Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 1. A  ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Zdeňka Křížová

Kontakt

Třída: 1. A

krizova@zsuvaly.cz

 

Aktualizace 12.11.2019
Vážení rodiče, oznamuji:
* Dílny pro rodiče prvňáčků k metodě prof. Hejného se dne 19.11.2019 od 18,00 hod. neuskuteční z organizačních důvodů. O náhradním termínu budete včas informováni. Děkuji za pochopení.
* Třídní schůzka se uskuteční v úterý 19.11.2019 od 17 hod. ve třídě 1.A – těším se na setkání.
Zdeňka Křížová
Aktualizace 10.11.2019
* Děkuji všem, kteří si zakoupili náramek a podpořili FOND SIDUS – nemocné a postižené děti. Ještě se lze zapojit a náramek v ceně 50 Kč zakoupit u vchodu do šaten naší ZŠ u p. vrátné Dany Konečné. Vážím si Vaší pomoci. Děkuji.
* Třídní schůzka se uskuteční v úterý 19.11.2019 od 17 hod. ve třídě 1.A . Prosím všechny rodiče, aby se seznámili na stránkách školy v sekci – O škole – Dokumenty – se Školní řádem. Je pro nás závazný a je vhodné vědět, jaké máme ( rodič, žák, pedagog ) práva a povinnosti. Děkuji, že si najdete chvilku a Školní řád si prostudujete. Na třídní schůzce si můžeme říct a vysvětlit případné dotazy či připomínky.
Na TS Vám předám další informace ke škole v přírodě, k dalším akcím třídy, co se nám daří či nedaří, apod.
* Dílny pro rodiče prvňáčků k metodě – Matematika p. profesora Hejného  – proběhnou po TS od 18 hod. – je nutná přihláška rodičů – viz stránky školy. Těším se na setkání s Vámi.
* Dále naší školu navštíví ve čtvrtek 21.11.2019 od 16 hod. samotný p. profesor Milan Hejný – autor této metody Matematiky. Opět je nutné se na stránkách školy se přihlásit. Děkuji.
 
* Zdravíkov – 2. blok se uskuteční 11.11.2019 od 10,00 – do 11,40 hod. Nezapomeňte na DÚ a odevzdat jej do školy. Kdo již učinil – pochvala. Děkuji.
* Vystoupení v Domově seniorů v Úvalech – naše třída připraví kulturní vystoupení – proběhne 10.12. 2019 od 10,30 hod. Informace upřesním na TS.
* Konzultace – učitelka – rodič – žák – probíhají dle zájmu rodičů. Je nutné se předem domluvit s třídní učitelkou. Další informace  na TS.
* Je nutné s dítětem každodenně procvičovat čtení písmen, slabik. Dohlídnout na přípravu do školy, na pořádek v aktovce. Děkuji.
Děkuji za spolupráci. Zdeňka Křížová

Aktualizace 8.11.2019
Náš první výlet vlakem  do Prahy proběhl v pořádku. Děti chválím za pěkné chování a vyslovuji všem zúčastněným velkou pochvalu. Dle vyjadřování dětí se jim akce líbila a byly spokojené. O vlastní zážitky se snad s Vámi podělily. Do Bakalářů jsem dětem zadala platbu z Třídního fondu – Muzeum smyslů Praha – 1 dítě vstupné 143,- Kč, 1 dítě – vstupné + jízdenka pro dítě – 162,- Kč. Žádám opětovně některé rodiče, aby provedli kontrolu konta svého dítěte a při doplnění finanční částky uváděli správný variabilní symbol. Školní jídelna má jiný účet. Nezapomeňte, že z Třídního fondu se hradí výdaje i za Školní družinu. Rodič, který si neplní tuto povinnost vystavuje vlastní dítě, že se akce dítě nemůže zúčastnit. Děkuji za pochopení. Zdeňka Křížová

Aktualizace 1.11.2019
* Výlet do Prahy :
V pátek  8. 11. 2019
pojedeme s dětmi  na výlet do Prahy.
( V Úvalech nepůjde ve škole elektrický  proud, tudíž se nebude topit ani se nebude vařit. )
Pojedeme s dětmi vlakem. Jízdenku pro děti koupím hromadnou – zaplatím z TF.
Důležité  informace :
Cílem výletu bude: MUZEUM SMYSLŮ /MUSEUM OF SENSES / v Jindřišské  v Praze 1 – Nové Město.
Sraz dětí:
  Sejdeme  se u  Základní  školy Úvaly v 7,35 hod.
Od školy odcházíme v 7,40 hod. na vlakové nádraží. Odjedeme vlakem v 8,06 hod.
Příjezd  do  Úval  na nádraží – bude v 11,56 hod.
Cena
: Vstup 179,- Kč / při minim. počtu 10 dětí sleva 20 % ) + jízdenka  cca 20 Kč. Bude placeno z TF a vyúčtování proběhne po ukončení výletu. Zkontrolujte stav konta dítěte v třídním fondu. Zadám platbu v třídním fondu 200,- Kč / 1 dítě. Včas nahlaste případnou omluvenku z důvodu nemoci. Při návratu do Úval přivedu děti zpět ke škole, kde si je můžete převzít nebo je předám zmocněné osobě. Předem mě informujte – napište mi do Bakalářů.
Co si děti mají vzít ? Batůžek na záda, svačinu, pití v dobře uzavíratelné  láhvi, mlsání, drobné kapesné, pohodlné teplé oblečení, obuv, čepici, kapesníky.
Děkuji za přípravu  a buďte včas u školy.  Těší se na Vás Zdeňka Křížová

* Poděkování a velká pochvala za spolupráci všem rodičům za pomoc při zajištění kostýmů pro děti a úžasné občerstvení, výtvarnou a pracovní kreativitu. Velkou zvláštní pochvalu Lili a její mamince. Halloween ve spojení s naším svátkem Dušičky jsme si tento den společně užili. Píseň K. Gotta – Srdce nehasnou, kterou mi děti zpívaly mi přinesla velký citový zážitek. Úžasné ani se to nedá popsat. Věcné čtení – z knihy Děvčátko s kosou / M.Stavarič, Dorothee Schwab / jsme si s dětmi povyprávěly, proč s úctou vzpomínáme na svoje nejbližší apod. Vše je součástí našeho života. 
* Třídní schůzka se uskuteční v úterý 19.11.2019 od 17 hod. ve třídě 1.A . * Prosím všechny rodiče, aby se seznámili na stránkách školy v sekci – O škole – Dokumenty – se Školní řádem. Je pro nás závazný a je vhodné vědět, jaké máme ( rodič, žák, pedagog ) práva a povinnosti. Děkuji, že si najdete chvilku a Školní řád si prostudujete. Na třídní schůzce si můžeme říct a vysvětlit případné dotazy či připomínky.

* Děkuji všem, kdo splnil test z Logické olympiády. Rodičům děkuji za spolupráci.

* Děkuji rodičům za zaslání souhlasu s pobytem dítěte na škole v přírodě. Je přihlášeno 23 dětí. Škola v přírodě se uskuteční. V nejbližších dnech Vám zašlu další informace. Prosím o trpělivost. Děkuji.

* Je nutné s dětmi každodenně cvičit písmenka, čtení slabik. Děkuji.

Příjemný týden přeje Zdeňka Křížová, děkuji za spolupráci.

Aktualizace 20.10.2019
* V pondělí 21.10.2019 jedeme s dětmi do divadla. U Hasičů v Praze nás čeká představení Kocour Modroočko. Pojedeme objednaným autobusem od školy. Sraz dětí bude již v 7,15 hod. Odjíždíme v 7,30 hod. Přijďte prosím včas, protože nelze čekat a odjezd odkládat. Návrat do školy bude cca ve 12 hod. a opět nás autobus přiveze ke škole. Děti předám do školní družiny. Připravte dětem batůžek / nejlépe popruhy na obě ramena /, svačinku, pití v dobře uzavíratelné láhvi, popřípadě nějakou dobrůtku pro mlsný jazýček, kapesníky. Oblečení – učíme děti kulturně společenským návykům / slavnostnější košili, halenku, svetřík … / .Cena za divadlo i dopravu bude placena z třídního fondu ve výši cca 200,- Kč. Nezapomeňte dát dětem do batůžku klíče od šatny a čip do ŠJ. Pokud někdo onemocní – zašlete mi včas SMS. Děkuji.
* LOGICKÁ OLYMPIÁDA – kategorie A1 – žáci 1. třídy. Děkuji, že si s dětmi vyzkoušíte doma logickou soutěž – viz přihlášené děti. Tuto soutěž je nutné splnit v termínu od 22.10. – do 28.10.2019. Hodně úspěchů a štěstí.
* Podzimní prázdniny – 29.10 – 30.10.2019 – opakujte si a odpočiňte si. 
* Prosím všechny rodiče, aby se seznámili na stránkách školy v sekci – O škole – Dokumenty – se Školní řádem. Je pro nás závazný a je vhodné vědět, jaké máme ( rodič, žák, pedagog ) práva a povinnosti. Děkuji, že si najdete chvilku a Školní řád si prostudujete. Na příští třídní schůzce 19.11.2019  od 17 hod. si můžeme říct a vysvětlit případné dotazy či připomínky.
* Školní parlament naplánoval po podzimních prázdninách 31.10.2019 – Halloween v naší škole. Děti mohou přijít do školy v hallweenských převlecích a v maskách. Výuka bude probíhat a bude přizpůsobená a motivována tímto tématem. Děti ve třídě projevily zájem, mohou přijít z domova v převlecích. Pokud maminky připraví pro děti nějaké občerstvení do třídy, bude vítáno. Záleží na rozhodnutí rodičů. Děkuji za spolupráci.
* Plánuji vánoční dílny, které proběhnou v listopadu dne 28.11. 2019 ( čtvrtek ) – pokud máte možnost zaslat malé skleničky např. od jogurtu, tak by to bylo moc prima. Pokud se z řad rodičů chce někdo zapojit, jste vítáni. Další info ještě upřesním později. Děkuji.
* Děkuji za vyjádření ke škole v přírodě. Ještě zbývá doplnit informaci u 5 dětí. Zašlete prosím co nejdřív. Informace se storno podmínkami jsem Vám zaslala přes Bakaláře. Další informace zašlu po upřesnění přihlášení dětí. Děkuji.
* Důležité upozornění – třídní fond a konto vašeho dítěte by mělo být v kladných číslech, pravidelně si stav konta kontrolujte.Školní jídelna má svůj vlastní účet. Ekonomickou rozvahu a informace máte v akcích třídy, které postupně doplňuji. Děkuji.
* Vyžadujte od dětí správné sezení, držení těla, hlavy, tužky, mírné natočení sešitu, sklon,  pořádek, netlačit na tužku. Větší část dětí si to opravdu hezky hlídá, ale část dětí má ještě problémy. Děkuji.

* Dne 23.10.2019 / středa / – proběhne pietní akt u pomníku na náměstí od 17 hod. – zpěv hymny. Pokud se zúčastníte s dětmi, ráda Vás uvidím.
Příjemné podzimní dny, hezké prázdniny. Zdeňka Křížová

Aktualizace 13.10.2019
* V pondělí 14.10.2019 – první dvouhodinový blok projektu Zdravíkov – 1. a 2. hodinu. Dále výuka dle rozvrhu.
* Fotografie – děkuji za trpělivost – měly by být dodány v týdnu dle požadavku.
* Školní parlament naplánoval po podzimních prázdninách 31.10.2019 – Halloween v naší škole. Děti mohou přijít do školy v hallweenských převlecích a v maskách. Výuka bude probíhat a bude přizpůsobená a motivována tímto tématem. Děti ve třídě projevily zájem, mohou přijít z domova v převlecích. Pokud maminky připraví pro děti nějaké občerstvení do třídy, bude vítáno. Záleží na rozhodnutí rodičů. Děkuji za spolupráci.
* Více začínám usměrňovat chování některých dětí, upozornění se bude nacházet v notýsku. Děkuji, že si s dětmi popovídáte o slušném chování, dodržování pravidel.
* Příprava na výuku by měla probíhat společně s dětmi. Část dětí se vymlouvá na rodiče, pozdní příchod do školy na sourozence, apod.
* Stále přetrvává u některých dětí špatné držení tužky. Největší slabina  jsou hygienické návyky při psaní. Žádám Vás rodiče, opravujte držení těla, hlavy, sezení při psaní, špetkovité držení tužky, konec tužky směřuje k rameni, správné natočení pracovního sešitu či pracovního listu, čistota stolu, rukou, pořádek na pracovním stole, na tužku netlačit. Některé sešity jsou ještě neobalené. Děkuji.
* Kdo neumí zavazovat tkaničky – nutné doučit za domácí úkol.
* V soutěži Jabkobraní se naše třída umístila v kategorii mladších žáků na 2. místě. Děti obdržely diplom, pohár a krabici sušenek. Měly velkou radost z úspěchu. Práce se povedla, pochvala.
Příjemný týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace 6.10.2019
Vážení rodiče,
několik důležitých informací:
* V pondělí 7.10.2019 zašlu po dětech informaci k projektu Zdravíkov. Prosím o vyplnění a vrácení zpět co nejdříve, nejpozději do pátku 11.10.2019. Projekt bude zahájený v pondělí 14.10.2019 – proběhne první dvouhod.blok. / Celkem bude 6 bloků / Finanční částka bude placena z třídního fondu ve výši 392,- Kč / 1 dítě. Prosím o kontrolu a doplnění finanční částky na kontě u některých dětí.
* Děti Vám měly předat fotografie – Prvňáček. Je spokojenost? Nemám od Vás zpětnou vazbu. Markétka a Dominik ji mají ve třídě, předám. U Roberta byla uplatněna reklamace, zatím nemám zprávu od p. fotografa. Finanční částka bude placena z třídního fondu dle objednávek. / 1 ks foto – 50 Kč /
* Logická olympiáda – děkuji rodičům i dětem – je přihlášeno 14 dětí, velká pochvala.
Přihlášené děti budou soutěžit v kategorii A1 – ve dnech 22.10.- 28.10.2019 – prvňáčci absolvují jen základní kolo. Prosím rodiče o spolupráci. Budou soutěžit z domova s dohledem rodičů, v uvedeném termínu je nutné vyzkoušet test dle pravidel – viz Logická olympiáda. Děkuji.
* Prosím všechny rodiče, aby se seznámili na stránkách školy v sekci – O škole – Dokumenty – se Školní řádem. Je pro nás závazný a je vhodné vědět, jaké máme ( rodič, žák, pedagog ) práva a povinnosti. Děkuji, že si najdete chvilku a Školní řád si prostudujete. Na příští třídní schůzce si můžeme říct a vysvětlit případné dotazy či připomínky.
* V Bakalářích – v elektron. žákovské knížce budu již zadávat známky za práci dětí ve všech předmětech. Notýsek bude sloužit k motivaci dítěte – jeho aktivity, pasivity, doporučení, apod. Dle známek v Bakalářích nepočítejte průměr z klasifikace. Budu hodnotit každé dítě za celkovou práci – v  hodinách, v domácí přípravě, apod. Klasifikační řád je rovněž součástí Školního řádu.
* Pokud zadávám zprávu v Bakalářích, prosím rodiče o potvrzení informace / pokud si ji vyžádám /, že zprávu četli. Od některých rodičů nemám zpětnou vazbu. Domácí úkoly prosím podepište. Děkuji.
* Opět u některých dětí není v pořádku oblečení na Tv – doplňte tepláky / dlouhé nohavice /, neúplné pastelky / aspoň základní barvy /, neořezané tužky. Není časový prostor ořezávat tužky v hodině. Děkuji, že pomůžetete s přípravou a kontrolou dle rozvrhu. Děti se to naučí a budou postupně více samostatnější.
* Děkuji, že s dětmi doma procvičujete. Stále vyžadujte a trvejte na správném držení těla, hlavy, držení tužky při psaní.
Děti se snaží, chválím. Stále pracujeme na pravidlech chování, soužití v kolektivu. Děkuji za spolupráci.

Přeji příjemný týden, hodně úspěchů a  nezapomeňte na přísun vitámínů. Zdeňka Křížová

Aktualizace 2.10.2019
Vážení rodiče, 
dnes 2. 10. 2019 Vám děti předají – Přihlášku na komunikační kroužek, který nabízí náš speciální pedagog Ivana Havlová. Informace – viz Přihláška. Pokud máte zájem, vraťte mi vyplněnou přihlášku obratem zpět. Předám vyplněný tiskopis p. Havlové. Kontakt na p. Havlovou je na stránkách školy – Zaměstnanci školy, která rovněž předá bližší informace. Děkuji. Křížová Zdeňka
Aktualizace 29.9.2019
* Děkuji všem rodičům za vyjádření a přihlášení dětí do projektu Zdravíkov. Zahájení prvního bloku bude 14.10.2019 a k placení zadám celkový požadavek k platbě z třídního fondu za každé dítě jednotlivě 392,- Kč / bude celkem 6 bloků /, dále zadám požadavek k platbě za foto dle objednávky –  cena za 1 ks/50,- Kč, dále zadám požadavek na placení divadla v říjnu 200,- Kč. Nezapomeňte, že se platí z TF školní družina. Je nutné mít na kontě svého dítěte finanční rezervu. Pokud na účtu dítěte nebudou finance, vystavujete dítě nepříjemné situaci,že se akce nebude moct zúčastnit. Žádám, aby jste si konto dítěte hlídali a doplňovali včas finanční částky. Děkuji za pochopení.
* Výstava prací vašich dětí bude na Jabkobraní v sobotu 5.10.2019 v přízemí budovy A na nástěnkách. Přijďte se podívat dopoledne na práce našich dětí. Jste srdečně zváni.
* Domácí úkoly podepisujte a zkontrolujte jméno dítěte – podpis. Prosím děti, aby svoje jméno potrénovaly. Děkuji.
* Za nesplněné úkoly již budou děti dostávat smajlíky bručouny. Výmluvy již nebudou možné. Vedeme děti k zodpovědnosti za svoji práci, děkuji za spolupráci. / Je nutné s dětmi kontrolovat tašku, pořádek v tašce, připravovat se dle rozvrhu, kontrolovat penál, ořezané tužky, pastelky, apod. – není to u všech vždy v pořádku, doplnit Tv, Vv, nůžky se zaoblenými hroty. Děkuji.
* Největší slabina u dětí jsou hygienické návyky při psaní. Žádám Vás rodiče, opravujte držení těla, hlavy, sezení při psaní, špetkovité držení tužky, konec tužky směřuje k rameni, správné natočení pracovního sešitu či pracovního listu, čistota stolu, rukou, pořádek na pracovním stole. Děkuji.
* V pondělí 30.9.2019 – nepůjde v ZŠ el .proud od 7,30 o 10,30 hod.
* Chválím několik děti a rodičů za registraci do soutěže Logická olympiáda – dobrovolná registrace dítěte rodiči je nutná do 30.9.2019 .    www.logickaolympiada.cz
Soutěží i prvňáčci v kategorii A1 – žáci 1. třídy, absolvují jen základní kolo.
Soutěž proběhne od 22.10. – do 28.10. 2019
* Letos nebude sběr papíru v ZŠ – nejsou výhodné podmínky pro školu. Děkuji, že třídíte i nadále a využíváte kontejnery ve městě.
* Chválím děti za pracovní nasazení, usilovně se snaží plnit úkoly. V tomto týdnu již začneme vyvozovat písmenka S a M, tak už té práce bude zase víc. Je nutné pravidelně s dítětem cvičit a procvičovat. Děkuji všem za spolupráci.
Hodně úspěchů a radosti z dětí přeje p.uč. Zdeňka Křížová

Aktualizace dne 23.9.2019
Vážení rodiče,
projekt Zdravíkov bude začínat 14.10.2019 v ZŠ Úvaly v 1.A  – v rámci výuky dopoledne. Účastní se i další první třídy. Bude navazovat na Školní vzdělávací program s využitím klíčových kompetencí. Projeví se zde Prvouka, Pracovní činnosti, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Český jazyk, OSV. Uskuteční se postupně celkem 6 bloků / 1 blok = 90 minut /formou didaktické a kreativní části – kuchtění, pohyb, Vv, zážitková pedagogika v souladu s výživ.doporučením. Děti obdrží různé materiály, pracovní listy, plakáty, pohádku,vyzkouší přípravu zdravého jídla, svačinky apod. Materiál zajišťuje lektorka projektu Zdravíkov. Děti se nenudí, zábavně, hravě, prakticky se účastní aktivit v tomto projektu Zdravíkov. Rodiče ještě obdrží materiál od lektorky, aby se mohli vyjádřit k případným alergikům, dietám, apod. Při přihlášení 25 dětí = 1 blok = 65,- Kč. Celkem 392,- Kč = 6 bloků / 1 dítě.  S úbytkem dětí, které se nepřihlásí se cena mírně navýší. Děti, které rodiče nepřihlásí budou po dobu projektu v jiné třídě, což bude škoda. Projekt se bude platit z Třídního fondu – informaci včas zašlu přes Bakaláře. Zde najdete i konkrétní variabilní symbol každého dítěte.
Čísla účtů na třídní fond i na školní jídelnu Vám byla předána na třídní schůzce. Několik dětí nemá ve třídním fondu žádný vklad ani na zaplacení školní družiny. Prosím, podívejte se do Bakalářů – Platby. Děkuji. Křížová Zdeňka

Aktualizace dne 22.9.2019
Vážení rodiče,
v pátek 20.9. přinesly děti informaci k projektu Zdravíkov a objednávku na foto. Děkuji, že mi tyto informace zašlete k zítřejšímu pondělí 23.9. Děti, které to nechaly ve škole, tak informaci přinesou rodičům v pondělí 23.9. – prosím o vyplnění a zaslání zpět následující den. Děkuji.
* Fotografování dětí – PRVŇÁČKŮ – proběhne v úterý 24.9.2019  – bude to pěkná památka na první školní rok a jeho začátek. Platbu za foto zadám přes Třídní fond dle objednávky. Rovněž budete z Třídního fondu platit Školní družinu a jiné kulturní akce, je nutné mít na kontě dítěte vlastní finanční rezervu. Ještě cca 6 dětí nemá na kontě žádnou finanční částku. Pokud je nějaký problém, informujte třídní učitelku.Děkuji.
*
Žádám rodiče, aby doplnili dětem na Tv rovněž i tepláky nebo legíny / dlouhé / a mikinu s dlouhým rukávem. V riflích nelze cvičit. Rovněž prosím zkontrolujte velikost obuvi u dítěte. Pokud je obuv velká, vystavujete dítě vážnému úrazu a nepříjemnostem s pojišťovnou. Děkuji za pochopení.
* Žádám rodiče o pravidelnou kontrolu penálů a  aktovek – ořezané pastelky, tužky, vybavení aspoň základními barvami pastelek. Nelze si ořezávat tužky a pastelky v hodině. Některé notýsky nejsou v pěkné péči žáka /yně/, jsou pomačkané, pomuchlané. Některé děti jsou rovněž unavené, z vyprávění chodí pozdě spát, prý za to může maminka nebo tatínek 🙂
* Čipy do školní jídelny a klíče od šatny je nutné nosit každý den. Každé zapomenutí velmi narušuje organizaci a plynulý chod. Děkuji.
* V letošním školním roce nebude sběr papíru – z důvodu nevýhodných podmínek pro školu. Využívejte prosím třídění odpadu i nadále s využitím městských kontejnerů. Děkuji.
* Jinak jsou děti šikulky, jsou aktivní, někdy až hyperaktivní, dobře pracují a snaží se dodržovat pravidla třídy v chování. Učivo pomalu začíná být náročnější a bude přibývat. Nejvíc práce máme se správným držením těla, hlavy a tužky při psaní. Prosím o dodržování tohoto pravidla i v domácím prostředí. Děkuji.
Děkuji za spolupráci a příjemný týden přeje Zdeňka Křížová

Aktualizace dne 16.9.2019
Rozdělení dětí do skupin – týká se to jen rozvrhu ve středu.
Výuka od 8,00 hod. – do 11,40 hod.
B. N.Josiah, M. Barbora, M. Petr, N. Adam, P.Vanessa, S. Marie, Š. Dominik, V. Jakub, V. Jan, V. Vojtěch, V. Anna, V. Liliana, Z.Robert.
Výuka od 8,50  – do 12,35 hod. / Lze využít ranní družinu /
A.Nikolas, B. Maxmilián, Č. Michal, D. Tomáš, Ch. Ida, Ch. Markéta, K. Lukáš, K.Sofie, K. Štěpán, L. Karolína, M. Filip, M. Daniel.
Toto je platné rozdělení do skupin – rozvrh předaný na TS. V Bakalářích dojde v rozvrhu k úpravě.
Zdeňka Křížová

Aktualizace dne 15.9.2019
* Vyjadřuji dětem pochvalu za pěknou spolupráci a chování s Městskou policií Úvaly s názvem – Jak správně chodit po Úvalech.
* Děkuji všem rodičům i dětem za zvládnutí náročného začátku školního roku, za přípravu pomůcek na vyučování. Kdo má ještě nějaké
úkoly ke splnění, tak učiňte co nejdříve, děkuji.
* Žádám rodiče, aby každý večer s dětmi provedli kontrolu učebnic dle rozvrhu, zkontrolovali penál / ořezané tužky /, zda mají děti v tašce klíč od šatny a čip do ŠJ. Do konce září budeme chodit z vyučování o 20 minut dříve do šatny a následně na oběd, aby děti měly klid si osvojit návyky ve ŠJ a v klidu se najíst.
* Rozvrh dětí, který jsem předala na třídní schůzce je závazný pro každé dítě a především je nutné dodržovat půlené hodiny. Děkuji.
* Domácí úkol bude označený razítkem – obrázek domečku. Jedná se především o uvolňovací cviky, nějaké doplnění, apod. Domeček bude na stránce. V Notýsku motivačně dávám razítka a odměny – děti si vykreslují obrázky za práci a chování.
* Fotografování dětí v 1. třídě proběhne dne 24.9.2019
* Prosím rodiče, aby dbali při psaní u dětí na správné držení těla, hlavy, držení tužky, mírně natočený růžek prac.sešitu / pravák – levák /, čistotu při práci, před psaním vždy rozcvičit ruku – prsty a zápěstí ( uvolňovací cviky lze cvičit do vzduchu, na papír, apod. )
* Zkontrolujte si prosím třídní fond vlastního dítěte a doplňte finance. Děkuji. Z finanční částky v červnu je zůstatek minimální. Vyúčtování Vám předložím na následné třídní schůzce.
* Nezapomeňte dětem věci označit, podepsat. Pomůžete usnadnit najít majitele. 🙂 Děkuji.
Příjemný týden přeje p.uč. Zdeňka Křížová

 

 

Datum aktualizace: 10.11. 2019

 

Předmět Téma Učebnice Pracovní sešit
Český jazyk   Živá abeceda do str. 73
Psaní   Průpravné cviky + správné hygien. návyky při psaní grafomotor.cviky
číslice 1,2,3,4
Čtení   Vyprávění u obrázku, rozvoj slovní zásoby, komunikace, věcné naslouchání Čtení  do str. 73
Matematika   Určujeme počet do 7, stavba, krokování, rytmus,čtení číslic 1,2,3,4,5,6,7, znaky rovnosti do str. str. 38
Prvouka   Zdravíkov, Plody uchovávají semena, různé plody do str. 21

Datum aktualizace: 10.11. 2019

 

Předmět Téma Učebnice Pracovní sešit
Český jazyk   Vyprávění, komunikace Čtení písmen, slabik – každý den za účasti dospělého čtenáře
Psaní   Hygien.návyky při psaní Živ.abeceda – viz domeček – razítko – pracovní listy,  číslice
Čtení     Písmena, slabiky, slova
Matematika      M – viz domeček – razítko, pracovní listy
Prvouka     Vyprávění

en flag Informace pro skupinu –  1A1 a 1A2 – Olga Fernando

Výuka v 1. třídě - 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá jednou týdne. V hodinách budeme pracovat s učebnicí a pracovním sešitem Kid´s Box 1, nakladatelství Cambridge. V hodinách budeme dětem pomáhat vytvářet správný postoj k výuce anglického jazyka. Děti se v hodinách angličtiny učí nová slova a větná spojení zábavnou formou pomocí her, písniček a tvoří různé barevné pomůcky.

Při první hodině dostanou děti učebnici a pracovní sešit. Tyto pomůcky budou děti používat v první i druhé třídě. Nahrávky na domácí poslouchání budu průběžně ukládat na www stránky třídy. Děti budou mít za úkol (ideálně) každý den poslouchat několik krátkých nahrávek. Děti jim zprvu nebudou rozumět, ale postupně si osvojí význam slov při hodinách. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis do tabulky v učebnici a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Probranou slovní zásobu budu postupně doplňovat na www stránkách. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budu hovořit především anglicky. Pracovní sešit si budou děti nechávat ve škole.

Informovat Vás budeme na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případě dotazů mě prosím kontaktujte.

Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz
Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu –  1A1 a 1A2 – Olga Fernando
  

listopad – leden

září – listopad

Poslech nahrávek - domaposlech-aj 1-10
Slovní zásoba:I, you, am, are, we, who, children, friend, hello, goodbye, thank you, please, book, school, flower, my, she is, he is, meet, girl, boy, a, can, have, what, who, robot, numbers 0-10, little, big, sticker, there, now, game, names - Simon, Suzy, Stella, Mr and Mrs Star, Maskman, Marie, Monty, story, up, down, puppet, again, shoe, kite, apple, red, blue, yellow, green, orange, pink, purple, black, white, pencil, brown, grey, apple, magazine, marshmallow, world, yummy, kite, balloons, shoe, seen, me, draw, line
book, pen, pencil, table, chair, classroom, school, eraser, school bag
Slovní spojení a povely:I´m..., You are....,, We are …, Stand up!, Sit down!, Please., Thank you., You are welcome!, Please come here. , Close the door, please. , What´s your name? How many ...... are there?, Let´s sing., What´s this? , It´s ......, What´s missing?, What´s your name? , My name´s ..... , How old are you? , How are you? Let´s count.
Open, close, sit down, stand up, listen, cut, stick, paste, colour, point, say, sing, circle, connect, go to... , touch,
Příběhy a říkadla:A blue monster (story)
Numbers 1-10 (chant)
Písničky:10 Little Robots
Rainbow song
A World of Colours

duben – červen

Školní rok 2019 – 2020
ZÁŘÍ :   
2.9.2019  –  Zahájení školního roku 2019/2020
3.9. – 6.9.2019   –  Osobnostně sociální výchova – kurz
5.9.2019   –  Třídní schůzka od 17 hod. ve třídě 1.A

6.9.2019    –  Výstava – Třídění odpadů a recyklace – Úvaly v “ 65 „
12.9.2019  –  Jak správně chodit po Úvalech – spolupráce s Městskou policií Úvaly
24.9.2019  –  Fotografování dětí v 1. třídě / foto bude hrazeno z TF – 1ks 50 Kč /

ŘÍJEN:
5.10.2019 –  Výstava v ZŠ Úvaly – Jabkobraní
14. 10.2019 –  Projekt Zdravíkov – 1. setkání –  placeno z TF – celková cena za 6 bloků po 90 min. =  392,- Kč / 1 žák
21.10.2019  –  Divadlo U Hasičů v Praze – Kocour Modroočko – bude hrazeno z TF –  cena cca 220 Kč / 1žák = vstup,doprava
22.10.2019  –  Návštěva p. Havlové – spec.pedagog ve třídě 1.A
22.10. – 28.10.2019 – Logická olympiáda – přihlášeno 14 dětí – kategorie A1 – žáci 1. třídy.
23.10.2019  – pietní akt u pomníku – zpěv hymny
28.10.2019  –  Státní svátek
29.10. a 30.10.2019  –  Podzimní prázdniny
31.10.2019  –  Halloween – učení se strašidélky
Podpora – zakoupení 1 ks náramku + 3 ks přívěsku  = 50,- Kč – Fond Sidus – nemocné a postižené děti – dle vlastního uvážení. Děkuji.

LISTOPAD:
8.11.2019    –  Výlet do Prahy – Muzeum smyslů – placeno z TF – vstupné 1 dítě – po slevě 143,- Kč, s jízdenkou 162,- Kč
11.11.2019  –  Zdravíkov – 2. setkání – 10,00 – 11,45 hod.
19.11.2019  –  Třídní schůzka od 17 hod. ve třídě 1.A

21.11.2019  – Divadlo U Hasičů v Praze – Příběhy včelích medvídků – bude hrazeno  z TF – cena cca 200 Kč / 1 žák = vstup,doprava
21.11.2019  – Beseda s p. profesorem Milanem Hejným – Matematika od 16,00 hod. v ZŠ Úvaly – dle příhlášení rodičů.

28.11.2019  – Vánoční dílny ve spolupráci s rodiči – příprava výrobků na Jarmark – 8,00 – 11,40 hod.
30.11.2019  –  Vánoční jarmak
Podpora – zakoupení 1 ks náramku + 3 ks přívěsku  = 50,- Kč – Fond Sidus – nemocné a postižené děti – dle vlastního uvážení. Děkuji.

PROSINEC:
5.12.2019    –  Čertoviny
9.12.2019   –  Zdravíkov – 3. setkání – 8,00 – 9,30 hod.
10.12.2019  –  Vystoupení v Domově seniorů od 10,30 hod. v Úvalech
12.12.2019 –   DVA „65“ v Úvalech – film – LVÍ KRÁL – placeno z TF – 50 Kč/ 1 dítě – 8,30 – 10,00 hod.

16.12. 2019 –  Divadlo Horní Počernice – Kde se vzaly Vánoce – placeno z TF – cena cca 200 Kč / 1 žák = vstup,doprava 

20.12.2019  –  Vánoční besídka
23.12. 2019 – 3.1. 2020  –  Vánoční prázdniny – výuka začne 6.1.2020

LEDEN:
31.1.2020  Pololetní prázdniny

ÚNOR:

BŘEZEN:
  2.3.2020   –  8.3.2020  –  Jarní prázdniny
12.3.2020   –  Divadlo Minor v Praze – Libozvuky – vstupné 160,- Kč/ 1 dítě

18.3.2020   –  Den otevřených dveří
       ?          –  Soutěž – Kudy chodí písničky

DUBEN:
   ?             –  Noc s Andersenem – spaní ve škole
 8.4.2020   –  Ředitelské volno – bude probíhat zápis dětí do 1. tříd
 9.4.2020   –  Velikonoční prázdniny
10.4.2020  –  Svátek – Velký pátek
21.4.2020  –  Třídní schůzka od 17 hod. ve třídě 1.A

22.4.2020  –  Den Země
26.4.2020 (neděle) – 30.4.2020 ( čtvrtek ) – Škola v přírodě v Příběnicích / Táborsko /  – Z pohádky do pohádky.
Cena se bude odvíjet od počtu přihlášených dětí – prozatimní předpoklad i s dopravou + výlet do ZOO –  cena 3950,- Kč. 

KVĚTEN:

ČERVEN:
24.6.2020  –  Cvičení CO
29.6. A 30.6.2020  –  Ředitelské volno
1.7.2020 – 31.8.2020 –  Hlavní prázdniny

 

 

 

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

11 + 3 =