Vyberte stránku

Z důvodu zápisu dětí do budoucích 1. tříd bude v úterý 3. 4. 2018 pro žáky naší školy vyhlášeno ředitelské volno. Informace o možnosti přihlášení žáků do školní družiny najdete na stránkách školní družiny.

Další den ředitelského volna bude v pondělí 30. 4. a 7. 5. Důvodem je další vzdělávání pedagogických pracovníků. Školní družina a obědy budou pro přihlášené děti zajištěny.