Vyberte stránku
Vážení rodiče, milé děti,
pravidla MŠMT na den rozdávání vysvědčení se 15. 6. 2020 změnila, proto i my upřesňujeme průběh dne 26. 6. 2020 na naší škole.
Vysvědčení rozdáme ve třídách všem dětem najednou. Děti budou vstupovat svými stávajícími vchody, které byly určeny žákům pro prezenční výuku. Děti z distanční výuky přinesou čestné prohlášení, dostanou předem informaci od třídních učitelů o vchodu, kterým mají vstoupit do školy.
Po rozdání vysvědčení budou žáci odcházet domů. Žáci z prezenční výuky, kteří budou přihlášeni na  tento den (26. 6.) na další pobyt ve škole, zůstanou ve třídě. Dopolední, odpolední blok i oběd zůstane při zájmu žáků ve stejném režimu, se stejnými rozvrhy pedagogů.
Žáci 2. stupně dostanou vysvědčení v 8 hodin. Místo předání určí třídní učitel a bude žáky informovat.
Vedení školy