Vyberte stránku

 

 

 

Realizujeme projekt „Škola podporující všechny žáky“

Naše škola podala v září 2016 projekt ve výzvě č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 15. 09. 2016 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Škola podporující všechny žáky“ ve výši 1 791 759,00 Kč.

Co je cílem této výzvy?

Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti

Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Podporovat společné vzdělávání:

  • osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
  • vzdělávání v tématech souvisejících se společným vzděláváním
  • vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol

Jaké jsou podporované aktivity?

Šablony na personální podporu:

  • školní asistenti
  • psychologové
  • speciální pedagogové
  • sociální pedagogové 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Osobnostně sociální a profesní rozvoj

Extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ

Spolupráce s rodiči dětí a žáků 

Realizovat projekt jsme začali 1. 1. 2017. V průběhu roku byla financována z projektu speciální pedagožka a psycholožka. Déle pak vzdělávání pedagogů v oblasti jazykové, matematické a čtenářské gramotnosti, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a spolupráce s rodiči.

V průběhu roku 2017 absolvovali pedagogové vzdělávací kurzy v oblasti jazykové, matematické a čtenářské gramotnosti. Probíhalo doučování žáků a výuka metodou CLIL. V rámci spolupráce s rodiči byly organizovány tři besedy na téma: Motivace, Zážitek – dobrý sluha, ale zlý pán a Respektovat a být respektován. Z projektu byly zakoupeny i některé pomůcky pro matematiku Hejného, literatura pro pedagogy. V roce 2018 budou probíhat ještě některé vzdělávací kurzy a doučování.

 

 ing. Blanka Morávková

Koordinátor projektu