(rozvrh platn od 1.1.2020)

Zkladn kola valy, pspvkov organizace  8.C  (Mgr. Fiedlerov Zuzana, B1-2)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

(M81)
Voj
(B1-2)

F
Mi
(B1-3)

Ch
Kon
(B1-4)

(C81) Val (B2-1)

Z
Hav
(B2-2)

Psd (Psd) Kon (B2-2)

L: Dov (Dov2)
e
(C1-4)

L: Dov (Dov2)
e
(C1-4)

(C82) Jav (B1-2)

SeD (SeD) Woj (B1-2)

(M82)
Mo
(A1-4)

(C83) Boh (A1-4)

(Cv) JkbM (B2-1)

(C84) JkbM (B3-4)

Agk (Agk) Nis (B3-1)

(M83)
No
(B2-1)

   
   

 

t

 

(M81)
Voj
(B1-2)

(C81) Val (B2-1)

Aj (8C1)
Bra
(B1-2)

Ch
Kon
(B1-4)

Nj (N83)
Boh
(B3-4)

 

S: Vv
Se
(B1-2)

S: Vv
Se
(B1-2)

(C82) Jav (B1-2)

(M82)
Mo
(A1-4)

(C83) Boh (A1-4)

Fj (F84)
Bra
(B1-2)

(C84) JkbM (C1-8)

Aj (8C2)
Da
(B1-3)

L: P
e
(B1-2)

L: P
e
(B1-2)

(M83)
No
(B2-1)

 

(85)
Da
(A1-4)

 

 
S
t

 

(C81) Val (B2-1)

P
Fi
(B1-2)

Aj (8C1)
Bra
(B1-2)

F
Mi
(B1-4)

 

(M81)
Voj
(B1-2)

S: Ve (Ve1) Val (B3-1)

S: Ve (Ve1) Val (B3-1)

(C82) Jav (B1-2)

S: Tp (Tp) Mi (B1-3)

S: Tp (Tp) Mi (B1-3)

(C83) Boh (A1-4)

(M82)
Mo
(A1-4)

S: Svh (Svh1) Hru (Sok1)

S: Svh (Svh1) Hru (Sok1)

(C84) JkbM (B3-4)

Aj (8C2)
Da
(B1-1)

S: Dov (Dov3) JkbM (C1-4)

S: Dov (Dov3) JkbM (C1-4)

 

(M83)
No
(B2-1)

L: Dv (Dv) Sch (Tv)

L: Dv (Dv) Sch (Tv)

     

 

t

 

D
Roh
(B1-2)

Aj (8C1)
Bra
(B1-2)

P
Fi
(B1-2)

OSV
Fi
(B1-2)

Fj (F84)
Bra
(B1-2)

Nj (N83)
Boh
(B1-2)

Tv (Chl)
Kunc
(Sok1)

Tv (Chl)
Kunc
(Sok1)

Aj (8C2)
Da
(B2-3)

(85)
Da
(A1-4)

Tv (Dv)
Fi
(Tv)

Tv (Dv)
Fi
(Tv)

 
P

 

Z
Hav
(B1-2)

(M81)
Voj
(B1-2)

(C81) Val (B2-1)

D
Roh
(B1-2)

Vko
Roh
(B1-2)

Hv
Tro
(C0-4)

   

(C82) Jav (B1-2)

(M82)
Mo
(A1-4)

(C83) Boh (A1-4)

(C84) JkbM (C1-8)

(M83)
No
(B2-1)

 
 

Zpracovno v systmu Bakali