Vyberte stránku

 E K O t ý m

 

„Než můžeme přírodě poroučet,

musíme ji poslouchat.“

                                                   Francis Bacon

 

Kontakt

Mgr. Jana Šetková

koordinátorka EVVO

E-mail: setkova@zsuvaly.cz

 

DSC_4334

Historie vzniku názvu

Inspirací pro nás byl příběh Rychlých šípů od Jaroslava Foglara. V příběhu Rychlé šípy žijí modrým životem se parta kluků snažila plnit různé úkoly, např. žít čestně, pomáhat druhým, otužovat se či slušně mluvit. Pokud úkol v daném dni splnili, vybarvili si políčko v tabulce modře.

My jsme si pro potřeby ochrany životního prostředí vytvořili podobnou tabulku, do které jsme zadali úkoly jako: šetřím energií, šetřím vodou, třídím odpady, starám se o živé organizmy, informuji ostatní o ochraně životního prostředí a další v rozšířenější verzi. Tento náš pracovní list jsme nazvali Zelený život.

Překladem projektu do anglického jazyka jsme získali název pro naše logo – Green Life, jenž jsme umístili do lipového listu značícího zelené srdce, což odráží citlivý vztah k přírodě.

—————————————————————–

Za vytvoření šablony potřebné pro aplikaci loga na plátěné tašky DĚKUJEME výtvarníkovi Kryštofu Kotíkovi.

Jsme parta nadšenců, kteří se zajímají o přírodu a ekologii …

a opravdu nás baví společně se potkávat a pracovat a přitom svými aktivitami pomoci k zachování přírody.  

 

Kdo k nám patří?

ze 7.A: Anežka

ze 8.B: Vítek

z 9.A: Ája, Terka N.

z 9.B: Péťa, Eliška, Kája, Lenka, Šárka

z 9.C: Ivoš, David

 

Vzdáleně nás podporují i další, kteří nemají čas na pravidelná setkání, ale jsou ochotni nám pomoci, když se na ně obrátíme (např. se sběrem papíru, výrobou informačních materiálů, návrhy loga, focením).

Naše činnost je částečně provázána s prací ve volitelném předmětu přírodovědné praktikum (Pkp). Někteří členové Ekotýmu Pkp letos navštěvují nebo jím dříve prošli. Některé výstupy jsou společným dílem.

Doplnění Etického kodexu školy se zaměřením na vztah k životnímu prostředí

 

Výprava Klánovickým lesem + přespání ve škole se společným vařením, hrami, bojovkou – teambuilding a odměna za práci

Den dětí 2016 – přírodovědné zastavení – zaměřeno na léčivé rostliny

Sběr druhotných surovin – vybrali jsme 9110 kg papíru, přidali půl roku sbíraná víčka od PET lahví (243 kg) a hliník (17 kg)

Ekotým a škola děkují všem, kteří pravidelně ke sběru přispívají či přispěli jednorázově.

Odpadová kampaň – doplnění košů na tříděný odpad do tříd, informace u košů na chodbách, celoroční sběr hliníku a víček od PET lahví, odvoz 2x ročně společně se starým papírem, celoroční sběr baterií a drobných elektrospotřebičů

Energetická kampaň – informační cedule u vypínačů, vývěska – myšlenková mapa – na hlavním schodišti (podpořeno také prací žáků ve volitelném předmětu přírodovědné praktikum), prezentace ve třídách na 1.st. o způsobech a důvodech šetření energií, výzva ke snížení spotřeby ve škole, kontrolní odečty, vyhodnocení

Prezentace vedli po dvojicích žáci přírodovědného praktika a členové Ekotýmu.

Vytvoření návrhu loga pro akci Ukliďme Pošembeří

Den Země 2015 – hodinové výukové programy pro třídy 1. stupně na téma ochrany životního prostředí (20 vyučovacích hodin odvedených žáky 2. stupně)

Sestavení obsahu a výroba Příručky na pomoc přírodě – v nákladu 600 ks, vydáno vlastními silami

Projekt Zelený život – distribuce pracovního listu

Ve školním roce 2013/14 jsme poprvé zrealizovali projekt Zelený život, který byl napojen na aktivity ke Dni Země. U zrodu myšlenky stáli tehdejší žáci navštěvující volitelný předmět přírodovědné praktikum.

Sběr starého papíru, hliníku, baterií, drobných elektrospotřebičů

Popis vypínačů ve škole – označení místa svícení, z důvodu předcházení blikání světel

Odekorování plátěných tašek naším logem (100 ks)

Tvorba www stránky ekotýmu

Tvorba ekotýmových triček

Články o činnosti – otištěno v místním zpravodaji Život Úval

Zapojení do celoevropské iniciativy Evropský týden udržitelného rozvoje – propagace akce ekotýmu (v rámci Dne dětí) na www.tydenudrzitelnosti.cz

Den dětí 2015 – přírodovědné a ekologické aktivity – stezka lesem s úkoly, pozorování organizmů pod lupou, propagace plátěných tašek místo igelitových

Výprava ekotýmu podél Šembery (Doubravčice – Český Brod) – teambuilding, odměna za práci

 

Energie - Ekotým

Informování o energii a jejích úsporách

Návrh loga pro akci Ukliďme Pošembeří

Návrh loga pro akci Ukliďme Pošembeří

 

Chov housenek lišaje smrtihlava (darováno od Anežky a Vítka)

Sběr papíru - duben 2016

Sběr papíru – duben 2016

Sběr hliníku - odvezena byla také sbírka AL plechovek 9.A

Sběr hliníku – odvezena byla také sbírka AL plechovek 9.A

Síla stromů – hra Ekotýmu (k rozkliknutí)

Dotvořte si naši hru (stačí vyrobit kostku) nebo se jí inspirujte a vytvořte si vlastní.

DSC_4058

Hra byla vytvořena ke Dni dětí 2015 a jako odměna za splněné úkoly byla rozdána v počtu více než 100 ks.

Termín příští schůzky: ………… 2017, 14.00 až 16.00 hod.

Schůzky bývají v pátek, sraz ve 13.55 hod. před hlavním vchodem do školy.

Napište Ekotýmu

13 + 9 =