Vyberte stránku

 

V školním roce 2017/2018 měníme učebnice ve 3. a 5. ročníku, více v záložkách Učebnice, 3. ročník a 5. ročník.

 

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce: 18. prosince pro 2. stupeň

 

 

 

Pro žáky, rodiče a vyučující ve 3. ročníku:

Videa a písničky k učebnicím Kid’s box: www.kidsboxapps.es

Domácí procvičování učiva hravou formou (registrace na základě klíče v pracovním sešitě):

www.cambridgelms.org/primary

Podpora domácího učení: stáhněte si slovníček pro rodiče a žáky (Kid’s box 2 + opakování Kid’s box 1 a rozšířená sl.zásoba)

nebo slovníčky pro jednotlivé úrovně (1,2,3,4).


Kromě učebnice Kid’s box 2 přidáváme ve školním roce 2017/18 témata z jiných zdrojů nebo jinou formou :

pozdravy, pokyny a činnosti ve výuce, školní potřeby a třída, vlastnosti lidí, čísla do 100, tělo, obličej, svátky (Vánoce)


Pro vyučující (M. Genčevová, E. Plocová, K. Syslová, H. Chrastilová, P. Daněk):

18-19, 30, 50, 66-69

U1-6, U7-12

Pro žáky, rodiče a vyučující v 5. ročníku:

Cvičení, poslechy, hry, slovní zásoba a další k učebnici Project 1 Fourth edition:

elt.oup.com/student/project/level1

Registrujte se klíčem z pracovního sešitu a připojte se ke třídě:

www.projectonlinepractice.com


Kromě učebnice Project 1 přidáváme v 1. pololetí 2017/18 témata z jiných zdrojů:

měsíce v roce, dny v týdnu, řadové číslovky, datum, narozeniny (I was born in March/on 18th March.)

minulý čas slovesa „to be“ – tvary „was/were“

knihy a filmy, nakupování (How much is it?, I would like a/to …)

určení místa (in the garden, at school, …)


Pro vyučující (P. Daněk, M. Genčevová, O. Fernando, E. Plocová):

13/3, 14-15, 16/1, volný čas, v ŠVP po narozeniny

přivlastňovací zájmena, skládání vět, to be, to have got, Wh.. otázky, přivlastňovací pád, přídavná jména, rozvrh

 

 

 

Divadlo

Zpravidla jednou za dva roky zveme do školy divadelní soubor, který předvede své divadelní představení.

Soutěž v anglickém jazyce

Školní kolo soutěže plánujeme na prosinec před Vánoci, alternativní termín je konec ledna po uzavření známek.

Soutěž pro druhý stupeň proběhne 18. 12. 2017, pro mladší žáky později – bude upřesněno.

Školní kolo organizujeme pro všechny kategorie, žáci se mohou zúčastnit bez omezení. Okresní kolo má své podmínky: pro žáky, kteří nejsou rodilí mluvčí AJ,nepoužívají AJ pro komunikaci v rodině, nepobývali soustavně 6 měsíců v zahraničí, neabsolvovali výuku dalších předmětů v AJ. Od 8. ročníku je možnost pro rodilé mluvčí (a další výše uvedené) zúčastnit se krajského kola soutěže ve vlastní kategorii. Do 7. ročníku není krajské kolo.

Příklad, jak mohou vypadat témate konverzační části soutěže (čerpáno z minulých ročníků):

a ) pro žáky do 5. ročníku

                                                              i.      My family (friends),

                                                            ii.      Pets and animals,

                                                          iii.      My school,

                                                          iv.      My daily programme,

                                                            v.      My town, my village,

                                                          vi.      Hobbies, free time activities.

b ) pro kategori I A (žáci 7. ročníku a mladší)

                                                              i.      My family and friends,

                                                            ii.      Pets and animals,

                                                          iii.      Sports and other favourite activities,

                                                          iv.      School, school subjects and activities at school,

                                                            v.      Work, jobs,

                                                          vi.      Shopping, clothes,

                                                        vii.      Food, fast food, restaurants,

                                                      viii.      Daily routines,

                                                          ix.      My ideal home or house,

                                                            x.      Holidays.

c) pro kategorii II A (žáci 9. ročíku a mladší)

                                                              i.      My family and friends

                                                            ii.      Autobiography – important moments in my life

                                                          iii.      Family and friends

                                                          iv.      Famous people

                                                            v.      Festivals, traditions

                                                          vi.      Culture and media

                                                        vii.      Food

                                                      viii.      Hobbies

                                                          ix.      Holidays

                                                            x.      House and flat

                                                          xi.      Life in a town or village

                                                        xii.      My day, routines

                                                      xiii.      Pets and animals,

                                                      xiv.      Seasons of the year, weather

                                                        xv.      School life

                                                      xvi.      The world of sports

Po dobrých zkušenostech s využitím anglických časopisů ve výuce pracujeme i letos v některých skupinách na druhém stupni s časopisy Gate, Ready to Read a nově též s časopisem Bridge.

Časopisy poskytují zajímavé materiály k výuce i domácímu použití. Na stránkách www.bridge-online.cz (dále kliknete na název časopisu, pak zvolíte konkrétní vydání) najdete nahrávky ve formátu MP3, kde jsou namluvené komiksové příběhy a podobně.

 

 

 

 

Od 6. do 9 ročníku vytváříme skupiny žáků podle výsledků z ročníku předchozího. Proto již od 5. ročníku zadáváme jednotné čtvrtletní testy, které jsou hlavním podkladem k rozhodování o zařazení žáka pro další školní rok. Rozdělení do skupin provádíme v červnu/srpnu a platí 1 rok.

 

 

 

 

RočníkUčíme seUčebnice, pracovní sešity, poslechové materiály
1. ročníkPosloucháme, mluvíme, předvádíme, hrajeme si (podle metodiky Supernature).Supernature 1
2. ročníkPosloucháme, mluvíme, předvádíme, hrajeme si (podle metodiky Supernature).Supernature 2
3. ročníkZačínámé psát.Kid's Box 2 - Second Edition
4. ročníkRozšiřujeme slovní zásobu a větné struktury (skrytá gramatika).Start with Click New 2
5. ročníkOd pátého ročníku znovu ale jinak: opět od jednoduchých větných struktur, ale s větší slovní zásobou a komplexnější výukou gramatických jevů.Project 1 (Fourth edition)
6. ročníkPřidáváme náročnější gramatiku, souvisle se vyjadřujeme.Angličtina 6 Way to Win
7. ročníkPřidáváme náročnější gramatiku, souvisle se vyjadřujeme.Angličtina 7 Way to Win
8. ročníkPřidáváme náročnější gramatiku, souvisle se vyjadřujeme, diskutujeme.Angličtina 8 Way to Win
9. ročníkOpakujeme, rozšiřujeme, samostatně si čteme (knihy, časopisy), diskutujeme.Angličtina 9 Way to Win

Hodinová dotace

1. – 2. ročník: 1 hodina AJ týdně

3. – 9. ročník: 3 hodiny AJ týdně

7. – 9. ročník: možnost výběru volitelného předmětu Anglická konverzace, 1 hodina týdně

MěsícDatumNázev akceVíce info
září
říjen
listopad
prosinec18. 12.Školní kolo soutěže v AJ.Kategorie 6.-7. a 8.-9. ročník.
ledenŠkolní kolo soutěže v AJ.Kategorie 4. a 5. ročník.
únorOkresní kolo soutěže v AJ pro 6. - 7. ročník.Pořádá Gymnázium Čelákovice.
Okresní kolo soutěže v AJ pro 8. - 9. ročník.Pořádá Gymnázium Čelákovice.
březen
duben
květenOlympiáda v anglickém jazyce pro 4. a 5. ročník.Pořádá ZŠ Zeleneč. Zúčastní se 2 žáci ze 4. ročníku a 2 žáci z 5. ročníku (podle výsledků školního kola).
červen

Anglický jazyk ve školním roce 2017/2018 na Základní škole Úvaly vyučují:

 • Jana Baumruková
 • Diane Birney
 • Mgr. Milada Boháčková
 • Mgr. Petr Daněk
 • Mgr. Eva Exnerová
 • Mgr. Olga Fernando
 • Mgr. Magdaléna Genčevová
 • Hana Chrastilová
 • Mgr. Evgenie Plocová
 • Eliška Lucie Sochůrková
 • Mgr. Kateřina Syslová
 • Mgr. Kateřina Trapková

Kontakt:

Vedoucí předmětové komise anglického jazyka Mgr. Petr Daněk

724 577 860

danek@zsuvaly.cz