(rozvrh platn od 1.2.2018)

Zkladn kola valy, okres Praha - vchod  6.C  (Dakov Stanislava)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

Aj (A65) Chra (C2-1)

ICT (CM61) Mo (B2-2)

Tv (Tvd2)
Ex
(B0-2)

Tv (Tvd2)
Ex
(B0-2)

Z
Hav
(B1-2)

P
e
(B1-2)

   

Aj (A61) Fe (B1-3)

(CM62) Jav (B3-3)

Aj (A62) Bir (B1-2)

(CM63) No (B1-3)

Aj (A63) Gen (B3-1)

(CM64) Dn (B1-2)

Tv (Tvh2)
Hor
(Sok1)

Tv (Tvh2)
Hor
(Sok1)

Aj (A64) Ex (B3-4)

 
   

 

t

 

Vko
Chra
(B1-2)

(CM61) Dn (B1-2)

(CM61) Val (B3-4)

D
Hor
(B1-2)

F
Mi
(B1-4)

Hv
Chra
(C0-4)

   

(CM62) Jav (B3-1)

(CM62) Mo (B1-3)

(CM63) No (B1-3)

(CM63) Boh (B3-2)

(CM64) Chra (B3-4)

(CM64) Dn (B1-2)

 
S
t

 

Aj (A65) Chra (B3-4)

(CM61) Dn (B1-2)

(CM61) Val (B3-4)

P
Dn
(B1-2)

Vv
Se
(B3-1)

Vv
Se
(B3-1)

   

Aj (A61) Fe (C2-1)

(CM62) Mo (B2-3)

(CM62) Jav (B1-2)

Aj (A62) Da (B1-2)

(CM63) Boh (B3-1)

ICT (CM63) Mo (B2-2)

Aj (A63) Bir (B1-3)

(CM64) Chra (B3-4)

(CM64) Dn (B1-3)

Aj (A64) Ex (B3-1)

   
     

 

t

 

D
Hor
(B1-2)

(CM61) Dn (B1-2)

(CM61) Val (B3-4)

F
Mi
(B1-2)

Aj (A65) Chra (B3-4)

Z
Hav
(B1-2)

   

(CM62) Mo (B1-3)

ICT (CM62) Mo (B2-2)

Aj (A61) Bir (B1-3)

(CM63) Boh (B3-4)

(CM63) No (B1-3)

Aj (A62) Da (B1-2)

(CM64) Chra (B3-1)

(CM64) Dn (B1-2)

Aj (A63) Gen (B3-1)

   

Aj (A64) Ex (C2-2)

     

 
P

 

(CM61) Dn (B1-2)

(CM61) Val (B1-2)

Zdr
Jav
(B1-2)

P
Dn
(B1-2)

OSV
Dn
(B1-2)

     

(CM62) Jav (B3-2)

(CM62) Mo (B1-3)

(CM63) No (B1-3)

(CM63) Boh (B3-4)

(CM64) Chra (B3-4)

ICT (CM64) Dn (B2-2)

Zpracovno v systmu Bakali