Vyberte stránku

Digitální věk ve školách

Digitální věk ve školách

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Naše škola se stala partnerem v projektu Digitální věk ve školách.

 

Název projektu: Digitální věk ve školách

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0043

Název příjemce podpory: Q PRO 7 a.s.

 

Tento projekt byl podpořen v rámci výzvy IPo – Oblast 1.3 (výzva 51)  –  1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a jeho výstupy pomohou rozvoji nabídky dalšího vzdělávání směřujícího ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce Středočeského kraje a Ústeckého kraje.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace a odbornosti pedagogů z regionů Středních Čech a Ústecka, v oblasti využívání ICT ve výuce. Vyšší vzdělaností pedagogických pracovníků se zvýší zájem o další vzdělávání všech pracovníků škol, dojde ke zvýšení odborných kompetencí a dovedností pedagogických i nepedagogických pracovníků škol, k modernizaci výuky a snížení odchodu pedagogických pracovníků mimo pedagogickou oblast právě prostřednictvím nového, nastaveného a efektivního způsobu systému rozvoje lidských zdrojů pedagogických pracovníků. Pedagogové budou moci nahlédnout hlouběji do vybraných témat ICT vzdělávání a seznámit se s vytvořenými semináři.

 

Dílčí cíle projektu:

– zavést efektivní způsob vzdělávání formou best practice

– zavést ve školách roli „metodika ICT“

– na základě evaluací určit další rozvojové potřeby ve vzdělávání ve využívání ICT ve výuce

– podpořit vzdělávání pedagogů zvoleným ICT zařízením.

 

Klíčové aktivity projektu:     

1. Vzdělávání ředitelů

2. Mentoring a podpora pedagogických pracovníků škol

3. Metodik ICT ve škole

4. ICT – „co už máme“

5. ICT – „co chceme“

6. ICT – „oborové didaktiky“

7. Evaluace

MŠMT ukončilo realizaci projektu v červnu 2015.