že zprávu četli. Od některých rodičů nemám zpětnou vazbu. Domácí úkoly prosím podepište. Děkuji.
* Opět u některých dětí není v pořádku oblečení na Tv – doplňte tepláky / dlouhé nohavice /, neúplné pastelky / aspoň základní barvy /, neořezané tužky. Není časový prostor ořezávat tužky v hodině. Děkuji, že pomůžetete s přípravou a kontrolou dle rozvrhu. Děti se to naučí a budou postupně více samostatnější.
* Děkuji, že s dětmi doma procvičujete. Stále vyžadujte a trvejte na správném držení těla, hlavy, držení tužky při psaní.
Děti se snaží, chválím. Stále pracujeme na pravidlech chování, soužití v kolektivu. Děkuji za spolupráci.

Přeji příjemný týden, hodně úspěchů a  nezapomeňte na přísun vitámínů. Zdeňka Křížová

Aktualizace 2.10.2019
Vážení rodiče, 
dnes 2. 10. 2019 Vám děti předají – Přihlášku na komunikační kroužek, který nabízí náš speciální pedagog Ivana Havlová. Informace – viz Přihláška. Pokud máte zájem, vraťte mi vyplněnou přihlášku obratem zpět. Předám vyplněný tiskopis p. Havlové. Kontakt na p. Havlovou je na stránkách školy – Zaměstnanci školy, která rovněž předá bližší informace. Děkuji. Křížová Zdeňka
Aktualizace 29.9.2019
* Děkuji všem rodičům za vyjádření a přihlášení dětí do projektu Zdravíkov. Zahájení prvního bloku bude 14.10.2019 a k placení zadám celkový požadavek k platbě z třídního fondu za každé dítě jednotlivě 392,- Kč / bude celkem 6 bloků /, dále zadám požadavek k platbě za foto dle objednávky –  cena za 1 ks/50,- Kč, dále zadám požadavek na placení divadla v říjnu 200,- Kč. Nezapomeňte, že se platí z TF školní družina. Je nutné mít na kontě svého dítěte finanční rezervu. Pokud na účtu dítěte nebudou finance, vystavujete dítě nepříjemné situaci,že se akce nebude moct zúčastnit. Žádám, aby jste si konto dítěte hlídali a doplňovali včas finanční částky. Děkuji za pochopení.
* Výstava prací vašich dětí bude na Jabkobraní v sobotu 5.10.2019 v přízemí budovy A na nástěnkách. Přijďte se podívat dopoledne na práce našich dětí. Jste srdečně zváni.
* Domácí úkoly podepisujte a zkontrolujte jméno dítěte – podpis. Prosím děti, aby svoje jméno potrénovaly. Děkuji.
* Za nesplněné úkoly již budou děti dostávat smajlíky bručouny. Výmluvy již nebudou možné. Vedeme děti k zodpovědnosti za svoji práci, děkuji za spolupráci. / Je nutné s dětmi kontrolovat tašku, pořádek v tašce, připravovat se dle rozvrhu, kontrolovat penál, ořezané tužky, pastelky, apod. – není to u všech vždy v pořádku, doplnit Tv, Vv, nůžky se zaoblenými hroty. Děkuji.
* Největší slabina u dětí jsou hygienické návyky při psaní. Žádám Vás rodiče, opravujte držení těla, hlavy, sezení při psaní, špetkovité držení tužky, konec tužky směřuje k rameni, správné natočení pracovního sešitu či pracovního listu, čistota stolu, rukou, pořádek na pracovním stole. Děkuji.
* V pondělí 30.9.2019 – nepůjde v ZŠ el .proud od 7,30 o 10,30 hod.
* Chválím několik děti a rodičů za registraci do soutěže Logická olympiáda – dobrovolná registrace dítěte rodiči je nutná do 30.9.2019 .    www.logickaolympiada.cz
Soutěží i prvňáčci v kategorii A1 – žáci 1. třídy, absolvují jen základní kolo.
Soutěž proběhne od 22.10. – do 28.10. 2019
* Letos nebude sběr papíru v ZŠ – nejsou výhodné podmínky pro školu. Děkuji, že třídíte i nadále a využíváte kontejnery ve městě.
* Chválím děti za pracovní nasazení, usilovně se snaží plnit úkoly. V tomto týdnu již začneme vyvozovat písmenka S a M, tak už té práce bude zase víc. Je nutné pravidelně s dítětem cvičit a procvičovat. Děkuji všem za spolupráci.
Hodně úspěchů a radosti z dětí přeje p.uč. Zdeňka Křížová

Aktualizace dne 23.9.2019
Vážení rodiče,
projekt Zdravíkov bude začínat 14.10.2019 v ZŠ Úvaly v 1.A  – v rámci výuky dopoledne. Účastní se i další první třídy. Bude navazovat na Školní vzdělávací program s využitím klíčových kompetencí. Projeví se zde Prvouka, Pracovní činnosti, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Český jazyk, OSV. Uskuteční se postupně celkem 6 bloků / 1 blok = 90 minut /formou didaktické a kreativní části – kuchtění, pohyb, Vv, zážitková pedagogika v souladu s výživ.doporučením. Děti obdrží různé materiály, pracovní listy, plakáty, pohádku,vyzkouší přípravu zdravého jídla, svačinky apod. Materiál zajišťuje lektorka projektu Zdravíkov. Děti se nenudí, zábavně, hravě, prakticky se účastní aktivit v tomto projektu Zdravíkov. Rodiče ještě obdrží materiál od lektorky, aby se mohli vyjádřit k případným alergikům, dietám, apod. Při přihlášení 25 dětí = 1 blok = 65,- Kč. Celkem 392,- Kč = 6 bloků / 1 dítě.  S úbytkem dětí, které se nepřihlásí se cena mírně navýší. Děti, které rodiče nepřihlásí budou po dobu projektu v jiné třídě, což bude škoda. Projekt se bude platit z Třídního fondu – informaci včas zašlu přes Bakaláře. Zde najdete i konkrétní variabilní symbol každého dítěte.
Čísla účtů na třídní fond i na školní jídelnu Vám byla předána na třídní schůzce. Několik dětí nemá ve třídním fondu žádný vklad ani na zaplacení školní družiny. Prosím, podívejte se do Bakalářů – Platby. Děkuji. Křížová Zdeňka

Aktualizace dne 22.9.2019
Vážení rodiče,
v pátek 20.9. přinesly děti informaci k projektu Zdravíkov a objednávku na foto. Děkuji, že mi tyto informace zašlete k zítřejšímu pondělí 23.9. Děti, které to nechaly ve škole, tak informaci přinesou rodičům v pondělí 23.9. – prosím o vyplnění a zaslání zpět následující den. Děkuji.
* Fotografování dětí – PRVŇÁČKŮ – proběhne v úterý 24.9.2019  – bude to pěkná památka na první školní rok a jeho začátek. Platbu za foto zadám přes Třídní fond dle objednávky. Rovněž budete z Třídního fondu platit Školní družinu a jiné kulturní akce, je nutné mít na kontě dítěte vlastní finanční rezervu. Ještě cca 6 dětí nemá na kontě žádnou finanční částku. Pokud je nějaký problém, informujte třídní učitelku.Děkuji.
*
Žádám rodiče, aby doplnili dětem na Tv rovněž i tepláky nebo legíny / dlouhé / a mikinu s dlouhým rukávem. V riflích nelze cvičit. Rovněž prosím zkontrolujte velikost obuvi u dítěte. Pokud je obuv velká, vystavujete dítě vážnému úrazu a nepříjemnostem s pojišťovnou. Děkuji za pochopení.
* Žádám rodiče o pravidelnou kontrolu penálů a  aktovek – ořezané pastelky, tužky, vybavení aspoň základními barvami pastelek. Nelze si ořezávat tužky a pastelky v hodině. Některé notýsky nejsou v pěkné péči žáka /yně/, jsou pomačkané, pomuchlané. Některé děti jsou rovněž unavené, z vyprávění chodí pozdě spát, prý za to může maminka nebo tatínek 🙂
* Čipy do školní jídelny a klíče od šatny je nutné nosit každý den. Každé zapomenutí velmi narušuje organizaci a plynulý chod. Děkuji.
* V letošním školním roce nebude sběr papíru – z důvodu nevýhodných podmínek pro školu. Využívejte prosím třídění odpadu i nadále s využitím městských kontejnerů. Děkuji.
* Jinak jsou děti šikulky, jsou aktivní, někdy až hyperaktivní, dobře pracují a snaží se dodržovat pravidla třídy v chování. Učivo pomalu začíná být náročnější a bude přibývat. Nejvíc práce máme se správným držením těla, hlavy a tužky při psaní. Prosím o dodržování tohoto pravidla i v domácím prostředí. Děkuji.
Děkuji za spolupráci a příjemný týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace dne 16.9.2019
Rozdělení dětí do skupin – týká se to jen rozvrhu ve středu.
Výuka od 8,00 hod. – do 11,40 hod.
B. N.Josiah, M. Barbora, M. Petr, N. Adam, P.Vanessa, S. Marie, Š. Dominik, V. Jakub, V. Jan, V. Vojtěch, V. Anna, V. Liliana, Z.Robert.
Výuka od 8,50  – do 12,35 hod. / Lze využít ranní družinu /
A.Nikolas, B. Maxmilián, Č. Michal, D. Tomáš, Ch. Ida, Ch. Markéta, K. Lukáš, K.Sofie, K. Štěpán, L. Karolína, M. Filip, M. Daniel.
Toto je platné rozdělení do skupin – rozvrh předaný na TS. V Bakalářích dojde v rozvrhu k úpravě.
Zdeňka Křížová

Aktualizace dne 15.9.2019
* Vyjadřuji dětem pochvalu za pěknou spolupráci a chování s Městskou policií Úvaly s názvem – Jak správně chodit po Úvalech.
* Děkuji všem rodičům i dětem za zvládnutí náročného začátku školního roku, za přípravu pomůcek na vyučování. Kdo má ještě nějaké
úkoly ke splnění, tak učiňte co nejdříve, děkuji.
* Žádám rodiče, aby každý večer s dětmi provedli kontrolu učebnic dle rozvrhu, zkontrolovali penál / ořezané tužky /, zda mají děti v tašce klíč od šatny a čip do ŠJ. Do konce září budeme chodit z vyučování o 20 minut dříve do šatny a následně na oběd, aby děti měly klid si osvojit návyky ve ŠJ a v klidu se najíst.
* Rozvrh dětí, který jsem předala na třídní schůzce je závazný pro každé dítě a především je nutné dodržovat půlené hodiny. Děkuji.
* Domácí úkol bude označený razítkem – obrázek domečku. Jedná se především o uvolňovací cviky, nějaké doplnění, apod. Domeček bude na stránce. V Notýsku motivačně dávám razítka a odměny – děti si vykreslují obrázky za práci a chování.
* Fotografování dětí v 1. třídě proběhne dne 24.9.2019
* Prosím rodiče, aby dbali při psaní u dětí na správné držení těla, hlavy, držení tužky, mírně natočený růžek prac.sešitu / pravák – levák /, čistotu při práci, před psaním vždy rozcvičit ruku – prsty a zápěstí ( uvolňovací cviky lze cvičit do vzduchu, na papír, apod. )
* Zkontrolujte si prosím třídní fond vlastního dítěte a doplňte finance. Děkuji. Z finanční částky v červnu je zůstatek minimální. Vyúčtování Vám předložím na následné třídní schůzce.
* Nezapomeňte dětem věci označit, podepsat. Pomůžete usnadnit najít majitele. 🙂 Děkuji.
Příjemný týden přeje p.uč. Zdeňka Křížová

 

 

 

Předmět Téma Učebnice Pracovní sešit
Český jazyk   Slabikář – procvičování čtení
– psaní q,Q, x,X,w,W,y,Y, zavináč
– Moje rodina – Rodokmen

– artikulační cvičení
 – neznámé pojmy dětem vysvětlit, vysvětlit význam slov
– Písanka 3. a 4. díl – procvičování psaní dle výběru
– Slabiky – bě, pě, vě, mě – čtení, psaní
– Slabiky dě, tě, ně – čtení, psaní
– Slabiky – dě, tě, ně – vysvětlit, co píšeme, co čteme
– Slabiky – procvičování – di, ti, ni, dy, ty, ny
Čtení – Moje oblíbená kniha
Pracujte dle pokynů a zadání ve Slabikáři.
Využijte Slabikář – dokončení
Psaní   Písmena – q,Q, x,X, w, w, y, Y, zavináč
– procvičování psaní
Slabiky mě, Mě, slova, věty
Slabiky bě, pě, vě, mě, slova, věty
Průpravné cviky + správné hygien. návyky při psaní, držení tužky, těla
Slabiky – di, dí, ti, tí, ni, ní v psací i tiskací podobě, vysvětlení psaní ď,ť,ň
Slabiky – dě, tě, ně – slova, věty – přepis do psací podoby
Pracovní listy, domácí Portfólio
Opis, přepis, diktát, autodiktát
Písanka 3. a 4.díl
Procvičování psací podoby písmen, slabik, slov, vět
+ dbát na správné psaní číslic
Procvičování písmen v tiskací podobě
Čtení   Slabikář – každodenní procvičování čtení s dospělým čtenářem
Vyprávění u obrázku, rozvoj slovní zásoby, komunikace, věcné naslouchání, čtení časopisů, vlastních knih.
Hlasité čtení s dospělým čtenářem – každodenní
Matematika
2. díl
  Určujeme počet do 20, stavba, krokování, rytmus, čtení číslic 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
– znaky rovnosti, pamětné počítání – sčítání, odčítání do 20,
rozklad čísla, Autobus, Hadi, Parkety, Bludiště,Sčítací trojúhelníky, Čísla neposedy – dle volby k procvičování – co zvládnete – vybírejte si z učebnice
Práce a procvičování počítání s penězi – hra – nakupování – finanční gramotnost
Využívejte pojmy – ” hned před “, ” před “, ” hned za “, ” za ” – práce s číselnou osou, s názorným materiálem.
Matematické hříčky s příklady

Učebnice dle vlastního výběru – co dokážete vysvětlit a zvládnete

Pracovní listy

Prvouka    Téma – Společenství – LES / živočichové, rostliny, práce /
– Skryté nebezpečí – Jak se zachovat, když ….
str. 74 – 79

 

 Nadále lze využívat k procvičování – viz odkazy na webové stránky –  dle vlastní volby.
Slabikář – DOKONČENÍ   + plnění úkolů dle zadání + hlasité čtení. Rodiče mohou pomoci – udělat obloučky pod slovy – rozdělit slovo na slabiky.
Děkuji za spolupráci. Pokud se vyskytnou překážky v práci – pište, volejte. Ráda vysvětlím a pomohu.

Předmět Téma Učebnice Pracovní sešit
Český jazyk   Vyprávění
komunikace
Slabikář, knihy – procvičování čtení každý den za účasti dospělého čtenáře.
Rozcvičení mluvidel – opakovaně zřetelně vyslovovat, pracovat s dechem, slova s předložkami, vázané plynulé čtení
Uvolnění mluvidel – opakovaně procvičovat – hrát si s mluvidly
Psaní   Hygien.návyky při psaní Prosím rodiče o spolupráci s vysvětlením psacího písma.
Opis, přepis slov, vět, diktát, autodiktát – není důležitá na procvičování kvantita, ale kvalita práce, dodržovat psaní v linkách – hlavní, vedlejší – pomocné.
Čtení     Každodenní procvičování, Slabikář, Knihy dle volby, Webové stránky
Matematika      M – procvičování pamětného počítání – sčítání, odčítání do 20, Webové stránky
Prvouka     Téma – Vyprávění, pozorování – Společenství lesa, rostliny, živočichové, práce, nebezpečí – jak se zachovat …..

 

Angličtina na doma

Výuka angličtiny od 25.5.2020 - domácí procvičování
Chtěla bych Vás informovat o výuce AJ od pondělí 25.5. Výuka bude probíhat převážně distančně. Budu zadávat žákům úkoly na celý týden na www stránky třídy, jako tomu bylo doposud. Současně připravuji krátké vsuvky pro učitele a asistenty ve škole, kteří pokud bude možné, budou žákům pouštět krátká videa a písničky. Tato forma opakování nenahrazuje distanční výuku.

V případě dotazů mě prosím kontaktujte.
na týden:
8.6.-15.6.Cvičení na doma

NOVÉ
Pupil´s Book - str. 41/3
- podívej se na obrázky 1-8 a pojmenuj
- 1 - head / 2 -shoulder / 3 - knees / 4 - toes / 5 - eyes / 6 - ears / 7 -mouth / 8 - nose
- poslechni si nahrávku a ukazuj na obrázky

- poslechni si ještě jednou a můžeš ukazovat na sobě

Pupil´s Book - str. 41/4
- poslechni si nahrávku a zkus opravit podle obrázku (srávná barva, velikost, apod.), také si ukazuj na části těla


Písnička "Hlava, ramena, kolena, palce" - Head and shoulders....

Pracovní list Pracovní list - tělo nahrávky 42 a 45
- pracovní list si vytiskni pokud můžeš
- návody ke cvičení jsou na pracovním listu
- nahrávka č. 42 ke cvičení 1

- nahrávka č. 45 ke cvičení 3


Opakování
Části těla - VIDEO - Body parts

PÍSNIČKA s pohybem If you are happy ...

ČÁSTI TĚLA - poslouchej a ukazuj si na části těla části těla


Můžete pouštět dětem videa a písničky z minulých lekcí.

VIDEA / PÍSNIČKY - na doma a ve škole
VIDEO s PÍSNIČKOU - hlava, ramena, kolena, palce Head and shoulders....

VIDEO - https://youtu.be/8irSFvoyLHQ krátké rozhovory

VIDEO - dialogy, děti mohou opakovat rozhovory ve dvojicích
https://youtu.be/bCc1fLHCBlc

VIDEO - rodina family

HÁDANKA - hádanka, poslouchej a opakuj, zkus uhodnout co vidíš

PÍSNIČKA - Old MacDonald had a farm
Old MacDonald had a farm - slow (pomalejší)
Old MacDonald had a farm - faster (rychlejší)

PÍSNIČKA - předložky: prepostions - děti si ukazuji předložky pomocí ruky (znají ze školy)

- video na "where" (kde): video - where
1.6.-8.6.Cvičení na doma
Části těla - VIDEO - Body parts

PÍSNIČKA s pohybem If you are happy ...

ČÁSTI TĚLA - poslouchej a ukazuj si na části těla části těla

NOVÉ
Pupil´s Book - str. 40/1
- podívej se na obrázek a pojmenuj si postavy
- poslechni si nahrávku a ukazuj na části obličeje a opakuj

- poslechni si ještě jednou a ukazuj na svém obličeji a opakuj
- poslechni si druhou nahrávku, ukazuj si na obrázku

- poslechni si ještě jednou, zastavuj a opakuj

Samozřejmě můžete pouštět dětem videa a písničky z minulých lekcí.

VIDEA / PÍSNIČKY - na doma a ve škole

VIDEO - https://youtu.be/8irSFvoyLHQ krátké rozhovory

VIDEO - dialogy, děti mohou opakovat rozhovory ve dvojicích
https://youtu.be/bCc1fLHCBlc

VIDEO - rodina family

HÁDANKA - hádanka, poslouchej a opakuj, zkus uhodnout co vidíš

PÍSNIČKA - Old MacDonald had a farm
Old MacDonald had a farm - slow (pomalejší)
Old MacDonald had a farm - faster (rychlejší)

PÍSNIČKA - předložky: prepostions - děti si ukazuji předložky pomocí ruky (znají ze školy)

- video na "where" (kde): video - where
25.5.-1.6..Cvičení na doma
OPAKOVÁNÍ
Pupil´s Book - str. 20
- pojmenuj předměty, hračky v pokoji
- poslechni si nahrávku a ukazuj na obrázku


- poslechni si další nahrávku a opakuj věty


Pupil´s Book - str. 21/7
- poslechni si písničku, ukazuj na obrázek a zaspívej si


NOVÉ
Pupil´s Book - str. 39/11
- podívej se na obrázky příběhu a pojmenuj si postavy a zvířátka
- poslechni si příběh

- při dalším poslechu zkus zopakovat věty

Samozřejmě můžete pouštět dětem videa a písničky z minulých lekcí.

VIDEA / PÍSNIČKY - na doma a ve škole
- hádanka hádanka, poslouchej a opakuj, zkus uhodnout co vidíš

- písnička - Old MacDonald had a farm
Old MacDonald had a farm - slow (pomalejší)
Old MacDonald had a farm - faster (rychlejší)

- písnička předložky: prepostions - děti si ukazuji předložky pomocí ruky (znají ze školy)

- video na "where" (kde): video - where

- video - dlouhé asi 35 min, může se rozložit na více částí, jednoduché krátké rozhovory
Domácí procvičování v době uzavření školy
Níže je seznam úloh. Děti si mohou opakovat na přeskáčku, ideálně každý den chvilku. Můžete jim pustit anglické video, písničku. Pro cvičení používejte učebnici. U úloh je vždy číslo stránky a cvičení a pokud je s poslechem, tak pod zadáním je nahrávka. Vyzkoušejte to. Pokud by děti chtěly k nějaké jiné stránce nahrávku, dejte vědět a já doplním. Průběžně budu doplňovat o další cvičení. Vždy jednou týdně budu aktualizovat automaticky, na přání i během týdne. V případě dotazů mě prosím kontaktujte přes e-mail nebo Bakaláře. Rovněž pokud jsem on-line můžete využít Google Hangouts.
na týden:
19.5.-26.5.nejprve si zopakovat:
- zopakovat co máme v penálu - děti si vezmou penál a vyjmenují co mají, pastelky spočítají a řeknou barvy, mohou si zopakovat říkadlo ze str. 11
- zopakovat říkadlo str. 35 a ukazovat na obrázky v učebnici


pracovní list:
pracovní list - k nahrávce 33
- pokud můžete prosím vytiskněte, pokud ne děti si mohou přemalovat na papír nebo budou jen ukazovat
- prohlédni si obrázky, a pojmenuj vše co vidíš
- při prvním poslechu si ukazuj prstem na obrázky jak jdou po sobě.
- nahrávka má dvě části - první říká pán, druhou paní
- připrav si dvě barevné pastelky
- druhý poslech: poslechni si nahrávku ještě jednou a spojuj obrázky první pastelkou (to co říká pán) - myška se musí dostat k sýru, můžeš si i zastavovat nahrávku
- poté si vezmi druhou pastelku a poslouchej paní - rovněž spojuj obrázky
- budeš tam mít dvě trasy pro myšku
- po vypracování pokud můžete mi prosím pošlete kopii e-mailem.
- nahrávka k pracovnímu listu

Na závěr:
- poslech písničky ze str. 37

- zopakovat si předložky s písničkou z minulých lekcí prepostions

Samozřejmě můžete pouštět dětem videa a písničky z minulých lekcí.
12.5.-19.5.Na tento týden něco nového
Pupil´s Book, str. 37/7 - písnička
- podívej se na obrázek, pojmenuj, co už dovedeš
- řekni si jména postav, pojmenuj zvířátka.
- poslechni si nahrávku a zazpívej si písničku


Video na zpestření:
- poslouchej a zpívej s pohybem If you are happy ...
- poslouchej a ukazuj si na části těla části těla
---------------------------------------------------------------------------
VIDEA a PÍSNIČKY - pro zpestření a opakování:

- zvířátka animals - slovíčka
- hádanka hádanka, poslouchej a opakuj, zkus uhodnout co vidíš

- písnička - Old MacDonald had a farm
Old MacDonald had a farm - slow (pomalejší)
Old MacDonald had a farm - faster (rychlejší)
- Písnička – Please / Thank you: song - please, thank you
- počítání 1-10 counting 1-10
- písnička hračky: toys
- písnička předložky "in, on, under, by" (v, na, pod, vedle - my jsme se učili "next to"): prepositions
- písnička předložky: prepostions
- hračky slovíčka: toys - vocabulary
- video na "where" (kde): video - where
5.5.-12.5.Na tento týden něco nového
Pupil´s Book, str. 36/4 a 36/5
- podívej se na obrázek, pojmenuj, co už dovedeš
- nová slovíčka: big /velký, small / maly, dirty /špinavý, clean / čistý, long / dlouhý, short / krátký
- poslechni si si nahrávku a opakuj slova


- poslechni si druhou nahrávku, ukazuj na obrázek, při dalším poslechu opakuj


zopakovat si:
Pupil´s Book, str. 35/3
- podívej se na zvířátka z výstavy, pojmenuj si je
- poslechni si říkadlo, zopakuj hezky v rytmu a ukazuj na obrázky


Pupil´s Book, str. 35/4
- podívej se na obrázky, každý má své číslo, řekni anglicky
- poslouchej nahrávku a řekni číslo---------------------------------------------------------------------------
VIDEA a PÍSNIČKY - pro zpestření a opakování:

- zvířátka animals - slovíčka
- hádanka hádanka, poslouchej a opakuj, zkus uhodnout co vidíš

- písnička - Old MacDonald had a farm
Old MacDonald had a farm - slow (pomalejší)
Old MacDonald had a farm - faster (rychlejší)
- Písnička – Please / Thank you: song - please, thank you
- počítání 1-10 counting 1-10
- písnička hračky: toys
- písnička předložky "in, on, under, by" (v, na, pod, vedle - my jsme se učili "next to"): prepositions
- písnička předložky: prepostions
- hračky slovíčka: toys - vocabulary
- video na "where" (kde): video - where
28.4.-5.5.Milé děti, chybíte mi! Chválím Vás, že si opakujete a posílám další úkoly:

opakování "starých" písniček:
Pupil´s Book, str. 7 - rainbow song, můžeš si ukazovat a zpívat:

Pupil´s Book, str. 13 - How are you?

Pupil´s Book, str. 19 - little monsters with colours:

NEW - nové:
Pupil´s Book, str. 35/3
- podívej se na zvířátka z výstavy, pojmenuj si je
- poslechni si říkadlo, zopakuj hezky v rytmu a ukazuj na obrázky


Pupil´s Book, str. 35/4
- podívej se na obrázky, každý má své číslo, řekni anglicky
- poslouchej nahrávku a řekni číslo

---------------------------------------------------------------------------
VIDEA a PÍSNIČKY - pro zpestření a opakování:

- zvířátka animals - slovíčka
- hádanka hádanka, poslouchej a opakuj, zkus uhodnout co vidíš

- písnička - Old MacDonald had a farm
Old MacDonald had a farm - slow (pomalejší)
Old MacDonald had a farm - faster (rychlejší)
- Písnička – Please / Thank you: song - please, thank you
- počítání 1-10 counting 1-10
- písnička hračky: toys
- písnička předložky "in, on, under, by" (v, na, pod, vedle - my jsme se učili "next to"): prepositions
- písnička předložky: prepostions
- hračky slovíčka: toys - vocabulary
- video na "where" (kde): video - where
21.4.-28.4.S dětmi můžete opakovat cvičení a videa z předchozích týdnů a přidám několik nových cvičení:

Nejprve si zopakujeme zvířátka animals - slovíčka

Zahraj si hádanku se zvířátky - hádanka, poslouchej a opakuj, zkus uhodnout co vidíš

A teď učebnice
Pupil´s Book: str. 34/2
- nejprve se podívej na obrázky, řekni co vidíš
- poslouchej, opakuj slovíčka ukazuj si na zvířátka (nahrávka 27)


Pupil´s Book: str. 34/1
- teď si poslechni příběh, ukazuj si na obrázek, můžeš si i zastavovat nahrávku a opakovat (nahrávky 26).

---------------------------------------------------------------------------
VIDEA a PÍSNIČKY - pro zpestření a opakování:
- písnička - Old MacDonald had a farm
Old MacDonald had a farm - slow (pomalejší)
Old MacDonald had a farm - faster (rychlejší)
- Písnička – Please / Thank you: song - please, thank you
- počítání 1-10 counting 1-10
- písnička hračky: toys
- písnička předložky "in, on, under, by" (v, na, pod, vedle - my jsme se učili "next to"): prepositions
- písnička předložky: prepostions
- hračky slovíčka: toys - vocabulary
- video na "where" (kde): video - where14.4.-21.4.S dětmi můžete opakovat cvičení a videa z předchozích týdnů a přidám několik nových cvičení:

Učebnice str. 32/1
- nejprve se podívej na obrázky, řekni co vidíš
- poslouchej, zopakuj a řekni číslo obrázku, nahrávku si zastavuj (nahrávka 23)


VIDEO - na slovní zásobu:
zvířata - animals zvířata - slovíčka

písnička - Old MacDonald had a farm
Old MacDonald had a farm - slow (pomalejší)
Old MacDonald had a farm - faster (rychlejší)
---------------------------------------------------------------------------
VIDEA a PÍSNIČKY - pro zpestření a opakování:
- Písnička – Please / Thank you: song - please, thank you
- počítání 1-10 counting 1-10
- písnička hračky: toys
- písnička předložky "in, on, under, by" (v, na, pod, vedle - my jsme se učili "next to"): prepositions
- písnička předložky: prepostions
- hračky slovíčka: toys - vocabulary
- video na "where" (kde): video - where31.3.-7.4.S dětmi můžete opakovat cvičení a videa z předchozích týdnů a přidám několik nových cvičení:

Učebnice str.27 / 7 - písnička
- poslouchej a přidej se, při prvním poslechu ukazuj na obrázky, při druhém poslechu můžeš tancovat (nahrávka 11)


Učebnice str. 28/9
- poslouchej, ukaž si a zopakuj podle nahrávky (nahrávka 14)


Učebnice str. 29/11 - příběh
- pojmenuj si postavičky a poslechni si příběh, sleduj obrázky
nahrávka ke cvičení:

Učebnice str. 30/1 - poslechni a říkej
- podívej se na paletu barev, pojmenuj je
- poslechni, opakuj a říkej (nahrávku si můžeš zastavovat)
nahrávka ke cvičení:

Učebnice str.30/2
- můžeš si udělat doma pokus a zjistit, jaká barva vznikne, když dvě smícháš, anglicky si ji pojmenuj.

NOVÉ VIDEO:
Písnička – Please / Thank you - https://youtu.be/zXIxDoCRc84
- písnička na opakování „thank you“ , „Please“ , „Can I have ....“ , „Here you are“ ......
- Děti opakují a mohou vyndávat školní pomůcky podle slovíček z penálu


VIDEA a PÍSNIČKY - pro zpestření a opakování:
- počítání 1-10 https://youtu.be/xNw1SSz18Gg
- písnička hračky - toy song: https://www.youtube.com/watch?v=eb53_Kdc1XI
- písnička předložky "in, on, under, by" (v, na, pod, vedle - my jsme se učili "next to"): https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U
- písnička předložky: https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM
- hračky slovíčka: https://www.youtube.com/watch?v=wMWcBIAHOHY
- video na "where" (kde): https://www.youtube.com/watch?v=PKFgBK5fbfc


nahrávky k učebnici na přáníUčebnice str, 28/10 (nahrávka 15)
24.3.-31.3.S dětmi opakujte cvičení a videa z předchozího týdne a přidám několik nových cvičení:
Učebnice str. 26/1 - děti si otevřou učebnici
- poslouchej nahrávku, ukazuj na obrázek podle toho co slyšíš a opakuj (nahrávka 8)


Učebnice str. 26/2 - s učebnicí
- poslouchej, opakuj a ukaž / zahraj - hráli jsme ve škole (nahrávka 9)


Učebnice str.27 / 7 - písnička
- poslouchej a přidej se, při prvním poslechu ukazuj na obrázky, při druhém poslechu můžeš tancovat (nahrávka 11)


NOVÉ VIDEO:
Procvičování s písničkou počítání 1-10 https://youtu.be/xNw1SSz18Gg
- poslouchej, opakuj ukazuj na prstech a rovněž pohyb podle videa

VIDEA a PÍSNIČKY - pro zpestření a opakování:
- písnička hračky - toy song: https://www.youtube.com/watch?v=eb53_Kdc1XI
- písnička předložky "in, on, under, by" (v, na, pod, vedle - my jsme se učili "next to"): https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U
- písnička předložky: https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM
- hračky slovíčka: https://www.youtube.com/watch?v=wMWcBIAHOHY
- video na "where" (kde): https://www.youtube.com/watch?v=PKFgBK5fbfc


17.3.-24.3.Opakování s učebnicí - žáci používají obrázkovou předlohu:
- říkadlo str. 11/3 - žáci opakují s nahrávkou a ukazují (record 22):

- příběh str. 15/11 - žáci poslouchají, opakují a mohou si zahrát (record 32)

- počítání str. 16/1 - žáci čtou a počítají (příklad: 1. four chairs and three chairs is seven chairs)
- počítání podle poslechu str.16/2 - žáci poslouchají a odpovídají výsledek, můžete zastavovat, aby měli více času (record 33)


Oblíbené - děti Vám mohou ukázat, co si pamatují:
- příběh "Blue Monster" : str. 9/11 - poslech, opakování a ukázat prstem na obr. (record 17)

- říkadlo s barvami a příšerkami: str. 19/4 - dětí říkají a ukazují / hrají slovesa (record 40)

- příběh "Maskman car" str. 23/11 - děti sledují a ukazují na obrázky, poslouchají a říkají (record 51)

- úkol k příběhu "Maskmen car" str.23/12 - děti poslouchají nahrávku a odpovídají "yes" pokud je oznámení pravdivé, "no" pokud nepravdivé (výsledky: 1.yes, 2.no, 3.no, 4.no, 5.no, 6. yes)


VIDEA a PÍSNIČKY - pro zpestření a opakování:
- písnička hračky - toy song: https://www.youtube.com/watch?v=eb53_Kdc1XI
- písnička předložky "in, on, under, by" (v, na, pod, vedle - my jsme se učili "next to"): https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U
- písnička předložky: https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM
- hračky slovíčka: https://www.youtube.com/watch?v=wMWcBIAHOHY
- video na "where" (kde): https://www.youtube.com/watch?v=PKFgBK5fbfc


en flag Informace pro skupinu –  1A1 a 1A2 – Olga Fernando

Výuka v 1. třídě - 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá jednou týdne. V hodinách budeme pracovat s učebnicí a pracovním sešitem Kid´s Box 1, nakladatelství Cambridge. V hodinách budeme dětem pomáhat vytvářet správný postoj k výuce anglického jazyka. Děti se v hodinách angličtiny učí nová slova a větná spojení zábavnou formou pomocí her, písniček a tvoří různé barevné pomůcky.

Při první hodině dostanou děti učebnici a pracovní sešit. Tyto pomůcky budou děti používat v první i druhé třídě. Nahrávky na domácí poslouchání budu průběžně ukládat na www stránky třídy. Děti budou mít za úkol (ideálně) každý den poslouchat několik krátkých nahrávek. Děti jim zprvu nebudou rozumět, ale postupně si osvojí význam slov při hodinách. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis do tabulky v učebnici a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Probranou slovní zásobu budu postupně doplňovat na www stránkách. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budu hovořit především anglicky. Pracovní sešit si budou děti nechávat ve škole.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případě dotazů mě prosím kontaktujte.

Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz
Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu –  1A1 a 1A2 – Olga Fernando
  

únor – březen

Poslech CD - doma:nahrávky 15 - 27
poslech_aj_21-27
Slovní zásoba: Family: mother , father, sister, brother, baby
everybody, take, this, that, have, has, hear, see, can, can´t, oh dear, which, long, short, slim, fat, old, young, beautiful, ugly, sad, happy, big, little, small, bag
Slovní spojení / věty:Please touch your…, Listen and colour….., What colour is the …..? , Colour the …. Let´s sing., I have., You have., He has., She has., IWho is …?, Where is my… ?, Where are you?, Point to…., Listen to the story., How many …?, Let´s chant. , Tick. , There are ….. .
Příběhy a říkadla:Family
Písničky:Family

listopad – leden

Poslech nahrávek - doma:poslech_aj 11-20
postupně budu doplňovat
Slovní zásoba:fine, happy, sad, thirsty, hungry, angry, with, activity book, school, song, sing, count, toys, computer, car, doll, ball, train, bike, black, brown, grey, white, next to, under, on, in, box, here, there, everywhere, you´re, big, little, point, please
Slovní spojení a povely:How are you? , Who´s that?, What colour is the .....? , He is …., She is…. , Listen and colour., Look at the....., What is this picture?, I am a ..., Is this a...? ,No, it is a ...., Yes, it´s a ..... , I am pointing to ...... , Where´s the .... ?, It´s in ...., It´s under ..... , It´s on ...... , It´s above........ , Here´s the ..... , Circle the odd one out., Can you see... ? , Commands - cut and paste, name, stop
Příběhy a říkadla:The eraser
Colours
Písničky:How are you?

září – listopad

Poslech nahrávek - domaposlech-aj 1-10
Slovní zásoba:I, you, am, are, we, who, children, friend, hello, goodbye, thank you, please, book, school, flower, my, she is, he is, meet, girl, boy, a, can, have, what, who, robot, numbers 0-10, little, big, sticker, there, now, game, names - Simon, Suzy, Stella, Mr and Mrs Star, Maskman, Marie, Monty, story, up, down, puppet, again, shoe, kite, apple, red, blue, yellow, green, orange, pink, purple, black, white, pencil, brown, grey, apple, magazine, marshmallow, world, yummy, kite, balloons, shoe, seen, me, draw, line
book, pen, pencil, table, chair, classroom, school, eraser, school bag
Slovní spojení a povely:I´m..., You are....,, We are …, Stand up!, Sit down!, Please., Thank you., You are welcome!, Please come here. , Close the door, please. , What´s your name? How many ...... are there?, Let´s sing., What´s this? , It´s ......, What´s missing?, What´s your name? , My name´s ..... , How old are you? , How are you? Let´s count.
Open, close, sit down, stand up, listen, cut, stick, paste, colour, point, say, sing, circle, connect, go to... , touch,
Příběhy a říkadla:A blue monster (story)
Numbers 1-10 (chant)
Písničky:10 Little Robots
Rainbow song
A World of Colours

duben – červen

Školní rok 2019 – 2020
ZÁŘÍ :   
2.9.2019  –  Zahájení školního roku 2019/2020
3.9. – 6.9.2019   –  Osobnostně sociální výchova – kurz
5.9.2019   –  Třídní schůzka od 17 hod. ve třídě 1.A

6.9.2019    –  Výstava – Třídění odpadů a recyklace – Úvaly v ” 65 “
12.9.2019  –  Jak správně chodit po Úvalech – spolupráce s Městskou policií Úvaly
24.9.2019  –  Fotografování dětí v 1. třídě / foto bude hrazeno z TF – 1ks 50 Kč /

ŘÍJEN:
5.10.2019 –  Výstava v ZŠ Úvaly – Jabkobraní
14. 10.2019 –  Projekt Zdravíkov – 1. setkání –  placeno z TF – celková cena za 6 bloků po 90 min. =  392,- Kč / 1 žák
21.10.2019  –  Divadlo U Hasičů v Praze – Kocour Modroočko – bude hrazeno z TF –  cena cca 220 Kč / 1žák = vstup,doprava
22.10.2019  –  Návštěva p. Havlové – spec.pedagog ve třídě 1.A
22.10. – 28.10.2019 – Logická olympiáda – přihlášeno 14 dětí – kategorie A1 – žáci 1. třídy.
23.10.2019  – pietní akt u pomníku – zpěv hymny
28.10.2019  –  Státní svátek
29.10. a 30.10.2019  –  Podzimní prázdniny
31.10.2019  –  Halloween – učení se strašidélky
Podpora – zakoupení 1 ks náramku + 3 ks přívěsku  = 50,- Kč – Fond Sidus – nemocné a postižené děti – dle vlastního uvážení. Děkuji.

LISTOPAD:
8.11.2019    –  Výlet do Prahy – Muzeum smyslů – placeno z TF – vstupné 1 dítě – po slevě 143,- Kč, s jízdenkou 162,- Kč
11.11.2019  –  Zdravíkov – 2. setkání – 10,00 – 11,45 hod.
18.11.2019  –  Návštěva p.psycholožky Pejchalové  a spec.pedagoga p. Havlové ve třídě 1.A
19.11.2019  –  Třídní schůzka od 17 hod. ve třídě 1.A

21.11.2019  – Divadlo U Hasičů v Praze – Příběhy včelích medvídků – bude hrazeno  z TF – cena cca 209 Kč / 1 žák = vstup,doprava
21.11.2019  – Beseda s p. profesorem Milanem Hejným – Matematika od 16,00 hod. v ZŠ Úvaly – dle příhlášení rodičů.

28.11.2019  – Vánoční dílny ve spolupráci s rodiči – příprava výrobků na Jarmark – 8,00 – 11,40 hod., odpolední výuka do 13,30  – Hv – se uskuteční.
30.11.2019  –  Vánoční jarmak od 13 – do 15 hod. v ZŠ Úvaly, další program na náměstí města Úvaly.
Podpora – zakoupení 1 ks náramku + 3 ks přívěsku  = 50,- Kč – Fond Sidus – nemocné a postižené děti – dle vlastního uvážení. Děkuji.

PROSINEC:
 5.12.2019    –  Čertoviny
9.12.2019   –  Zdravíkov – 3. setkání – 8,00 – 9,30 hod.
10.12.2019  –  Vystoupení v Domově seniorů od 10,30 hod. v Úvalech
12.12.2019  –   DVA “65” v Úvalech – film – LVÍ KRÁL – placeno z TF – 50 Kč/ 1 dítě – 8,30 – 10,00 hod.

16.12. 2019  –  Divadlo Horní Počernice – Kde se vzaly Vánoce – placeno z TF – cena cca 200 Kč / 1 žák = vstup,doprava 

19.12.2019   –  Vánoční besídka pro rodiče od 16,00 hod.
23.12. 2019  – 3.1. 2020  –  Vánoční prázdniny – výuka začne 6.1.2020

LEDEN:
13.1.2020  – Projekt Zdravíkov – 1. – 2. hod. ( 8,00 – 9,40 hod. ) – viz info v Bakalářích
21.1.2020  – Hudebně výchovně vzdělávací program – Já písnička  ( CVA Úvaly – 50 Kč/ dítě )
30.1. 2020 – Pololetní vysvědčení – Výpis vysvědčení
31.1.2020  – Pololetní prázdniny

ÚNOR:
 7.2.2020   –  Exkurze – Městská knihovna Úvaly  – Program – K. Čapek – Dášenka a Pudlenka
10.2.2020  –  Projekt Zdravíkov – 3. – 4. hod. – téma Nakupování
17.2. – 21.2.2020  –  Barevný týden  / Pondělí – modrá, Úterý – zelená, Středa – růžová, Čtvrtek – červená, Pátek – černobílá /

BŘEZEN:
  2.3.2020   –  8.3.2020  –  Jarní prázdniny
10.3.2020   –  Exkurze – Městská knihovna Úvaly – Kniha Ó,ó,ó vajíčko – životní cyklus motýlů
11.3.2020   –  Škola uzavřena – Pandemie

?                 –  Den otevřených dveří – zrušeno
?                 –  Třídní kolo pěvecké soutěže v 1.A – postupují 3 zástupci ze třídy – zrušeno
?                 –  Zdravíkov – 5. – 6.hod. – téma Pohybovka – zrušeno
?                 –  Divadlo U Hasičů v Praze – Začarovaný les – vstupné + doprava cca 200,- Kč / 1 dítě – zrušeno

?                 –  Soutěž – Kudy chodí písničky – školní kolo / 3 zástupci ze třídy / – zrušeno

DUBEN:
   ?            –  Noc s Andersenem – spaní ve škole – zrušeno
   ?            –  Exkurze – Městská knihovna Úvaly – Program – Velikonoce zrušeno
 6.4 – 8.4. 2020   –  Ředitelské volno
 9.4.2020   –  Velikonoční prázdniny
10.4.2020  –  Svátek – Velký pátek
21.4.2020  –  Třídní schůzka od 17 hod. ve třídě 1.A – zrušena

22.4.2020  –  Den Země – zrušeno
?    –  Škola v přírodě v Příběnicích / Táborsko /  – Z pohádky do pohádky – jednáme o posunutí termínu na podzim 2020 – info předáme.
Cena se bude odvíjet od počtu přihlášených dětí – prozatimní předpoklad i s dopravou + výlet do ZOO –  cena 3950,- Kč. – zrušeno

KVĚTEN:
    5.5.2020  –  Exkurze – Mýdlárna Boemi , Chrustenice 25, 267 12 Loděnice / směr Beroun / – zrušeno
  12.5.2020  –  Exkurze – Městská knihovna Úvaly – Program – Poezie pro děti – zrušeno

ČERVEN:
19.6.2020  –  Exkurze – Městská knihovna Úvaly – Program – Pasování prvňáčků na čtenáře – zrušeno

24.6.2020  –  Cvičení CO – zrušeno
26.6.2020  –  Vysvědčení – od 7,50 – do 8,45 h

29.6. a 30.6.2020  –  Ředitelské volno
1.7.2020 – 31.8.2020 –  Hlavní prázdniny

 

 

 

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

7 + 3 =