Vyberte stránku

 

 

 

 

S angličtinou do Evropy

Projekt S angličtinou do Evropy v programu Erasmus+ Mobilita pracovníků škol byl schválen, což potěšilo všechny, kteří se na jeho tvorbě podíleli, tedy učitele i zástupce z řad rodičů.

Začínáme s přípravami, samotný projekt se rozběhne v roce 2018. Naším cílem je propojení výuky angličtiny s obsahem dalších vyučovacích předmětů – metoda CLIL. Pedagogy čeká další vzdělávání, jeho uplatnění v praxi, spolupráce jazykářů i vyučujících ostatních předmětů a nakonec také předávání nabytých zkušeností dalším kolegům.

Žáci se mohou těšit na pestřejší výuku a snad také pomohou svými podněty a zájmem.