Vyberte stránku

V školním roce 2017/2018 měníme učebnice ve 3. a 5. ročníku, více v záložce Ročníky.

 

Divadlo

Zpravidla jednou za dva roky zveme do školy divadelní soubor, který předvede své divadelní představení.

Soutěž v anglickém jazyce

Školní kolo soutěže plánujeme na prosinec před Vánoci, alternativní termín je konec ledna po uzavření známek.

Školní kolo organizujeme pro všechny kategorie, žáci se mohou zúčastnit bez omezení. Okresní kolo má své podmínky: pro žáky, kteří nejsou rodilí mluvčí AJ,nepoužívají AJ pro komunikaci v rodině, nepobývali soustavně 6 měsíců v zahraničí, neabsolvovali výuku dalších předmětů v AJ. Od 8. ročníku je možnost pro rodilé mluvčí (a další výše uvedené) zúčastnit se krajského kola soutěže ve vlastní kategorii. Do 7. ročníku není krajské kolo.

Loňské výsledky (2015/16)

Okresní kolo

V okresním kole uspěla Kateřina Svačinová. Získala první místo v kategorii I.A (pro žáky ZŠ do 7. ročníku).

Školní kolo

4. a 5. ročník

 1. Anna Prokešová, 5.C
 2. Alexander Komínek, 4.D
 3. Natálie Fulemová, 4.B
 4. Sára Konečná, 5.A
 5. Lída Pavelková, 5.B

6. a 7. ročník

 1. Kateřina Svačinová, 6.B
 2. Barbora Mastná, 6.B
 3. Andrea Slováková, 6.A
 4. Alice Sedláčková, 7.B
 5. Anežka Štěpáková, 6.A

8. a 9. ročník

 1. Barbora Branyšová, 9.B
 2. Samuel Pengsawang, 9.A
 3. Eliška Junková, 8.B
 4. Jan Holub, 9.A
 5. Alena Futterová, 8.A

Po dobrých zkušenostech s využitím anglických časopisů ve výuce pracujeme i letos v některých skupinách na druhém stupni s časopisy Gate, Ready to Read a nově též s časopisem Bridge.

Časopisy poskytují zajímavé materiály k výuce i domácímu použití. Na stránkách www.bridge-online.cz (dále kliknete na název časopisu, pak zvolíte konkrétní vydání) najdete nahrávky ve formátu MP3, kde jsou namluvené komiksové příběhy a podobně.

 

 

 

 

Od 6. do 9 ročníku vytváříme skupiny žáků podle výsledků z ročníku předchozího. Proto již od 5. ročníku zadáváme jednotné čtvrtletní testy, které jsou hlavním podkladem k rozhodování o zařazení žáka pro další školní rok. Rozdělení do skupin provádíme v červnu/srpnu a platí 1 rok.

 

 

 

 

RočníkUčíme seUčebnice, pracovní sešity, poslechové materiály
1. ročníkPosloucháme, mluvíme, předvádíme, hrajeme si (podle metodiky Supernature).Supernature 1
2. ročníkPosloucháme, mluvíme, předvádíme, hrajeme si (podle metodiky Supernature).Supernature 2
3. ročníkZačínámé psát.Kid's Box 2 - Second Edition
4. ročníkRozšiřujeme slovní zásobu a větné struktury (skrytá gramatika).Start with Click New 2
5. ročníkRozšiřujeme slovní zásobu a větné struktury (skrytá gramatika).Project 1 (Fourth edition)
6. ročníkNa druhém stupni znovu ale jinak: opět od jednoduchých větných struktur, ale s větší slovní zásobou a výukou gramatických jevů (přiznaná gramatika).Angličtina 6 Way to Win
7. ročníkPřidáváme náročnější gramatiku, souvisle se vyjadřujeme.Angličtina 7 Way to Win
8. ročníkPřidáváme náročnější gramatiku, souvisle se vyjadřujeme, diskutujeme.Angličtina 8 Way to Win
9. ročníkOpakujeme, rozšiřujeme, samostatně si čteme (knihy, časopisy), diskutujeme.Angličtina 9 Way to Win

Hodinová dotace

1. – 2. ročník: 1 hodina AJ týdně

3. – 9. ročník: 3 hodiny AJ týdně

7. – 9. ročník: možnost výběru volitelného předmětu Anglická konverzace, 1 hodina týdně

MěsícDatumNázev akceVíce info
září
říjen
listopad
prosinecŠkolní kolo soutěže v AJ.Všechny kategorie (4. - 9. ročník).
leden
únorOkresní kolo soutěže v AJ pro 6. - 7. ročník.Pořádá Gymnázium Čelákovice.
Okresní kolo soutěže v AJ pro 8. - 9. ročník.Pořádá Gymnázium Čelákovice.
březen
duben
květenOlympiáda v anglickém jazyce pro 4. a 5. ročník.Pořádá ZŠ Zeleneč. Zúčastní se 2 žáci ze 4. ročníku a 2 žáci z 5. ročníku (podle výsledků školního kola).
červen

Anglický jazyk ve školním roce 2016/2017 na Základní škole Úvaly vyučují:

 • Jana Baumruková
 • Diane Birney
 • Mgr. Milada Boháčková
 • Mgr. Petr Daněk
 • Mgr. Olga Fernando
 • Mgr. Eva Exnerová
 • Mgr. Magdaléna Genčevová
 • Mgr. Evgenie Plocová
 • Eliška Lucie Sochůrková
 • Mgr. Kateřina Syslová
 • Mgr. Jana Šetková
 • Mgr. Kateřina Trapková

Kontakt:

Vedoucí předmětové komise anglického jazyka:

Mgr. Petr Daněk

724 577 860

danek@zsuvaly.cz