Vyberte stránku

Moc děkujeme našim dětem, rodičům a učitelům za pomoc v této sbírce. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické
kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Info ZDE.