Vyberte stránku

Revolvingový fond MŽP na podporu udržitelného rozvoje podpořil náš projekt.

Revolvingový fond MŽP na podporu udržitelného rozvoje podpořil náš projekt.

V loňském roce jsme reagovali na výzvu Revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje. Předložili jsme žádost o poskytnutí grantu v rámci projektu na vytvoření a rozšíření přírodních učeben v rámci základních škol.

 

Náš projekt jsme zaměřili na lepší využití školního pozemku a na zlepšení úpravy celého prostoru v okolí školy. V současné době je pozemek využíván k propojení výuky přírodopisu a pracovního vyučování s praxí – přírodní škola. Žáci zde pěstují především zeleninu. Sledují její růst od semene až k plodu. Seznamují se s vegetativním a generativním rozmnožováním, s podmínkami pro růst. Vším prolíná ekologie – ekologické zemědělství (hospodaření bez chemických látek). Jednotlivé ročníky sledují růst různých plodin od zasetí (zasazení) až do sklizně. O své záhony pravidelně pečují. Při pracovním vyučování si žáci 2. stupně předpěstovávají některé rostliny (rajčata, papriky) na oknech ve třídě, v kabinetech, kde nejsou zrovna vhodné podmínky. Starají se také o úpravu okolí školy. Tento projekt byl zpracován na návrh žáků. Při diskuzích v hodinách došli k závěru, že vlastnoručně vypěstovaná zelenina a ovoce nejsou nejistého původu, jako prodávaná. Některé z dětí se doposud nesetkaly s vlastním pěstováním drobné zeleniny a ovoce. První setkání s prací na pozemku s sebou přineslo i zjištění, že ředkvičky, salát, jahody, které si samy vypěstovaly chutnají výborně. Proto jsme projekt nazvali „Kouzlení na zahradě aneb z hrsti semínek koše plné dobrot“.

Práce na pozemku je baví a někteří žáci si založili vlastní záhonek a začali s pěstováním.

 

Cílem našeho projektu bylo získat prostředky na nákup skleníku, pařeniště, nového nářadí a na výsadbu drobných ovocných dřevin.

Realizací projektu by se zlepšily podmínky pro předpěstování sazenice zeleniny, životní prostředí v okolí školy a propojení teoretických poznatků s praxí.

Projekt byl podpořen a naše škola získala 54 894,- Kč. V současné době se realizuje nákup a jakmile dovolí počasí, začnou žáci pracovat na školním pozemku.

 

Během dubna – června žáci vysazovali zeleninu, keře a rybízy na pozemku školy, starali se o zahradu. Sklízeli první úrodu – jahody, ředkvičky, okurky.

 

 

 

 

Po návratu z prázdnin čekala na žáky úprava záhonů – plení, zalévání, ale i sběr okurek a rajských jablíček. V říjnu a listopadu připravovali zahradu na zimu. Hrabalo se listí, rylo a kompostovalo. V prosinci žáci hodnotili projekt. Realizace projektu byla kladně hodnocena. Jako velkou nevýhodu však vidí žáci v tom, že hlavní sezona sklizně okurek a rajčat připadne na dobu prázdnin. V příštím roce budou sázet takové odrůdy, které zrají dříve.