Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 1. A  ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Zdeňka Křížová

Kontakt

Třída: 1. A

krizova@zsuvaly.cz

 

Vážení rodiče a milé děti,
vítám Vás na stránkách třídy a přeji Vám úspěšný školní rok a těším se na vzájemnou spolupráci.

V této sekci najdete důležité informace. Děkuji, že se s nimi vždy seznámíte a zaujmete určitá stanoviska, vyjádření, apod.

Aktualizace dne 16.9.2019
Rozdělení dětí do skupin – týká se to jen rozvrhu ve středu.
Výuka od 8,00 hod. – do 11,40 hod.
B. N.Josiah, M. Barbora, M. Petr, N. Adam, P.Vanessa, S. Marie, Š. Dominik, V. Jakub, V. Jan, V. Vojtěch, V. Anna, V. Liliana, Z.Robert. 
Výuka od 8,50  – do 12,35 hod. / Lze využít ranní družinu /
A.Nikolas, B. Maxmilián, Č. Michal, D. Tomáš, Ch. Ida, Ch. Markéta, K. Lukáš, K.Sofie, K. Štěpán, L. Karolína, M. Filip, M. Daniel. 
Toto je platné rozdělení do skupin – rozvrh předaný na TS. V Bakalářích dojde v rozvrhu k úpravě.
Zdeňka Křížová

Aktualizace dne 15.9.2019
* Vyjadřuji dětem pochvalu za pěknou spolupráci a chování s Městskou policií Úvaly s názvem – Jak správně chodit po Úvalech.
* Děkuji všem rodičům i dětem za zvládnutí náročného začátku školního roku, za přípravu pomůcek na vyučování. Kdo má ještě nějaké
úkoly ke splnění, tak učiňte co nejdříve, děkuji.
* Žádám rodiče, aby každý večer s dětmi provedli kontrolu učebnic dle rozvrhu, zkontrolovali penál / ořezané tužky /, zda mají děti v tašce klíč od šatny a čip do ŠJ. Do konce září budeme chodit z vyučování o 20 minut dříve do šatny a následně na oběd, aby děti měly klid si osvojit návyky ve ŠJ a v klidu se najíst.
* Rozvrh dětí, který jsem předala na třídní schůzce je závazný pro každé dítě a především je nutné dodržovat půlené hodiny. Děkuji.
* Domácí úkol bude označený razítkem – obrázek domečku. Jedná se především o uvolňovací cviky, nějaké doplnění, apod. Domeček bude na stránce. V Notýsku motivačně dávám razítka a odměny – děti si vykreslují obrázky za práci a chování.
* Fotografování dětí v 1. třídě proběhne dne 24.9.2019
* Prosím rodiče, aby dbali při psaní u dětí na správné držení těla, hlavy, držení tužky, mírně natočený růžek prac.sešitu / pravák – levák /, čistotu při práci, před psaním vždy rozcvičit ruku – prsty a zápěstí ( uvolňovací cviky lze cvičit do vzduchu, na papír, apod. )
* Zkontrolujte si prosím třídní fond vlastního dítěte a doplňte finance. Děkuji. Z finanční částky v červnu je zůstatek minimální. Vyúčtování Vám předložím na následné třídní schůzce.
* Nezapomeňte dětem věci označit, podepsat. Pomůžete usnadnit najít majitele. 🙂 Děkuji.
  Příjemný týden přeje p.uč. Zdeňka Křížová

 

 

Datum aktualizace: 15.9.2019

 

Předmět Téma Učebnice Pracovní sešit
Český jazyk   Živá abeceda str. 14 – 16
Psaní   Průpravné cviky + správné hygien. návyky při psaní Čáry, tečky
Čtení   Vyprávění u obrázku, rozvoj slovní zásoby, komunikace  
Matematika   Určujeme počet do 5, stavba,krokování, rytmus str. 10 – 12
Prvouka   Ve třídě, jsme jedineční str.   9 – 10

Datum aktualizace: 15.9.2019

 

Předmět Téma Učebnice Pracovní sešit
Český jazyk   Vyprávění, komunikace Živá abeceda – vyprávění
Psaní   Hygien.návyky při psaní Živ.abeceda – viz domeček – razítko
Čtení      
Matematika      M – viz domeček – razítko
Prvouka     Vyprávění na obrázkem

en flag Informace pro skupinu –  1A1 a 1A2 – Olga Fernando

Výuka v 1. třídě - 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá jednou týdne. V hodinách budeme pracovat s učebnicí a pracovním sešitem Kid´s Box 1, nakladatelství Cambridge. V hodinách budeme dětem pomáhat vytvářet správný postoj k výuce anglického jazyka. Děti se v hodinách angličtiny učí nová slova a větná spojení zábavnou formou pomocí her, písniček a tvoří různé barevné pomůcky.

Při první hodině dostanou děti učebnici a pracovní sešit. Tyto pomůcky budou děti používat v první i druhé třídě. Nahrávky na domácí poslouchání budu průběžně ukládat na www stránky třídy. Děti budou mít za úkol (ideálně) každý den poslouchat několik krátkých nahrávek. Děti jim zprvu nebudou rozumět, ale postupně si osvojí význam slov při hodinách. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis do tabulky v učebnici a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Probranou slovní zásobu budu postupně doplňovat na www stránkách. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budu hovořit především anglicky. Pracovní sešit si budou děti nechávat ve škole.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případě dotazů mě prosím kontaktujte.

Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz
Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu –  1A1 a 1A2 – Olga Fernando
  

září – listopad

Poslech nahrávek - domaposlech-aj 1-10

prosinec – březen

duben – červen

Školní rok 2019 – 2020
ZÁŘÍ :   
2.9.2019  –  Zahájení školního roku 2019/2020
3.9. – 6.9.2019   –  Osobnostně sociální výchova – kurz 
5.9.2019   –  Třídní schůzka od 17 hod. ve třídě 1.A

6.9.2019    –  Výstava – Třídění odpadů a recyklace – Úvaly v “ 65 „
12.9.2019  –  Jak správně chodit po Úvalech – spolupráce s Městskou policií Úvaly
24.9.2019  –  Fotografování dětí v 1. třídě

ŘÍJEN:
   5.10.2019 –  Výstava v ZŠ Úvaly – Jabkobraní

21.10.2019  –  Divadlo U Hasičů v Praze – Kocour Modroočko – bude hrazeno z TF
29.10. a 30.10.2019  –  Podzimní prázdniny

LISTOPAD:
19.11.2019  –  Třídní schůzka od 17 hod. ve třídě 1.A

21.11.2019  – Divadlo U Hasičů v Praze – Příběhy včelích medvídků – bude hrazeno  z TF
          ?        – Vánoční dílny ve spolupráci s rodiči – příprava výrobků na Jarmark
PROSINEC:
5.12.2019    –  Čertoviny
      ?            –  Vystoupení v DD Úvaly
20.12.2019  –  Vánoční besídka
23.12. 2019 – 3.1. 2020  –  Vánoční prázdniny – výuka začne 6.1.2020

LEDEN:
31.1.2020  Pololetní prázdniny

ÚNOR:

BŘEZEN:
2.3.2020 – 8.3.2020  –  Jarní prázdniny

18.3.2020   –  Den otevřených dveří
       ?          –  Soutěž – Kudy chodí písničky

DUBEN:
   ?            –  Noc s Andersenem – spaní ve škole
8.4.2020   –  Ředitelské volno – bude probíhat zápis dětí do 1. tříd
9.4.2020    –  Velikonoční prázdniny
10.4.2020  –  Svátek – Velký pátek
21.4.2020  –  Třídní schůzka od 17 hod. ve třídě 1.A

22.4.2020   –  Den Země
26.4.2020 (neděle) – 30.4.2020 ( čtvrtek ) – Škola v přírodě v Příběnicích / Táborsko /  – Z pohádky do pohádky.

     

KVĚTEN:

ČERVEN:
24.6.2020  –  Cvičení CO
29.6. A 30.6.2020  –  Ředitelské volno
1.7.2020 – 31.8.2020 –  Hlavní prázdniny

 

 

 

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

2 + 11 =